Bijela vrba

SALIX ALBA L.

Por. Salicaceae (vrbe)

Bijela vrba rasprostranjena je u sjev. Africi, srednjoj i južnoj Europi te u umjerenom pojasu Azije. Ova biljka traži dosta svjetla i vlage. Stoga njezino stanište jesu naplavni predjeli i doline rijeka, pa raste najčešće na riječnim obalama. Bijela vrba ima dobro razvijen i razgranjen korijen, a poglavito njegov glavni dio. Nadzemni dio može narasti i do 30...

Krkavina, krušina

RHAMNUS FRANGULA L.

Por, Rhamnaceae (krkavine)

Krkavina je rasprostranjena u najvećem dijelu Europe, zatim u Maloj Aziji, Sibiru, Kini. Najčešće je nalazimo na vlažnim šumskim mjestima. No, može se naći i uz rijeke, potoke i sL Ova biljka se javlja kao grm ili omanje drvo visoko do 5 m obavijeno sjajnom i glatkom sivosmeđom korom na kojoj se uočavaju bjelkaste lanticele vodoravno postavljene...

Bagrem, robinija

ROBINIA PSEUDOACACIA L.

Por. Papilionaceae, Leguminosae (lepirnjače, mahunarke)

Postojbina bagrema je sjeverna Amerika. U Europu, i to u Francusku, donesena je početkom 17. stoljeća (točnije 1601. g.). Odatle se raširila po cijeloj Europi. Ova biljka se vrlo lako prilagođuje svim vrstama zemljišta zbog čega se često koristi za pošumljavanje goleti. Bagrem je u zemlju pričvršćen vrlo razvijenim...

Bjelograb, bjelograbić, kukrika, bijeli grab

CARPINUS ORIENTALIS Mill.

Por. Betulaceae (breze)

Bjelograb se najviše rasprostire u srednjoj i jugoistočnoj Europi, Maloj Aziji te Kavkazu. Ovoj biljci odgovara mediteranska i submediteranska klima. Dobio podnosi uništena i degradirana zemljišta. Iz dobro razvijenoga korijena raste stablo koje može narasti i do 15 m. Međutim, u nas obično naraste 3 do 4 m. Na ograncima krošnje nalaze se oko 3 cm...

Šljiva

PRUNUS DOMESTICA L.

Por. Rosaceae (ruže)

Pradomovina šljive je jugozapadna Azija. U mnogim dijelovima svijeta uzgaja se u kulturi kao voćka. Ova biljka traži plodno i vlažno tlo. U Imotskoj krajini najčešće je nalazimo pojedinačno ili u malim skupinama od po nekoliko stabala. Šljiva ima dosta plitak korijen iz kojega raste drvo i do 10 m visine. Kod starijih primjeraka tamnosiva kora je...

Rašeljka

PRUNUS MAHALEB L.

Por. Rosaceae (ruže)

Rašeljka je vrlo rasprostranjena biljka. Nastanjuje južnu Europu, Mali Aziju, Iran, Turkestan, a ima je i na Kavkazu. Ovo je tipična submediteranska biljka koja obitava na dosta oskudnim krečnjačkim, suhim i toplim tlima. Može živjeti i u duboko kontinentalnim predjelima, i to samo na južnim, osunčanim obroncima. Živi na terenima i do 1500 do 1600 m...

Drača, diraka

PALIURUS SPINA-CHRISTI Mill.

Por. Rhamnaceae (krkavine)

Drača je rasprostranjena po čitavoj južnoj Europi i zapadnoj Aziji. Ova biljka obično u većim skupinama obitava na prijelazu listopadnih i zimzelenih šuma. Drača je u tlo pričvršćena razvijenim korijenom. Nadzemni je dio biljke zapravo grm visine 5 do 7 m. Kora je sjajna, sivkastosmeđa do tamnosmeđa. Na ograncima su spiralno raspoređeni...

Crna kostela, kosćela, koprivić

CELTIS AUSTRALIS L.

Por. Ulmaceae (brijestovi)

Areal ove biljke obuhvaća sjev. Afriku, južnu Europu, Malu Aziju, te Kavkaz. Kostela je submediteranska biljka čije su stanište šume hrasta medunca, te šikare. Osobito dobro uspijeva na krečnjačkim, rastresitim i pjeskovitim tlima. Može uspijevati do oko 900 m nadmorske visine. Biljka je dobro ukorijenjena pomoću razgranatog i dobro razvijenog...

Planinska bazga, zova

SAMBUCUS RACEMOSA L.

Por. Caprifoliaceae (kozokrvnice)

Planinska bazga je rasprostranjena po srednjoj i južnoj Europi te zapadnoj Aziji. Ovu biljku najčešće nalazimo u bukovim i jelovim šumama. Raste po čistinama, rubovima šuma, uz šumske putove i sl. Penje se do 1700 m nadmorske visine. U Imotskoj krajini je nalazimo uglavnom u šumama Biokove. Planinska bazga ima plitko površinsko korijenje iz...

Smrdljika, primorska smrdljika

PISTACIA TEREBINTHUS L.

Por. Anacardiaceae (vonjače)

Smrdljika je autohtona biljna vrsta Sredozemlja, dok je drugdje uzgajana kao ukrasna biljka. Ova biljka voli suha, topla i kamenita tla u zoni listopadnih šuma i šikara. Raste i do 700 m nadmorske visine pa je nalazimo i u mjestima kao npr. Slivno ili Raščane. Iz dobro razvijenog korijena koji prodire i u pukotine vapnenačkih stijena raste...

Crni jasen

FRAXINUS ORNUS L.

Por. Oleaceae (masline)

Crni jasen je biljka rasprostranjena u zapadnoj Aziji i južnoj Europi. Stanište mu se proteže od mora do duboko kontinentalnih predjela. Osobito ga mnogo ima u jasenovim i crnikinim šumama. Njegova staništa su suha. Odgovaraju mu neutralna i bazična zemljišta. Može živjeti na terenima do 1200 m nadmorske visine. Crni jasen je drvo ili grm čiji je korijen...

Trešnja

PRUNUS AVIUM L.

Por. Rosaceae (ruže)

Trešnja je najviše rasprostranjena u Europi, gdje raste gotovo po cijelom kontinentu, no uzgaja se po cijelom svijetu. Najčešće raste pojedinačno u šumi hrasta kitnjaka, ali je nalazimo i u kulturi po voćnjacima, dvorištima i si. Voli plodna i duboka tla. Penje se do 1700 m nadmorske visine. U Imotskoj krajini je prisutna na gotovo cijelom području. Ovo...

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka