Autor Tema: Nacionalni preporod u Dalmatinskoj zagori i zap. Hercegovini - prilozi  (Posjeta: 861 )

Offline Zavelim

  • Forumski mudrac...
  • Gožđeno pero foruma
  • *
  • Postova: 3.294
Nacionalni preporod u Dalmatinskoj zagori i zap. Hercegovini - prilozi
« : 30 Listopad 2009, 14:14:14 poslijepodne »
Citat:
Častnomu i prisvitlomu gospodinu baronu Josipu Jelačiću, banu slavnomu triju kraljevina Kroacije, Slavonije i Dalmacije.

Mili bane i snažni obranitelju slavne horvatsko-dalmatinske slobode i narodnosti.

Ona ljubav u gorućnost ka nam srce žeže i pali za našu otačbinu i narodnost, siluje nas uteći se pod tvoj slavni barjak i obranu sad, kad niki neprijatelji naše domovine pod kožom ovčjom i laživim imenom puka, hoće da nam ugrabu i zgazu najlipša dva dara božja: jezik i narodnost.

Stidno i sramotno u svako doba, a navlastito u sadašnje, napritka, slobode i jedinstvenosti, našli su se niki ne-Dalmatinci, jer takvim imenom stidimo se ih zvati, da li inotalijanci, koji su se hotili laživo i himbeno na ime puka i braće Dalmatinaca opeti se i protiviti najpravednijoj želji i molbi, koju biše skoro u Beču prikazali nika ljubezna i draga braća naša, Hrvati i Slavonci, prid pristoljem privedroga cara za da bi nas u zajedno htio združiti i tako povratiti našu narodnost i nezavisnost.

Nije istina, mili bane, nije istina, lažu, lažu u grlima njihovim. Nismo mi Dalmatinci to hotili ni toga zamislili. Nek mu se razbije o glavu tko je takvu misao samo mogao začeti.

Nećemo mi takve sramote, nit tolike pogrde iz prid cilom izobraženom Europom. Sramota i pogrda svaka nek padne svrhu njih i svrh glava njihovih.
Mi smo Dalmatinci, mi smo Hrvati, mi se ne stidimo ovih imena, našega jezika. Mi hoćemo se združiti s braćom našom. Mi hoćemo se stopiti s njima u jedno tilo. Trista i osamdeset hiljada a ne jedno, drugo ne traže, drugo ne žele neg ovo. Nit je pravedno, nit je dostojno ovoliko uzmožni broj prigoriti, zgaziti, za jedno malo hiljada neljubeznih narodnoljubaca, da li inotalijanaca i polu-Dalmatinaca.

Kaži, kaži, mili bane sve ovo privedrome caru, a ti međuto dostoj se primiti naše iskrene i srčene pozdrave, koje u zajedno s tobom šaljemo našoj miloj braći Hrvatima i Slavoncima, i izvoliti svidočanstva naše nedospivene časti i priponiznog podloštva, s kima imamo sriću i pohvalu zvati se kako i jesmo pravi slavoljupci i Dalmatinci.

Muć Gornji, na 30. aprila 1848. Don Mate Glavina, u. parok, manu propria
Muć Gornji, na 30. aprila 1848. Don Ante Matković, parok
Prugovo, na 30. aprila 1848. Don Ivan Bulić, parok
Konsko, na 30. aprila 1848. Don Marko Tadić, parok
Klis, na 1. svibnja 1848. Don Paval Britvić Barina, župnik


Stijepo Obad, Dalmacija revolucionarne 1848./49. godine, Rijeka 1987., 121-122