Župa Svih Svetih Zmijavci

ZmijavciZmijavci su, uz Cistu Provo, najmlađa župa Imotskog dekanata. Od davnine su pripadali prostranoj župi Podbablje, a crkva sv. Luke na Kamenu Mostu bila je matična crkva svih sela na južnom dijelu Imotskoga polja.

Za turske vladavine župi Podbablje pripadala su sela: Krivodol, Poljica, Podbablje, Zmijavci i Runovići. Dolaskom venecijanske uprave nastaju nove prilike. Neposredno poslije oslobođenja od Turaka makarski biskupi Nikola Bijanković i Stjepan Blašković nastoje poboljšati vjerski život pa osnivaju nove župe. Tako biskup Blašković od župe Podbablje osniva tri župe: Poljica, Podbablje i Runovići-Zmijavci. Biskupskim dekretom 1748. godine Runovići postaju samostalna župa, a Poljica 1752. god. Kako u novim župama nije bilo župskih kuća dekret se nije mogao navrijeme izvršiti. Stoga, kako se vidi iz zapisa u matici krštenih biskup S. Blašković naređuje podbapskorn kapelanu da vodi posebne matice za Runoviće i Zmijavce. U tim maticama sve do 1762. god. svećenici se potpisuju »kapelani župe sv. Luke«. Prvi se kao »župnik Runovića« potpisao fra Paško Rupčić 24. kolovoza 1762. god. Biskupskim dekretom novoj župi Runovići pripalo je cijelo selo Zmijavci. No za vrijeme župnika fra Ciprijana Bušića zapadni dio Zmijavaca 8. srpnja 1798. god. odvaja se od novonastale župe i ponovno priključuje svojoj bivšoj župi Podbablje. U matici krštenih 29. listopada 1761. godine biskup Blašković upozorava župnika: »0pterećuje se tvoja savjest da moraš svaki dan stanovati u župi Runovići, kako je određeno od Svete Kongregacije i Senata u Veneciji.«

U pastirskorn pohodu 26. srpnja 1762. god. biskupov tajnik u istoj matici bilježi: »Seljani Zmijavaca moraju u vremenu od tri mjeseca podignuti kapelu u klaku, naslovljenu Svi Sveti. Mora biti pogodna za slušanje mise narodu i njihovu župniku, kako bi mogao vršiti obrede pastorala, a siromašni bolesnici primati svetu popudbinu, ništa manje u Zmijavcima, nego i seljani Runovića. Stanovnici Runovića kao i Zmijavaca moraju napraviti kuću za Župnika na svoj trošak, na sredini župe. Daje se vlast župniku i njegovim nasljednicima. Ne mogu je vršiti bez pismene dozvole, bez koje bi župnikovi čini bili svetogrdni, a njihove ispovijedi nevaljane.« U oba sela tada je bilo 80 obitelji s 500 vjernika. Biskupov dekret jasno razlikuje dva sela koja stavlja u jednakopravan položaj. Župnom crkvom proglašava crkvu Gospe Karmelske u Runovićima. Trebalo se pobrinuti za župsku kuću i sve ostalo potrebno za normalan život i rad župnika. Mali broj stanovnika i veliko siromaštvo pridoniješe da se to odulji, pa je - kako je rečeno - župnik tek 1762. doselio u župu.

Pri osnivanju novih župa treba odrediti i njihove granice pri čemu treba voditi računa o tradiciji, geografskorn položaju i samim vjernicima koji »ulaze« u novu župu. Runovići i Zmijavci su kod osnivanja nove župe imali malo stanovaika pa je bilo normalno da su u jednoj zajednici. lpak, da ne bi dolazilo do neslaganja naredio je da se u Zmijavcima sagradi crkva i da župnik jednako gleda na vjernike jednog i drugog sela. Zamisao biskupa Stjepana Blaškovića o jedinstvenoj župi Runovića i Zmijavaca potvrđuje Ivan Kujundžić iz Poljica, koji svjedoči da je biskup htio dva sela spojiti u jednu župu, ali da narod to nije htio, što potvrđuje da su već zarana Zmijavčani zeljeli svoju župu. U početku su Zmijavčani imali svoje crkovinarstvo, a potom je oformljeno jedno za čitavu župu. U crkovinarstvu su bila dvojica iz Runovića, a dvojica iz Zmijavaca. U župskoj crkvi u Runovićima prve tri nedjelje u mjesecu održavale su se župske mise, a u crkvi u Zmijavcima bila je župska misa četvrte nedjelje. To je dobro išlo sve dok župa nije narasla na 4000 duša, počele se otvarati škole, držati vjeronauk. U takvim uvjetima teško je bilo jednom svećeniku bez prevoznog sredstva, zadovoljavati potrebe dvaju sela. Ipak, župnik fra Vjeko Vrčić, da zadovolji Zmijavčane, uvodi u Zmijavcima svake nedjelje popodnevnu sv. misu. Stanje se još više poboljšalo kada su Runovići 1961. god. dobili i kapelana.

Usprkos svemu želja o diobi župe koja se pojavljuje već iza drugog svjetskog rata, i dalje je prisutna. Za župnika fra Ante Sekeleza, a po zelji Zmijavčana, počela je 1979. god. gradnja vjeronaučne dvorane iza crkve Svih Svetih, što je kod mještana podgrijalo nadu da bi to mogla biti i župska kuća njihove buduće župe. Nisu mirovali nego su stupili u akciju, pa je želja o novoj župi doprla do nadbiskupa Franića, koji je bio voljan izići ususret vjernicima Zmijavaca. Predsjednik crkvenog odbora Dane Karoglan i predsjednik mjesne zajednice Zmijavci 19. lipnja 1981. god. sastave molbu za osnivanje župe Zmijavci, koju su uputili nadbiskupu Franiću, i u kojoj su - uz ostalo - tražili da nova župa bude povjerena franjevcima. Razumljiva je to želja jer su franjevci s vjernicima Zmijavaca kroz stoljeća dijelili dobro i zlo. Nisu ih napuštali ni u doba teškog turskoga ropstva, ni za dugogodišnjeg Kandijskog rata (1645-1669.), ni za Bečkoga rata (1683-1699.). Sudjelovali su u zbjegovima i vodstvu naroda na sigurnija mjesta, patili i s vjernicima dijelili životne sudbine. Na molbu za uspostavom župe nadbiskup odgovara 1. srpnja 1981.god. i napominje kako se nada da će se iznaći korisno rješenje. Samo godinu dana poslije, točnije 12. svibnja 1982. god., nadbiskup Franić i provincijal Stjepan Vučemilo sklapaju ugovor o osnivanju nove župe Zmijavci koju nadbiskup povjerava »in perpetuum« franjevcima provincije Presvetog Otkupitelja. Dekret stiže u župu Runoviće 18. lipnja 1982. god., a do imenovanja župnika i njegovog ustoličenja, župnik fra Ante Sekelez i pomoćnik fra Božo Vuleta nastoje sve pripremiti kako bi samo proglašenje župe i početak njezina samostalnoga postojanja bilo što svečanije i ljepše obilježeno. Kada je na kapitularnom kongresu u Vrlici održanom 1982. god. za župnika Zmijevaca imenovan fra Draško Teklić složena je i posljednja karika u lancu događaja, pa se moglo pristupiti i otvaranju nove župe. Bilo je to 25. srpnja 1982. godine.

Osvanio je krasan ljetni nedjeljni dan. Zarana su stigli iz Runovića u Zmijavce svećenici fra Ante Sekelez, fra Božo Vuleta i prvi župnik Zmijavaca fra Draško Teklić. Po crkvi i oko crkve užurbao se Ivan Todorić Čović koji je najviše doprinio za osnivanje nove župe Zmijavci. Svijet se sakupio u velikorn broju. Sve je spremno za svečanu misu. U koncelebraciji, koju predvodi zamjenik provincijala fra Gabrijel Jurišić, sudjeluju imotski gvardijan i dekan fra Kruno Bekavac, svećenici domorodci fra Dane Milas, fra Nedjeljko Šabić, fra Vinko Gudelj, dosadašnji župnik fra Ante Sekelez s pomoćnikom fra Božorn Vuletom, bivši runovićki pomoćnici koji su bili zaduženi za područnu crkvu Svih Svetih fra Bemardin Vučić, fra Tihomir Grgat i fra Mirko Marić. Uz njih je bilo još nekoliko drugih svećenika. Preko mise fra Gabrijel, zamjenik provincijala pročitao je nadbiskupov dekret o ustanovljenju župe:

Dr Frane Franić nadbiskup metropolita Splitsko-makarski u ime Isusovo amen.

Radi bolje pastorizacije velike župe Runović, i radi udovoljavanja dugom, ustrajnom i opravdanom traženju stanovnika Runovićkih Zmijavaca, i na molbu Provincijala provincije Presv. Otkupitelja, a oslanjajući se na kanone 216, 451 i sl., 1445 i sl., 1427, 1428 i sl. CZ i na Apostolsko pismo pape Pavla VI Ecclesiae Sanctae, od 6. VIII 1966., i De episcoporum muneribus, od 15. VI 1966., izjavljujem i odlučujem da se otvara nova župa pod imenom

ŽUPA SVIH SVETIH U ZMIJAVCIMA

Liturgijski naslov nove župe bit će blagdan Svih Svetih.
Pošto sam se savjetovao sa svojim Konsistorijem i Svećeničkim vijećem, kao i sa svima onima kojih se to tiče, i uzevši u obzir Ugovor sklopljen dne 12. svibnja 1982. između mene kao zakonitog predstavnika nadbiskupije splitsko makarske i franjevačke provincije Presv. Otkupitelja zastupane po provincijalu o. dru Stjepanu Vučemilo o predaji novoosnovane župe Svih Svetih u Zmijavcima in perpetuum spomenutoj Franjevačkoj provinciji Presv. Otkupitelja, a koji se Ugovor sa svim svojim dijelovima prilaže ovoj odluci kao njezin sastavni dio, predajem na upravljanje u ime splitsko-makarske nadbiskupije župu Svih Svetih u Zmijavcima Franjevačkoj provinciji Presv. Otkupitelja, a u smislu navedenog Ugovora od 12. V 1982.

U vjerskim ophodima i svečanostima izvan župe, u koliko bude prigoda, ta će župa stupati pod svojim križem ili barjakom neposredno iza župe Gospe od Karmela u Runoviću. Ova naša odluka, s Božjom pomoći, stupa na snagu, odnosno nova župa Svih Svetih u Zmijavcima otvara se te otpočinje svoje poslanje i djelovanje 4. srpnja ove godine preko pučke svete mise sa svečanim zazivom Duha Svetoga u crkvi Svih Svetih u Zmijavcima.

Neka bude sve na slavu Božju, na čast Bl. Dj. Marije i Svih Svetih, na korist svete vjere, na procvat Kristove Crkve i posebno na spas svih župljana novoosnovane župe, posebno mladih naraštaja, pa u tu svrhu zazivljem blagoslov Svemogućega Boga Oca i Sina i Duha Svetoga Amen!

Dano u Splitu, na blagdan Pohođenja Marijina, 31. svibnja 1982.
Br. 1013/82.

Nadbiskup:
Dr Frane Franić s. r.

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka