Oj divojko, janje moje malo...

Oj, divojko, moje janje malo!

Oj da sam ja tvoje janje malo

ti bi doša i janje obaša!

Neman kada, moje janje malo!

Imaš, bolan, digod u nedilju!

U nedilju bija na livadu,

ja te, janje, ni vidio nisam!

Vidio san tvoje konje vrane,

na vrancu ti zelena dolama,

u dolami vezena marama!

 

(Donji Vinjani – pjesma se izvodi uz pratnju dipala)

Vila sa Staržbenice

Viče vila sa vr Staržbenice

Ozovni se Lučića Dragice

Prema sebi dobit ćeš mladića

Icinova Jovicu plemića.

On se u te zaljubi odavno

S Kadunušom priča ilegalno:

«Ja te molim Kadunuša strina

sviđa mi se Draga Vilotina.

Ona je za me jedina ljubezna,

Za tu ljubav nek nam niko ne zna.»


Kazivala: Lucka Udiljak, Studenci

Nediljica sveta

Nediljica svetica,
Subota joj sestrica.
Svaki danak braća rade,
U nedilju Boga hvale.

Jer nedilja blagdan biše,
Svetu misu svak slušaše.
Tužan grišnik ne tijaše,
On se ohol otimaše.

Kad se sveta misa reče,
Jadan grišnik mrtav kleče.
Iznenada smrt ga snađe,
Iz tila mu duh izađe.

Duša ode pod nebesa
I zavapi iza glasa:
«Stvoritelju od nebesa,
Pruži svoju svetu ruku,
Skini s mene ovu muku!»

A duh sveti odgovara:...

Asanaginica

 
Što se bili u gori zelenoj?
al su snizi, al su labutovi?
da su snizi, već bi okopnili,
labutovi već bi poletzli:
ni su snizi, nit su labutovi,
nego čator age Asan age.
On boluje u ranami Ijutim;
oblazi ga majka i sestrica,
a Ijubovca od stida ne mogla.

Kad li mu je ranam bolje bilo,
ter poruća virnoj Ijubi svojoj:
,Ne čekaj me u dvoru bilomu,
,ni u dvoru, ni u rodu momu.'
Kad kaduna riči razumila,
jos je...

Sveta Kata

Sveta Kate vlasti i oblasti
Pošalji nam svete masti
Da se masti namažemo
Da se grija pokajemo
Umri Kati otac kralj
Osta Kata sirotica
Svih kršćana pomoćnica
Kad to začu Šećer kruna
Pa on ide toj kraljici
Svitloj zvizdi toj danici
Majka Katu dozivala
Kćeri moja, Kate sveta
Tebe gleda srića tvoja
Srića tvoja Šećer kruna
Ljuto Kata odgovara
Biž' od mene majko stara
Ja se neću udavati
Niti u grij upadati
Kad to...

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka