Zeljko Selak, Dragica

DRAGICA ZELJKO-SELAK rođena je 13. lipnja 1964. godine u Slivnu. Maturirala je srednju školu u Splitu. Studirala je na Pravnom fakultetu u Splitu te francuski jezik u Parizu. Živi u Splitu. Surađuje u više katoličkih listova. Zastupljena je u nekoliko zbornika, objavila je zbirku pjesama Žena zemlja i leptir (Imotski, 1995.).

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka