Autor Tema: Etika u ratu i međunarodno ratno pravo  (Posjeta: 6964 )

Offline Ratnik svjetlosti

 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 5.627
 • I sa sobom treba znati biti u ratu i miru.
Odg: Etika u ratu i međunarodno ratno pravo
« Odgovori #15 : 13 Svibanj 2011, 23:32:08 poslijepodne »
13.05.2011. | 22:56
 

DOBIO OBA SLUČAJA

Ante Gotovina ima novog odvjetnika

Odvjetnički tim generala Ante Gotovine dobio je "pojačanje". Riječ je o švicarskom odvjetniku Guenaelu Mettrauxu, potvrdili su za Dnevnik.hr izvori bliski obranama generala.

Novo ime u timu velik je dobitak jer ima iskustva u Haagu. Bio je dio obrane Ljube Boškoskog i Sefera Halilovića, dvojca koji je oslobođen.

I Mladen Markač će uskoro otkriti tko će mu se pridružiti u timu, potvrdio je to odvjetnik Goran Mikulčić. Usput je kazao i kako će žalba biti predana do 16. svibnja, kad je zakazan rok za njenu predaju.

- U završnoj je fazi, trenutno radimo na 'ušminkavanju' detalja - rekao je Mikulčić.

(jl)

Offline Ratnik svjetlosti

 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 5.627
 • I sa sobom treba znati biti u ratu i miru.
Odg: Etika u ratu i međunarodno ratno pravo
« Odgovori #16 : 13 Svibanj 2011, 23:47:56 poslijepodne »

Offline Ratnik svjetlosti

 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 5.627
 • I sa sobom treba znati biti u ratu i miru.
Odg: Etika u ratu i međunarodno ratno pravo
« Odgovori #17 : 14 Svibanj 2011, 00:01:42 prijepodne »
"We are very disappointed by the verdict -- actually, by the fact that the court didn't accept the arguments and evidence which we presented. At the moment we're thinking about whether we should appeal the court council's verdict -- and probably we will do so," Mettraux said.

Jedna od izjava iskusnog odjetnika Mettrauxa.

A na Radio slobodnoj Europi
piše neka Cvetković Ljudmila:
 Former Hague Spokeswoman's Conviction For Publishing Court Documents Criticized
« Zadnja izmjena: 14 Svibanj 2011, 00:03:55 prijepodne Ratnik svjetlosti »

Offline Ratnik svjetlosti

 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 5.627
 • I sa sobom treba znati biti u ratu i miru.
Odg: Etika u ratu i međunarodno ratno pravo
« Odgovori #18 : 22 Svibanj 2011, 15:28:47 poslijepodne »
Što se to događa u međunarodnoj politici?

http://www.antegotovina.com/default.aspx?clanak=5228


Offline Ratnik svjetlosti

 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 5.627
 • I sa sobom treba znati biti u ratu i miru.
Odg: Etika u ratu i međunarodno ratno pravo
« Odgovori #19 : 22 Svibanj 2011, 18:47:46 poslijepodne »
Međunarodni sud za ratne zločine ili jazbina nepravde


15. travnja 2011. Međunarodni sud u Haagu za ratne zločine počinjene na tlu bivše Jugoslavije osudio je generala Antu Gotovinu i generala Mladena Markača na 24 i 18 godina zatvora. Suđenje ovim hrvatskim časnicima zasigurno će ostati zabilježeno u analima sudstva kao zlobna predstava. Presuda nije ni na koji način valjana, a postavke na temelju kojih je donesena uvredljive su i ponižavajuće. Čitava stvar odiše smradom političkih spletki i prljave intrige.

Počevši od nezakonitosti suda, preko sudaca plaćenika, do nevjerojatno kroatofobnih predrasuda i krivih postupaka, slučaj je očito započeo loše. Pored takvih besmislica nije se ni moglo očekivati išta osim besmislene presude. (Zapravo, ne bi bilo zgoreg prisjetiti se da je haaški sud već pokazao svoju „mudrost“ optuživši i oslobodivši... nepostojećeg okrivljenika!)

U svakom slučaju, ovo bi nazovisuđenje trebalo potaknuti Hrvate da si postave neka pitanja. Nije li krajnje vrijeme da se pozove na odgovornost neke ljude, primjerice one koji su se, bili političari ili novinari, odrekli svakog nacionalnog ponosa te izdali istinske branitelje države? Takvi su pojedinci posve diskreditirani te bi bilo uputno spriječiti ih da počine daljnja nedjela. U svjetlu krajnje prijezirne naravi presude, također bi valjalo preispitati sudjelovanje Hrvatske u različitim europskim vojnim operacijama. Ako su viši hrvatski časnici tako prijezira vrijedni kako je to izjavio sudac Orie, zašto bi se njihovi bivši suborci i podređeni nastavljali miješati u neokaljane i uzorne vojne odrede NATO-a i Europske Unije? Kao nasljednici operacije „Oluja“, koja još uvijek užasava suce, jesu li hrvaski vojnici sposobni sudjelovati u mirovnim misijama u Afganistanu, u Kfor-u, Eufor Tchad-u, Eunavfor Atalanta-i, Eupm-u i Eufor Althea-i? A što je s NATO-om, čija bi sva bombardiranja trebala biti pravedna i dobronamjerna? Neće li ti zločesti Hrvati širiti u NATO-ovim redovima zločinački duh koji su im prenijeli Ante Gotovina, Mladen Markač i Mirko Norac? Na kraju krajeva, ni Austrija, Finska, Irska, Švedska, Švicarska ni Italija ne pripadaju NATO-u, a čini se da ni jedna od njih ne pati zbog toga.

Tu je zatim i veliki problem Europske Unije. Okarakterizirana kao sramota za civilizirani svijet, bi li Hrvatska trebala nastaviti ulizivati se kako bi bila primljena u klub koji joj iskazuje takav prijezir? Kako bi se mogla zbližiti i surađivati s ljudima koji smatraju da je odupiranje agresiji i oslobađanje vlastitog teritorija „zločinački pothvat“? Godinama se Hrvatska busala u prsa zbog ogromnih napora koje je uložila da osvoji svoju neovisnost, ali sada, nakon takve pljuske, ne bi li bilo žalosno nastaviti?

To su neka pitanje koja se nameću nakon presude suca Oriea. Prije no što bude mogla na ta pitanja odgovoriti, čekajući rezultate žalbe svojih generala, Hrvatska bi mogla obustaviti neke od svojih međunarodnih aktivnosti. Takav bi istupak bio posve opravdan. Njena bi čast bila zadovoljena, a poruka bi bila savršeno jasna.

Cristophe Dolbeau

 

ICTY or the Den of Iniquity

On the 15th of April 2011 the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia sentenced general Ante Gotovina and general Mladen Markač to 24 and 18 years of emprisonment. The trial of these Croatian officers will undoubtedly figure in the annals of justice as a sinister masquerade. The verdict is in no way equitable and the grounds upon which it was delivered are both insulting and humiliating. An unsavoury smell of political fiddling and dirty intrigue comes out of the whole thing.

With an unlawful court and mercenary judges, an enormous croatophobic prejudice and erratic proceedings, the case had obviously begun badly. From these antics one couldn’t expect but a preposterous verdict (As a matter of fact it is not irrelevant to recall that the ICTY had already shown its « wisdom » by prosecuting and discharging … a fictitious defendant !).

Anyhow it remains that this pseudo trial should lead the Croats to ask themselves a few questions. Isn’t it high time to call some people to account, for example all those, be they politicians or journalists, who chose to abdicate any national pride and betray the true defenders of the country ? These individuals are totally discredited and it might be well advised to prevent them from committing further misdeeds. Given the most disdainful character of the verdict, the participation of Croatia in various European military operations must also be reexamined. If Croatian senior officers are so loathsome as Mr Orie said, why should their former comrades and subordinates continue to mingle with the so clean and exemplary battlegroups of NATO and EU ? Being the heirs to that Operation “”Storm””, which still gives the creeps to the judges, are Croatian soldiers really fit to take part in the pacification of Afghanistan, in Kfor, Eufor Tchad, Eunavfor Atalanta, Eupm and Eufor Althea ? And what about NATO whose bombings are always supposed to be fair and benevolent ? Aren’t those bad Croats going to spread in its ranks that villainous spirit Ante Gotovina, Mladen Markač and Mirko Norac passed them on ? After all neither Austria, Finland, Ireland, Sweden nor Switzerland belong to NATO and none of them seems to suffer from it.

Then there is also the big problem of the European Union. Depicted as a disgrace to the civilized world, should Croatia continue to grovel to be admitted into a club which is showing such contempt to her? How could she fraternize and cooperate with people who consider that when you resist an agression and liberate your own territory you engage in a « criminal action » ? For years, Croatia beat her chest, which wasn’t worthy of the tremendous efforts she had done to conquer her independence but now, after such a snub, it would be clearly miserable to carry on.

Such are some of the questions raised by Mr Orie’s judgment. Before giving any answer and while waiting for the result of the generals’ appeal, Croatia could well suspend some of her international commitments. That stand is fully justified. Her honour will be satisfied and the message would be perfectly clear.

Christophe Dolbeau

 

Tribunal de La Haye : la palme de l’iniquité

Les condamnations prononcées le 15 avril 2011 par le TPIY à l’encontre des généraux croates Ante Gotovina (24 ans de détention) et Mladen Markač (18 ans) marquent l’aboutissement de ce qui restera, hélas, dans les annales juridiques comme une sinistre mascarade. Le verdict est inique et ses attendus à la fois injurieux et humiliants : tout cela pue la combine politique et les manigances malpropres.

L’affaire, il faut bien le dire, avait plutôt mal commencé : un tribunal illégitime, un énorme préjugé anti-croate, des magistrats aux ordres et des procédures fantaisistes. On ne pouvait guère espérer de cette bouffonnerie autre chose qu’une sentence absurde (Rappelons au passage que dans sa « grande sagesse », ce même tribunal avait déjà réussi à poursuivre et relaxer … un personnage fictif !).

Reste que ce pseudo procès devrait conduire les Croates à s’interroger sur un certain nombre de points. N’est-il pas temps de demander des comptes à tous ceux, politiciens et journalistes notamment, qui par vénalité, veulerie ou mauvais calcul ont choisi d’abdiquer toute fierté nationale et de froidement trahir les défenseurs du pays en les livrant à l’étranger ? Ces gens se sont définitivement déconsidérés et il serait peut-être prudent de les empêcher de nuire encore. Eu égard au caractère particulièrement dépréciatif du verdict de La Haye, la question de la participation croate aux entreprises militaires euro-atlantiques se pose également. Si les officiers supérieurs croates sont aussi crapuleux que le prétend M. Orie, pourquoi leurs camarades et anciens subordonnés devraient-ils continuer à se mêler aux « exemplaires » battlegroups de l’OTAN ou de l’Union Européenne, et à se faire éventuellement trouer la peau pour des causes qui au fond ne les concernent pas ? Héritiers de cette opération Tempête qui donne encore la chair de poule aux robins de La Haye, les soldats croates sont-ils vraiment qualifiés pour participer à la pacification de l’Afghanistan, à la Kfor, à l’Eufor Tchad, à l’Eunavfor Atalanta, à l’Eupm ou à l’Eufor Althea ? Et l’OTAN dont les bombes sont toujours bienveillantes et justes ? Ces méchants Croates ne vont-ils pas y introduire ce vilain état d’esprit que leur ont légué Ante Gotovina, Mladen Markač, Mirko Norac et consorts ? Après tout, l’Autriche, la Finlande, l’Irlande, la Suède et la Suisse n’en sont pas et elles ne semblent pas s’en porter plus mal…

Et puis, il y a aussi le gros problème de l’Union Européenne. Livrée à l’opprobre universel, la Croatie doit-elle continuer à se prosterner pour être admise dans un club qui lui témoigne un tel mépris ? Comment fraterniser et coopérer sans arrière-pensée avec des gens qui considèrent qu’en résistant à une agression et en libérant votre territoire national, vous vous êtes livré à une « entreprise criminelle » ? Postuler en battant continuellement sa coulpe était sans doute indigne des sacrifices consentis pour conquérir l’indépendance mais adhérer après une telle gifle serait franchement piteux.

Telles sont quelques-unes des questions que soulève le jugement de M. Orie. Avant d’y répondre clairement et en attendant de savoir quelle suite recevra l’appel des généraux, la Croatie pourrait fort bien mettre certains de ses engagements entre parenthèses et suspendre certaines de ses démarches. Ce ne serait pas excessif, l’honneur serait sauf et le message explicite.

Christophe Dolbeau

Publié dans « Présent », N° 7336, 27 avril 2011. (Published in the Paris daily « Présent », N°7336, on April 27th, 2011).

______________
Nu der, a za svaki suživot je potrebno povjerenje i dobre veze s okruženjem...kako uspostaviti istinski dijalog, povjerenje i rast?!  :misli

Offline Ratnik svjetlosti

 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 5.627
 • I sa sobom treba znati biti u ratu i miru.
Odg: Etika u ratu i međunarodno ratno pravo
« Odgovori #20 : 17 Lipanj 2011, 21:35:57 poslijepodne »
Prilog povećanju stupnja pravednosti - oslobodimo one koji su oslobodili nas:

peticija za slobodu hrvatskih branitelja i generalaOffline Ratnik svjetlosti

 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 5.627
 • I sa sobom treba znati biti u ratu i miru.
Odg: Etika u ratu i međunarodno ratno pravo
« Odgovori #21 : 17 Lipanj 2011, 21:56:35 poslijepodne »

Offline Ratnik svjetlosti

 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 5.627
 • I sa sobom treba znati biti u ratu i miru.
ICTY INJUSTICE - Etika u ratu i međunarodno ratno pravo
« Odgovori #22 : 24 Rujan 2011, 19:53:40 poslijepodne »
Od suda u ovome gradu očekivali smo pravdu, a danas stojimo ovdje s osjećajem da smo nepravedno optuženi: ne samo naši generali nego mi kao čitav narod - rekao je biskup ličko-senjski Mile Bogović na skupu u Haagu na kojem se okupilo nekoliko stotina ljudi, ne više od 600.
 
Mirno okupljanje na središnjem haaškog trgu organizirano je u znak potpore generalima Gotovini i Markaču, nepravomoćno osuđenima za ratne zločine i sudjelovanje u tzv. zajedničkom zločinačkom pothvatu. Potpora je pružena i Hrvatima kojima se sudi za Herceg-Bosnu. Na pozornici je bilo osam praznih stolaca na kojima su bila ispisana sva njihova imena.
 
Prosvjednici su nosili transparente koji su, na zahtjev nizozemskih vlasti morali biti na engleskom i bez političkih poruka. Zbog toga su organizatori iz Hrvatskog svjetskog kongresa zamolili jednog prosvjednika da ukloni transparent na kojem je, uz sliku Gotovine kao heroja, bila i slika drugog hrvatskog predsjednika Stipe Mesića s četničkom kapom na glavi. Jedan drugi prosvjednik nosio je transparent sa slikom prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i natpisom: "Zašto nepravedno sudite moj narod".
 
- Došli smo kao molitelji, ne s prijetnjom i ljutnjom. Nismo došli rušiti bastilju u Haagu nego moliti da ona uskladi svoje norme s Božjima - rekao je biskup Bogović i usporedio Gotovinino uzništvo s onim apostola Pavla.


"Jedan narod - jedno srce“
 
Samo nekoliko sati prije početka prosvjednog skupa 24. rujna u Den Haagu u režiji Hrvatskog svjetskog kongresa organizirana je i velika globalna akcija pod naslovom "Jedan narod - jedno srce“.
 
Na istaknutim mjestima u ukupno 35 gradova i 19 zemalja osvanuli su transparenti s natpisom „ICTY INJUSTICE“ i hrvatskim grbom.
 
Nezadovoljstvo nepravednom prvostupanjskom presudom hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču te nebuloznom ocjenom Oluje združenim zločinačkim pothvatom istaknuto je tako u Caracasu, Buenos Airesu, Sao Paulu, Rio de Janeiru, New Yorku, Chicagu, Los Angelesu, Melbourneu, Perthu, Sydneyu, Berlinu, Göteborgu, Bruxellesu, Bernu, Luzernu, Vancouveru, Torontu, Šangaju, Nanjingu, Rimu, Beču, Ljubljani, Beogradu i u Vatikanu.
 
Transparenti i plakati u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini osvanuli su u Zagrebu, Zadru, Osijeku, Dubrovniku, Kninu, Vukovaru, Splitu i u Pakoštanama te Mostaru i Širokom brijegu.

http://www.vecernji.hr/vijesti/biskup-bogovic-gotovina-uznik-kao-apostol-pavao-clanak-329950

Offline Ratnik svjetlosti

 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 5.627
 • I sa sobom treba znati biti u ratu i miru.
Odg: Etika u ratu i međunarodno ratno pravo
« Odgovori #23 : 01 Listopad 2011, 13:04:06 poslijepodne »
"Generali su jako dobro, obrana je zadovoljna i pršti optimizmom

Obrana dvojice generala traži da se Srbiji izda obvezujući nalog za dostavu zapisnika Vrhovnog savjeta obrane, za koje tvrdi da dokazuju kako su krajinski Srbi napustili Hrvatsku po naredbi svog vodstva, a ne zbog napada hrvatskih snaga."

Datum objave: 29.9.2011, Rubrika: Novosti, Medij: Hina

http://www.antegotovina.com/default.aspx?clanak=5257

Offline OriloGorilo

 • Veteran
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 2.295
  • Prolozac
poratna Njemačka poslala optužnice za ratne događaje poratnim vlastima Poljske..
« Odgovori #24 : 20 Listopad 2011, 15:31:12 poslijepodne »
PROSVJED ZBOG NAPADA NA PRAVNI SUVERENITET
                        REPUBLIKE HRVATSKE
 
Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani saborski zastupnici!

U posljednje vrijeme svjedoci smo sve agresivnijeg napada na hrvatski suverenitet, a napose na njezin pravni suverenitet, zbog čega mi potpisnici iskazujemo odlučan prosvjed i zabrinutost za budućnost Hrvatske.
Napadima na hrvatski pravni suverenitet želi se poništiti i pogaziti Odluku Sabora Republike Hrvatske o raskidu državno-pravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske, donesene 8. listopada 1991. godine. Takvu Hrvatsku nekoliko mjeseci kasnije jedinstveno su priznale i sve članice EU-a i čitav svijet.
Odlukom Hrvatskog sabora jasno je utvrđeno da Jugoslavija kao državna zajednica više ne postoji. Republika Hrvatska odrekla je njome legitimitet i legalitet svim tijelima dotadašnje federacije - SFRJ i odlučila ne priznati valjanim ni jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije - SFRJ.   
Prosljeđivanjem Republici Hrvatskoj optužnica protiv hrvatskih građana koje su proizvela tijela bivše SFRJ, agresorske JNA, Republika Srbija pokazuje želju da bude slijednica bivše federacije kojoj je Hrvatska prije 20 godina odrekla svaki legitimitet i da izjednači krivnju agresora i žrtve. Time se, također, na svojevrstan način pokazuje da se velikosrpska agresija na Hrvatsku nastavlja pravnim i političkim sredstvima.
Dakle, temeljni cilj najnovije velikosrpske agresije na državnopravni suverenitet Republike Hrvatske jest saniranje po Srbiju vrlo negativnih posljedica, nastalih zbog niza izgubljenih ratova u Miloševićevo vrijeme, što je ujedno i temeljni  cilj  novoga srbijanskog Memoranduma.
Njihovo slanje optužnica gotovo je istovjetno kao da su poratna Njemačka ili Italija poslala optužnice za ratne događaje poratnim vlastima u Poljskoj, Francuskoj, Češkoj, Slovačkoj, Grčkoj, Albaniji i Hrvatskoj i td.
Djeluje pomalo zbunjujuće što EU, kad je riječ o tim pravnim aktima, traži pojašnjene od Hrvatske, kao da ne zna tko je bio agresor na Hrvatsku, kao i komentar državnog odvjetnika Republike Hrvatske koji se upliće u opravdanost donošenja zakona, što nije primjereno ni demokratskim državama niti državi u kojoj je provedena dioba vlasti. 
Možda nam, jednostavno, na taj način iz EU-a pokazuju da na Hrvatsku gledaju kao na koloniju, otvoreno nam poručujući da ne računamo sa suverenitetom u EU-u. Postavlja se pitanje je li Srbija "sama" donijela tu odluku. Sjetimo se da je srbijanski predsjednik Tadić tražio da se hrvatski generali osude bez dokazane krivnje, a s istovjetnim argumentima na koje se sada pozivaju iz EU-a. Na tim se „argumentima“ temelji i presuda Haaškoga suda. Je li takav zahtjev postavio “sam” Tadić ili mu ga je sugerirao baš EU?
 
Pozivamo zastupnike Hrvatskog sabora da odlučno stanu u obranu hrvatskog suvereniteta, a napose pravnoga, jer će se građani i po tome opredjeljivati na sljedećim izborima. Istodobno, najodlučnije prosvjedujemo protiv postupanja Republike Srbije koja je hrvatskim pravosudnim vlastima na pilatovski način proslijedila fantomske optužnice protiv hrvatskih građana. To samo svjedoči da još nije izvukla zaključke iz agresivnog rata koji su JNA i Miloševićeva Srbija vodile protiv Republike Hrvatske, prouzročivši najveće žrtve i materijalne štete u Europi nakon Drugoga svjetskog rata, te da nije odustala od projekta Velike Srbije.
Zar tim svojim činom Srbija zapravo nije preuzela izravnu odgovornost za zločine i razaranja što ih je JNA učinila u Hrvatskoj?
-   Zbog toga Srbiji treba u najkraćem mogućem roku dostaviti račun za ratne štete koje su u Hrvatskoj počinile JNA, Miloševićeva Srbija i njihove paravojne snage.
Iz dosadašnjih slučajeva jasno je da su optužnice (mnoge, ako ne i sve) sastavljene na temelju priznanja iznuđenih od hrvatskih zatočenika u srpskim koncentracijskim logorima pa Srbiji treba postaviti sljedeće zahtjeve/pitanja:
-   Kako je moguće da uopće razmišljaju o optužnicama koje sadrže bilo kakav dokaz koji je pribavljen na nezakoniti način, tj. iznuđen u srbijanskim koncentracijskim logorima? Kako to da nakon tragičnih iskustava Drugoga svjetskog rata, Auschwitza, Dachau ...., EU tako olako prolazi preko toga?
-   Tražimo procesuiranje svih odgovornih za odvođenje, držanje i mučenje hrvatskih građana u srbijanskim koncentracijskim logorima u Srbiji. (Procjena je da je u tim logorima ubijeno ili nestalo oko 300 ljudi).
-   Tražimo međunarodnu potporu da se zaustave sve optužnice (ne samo iz Srbije nego i iz BiH) koje polaze od dokaza koji su iznuđeni, odnosno pribavljeni na nezakonit način.
Sve ove naše nevolje proizlaze iz činjenice da se u Hrvatskoj prihvatilo izjednačivanje agresije i obrane. Počelo se pričama o navodnom građanskom ratu, a provedeno je preko izjednačivanja ratnog zločina, koji čine agresori i zločina u ratu koji se može dogoditi u obrani kao prekoračenje nužne obrane. To je u suprotnosti s međunarodnim pravom!

  - Tražimo vladavinu prava i hrvatski pravni suverenitet, umjesto dogovora na "visokoj razini" koji služi skupljanju političkih bodova i uspostavi puzajuće "pravne jugosfere".
  - Pozivamo zastupnike da na saborskoj sjednici, odgovorno štite suverenitet Republike Hrvatske i dostojanstvo narodnih zastupnika Hrvatskoga sabora.

U Zagrebu 8. listopada 2011.
.
.
.
...ispod napisanog se nalazi i lista potpisnika...
.
.
.
"...bit će svega samo nas ne će..."

Offline Ratnik svjetlosti

 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 5.627
 • I sa sobom treba znati biti u ratu i miru.
Svjetski stručnjaci: Treba ukinuti presudu Gotovini i Markaču!
« Odgovori #25 : 15 Siječanj 2012, 00:52:33 prijepodne »


Svjetski stručnjaci: Treba ukinuti presudu Gotovini i Markaču!
Atlanta, 14.01.2012., 19:01
Autor: Ivana Petrović

Međunarodna vojna i kazneno pravna krema podnijela je zahtjev za prijateljima suda u slučaju Oluja. Rezulat je to nedavnog zatvorenog simpozija na sveučilištu u Atlanti. Ondje su o prvostupanjskoj presudi raspravljali američki, britanski i kanadski vojni i pravni stručnjaci! Smatraju da haška presuda generalima potpuno derogira međunarodno ratno pravo!

http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/svjetski-strucnjaci-treba-ukinuti-presudu-gotovini-i-markacu.html

Offline Ratnik svjetlosti

 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 5.627
 • I sa sobom treba znati biti u ratu i miru.
Odg: Etika u ratu i međunarodno ratno pravo
« Odgovori #26 : 28 Ožujak 2012, 00:37:21 prijepodne »
http://www.antegotovina.com/doc/EMORY_OKRUGLI%20STOL.pdf

Ulomak:

"B. Presuda Raspravnog vijeća u predmetu Tužitelj protiv Gotovine
Dana 15. travnja 2011. godine Raspravno vijeće Međunarodnog suda objavilo je svoju presudu
osudivši generala Gotovinu na 24 godine zatvora za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti na osnovu
teorije o odgovornosti koja se temelji na konceptu udruženog zločinačkog pothvata. Mišljenje
Raspravnog vijeća temelji se u potpunosti na zaključku da je Gotovina naredio izravan napad na civile u
Kninu tijekom Operacije Oluja. Svoj zaključak o nezakonitom izravnom napadu na civile Raspravno
vijeće u presudi zasniva na topničkom napadu na Knin. Prilikom analiziranja operacije, Raspravno
vijeće utvrdilo je da su svi unaprijed utvrđeni ciljevi topničkog baraža bili zakoniti vojni ciljevi. Presudom
je također utvrđeno da su operacije odabira ciljeva i djelovanja po istima od strane Hrvatske vojske bile
planirane u skladu s temeljnim načelima zakona ratovanja, načelima razlikovanja i proporcionalnosti, za
utvrđivanje zakonitih ciljeva. Nakon iznošenja, a bez prethodnog objašnjenja, pravila o radijusu
pogreške od 200 metara kao metode za utvrđivanje koji su se učinci mogli pridodati zakonitim ciljevima
napada, Raspravno vijeće utvrdilo je da je samo manje od 5 % topničkih granata palo izvan tog radijusa
pogreške. Tada je izvuklo zaključak o postojanju namjere za nezakonit napad na civile na osnovu tih 5
% granata koje su pale izvan tog radijusa pogreške, bez daljnjeg objašnjenja ili analize."

Offline Ratnik svjetlosti

 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 5.627
 • I sa sobom treba znati biti u ratu i miru.
Odg: Etika u ratu i međunarodno ratno pravo
« Odgovori #27 : 03 Rujan 2012, 22:05:44 poslijepodne »