Autor Tema: Čitanje starih matica  (Posjeta: 65551 )

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
Čitanje starih matica
« : 27 Kolovoz 2012, 17:24:09 poslijepodne »
Imam pdf datoteku skenirane fotokopije Matice umrlih župe Roško Polje 1758-1805.
1805. možda i nije točan podatak što ćemo vidjet ako uspijemo pročitat narečenu maticu.
Datoteka će biti dostupna forumašima zainteresiranima za čitanje starih matica, napose voljnim znalcima bosanice, latinskoga, grafičkih alata…
Svaki pojedinačni zapis, bez obzira na kvalitetu kanim objaviti u narednim upisima na ovoj temi u isječku png formata. Zapisi će biti označavani troznamenkastim brojem stranice iz pdf datoteke, dvoznamenkastim rednim brojem zapisa na toj stranici i ISO datumom zapisa.
002-01 - druga stranica pdf datoteke, prvi zapis.
1758-10-23 - nadnevak u ISO formatu (23.10.1758.).

Ovaj podforum, umjesto podforuma Povijest, odabran je za pokretanje teme i zbog toga što ima moderatora.

Iz prvog zapisa 002-01 1758-10-23 jasno je da "Primus Liber defunctorum…" nije prva matica (umrlih) narečene župe s čime se slaže i Bagarić 1989. koji ne navodi raspolaže li arhiv originalom ili samo fotokopijom ove matice.

Ivo Bagarić. Duvno. Povijest župa duvanjskog samostana. Prigodom 150. obljetnice današnje Župe Duvno 1839 - 1989. Sveta baština. Duvno 1989. p 233

»Čudna, je i okrutna sudbina matica ove župe - govore kako joj je povijest bila nemilostiva. Do nedavna posjedovala je matice od 1838-1946. Poslije ih, "radi prijepisa" posuđuje mjesni matični ured. Nisu prepisane - izgorjele su. Mali ostatak nagorjelih listova vraćen je župnom uredu 1973. Nemar i neodgovornost uništiše veoma važno svjedočanstvo o prošlosti i životu ovoga kraja. Istu sudbinu doživjele su i veoma stare matice ove župe: nestale su u požaru nekoliko godina nakon obnove župe 1758. Matice od 1763-1777. (pisane bosančicom) nalaze se u samostanu Kraljeva Sutjeska, matice umrlih od 1758-1809. u arhivu franjevačke provincije u Mostaru, a sve ostale do 1838. u biskupskom arhivu u Mostaru. Treba još dodati dio matice krštenih iz 1750, koji je danas u muzeju fojničkog samostana. Neobična sukladnost: matice rasute svijetom upravo kao i Roškopoljci - ipak ovi su stigli dalje. Iako su matice ove župe uglavnom izgubljene i raspršene, o životu župe i kretanju broja vjernika na njezinu današnjem području nešto nam je ipak sačuvano u popisima - šematizmima - Što ih je izvršila Crkva u određenim godinama. Prvi takav popis je iz 1743. a posljednji 1987.«

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
002-001 1758-10-23
« Odgovori #1 : 27 Kolovoz 2012, 17:32:21 poslijepodne »

Prvi zapis iz narečene matice već je objavljen na ovom forumu*.

Škljoc na sliku za uvećanje. Najviša visina umetnute slike je na forumu ograničena na 480 piksela.Prijepis. 002-001 1758-10-23

Primus
Liber Defunctorum Parochiæ de
Boscopoglie cum viniza subti=
tulo antique ecclesiæ S. Joannis
Baptæ noviter independenter que a
Parochia Dumnensi cujus par=
ticula hactenus fuirat institute
itaque de communi partium con=
tinsu ab eadem Parochia Dumna
divisæ et suam modo subsist endust(?)
per nos in actu sac: visitationis
declaratæ sub die 23 8bris 1758.
Fr Paulus Draghichievich Epysco
pium et vicarus Apostolicus in Bosna
othomana et in olim Epysc.
Dumnensi Mupa(?)

Fr. Joannes Scopibuscich

Su(bs?)cribo(?) Sua(?) propria(?)
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz 2012, 17:38:09 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1758-12-16
« Odgovori #2 : 27 Kolovoz 2012, 18:14:05 poslijepodne »

002-02 1758-12-16
Die 16 xbris 1758

Pođe Sovoga svita Frano
Iurčević IZ Vinice pri=
mivši Sve Sakramente Sve=
te Matere Carkve imade godi=
na okolo 14 bi ukopan u grob=
iu sela Vinice


pođe - treće slovo đerv čita se kao ć i kao đ. Ispred i zajedno s l se čita kao lj, a ispred i zajedno s n kao nj. Kao u ovoj tablici*, usporedi i ovu tablicu*.

frano - f - različito od većine dostupnih izvora.

Iurčević - I - nije pročitano kao ju (i) zbog u iza "spornog" slova. Ligatura I i poluglasa?
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz 2012, 18:20:33 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-01-04
« Odgovori #3 : 27 Kolovoz 2012, 18:42:03 poslijepodne »

002-03 1759-01-04Die 4 Januarij 1759
2 Pođe Sovoga Svita na bolji Kata(?)
Domaćica(?) p. Š?ma Ću?
?a?oć?a primivši ?
?? Svete Matere
?
?


Grafičari, mogu li se ovdje izvuć slova iz mrčine?

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-03-20
« Odgovori #4 : 27 Kolovoz 2012, 18:58:33 poslijepodne »

003-01 1759-03-20Die Marij 20 1759
Pođe Sovoga svita Iela Do=
maćica p. Ivana Perkovića
IZ Vinice primivši Sve Sa
kramente Svete M. Carkve
Imade godina okolo 90 i bi
ukopana u grebiu sela rečeno
ga


I u riječi Jela (ju, je nije jerbo iza slijedi e), i u riječi Ivana? Isto slovo? I?

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-03-28
« Odgovori #5 : 27 Kolovoz 2012, 19:13:47 poslijepodne »

003-02 1759-03-28Die 28 Marca 1759
4 Pođe Sovoga svita Mara Doma-
ćica Tome Šapine IZ Roška-
Polja primivši Sve Sakramen-
te Svete Matere Carkve Ima-
de kodina okolo 65 i bi ukopa
na u carkvi Svetoga Ivanađerv - u Roška Polja
kodina - godina - ne liči na nijedni verziju g

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-09-28
« Odgovori #6 : 27 Kolovoz 2012, 19:31:13 poslijepodne »
003-03 1759-09-285  Die 28 7bris 1759
Pođe Sovoga svita na bolji
Lucia kćer Andrie Radoša
IZ Roškapolja Imade 6 da-
na šo ie živila na ovomu svi
tu 6đerv - u bolji i u Roškapolja (sastavljeno)
7bris - septem-bris - rujan
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz 2012, 19:33:37 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-09-29
« Odgovori #7 : 27 Kolovoz 2012, 19:45:24 poslijepodne »
003-04 1759-09-29Die 29 7bris 1759
6 Pođe Sovoga svita na bolji
Luka Iurčević iz Vinice
primivši Sve Sakramente
Svete M. Carkve Imade go-
dina okolo 30 bi ukopan
u grebiu rečenoga sela
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz 2012, 20:36:00 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-09-30
« Odgovori #8 : 27 Kolovoz 2012, 19:55:54 poslijepodne »
003-05 1759-09-30Die 30 7bris 1759
7 Pođe Sovoga svita na bolji To-
mica kćer Antone Kelavića od 6
Miseci u Roškupolju. Bi ukopana
u grebiu sela rečenoga

« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz 2012, 20:36:09 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-10-02
« Odgovori #9 : 27 Kolovoz 2012, 20:08:14 poslijepodne »
003-06 1759-10-02Die 2 8bris 1759
8 Pođe So ovoga svita na bolji Lucia
kćer Ivana Nevistića IZ Roškapo-
lja od Misec Dana bi ukopana u greb.
sela rečenoga


8bris - octo(m)bris - listopad
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz 2012, 21:02:19 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-10-04
« Odgovori #10 : 27 Kolovoz 2012, 20:19:04 poslijepodne »
003-07 1759-10-049 Die 4 8bris 1759
Pođe Sovoga svita na bolji Marian
sin Iure Ljubusovića IZ Roškapo-
lja od 4 Miseca bi ukopan u grebiu
sela rečenoga
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz 2012, 20:36:49 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-10-06
« Odgovori #11 : 27 Kolovoz 2012, 20:29:17 poslijepodne »
003-08 1759-10-06Die 6 8bris 1759
Pođe Sovoga svita na bolji (?)
(?) godine bi ukopan u
(?) rečenoga sela


Grafičari? Je li kasno za infracrvene filtere za odvajanje tinte od okolne mrčine?
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz 2012, 20:37:06 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-10-08
« Odgovori #12 : 27 Kolovoz 2012, 20:42:50 poslijepodne »
004-01 1759-10-0811 Die 8 8bris 1759
Pođe So ovoga svita na bolji
Matia kćer Garge Babića od
3 nedilje bi ukopana u greb=
iu sela rečenoga


Selo baš i nije rečeno, koliko vidim.
đerv - u nedilje
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz 2012, 21:01:27 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-10-09
« Odgovori #13 : 27 Kolovoz 2012, 20:51:53 poslijepodne »
004-02 1759-10-0912 Die 9 8bris 1759
Pođe So ovoga svita na bolji
Lucia kćer Stipana Nevis
tića Iz Roškapolja od po-
godine bi ukopana u grebiu
sela rečenoga
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz 2012, 21:01:36 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-10-10
« Odgovori #14 : 27 Kolovoz 2012, 21:00:41 poslijepodne »
004-03 1759-10-1013 Die 10 8bris 1759
Pođe So ovoga svita na bolji
Oršula Garge Tustanića iz
Roškapolja od 3 nedilje
bi ukopana u grebiu sela re
čenoga