Legenda o Gavanovim dvorima

crveno-7

Hrvatske legende o propasti Gavanovih dvora biblijske su provenijencije. Njihovo je izvorište u biblijskoj priči o propasti Sodome I Gomore koje su stradale zbog opačina svojih žitelja. Dva su anđela išla u Sodomu provjeriti ljudsku pobožnost i milosrđe. Dočekalo ih je jedino Lotovo gostoprimstvo, dok su se ostali stanovnici htjeli iživljavati na njima.Anđeli su se zato Lotu odužili: “Onda ona...

Legenda o postanku izvora Zvizde i izginulim svatovima

Bilo je to davno. Niko ne zna kad, al se sigurno zna da je to bilo u vrime turskog zuluma u našin krajevin. Turci su bili na Studencin. O ton svidoče nazivi zaselaka Potkule i Albegovca i njiva Turske ploče.
Turski je beg bio u Vinici. Bio je nemilosrdan i ugnjetava je naš narod, kaure, kako su nas zvali. Nametnio mnoge poreze i daće, a najteže je bilo to što je beg ima pravo prve bračne noći...

Legenda o zlatnom tkalačkom stanu

U grad na gradini doša niki car. Iz Rima ga dopratijo cili dvor. Svi su oni došli na kočijon priko Subašića 'ana. U jednin je kolin bijo samo kočijaš i zlatni tkalački stan. Vukla su ga četri konja. Car je doša na odmor. Dok se odmara na lipoj studenačkoj ariji, tkalje su mu tkale, a vezilje vezle carevo ruvo. Sam Bog zna dokle bi se car odmara da ga ne napade ''bič Božiji''.Kad su caru dojavili...

Gavanovi dvori

Imotski puk ima svoje tumačenje o postanku jezera, otkano na vilinskim krosnama, ljepše i uvjerljivije od znanstvenoga. Bio jednom jedan (zar jednom? zar jedan?) koji se nije bojao Boga ni osvrtao na čovjeka.    
Čovjeka gazio, Bogu se plazio. Ime mu bilo Gavan, dvori mu bili na sadašnjemu zjajnu Crljenoga jezera.

Koliko je god Gavan bio ohol, okrutan i bezbožan, još gora bila Gavanovica. Sluge...

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka