Vrba rakita

SALIX PURPUREA L.

Por. Salicaceae (vrbe)

Vrba rakita rasprostranjena je u zapadnoj, srednjoj i južnoj Europi, sjevernoj Africi i dijelu Azije. Ova biljka najčešće raste uz rijeke i potoke, po rudinama. Podnosi raznovrsna tla. Traži dosta vlage i sunca. Zanimljivo je napomenuti da se vrba rakita može naći i na 1800 m nadmorske visine, gdje raste pojedinačno na vlažnim planinskim točilima. U...

Pavitina, škrabutina

CLEMATIS RECTA L.

Por. Ranunculaceae (žabnjaci)

Pavitina je rasprostranjena u srednjoj, južnoj i istočnoj Europi te u Aziji. Nalazimo je u svijetlim šumama i šikarama uz putove, u živicama i sl. Voli šljunkovita, kamenita ili ilovasta tla. U Imotskoj krajini je široko rasprostranjena biljna vrsta. Ova biljka ima uspravne ili puzajuće zeljaste (rijetko odrvenjele) šuplje stabljike koje su glatke...

Obični jorgovan

SYRINGA VULGARIS L.

Por. Oleaceae (masline)

Jorgovan je kao ukrasna biljka rasprostranjen u velikom dijelu svijeta. U Imotskoj krajini možemo ga vidjeti u mnogim dvorištima, vrtovima. Ova biljka traži hranjiva i vodopropusna tla. Najbolje uspijeva na sunčanim i otvorenim mjestima. Jorgovan je listopadni grm koji naraste oko 3 m visoko, ali može i više. Ima tanke i uspravne, šibolike grane na...

Smrekasta mlječika, mali mlječ, obična mlječika

EUPHORBIA CYPARISSIAS L.

Por. Euphorbiaceae (mlječike)

Ova biljka rasprostranjena je po cijeloj srednjoj i južnoj Europi, Balkanskom poluotoku, jugu Skandinavije, srednjoj i južnoj Rusiji, u Sibiru do Bajkala. Najčešće je nalazimo na pustim i suhim mjestima, livadama, uz putove, po nasipima, pjeskovitom tlu i sl. Ova zeljasta trajnica grmolikog izgleda ima stabljike gusto obrasle spiralno...

Šipak, morganj, nar

PUNICA GRANATUM L.

Por. Punicaceae (morganji)

Prapostojbina šipka je najvjerojatnije jugozapadna Azija, odakle se još u starom vijeku raširio u područje Mediterana. Danas živi i u Australiji, Africi, Kini, Južnoj Americi. Ovu biljku najčešće nalazimo u toplijim šumama i šikarama, kamenjarima, makiji u živicama, ali se uzgaja i kao kultivirana biljka. U Imotskoj krajini šipak je rijedak...

Pavitina bijela, pavit obična, gužva

CLEMATIS VITALBA L.

Por. Ranunculaceae (žabnjaci)

Pavitina je rasprostranjena u Europi, sjevernoj Africi, Sjevernoj Americi te Kavkazu. Za svoj život ova biljka traži bogata i suha tla. Najčešće je nalazimo u živicama, uz rijeke, u bukovim i hrastovim šumama. Čest je šumski korov koji sputava razvoj mladih stabala. Iz površinskog, razvijenog korijena razvija se višegodišnja listopadna drvenasta...

Vinova loza

VITIS VINIFERA L.

Por. Vitaceae (lozice)

Vinova loza je biljka čije porijeklo ni do danas nije posve razjašnjeno. Najraširenije mišljenje je da ova biljka potječe iz zapadne Azije i jugoistočne Europe. Djelovanjem čovjeka naknadno je prenesena širom svijeta gdje se u kulturi uzgaja u velikom broju sorti. Vinova loza spada u red onih kultura koje je čovjek počeo najranije uzgajati. U Imotskoj...

Oleander, lionder, lejandor

NERIUM OLEANDER L.

Por. Apocvnaceae (zimzeleni)

Oleander je autohtona biljka Mediteranskog područja i Male Azije. Međutim, prenesena je u mnoge krajeve gdje se prvenstveno uzgaja kao ukrasna biljka. U Imotskoj krajini je razmjerno česta ukrasna biljka u dvorištima, vrtovima i sl. Prirodno stanište ove biljke su obale potoka i rijeka te makija u područjima sa toplijom klimom. Zimi je treba...

Kupina

RUBUS FRUTICOSUS L.

Por. Rosaceae (ruže)

Kupina je široko rasprostranjena po sjevernoj hemisferi, tako da je možemo zvati kozmopolitom sjeverne hemisfere. Živi u živicama, uz putove, po šikarama i si., a podnosi razne tipove zemljišta. Kupina je grm koji naraste do 3 m visoko. Po cijeloj biljci nalaze se nešto unatrag savijene bodlje. Liske listova mogu imati različite oblike, a pretežito...

Kozja krv, kozokrvina, orlovi nokti, božje drvce

LONICERA CAPRIFOLIUM L.

Por. Caprifoliaceae (kozokrvnice)

Kozja krv, kozokrvina, orlovi nokti, božje drvce Kozja krv obitava u jugoistočnoj Europi i zapadnoj Aziji. Ova biljka za svoj život traži sjenovita mjesta gdje nema izravnog udara sunca. Voli termofilne i mezofilne šume. Nalazimo je po šumarcima i živicama. Iz vodoravnog i površinskog korijena izrasta gusto razgranata listopadna povijuša...

Zimolez, kalina

LIGUSTRUM VULGARE L.

Por. Oleaceae (uljike)

Zimolez je biljka koja obitava najviše u sjevernoj Africi, srednjoj Europi, Mediteranu te u zapadnoj Aziji. Ova biljka traži sunčano podneblje i suha tla. Najčešće je nalazimo u šumama gdje raste među grmljem. Zimolez je drvenasta, gromolika biljka koja naraste do 5 m visoko. Listovi ove biljke opadaju jedino za jakih ledova i vrlo hladnih zima. Ako je...

Trnina, crni trn, trnjina

PRUNUS SPINOSA L.

Por. Rosaceae (ruže)

Trnina je rasprostranjena u skoro cijeloj Europi, Maloj Aziji, Iranu te dijelu sjeverne Afrike. Ova biljka najbolje uspijeva na dubokim tlima, mada može živjeti i na krškim terenima. Najčešće je nalazimo u živicama, uz rijeke, po pašnjacima, rubovima šuma i si. Iz dubokog i razgranatog korijena raste listopadni grm od 1 do 5 m visine s trnovitim granama...

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka