Grabovac, Isidor

ISIDOR GRABOVAC rođen je 9. veljače 1952. godine u Prološcu. Franjevačku gimnaziju maturira u Sinju, a Teološki fakultet u Zagrebu. Zaređen je za franjevca 1978. godine. Službovao je u USA i Canadi, sada je u Zaostrogu. Objavio je knjigu pjesama Molitve iz tuđine (Imotski-Vancouver, 1990.).

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka