Štambak, Dinko

DINKO ŠTAMBAK rođen je 21. srpnja 1912. godine u mosorskom selu Dolac Donji, a umro je 24. travnja 1989. godine u Parizu. Pokopan je na imotskom groblju. Pohađao je klasičnu gimnaziju u Sinju i Makarskoj, Filozofski fakultet u Zagrebu i komparativnu književnost na pariškoj Sorboni. Objavljene knjige: Pariška bohema (Zagreb, 1973.), Talijanski puti (Split, 1977.), Grčki puti ili Makljenov list...

Mlikota, Ivo (Ivan)

VO (IVAN) MLIKOTA rođen je 4. svibnja 1904. godine u Zagvozdu, umro je 23. kolovoza 1994. godine u Splitu. Pohađao je osnovnu školu u Zagvozdu, građansku u Imotskom, učiteljsku u Šibeniku te Pedagošku akademiju u Splitu. Učiteljevao je u više dalmatinskih mjesta, a od 1951. do 1966. godine bio je nastavnikom na Pedagoškoj akademiji, zatim pedagoškim savjetnikom u Splitu. Dobitnikom je više...

Mrkonjić, Josip

JOSIP MRKONJIĆ (Tulić) rođen je 10. ožujka 1902. u Zmijavcima, gdje je i umro 17. studenoga 1983. Nije pohađao školu, ali je znao pisati i između dva svjetska rata bio je dopisnikom listova "Seljačka sloga" i "Seljački dom". Kao guslar pjevao je brojne antifašističke i šaljive pjesme. Objavio je knjigu epskih pjesama Pjesme (Zmijavci, 1974.). Uvršten je u antologiju Za slobodu nema drugog puta...

Ujević, Mate

MATE UJEVIĆ rođen je 13. srpnja 1901. u Krivodolu, umro je 7. siječnja 1967. u Zagrebu. Osnovnu školu pohađao je u Krivodolu, gimnaziju u Splitu i Sinju, slavistiku studirao u Ljubljani i Zagrebu, gdje doktorira na Filozofskom fakultetu studijom Jovan Hranilović (Zagreb, 1933.). Pokrenuo je i uređivao više književnih časopisa, u kojima ("Luč", "Mladost") objavljuje stihove, crtice i putopise...

Škare, Stanko

STANKO ŠKARE rođen je 23. lipnja 1900. godine u Biorinama, umro je 24. svibnja 1969. u Zagrebu. Samouki je pučki pjesnik i istaknuti član HSS-a. Nakon drugog svjetskog rata uređivao je listove "Slobodni dom", "Seljačka sloga" i "Božićnica". U Zagrebu je objavio knjige Pjesme o krvavom ratu što ga Hitler započeo da bi svijetu slobodu oteo (1943., 1944., 1947., ukupno tiskana u 30.000 primjeraka)...

Cikojević, Ante

ANTE CIKOJEVIĆ rođen je 18. veljače 1871. u Studencima, umro je 20. listopada 1956. u Makarskoj. Osnovnu školu završio je u Imotskom, gimnaziju u Sinju, a bogosloviju i filozofiju u Šibeniku i Makarskoj. Bio je makarski gvardijan te provincijal franjevačke Provincije Presvetog Otkupitelja u Splitu. Pod pseudonimom Obad sa Zavelima objavio je knjigu Imotskim Krajišnicima (Spljet, 1911.), zatim...

Bušić, Klement

KLEMENT BUŠIĆ rođen je 14. studenoga 1865. u Vinjanima Donjim, umro je 20. veljače 1935. u Omišu. Osnovnu školu završio je u Imotskom, srednju u Širokom Brijegu, bogosloviju studirao u Tirolu, a diplomirao u Zadru. Bio je franjevački župnik u više dalmatinskih župa. Surađivao je u više listova, pisao je prigodne pjesme i na latinskom jeziku, prepjevao djelo Nasljeduj Krista Tome Kempenca...

Ivanović, Antun

ANTUN IVANOVIĆ rođen je 5. srpnja 1864. godine u Imotskom, gdje završava osnovnu školu. Gimnaziju pohađa u Sinju, a maturira u Dubrovniku. Upisuje studij prava u Zagrebu, ali se zbog bolesti vraća u Imotski, gdje umire 14. lipnja 1886. godine. Stihove objavljuje u "Slovincu", "Hrvatskoj vili", "Smilju" i "Zvonimiru", a feljtone piše u "Slobodi" i "Narodnom listu". Rukopisna ostavština nije mu...

Sulić, Martin

MARTIN SULIĆ rođen je 6. listopada 1863. godine u Zagvozdu, a umro je 1927. godine u Splitu. Radio je kao poštanski kontrolor. Pisao je pjesme i drame. Objavo je drame Otmica (Šibenik, 1909.), Kamatnik (Split, 1913.), Polazak (Split, 1913.), Kralj Tomislav (Split, 1925.), ep Karađorđevići (Split, 1922., 1925.) te poemu Albert Marangunić (Split, 1926.). U rukopisu je ostavio spjev Ljudevit...

Ujević, Ilija

ILIJA UJEVIĆ rođen je 11. srpnja 1858. godine u Krivodolu, a umro u Splitu 16. prosinca 1921. godine. U Prizrenu je zaređen za svećenika 1881. godine, a u Splitu završava teološke studije 1883. godine. Službovao je u Kaštel Gomilici, Zagvozdu, Dobranjama i drugim župama. Dopisivao se s Antunom Gustavom Matošem, Antom Tresićem Pavičićem, Eugenom Kumičićem, Augustom Harambašićem i drugima...

Tonković, Ivan

IVAN TONKOVIĆ rođen je 1. travnja 1851. godine u Podbablju, a umro 17. listopada 1911. godine u Imotskom. Bio je franjevački župnik u više imotskih župa te profesor na sinjskoj Franjevačkoj gimnaziji. Bavio se arheologijom, prvi otkapao na Dikovači. Pisao je i pjesme. U zadarskom "Narodnom listu" u nastavcima je objavljivao putopise i crtice iz zavičaja, a pretiskani su u knjizi Putne crte o...

Perić, Josip Vergilij

JOSIP VERGILIJ PERIĆ rođen je 6. travnja 1845. godine na Perića Brigu (Kamen Most), a umro je 2. siječnja 1919. godine u Zadru. Njegovi posmrtni ostaci preneseni su 1924. godine na groblje sv. Luke na Kamenu Mostu. Na rodnoj mu kući i na grobu postavljene su 1995. godine spomen ploče. Kao zaređeni franjevac uzima ime fra Vergil, a 1877. godine prelazi u red dijecezanskih (nadbiskupijskih)...

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka