Bazga, zova, crna bazga, crna zova

SAMBUCUS NIGRA L.

Por. Caprifoliaceae (kozokrvnice)

Crna bazga rasprostire se u gotovo cijeloj Europi, osim krajnjeg sjevera te dijelom i u Aziji. Ovu biljku najčešće nalazimo po selima, uz ograde i živice, u šumama običnoga graba i hrasta kitnjaka, po poljima i obalama rijeka. Voli plodna, vlažna i humusna tla bogata dušikom. Penje se do 1200m nadmorske visine, pa je nalazimo u gotovo cijeloj...

Hrast medunac, magaričar

QUERCUS PUBESCENS Willd.

Por. Fagaceae (bukve)

Hrast medunac živi u Maloj Aziji, Kavkazu, srednjoj i južnoj Europi. Ovoj biljci odgovara topla i suha klima, te je medunac mediteranska i submediteranska vrsta. Raste na plitkim i suhim kamenitim tlima. Stablo je ukorijenjeno razvijenim korijenom koji dobro raste u kamenitoj podlozi. Hrast medunac raste kao drvo, ali i kao grm. Narasle i do 20 m...

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka