Terasasto svetište u Gracu kraj Posušja

Zanimljivi antički spomenički kompleks na terasi brijega Gradac u istoimenom selu kod Posušja bio je otkriven 1892. godine, a rezultati istraživanja objavljeni 1893. u »Glasniku Zemaljskog muzeja« i 1895. u nešto proširenom obliku na stranicama časopisa »Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina«. Na tome se, na žalost, i završilo zanimanje stručne javnosti za ovaj...

Crkvine u Cisti Velikoj

U Cisti Velikoj, naselju općine Cista Provo, nazapadnom rubu Imotske krajine nalaze se Crkvine, važan arheološki lokalitet koji je od župne crkve sv. Jakova udaljen dvjestotinjak metara. Na kamenitu platou otkriveni su ostatci složenoga kom­pleksa profanih antičkih, ranokršćanskih i ranosrednjovjekovnih sakralnih građevina koje su okružene grobljima. Iako je siromašna prirodnim resursima...

Starokršćanska bazilika na Bublinu - Zmijavci

Ostatci bazilike pronađeni su u podnožju gradine Diko-vača u Zmijavcima na nalazištu Bublin u Crkvini. Bazilika je bila sagrađena na kraju V. st. i početkom VI. st. Ona je zanim­ljiva jer ima dva zdenca. Pretpostavlja se da je okrugli zdenac bio mlađi te da se koristio za krštenje škropljenjem. Drugi zde­nac imao je oblik križa i koristio se za krštenja uronjavanjem.Prema dekoraciji na ulomcima...

Proložac

OD SVETIŠTA MITRE DO CRKVE SV. MIHOVILA

Proložac se nalazi na sjeveroistočnoj strani Imotsko-bekijskog polja. Prozvan je po kanjonu potoka Suvaja...

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka