Pucalina, grohotuša, pucaljka

COLUTEA ARBORESCENS L.

Por. Papilionaceae, Leguminosae (lepirnjače, mahunarke)

Pucalina je rasprostranjena po srednjoj i južnoj Europi, sjevernoj Africi i Maloj Aziji. Ova biljka raste obično na vapnenastom tlu. Može se pronaći u mediteranskim i submediteranskim šumama, kamenjarima i si. Pucalina je listopadni grm koji naraste 2 do 4 m visoko. Mladi vitki izbojci obavljeni su zelenkastom korom...

Pirakanta, divlja trnovina

MESPILUS PYRACANTHA L.

Por. Rosaceae (ruže)

Pirakanta je najviše rasprostranjena u području Sredozemlja. Najviše je možemo naći po suhim i kamenitim osunčanim mjestima. U Imotskoj krajini je dobro rasprostranjena. Često se koristi za izradu ukrasnih živih ograda jer lijepi živocrveni plodovi ostaju na granama i preko zime. Iz dobro razvijenoga korijena izrasta dobro razgranat zimzeleni grm s...

Majska ruža

ROSA GALLICA L.

Por. Rosaceae (ruže)

Majska ruža rasprostire se istočnom i južnom Europom. Nalazimo je u živicama, uz rubove šuma, uz putove, među grmljem, u svijetlim crnogoričnim i hrastovim šumama. Traži vapnenasta tla. Ova gromolika biljka koja naraste 20 do 100 cm visoko ima na sebi oko pola centimetra duge trnovite izraštaje. Cvjetne grane su gusto obrasle žljezdastim dlakama. Listovi su...

Kuka, bljušt, crne kuke

TAMUS COMMUNIS L.

Por. Dioscoreaceae (bljuštevi)

Kuka je biljka rasprostranjena po cijeloj Europi, Krimu, Kavkazu, Maloj Aziji i dr. Njeno stanište jesu rastresita, hranjiva tla bogata ilovačom. Raste u listopadnim šumama, šikarama i sl. Kuka je višegodišnja povijuša koja izbija iz podzemnog mesnatog gomolja sa dosta oštrih kristala Ca-oksalata- Ovija se oko okolnog bilja. Na do 3 m dugačkoj...

Svib, svibovina

CORNUS SANGUINEA L.

Por. Cornaceae (drijenovi)

Svibovina je rasprostranjena u velikom dijelu Europe (poglavito srednje i južne) te u zapadnoj Aziji. Ova biljka voli nizinska svježa tla. Nalazimo je po živicama, šikarama, uz rijeke i rubove šuma. Iz dobro razvijenog površinskog korijena naraste do 5 m visoki grm. Listovi dužine do 6 cm i širine oko 3 cm nalaze se na šibolikim granama. Slični...

Bijeli glog, jednokoštičavi glog

CRATAEGUS MONOGYNA Jacq. s. lato

Por. Rosaceae (ruže)

Bijeli glog je rasprostranjen u velikom dijelu Europe, sjevernoj Africi, Kavkazu, Sibiru, Himalaji. Ova biljka raste u miješanim i listopadnim šumama, živicama, na skeletnim livadama i dr. Nalazimo je do oko 1500 m nadmorske visine. Iz dubokog i širokog korijena raste listopadni grm ili drvo visoko 3 do 10 m. Na granama bijelog gloga nalaze...

Obični čempres

CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.

Por. Cupressaceae

Čempres je biljka specifična za područje Sredozemlja. Najviše je rasprostranjena u jugoistočnoj Europi i jugozapadnoj Aziji. Kod nas je obični čempres autohtona južnodalmatinska biljna vrsta. Ova biljka voli kamenita tla. Nalazimo je kao ukrasnu biljku u parkovima i sličnim mjestima. Iz dubokoga i razgranatoga korijena izrasta stablo u dva oblika...

Smrika, šmrika, smrič, crvena kleka, primorska kleka

JUNIPERUS OXYCEDRUS L.

Por. Cupressaceae

Smrika je rasprostranjena u Sredozemlju, Siriji, Maloj Aziji, Kavkazu. Najčešće je ima po kamenjarima mediteranskog i submediteranskog područja. Može se naći i iznad 1400 m nadmorske visine. Ova biljka zna narasti i do 14 m, mada obično naraste oko 8 m visoko. To je grm ili drvo okruglaste krošnje s dugim i razmjerno debelim granama. Listovi su oko 1,5...

Crna murva, crni dud

MORUS NIGRA L.

Por. Moraceae (dudovi)

Ova biljka se uzgaja u mnogim područjima, mada potječe iz Azije. Crni dud traži dosta hranjiva i duboka zemljišta. Možemo je najčešće naći uz putove, u šumama običnog graba i hrasta, po dvorištima i si. Kod nas raste i bijela murva (Morus alba L.) koja ima bijele plodove. Na stablu ove listopadne biljke koja naraste i do 20 m visoko nalazi se gusta krošnja...

Ruj, Rujevina

COTINUS COGGYGRIA Scop.

Por. Anacardiaceae (vonjače)

Rujevina se rasprostire po južnoj Europi, Krimu, Kavkazu i središnjoj Aziji. Najčešće je nalazimo na toplim staništima, u zoni toplih listopadnih šuma, ali i na otvorenim kamenjarima vapnenačkih i dolomitnih podloga. Penje se i preko 1000 m nadmorske visine. Možemo je naći na pripoljskim uzvisinama npr. u šumi između Nebriževca i Grubina (dr...

Grab crni, hmeljasti grab

OSTRYA CARPINIFOLIA Scop.

Por. Betulaceae (breze)

Ovo listopadno drvo rasprostranjeno je u srednjoj Europi, Balkanu, Maloj Aziji i sjeverozapadnom Iranu. Traži prisojne, plitke vapnenačke i dolomitne terene. Zato ovu biljku više nalazimo u višim predjelima Imotske krajine (npr. u Zagvozdu, Župi kod Sutvida i drugdje), ali se može naći i niže. Iz dubokog korijena s jakim bočnim ograncima izbija...

Jarebika

SORBUS AUCUPARIA L.

Por. Rosaceae (ruže)

Jarebika je najviše rasprostranjena po Europi, Maloj Aziji i sjevernoj Africi. Ovoj biljci najviše odgovaraju hranjiva i svježa tla. Pretežno raste u predplaninskim i planinskim šumama. Zato je nalazimo u višim predjelima Imotske krajine, npe. Rašćanima te na padinama Biokove u pojasevima šuma. Korijen ove biljke je dubok i dosta razvijen. Iz njega raste...

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka