Iđen spati, Boga zvati

Iđen spati, Boga zvati

I Divicu Božju mati,

Koja će nam dobro dati.

Bog se diže na nebesa,

Nebesa se otvoriše,

Troja zvona zazvoniše,

Anđeli se pokloniše,

A ude svari pobigoše,

Leteć noge polomiše.

I vrime se približaše,

Isus majku zovijaše:

''Dođi vamo, Ti Divice,

Moja čista golubice,

Pa ti steci rajsku diku,

Pa uživaj za vik viku.

Misecon si obuvena,

Žarkin suncen obučena,

Sjajnin zvizdan sva si...

Dobro jutro, Gospe moja

Dobro jutro,

Gospe moja,

Lip si porod

Porodila

Nebo, zemlju

Prosvitlila.

Ti prosvitli

Pamet moju,

Da ja vidin

Slavu tvoju

Po sve vike vikova

Amen

Križon se križan

Križon se križan,

Pod križ ligan,

Križ me čuva

S večera do svita

Bog i Gospa dovika.

Križ na čelu,

Gospa na ustima,

Isus na prsima.

Moj Isuse budi hvaljen

S milon Majkon vazda. Amen

Zvonce zveči, Gospa kleči

Zvonce zveči, Gospa kleči,

Ter se svomu sinu moli:

Prosti sinko tin grišnicin!

Isus Majci govoraše:

O Marijo, Majko moja,

Kako ću jin oprostiti,

Kad se kunu krvi mojon,

Kad se kunu mukon mojon.

Potresla se nebo, zemlja,

Popada me krv i voda.

To se narodu ništa ne čini.

Po sve vike vikova. Amen

Božji dragi prijatelju

Božji dragi prijatelju

Molim tebe mol se za nas

U potribi pomozi nas

Kada budeš na nebesin

Na nebesin poda grobon

Di se rika zovijaše

Taka rika taka zvona

Tu te krsti gospodina http://c....lly-canada/

Svevišnjega Boga sina

Ja je Bože priposlovim

Za sve čude i naravi

Ti kraljuješ na nebesim

Bog prejaki...

Molitva na Veliki petak

Iđe diva slavnom grobu

Sve cvileći i plačući

A za križ se hvatajući

O moj križu slavno drvce

Što ti primi sina moga

Više mrtva nego živa

Isus s križa govorio

Ko bi ovu molitvu govorio

Na blagdanak na Veliki petak

Bog bi mu da raj na umrli dan.

Pogledaj te oči svete

Pogledaj te oči svete

Na čelu ti križ prisveti

Tvoje moći puno mogu

Ti se rano moli Bogu

Svetom Miovilu Arkanđelu

Ti otiđi na taj melem

Nit je blizu, nit daleko

U Betlemu na ogranku

Tu te gospa sa tri perja

Kono ptica golubica

Jozipova zaručnica

Jozip ju je zarukova

Desnom rukom prstenova

Prsten nosi u zaruku

...

Molitve Isusu Kristu

Oj Isuse, Bože moj

Prid tobon je život moj

Kad na tebe pomislin

Svih se grija ostavin

I u raju pribivan

Rajska vrata otvaran

A paklena zatvaran

Isus mi je gvardijan

I divica Marija

Što je Boga rodila

I Ivana krstila

Krsti Ivane i mene

Ja virujen u tebe

U sve crkve zemaljske

I anđele nebeske

Amen.

---

Oj Isuse...

Molitva Gospi

Oj ružice znamenita

Oj divice plemenita

Oj studenče vode žive

Oj čistoćo slavne dive

Pusti nami zlatne trake

Od milosti majke takve

Da nam sunce već izađe

Da sužanjstvo tuda prođe

Draga majko od žalosti

Daruj nama sve milosti

Spomeni se majko draga

Vazda znadem da si slavna

Poklanjam se sinu tvome

Pa i tebi koja jesi

Gospe draga na nebesim

Molitva Svetom Iliji

Sveti Ilija ognjeni

Koji grome odgoniš

Goni grome od nas

Na bedeme visoke

Na ledine široke

Dino pivac ne piva

Dino čedo ne plače

Tu je tica irudica

Majka joj je prokletnica

Od Boga prokleta

Svetog Ivana krvi propeta

Biž Irude od nas

Isus Krist je kod nas.

Amen

Uskrsna molitva

Tri su dive Bogu mile

Pa su rano uranile

Božjim putem uputile

Međuse su govorile

Ko će Božjem grobu doći

Ko će kamen oboriti

Ko će taj grob otvoriti

Tu iziđe malo dite

U bilini žarkog sunca

Ja znam šta išćete

Vi išćete Božja groba

I u grobu Isus Krista

Isus Krist je uskrsnio

Na nebesa uzodio

Na nebesim govorio

Petru i Pavlu i bratu Ivanu

Da mu dođu sutra...

Večernje i jutarnje molitve

Križon se križan

Pod križ ligan

Križ oko nas

Biž te neprijatelji od nas

Ne virujen u vas

Neg' u dragog Boga

Gospe, izmiri nas

Gospe, sarani nas

Gospe, obrani nas

Gospe, ozdravi nas

---

Pod križem ligam

Pod križem ustajem

Križ me čuva

Anđeli oko nas

Biž te sotone od nas

Ne virujem u vas

Neg u dragog Boga

Gospe, sarani nas

Gospe, obrani nas

Gospe, izliči nas

---

Zvonce zveči, gospa kleči

...

Više članaka ...

  1. Hvaljen Isus, dvor nebeski

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka