Opančarice

Sva stara i mlada čeljad u našim krajevima svakodnevno je na nogama nosila opanke. Starija čeljad je obično imala po jedne cipele koje bi obuli i nosili na dernek, u svatove, kumstvo i u crkvu. Osim cipela, mnogi su na derneke i u crkvu nosili nove opanke. Kad ne bi teško radili odrasli bi nosili polovne opanke, a za vrijeme kopačine i drugih teških poslova, muški i ženske bi pravili i nosili...

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka