Riječ uredništva

Imoart.hr je portal članova IMOarta - udruge za promicanje vrijednosti hrvatske baštine i naših prijatelja.

Skraćeni naziv naše udruge glasi: IMOart. Sjedište nam je u Imotskom, a udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

IMOart ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga registrirana je pri Uredu za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije.

IMOart djeluje s ciljevima i zadacima koji su sljedeći: animiranje mladih za vrijednosti i čuvanje baštine Domovine, organiziranje i održavanje raznih kulturnih manifestacija u cilju promocije određenih kulturnih područja kao i etno baštine, briga za prirodnu baštinu (popis i čuvanje - pogotovo endemskih i ugroženih vrsta), radionice s naglaskom na tradicijsku baštinu, ekologiju i ekološku svijest, poticanje razvoja kreativnosti i komunikacije s baštinom, organiziranje raznih radionica, tečajeva, savjetovanja o baštini Republike Hrvatske, pomoć mladim kulturnim djelatnicima i organiziranje njihovih druženja i okupljanja, virtualno predstavljanje kulturne, etno i ine baštine javnosti putem Interneta kao medija, projekt E-biblioteka Dinarica, suradnja sa školama i drugim ustanovama u animiranju i afirmiranju vrijednosti baštine Republike Hrvatske, poticanje razumijevanja drugih svjetskih kulturnih i nacionalnih obilježja, suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge, obavljanje i svih drugih poslova koji doprinose ostvarivanju sigurnog života pojedinaca i zajednice uopće.

Portalom IMOart.hr nastojat ćemo prikupljati, istraživati i iznad svega čuvati građu i saznanja o predmetima nematerijalne, materijalne, prirodne, kulturne i duhovne baštine koju su nam naši prethodnici ostavili u nasljeđe kao i predstavljanje iste javnosti.


Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka