Fra Silvestar Kutleša

Fra Silvestar Kutleša rodio se u Imotskom 1876. godine. Za svećenika je zaređen 1898. godine, a godinu dana poslije (1899) obnaša dužnosti profesora Franjevačke gimnazije u Sinju. U ovoj uglednoj ustanovi dalmatinskog svećeništva - inače neuništivom stožeru hrvatske misli - Kutleša je predavao sve do 1915. god. hrvatski, latinski i grčki jezik, zemljopis i povijest.

Tijekom prvog svjetskog rata bio je župnikom u Lovreću, zatim gvardijan u Makarskoj, a nakon toga - više od 12 godina - obnaša svećeničke dužnosti u župi Runović. Svoje posljednje godine života provodi kao zamjenik gvardijana i vikar franjevačkog samostana u Imotskom, gdje i umire 1943. godine.
Kutlešino djelo "Život i običaji u Imockoj krajini" od neprocjenjive je važnosti za hrvatsku dinaroidnu kulturu te pruža obilje zanimljive građe ne samo etnolozima, folkloristima i povjesničarima već također i običnim zaljubljenicima hrvatskih starina i narodnog blaga.
Knjiga je također vrijedan jezikoslovni dokument hrvatskog pučanstva Imotske krajine, sa bogatom, a danas skoro  zaboravljenom, ikavsko-štokavskom leksičkom građom.

Željko Todorić

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka