Posušje u kameno doba (do 4000. god. pr. Kr.)

Posušje je predstavljalo granično područje prema Dalmaciji i Bosni. Iz starijega kamenog doba (paleolitik) dosad nisu zabilježena nalazišta. Paleolitički čovjek pojavio se u porječju Neretve u Zelenoj pećini poviše izvora Bune, Crvenoj Stijeni iznad doline Trebišnjice i svakako najpoznatijem nalazištu Badanj u stolačkoj općini.{footnote}Đuro Basler: Paleolitski čovjek u porječju Neretve...

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka