Šućur, Ivo

IVO ŠUĆUR rođen je 22. travnja 1954. godine u Imotskom. Završio je Pravni fakultet u Splitu. Radi kao tajnik Poglavarstva Grada Imotskog, živi na Kamenu Mostu. Povremeno (i pod pseudonimom) objavljuje poeziju i oglede. Objavio je knjigu pjesama Pozdravi Empedoklu (Imotski, 1989.).

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka