IMOart Forum Croaticum

Svakodnevnica => Povijest => Autor teme: glonga - 29 Studeni 2009, 15:32:27 poslijepodne

Naslov: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Studeni 2009, 15:32:27 poslijepodne
- spahijsko-timarski sistem — dirlik sistem
- mulk — privatno vlasništvo
- Bosanska kanun-nama iz 1565.godine - za kršćansku baštinu upisana pristojba za resmi cift i oproštene su 3 akče od 25 propisanih
- Kanun-nama bosanske live — pristojbe bennak, resmi agnam (pristojba na ovce) i resmi asiyab (pristojba na mlin) su u svojim rješenjima slične resmi ciftu. Pristojba na ovce iznosi jednu akču na dvije ovce dok je npr. u Vidinskom sandžaku jedna akča na tri ovce.
- pristojba na ispašu (resmi otlak)
- Po starom zakonu svaki musellem u jednom odžaku ima po jedan čifluk zemlje. Od žita (gallet), vinograda, bašče i mlina, što bude na tom ćifluku on ne
daje nikom ni desetine ni pristojbi. I ta se zemlja ne može prodati niti dati pod tapiju. I niko se ne može mješati u pristojbu na njihove ovce niti u ostale pristojbe
- Vojnuci oslobođeni harača i ispendže i od desetine od onog šta posiju i požanju na svojoj baštini.
- ako je u nekim mjestima čifluk malen zbog dobrog prinosa će se i dalje računati kao čifluk, odnosno pola čifluka
- ne plaćaju ni harač, ni ni ispendžu, ni desetinu, ni porez na ovce, ni pristojbu na ime mlađarine, niti šta drugo od tih pristojbi. Ali na rođendan Isata (Isus)--aleyhisselam- čemu oni vele Božić, daju s kuće na kuću za jednu filuriju («filuri»-dukat) 45 akči i kao vrijednost jednog ovna 15 akči, te na 50 filurija, što čini jedan katun, za šator, dva ovna, dva kotura sira, dva konopca i tri julara po 3 akče, što ukupno iznosi 63 akče. To daju za božić.
A na proljeće, na dan što ga zovu Hizir-Ilyas (Đurđevdan) daju od svake pojedine filurije i kuće 20 akči kao vrijednost jedne ovce s jagnjetom ukupno po 83 akče.
- propis ovoga odsjeka odnosi na vojnuke i vlahe i njihovo podavanje u slučaju sijanja na spahijskom timaru izvan sela u kojem su upisani. U tom
slučaju su morali da daju polovinu desetine.
Mulaosmanović, Admir; Kanun-nama kao izvor za proučavanje agrarnih odnosa u evropskom dijelu Osmanskog carstva
http://www.bosanskialim.com/rubrike/tekstovi/000364R025.PDF (http://www.bosanskialim.com/rubrike/tekstovi/000364R025.PDF)

Kamberović, Husnija; Zemljišni posjedi obitelji Fadilpašić - Prilog historiji bosanskih begova
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=62771 (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=62771)

banderij (lat. banderium=zastava) ‐ vojna postrojba koja je imala otprilike 400 vojnika
http://www.stk-brovinje.hr/povijest/pregledi/hrvatska_novi_vijek.pdf (http://www.stk-brovinje.hr/povijest/pregledi/hrvatska_novi_vijek.pdf)
 
“Kad je Dukatar preuzeo posjed, bila su na njemu četrdeset i tri dima s tristo i jedanaest duša, među njima polovica djece, nejači i onih što su ponešto mogli
raditi, trećina starčadi i tek osamdesetak ljudi i žena sposobnih za teže poljske poslove. I ako najbolje godine rodi i ako razreže najveći bir, teško da će timar
davati više od pet tisuća akči” (Aralica 1987: 63)
Aralica, Ivan; Izabrana djela (priredio Velimir Visković), Nakladni zavod Matice hrvatske, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 171., Zagreb, 1987.
Kapetanović, Amir; Historizmi i semantičke promjene, Raspr. Inst. hrvat. jez. jezikosl., knj. 31 (2005), str. 153–163
http://www.ihjj.hr/images/Izdanja/Rasprave/31_07_Kapetanovic.pdf (http://www.ihjj.hr/images/Izdanja/Rasprave/31_07_Kapetanovic.pdf)

O "Pogled na osmanski feudalizam (sa naročitim obzirom na agragne odnose)" N. Filipovića s 103-105
http://www.historiografija.hr/hz/1953/HZ_6_9_EKMEDZIC.pdf (http://www.historiografija.hr/hz/1953/HZ_6_9_EKMEDZIC.pdf)

U Opširnom popisu Bosanskog sandžaka iz 1604. godine koji je nedavno objavljen, a što je u stvari detaljan popis poreznih obveznika u Bosanskom sandžaku, navodi se: "Čifluk Idris-age u selu Bukovica, pripada Lefču, sa zeminom Mustafe i Oruča, sada ga uživa Husejn-čelebi, defterdar timara Bosne. To su jajlak i zemlja koju oni uživaju u spomenutom selu, na osnovu sudskog hudždžeta, pripada Lefču". Riječ je o obiteljskom posjedu obradivog zemljišta (čifluk) u najmanjoj upravnoj oblasti Lijevče (nahiji Lefče), kojoj je pripadalo i područje o kojem ovdje govorimo. Zemin pak označava veći kompleks obradivog zemljišta, a jajlak pašnjak za ljetnu ispašu stoke. Čini se daje ovdje riječ upravo o našoj Bukovici.
Međutim, isti popis spominje izričito i sela Bukovicu i Brestovo Polje. Priređivač toga popisa misli da je to "selo sjeverno od Banjaluke", a to bi se odnosilo na ovu našu Bukovicu. No, s obzirom na Brestovo Polje on upućuje na potok Brestovac kod Bosanske Gradiške, pa bi tu bilo i to selo. U svakom slučaju, barem onaj gornji navod odnosi se na našu Bukovicu, odn. on potvrđuje da se ona prvi put spominje 1604. godine, pa je ove godine (2004) 400. obljetnica prvog spomena toga sela
Orlovac, Anto; Oko fra Vidova bunara, mala monografija sela Barlovci, Banja Luka - Barlovci, 2005.
http://www.stranjani.de/stranjani/knjige/ovidovab.pdf (http://www.stranjani.de/stranjani/knjige/ovidovab.pdf)

McGowan, Moačanin, čitanje toponima iz deftera, greške
Pal, Engel; Novi izvori za srednjovjekovnu topografiju Požege
http://www.ffzg.hr/pov/pov2/files/3zavod/Radovi%2030/30_17_PAL,%20291-293.pdf (http://www.ffzg.hr/pov/pov2/files/3zavod/Radovi%2030/30_17_PAL,%20291-293.pdf)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Studeni 2009, 17:45:37 poslijepodne

Tražilica http://www.idoconline.info (http://www.idoconline.info) mi ne daje očekivane rezultate. Uvijek zaboravim kako se prelistavaju dostupna godišta i članci GZM.
http://www.idoconline.info (http://www.idoconline.info)
> Pretraga po publikacijama
> 1. Medijski sadržaj
> 6. Tromjesečna štampa
> 1. Glasnik Zemaljskog muzeja
1.   1889
2.   1890
3.   1891
4.   1892
5.   1893
6.   1894
7.   1895
8.   1896
9.   1897
10.   1898
11.   1899
12.   1900
13.   1901
14.   1902
15.   1903
16.   1904
17.   1905

GZM, Ballif, Radimsky, Patsch, Bulić, Bakula

Ne mogu nać gdje se spominje špilja na Petniku (Pećniku, Peć-Mlini), trebalo bi to vidjeti zbog Bobjaka i Božjaka.

Patsch, Rimska mjesta po Imotskom polju {[Krpino?] Prisoje, Bijelo Polje [Zbiljan Polje], Gradina [Grad]... Plavilo, Leventića kuće [Plavino?, Donja Luč?, Lukovac]}
http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=534287 (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=534287)

Fiala, Prilozi k rimskoj arheologiji Hercegovine [Dračevica kod Proboja blizu Ljubuškog]
http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=467812 (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=467812)

Fiala, Prehistoričke bilješke [Gradac, Posušje]
http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=513343#%23 (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=513343#%23)

Patsch, Prilog topografiji i povjesti Županjca-Delminiuma
http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=570054#%23 (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=570054#%23)

Patsch, Novi spomenici iz Županjac-Delminiuma
http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=490117 (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=490117)

Radimsky, Arheološke crtice [grad Bužanin, razvaline na Kamešnici]
http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=414597#%23 (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=414597#%23)

Radimsky, Visoravan Rakitno u Hercegovini
http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=404568#%23 (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=404568#%23)

Bulić, Prinosak k poviesti uredjenja granica medju raznim plemenima u Dalmaciji za rimsko doba
http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=400177#%23 (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=400177#%23)

Radimsky; Starine kotara županjačkog u Bosni
http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=513341 (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=513341)

Kaer, Prvo broncano nalazište u Dalmaciji [Dračevice]
http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=490118 (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=490118)

Jelić, Najstariji kartografski spomenik o rimskoj pokrajini Dalmaciji
http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=503936 (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=503936)
Naslov: manjguri
Autor: glonga - 29 Studeni 2009, 18:44:48 poslijepodne

„1690. Biaše na Bosni Usein-paša i pomori oganj u prolitje ljude gore nego kuga. Iste godine pade snig i mraz na žito i bi glad koju nije nitko zapamtio i tad počeše kovati Mangure a za bile pare po 6.000. „Pomri mlogo naroda od glada a bižanja biaše od Save prid vojskom cesarovom; kud god bi se'mako ležahu mrtci, nit se kopahu nit imadiaše tko. „Jedjahu resu liskovu, s drvja koru, vinovu lozu, pse, mačke;"
Truhelka, Zanimiv turski novac, kovan u Sarajevu (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=396185#%23), GZM 1889.
Naslov: GZM
Autor: glonga - 29 Studeni 2009, 20:40:53 poslijepodne
GZM

"Pri tome se ponovno primjetilo, da se materijal ovih kamenova ne nahodi u blizini onoga mjesta, gdje se ovi nalaze prema tome su se daklen ovi stećci uz prkos težini njihovoj do 100, čak i do 200 metarskih centi morali donašati iz velike daljine i često na strme brežuljke uznositi."
Radimsky, O materijalu bogumilskih stećaka, ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=396186)

Kustos zemaljskog muzeja u Sarajevu, dr. Ćiro Truhelka, ispitao je na ravnici rakitničkoj pećinu, napuljenu mrkom zemljom, u kojoj se našlo mnogo kostiju domaćih životinja i veprova, a uz to mnogo ulomaka starih posuda uz jednu dobro očuvanu posudicu. U gromili kod Trebistova našlo se petero gvozdenih koplja i mala kopča na oblik luka.
Iskapanje predhistorijskih grobova u Bosni i Hercegovini u god. 1888. ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=396194)

1461. Zadaviše u Bilaju Stjepan vlastiti sin i Radivoj brat rogjeni Tomaša kralja bosanskog i bi pokopan u Sutinskoj u crkvi sv. Ivana. Iza toga kraljeva mu sin Stjepan za malo i dade stricu Radivoju zemalja i gradove koje se u ovom pismu sadrže: Povelja Stjepana VII. Tomaševića (izdana 18. septembra 1461. u Bobovcu).
Izvadak iz ljetopisa fra Nikole Lašvanina, po prijepisu fra Stjepana Margetića-Jajčanina (čuva se u franjevačkom manastiru Gorica kod Lijevna.)... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=397778)

1697. Porobi princip Eugenio Sarajevo i druga mloga mista niz Bosnu i odvede mlogo roblje i odnese neizrečeno plino i zadad strah svoj Bosni.
...
1717. Jula na 20. pade snig u Bosni po planinah. Iste godine na 2. Augusta uze vojska principova Imotski od Turaka.
...
Samih sužanja upisne vojske na jednu hrpu svezanih izsiče Ćuprilić tri stotine i kad to čuh princip Eugenio piša u Carigrad da toga nije običaja medju vojnici sići svezane ljude i digoše pašu odmah s Bosne i smakoše ga po sve prilike zarad toga.
Truhelka, Izvadak iz ljetopisa fra Nikole Lašvanina ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=397800)

Tabela (Lapidarna pismena na bosanskim natpisima, Bosančica u rukopisu); Slike natpisa (Natpis u Goraždi, Natpis u M. Gostilji, Natpis pod Džipima, Natpis kod Kaoštice, Natpis kod Oprašića, Natpis iz M, Mošunja, Natpis u Sarajevu, Faksimil hercegovačke rukopisne bosančice); Prikazi slova na bosančici
Truhelka, Bosančica, Prinos bosanskoj paleografiji ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=397793#%23)

Fra. Margetić zapisao je u svojoj kronici, da je kuga, od koje je toliko svijeta pomrlo godine 1690. obilazila kao bijela obnoć i davila ljude.
Truhelka, Liječništvo po narodnoj predaji bosanskoj i po jednom starom rukopisu ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=397797)

U ovome broju donosimo sliku malene grupe od bronca, od koje je neki seljak našao dva jednaka eksemplara godine 1880. u Ćaćini, nedaleko Sinja u Dalmaciji. Našao ih je u ruševinama nekadašnje tvrgjave, a najposlije turske karaule. Sada su te grupe svojina zemaljskog muzeja u Sarajevu.
Kenner, Dvije čudnovate grupe od bronca iz okolice sinjske ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=398821)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Studeni 2009, 22:15:07 poslijepodne
1741.
-
Lani bi sina oka po tri dinara; desetak prohe po 100 jasprih; oka pšenice po 120 jas.; mesa ovčijega po 40 jasprih, a govićega po 24 jasprih; jedan ovan po 1200 jaspr. a janje po 600 jasprih; jedno jaje po 6 jasprih; oka loja pritopljena po 120 jas.; junga masla po 240 jaspr; oka ulja za 160 jasprih — i to sve kako gdi: skuplje i jeftinije.
-
1744. Odma po Božiću izajđe zvizda repatica i izlazi do pol korizme u večer, nikoliko puta u jutro, potom toga nestade je.
1748
Odanle ođoše u Livno isto učiniv, odoše u Duvno gdi odbašiše sve baše i oglobiše i uzeše od bašah 6000 groša a 1000 groša od raje i tirajući bašu Vukovića, stiraše u Rakitno, koji braneći se, ubi Huskovića iz Županjca nefera, koji biše obećo delibaši, da će mu živa dovest Vukovića, i tako on osta mrtav, a ufati delibaša Škrobu žestokoga bašu (poturčenika) i zadavi ga. Vrati se delibaša iz Duvna i povede na Kupris o. fra Pavla Lozića kapelana duvanjskoga, koga obmetnuše, da je sinovku pridao u kaure, koju je oteo za sina niki Hrnjak nekršćanin koja je bila zaručena i navištena u Duvnu za Tomasovića, i ona ne ktijući ostati s Hrnjakovićem uteče u principovu zemlju. A dok se Lozić pusti iz tavnice ode mu blizu 300 groša, a bratu mu 70. I tu oglobi delibaša Kuprišane baše, gdi jih malo biše, al dosta jasprih dadoše. U Prozor delibaša ne ode, i to il mu primet poslaše, il se poboja sarajevski baša, koji biahu pošli i došli do Neretve na pomoć prozorskim bašam, koji ostaše zdravi s čalmom na glavi.
Truhelka, Izvadak iz ljetopisa fra Nikole Lašvanina ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=399560)

Samo tu i nigdje drugdje mogli su se naseliti Vlasi, nazvani „Krmpote", kada su kralju ugarskome predali molbu, da im dade zaštitu, slobodni list i grb. Kaki je odgovor slijedio ovoj molbi i u koliko su Vlasi (po vladi zaštićeni protiv temeljitih po sebi prava vlasteoskih, — to ne znam.
Karolyi, Vlasi koji su iz okolice bihaćke iselili koncem XVI. vijeka ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=399570)

1749. Marča na 10. Udavi paša u Travniku bašu iz Mostara, zlog i opakog, komu je davno baša sarajevski odsiko ruku za šakom. I onako sakat činit je mogo zlo nitko tako, i oteo kćer jednoga kadije i uzeo za ženu, koju umrvši udrio s petericom mostarskih baša na dvor Kopčićabega u Duvnu, da otme mu sestru i uzme za ženu, koja je utekla obukav vlaške haljine. Nemogući naći (ju) mater joj izbiv i porobiv dvor otidje, al su ga brzo ufatili. I ovi je Temima udrio i s njega kalpak skidav nosio do smrti. Družine mu nemoguć pofatati razkopaše jim kuće.
Truhelka, Izvadak iz ljetopisa fra Nikole Lašvanina ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=399590)

Nalazi se u blizini sela Vaganja, u kotaru jajačkom, te je usječen u stijenu, koju tamošnji žitelji nazivaju „Blizanci".
-
Natpis je važan za rimsku topografiju u vrijeme vladanja cezara Augusta Germanika (suvladara cara Tiberija na istoku 17—19 p. Hr.), jer nam — kako je natpis usječen u živac-kamen — pod sigurno označuje mjesto, gdje je bila granica me u narodima Sapuata i Delmatina.
Herman, Dva rimska natpisa iz Bosne ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=399591)

U to nam stiže pismo velečasnog gospodina Fr. Bulića, upravitelja spljetskog muzeja, kojim nam ovaj vrlo zaslužni stručnjak na polju arheologije javlja, da su ovi brončani kipovi moderni falzifikati, proizvedeni od nekog kovača u okolini sinjskoj. Kako nam gosp. Bulić piše, ovaj se kovač uz kovanje orugja i alata za težačke potrebe, bavi kriomice saljevanjem i kovanjem drugih predmeta, kao n. pr. mitoloških životinja, povjesnih grupa itd. Saljevene kipove i grupe tura ovaj kovač u svijet pod imenom starinskih po drugima, koji opet kazuju, da su te predmete našli ili u staroj kuli Ćaćini ili u Vojnić-Gardunu. Svakako vijest gosp. Bulića nije bez veoma zanimljive strane. Ako se već ne ćemo čuditi kovačkoj domišljatosti, gdje se je sjetio kopirati starinski kip, valja nam se svakojako čuditi vještini njegovoj, kojom je pogodio svoj falzifikat satvoriti od onake miješavine, da se je i vještim i iskusnim starinarima učinila broncom iz starijeg vremena, pak onda još većoj majstoriji u priugotavljanju patine na starinski način, kojom je oličio svoj rukotvor. Od srca blagoDareći učenome gospodinu upravitelju spljetskoga muzeja na usluzi, učinjenoj i našem listu i znanosti, dodajemo, da nam je gosp. vladin savjetnik dr. Thalloci, koji se nedavno bavio u Dalmaciji znanstvenim istraživanjem, obećao, da će nam priposlati opširne razjašnjaje u toj stvari.
Kipovi od bronca iz Sinja — lažni su ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=399593)

„Petar Pezelj Ilijin stoji u selu Rožci u odlomku ove župe i bavi se zanatom kovanja i saljevanja, buduć potpisani osvjedočen posredno i neposredno: neposredno, jer mu je potpisani u kući bio i vidio ručica, arbija i noziva, saljevenih od srebra i od žute mjedi a naslikanih sa glavam i mitologičkim prikazam, a posredno osvjedočen, slušajući pripovijedati od amošnjih seljaka, da je spomenuti P. Pezelj vrijedan kovač i saljevač i da je to učinio."
Thalloczy, O lažnim brončanim kipovima iz Sinja .../url (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=400165)

/ GZM 1891.
Dosadašnji postupak pri prenašanju starih natpisa ima tu manu, da je načinjeni facsimile vrlo slab, da se ne smije savijati, da se lako dere i da se najmanjim pritiskom slova izbrišu ili izližu. Takim postupkom ne ćemo po gotovo doći k cilju kod naših starobosanskih natpisa, gdje su slova nejednaka, obično duboko usječena a kamen vrlo često raspuknut. Kušao sam u svaku ruku, da doskočim ovijem manama običnoga snimanja natpisa, te se domislih, da bi postupak, sličan onom u stereotipiji, bio najbolji. Pokušaji sjajno uspješe, postupak se usavršio, stekao je priznanja u stručnjaka, pa ga ovdje obznanjujem u korist nauke.
Truhelka, Novi postupak pri snimanju natpisa ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=401628)

Natpis iz Koćerina
Natpisi iz okolice D. Hrasnog
Truhelka, Stari bosanski natpisi ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=401638)

 „Iza toga naumi ovaj Muhamed zauzeti vojvodinu bosansku, gdje je bio jedan vojvoda svetoga Save, koga je narod zvao „herceg". Bio je u susjedstvu s Dubrovčanima i bio je njihov takmac. On je imao tri sina. od kojih se najstario zvao Ladislav, koji je za suprugu imao Anu Kantakuzen, ženu i roda plemenita i osobito kreposnu. Kad je vojvoda bio već u godinama, ne obazirući se baš osobito na sina, a jošte manje na nevjestu, uzme za priležnicu bludnicu jednu i dovede je u dvore. Doznavši to sin i nevjesta potuže se na to ocu, ali se on, koji je bio obikao raditi sve po svojoj glavi, ne obazre na njihove riječi, nego je radio sve to gore. Ogorčen s toga Ladislav, dogovori se s nekojim gragjanima i protjeraju vojvodu, koji od osvete pošalje poslanika k Muhamedu, pozivajući ga u pomoć. U znak toga dade mu kao taoca (svoga) najmlagjega sina, koji bi po tom od Muhameda poturčen. Ulazeći ovaj u vojvodinu Bosnu, dozna, da je stari vojvoda već umr'o. Ladislav (s toga) nije htio čekati, nego pobjegne i dogje u Mljetke sa ženom i djecom, a za tim prijegje u Ugarsku, gdje i umre. Muhamed zauzme sada svu onu pokrajinu i ostavi drugomu vojvodinu sinu za življenje samo (jedno : mjesto), koje se zvaše Vlaho i Kaštel - Novi sa nekojim drugim mjestima. Ovaj priznavaše Muhameda za gospodara i plaćao mu je danak svake godine, dok nije bio protjeran iz države".
Pecz, Posljednji dani Hercegovine ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=402517#%23)

Kilometar i po od Lijevna, s desna od puta u Potočane, stoji lijep gradac a na podnožju istoga (sprođu telegrafske motke 566/90), leži ugledna kamenita gomila. Nedaleko od nje leži druga, travom obrasla gomila, a treća malo podalje, na vrhu nekoga brežuljka. U ostalom i u širem okrugu ima tu više mjesta imenom Gromile, Za gradom, Pogradine i t. d., što po svoj prilici upućuje na stara grobišta i naseobine. Kod hana Mate Barišića (na generalštapskoj karti Han Matin), nedaleko od Šujice, nahode se na livadi, blizu vrela istoimenoga potoka, pet malih gomila, a sred nekoga liješća ima tamo i nekoliko bogumilskih grobova, od kojih su neki prekriveni neizrađenim, drugi pak otesanim kamenim pločama.
Markeseti, Od Spljeta do Sarajeva ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=402523)

Posredovanjem direktora c. kr. muzeja u Spljetu, g. Fr. Bulića, kupio je naš muzej lijepu zbirku starih, većinom rimskih novaca. Tu zbirku prikupio je neki posjednik u Imotskom, a po njegovoj izjavi bijahu Runovic (nekadanji municipium Ad No vas, kraj Imotskoga na hercegovačkoj i dalmatinskoj megji) i Duvanjsko polje (Delminiuni nalazišta dobrome dijelu te zbirke.
Numizmatička zbirka, nabavljena za bos.herceg. zemaljski muzej u Sarajevu ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=402532)

d. Jedanaest duplikata valja da se nahode, kao što Ljubić piše, u samostanu „Debeli Brijeg" (pravije Široki Brijeg) kod Mostara, i da su namijenjeni za muzej, koji lokalni patrijoti Hercegovine žele.
Hoernes, Arheološke studije u Bosni ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=404560)

Da u Bosni grb nije bio porodičnim znakom, moglo bi nam najbolje to zasvjedočiti, što se do prve pole XV. vijeka nije ni porodično ime ustalilo, već se sin zvao po očinom imenu, a gdje nema plemićkoga imena nema ni grba.
-
Original tim mačevima nađen je na Kupresu pod jednim stećkom i čuva se kao rijetka starina u muzeju (slika 24.)
-
Zanimljivo nam prikazuje takav lov golemi jedan spomenik kod Čerina: Lovac dočekao napetim lukom jelena, kojega je dotjeralo pašče preda nj, a lovački soko hvata se kljunom divljači za leđa. Lijepi običaj lova sa sokolovima, koji se sve do danas sačuva, nalazimo tu na starom sredovjekom spomeniku umjetnički loše, ali vjerno prikazan. U znamenitoj nekropoli kod Ledinca (kraj Širokog brijega) prikazan je lov na jelena na dva spomenika. Lovac je u oba na konju, a oružje mu je koplje. Na trećem spomeniku prikazan je lov na medvjeda. Lovac na konju zamahnuo je sulicom objema rukama da ubije zvjerinu, koju mu je pas ustavio. Zanimljiv prizor iz narodnog života bosanskih boljara pokazuje nam spomenik, koji se nalazi u nekropoli kod Borja blizu Tihaljine. Dva viteza konjanika, oružana kopljem, stoje jedan prema drugom, dva paža (sluge) stoje među njima, a narod uhvatio se oko njih u kolo da gleda boj. To je primitivno ocrtan turnir nekoć najmilija zabava sredovjekog plemstva, a takovi prizori i prizori lova, kao karakterne crtice životu, urezane i na samoj grobnoj ploči, svjedoče nam o viteškom narodu, komu je boj i lov bio najmilijom zabavom. Još češće od ovih junačkih prizora naći ćemo idiličkih, koji su bliži narodnoj ćudi slovjenskoj. Tu ćemo naći par do para, kako se uhvatiše za ruke u kolo, a na jednom spomeniku u Gackome ugledaćemo i kolovođu (slika 27.).
Truhelka, Starobosanski mramorovi ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=404561)

Po saopštenju u Rakitnom rogjenog franjevačkog svećenika fra. Rafajla Radoša izvještava dr. M. Hoernes da u Rakitnom imade čudnovata pećina po obimu ne manja od manastira Široki brijeg, no sa tako uskim i niskim ulaskom, da samo po jedan čovjek i zgureno more unići u nju. Zidovi su unutrašnjeg prostora surovo izglagjeni, pod je navodno od neke vrste cementa i pokriven je kao i zidovi natpisima, koji se u redovima jedan iznad drugim protežu do u najstražnje kutove pećine. Veli se da su dobro očuvani i potpuno čitljivi ovi natpisi, ali ih dotični pouzdanik nije mogao razumjeti, jer ne poznaje ćirilskoga pisma.
Radimsky, Visoravan Rakitno u Hercegovini ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=404568)

Ballif, Rimska cesta od Prologa preko Donjeg Unca i Petrovca u dolinu Sane ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=404565)
GZM 1891. /
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 30 Studeni 2009, 02:29:16 prijepodne
Jednako kao i u mnogim drugim gradovima, i u Istanbulu novac više nije imao baš nikakvu vrijednost. U pekarnama u kojima se, onih godina kad sam otišao na istok, dobivao golem kruh od četiristo drahmi, sada je za isti novac prodavan upola manji, čiji okus, k tomu, čovjeka uopće nije podsjećao na djetinjstvo. Da moja pokojna majka može vidjeti da je za dvanaest jaja potrebno izbrojiti tri akče, rekla bi da bježimo u neku drugu zemlju prije nego nam razmažene kokoši počnu srati na glavu; ali, ja sam znao da se taj bezvrijedni novac već bio proširio u sve krajeve. Pričalo se kako trgovački brodovi iz Holandije i Venecije dovoze na sanduke tog bezvrijednog novca. Dok se prije u kovnici od sto drahmi srebra kovalo petsto akči, sad su, zbog beskrajnih ratova sa Safavidima, počeli kovati osamsto akči; kad su janičarima akče koje su im isplatili pale u Zlatni rog, vidjeli su da pliva na vodi poput suhoga graha prosutog u more s vrtlarske skele, pa su bili podigli ustanak i opkolili saraj našeg Padišaha kao kakvu dušmansku tvrđavu.
Pamuk Orhan; Zovem se Crvena ... (http://www.matica.hr/Kolo/kolo0103.nsf/AllWebDocs/crvena)

Porta je u svaku pokrajinu slala svog il-jazidži opunomoćnika da utvrdi izvore prihoda. On je, jazildžija, u detaljan registar (defter) unosio ime glave svake porodice u svakom selu. Na kraju popisa svako selo je trebalo dati određenu svotu novca od desetaka, a zatim čift-resmitaksu na imanje u gotovom novcu, a nemuslimani su davali ispendžuka i od ostalih povremenih davanja. Na taj način izdvajan je prihod sela za sultana, a ostatak je rezdjeljivan spahijama u vidu timara ili zijameta. Zijamet je u formalnom smislu pripadao subaši i kretao se u rasponu od 20-100.000 akči, te se zvao has. To je sve sačinjavano u jednosumarnom registru. U slučaju spora, kadija se vodio ovim registrima, a timar je bio nedjeljiva i nepromjenjiva jedinica.
Čakrama, Azra; položaj kadija u XVI i XVII vijeku (Provincijska administracija i timarski sistem)
http://prf.unze.ba/v2/docs/casopis.drustvena.istrazivanja.01.pdf (http://prf.unze.ba/v2/docs/casopis.drustvena.istrazivanja.01.pdf)
[Ne razlikuje Azra has od zemina, zijamet od timara.]


Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 01 Prosinac 2009, 01:54:50 prijepodne
1. Podor gradine Stržnja kod Šuice
4. Rimska naseobina i utvrda kod Čitluka u Brotnjem polju
5. Rimska naseobina i utvrda kod Krehinog Graca u Brotnjem polju
Radimsky, Arheološke crtice ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=408682)

Među mnogim krasnim sadrenim snimcima rimskih natpisa, što se čuvaju u sarajevskom zemaljskom muzeju, ima snimak natpisa, što je objavljen u zbirci latinskih natpisa, III. knjiga, broj 8495 (S. I.L. III. n. 8495).
Patsch, Revidiran natpis iz Humca ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=408690)


Thalloczy, Vojvoda Hrvoja i njegov grb ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=408691)

Neki prijatelji zemaljskog muzeja umolili su redakciju da im dade upustva, kako mrtve životinje, koje žele poslati muzeju, treba konzervirati, da se prigodom prijevoza ne oštete. Ponukani tim upitima objavljujemo niže prokušanu metodu
Konzerviranje ptica ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=408699)

Slično ovome imaju i naše seljakinje, koje sukno ili pređu maste (boje). Onaj glavni dio priveže se za sukno i zove se „kokoš" i „kvočka", a onaj manji ostane kod vlasnika i zovu ga „pile". Kad se „pile" s „kvočkom" podudara u svemu (i u zarezima), onda vlasnik dobije omašćeno sukno po tome se poznaje.
Delić, Raboš u okolici čajničkoj ... (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=408171#%23)
\1\1892/
Naslov: online maps
Autor: glonga - 02 Prosinac 2009, 21:01:35 poslijepodne

David Rumsey Collection

RH (8 karata), BiH (2 karte)

Italy with the... 1800. ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~24830~960038?qvq=q:italy+1800;sort:Pub_List_No_InitialSort,Pub_Date,Pub_List_No,Series_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=1&trs=5) Cista, Lovrech., Sepolereti (groblje), LoquichicH, Prolosaz, Imoski, Paludi (močvara), Runovich, Medovi, Remains of a Roman Way, / Lunbio, Ruins of Vissech, Ruins of Narona, Rastok L. (Lago, jezero), Case del Pervan, Vignase, Tioglina, Trebisat, Route of the Caravan from Bania-luka (Solarski put), Pascopoglie (na Solarskom putu!), Kliuno, Vrahic, Zubasla, Coblichi, Prologh - (Paludi!)

General-Karte der Europaischen Turkei und des Vladikats Montenegro entworfen und gezeichnet von F. Handtke. I. Lithogr., Druck u. Verlag von C. Flemming in Glogau. (1855) ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33566~1171058:General-Karte-der-Europaischen-Turk) Erzano, Studenza, Grabovasch, Imoschi, Poglizza, Slivno / Ruska (Buško), Possuchie, Suttigori (Svetigora, Gorica), Traglina (Tihaljina), granice sandžaka u BiH

Karte von Kroatien, Slavonien, der Militair-Granze, Dalmatien, Bosnien, Serbien und Montenegro. Entworfen und gezeichnet von F. Handtke. Druck u. Verlag von C. Flemming in Glogau. (1855) ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33572~1171064:Karte-von-Kroatien,-Slavonien,-der-) kao gore, Dobragne, / Ruschigrad! (Bužanin grad i Rog u zapisima Buschigrad i Ruschigrad), Duvno i Szupanjacz na raličitim mjestima, Rusko na mjestu Podhum

Austria. No. 3., 1883. ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~31406~1150353:Austria---No--3----with--The-Empire) rimski put

Austrian Dominions III., 1832. ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20890~520088:Austrian-Dominions-III--Croatia,-Sc) kao gore, M. Xaba (Žaba i Zažablje)

Dalmatien und Montenegro, 1855. ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~32965~1171036:Dalmatien-und-Montenegro----with--R) Kusko [! Buško, Podhum], Rusighi (Ružići) / Ljubunchich, Kula Antagicha (Atlagića), Forte di Sternizza (Strmica)

Jugoslavia, 1929. ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~31844~1151189:Jugoslavia--Regno-dei-Serbi,-Croati) Cista, Studence, Grabovici, Jezero Blato, brdo Osoje, Imotski, Runović, Slivno, pl. Zavetim, put Aržano - Raško Polje (Raško)

Special & Kriegs-Karte der europaischen Turkey in IV Blattern.  1860. ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~21923~690015:-Neueste-Special-&-Kriegs-Karte-der) zanimljivo, Buschitj, Shupanjatz, Duwno, Prussitji, Koritza, Xapa, Cosizza

Italia. Propr. Artistico-letteraria del T.C.I. Ufficio cartografico del T.C.I. (1929) ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~31791~1151161:Italia---Propr--Artistico-letterari)

A general map of Turky in Europe, 1736. ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~3734~430070:A-general-map-of-Turky-in-Europe,-H)

Carte de la Dacie ancienne, de la Pannonie, de l'Illyrie et de la Moesie, 1826. ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33913~1170066:Carte-de-la-Dacie-ancienne,-de-la-P)

Ethnographische Karte des Osmanischen Reichs europaischen Theils und von Griechenland. 1847. ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~1566~160098:Ethnographische-Karte-des-Osmanisch) granice Hercegovine

Carta generale dell'Italie e delle provincie austriache sull'Adriatico. 1844. ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~22727~770015:Carta-generale-dell-Italie-e-delle-) M. Urlicz, M. Dinara, M. Staretina, M. Mitchichic!, Kusko

Carte de l'Italie ancienne et des contrees adjacentes.1845. ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~26322~1100382:Carte-de-l-Italie-ancienne-et-des-c) Oneum, Dalminium, Piguntiae, Laureata

Carte de l'Italie Ancienne, dressee par M. Lapie 1832. ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~28672~1120909:Carte-de-l-Italie-Ancienne,-dressee) Inaronia, Bistue Vetus

Carte de l'Italie comprenant les Royaumes de Sardaigne, d'Illyrie, 1831. ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~28687~1120924:Carte-de-l-Italie-comprenant-les-Ro) Keupris

Carte generale de l'Italie moderne et des provinces autrichiennes sur l'Adriatique 1828. ... (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33937~1170090:Carte-generale-de-l-Italie-moderne-) M. Mitchichich, Kusko

/(Austria, Italy, Turkey, Serbia...)
Naslov: L'Avvenire, Split, 1885.
Autor: glonga - 20 Listopad 2010, 20:19:53 poslijepodneTražim faksimile članaka iz lista L'Avvenire, Split, 1885., a koji se odnose na hercegovačko-bosanski ustanak 1885. i Imotsku krajinu uopće.

Tičinović, Anita; Zbirka dalmatinskih novina u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, u: 100 godina Sveučilišne knjižnice u Splitu, Sveučilišna knjižnica, Split, 2004. (pp117-140)
http://www.svkst.hr/zbornik100.pdf (http://www.svkst.hr/zbornik100.pdf)

"Splitska autonomaška općina na čelu s Bajamontijem pokreće i subvencionira list L'Avvenire. Prvi broj izašao je 4. ožujka 1875. godine. List je izlazio dva puta na tjedan na četiri stranice. Prvi urednik mu je bio Enrico Matcovich, potom A. Mugliacich, a od broja 11, 1877. Arturo Colautti, koji je oštro polemizirao s Narodnim listom i Il Dalmatom. Iako se list deklarirao kao talijanaški, priznavao je postojanje slavenske narodnosti, a Dalmaciju je smatrao talijanskom po kulturi i po tradiciji. S pobjedom narodnjaka na općinskim izborima 1882. godine, zajedno s Bajamontijem nestaje i L'Avvenire. List je imao i prilog na hrvatskom jeziku Pridmetak u 1877. godini, kojeg splitska knjižnica nažalost nema. Kao prilog L'Avvenira izlazio je i humoristični list La Disciplina. Izašlo je svega 17 brojeva 1876. i 1877. godine. Nakon što je prestao izlaziti L'Avvenire, pojavio se 1883. godine u Splitu drugi list na talijanskome jeziku La Gazzeta di Spalato, novine poraženih autonomaša koji izjavljuju da neće biti protiv hrvatske općine. List se bavio gospodarskim pitanjima, ali je bio politički anemičan, pa je prestao izlaziti nakon osam mjeseci.

Dok je još trajala polemika između zadarskog Narodnog lista i splitskoga Naroda, splitski autonomaši pokreću svoj list La Difesa, koji je trebao nastaviti program L'Avvenirea. Prvi je broj izišao 14. travnja 1884. godine, a posljednji 23., 1887. godine. Uređivao ga je Ante Giovannizio." (pp123-124)

Grabovac, dr. Julije; Dalmatinski franjevci u Hercegovačko-bosanskom ustanku (1875.-1878.), u: Kačić, Zbornik Franjevačke provincije Presv. Otkupitelja, Sv. 17, God. 17, Split, 1985., (pp479-488)

"U samom početku ustanka, a nakon prilično duge šutnje, dopisnik Bajamontijeva glasila javlja se s viješću, da se u selu Gorica kod Imotskog formirala četa protiv Turaka.

Uskoro po tom, talijanaško je vodstvo otvoreno denunciralo župnika Bitelića fra Filipa Rimca i župnika Studenaca (kod Imotskog) fra Anđelka Roka. Prema dopisniku L'Avvenire ta bi dvojica dalmatinskih župnika bili suspendirani "a divinis", jer je na području župe župnika fra Filipa Rimca bila formirana jedna četa, koja je brojila šezdeset ustanika. U župi pak fra Anđelka Roka izbio je navodno nedavno požar u nekom skladištu baruta, koji se imao upotrebiti za izradu metaka za ustanike.25

25 Isto, [L'Avvenire, od] 22.IX.1875." (pp483)


Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 21 Studeni 2010, 21:34:11 poslijepodne

Je li i Julije Grabovac to nešto pogrešno? Ili L'Avvenire? Pa on nekritički prenosi?

Molim posjednike monografije "Studenci" da mi pogledaju i objave ovdje tko je bio župnik u Studencima 1885. ± 5-6 godina.

Anđelko Rok, Anđelko Roko? Takvog nema u zborniku Kačić među preminulim članovima Provincije presv. Otkupitelja u istom broju (god. XVII., br. 17. str. 340.—342. (pod R)) u kojem je objavljen i Grabovčev članak. Nema ni fra Filipa Rimca.

Koje su glasovne pronjene mogle od fra Ante Rake napravit fra Anđelka Roka?

Grbavac, Josip; Fra Ante Rako, u: Runovićki zbornik, 1(1):45—64, 2001.

p. 46.
"Kao mlad svećenik postaje župnik na Studencima (1873.—1876.) [1] gdje će se uz pastoralni rad angažirati pomažući bosansko-hercegovačkim ustanicima, što će mu poslije njegovi protivnici uzeti za grijeh. [2]

[1] U izvještaju vizitacije biskupa Marka Kalogjere koju je obavio g. 1875. na Studencima stoji kako je Rako "župnik od 1874. i revno ispunja svoje župske dužnosti". (NAS. S-M Poz. 311. D.3.f.182).
[2] NAS, S-M Poz. 311-2, uklopljeno pod brojem 2960."

[NAS Nadbiskupijski arhiv Split, S Split, M Makarska]Narodni list (Zadar) još nije dostupan digitaliziran
http://dnc.nsk.hr/Newspapers/LibraryTitle.aspx?id=371c5a40-f49d-4b82-9ceb-30e6050d57b4 (http://dnc.nsk.hr/Newspapers/LibraryTitle.aspx?id=371c5a40-f49d-4b82-9ceb-30e6050d57b4)

"Bosna" (Sarajevo), ne mogu pogodit br. 477., a izlistavanja po brojevima i godištima na tom web mjestu više nema.
http://www.idoconline.info:80/digitalarchive/public/index.cfm?fuseaction=publikacija&id=01.02.11 (http://www.idoconline.info:80/digitalarchive/public/index.cfm?fuseaction=publikacija&id=01.02.11)

"Bosna", br. 478, str. 1., 11. 08. 1875.

"U pređašnjem broju našega lista javili smo da je djejstvom hrabrosti carske vojske i savjetovanjem vjerozakonskijeh starješina i drugijeh, žiteljstvo, koje se po nagovorima nekijeh agitatora i zloželjatelja u nevesinjskom i stolačkom kadiluku i u okolini Gabele pobunilo većinom predalo izuzimajući one, koji su se pokupili u selu Dračovi i na onoj strani rijeke Neretve i koji se u nekim mjestima nevesinjskoga kadiluka nalaze."
http://www.idoconline.info:80/digitalarchive/public/index.cfm?fuseaction=serve&ElementId=708047 (http://www.idoconline.info:80/digitalarchive/public/index.cfm?fuseaction=serve&ElementId=708047)

"Neretva" na istom web mjestu digitalizirana, počela je izlazit kasnije.
br. 1.; 2. 3. 1876., a ne 19. 3. 1876.? ("safera 6. god. 1293. / februara 19. 1876. / ožuljka 3. god. 1876.")
http://www.idoconline.info:80/digitalarchive/public/index.cfm?fuseaction=publikacija&id=01.02.10 (http://www.idoconline.info:80/digitalarchive/public/index.cfm?fuseaction=publikacija&id=01.02.10)
http://www.idoconline.info:80/digitalarchive/public/index.cfm?fuseaction=serve&ElementId=694718 (http://www.idoconline.info:80/digitalarchive/public/index.cfm?fuseaction=serve&ElementId=694718)
br. 13.; 13. 5. 1876.
http://www.idoconline.info:80/digitalarchive/public/index.cfm?fuseaction=serve&ElementId=694724 (http://www.idoconline.info:80/digitalarchive/public/index.cfm?fuseaction=serve&ElementId=694724)
Naslov: Fra Petar Kumbat
Autor: glonga - 21 Studeni 2010, 22:53:49 poslijepodne

Mislim da bi ovoforumski Zavelim mogao imati ne-o-ce-er-irani skenirani primjerak članka "Život na Dinari prema suncu i zvijezdama" Slavka Galiota i da bi mi moga to dobacit makar u PP na ovom forumu ili kako inčije.

Također mi se čini da bi taj lik mogao imati barem jednu verziju pisme o fra Petru Kumbatu i njegovu pohodu na Imocki, pritom ne mislim na Kačićevu (Andrijinu) nijednu pismu, nego na Grabovčevu iz Czuijta… ili bilo koju narodnu ili pak autoriziranu deseteračku pismu o fra Petru Kumbatu.

Dijelovi narečene pisme su, čini mi se, bili objavljivani na ovom (ili starom) forumu. Čini mi se i u nekom radu Stipe Botice ili nekog trećeg u zborniku Kačić. Pritom se ne radi o dijelu Botičinog rada objavljenog pod naslovom "Suodnosi Grabovca i Kačića u slijedu usmene književnosti" u zborniku Kačić br. XXI.—XXII. 1989/90.
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: Zavelim - 22 Studeni 2010, 10:30:22 prijepodne
a probat ću nać bar nešto
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 23 Studeni 2010, 16:19:50 poslijepodne

Nikodim Milaš. Pravoslavna Dalmacija; scribd (http://www.scribd.com/doc/31743298/Nikodim-Milas-Pravoslavna-Dalmacija),  .pdf (http://uploading.com/files/1bab91f2/Pravoslavna%20Dalmacija%20-%20Nikodim%20Milaš.pdf.html), i nedovršen wikisource (http://sr.wikisource.org/sr-el/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%95._%D0%9D._%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%88)) na latinici.

Bačko na starom forumu (http://imotacaffe.yuku.com/topic/2469). U webarhivu (http://web.archive.org/web/20080609141334/http://imotacaffe.yuku.com/topic/2469).
I povezani linkovi. Đorđe Janković [1] (http://www.rastko.rs/arheologija/djankovic/djankovic-sahrane.html), [2] (http://hhttp://www.rastko.rs/arheologija/djankovic/djankovic-pogreb_srba.html), [3] (http://www.rastko.rs/arheologija/djankovic/djankovic-zapadni.html).
Srpski depot webarchiv (http://web.archive.org/web/*/http://www.srpskidespot.com).
Bačko I.-bis online, na dnu stranice (http://cafehome.tripod.com/arhiviII.htm).
Bačko II.-bis, webarchiv, ćirilica (http://web.archive.org/web/20030609132727/www.srpskidespot.org.yu/Tekstovi/SrbiImotskeKrajine.htm).
Lako preslovimo s ćirilice online (http://www.preslovljavanje.com/?option=com_preslovljavanje&Itemid=81).
Webarhiv srbskog kavića (http://web.archive.org/web/20020808074734/www4.serbiancafe.com/diskusije/mesg/21/?1).
Webarhiv, Herceg-Bosna (http://web.archive.org/web/20020621021253/http://hercegbosna.org/ostalo/srpski.html).
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 15 Prosinac 2010, 01:58:45 prijepodne
Još karata.
David Rumsey Map Collection

General-Karte der Europaischen Turkei und des Vladikats Montenegro entworfen und gezeichnet von F. Handtke. I. Lithogr., Druck u. Verlag von C. Flemming in Glogau. (1855.)
na web mjestu (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33566~1171058:General-Karte-der-Europaischen-Turk?qvq=w4s:/where/Bosnia+and+Hercegovina;lc:RUMSEY~8~1&mi=0&trs=2): David Rumsey Historical Map Collection.
Verba (Vrba) zapano od Neorich-a (Neorića), ako otpadnu Rakičani iz konteksta Rakitno.
Mapirana je i Kula Atlagića (Kulla Antagigicha) na način koji nam može reći kako od Ante preko Antage postane Atlagić Bojičić.
Kupres je upisan kao Kupris.
Svejedno što je Buško upisano kao Ruska.
Baška Voda — Buska voda.
Studenci — Studenza.
Brela — Brelle.
Lećevica — Lechievizza.
Dicmo — Disno.
Dugobabe — Dugobade.
Trolokve — Troloke.
Grabovac — Grabovasch. [! ne Grabovaz, Grabovatz]

Composite XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX: Karte Des Oesterreichischen Kaiserstaates. "Scheda Karte" (Josef Scheda) (1856.)
@ Rumsey Collection (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~201923~3000970:-Composite-XIII,-XIV,-XV,-XVIII,-XI?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=w4s:/where/Bosnia+and+Hercegovina;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=0&trs=5)
Ravjetljuje Podvornice s karte P1010076.jpg. One su južno ispod starog puta Trilj - Sinj, sjeverozapadno od Košuta (Kožute !). Tamo gdje bi na ovoj karti trebali biti Rakičani ovdje stoje nečitko Raničić(?) i Krikolić(?). Dvoji Sušci su ovdje na pregibu karte SZ od mjesta Kraj i JZ od mjesta Sičane. Već se vidi austrougarska kartografska tendencija mjestopisa po prezimenima.
Čačvinu ne mogu nać. SI od Otoka (Ottok) stoji nešto nečitko što bi moglo podsjećati na mjesto Beloj (Bele Brisna?). Kod današnjih Oluića staja iznad Lovreća ovdje (i na drugim kartama) stoji Otrić. Šakići u Studencima su upisani kao Sačić [!]. Kartografu nedostupnija turska strana ima nekoliko zanimljivosti za neke druge teme ovoga podforuma. Sveti Abo kao križanje putova, Imoski - Gorica - Vojnić [!] - Dregalia [na mjestu Drinovaca]. Sveti Abo - Rušici (Ružići) - Nezdravica - Ljubuška (Ljubuški). Sveti Abo - [sv. Roko, kapelica] - Guttesa [Guteša > Kutleša]. JI od sv. Abe su gore — Crna Gora i Ozrena.
Ljubotići — Ljubović.
Vodotok Grabovica na mjestu retencije Rastovača i Topale.
Han kod Pile Petrica.
Kutleša — Gutleša iznad Vinjana posuških — Vinjaj.
Topala — Topol R. na mjestu Ričine.
Rakovica (mj. Zavelim) na putu od mjestâ Vinjica i Unica (Mala i Velika Vinica) za Vir i Vinjane — Vinjanj.
Suhoj R. — ucrtana Sutina, a krivo upisana Suvaja.
Za temu o Raškom polju bitno: Bušigrad i Ruško Polje te Ruško Blato.
Goloder — Voloder.
Vraždel — Vržerala.
Karusebe — Kurozeb na mjestu Tovarnice na Kamišnici.
Boroglava Han na Borovoj Glavi.
Stonica — putna stanica na Privali.
Za još jednu temu u podforumu zanimljivo:
Baban — (< Bobjak?) između Prodan, Rako, Gudelj, Karlušić, Šućor(!).
Na drugoj strani Podi mjesto i Pode brdo.
Lonzav — Lončar.

Ako se nekom čini pretjeranim ovo bileženje, mogu reć samo da je živa tlaka čekanje da se na najvišoj rezoluciji učitaju narečene karte kao i njihovo možebitno naknadno čupanje u .jpg ili pak .png formatu iz cache-a web pretraživača.
Scheda, Josef. Sheet XVIII: Karte Des Oesterreichischen Kaiserstaates, 1856.
Isto? na drugoj web adresi (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~201940~3000960:-Sheet-XVIII--General---Karte-Des-O?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=w4s:/where/Bosnia+and+Hercegovina;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=2&trs=5) istog web mjesta.
Berghaus, Heinrich; Sohr, Karl. Europaischen Turkei 1., ovdje. (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33566~1171058:General-Karte-der-Europaischen-Turk?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=w4s:/where/Bosnia+and+Hercegovina;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=3&trs=5) Već viđeno (prva u upisu).

Turska Hrvatska. Flemming, Carl; Handtke, Friedrich H. Kroatien, Slavonien, Militair-Granze, Dalmatien, Bosnien, Serbien, Montenegro, 1855., ovdje (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33572~1171064:Karte-von-Kroatien,-Slavonien,-der-?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=w4s:/where/Bosnia+and+Hercegovina;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=4&trs=5)
Na jednoj o gornjih mi ostade Vranac — Vranić.
Vulleticsi — Vuletić (?č=cs) i kao značajno mjesto na nekoliko karata.
Schich Seria je ovdje Scheich Serin — Kočerin.
Podhum je ovdje Kusko.
Buskoblat — Buškoblato.
Ruschigrad — Rošnjače. Raškopolje nije ucrtano.
Duvno ucrtano kao veće mjesto JI od mjesta Szupanjacz (Šupanjac, Županjac).
Ispod mjesta Verlika (Vrlika) na putu za Dernis (Drniš) je Vsdoglie(?) (Uzdolje?).
Osim na drugim temama spominjanog mjesta Vraguj na putu od mjesta Ljubuska (Ljubuški) do mjesta Brosso (Broćno, Čitluk) tu je i zagonetno Nukino (Hamzići?) na putu od mjesta Brosso do mjesta Doberkovi (Dobrkovići).
Tihaljina je četo pa i ovdje mapirana kao Traglina.

Tu je i jedna mapa (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~202229~3001003:Carte-de-la-Dacie-Ancienne-de-la-Pa?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=w4s:/where/Bosnia+and+Herzegovina;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=1&trs=2=) antičkih naselja. Brue, Adrien Hubert, 1786-1832; Levasseur, E. Dacie, Pannonie, Illyrie, Moesie Ancienne. 1875

Tu su još 22 povijesne mape (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all/where/Croatia?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No) koje treba jednom pregledati.
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 15 Prosinac 2010, 07:48:23 prijepodne

… povijesne karte, Rumsey Collection

Touring club italiano. 77-78. Jugoslavia., 1929.  @ Rumsey web (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~31844~1151189:Jugoslavia--Regno-dei-Serbi,-Croati?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No)
Ponovo problematizira Rus Novae u Runoviću uz niz drugih povijesnih karata. Nema ucrtanog nikakvog puta od Trilja preko Ugljana, Ciste, Lovreća na Kamenmost i Runović. Nema Lovreć - Krivodol - Kamenmost - Imotski.
Uz onaj natpis (GZM, Patsch?) na kamenčugi s Gudeljeve njive u Crvenicama duvanjskim "Rus Novae" i pitanje tko bi i u koju svrhu vukao takvu kamenčugu u neki duvanjski lapidarij i čime.
Usputice, na ovoj karti je Zavelim napisan kao Zavetim, na nekim starijim je Zavelip, a negdje oko Priboja na Limu ima i jedno Velimlje.
Čvrstnica još uvijek 1922. čvrsto drži slovo i glas t u imenu.
Biokovo (tema o Bijakovi) je pribilježena kao "Biokovo Planina" čemu ne umanjuju značaj natpisi "Mosor Planina", "Moseć Planina", "Dinara Planina"…
O "provinciae Podsussie" — Dicmo je ovdje upisano kartografskim stilom kojim se upisuje područje. Kartografska oznaka mjesta ispod slova D u riječi Dicmo odnosi se na Neorić što je očito na karti kad se pogleda put Gizdavac - Neorić - Hrvace. Dicmo je područje i u predočbi kako ju prenosi predaja o podrijetlu mnogih prezimena u Imotskoj krajini, Buškoj, Livanjskoj i Duvanjskoj žlibini pa i dalje preko Kuprisa, Uskoplja… Vrbasom do Posavine.

USSR (Union of Soviet Socialist Republics). 96-97. Jugoslavia. (Yugoslavia). The World Atlas., 1967. (e-veza) (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~208168~3001914:96-97--Jugoslavia---Yugoslavia---Th?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No)
Rusi prikazuju vodotok Vrba kao gornji tok Čikole. Bilježim zbog potrage za Rakitnom oko Sinja, Muća… "provinciae Podsussie".
Ne ucrtavaju Grude ni 1967., nama ni puta od Imotskog prema Grudama. Put Cista - Imotski kakav stoji u današnjoj masovnoj predočbi (preko neucrtanog Krivodola i Kamenmosta) je ucrtan.

Brue, Adrien Hubert et al., Dacie, Pannonie, Illyrie, Moesie Ancienne., Institut Geographique de Paris, 1875. (e-veza) (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~202229~3001003:Carte-de-la-Dacie-Ancienne-de-la-Pa?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No)
Zanimljivo je da od svih drevnih mjesta s ove karte "ad Novas" većina smatra neupitno ubiciranim. Ostali (ad Libros, Tronum, Aufustiniana. Billubium, In monte Bulsinio) su sporni, iako ih, s obzirom na ucrtane vode i ostatke starih putova, nije neki problem locirati i iskopati.

Brue, Adrien Hubert et al., Autriche, Hongrie., Institut Geographique de Paris, 1875. (e-veza) (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~202279~3001025:Carte-Generale-Physique-et-Routiere?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No)
Kusko (Buško, Podhum). Kula Anlagića (Ante > Antaga > Anlaga > Atlaga > Atlagić >> Bojičić). M. Milichic negdje na Kamišnici, negdje je i Pl. Milica, kod mjesta Presni Klanac ((O)prezni Klanac, Renjić-klanac, Renići). Brassovacza (Ugrovača) vidi Bistue Vetus na prethodno spomenutoj karti, mnogi previde i zamijene malo sjeverniju Ramu. Je li Pracnus s prethodno spomenute karte, hehe, otplovio nizvodno u Prknovčiće?
Na ovoj karti Mosor — Mt. Mossov.

Flemming, Carl. Dalmatien, Montenegro., 1855. (e-veza) (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~32965~1171036:Dalmatien-und-Montenegro---with--Rh?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No)
Opet nesklad predočbi i kartografskog prikaza rimske ceste, Napoleonove cesta i Ad Novas-a.

Grassl, J. (Joseph). Europ. Turkey I., Bibliographischen Instituts Hildburghausen, 1860. (e-veza) (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~21923~690015:-Neueste-Special-&-Kriegs-Karte-der?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No)
Karta koju vrijedi proučiti. Grassl je precizan za svoje doba. Originalan. Njegov rad mi daje ideju o radu nekih drugih kartografa toga doba. Kakvu. Precrtavali su stare predloške, pa kad im se crtež pomakne dogodi se misteriozan naziv npr. Kočerina. U Grassla je Kočerin — Serin. U drugih pri pomaku predloška od riječi Imoschi ostane -schi kojeg u čudu zapišu velikim slovom Schi pa Kočerin postane Schi Seria ili Schie Seria (Saraj od Škije).
Vuletiči (cs, č, a ne ć) su mu Waletitj.
Za ovoforumske teme bilježim i Possoitschje i opet Ruskopolje.
Ljubunčić livanjski možda ima neočekivanu tvorbu Ljubansehitj (šehid Ljuban i njegov šehitluk).
Gorica mu je prozaičnija Koritza.
Ružići još prozaičniji Prussitji.
Vrdi su mu Urde.
Ljubuschka - Dobroselo - Wraguschi - … ni uz mjestopise Bjelotitji, Kruschewitji (2x) Bischepolje, Jasenitza, ne daju mi ideju o današnjem nazivu mjesta Vraguji / Wraguschi.
Ima i Antagitscha bez kule.
Duwno mu je u današnjim Ljubotićima. Skoro na Privalju. Kraljica. Da je bilo ovuda tražit Delminium? I Duvno. Uzvisina Kraljica i okolno polje idealni za masovno i ceremonijalno okupljanje. Kad nema poplave. Široki Brig je ipak malo istočnije kad se pogledaju vode i gore, iako mi se jednom učinilo da je Duwno - Delminium negdi na Širokom po ovoj karti.
Kod Shupanjatz-a mu su mu značajni Sovići jablanički (Sowitj) i Dreschnitza.
Bovo duvanjsko koje piše kao Bowna mu je važno križanje na putu za Kupresch i putu za vrbasku dolinu (Wesela Straja, Vesela Straža). Nomen est omen. U Veseloj Straži. Ograda o mjestu Bowna, po starim putima to je Ravno na Ravanjskom polju (Kupres).
Šuicu je čisto švicarski zapisao (nije sam) Schwitza.

Delarochette, Louis et al. Italy N., William Faden, London, 1800. (e-veza) (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~24830~960038?qvq=q:italy+1800;sort:Pub_List_No_InitialSort,Pub_Date,Pub_List_No,Series_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=1&trs=5)
Konačno ucrtana rimska cesta Salona - Narona (Roman Way). Prilično ispod Runovića ucrtanih i za ondašnje pojmove preciznosti.
Lunbio - Ruins of Vissech (gdje je most na Cetini?). Čačvine nema. Duare su tu. Poglizza se raširila preko "Podssusia", Moiank i Giurg oko tematskih Rakičana, Pirundubcava(?), Gardun na sjevernoj strani rječice. Gupseys Vil (Gyps(s)iess Vil.?) ispod Karakašice.
Pascopoglie na putu Salona - Pelva, od Sinja prema vrelu Cetine.
Sepolereti (groblja, stećci?) ispod Lovreća i Lokvičića. Remains (ostaci ,ruševine) uz Roman Way i između Runovich, Vignase, Medovi uz vrelo Tioglina. (Ad Novas ili pak Bobjak templarski? oko Ravlića špilje). Totalna greška. Kartograf samo razvučeno piše "Remains of a Roman Way" što mu optičkom malom varkom za trenutak  prekida "Trebisat R."

Lapie, Alexandre et al. Italie ancienne., Eymery Fruger et Cie, Paris, 1832. (e-veza) (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~28672~1120909:Carte-de-l-Italie-Ancienne,-dressee)
Malo drukčije rimske ceste. Uobičajena danjašnja priča. Salona - Tilurium. Tilurium - Billubium - ad Novas - Aufustiana - Bigesta - Narona.
Tilurium - ad Libros - Monte Buslsinio - Bistue Vetus - ad Matrice- - Bistue Nova - Stanectum.

Lapie, Alexandre et al. L'Italie., Eymery Fruger et Cie, Paris, 1831. (e-veza) (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~28687~1120924:Carte-de-l-Italie-comprenant-les-Ro)
Posouchje, Douvno, ali Keupris.

Andree, Richard. Oesterreich-Ungarische Monarchie., Velhagen & Klasing, Leipzig, 1881. (e-veza) (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~30771~1150719:Oesterreich-Ungarische-Monarchie---?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No)
Kalošie(?) Ralošie(?) na mjestu gdje očekujemo Cistu. Nije valjda toliko falio Radošić?

Johnston, W. & A.K., Austria & Hungary (western sheet)., W.& A.K. Johnston, Edinburgh, 1912. (e-veza) (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~37652~1210642:Austria-&-Hungary--western-sheet---?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No)
Ucrtana željeznička pruga Split - Travnik. Trilj - Mudnitz - Dobragnie - Chelan - Vinitza - Arzano - Shupaniatz - Suitza - Malovan - Chrnitsi - Bugojno - Skoplie - (1. krak - Oborlech - za Trvanik) - (2. krak - Vinats - Jaitse)

Kompozit prethodne karte i njoj istočne sekcije. (e-veza) (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~37653~1210643:-Composite-of--Austro-Hungarian-Mon?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No)
Pruga ide iz Travnika u Zenicu. Iz Jajca ne ide za Banjaluku.

Johnston, Alexander Keith. Austro-Hungarian Monarchy (western sheet)., W.& A.K. Johnston, Edinburgh, 1893. (e-veza) (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~37965~1210978:Austro-Hungarian-Monarchy--western-?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No)
Ovdje nije prva pojavnica Bunovitz umjesto Runovitz. Ima ih mnogo.
Rastovatz na mjestu današnje Rastovače u Posušju. Onoj našoj provinciji "Podsussie" na zapadu je Po(d)stinje.

Još jednom, od svih starih karata Šeda je Šeda.

Scheda, Josef. Composite 20 sheets: Karte Des Oesterreichischen Kaiserstaates., Expeditions-Bureau, Wien, 1856. (e-veza) (http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~201922~3000980:-Composite-20-Sheets--General---Kar?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No)
Kožute - Podvornice - Turiake.
Nepoznato mjesto Vrelo iznad Unice, istočno od puta za Ruško Blato.
Vranac — Vranić.
Bogdan (Karakašica, ranije Gupseys Vil? Delarochette 1800.)
Ovu ćemo probat izvuć iz cache-a web preglednika i malo posvijetlit.
Naslov: Pavića Nebesa 425 mnm
Autor: glonga - 21 Prosinac 2010, 12:19:23 poslijepodne
...
Pavić / Zemljišnik je zabilježio 1747. Petra Pavića. U najstarijoj Matici krštenih vode se od 1786. Predaja tvrdi da su doselili od Sinja....
...
itd.
[IMHO, možda i od Livna, ili su i livanjski Pavići od Sinja po predaji. NHF, oprezno s terminom autohtonost u Imoti triba. Do 1718. pa i kasnije.]


Klaić, Rodoslovje Nelipića

Povelja Skemlin
Nać Kukuljevića

Luchan (Lucane) Lučane (http://www.geonames.org/3196136/lucane.html)
Zopthich (Zopcichi, Zobcichi)
- Ržišta (http://www.geonames.org/3278168/rzista.html)
Walmasan (Velmosane, Walmosane) [Velmožani?]
 - Velić (http://www.geonames.org/3188292/velic.html)
Ab oriente… Mocni dolaz
meridiem? monticulo vocato Nebessa, Pavića Nebesa (http://www.geonames.org/3280267/pavica-nebesa.html) filius Pauli
occidentem… viam super Radosichi Gornji Radošić (http://www.geonames.org/3280234/gornji-radosic.html)
lapidum apellatum Vidomira gomila
via stricta vocitata Vodice
loco appellato Plisunza Plišivica (http://www.geonames.org/3193196/plisivica.html)
- [Palanca, Prisika?]
 - Donja Prisika (http://www.geonames.org/3286869/donja-prisika.html)
Georgii Dubrancich de Yazuina
ab occidente progrediendo versus aquilonem… Kalaz, qui vocatur Karleni
- Kurlani (http://www.geonames.org/3285183/kurlani.html)
Crljeni (http://www.geonames.org/3285367/crljeni.html)
Orivovich, et sub Orihovich in torentem
Orlovac (http://www.geonames.org/3288152/orlovac.html)
- Orlove Stine (http://www.geonames.org/3279737/orlove-stine.html)
- Orlovac (http://www.geonames.org/3282224/orlovac.html) jug
- Orlovac (http://www.geonames.org/3288152/orlovac.html) sjeveroistok
Čatrnja (http://www.geonames.org/3278016/catrnja.html)

arborem vocatam gelham in prato
gelha (Gljev?)
Gljev (http://www.geonames.org/3200587/gljev.html)
ecclesie sancti Luce de Cetina Otok (http://www.geonames.org/3193782/otok.html) župa sv. Luke
vocatur Margudi.
Dumača (http://www.geonames.org/3278014/dumaca.html)
Garišta (http://www.geonames.org/3277957/garista.html)
per viam publicam, que ducit ad tres lapides prope Yasuinam Jazvine (http://www.geonames.org/3278010/jazvine.html)
monticulo, qui vocatur Clobucina
Vršina (http://www.geonames.org/3278031/vrsina.html)
Lapis perforatus
Utli Kami vel Utla Stina
Zub (http://www.geonames.org/3288151/zub.html)
locum appellatum Godel [Gudelj] vidit stare karte - Godel
vallem Mocni dolaz
Blaca (http://www.geonames.org/3285249/blaca.html)

Nelipići
Senj (http://www.geonames.org/3281452/senj.html) Dugopolje
Mihovilovići
Orgus (http://www.geonames.org/3282727/orgus.html) Dugopolje
Mihovilovići (http://www.geonames.org/3281254/milhovilovici.html) Klis
Mihaljevići (http://www.geonames.org/3281351/mihaljevici.html) Klis
Naslov: Godel
Autor: glonga - 21 Prosinac 2010, 13:05:23 poslijepodne


Ono o Godaljevu je i meni čudno, no on veli još jednu stvar, da se 1394. u interpoliranoj (šta mu to znači???) povelji Gojku Marnaviću u župi Imoti spominju dva polja, Campus Voynitium (kaže da je to donji dio polja, današnja Bekija) i Campus Godaliensium (gornji dio Polja, ili ti Gudeljevo polje??? koji su živili za vrime turaka). Sad kako može Gudelj i Gudeljevo polje biti prije Turaka kad je gudelj turska rič?

Ili ono GODANOVO nema veze s Gudeljima već je baš vezano uz stariji Godaliensium.
Posthec recta linea per aquilonem versus orientem procedendo usque ad locum appellatum Godel, et ab ipso in supradictam vallem Mocni dolaz'. Kukuljević, Jura regni Croatiae I. p. 137.—138.
http://www.archive.org/details/juraregnicroati00etcgoog (http://www.archive.org/details/juraregnicroati00etcgoog)

Ivan Tomko Mrnavić (1580—1637.)

Luka Vladimirović (1718—1788.)
Brevis historiae de domo, et familia Dobretich 1772.
Pripisanje početaka kraljevstva bosanskoga 1775.
Svrha likarstva 1775.

Šimun Gudelj (1724.?—1804.)
"Ljekaruša" 1771.
Le memorie archivali molto utili e necessarie per la storia 1778.
Libar od familie Radić-Gudelja  (1779—1794.)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: belevarac - 21 Prosinac 2010, 19:49:24 poslijepodne
Sve se Lukine knjige csine vrhunskim ridkostima. Glonga, jesi li igdi nabasao na kakv .pdf joli .txt ili sl.? Nema pa nema. A zashto ga se nitko ne siti dotiskat? Moram priznati jednu urodjenu nastranost: vishe mi se svidjaju pra Lukina kazivanja nego osporavanja njegovih parbenika.
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 22 Prosinac 2010, 02:46:13 prijepodne

Nema. Ni zubatke. Što ne bismo naložili Imoart da se zauzme oko pretiska, ili novog tiskanog izdanja? Pretisci su mrčavi za čitat. Novo izdanje može bit i s optičkim medijem na kojem mogu bit faksimilirane njegove knjige i štogod multimedije koja se da složit oko tog.
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 22 Veljača 2011, 01:10:45 prijepodne
Duwno mu je u današnjim Ljubotićima. Skoro na Privalju. Kraljica. Da je bilo ovuda tražit Delminium? I Duvno. Uzvisina Kraljica i okolno polje idealni za masovno i ceremonijalno okupljanje. Kad nema poplave. Široki Brig je ipak malo istočnije kad se pogledaju vode i gore, iako mi se jednom učinilo da je Duwno - Delminium negdi na Širokom po ovoj karti.

Ima tu niešto.
Otkud ovi Vardići u podnožju Liba-Delminiuma delmatskog. Što će tu Bardajci?
http://www.geonames.org/3286406/vardici.html (http://www.geonames.org/3286406/vardici.html)
Naslov: Asinius Pollio
Autor: glonga - 07 Ožujak 2011, 13:52:44 poslijepodne
Dass die Dalmater damals keine Barbaren mehr waren, bezeugt eine uns überlieferte Nachricht, wonach Asinius Pollio aus seinem dalmatinischen Feldzuge eine ganze Bibliothek als Kriegsbeute nach Rom brachte; auf die Stärke der Befestigungen Delminiums aber kann aus den noch erhaltenen Resten seiner dreifachen Mauer geschlossen werden.
Citat:
Asinius Pollio in Dalmatia: What happened in Salona 39 BC?
http://www.anchist.mq.edu.au/staff/danijel-dzino.html (http://www.anchist.mq.edu.au/staff/danijel-dzino.html)
http://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/37806/1/02whole.pdf (http://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/37806/1/02whole.pdf)

Blegen, Elizabeth Denny Pierce, A Roman man of letters, Gaius Asinius Pollio …
http://www.archive.org/details/romanmanofletter00bleg (http://www.archive.org/details/romanmanofletter00bleg)
http://ia600306.us.archive.org/4/items/romanmanofletter00bleg/ (http://ia600306.us.archive.org/4/items/romanmanofletter00bleg/)

Becoming Slav, Becoming Croat
Identity Transformations in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia
Danijel Dzino
http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=31604 (http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=31604)
Naslov: Čevapović
Autor: glonga - 10 Ožujak 2011, 22:17:25 poslijepodne
^2 Wadding i njeki po njem scienijahu, da je 1260. god. nastala bosanska namjestnica (vicaria absoluta seu provincialis) sastavljena od osam čuvarija; ali učeni Greiderer pa i Čevapović dokazaše, da je namjestnica bosanska, izpravnije bosansko-hrvatska, postala tekar 1339. god.; po čem je suditi, da se je ono izvješće u Waddingove ljetopise — Albisa, Huebra, Sanniga i drugih nespominjuć — ili uvuklo iz sredine 14. vieka u 1260. godinu, ili pako da ondje naznačene čuvarije naznačuju samo vjerovjestnička staništa. I zadnjić; ako je bosansko-hrvatska namjestnica nastala 1260. godine, gdje su njeki neodvisni upravljatelji iliti samostalni namjestnici, koji bi prema običaju, pače zakonu morali njom upravljati?
Greiderera ostavljam za druge teme. Upis u kojem je citat ostavlja mnogima dojam raskoraka naslova i sadržaja. To upućuje na čitateljev raskorak s fundamentalno i malo manje fundamentalno oprečnim gledištima. Naslov i sadržaj najmanje jedne Greidererove knjige idu dalje od Pernarova rada.
Waddingove ljetopise treba pribilježiti. Na mreži nedostaju baš oni opsezi koji nam trebaju.
Hueber je, barem zanimljivi i sporni dio prema Greidereru, obrađen.
Albis i Sannig. Pomalo.

Čevapović je zanimljiv pisac. Bakulin Shematizam, iako puno pregledniji, podsjeti na Čevapovićevu Recenziju. Da je Čevapović imao hipertekst, što bi bila Wikipedija?
U Greiderera i Pernara kao da su u neskladu sadžaj i naslov.
Kod Čevapovića i Bakule, sadržaj i uvriježena forma shematizama i recenzija.
Čevapović / Ćevapović / Gregorius Csevapovich
http://hr.wikipedia.org/wiki/Grgur_%C4%8Cevapovi%C4%87 (http://hr.wikipedia.org/wiki/Grgur_%C4%8Cevapovi%C4%87)

Grgur Čevapović. Recensio observantis Minorum provinciae S. Ioann. a Capistrano: per Hung. Austr. Inf. et Slavon. extensae; commentariis ethnol. philol. statist. geogr. hist. illustrata. Cum adnexa ad calcem mappa calcogr. prov. … Budimpešta, 1830.
http://books.google.com/books?id=vxgVAAAAQAAJ (http://books.google.com/books?id=vxgVAAAAQAAJ)
http://books.google.com/books?id=tz0wAAAAYAAJ (http://books.google.com/books?id=tz0wAAAAYAAJ)
Naslov: asv online
Autor: glonga - 26 Ožujak 2011, 21:25:48 poslijepodne
http://asv.vatican.va/ (http://asv.vatican.va/)
http://asv.vatican.va/en/visit/p_nob/p_nob_2s.htm (http://asv.vatican.va/en/visit/p_nob/p_nob_2s.htm)
http://asv.vatican.va/en/visit/p_nob/p_nob_2s_05.htm (http://asv.vatican.va/en/visit/p_nob/p_nob_2s_05.htm)

(http://asv.vatican.va/immagini/visit/p_nob/p_nobile_sala2_05.jpg)

Karlo Jurišić. Fra Mijo Runović. Kačić. Vol.29. 1997. pp. 83-106
p. 94:
»Kada je crkveni povjesničar kardinal Cesare Baronio u rimu pronašao zavjernicu hrvatskoga kralja Zvonimira (1075.—1089.), Pavao V. toliko je bio oduševljen tim nalazom o velikome hrvatskom kralju da je oko 1613. u novome vatikanskom arhivu, prema podacima iz same zavjernice, dao napraviti fresko-sliku "Krunidba kralja Zvonimira" «

Cesare Baronio. Annales ecclesiastici. Köln 1624.
F. Bulić
L. Katić
Ferdo Šišić. Priručnik izvora hrvatske historije. Zagreb 1914. pp. 266-269
Nada Klaić. Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine. Zagreb 1972. pp. 68-69
Ljubo Karaman. Živa starina — Pedeset slika iz vremena hrvatskih narodnih vladara. Zagreb 1943. pp. 152-153.


Alvise Mocenigo @asv
http://asv.vatican.va/en/visit/sig/inform.htm (http://asv.vatican.va/en/visit/sig/inform.htm)
http://asv.vatican.va/en/visit/sig/alvise.htm (http://asv.vatican.va/en/visit/sig/alvise.htm)
http://asv.vatican.va/en/visit/sig/VR_alvise_hi.htm (http://asv.vatican.va/en/visit/sig/VR_alvise_hi.htm)
Naslov: Arachosia
Autor: glonga - 16 Svibanj 2012, 22:54:55 poslijepodne
http://en.wikipedia.org/wiki/Behistun_Inscription (http://en.wikipedia.org/wiki/Behistun_Inscription)
http://en.wikipedia.org/wiki/Full_translation_of_the_Behistun_Inscription (http://en.wikipedia.org/wiki/Full_translation_of_the_Behistun_Inscription)
http://en.wikipedia.org/wiki/Arachosia (http://en.wikipedia.org/wiki/Arachosia)

http://www.livius.org/da-dd/darius/darius_i_t01.html (http://www.livius.org/da-dd/darius/darius_i_t01.html)
http://www.livius.org/ap-ark/arachosia/arachosia.html (http://www.livius.org/ap-ark/arachosia/arachosia.html)

»Na koricama su, na drevnom hrvatskom zidu, slike: Darijeva groba, Kočerinska ploča, Tanaiska ploča, Bašćanska ploča, vodotoranj u Vukovaru i stećci na Prenju i Vran planini.«
http://www.dhkhb.org/index.php/knjige/knjiga/74 (http://www.dhkhb.org/index.php/knjige/knjiga/74)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: belevarac - 18 Svibanj 2012, 00:22:08 prijepodne
Je, je, doshli smo iz Arachosije. Tamo smo bili uz Darija, a Darijo je pravo rvacko ime.
Naslov: Fra Luka i komarac
Autor: glonga - 17 Lipanj 2012, 01:17:05 prijepodne

Tekst Ante Škrabić site:www.makarska-danas.com
Ante Škrabić. Fra Luka i komarac.* (http://www.makarska-danas.com/?p=12218) makarska-danas.com 7.5.2012.

» Fra Luka Vladimirović zaslužio je slavu  kao čovjek koji je otkrio da je komarac  prijenosnik malarije. To svoje mišljenje iznio je glasovitom Albertu Fortisu 1774. koji ga je zapisao i pomalo se narugao našemu fratru uvjeren u svoje superiorno znanje i ne sluteći da je u zabludi on i tadašnja znanost. To Lukino saznanje o širenju malarije pomoću komarca, a odbacivanje nekakvog otrovnog zraka nad močvarama, potvrđeno je tek 1899.godine.«
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: belevarac - 17 Lipanj 2012, 13:36:20 poslijepodne
Prije svega nije tocsno da je tom prigodom Fortis izsmijao Vladimirovicha. Evo shto je Fortis napisao tom prigodom:

Un Ecclesiastico mi mostrò una picciola escrescenza, o natta, che avea in fronte, e mi assicurò che la gli era venuta dalla puntura d'una zanzara. Egli è uomo d'ingegno acuta anzicchè no; e mi disse, che sospettava le febbri, dalle quali erano tormentati i Narentini, potessero essere occasionate dalle punture di quest' insetti, che dopo d' aver succhiato un pesce, o un quadrupede fracido, o forse un' erba malefica passano a succhiare gli uomini. Veramente non sembra impossibile la comunicazione d' un qualche miasma anche per questa via; ed il sospetto è per lo meno ingegnoso.

A to na vukovskom hrvatskom glasi:

Svaki stanovnik te krajine ima svoj maleni šator da se zaštiti od komaraca i srodnih kukaca za spavanja; imućniji ljudi stoje pod šatorom od tankoga tkanja i danju, u ljetno doba. Broj tih neugodnih životinjica u vrijeme kada sam ja ondje boravio bio je još tako velik da sam morao očajavati, jedan mi je svećenik pokazao malu izbočinu ili kvrgu na čelu i tvrdio da mu je izrasla od uboda komarca. Za njega se može reći da je oštrouman čovjek; a rekao mi je kako sumnja da groznice što muče Neretljane mogu dolaziti od uboda tih kukaca jer oni, posisavši ribu ili četveronožnu strvinu ili zloćudnu travu, dođu sisati ljude. Zaista, ne bi se reklo da je nemoguće prenošenje neke boleštine i na taj način, a sumnja je barem razumna. Nezdravost kraja oko Neretve ipak nije nepopravljiva; neki njegovi dijelovi postali su nastanjivi nakon obrade susjednih zemljišta. Nastojanjem da se potakne ratarstvo, a napose osvajanje zemlje, moglo bi se od njega još stvoriti bogato i napredno područje kakvo je moralo biti u davno doba.

Dakli, Alberto je Lukinu zorbu ocsito primio sa zanimanjem, pametno se ogradivshi; ujedno, ne znajuchi uzroke bolesti, a na temelju izkustva, govori o mirama spricsavanja.
Alberto se s Lukom obracsunao na jednom drugom mistu, i virojatno s puno razloga. (Fortis nigdi ne spominje Luku Vladimirovicha, ali nema dvojbe da se bash o njemu radi)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 17 Lipanj 2012, 14:54:32 poslijepodne

Prigode beru jagode. Dok ih nješto ne ubode iz trave.

Josip Ante Soldo. Luka Vladimirović i njegov krug.* (http://www.historiografija.hr/hz/1983/HZ_36_9_SOLDO.pdf) Historijski zbornik. god. XXXVI (1). str. 189-213 (1983).

p 204
»Jednako je Albert Fortis, koga je Luka upozorio na vjerovanje neretvanskog naroda da komarac prenosi bakcil groznice,74 pisao Radošu Micheli Vitturi da Luka ima »un gran dose di sciocchezza e di paz{z}ia … «.75

74 A. Fortis. Viaggio in Dalmazia II. Venecija 1774, 158; Julije Bajamonti rugao se zbog toga Luki, vidi: F. Feri. Glavni medicinski problemi Dalmacije od VI do XIX stoljeća, Liječnički vjesnik 79, 1957, br. 9—10, 466.
75 Urlić, n. d, 564. {Š. Urlić. Što je napisao Luka Vladmirović, Nastavni vjesnik 20, 1912,}"

Ako se dobro sićan, potraga je bila negdi za pra Lukinim librin. Nije se baš znalo što tj. koga tražit.

p 191
"Međutim, dok je osam duhovnih knjižica izdao pod svojim prezimenom, povijesne je potpisivao raznim pseudonimima: Plinius Narentinus, Lucius Narentinus, Satrapus Narentinus, Copius Narentinus, Prudentius Narentinus, Norinius, Michele Rimdalu (obratno čitaj: Vladmir), Dionysius Venetus, Starograđanin Neretvanski. Za te je pseudonime znao Šime Urlić, osim jednoga: Sviloević (Pietro Sviloevich Ungaro, Descritione della medema Alma casa delli signori conti Vladmirovich de Narenta, 1761). Prema Petru Kolendiću5 Luka je sastavio stampu: »Benemerenze …« zapravo pohvale državnih vlasti franjevcima, a i »Publica monumenta conventus Zaostrogiensis«, bez datuma, gdje se nalazi i pohvala obitelji Vladmirović. Pod svojim prezimenom jedino je tiskao povijesnu raspravicu o oabitelji biskupa Marka Dobretića: »Nobilissimae familiae comitum Dobretich olim regni Bosniae optimatis genealogus liber«, bez datuma, vjerojatno u Ankoni. Čini se da je napisao i slično djelo: »Nobilissimae familiae comitum Dobretich et Vladmirovich« (Venezia 1775).

Urlić je nabrojio sedam knjižica što ih je Luka izdao pod pseudonimima, dok Zlatović tvrdi da ih ima desetak.6 To se slaže jer su u nekim knjižicama zapravo po dvije, kao u »Chronicon archivale« (Venezia 1770) u kojem drugi dio sadrži »Breve compendium originalis et descendentiae … comitum Vladmirovich« (59-90), ili u »De regno Bosniae … « (Venezia 1781) gdje se u drugom dijelu nalazi » Vetustissimae … familiae … Vladmirovich de Narenta elogium historicum« (95-135). Pod imenom Juraj Vladmirović Luka je izdao »Likarije priprostite« (Venezia 1775).

U rukopisima je Luka upotrebljavao još dva pseudonima: Julius Segni (Antiquissimae nobilissimae familiae comitum et equitum Vladmirovich laudes quas adm. rev. Patri F. Lucae Vladmirovich Ord. Min. D. Francisci lect. teol. generali Julius Segni in Academia Planomava Philomusus D. D. D., 1757) te Palludio Narentino u radnji »Narazzione storica …«

5 P. Kolendić. Fra Pavao Posilović i njegovo »Naslađenje«, Rad JAZU 206, 1915, 192, bilj. 29.
6 S. Zlatović. Franovci i hrvatski puk u Dalmaciji, Zagreb 1888, 352, 474."

Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 17 Lipanj 2012, 20:16:50 poslijepodne

»Jure Ištuk, svjedok fra Lovrina ubojstva, ispričao je sljedeće:

„Poslije mise na groblju Vašarovine Grepci u Prispu na Ilindan 1875. g. vraćao se je na konju fra Lovro Karaula kući u Ljubunčić i molio je krunicu. …«
http://fotolivno.wordpress.com/povijest-livna/ (http://fotolivno.wordpress.com/povijest-livna/)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 18 Lipanj 2012, 11:30:55 prijepodne
A zashto ga se nitko ne siti dotiskat?
Ovo se jučer nije imalo u vidu. Danas se ne more nać neko jučer viđeno web misto na engleskom jeziku s najmanje jednom Lukinom knjigom u "reprint" izdanju.
Da je se bar sitit ključa za pretragu. Google Books imaju dvi-tri njegove knjige (pregled nije dopušten a "Knjige na usluzi Google Play još nisu dostupne u vašoj zemlji.") pod dva-tri pseudonima (Prudentius Narentinus* (http://books.google.com/books?id=pUxVQwAACAAJ&redir_esc=y), Michele Rimdalu* (http://books.google.com/books?id=W_q3PgAACAAJ&redir_esc=y), Lucius Narentinus* (http://books.google.com/books?id=HTCGXwAACAAJ&redir_esc=y)).

Ima neki svjež prijevod izabranih djela.

»Fra Luka Vladmirović, neretvanski pregalac (1718.-1788.), Izabrana djela, Marka et alii, Velika Gorica 2011., str. 527, tvrdi uvez, ilustrirano. Dr. Jozo Marević preveo je prvi put na hrvatski jezik 10 Vladmirovićevih djela, od kojih je najvažnije Arhivska kronika s{a}mostana u Zaostrogu, prva monografija jednoga samostana Provincije Presvetoga Otkupitelja, objavljena 1770. Dakle, prije 240 godina.

U drugom dijelu donesena su četiri hrvatska fra Lukina djela u ponovljenom izdanju (reprinti): Pripisanje Kraljevstva bosanskoga, Razmišljanja kršćanska za svaki dan miseca, Slavodobiće kršćansko, Život sv. Šime Zadranina za braću kršćane i rišćane. Priloženo je i nekoliko priloga (životopis, izbor iz bibliografije, rasprava o grafiji i drugo).

Narudžbe: Marka, Radićev odvojak 30, 10410 Velika Gorica.«* (http://www.franjevci-split.hr/pdf/stasevica_bozic_2011.pdf) (p 67)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: belevarac - 18 Lipanj 2012, 16:59:53 poslijepodne
Vala ti di csujo i ne csujo. U shest se nalazim s Marevichem i prieuziman knjigu. (Jesan li ja tebi bijo nieshto obetja po ovom pitanju?)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 18 Lipanj 2012, 18:18:06 poslijepodne
Vala ti di csujo i ne csujo. U shest se nalazim s Marevichem i prieuziman knjigu. (Jesan li ja tebi bijo nieshto obetja po ovom pitanju?)
Nema na čemu.
Nisi obeća ništa. To je bilo na drugoj temi i istekao rok.* (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2641.msg55074#msg55074)
Meni se na to web mjesto ne da registriravat i kontaktirat tamo citiranog forumaša, nu lik je objavio upis o skeniranju  07. 03. 2008. (21:06), što bi moglo značit da je najvjerojatnije odustao.
Spominje "word" u upisu pa mi ne liči na nekog ko ima iskustva u skeniranju.
Postoji mogućnost da to web mjesto (poput nekih drugih) ima dostupnu nekakvu literaturu samo za registrirane članove.
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 30 Lipanj 2012, 12:15:42 poslijepodne
Dokument bez nadnevka* (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2305.msg56568#msg56568):
Citat:
http://www.youtube.com/watch?v=TaD-Sua90qI
http://www.imotskenovine.hr/viewvideo/275/lokalne-teme/kulturna-bastina-imotskiflv.html (http://www.imotskenovine.hr/viewvideo/275/lokalne-teme/kulturna-bastina-imotskiflv.html)
02:32 — 02:40
»Najstarije dijelove Imotskog čije se ime gubi u dalekoj prošlosti u latinskom nazivu In Monte — na brdu, odnosno hrvatskom imati, imanje, imućan, što jasno izražava vlast nad okolnim prostorom, nalazimo na padinama podno tvrđave.«

Odjavna špica:
stručni suradnik
Ivan Alduk
urednica i scenaristica
Edda Dubravec
producent emisije
Mile Brkljačić
rasvjeta
Ljudevit Fistrić
snimatelj tona
Srećko Čabraja
sinkronizacija
Zlatko Cebić
tekst čitao
Miljenko Kokot
izbor glazbe
Emilio Kutleša
asistentica redatelja
Petra Marotti
montažer
Damir Đurčević
snimatelj
Tvrtko Mršić
redatelj
Luka Marotti
producent redakcije
Znanstveni program
Miro Mioč
urednica redakcije
Znanstveni program
Edda Dubravec
odgovorni producent odjela
Obrazovni program
Vedran Vukašinović
v.d. urednik odjela
Obrazovni program
Mario Raguž
glavni urednik HTV-a
Bruno Kovačević
www.hrt.hr (http://www.hrt.hr)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 24 Kolovoz 2012, 19:41:01 poslijepodne
a probat ću nać bar nešto

Pola baci u more.

Tomo Matić. Filip Grabovac. Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti rvackoga. Stari pisci hrvatski. sv. 30. 1951. p 354 (p 205-211)

p 205
http://dizbi.hazu.hr/?vdoc=1757&page=218 (http://dizbi.hazu.hr/?vdoc=1757&page=218)
etc.
Naslov: Tufno-Lifno-Kofno
Autor: glonga - 12 Rujan 2012, 23:10:31 poslijepodne

O sukobima na sjevernom limesu Imotæ.

Teorijsko podlaganje oružanog bratstva livanjskog i duvanjskog naroda.
Livno od Drvara do Sto(L)ca, od B(A)gajna do M(R)akaske pa i šire… i k tomu i veće da prostiš.

Darko Periša. Geopolitički položaj, administrativna i crkvena pripadnost i regionalni identitet Hrvata u Livnu, Duvnu, Glamoču i Kupresu. (http://www.scribd.com/doc/81519258/Regionalni-Identitet-Hrvata-u-Livnu-2C-Duvnu-2C-Glamocu-i-Kupresu) Status. vol 15. 2011. Mostar.

Tko je taj ùčenjak? Bog mu pamet prosvitliJo!

B. Jurič. Franjevci u Tomislavgradu napravili parking na arheološkim iskopinama. (http://www.bitno.ba/vijesti/kultura/franjevci-u-tomislavgradu-napravili-parnikg-na-arheoloskim-iskopinama) bitno.ba 01.05.2011. 12:26

»Darko Periša, doktorant arheologije u Zadru, kaže kako je zgrožen viješću i da to može biti djelo samo neodgovornih ljudi.

- Kao arheolog, a posebno istraživač slavne duvanjske prošlosti, zgrožen sam viješću da je arheološka zona s djelomično istraženim i konzerviranim rimskim termam u središtu Tomislavgrada prekrivena pijeskom i da će na tom mjestu biti parkiralište. Takvo što su mogle izvesti ili dopustiti samo neodgovorne osobe koje nimalo ne cijene duvanjsku prošlost i općenito kulturnu baštinu, a sam čin je neprimjeren za Europu u 21. stoljeću i mnogo bliži talibanskom ponašanju u Afganistanu, rekao je Periša lokalnim medijima.«

Ivica Radoš. Biškupić rehabilitirao žrtve progona MirjaneSanader. Objektiv. vol 10. 13. 9. 2010. (http://objektivhr.com/pdf/Objektiv%2010.pdf) Zagreb. pp 9-11
»Nakon ostavke Filipeca, nekoliko je mjeseci poslije bez posla ostao i ugledni arheolog Darko Periša. I Filipeca i Perišu Biškupić je, na neki način, također rehabilitirao jer su bili angažirani na arheološkim iskopavanjima od kojih su jedva mogli preživjeti.

Gnjev Mirjane Sanader osjetila je svojedobno i Ivana Ožanić koja je uoči Božića 2006. otjerana s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Mirjana Sanader bila joj je čak i mentorica za izradu doktorata.

Ožanićeva je dobila otkaz zbog bizarnog razloga: udala se za čovjeka koji je bio fizički radnik na iskopavanjima u Trilju, što je navodno obrazloženo kao sukob interesa. Rehabilitirana je tako što je poslije dobila posao u Institutu za arheologiju.

Ljudi čudnih karijera

Ana Bilokapić, bivša ravnateljica Konzervatorskog odjela u Imotskom, sama je napustila to mjesto. Ona je bila Sanaderova tajnica u HDZ-u, ali je nakon Sanaderova preuzimanja vlasti postala Biškupićeva tajnica u Ministarstvu kulture. Kad je 2007. pogrešno procijenila da će HDZ izgubiti izbore, zatražila je i dobila mjesto pročelnice Konzervatorskog odjela u Imotskom. Iako je političkom linijom postala pročelnicom, časno je otišla: krajem prošle godine dala je otkaz i vratila se u Zagreb. …«
Naslov: Odg: Tufno-Lifno-Kofno
Autor: Slovak - 14 Rujan 2012, 19:53:59 poslijepodne

Ana Bilokapić, bivša ravnateljica Konzervatorskog odjela u Imotskom, sama je napustila to mjesto. Ona je bila Sanaderova tajnica u HDZ-u, ali je nakon Sanaderova preuzimanja vlasti postala Biškupićeva tajnica u Ministarstvu kulture. Kad je 2007. pogrešno procijenila da će HDZ izgubiti izbore, zatražila je i dobila mjesto pročelnice Konzervatorskog odjela u Imotskom. Iako je političkom linijom postala pročelnicom, časno je otišla: krajem prošle godine dala je otkaz i vratila se u Zagreb. …«
Anu sam osobnopomalo poznavao, bila je, pokoj joj duši, mirjanin kadar. Umrla je od srčane mane, ne znam o časnom otstupu. Sretno joj bilo gore, nije bila loša osoba.
Naslov: Odg: Tufno-Lifno-Kofno
Autor: glonga - 17 Rujan 2012, 13:22:11 poslijepodne
Umrla je …
Nije mi bilo poznato. Pokoj joj duši.

S neugodom nastavljam bilješke.
Dostupno na Gugle Buksi:
Šime Ljubić. Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. (http://books.google.ba/books?id=eMQ5AAAAcAAJ) Vienna. 1856.
Naslov: periša
Autor: glonga - 18 Rujan 2012, 19:57:57 poslijepodne
Darko Periša. Geopolitički položaj, administrativna i crkvena pripadnost i regionalni identitet Hrvata u Livnu, Duvnu, Glamoču i Kupresu. (http://www.scribd.com/doc/81519258/Regionalni-Identitet-Hrvata-u-Livnu-2C-Duvnu-2C-Glamocu-i-Kupresu) Status. vol 15. 2011. Mostar.

Scribd je zagušen reklamama i još traži članarinu. Iz cache-a mu moš izvuć samo seriju .jpg datoteka.
download link
[url]http://hercegbosna.org/forum/download/file.php?id=2614[/url]

A SMF uporno i unutar tag-a code sam dodaje tag url i to mu ne moš isporavit.
Naslov: Henry Cohen. Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain.
Autor: glonga - 26 Rujan 2012, 12:11:22 poslijepodne

An online version of Cohen's "Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain"
http://www.virtualcohen.com (http://www.virtualcohen.com)
Naslov: ko će to razpekljat?
Autor: glonga - 04 Studeni 2013, 01:35:25 prijepodne
Zadžabe ti sve dragane. Za dvisto godina će nika Glonga na nikom forumu pisat kako Šuica baš i nije prava Jercegovina jerbo u Jercegovini do tadaske nije nikad ni bila, a niki će mu Potjeh reć: e, ali sad ti je tako moj dragoviću. Crkva je uvik gledala unaprid. Da je kojon srićon proširila Mostarsko- Duvanjsku do Save...manje bi bilo i Jeleča i Bojića i Komšića međ Rvatima.
Glede protežnosti Mostarsko-Duvanjske ne čini mi se da je Crkva gledala naprid, već se samo prilagođavala stanju na terenu.
U starim hrvatskim župama, potomu sredovječnim župama Humske Zemlje — gdje su obrisi današnjeg pojma Hercegovina? Nigdje.
Turci. Napravili su Nahiju Mostar, a potom i Kazu Mostar u koju su smjestili i Nahijhu Duvno.^ (http://prijepisi.blogspot.com/2013/10/alicsich1990.html)
Koliki je bio stvarni utjecaj Kosačin, ako za njeg vežemo pojam Hercegovina, na desnoj obali Neretve?
Koja je bila struktura prihoda sredovječnog bosanskog kraljevstva? Ostavimo sol, rudnike, dubrovačke trgovce, drivske gabele…
Je li Kosača plaćao desetinu (ili druge razlomke) kralju? Jesu li Vlatkovići plaćali Kosači, a ovaj kralju? Jesu li izravno imali obveze prema kralju? Ili su samo išli u rat sa svojom vojskom i o svom trošku, a plijen dijelili po ključu pod Ključom, pod tvrdim, na svom, na plemenitom?

Ponajprije će ispast da Kosače nisu imale, na temelju dostupnih izvora, nikakav stvaran utjecaj zapadno od Neretve, napose u današnjoj Imotskoj Krajini, pogotovo ne u Šujici.

Thallóczy, Lajos: Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter. 1914.
(Thallóczy 1914)^ (http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00066381&pimage=00001&v=pdf&nav=&l=de)

17. 5. 1395 bosanski kralj Dabiša (kralj od 1391. — †1395., i titularni kralj Hrvatske i Dalmacije (1391.-1394.)) daje Kolo duvanjsko (svoje leno - zaplijenjeno selo) duvanjskim Semkovićima (županu (duvanjskom?) Vukmiru Semkoviću i njegovoj braći).
(Miklosich 1858: 226-227 (https://archive.org/stream/monumentaserbica00mikluoft#page/226/mode/2up))

U vrime kad se erceg Satipan rodio (~1404. — 1466.), bosanski kralj Ostoja vraća Pavlu Klešiću oduzete Župe, Glamoč i Duvno poveljom od 6. 1. 1404. pisanom pod Visućim u Policima/Radobilji, zapravo kod Omiša. Tko ih je bio oduzeo? Ostoja (~1378. — 1418.) Hrvoje (~1315. — 1416.)?
Ljubomir Stojanović. Stare srpske povelje i pisma,^ (http://www.scribd.com/doc/132965833/Ljubomir-Stojanovic-Stare-Srpske-Povelje-i-Pisma-knjiga-I-Beograd-Sremski-Karlovci-1929) knjiga I Beograd - Sremski Karlovci, 1929. pp 433 (http://htmlimg4.scribdassets.com/7h36t041s029hpws/images/227-850f68e5aa.jpg)-434 (http://htmlimg2.scribdassets.com/7h36t041s029hpws/images/228-7ef164fd83.jpg)

28. 12. 1408. Bosanski kralj Stjepan Ostoje daruje braći Radivojevićima, Đuri i Vukiću različite krajeve u Dalmaciji i Humskoj zemlji.
Ferdo Šišić, Nekoliko isprava iz početka XV stoljeća, Starine JAZU, XXXIX, Zagreb, 1938. pp
315 (http://dizbi.hazu.hr/?vdoc=1727&page=318)-318
Granica Radivojevići - Hranići (Sandalj) tu je postavljena (u župi Luka, ne u Rastoku, Imoti, Gorskoj…).
»…Lucam provinciam ab utroque latere Narente, exceptis iuribus capitanei Sandagli et eius famulorum;«
U Večenikama granica Radivojevića spram Milatovića i Budisalića, etc.:
»et provinciam Vechenicam usque ad Narentam cum omnibus iuribus et territoriis, exceptis iuribus, que sunt illorum de Millatovich et Budisaljich; oppidum Imoschi cum provincia Imota; et Posusije cum omnibus iuribus et territoriis; locum Duarum cum provincia Radobilie; et provinciam Podsusie cum omnibus iuribus et territoriis; provinciam Rachitno cum omnibus iuribus et territoriis; provinciam Drezniza cum omnibus iuribus et territoriis; oppidum na Poglich et ipsa Poglia; provinciam Planinam cum omnibus iuribus et territoriis; regionem Crainam a Narenta usque ad Cetinam cum omnibus Valachiis existentibus inter Narentam et Cetinam; Neumscam regionem cum omnibus iuribus et territoriis, cum confinibus et aquis et montibus et gabelis, barcaneis et terraticis,…«

Hrvatinić — Juraj Vojsalić (voevoda Juraj, milostju božiom voevoda Dolnih Krai) 12. 8. 1434. tzv. Kreševskom poveljom vraća Vlatkovićima ono što im je oteo Sandalj (~1370. — 1435.) u Župi Gorskoj, Primorju, Župi Rastok (slobodno se sporite oko ovog Rastoka), dio drivske gabele…
Kreševska povelja je pisana (pod našim tvrdim gradom pod Visućim) pod Radobiljskim Kreševom (Bože Mimica. Omiška krajina… 2003.), a ne kako će to rvacki wikipedičar reć:
»"U kraljevskom gradu Kreševu..." - započinjala je ovako znamenita "Kreševska povelja"[2], pisana davnog 12. kolovoza 1434. godine.«
http://hr.wikipedia.org/wiki/Kreševo_(BiH)Nit je tako započinjala, nit u noj ima takvog teksta.
Daklem 1434. nedvojbeno su tu, na prostoru koji nas zanimlje, stvarne gazde — vojvode Doljnjih Kraja, a ne Humske Zemlje.
(Miklosich 1858: 377 (https://archive.org/stream/monumentaserbica00mikluoft#page/376/mode/2up)-379)
(Karano -Tvrtković 1840: 199 (https://archive.org/stream/srbskispomenicy00unkngoog#page/n233/mode/2up)-202)

Deset godina kasnije aragonski i napuljski kralj Alfons V. u povelji (zapravo ugovoru o vojnoj suradnji) od 19. 2. 1444. daje Kosači (nešto što sam nema u zamjenu za nešto što ne će dobit) i naš narečeni "grad" Kreševo u Padobilji (Poljicima) Cresevaz Opolimio castello conlo conotato, i mnoge druge, i Visuć Visuch Vtusirich, etc. Vergolaz Vrgor, Onis… a la marina, Prolosacs Vposutro, Rogu Vdumpno, Imozchi Huimoch, Crezevatts Vbelach, Radobiglia un contato senza castello…
(Thallóczy 1914: 359 (http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00066381&pimage=376&v=100&nav=&l=de)-363)
Lajos Thallóczy. Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter. (http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00066381&pimage=00001&v=pdf&nav=&l=de) 1914 (Thallóczy 1914)

Vposutro malo sutro. Rog. U dumpnu. Najskoli Omiš s lukom. I Radobilju brez utvrda.
Na temelju te isprave se gradi mit o vlasti Ercegovoj (i) zapadno od Neretve, a prešućuje vlast na Cetini, baremko na lijevoj obali? Ugovor-povelja je pisan u Napulju. Vidi se. Ni Kosača i ili njegovi zastupnici nisu znali pobrojat toponime. Ne š ti zemljopisa 1444. Nije to Kosača osobno objahao ko Kopčić oko Duvna.

Tko je Alfons V.(1396. — 1458) godine Gospodnje 1444. i ko ga šljivi međ Cetinom i Neretvom? Može li on realizirat svoj dio ugovora? Ne može. Rvacki wikipederičari nisu mu još napravili članjak.^ (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_V_of_Aragon)

Neposredno pred to vrijeme (te Alfonsove povelje-ugovora) u bosanskom kraljevstvu je nered^ (http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_vladari#Bosanski_kraljevi), a 1444. (do 1461.) nastupa Stjepan Tomaš koji već 1447. ima problema s Kosačom.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Stjepan_Tomaš_Kotromanić
Kozači valjda postaje jastno da mu ćageta Alfonsa V. ne piju vode pa traži još jamaca.
20. 1. 1448. njemački kralj i rimski car Fridrik III. u Beču poveljom obećava da će utjecati na svog netijaka Ladislava, češkog i ungarskog kralja da mu omuhuri njegov popis želja (izmijenjeni popis u odnosu na povelju Alfonsa V.). … castrum Ymotzkij, … Wereraetz, Bijssucij, Rog, Prolesetza, {ovo je u ovoj povelji važno - Velim - i susjedne(?) utvrde} … Krutscewetza, Onusch pollitza, Welligrad {ovaj!}.
(Thallóczy 1914: 378 (http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00066381&pimage=395&v=100&nav=&l=de)-380)

'ta će Ladislav napuljski (1377. — 1414.)? Prodao Dalmaciju 1409. Mlecima za sto iljada.
I tko je ovdje lud? Ladislav Napuljski je odavno mrtav za ovu povelju (1448.). Koji je to Ladislav češki i ugarski kralj i netijak Fridrika III.? I što se njega pita 1448. međ Cetinom i Neretvom?
Žigmund Luksemburški (r. 14. 2. 1368. — † 9. 12. 1437.) jopet prodaje Dalmaciju Mlecima 1433. Za deset iljedarki.
A naš Ladislav, netijak Vridrika III. je Lado Posmrtni (22. 2. 1440. — 23. 11. 1457). Lik je okrunjen 1453.,^ (http://hr.wikipedia.org/wiki/Ladislav_V._Posmrtni) a povelja bili-bic napisana 1448.
(Thallóczy 1914:
Kozača, videć da mu sve to ne pije vode, jopet na početak — Alfonsu V. kojeg se sad još manje benda međ Cetinom i Neretvom.
1. 6. 1454. doleti u Napulj s popisom svojih želja od 30. 3. 1454. po novu povelju Alfonsu V., koji će umrt za četri godine (1458.).
(Thallóczy 1914: 394 (http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00066381&pimage=411&v=100&nav=&l=de))

Uzput, Alfons je ima posla i sa Žužulima. 20. 1. 1453.
»Cola de Zuzulo de Trano frater Johannis de Zuzulo«
(Thallóczy 1914: 392 (http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00066381&pimage=409&v=100&nav=&l=de))

Rvacki leksikografi su napravili kompilaciju (dobru?) o Kozačama:
http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=244

Što je o tom vremenu rekao Ujević. (Ujević 1991: 99-108)
Ante ujević. Imotska Krajina. Imotski. 1991.
1434. Kreševska povelja
1435.  (Ujević 1991: 99) Tvrtko II. se vraća od Žigmunda. 15. 3. 1434. umire Sandalj. Žigmund daje Hum na upravu banu Talovcu.
1436. (5. 2. 1436) varadinski biskup Ivan preporučuje Jakova de Marchija. Tvrtko II. ga dovodi kao bosanskog vikara glede istrebljenja bogumilstva. Kozača zove Turke koji poharaju imanja njegovih odmetnika koji se pridružiše Tvrtku. Kozača je neko vrijeme stanovao u Imotskoj tvrđavi "koju je dao popraviti posredstvom bosanskog vojvode Ljubomira[164].
Otkud ovo Ujeviću? Od Wilkinsona, po referenci 164. Daklem pučka tradicija iz 1844. Str. 139 (http://archive.org/stream/agv6187.0002.001.umich.edu#page/139/mode/2up) u engleskom izdanju obrađenom u ovom (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2725.msg60721#msg60721) upisu na ovom forumu.
Kritičnost? Zaratio s bosancima, a bosanski vojvoda mu popravlja tvrđavu Imotski?
Je na terenu hrkljuš, ali previše je previše.
»Herceg je protiv Talovca pomagao i Frankopanu u Cetini u borbi za baštinu koju je Frankopan kao zet Nelipićevih naslijedio od ovoga, a koju mu oteše Talovci s ostalom baštinom 1436. Znači da je uslijedila i određena nagodba između Vukčića i Frankopana i za Imotsku Krajinu, koju je Hrvoje ostavio u naslijeđe Nelipiću, a on Frankopanu.«
Ništa tu ne znači iz ničega. Gdje su izvori? Kojom poveljom Hrvoje ostavlja Imotsku Krajinu Nelipiću i kojemu Nelipiću? Hrvoje je umro 1416. Ivanu III. Nelipcu
http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_III_Nelipac_(Ivaniš_Nelipić)18. 3. 1436. Hanž Frankopan potvrđuje cetinskim "Vlasima" prava koja su imali u Nelipčićah.
Radoslav Lopašić. Cetinski i lički Vlasi. 1894. / Ivan Mužić. Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji. 2010. str. 28-30^ (http://www.muzic-ivan.info/vlasi_u_starijoj_hrvatskoj_historiografiji.pdf)
Zapravo — Nada Klaić:
»Potom slijede dva rada Radoslava Lopašića iz 1890. i 1894. godine naslovljeni "Cetinski i lički Vlasi" (19. – 30. stranica) i "Zakon za ličke Vlahe od g. 1433." (31. – 42. stranica), kojima je urednik pridodao transkripciju dokumenta iz 1433. godine u interpretaciji Nade Klaić. Ovi tekstovi originalno su objavljeni unutar edicija Hrvatski urbari (1894.) i Bihać i bihaćka krajina (1890.).« Gordan Ravančić. Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji, urednik Ivan Mužić, Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2010., Ocjene i prikazi.^ (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=95634) Povijesni prilozi, Vol. 39 No.39 Prosinac 2010.

Alfons počinje prepisku sa Stjepanom Frankopanom 10. 4. 1447.(Thallóczy 1914: 374 (http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00066381&pimage=391&v=100&nav=&l=de)) To je Stjepan III. Frankopan Modruški? (*oko 1416 - †o.1481/84), hrvatski suban 1432-1437 i 1463-1464.)^ (http://hr.wikipedia.org/wiki/Obiteljsko_stablo_knezova_Frankopana)
Alfons 24.7.1447. (Thallóczy 1914: 374 (http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00066381&pimage=391&v=100&nav=&l=de)) papi predlaže bosanskog franjevca Juru za biskupsku stolicu u Humu (Trebinjsko-mrkanjska biskupija), na narednim stranicama (Thallóczy 1914) i svim relevantnim naslovima, iza toga slijedi povelja Vridrika III. Kozači. (20. 1. 1448).

Nazad. Po Ujeviću je Kosača u Imotskom 1436.
LZMK (Esad Kurtović)o Sandalju:
»Od 1404. na račun Sankovića proširio je posjede na područje Huma do Neretve. Imao je vlast i na njezinoj zapadnoj strani u Gorskoj župi, gdje se proširio na račun Radivojevića (sela sjeverozapadno od Vrgorca). Njegovu su vlast do 1434. priznavali vlastela Komlinovići u Župi Broćno.«^ (http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=244)
LZMK o Kozači (Pejo Ćošković (2009)) okolo 1436.
»God. 1429. oslovljen je kao knez, 1432. naslijedio je obiteljske posjede, a nakon Sandaljeve smrti 1435. i njegove goleme posjede i moćne neprijatelje. Već u travnju zaratio je s Radoslavom Pavlovićem. Na njegovoj strani bili su Dubrovčani, despot Đurađ Branković i Turci, koje je u pol. 1435. pozvao u pomoć i istjerao Ugre iz Huma, koji su onamo došli za pohoda Matka Talovca 1434. U jesen 1435. Dubrovčanima je potvrdio povlastice, a oni su njega i sinove Vladislava i Vlatka primili za svoju vlastelu i vijećnike. Prije 8. III. 1436. pomirio se nakratko s vojvodom Radoslavom, potom uredio odnose s Venecijom i sklopio savez s Tvrtkom II. protiv Pavlovića s kojim su ratovali u studenom 1437. oko Trebinja, Klobuka i Bileće.«
Mogao je s Turcima u Imotski 1436. po LZMK. Kratko.
Ili kasnije (1440. — 1441.) ali s Tvrtkom II. i tada mu je Ljubomir mogao popravit tvrđavu Imotski.
LZMK. »Iako mu je kralj Albert II. potvrdio posjede, nakon njegove smrti 1439. Stjepan je djelovanje usmjerio prema hrvatskim zemljama nastupajući s Tvrtkom II. protiv Matka Talovca, bana čitave Slavonije. U ožujku 1440. bio je s vojskom pod Omišem, koji mu se predao u kolovozu ili rujnu, zatim je stekao Poljica, a neprijateljstva su trajala do ljeta 1441. kad su sklopili mir po kojem je ostao bez Omiša i Poljica.«
Kad i kojom poveljom mu je Albert II. (http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_II_of_Germany) potvrdio  posjede i koje? Dok je bio njemački kralj? Ugarsko-hrvatski (1437. — 1439.)?
Ovo pitanje zato jer su nasljednici Alberta II. — Vridrik III. u Njemačkoj i Ladislav Posmrtni u Austriji. Potvrdio mu 1438. čim je okrunjen?
Ali, Ladislav (1409. 100.000) i Žigmund (1433. 10.000) su prodali Dalmaciju Mlecima. LZMK se omaklo za Talovca "bana čitave Slavonije". Pa ne pričamo o Slavoniji.
http://en.wikipedia.org/wiki/Matko_Talovac
http://hr.wikipedia.org/wiki/Matko_Talovac
Poprilično neslaganje. Glede Ivana priora Vranskog, napose Petra Talovca i linka na banove Hrvatske i Dalmacije — a tamo Talovaca nema kao ni Tallócija.
Matko Talovac je Máté Tallóci. Šta mu dođe naš Ludwig Lajos Thalloczy?
Ratovao protiv Ivana Frankapana po rvackom wikipedičaru. Proti Anža?
»Ivan VI. (Anž) Frankopan Cetinski (*? – †1436), hrvatski suban 1432-1436, vlasnik Cetingrada«^ (http://hr.wikipedia.org/wiki/Obiteljsko_stablo_knezova_Frankopana)

Talovci i Frankopani kao podanici ugarskog kralja nakon dviju prodaja Dalmacije nemaju tu što legalno poduzimat i bit lojalni ugarsko-hrvatskoj kruni.
Zato se Kozača obraća ponajprije Alfonsu V. u Napulj? Glede Mletaka? Nakon što je Žigmund nestao sa scene obraća se izravno i neizravno na ugarsko-hrvatsku krunu — i Albertu II, i Vridriku III., i Ladislavu Posmrtnom?

(Ujević 1991:100) »Vukčić je 1439. napao i Dubrovnik, koji je zatražio pomoć kralja Albrechta. Ovaj je zapovjedio banu Talovcu da napadne hercega. U tim borbama herceg Stjepan ote Hrvatskoj Krajinu među Cetinom i Neretvom, zajedno s Omišem i Poljicima.«

Ajmo dopustit da je Kozača bio u Imotskoj Krajini 1436. — 1439. Ujević ne govori eksplicitno "Imotsku Krajinu". Krajina među Cetinom i Neretvom u to vrijeme znači — Makarsko primorje. Talovac upada na područje na zahtjev Dubrovčana. Preko mletačke Dalmacije ili kroz Bosnu Tvrtka II.? Koji su izvori za ovo?
U to doba "sloge" Kozače i Tvrtka II. moga je i Jakov Markijski nać one mitske zapuvače na Opačacu.
Svakako prije 1439. jer Markijski je od Bosne, a Tommasini dolazi 1439. u Hercegovinu (i Bosnu?).
O spomenu imotskog Samostana 1343. (Ujević 1991:100) i podbilušci 165 (Eubel, ad claram aquas) bilo je dovoljno priče na drugim temama na ovom forumu.

LZMK:»Stjepan je djelovanje usmjerio prema hrvatskim zemljama nastupajući s Tvrtkom II. protiv Matka Talovca, bana čitave Slavonije. U ožujku 1440. bio je s vojskom pod Omišem, koji mu se predao u kolovozu ili rujnu, zatim je stekao Poljica, a neprijateljstva su trajala do ljeta 1441. kad su sklopili mir po kojem je ostao bez Omiša i Poljica. Kao turski vazal poslao je u lipnju 1439. vojsku da pustoši pogranične krajeve Despotovine, a nakon što je despot Đurađ 27. VIII. 1439. izgubio državu, nastojao je u srpnju 1440. zadobiti Zetu.«
Gdje je sad tu Ujevićev Frankopan?

LZMK »Dok je dovršavao ratovanje s Pavlovićima {1441., 1442.}, Tvrtko II. je protiv njega ponudio savez Veneciji, a kad se našao u ratu s Mlečanima u Zeti (uzeli su mu 4. VI. 1443. Bar), napao ga je na poč. 1443. i već u svibnju tražio mir (vjerojatno zaključen do kraja kraljeva života).«

(Ujević 1991:100) »Godine 1443. umre Tvrtko II., a naslijedi ga Stjepan Toma. On je ratovao protiv hercega Stjepana i oteo mu Drijeva na Neretvi, a Mlečani, iskorišćuju njihovu svađu slijedeće godine, 1444. Omiš i Poljica.«

Izvori? Ako je po LZMK mirom iz 1441. ostao bez Omiša i Poljica, kako ih gubi ponovo 1444. i to od Mlečana. Tko je s kim je sklapao taj mir iz 1441.? Tvrtko II. s  Vladislavom I. Jagelovićem^ (http://hr.wikipedia.org/wiki/Vladislav_I.)? Kozača s Talovcem?
Račun bez krčmara? Di su tu Mlečani?

(Ujević 1990:100) »Pritisnut od kralja Tomaša, Mlečana {sic!} i Crnojevića… traži pomoć od Alfonsa … 1444.«

LZMK »Istodobno je Stjepan ratovao protiv Mlečana, koji su mu u siječnju 1444. uzeli Omiš, zatim Poljica (nešto ranije ponovo ih je bio stekao){aha!}, a uz pomoć Crnojevića istisnuli su ga i iz Zete.«

Daklem između 1441. i 1444. je Kozača uletio ponovo u Omiš i Poljica?

(Ujević 1991:100) »No uskoro se izmiri herceg i kralj Toma, koji se oženi hercegovom kćeri Katarinom.{1446.} Mir potraja kratko. Već 1447 herceg Stjepan ratuje protiv kralja i ubrzo se (1448.) okiti naslovom "herceg od sv. Save" sa željom da postane potpuno neovisnim vladarom, a njegova zemlja nezavisna od bosanskog kraljevstva.«

LZMK » U ožujku 1444. u Bosni je postignuto primirje, ali već u jesen Stjepan je uredio odnose s despotom Đurđem, vratio mu dio Gornje Zete s gradom Medunom i sklopio savez protiv Tomaša, koji se još više stao oslanjati na Veneciju. Od proljeća 1445. Stjepan se nastojao pomiriti s Mlečanima, ali se zato morao odreći Bara i Omiša, a oni su mu zauzvrat dali kuće u Kotoru, Zadru i Veneciji te kotorski dohodak.«

(Ujević 1991:100) skreće na franjevce. Zašto?
»Franjevci nakon dolaska na otok (poslije 1453.)…«
(Ujević 1991:101) tek uvodi Turke u priču.
»Već na kraju siječnja 1439. bježe ljudi iz Duvna pred Turcima.167

167 S. Ćirković. Stefan Vukčić Kosača i njegovo doba.^ (http://www.scribd.com/doc/159418013/S-%C4%86irkovi%C4%87-Herceg-Stefan-Vuk%C4%8Di%C4%87-Kosa%C4%8Da-i-njegovo-doba) Beograd 1964., p 30-31. (http://htmlimg2.scribdassets.com/h5tmfd6gw2pcosk/images/23-ddcb082085.jpg)«

Autoru LZMK članka ne pada na pamet povezati "turski vazal" s Kozačinim pohodom na Cetinu.
Je li Kozača 1439. preko Duvna krenuo na Cetinu s Turcima i s ili bez Tvrtka II.?
LZMK opet: »…iako mu je kralj Albert II. potvrdio posjede, nakon njegove smrti 1439. Stjepan je djelovanje usmjerio prema hrvatskim zemljama nastupajući s Tvrtkom II. protiv Matka Talovca, bana čitave Slavonije. U ožujku 1440. bio je s vojskom pod Omišem, koji mu se predao u kolovozu ili rujnu, zatim je stekao Poljica, a neprijateljstva su trajala do ljeta 1441. kad su sklopili mir po kojem je ostao bez Omiša i Poljica. Kao turski vazal poslao je u lipnju 1439. vojsku da pustoši pogranične krajeve Despotovine,…«

Malo više svjetla?
(Ujević 1991:101) »Tvrtko je već priznao sultana vrhovnim gospodarom i plaćao mu danak od 25000 dukata (1437.).«

Otud su i Turci mogli kroz Duvno 1439. i otud 1439. Toma Tommasini dolazi u Ercegovinu (iako je priporučen i za Bosnu - vidi Thalloczy nav. dj.)? Je li Jakov Didak Santiago Markijski zabrljao (ili zabriljirao?) u svojoj bosanskoj misiji iz 1436.?

Još svjetla? (Ujević 1991:101) »Iako se u to doba nasljednik Tvrtka II. Stjepan Tomaš (1443.-1461) naziva kraljem Hrvatske i Dalmacije, gospodarima su u samoj njegovoj državi Turci, a u Hrvatskoj i Dalmaciji Talovci i Mlečani.«

(Ujević 1991:101) pojačava franjevce.
»Primicanjem Turaka povijest Imotske krajine bit će sve više povezana s poviješću imotskih franjevaca i njihova samostana. Oni u to doba vrše pozitivnu ulogu i stoje na čelu našeg naroda u borbi protiv nasrtljivih Turaka. Osim toga, iz imotskog i stonskog samostana počinje godine 1451. jedna opsežna misija u Hercegovini.168. Nepoznati su ishodi ove misije. Vjerojatno se radilo o suzbijanju bogumilstva. Ova dva samostana vršila su tu ulogu u Hercegovini. Pored njih do 16. stoljeća nije bilo u Hercegovini drugih samostana, izuzev onih u Živogošću i Zaostrogu, koji u to doba također pripadaju bosanskoj državi.

168 P. B. Rupčić. Entstehung der Franziskanerpharreien in Bosnien und der Herzegovina und ihre Enturicklung {Entwicklung} bis zum Jahre 1878., Breslau 1937., 37.«
(Rupčić 1937) worldcat.org (http://www.worldcat.org/oclc/460033307), uni-heidelberg.de (http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/titel.cgi?katkey=2638041)

(Ujević 1991:101) se ponovo (1453., 1454. turska opasnost, elementarne nepogode, seobe prema Primorju) u podbilješci 169. poziva na Ćirkovića (nav. dj. 206 (http://htmlimg3.scribdassets.com/h5tmfd6gw2pcosk/images/111-25b16d496d.jpg))

(Ćirković 1964:205 (http://htmlimg3.scribdassets.com/h5tmfd6gw2pcosk/images/110-40cce1cfb1.jpg)) »Aprila 1453. umro je ban Petar Talovac koji je posljednjih godina u okviru svojih posebnih interesa u unutrašnjim ugarskim borbama bio na strani Stefana i Venecije protiv bosanskog kralja, Dubrovčana i Petra Vojsalića.«

Kako i zašto petar Vojsalić (a s njim i ili s Kozačom — Vlatkovići) nedostaje u Ujevića, kad se već referira na Ćirkovića?
Ćirković pak podbilježava dostupnog Račkog^ (http://dizbi.hazu.hr/?vdoc=961&page=160) (str. 206, podbilješka 16) i Ljubićeve Listine X još dostupnije na archive.org (https://archive.org/stream/listineoodnaajih10ljub#page/n5/mode/2up) i dizbi.hr (http://dizbi.hazu.hr/?vdoc=1333&page=0).«

Nazad na LZMK »Od proljeća 1445. Stjepan se nastojao pomiriti s Mlečanima, ali se zato morao odreći Bara i Omiša, a oni su mu zauzvrat dali kuće u Kotoru, Zadru i Veneciji te kotorski dohodak. Prodor Tomaša i Ivaniša Pavlovića u Humsku zemlju prisilio je Stjepana na popuštanje te je pristao na mir (isprava izdana 23. kolovoza). Od poč. 1446. pregovori su prošireni na uspostavu trajnijih veza, što je trebala učvrstiti Tomaševa ženidba sa Stjepanovom kćeri Katarinom{1466.}.«
1445. se Stjepan ponovo odriče Omiša, a po istom izvoru ga je 1444. izgubio od Mlečana uz napomenu da ga je nakon 1441. ponovo stekao. Kaj je preveč - Pevec je.

LZMK dalje. »Potom je Kosača uredio odnose s njemačkim kraljem Fridrikom III, priznao je Ladislava V. Postuma, a Fridrik mu je potvrdio posjede. Uskoro se pronio glas da je spomenuti brak razvrgnut jer je Stjepan vratio nevjestu iz despotova doma roditeljima, pa je među njima izbilo novo neprijateljstvo{1447.} u kojem je despot nagovorio Turke da ga napadnu, što su oni u ožujku i učinili pljačkajući do Drijeva, koja su spalili.«

LZMK: »Od proljeća 1449. do jeseni 1450. on i Tomaš ponovo su ratovali, a na poč. 1451. kratkotrajno se pomirili. Iako je u očima suvremenika vrijedio kao turski čovjek, Stjepan je svoj položaj skupo plaćao, kao 1451. kad je Mehmedu II. platio 50 000 dukata za potvrdu svojih posjeda.«

LZMk: »U veljači je 1451. Stjepan od sultana Mehmeda II. zatražio dopuštenje da zaposjedne Konavle nudeći povećanje harača, potkraj lipnja zaposjeo je Konavle, osim Sokola i Cavtata, a u srpnju zauzeo Župu Žrnovnicu (Župa dubrovačka).

Istodobno su Dubrovčani protiv Stjepana poduzimali diplomatske korake, a pogodovao im je razdor između hercega i njegova sina Vladislava, koji im je obećao da će se pobuniti protiv oca.{1451.}

Kako je o bosanskim stvarima odlučivala Porta, Dubrovčani su u rujnu 1451. predložili saveznicima (kralj Tomaš i despot Đurađ) da se od sultana otkupe hercegove zemlje.

Tomaš je utvrdio »srčano prijateljstvo i jedinstvo suprotiv hercegu Stipanu Vukčiću« 18. XII. 1451, Dubrovčanima obećao Dračevicu, Vrsinje, gradove Novi i Risan te da će napasti tasta »kad on ne bude uz sebe imao tursku vojsku«. Dubrovačke pripreme prisilile su Stjepana da se tješnje veže uz Veneciju, kojoj je bez uspjeha nudio da zajedno napadnu Dubrovnik koji bi im prepustio, a on bi se zadovoljio Omišem i Poljicima.{opet!}«

(Ujević 1991:100,101). preskače Petra Vojsalića i Ivaniša Vlatkovića. Zašto? Čak izjednačuje Hum i Hercegovinu.

LZMK: »Za daljnje odnose posebno je značenje imala odredba ugarsko-turskoga mira od 24. XI. 1451. kojom je Stjepanu bilo zabranjeno da napada i uznemiruje Dubrovčane. Sultan se suglasio da herceg vrati sve što im je uzeo, njegov izaslanik stigao je sa Stjepanovim ljudima u Dubrovnik u siječnju 1452. da urede vraćanje Konavala, a o miru je bila sastavljena isprava. Ipak, mira nije bilo. Nakon odlaska sultanova izaslanika Stjepan je ponovo uzeo Konavle. U ožujku 1452. Dubrovčani su sklopili savez s Ivanišem Vlatkovićem protiv hercega, a njemu je težak udarac zadala pobuna sina Vladislava koji je uz pomoć Tomaša i Petra Vojsalića zavladao čitavim Humom.«

(Ujević 1991:101) »Stjepan Vukčić vlada Humom (Hercegovinom), u kojemu se nalazi i Imotski, kao turski vazal, a negda i prijatelj Mletačke Republike. On je bio lukav i prevtrljiv, ali neobično dovitljiv i sposoban. Lako je uočavao situaciju i brzo se snalazio. Bio je pripadnikom bogumilske vjere, a zapravo čovjek bez ikakva stalnoga vjerskog osvjedočenja. Stoga je došao u sukob sa ženom i sinom Vladislavom, koji je 1452. držao Imotski,170 otevši ga s čitavom zemljom sjeverno{čuj sjeverno! zapadno? desno?} od Neretve ocu hercegu Stjepanu.

170 K. Jireček. Istorija Srba, II, 162.«
Prema worldcat.org (http://www.worldcat.org/title/istorija-srba-preveo-jovan-radonic-2-ispravljeno-i-dopunjeno-izdanje/oclc/462972947&referer=brief_results) valjda je ono II u Ujevića = drugo izdanje (1952.)
Međutim (Jireček 1952 (http://www.scribd.com/doc/44545085/Konstantin-Jirecek-Politicka-Istorija-Srba-Do-1537):363) za tvrnju:
»Protiv hercega Stefana podiže se njegov prvenac Vladislav, koji je držao Imoski, Blagaj kod Mostara i tvrđave od Nevesinja. Uz njega beše pristalo plemstvo iz krajeva severno od Neretve 29 marta 1452.« koja se odnosi na Vladislavove posjede ne navodi nikakav izvor.
Ujeviću valjda odavde "sjeverno od Neretve", a sjeverno od Neretve mogu biti samo Sankovići, pa zato Ujević ispušća Vojsaliće i Vlatkoviće?

Ipak Ujević na 101. str. uvodi Vlatkoviće (još nema Vojsalića):
»U tom razdoblju, dok Stjepan Vukčić po nagovoru Mlečana ratuje s Dubrovnikom, Dubrovčani sklapaju protiv njega savez s humskim vojvodom Ivanišem Vlatkovićem, njegovom braćom i bratučedima u njihovu glavnom gradu Vrataru na Neretvi 25. ožujka 1452.171

171 Lj. Stojanović, Stare srpske povelje i pisma, I, drugi dio, br. 713, Beograd - Karlovci 1934., 133-135.«

Grad Vratar je baš glavni grad Vlatkovića? U prijedlozima povelja Alfonsu V., Fridriku III. etc. Kozača stalno traži Vratar.Odavde treba nastavit, i za Eubela se ponovo vratit do Fermendžina.
Podbiluška 165 u Ujevića 1991. "provinciale O.F.M. edidit Fr., C,. Eubell ad Claras acquas MDCCCXII, 75."
MDCCCXII = 1812. Konrad Eubel je rođen 1842.
http://en.wikipedia.org/wiki/Konrad_Eubel
Dio naslova daje na worldcat.org ove (http://www.worldcat.org/search?q=ti%3AProvinciale+Ordinis+Fratrum+Minorum+&qt=advanced&dblist=638) rezultate. Naslov i autor u potrazi daju samo jedan libar u deset zapisa (http://www.worldcat.org/search?q=ti%3AProvinciale+Ordinis+Fratrum+Minorum+au%3Aeubel&fq=&dblist=638&start=1&qt=previous_page).
da ponovimo još jednom:

norveški političar kvisling djelovao je u vrijeme kad je norveška bila samostalna država u kojoj on nije mogao do vlasti. zbog toga je "pozvao" nijemce" i aktivno im pomagao u osvajanju vlastite države s ciljem da ti isti osvajači njemu daju vlast u ruke, a on će (naravno) za uzvrat provoditi njihovu politiku...
e, sad ti meni reci kakve to veze ima s franjevcima, u bilo kojem vremenu?
jesu li oni doveli turke u bosnu?
jesu li oni doveli tita u bosnu?
ili su možda (post festum) provodili tursku ili komunističku politiku? kvisling je i u teoriji i u praksi bio nacist!

ljudi moji, nemojte biti smiješni, a i ti potjeh... pristar si za ove jeftine štosove. …
Ponavljanje je majka znanja. Dovoljno puta ponavljana polu/ne/istina je povijesna istina. Svijet je crno bijel? Crveno-crn? Moj Tadija?
Nisu ih doveli. Turke. Došli bi oni i sami, a dovodili su ih i bosanski i ercegovački velikaši, feudalci. Zašto bi a priori isključili i crkvu kao feudalca i ili njene dijelove i ili redovnike nekog reda i neke provincije npr. franjevce Bosne Srebrene?
Jesu li i franjevci sudjelovali u prozivanju bosanskih vladara glede bogumila?
Pogledaj npr. to kroz prizmu još veoma živahnog Ercegovačkog slučaja.
Pogledaj pritom i hrkljuš na terenu avnojske BiH u 15. stoljeću. To se ne da (lahko) razpekljat (baremko meni) ko što se vidi od početka ovog upisa.
Kako to da se nakon niza stoljeća tek pra Andriji Zirdumu ovih dana^ (http://croportal.ba/vijesti/bih/17165--osmanlije-su-osvojivi-bosnu-poruili-464-katolike-crkve-i-48-franjevakih-samostana) otme: »…  – bogumilstva u Bosni uopće nije bilo. Bosanski su krstjani bili redovnici sljedbenici Ćirila i Metoda. Oni su slijedili redovničko pravilo sv. Bazilija,…«
Uzput, otkud Stipanu Pandžiću redovničko ime Bazilije? I prije neg je moga pristupat Tajnom Vatikanskom arkivu?
Kako se Otomani šire na Zapad tako se Bosna Srebrena širi na istok.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Franjevačka_provincija_Bosna_SrebrenaU sredovječnoj Bosni se stvar ponavlja, biskupi napuštaju biskupije, a na terenu ostaju samo pratri.
Npr. Duvanjski biskup (1498?) 1490. napušta biskupiju, ni drugih bosanskih biskupa više nema na terenu (u Đakovu su) tako da su na terenu samo franjevci.
(vidi i: Jadranka Neralić. Odsutni biskupi duvanjske biskupije. 2000.) Bogumili - ćirilometodijanci-bazilijanci prelaze na islam(?), a franjevci postaju apostolski vikari nakon Bečkog rata (1683-1699) i osnivaju vikarijate prema teritorijalno administrativnim jedinicama koje su krojili Turci (Apostolski vikarijat u Hercegovini, pra Rapo Barišić, 1846.).
A što je to započelo 1439.?
»Nakon potpisivanja dekreta o sjedinjivanju istočnih crkava s Rimskom u Firenci 6. VII. 1439. papa Eugen uputio je legata Tomu Tommasinija s pismima od 12. rujna u Hrvatsku i Bosnu te »u sve zemlje podložne ljubljenomu sinu i plemenitomu mužu, velikom vojvodi bosanskom Stjepanu« da u Humu učvrsti položaj Katoličke crkve; obično se drži da je Tommasini Stjepana napustio neobavljena posla

Kao turski vazal poslao je u lipnju 1439. vojsku da pustoši pogranične krajeve Despotovine, a nakon što je despot Đurađ 27. VIII. 1439. izgubio državu, nastojao je u srpnju 1440. zadobiti Zetu.«^ (http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=244)

Kakva je to tajanstvena franjevačka imotsko-stonska misija 1451.?

(Ujević 1991:101) »Primicanjem Turaka povijest Imotske krajine bit će sve više povezana s poviješću imotskih franjevaca i njihova samostana. Oni u to doba vrše pozitivnu ulogu i stoje na čelu našeg naroda u borbi protiv nasrtljivih Turaka. Osim toga, iz imotskog i stonskog samostana počinje godine 1451. jedna opsežna misija u Hercegovini.168. Nepoznati su ishodi ove misije. Vjerojatno se radilo o suzbijanju bogumilstva. Ova dva samostana vršila su tu ulogu u Hercegovini.«A fratri i Tito u Bosni? Nemoguće?
Natuknice:
Ctrl+F "Ostojić"
http://poskok.info/wp/?p=67955

http://ivanlovrenovic.com/2013/03/dossier-lucic-znanost-ili-policajstvo/
http://ivanlovrenovic.com/2012/09/fratri-u-marsalatu/

Moguće je. Ko i partizansko-njemačka kolaboracija, pa i 1943.
Crno-bijeli svijet? Crno-crveni svijet?

»Želeo je da mu Đilas ispriča, iz prve ruke, o čemu su pregovarali s Nemcima u martu 1943, da li je tačno da su pregovarali samo o razmeni zarobljenika. Da, samo o tome, potvrdio je Đilas. Kako samo o tome, povikao je Dedijer, kada sam ja pronašao u američkim arhivama da ste pregovarali i o međusobnom ratnom priznavanju i da se ne ruše komunikacije... Kada mu je Đilas hladnokrvno odgovorio da on njemu ne može da otkriva državne tajne, Dedijer je bez pozdrava vehementno ustao i otišao, da se više nikad ne sretnu.«^ (http://www.momcilodjorgovic.com/tekstovi/aktuelni-memoari/646/milovan-ilas-istina-o-nasem-ratu-i-nama-danas)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: belevarac - 04 Studeni 2013, 19:22:46 poslijepodne
Glonge, vadish li ti to iz svoje buduche knjige.
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 06 Studeni 2013, 11:37:23 prijepodne

Ako pitaš zaozbilj (a ne na hvao) — nisam. Imota, Belevarija, Broćno, Dlmno, Cetina, Radobilja, Vergolaz, Velika, Večenike, Rastok, Primorje…
Daklem kraj međ Cetinom i Neretvom bi triba malo ra(z)špítit Vlatkoviće, Komlinoviće, Budisaliće, Milatoviće, Miloševiće, Krmpotiće, Stranputiće… (i Nelipiće (u)koliko ih se (do)tíču kakvom knjigom tipa "Vlatkovići i njihovo doba". Primjerom Šišića i Ćirkovića glede Hrvatinića i Kosače.
U dubrovačkim arhivima ima dovoljno matrijala. Nicolae Iorga je ponešto i objavio.
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 09 Travanj 2014, 00:29:28 prijepodne

(http://img816.imageshack.us/img816/993/opachac.jpg) (http://img816.imageshack.us/img816/993/opachac.jpg)

(http://www.dashinvaine.co.uk/templar%20symbols%20symbolism%20image.jpg) (http://www.dashinvaine.co.uk/templar%20symbols%20symbolism%20image.jpg)

»The Templars were brought down amid allegations that they practiced heretical worship of a severed head. The image of a bearded head (possibly that of Jesus or John the Baptist) was found on a board hidden in a medieval cottage's wall in the Templar village of Templecombe in the West Country (illustration 'R'). Bearded heads also appear on the seals of two Templar Masters of Germany, including one of a Bro. Widekind. However, Hospitaller seals also show similar heads, and the Hospitallers were never accused of unchristian worship, so it is hard to say how incriminating this evidence is. The seals of other provincial Templar masters have been found to include many other symbols. These include combinations of crosses and fleurs-de-lis in various configurations, while castle towers, eagles, griffins, doves, horses and single mounted knights are also not unknown. The star and the crescent moon also appear. A late seal of the Templar from England shows a lion stood below a crescent moon and a cross, between two six pointed stars (illustration 'U'). Some have been tempted to see the moon as relating to goddess worship or to Islamic influence, but this is pure conjecture, it seems to me.«^ (http://www.dashinvaine.co.uk/Templar%20Symbolism.htm)
Naslov: Izvadak iz ALBiH 1988.
Autor: glonga - 14 Travanj 2014, 00:31:48 prijepodne
Arheološki leksikon BiH. sv. 3. Sarjevo 1988. str. 253. -279.
»Opći…
57. Duga Njiva
94. Grad
127 Gradina na Mošnjači
129. Gradina više Bakulina Dola
137. Groblje Svetog Ive
178. Krnin
(239. Omolje, Omolje)
242. Orlovići
(244. Orlokuk, Borčani)
(248. Oštra Vrv, Borčani)
264. Podine, Radoši
(359. Višegrad (Bužingrad), Vučipolje, Duvno)
363. Vranjača
(372. Vučija Struga, Borčani) {Vujina Draga?}
(383. Žukovica, Zagorje, Posušje) {Tomislavgrad?}

23.57 Duga Njiva… Rimske zgrade… {Izvor} V. Radimsky 1894 e. 318

23.94 … Prahistorijska gradina i srednjovjekovni grad… {Izvori} Bakula 1867. 154., Vego 1957. a. 102, Šabanović 1959. 45-213

23.127 Gradina na Mošnjači … Praistorijska gradina. Smještena je na jednom platou na sjevernoj padini Mošnjače, južno od polja. Slabi tragovi suhozida na južnom rubu platoa. Bronzano i željezno doba. B Čović

23.129. Gradina više Bakulina Dola… Praistorijska gradina… na dominantnom brdu sjeverno od polja… B.Čović

23.137 Groblje sv. Ive … Praistorijski tumulus i srednjovjekovna nekropola. Pored groblaj i crkve sv. Ive u zapadnom dijelu RP, na većem tumulusu promjera 60 m i visine 6 m, nalazi se srednjovjekovna nekropola sa 34 stećka … A. Zelenika

23.178. Krnin… Praistorijski tumuli i srednjovjekovna nekropola… {Izvor} Radimsky 1896. a 155

(23.239 Omolje… Srednjovjekovan nekropola. Pored katoličkog groblja… {Nije iznad Rošaca}

23.242 Orlovići… Praistorijski tumulus… {Izvor} Radimsky 1896. a. 155.

(23.244 Orlokuk, Borčani… Praistorijska gradina… {Izvor} Patsch 1904. a. 309.

(23.244 Oštra Vrv, Borčani… Praistorijsko naselje… P. Oreč

23.264 Podine… Praistorijski tumuli. Na kosi nad poljem pedesetak kamenih tumula. Bronzano doba. B. Čović

(23.359 Višegrad (Bužingrad), Vučipolje, Duvno… Radimsky 1894 e 289., Benac 1985. 47-49. {Ovo je predaleko za one mletačke karte i ne uklapa se u redoslije mjesta na oputinama…}

23.364 Vranjača… Slučajni nalaz. Srebrna pojasna kopča. Rimsko doba, 1-4 st. I. Marijanovski

(23.372 Vučija Struga, Borčani… Prahistorijsko naselje… Pripadaju naselju vangradinskog tipa. {Nije iznad Rošaca} P. Oreč

(23.383 Žukovica, Zagorje, Posušje. Rimsko naselje, rimski novac i nekropola… Uz naselje i tragovi kolotečine rimske ceste… {Izvor} Radimsky 1894. e. 318-319, Bojanovski 1974. 244«
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 14 Travanj 2014, 13:30:23 poslijepodne

Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina^ (https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Zemaljski+muzej+Bosne+i+Hercegovine%22)
Nema (ili ne mogu nać) 1894. godište glede Radimskog i Dugih Njiva (rimske zgrade) u Roškom polju.
Naslov: Tko je smjestio zeki Rog-eru?
Autor: glonga - 17 Travanj 2014, 22:31:45 poslijepodne
Rog
AL BiH
»23.94 … Prahistorijska gradina i srednjovjekovni grad… {Izvori} Bakula 1867. 154., Vego 1957. a. 102, Šabanović 1959. 45-213«

(Bakula 1867:54 (https://archive.org/stream/schematismustopo00fran#page/154/mode/2up))

I što kaže Bakula o Rogu? Da je na citadeli pisalo Rog? A u smokve.
»Prope montem Zavelim antiqua erat ecclesia S. Joannis — et ab hac ad meridiem arx eminebat.«

(Vego 1957:102 (http://htmlimg3.scribdassets.com/1ue06xxzwg2f48lc/images/98-620a9b3a29.jpg))
Rog u Duvnu. Grad Rog se nalazio u Župi Duvno, u današnjem području Roškog Polja. Spominje se tek 1444, 1448 i 1454 kao posjed hercega Stjepana (L. Thallóczy, Studien, 361 (http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00066381&pimage=378&v=100&nav=&l=de), 379 (http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00066381&pimage=396&v=100&nav=&l=de), 398 (http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00066381&pimage=415&v=100&nav=&l=de)).

Nije Vego 1957. to tako prvi ubicirao. Već Kreševjaković 1954.
H. Kreševljaković. Kapetanije u Bosni i Hercegovini. Naučno društvo Bosne i Hercegovine. Djela V. Sarajevo. 1954.

U to ime još i (Vego 1957:101 (http://htmlimg2.scribdassets.com/1ue06xxzwg2f48lc/images/97-9e980bb664.jpg)) da vidimo je li Dinić.

Po (topo)logici povelje iz 1454. (Anđelić 1982:130 (http://htmlimg1.scribdassets.com/9mi7ihz9oglzz0i/images/65-e34d1c276c.jpg)) bi Rog parkirao istočno od Prološca.
U to ime i (Anđelić 1982:132 (http://htmlimg1.scribdassets.com/9mi7ihz9oglzz0i/images/66-152521dc8f.jpg)) i belevarske gaće na tur suprotiva zapadnijih gaća na klišta. (GZM, Etnologija, 1970.).

(Šabanović 1959:45)=(Šabanović 1982:46 (http://htmlimg1.scribdassets.com/p1lk960cg1yyiqy/images/34-0346e15237.png)) parkira Rog na sjeveru, zauzet 1495. Ovdje je temeljito u sukobu s defterima hercegovačkog sandžaka iz 1477. kad na ovoj strani veli da su 1482. Imotska Krajina i Makarsko primorje ostali i dalje u vlasti Mlečana.
Šabanović 1982:160 (http://htmlimg4.scribdassets.com/p1lk960cg1yyiqy/images/146-a93635eb58.png), 161 (http://htmlimg4.scribdassets.com/p1lk960cg1yyiqy/images/147-7d0793e2b7.png), 162 (http://htmlimg4.scribdassets.com/p1lk960cg1yyiqy/images/148-c2bee6c6f7.png),
Šabanović očito nije posložio topologiju deftera hercegovačkog sandžaka iz 1477., a i objavljeni su tek 1985., on je mogao vidjet dijelove rukopisa, ali da je mogao složit sliku — nije. Ni u izdanju iz 1982. nije to popravio. A ekipa ga uredno i nekritički prenosi. Izmišlja Nahiju Rog 1477., ta nahija ne postoji 1477. u defteru, postoji tvrđava Rog koja je po (topo)logici deftera u Nahiji Blagaj u defterima iz 1477. Kiti li ga kiti.
A ove deftere iz 1519. nikad nitko objavit. (Tapu defter br. 193.)
A sve vodi k Diniću. (bilježim i podbilješku 25: "Belleten XXII, 369 i d.")

Dok ne vidim deftere iz 1519. — ovo je Dinić servirao (ili R. Jerković Kreševljakoviću?).
Dinić? Srpska ujdurma. Glas srpske kraljevske akademije. Drugi razred, filosofsko-filološke, društvene i istoriske nauke. 92/7. Pa baš na Božić 1939. Lipa čestitka.
Blaž i Radovan Jerković ostaju još za provjeru. Ali Dinić, Dinić je zakuva na Božić 1939.

Tko je smjestio zeki Rog-eru? (Dinić 1939:48 (https://docs.google.com/viewer?pid=explorer&srcid=0B3ma9plMXxAEZnFPUXd2TnZIZ0E&docid=b308c6402e6ec460187a1da7ff4d1101%7C1caaa291addfaad3bce191b453fd9b8c&a=bi&pagenumber=26&w=1000))

Dinić 1939. karta (https://docs.google.com/viewer?pid=explorer&srcid=0B3ma9plMXxAEZnFPUXd2TnZIZ0E&docid=b308c6402e6ec460187a1da7ff4d1101%7C1caaa291addfaad3bce191b453fd9b8c&a=bi&pagenumber=57&w=1000)

Bosanski pašaluk. Šabanović protiv Šabanovića. Glede ubikacije Roga. Pogubio se čo'ek.

(Šabanović 1982:213)

»2. Kadiluk Neretva

… Ulazeći u sastav kliškog sandžaka ovaj je kadiluk izgubio nahije: Rog koja je povraćena mostarskom kadiluku, hercegovačku Neretvu sa Biogradom, koja je ušla u sastav novog nevesinjskog kadiluka, i sve nahije u Završju (Glamoč, Livno i Sarumiše), koje su tada priključene skradinskom kadiluku…«

Po ovome je Anđelić u pravu kad meće Rog zapadno od Prološca. Jesu Turci nelogični (ili danas nečitki?) u teritorijalnoj organizaciji, ali vađenje Roga iz Kliškog sandžaka (i neretvanskog kadiluka) u mostarski kadiluk - kaže da su Rog i Roško polje ko Bog i šeširdžija.
Naslov: … zeki Rog-eru?
Autor: glonga - 17 Travanj 2014, 23:47:13 poslijepodne
Dinić 1939. karta (https://docs.google.com/viewer?pid=explorer&srcid=0B3ma9plMXxAEZnFPUXd2TnZIZ0E&docid=b308c6402e6ec460187a1da7ff4d1101%7C1caaa291addfaad3bce191b453fd9b8c&a=bi&pagenumber=57&w=1000)

(S)Ànu srpske legende - Granice Hercegovine 1859. godine. A na ovoj temi (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2848.300) baš imamo Scheda kartu objavljenu 1856. s ucrtanim granicama Hercegovine. Lípo je zapàsa od Roga na zapad u odnosu na Schedu i njegovu udaljenost Buschigrada od zapada. Dinić mislio (ko još neki glede Analecta franciscana i još neki glede Eubela) da sudobne karte (1556.-1859.) ne će nikad lako bit dostupne. Ili da će SANU stvar bit bit prije toga réšena u korist sv. Save kontra sancti Sabbae.
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 28 Travanj 2014, 13:27:33 poslijepodne
»The beginnings of the seasons are roughly the halfway points between solstice and equinox:

Historical texts suggest that, during Ireland's Gaelic era, the day began and ended at sunset. «^ (http://www.sceala.com/phpBB2/irish-forums-25644.html)

(http://www.sceala.com/phpBB2/userpix/2_Ancient_Irish_Calendar_1.jpg) (http://www.sceala.com/phpBB2/userpix/2_Ancient_Irish_Calendar_1.jpg)

»Excavated: This stone tool with carved parallel lines is though to be an early calendar
dating back some 4,000 years. — Photos courtesy of Trinh Nang Chung«^ (http://english.vietnamnet.vn/fms/art-entertainment/48893/ancient-calendar-unearthed.html)

(http://img.cdn2.vietnamnet.vn/Images/english/2012/09/26/14/20120926144015_c4-2.jpg) (http://img.cdn2.vietnamnet.vn/Images/english/2012/09/26/14/20120926144015_c4-2.jpg)

Prizide umjeto tornjeva.^ (http://www.everythingiselectric.com/introdis_ancient_solar_observatory_malta_temple_builders_mtahleb.html) Ne mora se gledat u sunce, ako zid ne pravi sjenu - na sunčevu je azimutu.… i ako se promatračeva sjena poklapa s prvacom zida.

(http://www.electricyouniverse.com/eye/thumbs/lrg-1731-peru-ancient-solar-observatory-equinox-june-december-solstice-towers-of-chankillo.jpg) (http://www.electricyouniverse.com/eye/thumbs/lrg-1731-peru-ancient-solar-observatory-equinox-june-december-solstice-towers-of-chankillo.jpg)

Svjetlo i sjena s okolnih vrhova. Kako?
http://planet.qgis.org/planet/tag/dem/

Carte (http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/051/650/2619316305/) Pour l'Intelligence des Affaires Presente
Autor: Fer, Nicolas de, 1646-1720
Roškopolje u Omišu.
Theatrum Antiqvitatum Romanarum in Hungaria: sive Mappa (http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/051/665/2619316352/) Geographica Regionum…
Autor: Marsili, Luigi Ferdinando, 1658-1730
Via Postumia (Vinkovci!)

Ako su drevni suncoznanci baratali samo s pola lučnog stupnja, samo motrenje azimuta izlaza/zalaza i elevacije Sunca u podne nije bilo dovoljno, isti kutovi traju čitave nizove dana, nadnevak promjene azimuta zalaza na 293º/294º upada u oči:

                                     Sun                                     
     
                              Velika Moshnjacsa                             
              Location:  E 17°11'41.0", N43°33'54.0",  1186m               
                 (Longitude referred to Greenwich meridian)                 
     
                    Time Zone:  1h 00m east of Greenwich                     
     
      Date         Begin      Rise  Az.   Transit Alt.    Set  Az.     End
     (Zone)        Civil                                              Civil 
                  Twilight                                           Twilight
                     h  m     h  m   °      h  m  °       h  m   °      h  m
2013 Jan 01 (Tue)   06:52    07:24 122     11:55 24S     16:25 238     16:58     
2013 Jan 02 (Wed)   06:52    07:25 122     11:55 24S     16:26 239     16:59     
2013 Jan 03 (Thu)   06:52    07:25 121     11:56 24S     16:27 239     17:00     
2013 Jan 04 (Fri)   06:52    07:24 121     11:56 24S     16:28 239     17:01     
2013 Jan 05 (Sat)   06:52    07:24 121     11:57 24S     16:29 239     17:02     
2013 Jan 06 (Sun)   06:52    07:24 121     11:57 24S     16:30 239     17:03     
2013 Jan 07 (Mon)   06:52    07:24 121     11:58 24S     16:31 239     17:04     
2013 Jan 08 (Tue)   06:52    07:24 121     11:58 24S     16:32 240     17:05     
2013 Jan 09 (Wed)   06:52    07:24 120     11:58 24S     16:33 240     17:06     
2013 Jan 10 (Thu)   06:51    07:23 120     11:59 25S     16:35 240     17:07     
2013 Jan 11 (Fri)   06:51    07:23 120     11:59 25S     16:36 240     17:08     
2013 Jan 12 (Sat)   06:51    07:23 120     12:00 25S     16:37 240     17:09     
2013 Jan 13 (Sun)   06:50    07:22 119     12:00 25S     16:38 241     17:10     
2013 Jan 14 (Mon)   06:50    07:22 119     12:00 25S     16:39 241     17:11     
2013 Jan 15 (Tue)   06:50    07:21 119     12:01 25S     16:40 241     17:12     
2013 Jan 16 (Wed)   06:49    07:21 119     12:01 26S     16:42 242     17:13     
2013 Jan 17 (Thu)   06:49    07:20 118     12:01 26S     16:43 242     17:14     
2013 Jan 18 (Fri)   06:48    07:20 118     12:02 26S     16:44 242     17:16     
2013 Jan 19 (Sat)   06:48    07:19 118     12:02 26S     16:45 242     17:17     
2013 Jan 20 (Sun)   06:47    07:18 117     12:02 26S     16:47 243     17:18     
2013 Jan 21 (Mon)   06:46    07:18 117     12:03 27S     16:48 243     17:19     
2013 Jan 22 (Tue)   06:46    07:17 117     12:03 27S     16:49 243     17:20     
2013 Jan 23 (Wed)   06:45    07:16 116     12:03 27S     16:51 244     17:22     
2013 Jan 24 (Thu)   06:44    07:15 116     12:03 27S     16:52 244     17:23     
2013 Jan 25 (Fri)   06:44    07:14 116     12:04 28S     16:53 244     17:24     
2013 Jan 26 (Sat)   06:43    07:14 115     12:04 28S     16:55 245     17:25     
2013 Jan 27 (Sun)   06:42    07:13 115     12:04 28S     16:56 245     17:27     
2013 Jan 28 (Mon)   06:41    07:12 115     12:04 28S     16:57 246     17:28     
2013 Jan 29 (Tue)   06:40    07:11 114     12:04 29S     16:59 246     17:29     
2013 Jan 30 (Wed)   06:39    07:10 114     12:05 29S     17:00 246     17:30     
2013 Jan 31 (Thu)   06:38    07:09 113     12:05 29S     17:01 247     17:32     
2013 Feb 01 (Fri)   06:37    07:08 113     12:05 29S     17:03 247     17:33     
2013 Feb 02 (Sat)   06:36    07:06 113     12:05 30S     17:04 248     17:34     
2013 Feb 03 (Sun)   06:35    07:05 112     12:05 30S     17:05 248     17:36     
2013 Feb 04 (Mon)   06:34    07:04 112     12:05 30S     17:07 248     17:37     
2013 Feb 05 (Tue)   06:33    07:03 111     12:05 31S     17:08 249     17:38     
2013 Feb 06 (Wed)   06:32    07:02 111     12:05 31S     17:09 249     17:39     
2013 Feb 07 (Thu)   06:31    07:00 110     12:05 31S     17:11 250     17:41     
2013 Feb 08 (Fri)   06:29    06:59 110     12:05 32S     17:12 250     17:42     
2013 Feb 09 (Sat)   06:28    06:58 110     12:05 32S     17:13 251     17:43     
2013 Feb 10 (Sun)   06:27    06:57 109     12:05 32S     17:15 251     17:45     
2013 Feb 11 (Mon)   06:26    06:55 109     12:05 33S     17:16 252     17:46     
2013 Feb 12 (Tue)   06:24    06:54 108     12:05 33S     17:18 252     17:47     
2013 Feb 13 (Wed)   06:23    06:53 108     12:05 33S     17:19 253     17:48     
2013 Feb 14 (Thu)   06:22    06:51 107     12:05 34S     17:20 253     17:50     
2013 Feb 15 (Fri)   06:20    06:50 107     12:05 34S     17:22 254     17:51     
2013 Feb 16 (Sat)   06:19    06:48 106     12:05 34S     17:23 254     17:52     
2013 Feb 17 (Sun)   06:17    06:47 106     12:05 35S     17:24 254     17:54     
2013 Feb 18 (Mon)   06:16    06:45 105     12:05 35S     17:26 255     17:55     
2013 Feb 19 (Tue)   06:15    06:44 105     12:05 35S     17:27 255     17:56     
2013 Feb 20 (Wed)   06:13    06:42 104     12:05 36S     17:28 256     17:57     
2013 Feb 21 (Thu)   06:12    06:41 104     12:05 36S     17:30 256     17:59     
2013 Feb 22 (Fri)   06:10    06:39 103     12:05 36S     17:31 257     18:00     
2013 Feb 23 (Sat)   06:09    06:38 103     12:05 37S     17:32 258     18:01     
2013 Feb 24 (Sun)   06:07    06:36 102     12:04 37S     17:34 258     18:02     
2013 Feb 25 (Mon)   06:05    06:34 102     12:04 38S     17:35 259     18:04     
2013 Feb 26 (Tue)   06:04    06:33 101     12:04 38S     17:36 259     18:05     
2013 Feb 27 (Wed)   06:02    06:31 101     12:04 38S     17:37 260     18:06     
2013 Feb 28 (Thu)   06:01    06:29 100     12:04 39S     17:39 260     18:07     
2013 Mar 01 (Fri)   05:59    06:28 100     12:04 39S     17:40 261     18:09     
2013 Mar 02 (Sat)   05:57    06:26  99     12:03 39S     17:41 261     18:10     
2013 Mar 03 (Sun)   05:56    06:24  99     12:03 40S     17:43 262     18:11     
2013 Mar 04 (Mon)   05:54    06:23  98     12:03 40S     17:44 262     18:12     
2013 Mar 05 (Tue)   05:52    06:21  97     12:03 41S     17:45 263     18:14     
2013 Mar 06 (Wed)   05:51    06:19  97     12:02 41S     17:46 263     18:15     
2013 Mar 07 (Thu)   05:49    06:18  96     12:02 41S     17:48 264     18:16     
2013 Mar 08 (Fri)   05:47    06:16  96     12:02 42S     17:49 264     18:17     
2013 Mar 09 (Sat)   05:46    06:14  95     12:02 42S     17:50 265     18:19     
2013 Mar 10 (Sun)   05:44    06:12  95     12:01 43S     17:51 265     18:20     
2013 Mar 11 (Mon)   05:42    06:11  94     12:01 43S     17:53 266     18:21     
2013 Mar 12 (Tue)   05:40    06:09  94     12:01 43S     17:54 267     18:22     
2013 Mar 13 (Wed)   05:39    06:07  93     12:01 44S     17:55 267     18:24     
2013 Mar 14 (Thu)   05:37    06:05  93     12:00 44S     17:56 268     18:25     
2013 Mar 15 (Fri)   05:35    06:03  92     12:00 44S     17:57 268     18:26     
2013 Mar 16 (Sat)   05:33    06:02  92     12:00 45S     17:59 269     18:27     
2013 Mar 17 (Sun)   05:31    06:00  91     12:00 45S     18:00 269     18:28     
2013 Mar 18 (Mon)   05:30    05:58  90     11:59 46S     18:01 270     18:30     
2013 Mar 19 (Tue)   05:28    05:56  90     11:59 46S     18:02 270     18:31     
2013 Mar 20 (Wed)   05:26    05:55  89     11:59 46S     18:04 271     18:32     
2013 Mar 21 (Thu)   05:24    05:53  89     11:58 47S     18:05 271     18:33     
2013 Mar 22 (Fri)   05:22    05:51  88     11:58 47S     18:06 272     18:35     
2013 Mar 23 (Sat)   05:21    05:49  88     11:58 48S     18:07 273     18:36     
2013 Mar 24 (Sun)   05:19    05:47  87     11:57 48S     18:08 273     18:37     
2013 Mar 25 (Mon)   05:17    05:46  87     11:57 48S     18:10 274     18:38     
2013 Mar 26 (Tue)   05:15    05:44  86     11:57 49S     18:11 274     18:40     
2013 Mar 27 (Wed)   05:13    05:42  86     11:57 49S     18:12 275     18:41     
2013 Mar 28 (Thu)   05:11    05:40  85     11:56 50S     18:13 275     18:42     
2013 Mar 29 (Fri)   05:10    05:38  84     11:56 50S     18:14 276     18:43     
2013 Mar 30 (Sat)   05:08    05:37  84     11:56 50S     18:15 276     18:44     
2013 Mar 31 (Sun)   05:06    05:35  83     11:55 51S     18:17 277     18:46     
2013 Apr 01 (Mon)   05:04    05:33  83     11:55 51S     18:18 277     18:47     
2013 Apr 02 (Tue)   05:02    05:31  82     11:55 52S     18:19 278     18:48     
2013 Apr 03 (Wed)   05:00    05:29  82     11:54 52S     18:20 278     18:49     
2013 Apr 04 (Thu)   04:59    05:28  81     11:54 52S     18:21 279     18:51     
2013 Apr 05 (Fri)   04:57    05:26  81     11:54 53S     18:23 280     18:52     
2013 Apr 06 (Sat)   04:55    05:24  80     11:54 53S     18:24 280     18:53     
2013 Apr 07 (Sun)   04:53    05:22  80     11:53 53S     18:25 281     18:54     
2013 Apr 08 (Mon)   04:51    05:21  79     11:53 54S     18:26 281     18:56     
2013 Apr 09 (Tue)   04:50    05:19  79     11:53 54S     18:27 282     18:57     
2013 Apr 10 (Wed)   04:48    05:17  78     11:52 55S     18:29 282     18:58     
2013 Apr 11 (Thu)   04:46    05:15  78     11:52 55S     18:30 283     18:59     
2013 Apr 12 (Fri)   04:44    05:14  77     11:52 55S     18:31 283     19:01     
2013 Apr 13 (Sat)   04:42    05:12  77     11:52 56S     18:32 284     19:02     
2013 Apr 14 (Sun)   04:41    05:10  76     11:51 56S     18:33 284     19:03     
2013 Apr 15 (Mon)   04:39    05:09  76     11:51 56S     18:35 285     19:04     
2013 Apr 16 (Tue)   04:37    05:07  75     11:51 57S     18:36 285     19:06     
2013 Apr 17 (Wed)   04:35    05:05  75     11:51 57S     18:37 286     19:07     
2013 Apr 18 (Thu)   04:34    05:04  74     11:51 57S     18:38 286     19:08     
2013 Apr 19 (Fri)   04:32    05:02  74     11:50 58S     18:39 287     19:10     
2013 Apr 20 (Sat)   04:30    05:01  73     11:50 58S     18:40 287     19:11     
2013 Apr 21 (Sun)   04:29    04:59  73     11:50 58S     18:42 288     19:12     
2013 Apr 22 (Mon)   04:27    04:57  72     11:50 59S     18:43 288     19:13     
2013 Apr 23 (Tue)   04:25    04:56  72     11:50 59S     18:44 289     19:15     
2013 Apr 24 (Wed)   04:24    04:54  71     11:49 59S     18:45 289     19:16     
2013 Apr 25 (Thu)   04:22    04:53  71     11:49 60S     18:46 290     19:17     
2013 Apr 26 (Fri)   04:20    04:51  70     11:49 60S     18:48 290     19:18     
2013 Apr 27 (Sat)   04:19    04:50  70     11:49 60S     18:49 290     19:20     
2013 Apr 28 (Sun)   04:17    04:48  69     11:49 61S     18:50 291     19:21     
2013 Apr 29 (Mon)   04:16    04:47  69     11:49 61S     18:51 291     19:22     
2013 Apr 30 (Tue)   04:14    04:45  69     11:48 61S     18:52 292     19:24     
2013 May 01 (Wed)   04:12    04:44  68     11:48 62S     18:53 292     19:25     
2013 May 02 (Thu)   04:11    04:43  68     11:48 62S     18:55 293     19:26     
2013 May 03 (Fri)   04:09    04:41  67     11:48 62S     18:56 293     19:27     
2013 May 04 (Sat)   04:08    04:40  67     11:48 63S     18:57 293     19:29     
2013 May 05 (Sun)   04:07    04:38  66     11:48 63S     18:58 294     19:30     
2013 May 06 (Mon)   04:05    04:37  66     11:48 63S     18:59 294     19:31     
2013 May 07 (Tue)   04:04    04:36  66     11:48 63S     19:00 295     19:33     
2013 May 08 (Wed)   04:02    04:35  65     11:48 64S     19:02 295     19:34     
2013 May 09 (Thu)   04:01    04:33  65     11:48 64S     19:03 295     19:35     
2013 May 10 (Fri)   04:00    04:32  64     11:48 64S     19:04 296     19:36     
2013 May 11 (Sat)   03:58    04:31  64     11:48 64S     19:05 296     19:38     
2013 May 12 (Sun)   03:57    04:30  64     11:48 65S     19:06 297     19:39     
2013 May 13 (Mon)   03:56    04:29  63     11:48 65S     19:07 297     19:40     
2013 May 14 (Tue)   03:55    04:28  63     11:48 65S     19:08 297     19:41     
2013 May 15 (Wed)   03:53    04:26  63     11:48 65S     19:09 298     19:43     
2013 May 16 (Thu)   03:52    04:25  62     11:48 66S     19:10 298     19:44     
2013 May 17 (Fri)   03:51    04:24  62     11:48 66S     19:11 298     19:45     
2013 May 18 (Sat)   03:50    04:23  62     11:48 66S     19:12 299     19:46     
2013 May 19 (Sun)   03:49    04:22  61     11:48 66S     19:14 299     19:47     
2013 May 20 (Mon)   03:48    04:22  61     11:48 66S     19:15 299     19:48     
2013 May 21 (Tue)   03:47    04:21  61     11:48 67S     19:16 300     19:49     
2013 May 22 (Wed)   03:46    04:20  60     11:48 67S     19:17 300     19:51     
2013 May 23 (Thu)   03:45    04:19  60     11:48 67S     19:18 300     19:52     
2013 May 24 (Fri)   03:44    04:18  60     11:48 67S     19:18 300     19:53     
2013 May 25 (Sat)   03:43    04:17  59     11:48 67S     19:19 301     19:54     
2013 May 26 (Sun)   03:42    04:17  59     11:48 68S     19:20 301     19:55     
2013 May 27 (Mon)   03:41    04:16  59     11:48 68S     19:21 301     19:56     
2013 May 28 (Tue)   03:41    04:15  59     11:48 68S     19:22 301     19:57     
2013 May 29 (Wed)   03:40    04:15  58     11:49 68S     19:23 302     19:58     
2013 May 30 (Thu)   03:39    04:14  58     11:49 68S     19:24 302     19:59     
2013 May 31 (Fri)   03:39    04:13  58     11:49 68S     19:25 302     20:00     
2013 Jun 01 (Sat)   03:38    04:13  58     11:49 69S     19:26 302     20:01     
2013 Jun 02 (Sun)   03:37    04:12  58     11:49 69S     19:26 302     20:01     
2013 Jun 03 (Mon)   03:37    04:12  57     11:49 69S     19:27 303     20:02     
2013 Jun 04 (Tue)   03:36    04:12  57     11:50 69S     19:28 303     20:03     
2013 Jun 05 (Wed)   03:36    04:11  57     11:50 69S     19:29 303     20:04     
2013 Jun 06 (Thu)   03:35    04:11  57     11:50 69S     19:29 303     20:05     
2013 Jun 07 (Fri)   03:35    04:11  57     11:50 69S     19:30 303     20:05     
2013 Jun 08 (Sat)   03:35    04:10  57     11:50 69S     19:31 303     20:06     
2013 Jun 09 (Sun)   03:34    04:10  57     11:50 69S     19:31 304     20:07     
2013 Jun 10 (Mon)   03:34    04:10  56     11:51 69S     19:32 304     20:07     
2013 Jun 11 (Tue)   03:34    04:10  56     11:51 70S     19:32 304     20:08     
2013 Jun 12 (Wed)   03:34    04:10  56     11:51 70S     19:33 304     20:09     
2013 Jun 13 (Thu)   03:34    04:09  56     11:51 70S     19:33 304     20:09     
2013 Jun 14 (Fri)   03:34    04:09  56     11:52 70S     19:34 304     20:10     
2013 Jun 15 (Sat)   03:34    04:09  56     11:52 70S     19:34 304     20:10     
2013 Jun 16 (Sun)   03:34    04:09  56     11:52 70S     19:35 304     20:10     
2013 Jun 17 (Mon)   03:34    04:09  56     11:52 70S     19:35 304     20:11     
2013 Jun 18 (Tue)   03:34    04:10  56     11:52 70S     19:35 304     20:11     
2013 Jun 19 (Wed)   03:34    04:10  56     11:53 70S     19:36 304     20:11     
2013 Jun 20 (Thu)   03:34    04:10  56     11:53 70S     19:36 304     20:12     
2013 Jun 21 (Fri)   03:34    04:10  56     11:53 70S     19:36 304     20:12     
2013 Jun 22 (Sat)   03:34    04:10  56     11:53 70S     19:36 304     20:12     
2013 Jun 23 (Sun)   03:35    04:11  56     11:53 70S     19:36 304     20:12     
2013 Jun 24 (Mon)   03:35    04:11  56     11:54 70S     19:36 304     20:12     
2013 Jun 25 (Tue)   03:35    04:11  56     11:54 70S     19:36 304     20:12     
2013 Jun 26 (Wed)   03:36    04:12  56     11:54 70S     19:37 304     20:12     
2013 Jun 27 (Thu)   03:36    04:12  56     11:54 70S     19:37 304     20:12     
2013 Jun 28 (Fri)   03:37    04:12  56     11:55 70S     19:36 304     20:12     
2013 Jun 29 (Sat)   03:37    04:13  56     11:55 70S     19:36 304     20:12     
2013 Jun 30 (Sun)   03:38    04:13  56     11:55 70S     19:36 304     20:12     
2013 Jul 01 (Mon)   03:38    04:14  56     11:55 70S     19:36 304     20:12     
2013 Jul 02 (Tue)   03:39    04:14  56     11:55 69S     19:36 304     20:12     
2013 Jul 03 (Wed)   03:39    04:15  56     11:55 69S     19:36 303     20:11     
2013 Jul 04 (Thu)   03:40    04:16  57     11:56 69S     19:35 303     20:11     
2013 Jul 05 (Fri)   03:41    04:16  57     11:56 69S     19:35 303     20:11     
2013 Jul 06 (Sat)   03:41    04:17  57     11:56 69S     19:35 303     20:10     
2013 Jul 07 (Sun)   03:42    04:18  57     11:56 69S     19:34 303     20:10     
2013 Jul 08 (Mon)   03:43    04:18  57     11:56 69S     19:34 303     20:09     
2013 Jul 09 (Tue)   03:44    04:19  57     11:56 69S     19:34 302     20:09     
2013 Jul 10 (Wed)   03:45    04:20  58     11:57 69S     19:33 302     20:08     
2013 Jul 11 (Thu)   03:46    04:21  58     11:57 68S     19:33 302     20:07     
2013 Jul 12 (Fri)   03:46    04:21  58     11:57 68S     19:32 302     20:07     
2013 Jul 13 (Sat)   03:47    04:22  58     11:57 68S     19:31 302     20:06     
2013 Jul 14 (Sun)   03:48    04:23  58     11:57 68S     19:31 301     20:05     
2013 Jul 15 (Mon)   03:49    04:24  59     11:57 68S     19:30 301     20:05     
2013 Jul 16 (Tue)   03:50    04:25  59     11:57 68S     19:29 301     20:04     
2013 Jul 17 (Wed)   03:51    04:26  59     11:57 68S     19:29 301     20:03     
2013 Jul 18 (Thu)   03:52    04:26  59     11:57 67S     19:28 300     20:02     
2013 Jul 19 (Fri)   03:53    04:27  60     11:58 67S     19:27 300     20:01     
2013 Jul 20 (Sat)   03:54    04:28  60     11:58 67S     19:26 300     20:00     
2013 Jul 21 (Sun)   03:55    04:29  60     11:58 67S     19:25 300     19:59     
2013 Jul 22 (Mon)   03:56    04:30  61     11:58 67S     19:24 299     19:58     
2013 Jul 23 (Tue)   03:58    04:31  61     11:58 66S     19:24 299     19:57     
2013 Jul 24 (Wed)   03:59    04:32  61     11:58 66S     19:23 299     19:56     
2013 Jul 25 (Thu)   04:00    04:33  61     11:58 66S     19:22 298     19:55     
2013 Jul 26 (Fri)   04:01    04:34  62     11:58 66S     19:21 298     19:54     
2013 Jul 27 (Sat)   04:02    04:35  62     11:58 66S     19:20 298     19:53     
2013 Jul 28 (Sun)   04:03    04:36  62     11:58 65S     19:18 297     19:51     
2013 Jul 29 (Mon)   04:04    04:37  63     11:58 65S     19:17 297     19:50     
2013 Jul 30 (Tue)   04:05    04:38  63     11:58 65S     19:16 297     19:49     
2013 Jul 31 (Wed)   04:07    04:39  64     11:58 65S     19:15 296     19:48     
2013 Aug 01 (Thu)   04:08    04:41  64     11:58 64S     19:14 296     19:46     
2013 Aug 02 (Fri)   04:09    04:42  64     11:57 64S     19:13 295     19:45     
2013 Aug 03 (Sat)   04:10    04:43  65     11:57 64S     19:11 295     19:44     
2013 Aug 04 (Sun)   04:11    04:44  65     11:57 64S     19:10 295     19:42     
2013 Aug 05 (Mon)   04:13    04:45  65     11:57 63S     19:09 294     19:41     
2013 Aug 06 (Tue)   04:14    04:46  66     11:57 63S     19:07 294     19:39     
2013 Aug 07 (Wed)   04:15    04:47  66     11:57 63S     19:06 294     19:38     
2013 Aug 08 (Thu)   04:16    04:48  67     11:57 62S     19:05 293     19:37     
2013 Aug 09 (Fri)   04:18    04:49  67     11:57 62S     19:03 293     19:35     
2013 Aug 10 (Sat)   04:19    04:50  67     11:57 62S     19:02 292     19:33     
2013 Aug 11 (Sun)   04:20    04:52  68     11:56 62S     19:01 292     19:32     
2013 Aug 12 (Mon)   04:21    04:53  68     11:56 61S     18:59 291     19:30     
2013 Aug 13 (Tue)   04:22    04:54  69     11:56 61S     18:58 291     19:29     
2013 Aug 14 (Wed)   04:24    04:55  69     11:56 61S     18:56 291     19:27     
2013 Aug 15 (Thu)   04:25    04:56  70     11:56 60S     18:55 290     19:26     
2013 Aug 16 (Fri)   04:26    04:57  70     11:55 60S     18:53 290     19:24     
2013 Aug 17 (Sat)   04:27    04:58  71     11:55 60S     18:52 289     19:22     
2013 Aug 18 (Sun)   04:29    04:59  71     11:55 59S     18:50 289     19:21     
2013 Aug 19 (Mon)   04:30    05:00  71     11:55 59S     18:48 288     19:19     
2013 Aug 20 (Tue)   04:31    05:02  72     11:55 59S     18:47 288     19:17     
2013 Aug 21 (Wed)   04:32    05:03  72     11:54 58S     18:45 287     19:16     
2013 Aug 22 (Thu)   04:33    05:04  73     11:54 58S     18:44 287     19:14     
2013 Aug 23 (Fri)   04:35    05:05  73     11:54 58S     18:42 286     19:12     
2013 Aug 24 (Sat)   04:36    05:06  74     11:54 57S     18:40 286     19:10     
2013 Aug 25 (Sun)   04:37    05:07  74     11:53 57S     18:39 285     19:09     
2013 Aug 26 (Mon)   04:38    05:08  75     11:53 57S     18:37 285     19:07     
2013 Aug 27 (Tue)   04:39    05:09  75     11:53 56S     18:35 284     19:05     
2013 Aug 28 (Wed)   04:41    05:10  76     11:52 56S     18:34 284     19:03     
2013 Aug 29 (Thu)   04:42    05:12  76     11:52 56S     18:32 283     19:01     
2013 Aug 30 (Fri)   04:43    05:13  77     11:52 55S     18:30 283     19:00     
2013 Aug 31 (Sat)   04:44    05:14  77     11:51 55S     18:28 282     18:58     
2013 Sep 01 (Sun)   04:45    05:15  78     11:51 55S     18:27 282     18:56     
2013 Sep 02 (Mon)   04:47    05:16  78     11:51 54S     18:25 281     18:54     
2013 Sep 03 (Tue)   04:48    05:17  79     11:51 54S     18:23 281     18:52     
2013 Sep 04 (Wed)   04:49    05:18  79     11:50 53S     18:21 280     18:51     
2013 Sep 05 (Thu)   04:50    05:19  80     11:50 53S     18:20 280     18:49     
2013 Sep 06 (Fri)   04:51    05:21  80     11:50 53S     18:18 279     18:47     
2013 Sep 07 (Sat)   04:52    05:22  81     11:49 52S     18:16 279     18:45     
2013 Sep 08 (Sun)   04:54    05:23  81     11:49 52S     18:14 278     18:43     
2013 Sep 09 (Mon)   04:55    05:24  82     11:49 52S     18:12 278     18:41     
2013 Sep 10 (Tue)   04:56    05:25  82     11:48 51S     18:11 277     18:39     
2013 Sep 11 (Wed)   04:57    05:26  83     11:48 51S     18:09 277     18:38     
2013 Sep 12 (Thu)   04:58    05:27  84     11:47 50S     18:07 276     18:36     
2013 Sep 13 (Fri)   04:59    05:28  84     11:47 50S     18:05 276     18:34     
2013 Sep 14 (Sat)   05:01    05:29  85     11:47 50S     18:03 275     18:32     
2013 Sep 15 (Sun)   05:02    05:31  85     11:46 49S     18:01 275     18:30     
2013 Sep 16 (Mon)   05:03    05:32  86     11:46 49S     18:00 274     18:28     
2013 Sep 17 (Tue)   05:04    05:33  86     11:46 49S     17:58 274     18:26     
2013 Sep 18 (Wed)   05:05    05:34  87     11:45 48S     17:56 273     18:25     
2013 Sep 19 (Thu)   05:06    05:35  87     11:45 48S     17:54 272     18:23     
2013 Sep 20 (Fri)   05:07    05:36  88     11:45 47S     17:52 272     18:21     
2013 Sep 21 (Sat)   05:09    05:37  88     11:44 47S     17:50 271     18:19     
2013 Sep 22 (Sun)   05:10    05:38  89     11:44 47S     17:49 271     18:17     
2013 Sep 23 (Mon)   05:11    05:40  89     11:44 46S     17:47 270     18:15     
2013 Sep 24 (Tue)   05:12    05:41  90     11:43 46S     17:45 270     18:13     
2013 Sep 25 (Wed)   05:13    05:42  90     11:43 45S     17:43 269     18:12     
2013 Sep 26 (Thu)   05:14    05:43  91     11:42 45S     17:41 269     18:10     
2013 Sep 27 (Fri)   05:15    05:44  92     11:42 45S     17:40 268     18:08     
2013 Sep 28 (Sat)   05:17    05:45  92     11:42 44S     17:38 268     18:06     
2013 Sep 29 (Sun)   05:18    05:46  93     11:41 44S     17:36 267     18:04     
2013 Sep 30 (Mon)   05:19    05:48  93     11:41 44S     17:34 267     18:03     
2013 Oct 01 (Tue)   05:20    05:49  94     11:41 43S     17:32 266     18:01     
2013 Oct 02 (Wed)   05:21    05:50  94     11:41 43S     17:30 266     17:59     
2013 Oct 03 (Thu)   05:22    05:51  95     11:40 42S     17:29 265     17:57     
2013 Oct 04 (Fri)   05:24    05:52  95     11:40 42S     17:27 264     17:55     
2013 Oct 05 (Sat)   05:25    05:53  96     11:40 42S     17:25 264     17:54     
2013 Oct 06 (Sun)   05:26    05:55  96     11:39 41S     17:23 263     17:52     
2013 Oct 07 (Mon)   05:27    05:56  97     11:39 41S     17:22 263     17:50     
2013 Oct 08 (Tue)   05:28    05:57  97     11:39 40S     17:20 262     17:49     
2013 Oct 09 (Wed)   05:29    05:58  98     11:38 40S     17:18 262     17:47     
2013 Oct 10 (Thu)   05:31    05:59  98     11:38 40S     17:16 261     17:45     
2013 Oct 11 (Fri)   05:32    06:00  99     11:38 39S     17:15 261     17:43     
2013 Oct 12 (Sat)   05:33    06:02 100     11:38 39S     17:13 260     17:42     
2013 Oct 13 (Sun)   05:34    06:03 100     11:37 39S     17:11 260     17:40     
2013 Oct 14 (Mon)   05:35    06:04 101     11:37 38S     17:10 259     17:38     
2013 Oct 15 (Tue)   05:36    06:05 101     11:37 38S     17:08 259     17:37     
2013 Oct 16 (Wed)   05:38    06:07 102     11:37 37S     17:06 258     17:35     
2013 Oct 17 (Thu)   05:39    06:08 102     11:37 37S     17:05 258     17:34     
2013 Oct 18 (Fri)   05:40    06:09 103     11:36 37S     17:03 257     17:32     
2013 Oct 19 (Sat)   05:41    06:10 103     11:36 36S     17:01 257     17:30     
2013 Oct 20 (Sun)   05:42    06:11 104     11:36 36S     17:00 256     17:29     
2013 Oct 21 (Mon)   05:44    06:13 104     11:36 36S     16:58 256     17:27     
2013 Oct 22 (Tue)   05:45    06:14 105     11:36 35S     16:57 255     17:26     
2013 Oct 23 (Wed)   05:46    06:15 105     11:36 35S     16:55 255     17:24     
2013 Oct 24 (Thu)   05:47    06:17 106     11:35 35S     16:54 254     17:23     
2013 Oct 25 (Fri)   05:48    06:18 106     11:35 34S     16:52 254     17:21     
2013 Oct 26 (Sat)   05:50    06:19 107     11:35 34S     16:51 253     17:20     
2013 Oct 27 (Sun)   05:51    06:20 107     11:35 34S     16:49 253     17:19     
2013 Oct 28 (Mon)   05:52    06:22 107     11:35 33S     16:48 252     17:17     
2013 Oct 29 (Tue)   05:53    06:23 108     11:35 33S     16:46 252     17:16     
2013 Oct 30 (Wed)   05:55    06:24 108     11:35 33S     16:45 251     17:15     
2013 Oct 31 (Thu)   05:56    06:25 109     11:35 32S     16:44 251     17:13     
2013 Nov 01 (Fri)   05:57    06:27 109     11:35 32S     16:42 250     17:12     
2013 Nov 02 (Sat)   05:58    06:28 110     11:35 32S     16:41 250     17:11     
2013 Nov 03 (Sun)   05:59    06:29 110     11:35 31S     16:40 250     17:10     
2013 Nov 04 (Mon)   06:01    06:31 111     11:35 31S     16:38 249     17:08     
2013 Nov 05 (Tue)   06:02    06:32 111     11:35 31S     16:37 249     17:07     
2013 Nov 06 (Wed)   06:03    06:33 112     11:35 30S     16:36 248     17:06     
2013 Nov 07 (Thu)   06:04    06:35 112     11:35 30S     16:35 248     17:05     
2013 Nov 08 (Fri)   06:06    06:36 112     11:35 30S     16:34 247     17:04     
2013 Nov 09 (Sat)   06:07    06:37 113     11:35 29S     16:32 247     17:03     
2013 Nov 10 (Sun)   06:08    06:39 113     11:35 29S     16:31 247     17:02     
2013 Nov 11 (Mon)   06:09    06:40 114     11:35 29S     16:30 246     17:01     
2013 Nov 12 (Tue)   06:10    06:41 114     11:35 29S     16:29 246     17:00     
2013 Nov 13 (Wed)   06:12    06:42 114     11:36 28S     16:28 245     16:59     
2013 Nov 14 (Thu)   06:13    06:44 115     11:36 28S     16:27 245     16:58     
2013 Nov 15 (Fri)   06:14    06:45 115     11:36 28S     16:26 245     16:57     
2013 Nov 16 (Sat)   06:15    06:46 115     11:36 28S     16:25 244     16:56     
2013 Nov 17 (Sun)   06:17    06:48 116     11:36 27S     16:24 244     16:55     
2013 Nov 18 (Mon)   06:18    06:49 116     11:36 27S     16:24 244     16:55     
2013 Nov 19 (Tue)   06:19    06:50 117     11:37 27S     16:23 243     16:54     
2013 Nov 20 (Wed)   06:20    06:51 117     11:37 27S     16:22 243     16:53     
2013 Nov 21 (Thu)   06:21    06:53 117     11:37 26S     16:21 243     16:53     
2013 Nov 22 (Fri)   06:22    06:54 118     11:37 26S     16:20 242     16:52     
2013 Nov 23 (Sat)   06:24    06:55 118     11:38 26S     16:20 242     16:51     
2013 Nov 24 (Sun)   06:25    06:56 118     11:38 26S     16:19 242     16:51     
2013 Nov 25 (Mon)   06:26    06:58 118     11:38 26S     16:19 241     16:50     
2013 Nov 26 (Tue)   06:27    06:59 119     11:39 25S     16:18 241     16:50     
2013 Nov 27 (Wed)   06:28    07:00 119     11:39 25S     16:18 241     16:49     
2013 Nov 28 (Thu)   06:29    07:01 119     11:39 25S     16:17 241     16:49     
2013 Nov 29 (Fri)   06:30    07:02 119     11:40 25S     16:17 240     16:49     
2013 Nov 30 (Sat)   06:31    07:03 120     11:40 25S     16:16 240     16:48     
2013 Dec 01 (Sun)   06:32    07:04 120     11:40 25S     16:16 240     16:48     
2013 Dec 02 (Mon)   06:33    07:06 120     11:41 24S     16:16 240     16:48     
2013 Dec 03 (Tue)   06:34    07:07 120     11:41 24S     16:15 240     16:48     
2013 Dec 04 (Wed)   06:35    07:08 121     11:41 24S     16:15 239     16:47     
2013 Dec 05 (Thu)   06:36    07:09 121     11:42 24S     16:15 239     16:47     
2013 Dec 06 (Fri)   06:37    07:10 121     11:42 24S     16:15 239     16:47     
2013 Dec 07 (Sat)   06:38    07:11 121     11:43 24S     16:15 239     16:47     
2013 Dec 08 (Sun)   06:39    07:12 121     11:43 24S     16:15 239     16:47     
2013 Dec 09 (Mon)   06:40    07:13 121     11:44 24S     16:15 238     16:47     
2013 Dec 10 (Tue)   06:41    07:13 122     11:44 24S     16:15 238     16:47     
2013 Dec 11 (Wed)   06:42    07:14 122     11:45 23S     16:15 238     16:47     
2013 Dec 12 (Thu)   06:43    07:15 122     11:45 23S     16:15 238     16:47     
2013 Dec 13 (Fri)   06:43    07:16 122     11:45 23S     16:15 238     16:48     
2013 Dec 14 (Sat)   06:44    07:17 122     11:46 23S     16:15 238     16:48     
2013 Dec 15 (Sun)   06:45    07:17 122     11:46 23S     16:15 238     16:48     
2013 Dec 16 (Mon)   06:45    07:18 122     11:47 23S     16:16 238     16:48     
2013 Dec 17 (Tue)   06:46    07:19 122     11:47 23S     16:16 238     16:49     
2013 Dec 18 (Wed)   06:47    07:19 122     11:48 23S     16:16 238     16:49     
2013 Dec 19 (Thu)   06:47    07:20 122     11:48 23S     16:17 238     16:49     
2013 Dec 20 (Fri)   06:48    07:21 122     11:49 23S     16:17 238     16:50     
2013 Dec 21 (Sat)   06:48    07:21 122     11:49 23S     16:18 238     16:50     
2013 Dec 22 (Sun)   06:49    07:22 122     11:50 23S     16:18 238     16:51     
2013 Dec 23 (Mon)   06:49    07:22 122     11:50 23S     16:19 238     16:51     
2013 Dec 24 (Tue)   06:50    07:23 122     11:51 23S     16:19 238     16:52     
2013 Dec 25 (Wed)   06:50    07:23 122     11:51 23S     16:20 238     16:53     
2013 Dec 26 (Thu)   06:51    07:23 122     11:52 23S     16:20 238     16:53     
2013 Dec 27 (Fri)   06:51    07:24 122     11:52 23S     16:21 238     16:54     
2013 Dec 28 (Sat)   06:51    07:24 122     11:53 23S     16:22 238     16:55     
2013 Dec 29 (Sun)   06:51    07:24 122     11:53 23S     16:23 238     16:55     
2013 Dec 30 (Mon)   06:52    07:24 122     11:54 23S     16:23 238     16:56     
2013 Dec 31 (Tue)   06:52    07:24 122     11:54 23S     16:24 238     16:57     
2014 Jan 01 (Wed)   06:52    07:24 122     11:55 23S     16:25 238     16:58     
2014 Jan 02 (Thu)   06:52    07:25 122     11:55 24S     16:26 238     16:59     
2014 Jan 03 (Fri)   06:52    07:25 121     11:56 24S     16:27 239     17:00     
2014 Jan 04 (Sat)   06:52    07:24 121     11:56 24S     16:28 239     17:00     
2014 Jan 05 (Sun)   06:52    07:24 121     11:57 24S     16:29 239     17:01     
2014 Jan 06 (Mon)   06:52    07:24 121     11:57 24S     16:30 239     17:02     
2014 Jan 07 (Tue)   06:52    07:24 121     11:57 24S     16:31 239     17:03     
2014 Jan 08 (Wed)   06:52    07:24 121     11:58 24S     16:32 240     17:04     
2014 Jan 09 (Thu)   06:52    07:24 120     11:58 24S     16:33 240     17:05     
2014 Jan 10 (Fri)   06:51    07:23 120     11:59 25S     16:34 240     17:06     
2014 Jan 11 (Sat)   06:51    07:23 120     11:59 25S     16:35 240     17:07     
2014 Jan 12 (Sun)   06:51    07:23 120     12:00 25S     16:37 240     17:08     
2014 Jan 13 (Mon)   06:51    07:22 119     12:00 25S     16:38 241     17:10     
2014 Jan 14 (Tue)   06:50    07:22 119     12:00 25S     16:39 241     17:11     
2014 Jan 15 (Wed)   06:50    07:21 119     12:01 25S     16:40 241     17:12     
2014 Jan 16 (Thu)   06:49    07:21 119     12:01 26S     16:41 241     17:13     
2014 Jan 17 (Fri)   06:49    07:20 118     12:01 26S     16:43 242     17:14     
2014 Jan 18 (Sat)   06:48    07:20 118     12:02 26S     16:44 242     17:15     
2014 Jan 19 (Sun)   06:48    07:19 118     12:02 26S     16:45 242     17:16     
2014 Jan 20 (Mon)   06:47    07:19 117     12:02 26S     16:46 243     17:18     
2014 Jan 21 (Tue)   06:47    07:18 117     12:02 27S     16:48 243     17:19     
2014 Jan 22 (Wed)   06:46    07:17 117     12:03 27S     16:49 243     17:20     
2014 Jan 23 (Thu)   06:45    07:16 116     12:03 27S     16:50 244     17:21     
2014 Jan 24 (Fri)   06:44    07:15 116     12:03 27S     16:52 244     17:23     
2014 Jan 25 (Sat)   06:44    07:15 116     12:04 28S     16:53 244     17:24     
2014 Jan 26 (Sun)   06:43    07:14 115     12:04 28S     16:54 245     17:25     
2014 Jan 27 (Mon)   06:42    07:13 115     12:04 28S     16:55 245     17:26     
2014 Jan 28 (Tue)   06:41    07:12 115     12:04 28S     16:57 245     17:28     
2014 Jan 29 (Wed)   06:40    07:11 114     12:04 29S     16:58 246     17:29     
2014 Jan 30 (Thu)   06:39    07:10 114     12:04 29S     17:00 246     17:30     
2014 Jan 31 (Fri)   06:38    07:09 113     12:05 29S     17:01 247     17:31     
2014 Feb 01 (Sat)   06:37    07:08 113     12:05 29S     17:02 247     17:33     
2014 Feb 02 (Sun)   06:36    07:07 113     12:05 30S     17:04 247     17:34     
2014 Feb 03 (Mon)   06:35    07:06 112     12:05 30S     17:05 248     17:35     
2014 Feb 04 (Tue)   06:34    07:04 112     12:05 30S     17:06 248     17:37     
2014 Feb 05 (Wed)   06:33    07:03 111     12:05 31S     17:08 249     17:38     
2014 Feb 06 (Thu)   06:32    07:02 111     12:05 31S     17:09 249     17:39     
2014 Feb 07 (Fri)   06:31    07:01 111     12:05 31S     17:10 250     17:40     
2014 Feb 08 (Sat)   06:30    07:00 110     12:05 32S     17:12 250     17:42     
2014 Feb 09 (Sun)   06:28    06:58 110     12:05 32S     17:13 251     17:43     
2014 Feb 10 (Mon)   06:27    06:57 109     12:05 32S     17:15 251     17:44     
2014 Feb 11 (Tue)   06:26    06:56 109     12:05 32S     17:16 251     17:46     
2014 Feb 12 (Wed)   06:25    06:54 108     12:05 33S     17:17 252     17:47     
2014 Feb 13 (Thu)   06:23    06:53 108     12:05 33S     17:19 252     17:48     
2014 Feb 14 (Fri)   06:22    06:51 107     12:05 33S     17:20 253     17:49     
2014 Feb 15 (Sat)   06:21    06:50 107     12:05 34S     17:21 253     17:51     
2014 Feb 16 (Sun)   06:19    06:49 106     12:05 34S     17:23 254     17:52     
2014 Feb 17 (Mon)   06:18    06:47 106     12:05 35S     17:24 254     17:53     
2014 Feb 18 (Tue)   06:16    06:46 105     12:05 35S     17:25 255     17:55     
2014 Feb 19 (Wed)   06:15    06:44 105     12:05 35S     17:27 255     17:56     
2014 Feb 20 (Thu)   06:13    06:43 104     12:05 36S     17:28 256     17:57     
2014 Feb 21 (Fri)   06:12    06:41 104     12:05 36S     17:29 256     17:58     
2014 Feb 22 (Sat)   06:10    06:39 103     12:05 36S     17:31 257     18:00     
2014 Feb 23 (Sun)   06:09    06:38 103     12:05 37S     17:32 257     18:01     
2014 Feb 24 (Mon)   06:07    06:36 102     12:04 37S     17:33 258     18:02     
2014 Feb 25 (Tue)   06:06    06:35 102     12:04 37S     17:35 258     18:03     
2014 Feb 26 (Wed)   06:04    06:33 101     12:04 38S     17:36 259     18:05     
2014 Feb 27 (Thu)   06:03    06:31 101     12:04 38S     17:37 259     18:06     
2014 Feb 28 (Fri)   06:01    06:30 100     12:04 39S     17:38 260     18:07     
2014 Mar 01 (Sat)   05:59    06:28 100     12:04 39S     17:40 261     18:08     
2014 Mar 02 (Sun)   05:58    06:26  99     12:03 39S     17:41 261     18:10     
2014 Mar 03 (Mon)   05:56    06:25  99     12:03 40S     17:42 262     18:11     
2014 Mar 04 (Tue)   05:54    06:23  98     12:03 40S     17:44 262     18:12     
2014 Mar 05 (Wed)   05:53    06:21  98     12:03 40S     17:45 263     18:13     
2014 Mar 06 (Thu)   05:51    06:20  97     12:02 41S     17:46 263     18:15     
2014 Mar 07 (Fri)   05:49    06:18  97     12:02 41S     17:47 264     18:16     
2014 Mar 08 (Sat)   05:48    06:16  96     12:02 42S     17:49 264     18:17     
2014 Mar 09 (Sun)   05:46    06:14  95     12:02 42S     17:50 265     18:18     
2014 Mar 10 (Mon)   05:44    06:13  95     12:02 42S     17:51 265     18:20     
2014 Mar 11 (Tue)   05:42    06:11  94     12:01 43S     17:52 266     18:21     
2014 Mar 12 (Wed)   05:41    06:09  94     12:01 43S     17:54 266     18:22     
2014 Mar 13 (Thu)   05:39    06:07  93     12:01 44S     17:55 267     18:23     
2014 Mar 14 (Fri)   05:37    06:06  93     12:00 44S     17:56 268     18:24     
2014 Mar 15 (Sat)   05:35    06:04  92     12:00 44S     17:57 268     18:26     
2014 Mar 16 (Sun)   05:34    06:02  92     12:00 45S     17:58 269     18:27     
2014 Mar 17 (Mon)   05:32    06:00  91     12:00 45S     18:00 269     18:28     
2014 Mar 18 (Tue)   05:30    05:59  91     11:59 46S     18:01 270     18:29     
2014 Mar 19 (Wed)   05:28    05:57  90     11:59 46S     18:02 270     18:31     
2014 Mar 20 (Thu)   05:26    05:55  89     11:59 46S     18:03 271     18:32     
2014 Mar 21 (Fri)   05:25    05:53  89     11:58 47S     18:04 271     18:33     
2014 Mar 22 (Sat)   05:23    05:51  88     11:58 47S     18:06 272     18:34     
2014 Mar 23 (Sun)   05:21    05:50  88     11:58 48S     18:07 272     18:36     
2014 Mar 24 (Mon)   05:19    05:48  87     11:58 48S     18:08 273     18:37     
2014 Mar 25 (Tue)   05:17    05:46  87     11:57 48S     18:09 274     18:38     
2014 Mar 26 (Wed)   05:15    05:44  86     11:57 49S     18:10 274     18:39     
2014 Mar 27 (Thu)   05:14    05:42  86     11:57 49S     18:12 275     18:40     
2014 Mar 28 (Fri)   05:12    05:41  85     11:56 49S     18:13 275     18:42     
2014 Mar 29 (Sat)   05:10    05:39  85     11:56 50S     18:14 276     18:43     
2014 Mar 30 (Sun)   05:08    05:37  84     11:56 50S     18:15 276     18:44     
2014 Mar 31 (Mon)   05:06    05:35  84     11:55 51S     18:16 277     18:45     
2014 Apr 01 (Tue)   05:05    05:33  83     11:55 51S     18:18 277     18:47     
2014 Apr 02 (Wed)   05:03    05:32  82     11:55 51S     18:19 278     18:48     
2014 Apr 03 (Thu)   05:01    05:30  82     11:55 52S     18:20 278     18:49     
2014 Apr 04 (Fri)   04:59    05:28  81     11:54 52S     18:21 279     18:50     
2014 Apr 05 (Sat)   04:57    05:26  81     11:54 53S     18:22 279     18:52     
2014 Apr 06 (Sun)   04:55    05:25  80     11:54 53S     18:24 280     18:53     
2014 Apr 07 (Mon)   04:54    05:23  80     11:53 53S     18:25 280     18:54     
2014 Apr 08 (Tue)   04:52    05:21  79     11:53 54S     18:26 281     18:55     
2014 Apr 09 (Wed)   04:50    05:19  79     11:53 54S     18:27 282     18:57     
2014 Apr 10 (Thu)   04:48    05:18  78     11:53 54S     18:28 282     18:58     
2014 Apr 11 (Fri)   04:46    05:16  78     11:52 55S     18:29 283     18:59     
2014 Apr 12 (Sat)   04:45    05:14  77     11:52 55S     18:31 283     19:00     
2014 Apr 13 (Sun)   04:43    05:12  77     11:52 56S     18:32 284     19:02     
2014 Apr 14 (Mon)   04:41    05:11  76     11:52 56S     18:33 284     19:03     
2014 Apr 15 (Tue)   04:39    05:09  76     11:51 56S     18:34 285     19:04     
2014 Apr 16 (Wed)   04:38    05:07  75     11:51 57S     18:35 285     19:05     
2014 Apr 17 (Thu)   04:36    05:06  75     11:51 57S     18:37 286     19:07     
2014 Apr 18 (Fri)   04:34    05:04  74     11:51 57S     18:38 286     19:08     
2014 Apr 19 (Sat)   04:32    05:03  74     11:50 58S     18:39 287     19:09     
2014 Apr 20 (Sun)   04:31    05:01  73     11:50 58S     18:40 287     19:10     
2014 Apr 21 (Mon)   04:29    04:59  73     11:50 58S     18:41 288     19:12     
2014 Apr 22 (Tue)   04:27    04:58  72     11:50 59S     18:43 288     19:13     
2014 Apr 23 (Wed)   04:26    04:56  72     11:50 59S     18:44 288     19:14     
2014 Apr 24 (Thu)   04:24    04:55  71     11:49 59S     18:45 289     19:16     
2014 Apr 25 (Fri)   04:22    04:53  71     11:49 60S     18:46 289     19:17     
2014 Apr 26 (Sat)   04:21    04:52  70     11:49 60S     18:47 290     19:18     
2014 Apr 27 (Sun)   04:19    04:50  70     11:49 60S     18:48 290     19:19     
2014 Apr 28 (Mon)   04:18    04:49  70     11:49 61S     18:50 291     19:21     
2014 Apr 29 (Tue)   04:16    04:47  69     11:49 61S     18:51 291     19:22     
2014 Apr 30 (Wed)   04:14    04:46  69     11:48 61S     18:52 292     19:23     
2014 May 01 (Thu)   04:13    04:44  68     11:48 62S     18:53 292     19:25     
2014 May 02 (Fri)   04:11    04:43  68     11:48 62S     18:54 293     19:26     
2014 May 03 (Sat)   04:10    04:41  67     11:48 62S     18:56 293     19:27     
2014 May 04 (Sun)   04:08    04:40  67     11:48 62S     18:57 293     19:28     
2014 May 05 (Mon)   04:07    04:39  66     11:48 63S     18:58 294     19:30     
2014 May 06 (Tue)   04:06    04:37  66     11:48 63S     18:59 294     19:31     
2014 May 07 (Wed)   04:04    04:36  66     11:48 63S     19:00 295     19:32     
2014 May 08 (Thu)   04:03    04:35  65     11:48 64S     19:01 295     19:34     
2014 May 09 (Fri)   04:01    04:34  65     11:48 64S     19:02 295     19:35     
2014 May 10 (Sat)   04:00    04:32  64     11:48 64S     19:04 296     19:36     
2014 May 11 (Sun)   03:59    04:31  64     11:48 64S     19:05 296     19:37     
2014 May 12 (Mon)   03:57    04:30  64     11:48 65S     19:06 296     19:39     
2014 May 13 (Tue)   03:56    04:29  63     11:48 65S     19:07 297     19:40     
2014 May 14 (Wed)   03:55    04:28  63     11:48 65S     19:08 297     19:41     
2014 May 15 (Thu)   03:54    04:27  63     11:48 65S     19:09 298     19:42     
2014 May 16 (Fri)   03:53    04:26  62     11:48 66S     19:10 298     19:43     
2014 May 17 (Sat)   03:51    04:25  62     11:48 66S     19:11 298     19:45     
2014 May 18 (Sun)   03:50    04:24  62     11:48 66S     19:12 299     19:46     
2014 May 19 (Mon)   03:49    04:23  61     11:48 66S     19:13 299     19:47     
2014 May 20 (Tue)   03:48    04:22  61     11:48 66S     19:14 299     19:48     
2014 May 21 (Wed)   03:47    04:21  61     11:48 67S     19:15 299     19:49     
2014 May 22 (Thu)   03:46    04:20  60     11:48 67S     19:16 300     19:50     
2014 May 23 (Fri)   03:45    04:19  60     11:48 67S     19:17 300     19:51     
2014 May 24 (Sat)   03:44    04:18  60     11:48 67S     19:18 300     19:53     
2014 May 25 (Sun)   03:43    04:18  60     11:48 67S     19:19 301     19:54     
2014 May 26 (Mon)   03:43    04:17  59     11:48 68S     19:20 301     19:55     
2014 May 27 (Tue)   03:42    04:16  59     11:48 68S     19:21 301     19:56     
2014 May 28 (Wed)   03:41    04:15  59     11:48 68S     19:22 301     19:57     
2014 May 29 (Thu)   03:40    04:15  59     11:49 68S     19:23 302     19:58     
2014 May 30 (Fri)   03:39    04:14  58     11:49 68S     19:24 302     19:59     
2014 May 31 (Sat)   03:39    04:14  58     11:49 68S     19:25 302     20:00     
2014 Jun 01 (Sun)   03:38    04:13  58     11:49 69S     19:25 302     20:00     
2014 Jun 02 (Mon)   03:38    04:13  58     11:49 69S     19:26 302     20:01     
2014 Jun 03 (Tue)   03:37    04:12  58     11:49 69S     19:27 303     20:02     
2014 Jun 04 (Wed)   03:37    04:12  57     11:50 69S     19:28 303     20:03     
2014 Jun 05 (Thu)   03:36    04:11  57     11:50 69S     19:28 303     20:04     
2014 Jun 06 (Fri)   03:36    04:11  57     11:50 69S     19:29 303     20:05     
2014 Jun 07 (Sat)   03:35    04:11  57     11:50 69S     19:30 303     20:05     
2014 Jun 08 (Sun)   03:35    04:10  57     11:50 69S     19:30 303     20:06     
2014 Jun 09 (Mon)   03:35    04:10  57     11:50 69S     19:31 304     20:07     
2014 Jun 10 (Tue)   03:34    04:10  56     11:51 69S     19:32 304     20:07     
2014 Jun 11 (Wed)   03:34    04:10  56     11:51 70S     19:32 304     20:08     
2014 Jun 12 (Thu)   03:34    04:10  56     11:51 70S     19:33 304     20:08     
2014 Jun 13 (Fri)   03:34    04:09  56     11:51 70S     19:33 304     20:09     
2014 Jun 14 (Sat)   03:34    04:09  56     11:51 70S     19:34 304     20:09     
2014 Jun 15 (Sun)   03:34    04:09  56     11:52 70S     19:34 304     20:10     
2014 Jun 16 (Mon)   03:34    04:09  56     11:52 70S     19:34 304     20:10     
2014 Jun 17 (Tue)   03:34    04:09  56     11:52 70S     19:35 304     20:11     
2014 Jun 18 (Wed)   03:34    04:10  56     11:52 70S     19:35 304     20:11     
2014 Jun 19 (Thu)   03:34    04:10  56     11:53 70S     19:35 304     20:11     
2014 Jun 20 (Fri)   03:34    04:10  56     11:53 70S     19:36 304     20:12     
2014 Jun 21 (Sat)   03:34    04:10  56     11:53 70S     19:36 304     20:12     
2014 Jun 22 (Sun)   03:34    04:10  56     11:53 70S     19:36 304     20:12     
2014 Jun 23 (Mon)   03:35    04:10  56     11:53 70S     19:36 304     20:12     
2014 Jun 24 (Tue)   03:35    04:11  56     11:54 70S     19:36 304     20:12     
2014 Jun 25 (Wed)   03:35    04:11  56     11:54 70S     19:36 304     20:12     
2014 Jun 26 (Thu)   03:36    04:11  56     11:54 70S     19:37 304     20:12     
2014 Jun 27 (Fri)   03:36    04:12  56     11:54 70S     19:37 304     20:12     
2014 Jun 28 (Sat)   03:36    04:12  56     11:54 70S     19:37 304     20:12     
2014 Jun 29 (Sun)   03:37    04:13  56     11:55 70S     19:36 304     20:12     
2014 Jun 30 (Mon)   03:37    04:13  56     11:55 70S     19:36 304     20:12     
2014 Jul 01 (Tue)   03:38    04:14  56     11:55 70S     19:36 304     20:12     
2014 Jul 02 (Wed)   03:39    04:14  56     11:55 69S     19:36 304     20:12     
2014 Jul 03 (Thu)   03:39    04:15  56     11:55 69S     19:36 303     20:11     
2014 Jul 04 (Fri)   03:40    04:15  57     11:56 69S     19:36 303     20:11     
2014 Jul 05 (Sat)   03:41    04:16  57     11:56 69S     19:35 303     20:11     
2014 Jul 06 (Sun)   03:41    04:17  57     11:56 69S     19:35 303     20:10     
2014 Jul 07 (Mon)   03:42    04:17  57     11:56 69S     19:35 303     20:10     
2014 Jul 08 (Tue)   03:43    04:18  57     11:56 69S     19:34 303     20:09     
2014 Jul 09 (Wed)   03:44    04:19  57     11:56 69S     19:34 303     20:09     
2014 Jul 10 (Thu)   03:44    04:20  58     11:57 69S     19:33 302     20:08     
2014 Jul 11 (Fri)   03:45    04:20  58     11:57 69S     19:33 302     20:08     
2014 Jul 12 (Sat)   03:46    04:21  58     11:57 68S     19:32 302     20:07     
2014 Jul 13 (Sun)   03:47    04:22  58     11:57 68S     19:32 302     20:06     
2014 Jul 14 (Mon)   03:48    04:23  58     11:57 68S     19:31 301     20:06     
2014 Jul 15 (Tue)   03:49    04:24  59     11:57 68S     19:30 301     20:05     
2014 Jul 16 (Wed)   03:50    04:24  59     11:57 68S     19:30 301     20:04     
2014 Jul 17 (Thu)   03:51    04:25  59     11:57 68S     19:29 301     20:03     
2014 Jul 18 (Fri)   03:52    04:26  59     11:57 67S     19:28 300     20:02     
2014 Jul 19 (Sat)   03:53    04:27  60     11:58 67S     19:27 300     20:01     
2014 Jul 20 (Sun)   03:54    04:28  60     11:58 67S     19:26 300     20:00     
2014 Jul 21 (Mon)   03:55    04:29  60     11:58 67S     19:26 300     20:00     
2014 Jul 22 (Tue)   03:56    04:30  60     11:58 67S     19:25 299     19:58     
2014 Jul 23 (Wed)   03:57    04:31  61     11:58 66S     19:24 299     19:57     
2014 Jul 24 (Thu)   03:58    04:32  61     11:58 66S     19:23 299     19:56     
2014 Jul 25 (Fri)   04:00    04:33  61     11:58 66S     19:22 298     19:55     
2014 Jul 26 (Sat)   04:01    04:34  62     11:58 66S     19:21 298     19:54     
2014 Jul 27 (Sun)   04:02    04:35  62     11:58 66S     19:20 298     19:53     
2014 Jul 28 (Mon)   04:03    04:36  62     11:58 65S     19:19 297     19:52     
2014 Jul 29 (Tue)   04:04    04:37  63     11:58 65S     19:18 297     19:51     
2014 Jul 30 (Wed)   04:05    04:38  63     11:58 65S     19:16 297     19:49     
2014 Jul 31 (Thu)   04:06    04:39  63     11:58 65S     19:15 296     19:48     
2014 Aug 01 (Fri)   04:08    04:40  64     11:58 64S     19:14 296     19:47     
2014 Aug 02 (Sat)   04:09    04:41  64     11:58 64S     19:13 296     19:45     
2014 Aug 03 (Sun)   04:10    04:42  65     11:57 64S     19:12 295     19:44     
2014 Aug 04 (Mon)   04:11    04:44  65     11:57 64S     19:10 295     19:43     
2014 Aug 05 (Tue)   04:12    04:45  65     11:57 63S     19:09 294     19:41     
2014 Aug 06 (Wed)   04:14    04:46  66     11:57 63S     19:08 294     19:40     
2014 Aug 07 (Thu)   04:15    04:47  66     11:57 63S     19:06 294     19:38     
2014 Aug 08 (Fri)   04:16    04:48  67     11:57 63S     19:05 293     19:37     
2014 Aug 09 (Sat)   04:17    04:49  67     11:57 62S     19:04 293     19:35     
2014 Aug 10 (Sun)   04:18    04:50  67     11:57 62S     19:02 292     19:34     
2014 Aug 11 (Mon)   04:20    04:51  68     11:56 62S     19:01 292     19:32     
2014 Aug 12 (Tue)   04:21    04:52  68     11:56 61S     18:59 292     19:31     
2014 Aug 13 (Wed)   04:22    04:53  69     11:56 61S     18:58 291     19:29     
2014 Aug 14 (Thu)   04:23    04:55  69     11:56 61S     18:57 291     19:28     
2014 Aug 15 (Fri)   04:25    04:56  70     11:56 60S     18:55 290     19:26     
2014 Aug 16 (Sat)   04:26    04:57  70     11:56 60S     18:53 290     19:24     
2014 Aug 17 (Sun)   04:27    04:58  70     11:55 60S     18:52 289     19:23     
2014 Aug 18 (Mon)   04:28    04:59  71     11:55 59S     18:50 289     19:21     
2014 Aug 19 (Tue)   04:29    05:00  71     11:55 59S     18:49 288     19:19     
2014 Aug 20 (Wed)   04:31    05:01  72     11:55 59S     18:47 288     19:18     
2014 Aug 21 (Thu)   04:32    05:02  72     11:54 58S     18:46 287     19:16     
2014 Aug 22 (Fri)   04:33    05:04  73     11:54 58S     18:44 287     19:14     
2014 Aug 23 (Sat)   04:34    05:05  73     11:54 58S     18:42 286     19:13     
2014 Aug 24 (Sun)   04:36    05:06  74     11:54 57S     18:41 286     19:11     
2014 Aug 25 (Mon)   04:37    05:07  74     11:53 57S     18:39 286     19:09     
2014 Aug 26 (Tue)   04:38    05:08  75     11:53 57S     18:37 285     19:07     
2014 Aug 27 (Wed)   04:39    05:09  75     11:53 56S     18:36 285     19:05     
2014 Aug 28 (Thu)   04:40    05:10  76     11:52 56S     18:34 284     19:04     
2014 Aug 29 (Fri)   04:42    05:11  76     11:52 56S     18:32 284     19:02     
2014 Aug 30 (Sat)   04:43    05:12  77     11:52 55S     18:31 283     19:00     
2014 Aug 31 (Sun)   04:44    05:14  77     11:52 55S     18:29 283     18:58     
2014 Sep 01 (Mon)   04:45    05:15  78     11:51 55S     18:27 282     18:57     
2014 Sep 02 (Tue)   04:46    05:16  78     11:51 54S     18:25 282     18:55     
2014 Sep 03 (Wed)   04:48    05:17  79     11:51 54S     18:24 281     18:53     
2014 Sep 04 (Thu)   04:49    05:18  79     11:50 54S     18:22 281     18:51     
2014 Sep 05 (Fri)   04:50    05:19  80     11:50 53S     18:20 280     18:49     
2014 Sep 06 (Sat)   04:51    05:20  80     11:50 53S     18:18 279     18:47     
2014 Sep 07 (Sun)   04:52    05:21  81     11:49 52S     18:16 279     18:46     
2014 Sep 08 (Mon)   04:53    05:22  81     11:49 52S     18:15 278     18:44     
2014 Sep 09 (Tue)   04:55    05:24  82     11:49 52S     18:13 278     18:42     
2014 Sep 10 (Wed)   04:56    05:25  82     11:48 51S     18:11 277     18:40     
2014 Sep 11 (Thu)   04:57    05:26  83     11:48 51S     18:09 277     18:38     
2014 Sep 12 (Fri)   04:58    05:27  83     11:48 51S     18:07 276     18:36     
2014 Sep 13 (Sat)   04:59    05:28  84     11:47 50S     18:06 276     18:34     
2014 Sep 14 (Sun)   05:00    05:29  84     11:47 50S     18:04 275     18:32     
2014 Sep 15 (Mon)   05:01    05:30  85     11:46 49S     18:02 275     18:31     
2014 Sep 16 (Tue)   05:03    05:31  86     11:46 49S     18:00 274     18:29     
2014 Sep 17 (Wed)   05:04    05:33  86     11:46 49S     17:58 274     18:27     
2014 Sep 18 (Thu)   05:05    05:34  87     11:45 48S     17:56 273     18:25     
2014 Sep 19 (Fri)   05:06    05:35  87     11:45 48S     17:55 273     18:23     
2014 Sep 20 (Sat)   05:07    05:36  88     11:45 47S     17:53 272     18:21     
2014 Sep 21 (Sun)   05:08    05:37  88     11:44 47S     17:51 272     18:19     
2014 Sep 22 (Mon)   05:10    05:38  89     11:44 47S     17:49 271     18:18     
2014 Sep 23 (Tue)   05:11    05:39  89     11:44 46S     17:47 270     18:16     
2014 Sep 24 (Wed)   05:12    05:40  90     11:43 46S     17:45 270     18:14     
2014 Sep 25 (Thu)   05:13    05:42  90     11:43 46S     17:44 269     18:12     
2014 Sep 26 (Fri)   05:14    05:43  91     11:43 45S     17:42 269     18:10     
2014 Sep 27 (Sat)   05:15    05:44  91     11:42 45S     17:40 268     18:08     
2014 Sep 28 (Sun)   05:16    05:45  92     11:42 44S     17:38 268     18:07     
2014 Sep 29 (Mon)   05:18    05:46  92     11:42 44S     17:36 267     18:05     
2014 Sep 30 (Tue)   05:19    05:47  93     11:41 44S     17:35 267     18:03     
2014 Oct 01 (Wed)   05:20    05:48  94     11:41 43S     17:33 266     18:01     
2014 Oct 02 (Thu)   05:21    05:50  94     11:41 43S     17:31 266     17:59     
2014 Oct 03 (Fri)   05:22    05:51  95     11:40 42S     17:29 265     17:58     
2014 Oct 04 (Sat)   05:23    05:52  95     11:40 42S     17:27 265     17:56     
2014 Oct 05 (Sun)   05:24    05:53  96     11:40 42S     17:26 264     17:54     
2014 Oct 06 (Mon)   05:26    05:54  96     11:39 41S     17:24 264     17:52     
2014 Oct 07 (Tue)   05:27    05:55  97     11:39 41S     17:22 263     17:51     
2014 Oct 08 (Wed)   05:28    05:57  97     11:39 41S     17:20 262     17:49     
2014 Oct 09 (Thu)   05:29    05:58  98     11:39 40S     17:19 262     17:47     
2014 Oct 10 (Fri)   05:30    05:59  98     11:38 40S     17:17 261     17:46     
2014 Oct 11 (Sat)   05:31    06:00  99     11:38 39S     17:15 261     17:44     
2014 Oct 12 (Sun)   05:33    06:01  99     11:38 39S     17:13 260     17:42     
2014 Oct 13 (Mon)   05:34    06:03 100     11:37 39S     17:12 260     17:40     
2014 Oct 14 (Tue)   05:35    06:04 100     11:37 38S     17:10 259     17:39     
2014 Oct 15 (Wed)   05:36    06:05 101     11:37 38S     17:08 259     17:37     
2014 Oct 16 (Thu)   05:37    06:06 101     11:37 38S     17:07 258     17:36     
2014 Oct 17 (Fri)   05:39    06:07 102     11:37 37S     17:05 258     17:34     
2014 Oct 18 (Sat)   05:40    06:09 102     11:36 37S     17:03 257     17:32     
2014 Oct 19 (Sun)   05:41    06:10 103     11:36 36S     17:02 257     17:31     
2014 Oct 20 (Mon)   05:42    06:11 103     11:36 36S     17:00 256     17:29     
2014 Oct 21 (Tue)   05:43    06:12 104     11:36 36S     16:59 256     17:28     
2014 Oct 22 (Wed)   05:45    06:14 104     11:36 35S     16:57 255     17:26     
2014 Oct 23 (Thu)   05:46    06:15 105     11:36 35S     16:56 255     17:25     
2014 Oct 24 (Fri)   05:47    06:16 105     11:35 35S     16:54 254     17:23     
2014 Oct 25 (Sat)   05:48    06:17 106     11:35 34S     16:53 254     17:22     
2014 Oct 26 (Sun)   05:49    06:19 106     11:35 34S     16:51 253     17:20     
2014 Oct 27 (Mon)   05:51    06:20 107     11:35 34S     16:50 253     17:19     
2014 Oct 28 (Tue)   05:52    06:21 107     11:35 33S     16:48 252     17:18     
2014 Oct 29 (Wed)   05:53    06:23 108     11:35 33S     16:47 252     17:16     
2014 Oct 30 (Thu)   05:54    06:24 108     11:35 33S     16:45 251     17:15     
2014 Oct 31 (Fri)   05:55    06:25 109     11:35 32S     16:44 251     17:14     
2014 Nov 01 (Sat)   05:57    06:26 109     11:35 32S     16:43 251     17:12     
2014 Nov 02 (Sun)   05:58    06:28 110     11:35 32S     16:41 250     17:11     
2014 Nov 03 (Mon)   05:59    06:29 110     11:35 31S     16:40 250     17:10     
2014 Nov 04 (Tue)   06:00    06:30 111     11:35 31S     16:39 249     17:09     
2014 Nov 05 (Wed)   06:02    06:32 111     11:35 31S     16:37 249     17:07     
2014 Nov 06 (Thu)   06:03    06:33 111     11:35 30S     16:36 248     17:06     
2014 Nov 07 (Fri)   06:04    06:34 112     11:35 30S     16:35 248     17:05     
2014 Nov 08 (Sat)   06:05    06:36 112     11:35 30S     16:34 248     17:04     
2014 Nov 09 (Sun)   06:07    06:37 113     11:35 30S     16:33 247     17:03     
2014 Nov 10 (Mon)   06:08    06:38 113     11:35 29S     16:32 247     17:02     
2014 Nov 11 (Tue)   06:09    06:40 114     11:35 29S     16:30 246     17:01     
2014 Nov 12 (Wed)   06:10    06:41 114     11:35 29S     16:29 246     17:00     
2014 Nov 13 (Thu)   06:11    06:42 114     11:35 28S     16:28 246     16:59     
2014 Nov 14 (Fri)   06:13    06:43 115     11:36 28S     16:27 245     16:58     
2014 Nov 15 (Sat)   06:14    06:45 115     11:36 28S     16:26 245     16:57     
2014 Nov 16 (Sun)   06:15    06:46 115     11:36 28S     16:25 244     16:56     
2014 Nov 17 (Mon)   06:16    06:47 116     11:36 27S     16:25 244     16:56     
2014 Nov 18 (Tue)   06:17    06:49 116     11:36 27S     16:24 244     16:55     
2014 Nov 19 (Wed)   06:19    06:50 116     11:37 27S     16:23 243     16:54     
2014 Nov 20 (Thu)   06:20    06:51 117     11:37 27S     16:22 243     16:53     
2014 Nov 21 (Fri)   06:21    06:52 117     11:37 27S     16:21 243     16:53     
2014 Nov 22 (Sat)   06:22    06:54 117     11:37 26S     16:21 242     16:52     
2014 Nov 23 (Sun)   06:23    06:55 118     11:38 26S     16:20 242     16:52     
2014 Nov 24 (Mon)   06:24    06:56 118     11:38 26S     16:19 242     16:51     
2014 Nov 25 (Tue)   06:26    06:57 118     11:38 26S     16:19 242     16:50     
2014 Nov 26 (Wed)   06:27    06:58 119     11:38 26S     16:18 241     16:50     
2014 Nov 27 (Thu)   06:28    07:00 119     11:39 25S     16:18 241     16:49     
2014 Nov 28 (Fri)   06:29    07:01 119     11:39 25S     16:17 241     16:49     
2014 Nov 29 (Sat)   06:30    07:02 119     11:39 25S     16:17 240     16:49     
2014 Nov 30 (Sun)   06:31    07:03 120     11:40 25S     16:16 240     16:48     
2014 Dec 01 (Mon)   06:32    07:04 120     11:40 25S     16:16 240     16:48     
2014 Dec 02 (Tue)   06:33    07:05 120     11:41 24S     16:16 240     16:48     
2014 Dec 03 (Wed)   06:34    07:06 120     11:41 24S     16:15 240     16:48     
2014 Dec 04 (Thu)   06:35    07:07 121     11:41 24S     16:15 239     16:47     
2014 Dec 05 (Fri)   06:36    07:08 121     11:42 24S     16:15 239     16:47     
2014 Dec 06 (Sat)   06:37    07:09 121     11:42 24S     16:15 239     16:47     
2014 Dec 07 (Sun)   06:38    07:10 121     11:43 24S     16:15 239     16:47     
2014 Dec 08 (Mon)   06:39    07:11 121     11:43 24S     16:15 239     16:47     
2014 Dec 09 (Tue)   06:40    07:12 121     11:43 24S     16:15 239     16:47     
2014 Dec 10 (Wed)   06:41    07:13 122     11:44 24S     16:15 238     16:47     
2014 Dec 11 (Thu)   06:41    07:14 122     11:44 23S     16:15 238     16:47     
2014 Dec 12 (Fri)   06:42    07:15 122     11:45 23S     16:15 238     16:47     
2014 Dec 13 (Sat)   06:43    07:16 122     11:45 23S     16:15 238     16:48     
2014 Dec 14 (Sun)   06:44    07:16 122     11:46 23S     16:15 238     16:48     
2014 Dec 15 (Mon)   06:45    07:17 122     11:46 23S     16:15 238     16:48     
2014 Dec 16 (Tue)   06:45    07:18 122     11:47 23S     16:15 238     16:48     
2014 Dec 17 (Wed)   06:46    07:19 122     11:47 23S     16:16 238     16:49     
2014 Dec 18 (Thu)   06:47    07:19 122     11:48 23S     16:16 238     16:49     
2014 Dec 19 (Fri)   06:47    07:20 122     11:48 23S     16:17 238     16:49     
2014 Dec 20 (Sat)   06:48    07:20 122     11:49 23S     16:17 238     16:50     
2014 Dec 21 (Sun)   06:48    07:21 122     11:49 23S     16:17 238     16:50     
2014 Dec 22 (Mon)   06:49    07:22 122     11:50 23S     16:18 238     16:51     
2014 Dec 23 (Tue)   06:49    07:22 122     11:50 23S     16:18 238     16:51     
2014 Dec 24 (Wed)   06:50    07:22 122     11:51 23S     16:19 238     16:52     
2014 Dec 25 (Thu)   06:50    07:23 122     11:51 23S     16:20 238     16:52     
2014 Dec 26 (Fri)   06:50    07:23 122     11:52 23S     16:20 238     16:53     
2014 Dec 27 (Sat)   06:51    07:23 122     11:52 23S     16:21 238     16:54     
2014 Dec 28 (Sun)   06:51    07:24 122     11:53 23S     16:22 238     16:54     
2014 Dec 29 (Mon)   06:51    07:24 122     11:53 23S     16:22 238     16:55     
2014 Dec 30 (Tue)   06:52    07:24 122     11:54 23S     16:23 238     16:56     
2014 Dec 31 (Wed)   06:52    07:24 122     11:54 23S     16:24 238     16:57     
2015 Jan 01 (Thu)   06:52    07:24 122     11:55 23S     16:25 238     16:58     
2015 Jan 02 (Fri)   06:52    07:24 122     11:55 24S     16:26 238     16:58     
2015 Jan 03 (Sat)   06:52    07:25 121     11:56 24S     16:27 239     16:59     
2015 Jan 04 (Sun)   06:52    07:24 121     11:56 24S     16:28 239     17:00     
2015 Jan 05 (Mon)   06:52    07:24 121     11:56 24S     16:29 239     17:01     
2015 Jan 06 (Tue)   06:52    07:24 121     11:57 24S     16:30 239     17:02     
2015 Jan 07 (Wed)   06:52    07:24 121     11:57 24S     16:31 239     17:03     
2015 Jan 08 (Thu)   06:52    07:24 121     11:58 24S     16:32 239     17:04     
2015 Jan 09 (Fri)   06:52    07:24 120     11:58 24S     16:33 240     17:05     
2015 Jan 10 (Sat)   06:51    07:24 120     11:59 25S     16:34 240     17:06     
2015 Jan 11 (Sun)   06:51    07:23 120     11:59 25S     16:35 240     17:07     
2015 Jan 12 (Mon)   06:51    07:23 120     11:59 25S     16:36 240     17:08     
2015 Jan 13 (Tue)   06:51    07:22 119     12:00 25S     16:37 241     17:09     
2015 Jan 14 (Wed)   06:50    07:22 119     12:00 25S     16:39 241     17:10     
2015 Jan 15 (Thu)   06:50    07:22 119     12:01 25S     16:40 241     17:12     
2015 Jan 16 (Fri)   06:49    07:21 119     12:01 26S     16:41 241     17:13     
2015 Jan 17 (Sat)   06:49    07:21 118     12:01 26S     16:42 242     17:14     
2015 Jan 18 (Sun)   06:48    07:20 118     12:02 26S     16:43 242     17:15     
2015 Jan 19 (Mon)   06:48    07:19 118     12:02 26S     16:45 242     17:16     
2015 Jan 20 (Tue)   06:47    07:19 118     12:02 26S     16:46 243     17:17     
2015 Jan 21 (Wed)   06:47    07:18 117     12:02 27S     16:47 243     17:19     
2015 Jan 22 (Thu)   06:46    07:17 117     12:03 27S     16:49 243     17:20     
2015 Jan 23 (Fri)   06:45    07:16 117     12:03 27S     16:50 244     17:21     
2015 Jan 24 (Sat)   06:45    07:16 116     12:03 27S     16:51 244     17:22     
2015 Jan 25 (Sun)   06:44    07:15 116     12:03 27S     16:53 244     17:24     
2015 Jan 26 (Mon)   06:43    07:14 115     12:04 28S     16:54 245     17:25     
2015 Jan 27 (Tue)   06:42    07:13 115     12:04 28S     16:55 245     17:26     
2015 Jan 28 (Wed)   06:41    07:12 115     12:04 28S     16:57 245     17:27     
2015 Jan 29 (Thu)   06:41    07:11 114     12:04 29S     16:58 246     17:29     
2015 Jan 30 (Fri)   06:40    07:10 114     12:04 29S     16:59 246     17:30     
2015 Jan 31 (Sat)   06:39    07:09 114     12:05 29S     17:01 247     17:31     
2015 Feb 01 (Sun)   06:38    07:08 113     12:05 29S     17:02 247     17:32     
2015 Feb 02 (Mon)   06:37    07:07 113     12:05 30S     17:03 247     17:34     
2015 Feb 03 (Tue)   06:36    07:06 112     12:05 30S     17:05 248     17:35     
2015 Feb 04 (Wed)   06:35    07:05 112     12:05 30S     17:06 248     17:36     
2015 Feb 05 (Thu)   06:33    07:04 112     12:05 31S     17:07 249     17:38     
2015 Feb 06 (Fri)   06:32    07:02 111     12:05 31S     17:09 249     17:39     
2015 Feb 07 (Sat)   06:31    07:01 111     12:05 31S     17:10 250     17:40     
2015 Feb 08 (Sun)   06:30    07:00 110     12:05 31S     17:11 250     17:41     
2015 Feb 09 (Mon)   06:29    06:59 110     12:05 32S     17:13 250     17:43     
2015 Feb 10 (Tue)   06:27    06:57 109     12:05 32S     17:14 251     17:44     
2015 Feb 11 (Wed)   06:26    06:56 109     12:05 32S     17:16 251     17:45     
2015 Feb 12 (Thu)   06:25    06:55 108     12:05 33S     17:17 252     17:47     
2015 Feb 13 (Fri)   06:24    06:53 108     12:05 33S     17:18 252     17:48     
2015 Feb 14 (Sat)   06:22    06:52 107     12:05 33S     17:20 253     17:49     
2015 Feb 15 (Sun)   06:21    06:50 107     12:05 34S     17:21 253     17:50     
2015 Feb 16 (Mon)   06:20    06:49 106     12:05 34S     17:22 254     17:52     
2015 Feb 17 (Tue)   06:18    06:47 106     12:05 34S     17:24 254     17:53     
2015 Feb 18 (Wed)   06:17    06:46 105     12:05 35S     17:25 255     17:54     
2015 Feb 19 (Thu)   06:15    06:44 105     12:05 35S     17:26 255     17:56     
2015 Feb 20 (Fri)   06:14    06:43 104     12:05 36S     17:28 256     17:57     
2015 Feb 21 (Sat)   06:12    06:41 104     12:05 36S     17:29 256     17:58     
2015 Feb 22 (Sun)   06:11    06:40 103     12:05 36S     17:30 257     17:59     
2015 Feb 23 (Mon)   06:09    06:38 103     12:05 37S     17:32 257     18:01     
2015 Feb 24 (Tue)   06:08    06:37 102     12:04 37S     17:33 258     18:02     
2015 Feb 25 (Wed)   06:06    06:35 102     12:04 37S     17:34 258     18:03     
2015 Feb 26 (Thu)   06:05    06:33 101     12:04 38S     17:36 259     18:04     
2015 Feb 27 (Fri)   06:03    06:32 101     12:04 38S     17:37 259     18:06     
2015 Feb 28 (Sat)   06:01    06:30 100     12:04 38S     17:38 260     18:07     
2015 Mar 01 (Sun)   06:00    06:29 100     12:04 39S     17:39 260     18:08     
2015 Mar 02 (Mon)   05:58    06:27  99     12:03 39S     17:41 261     18:09     
2015 Mar 03 (Tue)   05:57    06:25  99     12:03 40S     17:42 261     18:11     
2015 Mar 04 (Wed)   05:55    06:24  98     12:03 40S     17:43 262     18:12     
2015 Mar 05 (Thu)   05:53    06:22  98     12:03 40S     17:44 263     18:13     
2015 Mar 06 (Fri)   05:52    06:20  97     12:03 41S     17:46 263     18:14     
2015 Mar 07 (Sat)   05:50    06:18  97     12:02 41S     17:47 264     18:16     
2015 Mar 08 (Sun)   05:48    06:17  96     12:02 42S     17:48 264     18:17     
2015 Mar 09 (Mon)   05:46    06:15  96     12:02 42S     17:49 265     18:18     
2015 Mar 10 (Tue)   05:45    06:13  95     12:02 42S     17:51 265     18:19     
2015 Mar 11 (Wed)   05:43    06:11  95     12:01 43S     17:52 266     18:20     
2015 Mar 12 (Thu)   05:41    06:10  94     12:01 43S     17:53 266     18:22     
2015 Mar 13 (Fri)   05:39    06:08  93     12:01 43S     17:54 267     18:23     
2015 Mar 14 (Sat)   05:38    06:06  93     12:01 44S     17:56 267     18:24     
2015 Mar 15 (Sun)   05:36    06:04  92     12:00 44S     17:57 268     18:25     
2015 Mar 16 (Mon)   05:34    06:03  92     12:00 45S     17:58 268     18:27     
2015 Mar 17 (Tue)   05:32    06:01  91     12:00 45S     17:59 269     18:28     
2015 Mar 18 (Wed)   05:30    05:59  91     11:59 45S     18:01 270     18:29     
2015 Mar 19 (Thu)   05:29    05:57  90     11:59 46S     18:02 270     18:30     
2015 Mar 20 (Fri)   05:27    05:55  90     11:59 46S     18:03 271     18:32     
2015 Mar 21 (Sat)   05:25    05:54  89     11:58 47S     18:04 271     18:33     
2015 Mar 22 (Sun)   05:23    05:52  89     11:58 47S     18:05 272     18:34     
2015 Mar 23 (Mon)   05:21    05:50  88     11:58 47S     18:07 272     18:35     
2015 Mar 24 (Tue)   05:20    05:48  87     11:58 48S     18:08 273     18:36     
2015 Mar 25 (Wed)   05:18    05:46  87     11:57 48S     18:09 273     18:38     
2015 Mar 26 (Thu)   05:16    05:45  86     11:57 49S     18:10 274     18:39     
2015 Mar 27 (Fri)   05:14    05:43  86     11:57 49S     18:11 274     18:40     
2015 Mar 28 (Sat)   05:12    05:41  85     11:56 49S     18:13 275     18:41     
2015 Mar 29 (Sun)   05:10    05:39  85     11:56 50S     18:14 276     18:43     
2015 Mar 30 (Mon)   05:09    05:37  84     11:56 50S     18:15 276     18:44     
2015 Mar 31 (Tue)   05:07    05:36  84     11:55 51S     18:16 277     18:45     
2015 Apr 01 (Wed)   05:05    05:34  83     11:55 51S     18:17 277     18:46     
2015 Apr 02 (Thu)   05:03    05:32  83     11:55 51S     18:19 278     18:48     
2015 Apr 03 (Fri)   05:01    05:30  82     11:55 52S     18:20 278     18:49     
2015 Apr 04 (Sat)   04:59    05:29  82     11:54 52S     18:21 279     18:50     
2015 Apr 05 (Sun)   04:58    05:27  81     11:54 52S     18:22 279     18:51     
2015 Apr 06 (Mon)   04:56    05:25  80     11:54 53S     18:23 280     18:53     
2015 Apr 07 (Tue)   04:54    05:23  80     11:53 53S     18:24 280     18:54     
2015 Apr 08 (Wed)   04:52    05:21  79     11:53 54S     18:26 281     18:55     
2015 Apr 09 (Thu)   04:50    05:20  79     11:53 54S     18:27 281     18:56     
2015 Apr 10 (Fri)   04:49    05:18  78     11:53 54S     18:28 282     18:58     
2015 Apr 11 (Sat)   04:47    05:16  78     11:52 55S     18:29 282     18:59     
2015 Apr 12 (Sun)   04:45    05:15  77     11:52 55S     18:30 283     19:00     
2015 Apr 13 (Mon)   04:43    05:13  77     11:52 55S     18:32 283     19:01     
2015 Apr 14 (Tue)   04:42    05:11  76     11:52 56S     18:33 284     19:03     
2015 Apr 15 (Wed)   04:40    05:10  76     11:51 56S     18:34 284     19:04     
2015 Apr 16 (Thu)   04:38    05:08  75     11:51 57S     18:35 285     19:05     
2015 Apr 17 (Fri)   04:36    05:06  75     11:51 57S     18:36 285     19:06     
2015 Apr 18 (Sat)   04:35    05:05  74     11:51 57S     18:38 286     19:08     
2015 Apr 19 (Sun)   04:33    05:03  74     11:50 58S     18:39 286     19:09     
2015 Apr 20 (Mon)   04:31    05:01  73     11:50 58S     18:40 287     19:10     
2015 Apr 21 (Tue)   04:29    05:00  73     11:50 58S     18:41 287     19:11     
2015 Apr 22 (Wed)   04:28    04:58  72     11:50 59S     18:42 288     19:13     
2015 Apr 23 (Thu)   04:26    04:57  72     11:50 59S     18:43 288     19:14     
2015 Apr 24 (Fri)   04:24    04:55  71     11:49 59S     18:45 289     19:15     
2015 Apr 25 (Sat)   04:23    04:53  71     11:49 60S     18:46 289     19:17     
2015 Apr 26 (Sun)   04:21    04:52  71     11:49 60S     18:47 290     19:18     
2015 Apr 27 (Mon)   04:20    04:50  70     11:49 60S     18:48 290     19:19     
2015 Apr 28 (Tue)   04:18    04:49  70     11:49 61S     18:49 291     19:20     
2015 Apr 29 (Wed)   04:16    04:47  69     11:49 61S     18:51 291     19:22     
2015 Apr 30 (Thu)   04:15    04:46  69     11:48 61S     18:52 292     19:23     
2015 May 01 (Fri)   04:13    04:45  68     11:48 61S     18:53 292     19:24     
2015 May 02 (Sat)   04:12    04:43  68     11:48 62S     18:54 292     19:26     
2015 May 03 (Sun)   04:10    04:42  67     11:48 62S     18:55 293     19:27     
2015 May 04 (Mon)   04:09    04:40  67     11:48 62S     18:56 293     19:28     
2015 May 05 (Tue)   04:07    04:39  67     11:48 63S     18:58 294     19:29     
2015 May 06 (Wed)   04:06    04:38  66     11:48 63S     18:59 294     19:31     
2015 May 07 (Thu)   04:04    04:36  66     11:48 63S     19:00 294     19:32     
2015 May 08 (Fri)   04:03    04:35  65     11:48 64S     19:01 295     19:33     
2015 May 09 (Sat)   04:02    04:34  65     11:48 64S     19:02 295     19:35     
2015 May 10 (Sun)   04:00    04:33  65     11:48 64S     19:03 296     19:36     
2015 May 11 (Mon)   03:59    04:32  64     11:48 64S     19:04 296     19:37     
2015 May 12 (Tue)   03:58    04:30  64     11:48 65S     19:05 296     19:38     
2015 May 13 (Wed)   03:56    04:29  63     11:48 65S     19:07 297     19:39     
2015 May 14 (Thu)   03:55    04:28  63     11:48 65S     19:08 297     19:41     
2015 May 15 (Fri)   03:54    04:27  63     11:48 65S     19:09 297     19:42     
2015 May 16 (Sat)   03:53    04:26  62     11:48 66S     19:10 298     19:43     
2015 May 17 (Sun)   03:52    04:25  62     11:48 66S     19:11 298     19:44     
2015 May 18 (Mon)   03:51    04:24  62     11:48 66S     19:12 298     19:45     
2015 May 19 (Tue)   03:49    04:23  61     11:48 66S     19:13 299     19:47     
2015 May 20 (Wed)   03:48    04:22  61     11:48 66S     19:14 299     19:48     
2015 May 21 (Thu)   03:47    04:21  61     11:48 67S     19:15 299     19:49     
2015 May 22 (Fri)   03:46    04:20  60     11:48 67S     19:16 300     19:50     
2015 May 23 (Sat)   03:45    04:19  60     11:48 67S     19:17 300     19:51     
2015 May 24 (Sun)   03:45    04:19  60     11:48 67S     19:18 300     19:52     
2015 May 25 (Mon)   03:44    04:18  60     11:48 67S     19:19 301     19:53     
2015 May 26 (Tue)   03:43    04:17  59     11:48 68S     19:20 301     19:54     
2015 May 27 (Wed)   03:42    04:16  59     11:48 68S     19:21 301     19:55     
2015 May 28 (Thu)   03:41    04:16  59     11:48 68S     19:22 301     19:56     
2015 May 29 (Fri)   03:40    04:15  59     11:49 68S     19:23 302     19:57     
2015 May 30 (Sat)   03:40    04:14  58     11:49 68S     19:24 302     19:58     
2015 May 31 (Sun)   03:39    04:14  58     11:49 68S     19:24 302     19:59     
2015 Jun 01 (Mon)   03:38    04:13  58     11:49 68S     19:25 302     20:00     
2015 Jun 02 (Tue)   03:38    04:13  58     11:49 69S     19:26 302     20:01     
2015 Jun 03 (Wed)   03:37    04:12  58     11:49 69S     19:27 303     20:02     
2015 Jun 04 (Thu)   03:37    04:12  57     11:49 69S     19:28 303     20:03     
2015 Jun 05 (Fri)   03:36    04:11  57     11:50 69S     19:28 303     20:04     
2015 Jun 06 (Sat)   03:36    04:11  57     11:50 69S     19:29 303     20:04     
2015 Jun 07 (Sun)   03:35    04:11  57     11:50 69S     19:30 303     20:05     
2015 Jun 08 (Mon)   03:35    04:10  57     11:50 69S     19:30 303     20:06     
2015 Jun 09 (Tue)   03:35    04:10  57     11:50 69S     19:31 303     20:06     
2015 Jun 10 (Wed)   03:34    04:10  56     11:51 69S     19:31 304     20:07     
2015 Jun 11 (Thu)   03:34    04:10  56     11:51 70S     19:32 304     20:08     
2015 Jun 12 (Fri)   03:34    04:10  56     11:51 70S     19:33 304     20:08     
2015 Jun 13 (Sat)   03:34    04:10  56     11:51 70S     19:33 304     20:09     
2015 Jun 14 (Sun)   03:34    04:09  56     11:51 70S     19:34 304     20:09     
2015 Jun 15 (Mon)   03:34    04:09  56     11:52 70S     19:34 304     20:10     
2015 Jun 16 (Tue)   03:34    04:09  56     11:52 70S     19:34 304     20:10     
2015 Jun 17 (Wed)   03:34    04:09  56     11:52 70S     19:35 304     20:11     
2015 Jun 18 (Thu)   03:34    04:10  56     11:52 70S     19:35 304     20:11     
2015 Jun 19 (Fri)   03:34    04:10  56     11:53 70S     19:35 304     20:11     
2015 Jun 20 (Sat)   03:34    04:10  56     11:53 70S     19:36 304     20:12     
2015 Jun 21 (Sun)   03:34    04:10  56     11:53 70S     19:36 304     20:12     
2015 Jun 22 (Mon)   03:34    04:10  56     11:53 70S     19:36 304     20:12     
2015 Jun 23 (Tue)   03:35    04:10  56     11:53 70S     19:36 304     20:12     
2015 Jun 24 (Wed)   03:35    04:11  56     11:54 70S     19:36 304     20:12     
2015 Jun 25 (Thu)   03:35    04:11  56     11:54 70S     19:36 304     20:12     
2015 Jun 26 (Fri)   03:36    04:11  56     11:54 70S     19:37 304     20:12     
2015 Jun 27 (Sat)   03:36    04:12  56     11:54 70S     19:37 304     20:12     
2015 Jun 28 (Sun)   03:36    04:12  56     11:54 70S     19:37 304     20:12     
2015 Jun 29 (Mon)   03:37    04:13  56     11:55 70S     19:36 304     20:12     
2015 Jun 30 (Tue)   03:37    04:13  56     11:55 70S     19:36 304     20:12     
2015 Jul 01 (Wed)   03:38    04:14  56     11:55 70S     19:36 304     20:12     
2015 Jul 02 (Thu)   03:38    04:14  56     11:55 69S     19:36 304     20:12     
2015 Jul 03 (Fri)   03:39    04:15  56     11:55 69S     19:36 303     20:11     
2015 Jul 04 (Sat)   03:40    04:15  57     11:56 69S     19:36 303     20:11     
2015 Jul 05 (Sun)   03:40    04:16  57     11:56 69S     19:35 303     20:11     
2015 Jul 06 (Mon)   03:41    04:17  57     11:56 69S     19:35 303     20:10     
2015 Jul 07 (Tue)   03:42    04:17  57     11:56 69S     19:35 303     20:10     
2015 Jul 08 (Wed)   03:43    04:18  57     11:56 69S     19:34 303     20:09     
2015 Jul 09 (Thu)   03:43    04:19  57     11:56 69S     19:34 303     20:09     
2015 Jul 10 (Fri)   03:44    04:19  58     11:57 69S     19:33 302     20:08     
2015 Jul 11 (Sat)   03:45    04:20  58     11:57 69S     19:33 302     20:08     
2015 Jul 12 (Sun)   03:46    04:21  58     11:57 68S     19:32 302     20:07     
2015 Jul 13 (Mon)   03:47    04:22  58     11:57 68S     19:32 302     20:06     
2015 Jul 14 (Tue)   03:48    04:23  58     11:57 68S     19:31 302     20:06     
2015 Jul 15 (Wed)   03:49    04:23  59     11:57 68S     19:30 301     20:05     
2015 Jul 16 (Thu)   03:50    04:24  59     11:57 68S     19:30 301     20:04     
2015 Jul 17 (Fri)   03:51    04:25  59     11:57 68S     19:29 301     20:03     
2015 Jul 18 (Sat)   03:52    04:26  59     11:57 67S     19:28 301     20:03     
2015 Jul 19 (Sun)   03:53    04:27  60     11:58 67S     19:28 300     20:02     
2015 Jul 20 (Mon)   03:54    04:28  60     11:58 67S     19:27 300     20:01     
2015 Jul 21 (Tue)   03:55    04:29  60     11:58 67S     19:26 300     20:00     
2015 Jul 22 (Wed)   03:56    04:30  60     11:58 67S     19:25 299     19:59     
2015 Jul 23 (Thu)   03:57    04:31  61     11:58 67S     19:24 299     19:58     
2015 Jul 24 (Fri)   03:58    04:32  61     11:58 66S     19:23 299     19:57     
2015 Jul 25 (Sat)   03:59    04:33  61     11:58 66S     19:22 298     19:56     
2015 Jul 26 (Sun)   04:00    04:34  62     11:58 66S     19:21 298     19:54     
2015 Jul 27 (Mon)   04:01    04:35  62     11:58 66S     19:20 298     19:53     
2015 Jul 28 (Tue)   04:03    04:36  62     11:58 65S     19:19 297     19:52     
2015 Jul 29 (Wed)   04:04    04:37  63     11:58 65S     19:18 297     19:51     
2015 Jul 30 (Thu)   04:05    04:38  63     11:58 65S     19:17 297     19:50     
2015 Jul 31 (Fri)   04:06    04:39  63     11:58 65S     19:16 296     19:48     
2015 Aug 01 (Sat)   04:07    04:40  64     11:58 64S     19:14 296     19:47     
2015 Aug 02 (Sun)   04:08    04:41  64     11:58 64S     19:13 296     19:46     
2015 Aug 03 (Mon)   04:10    04:42  64     11:57 64S     19:12 295     19:44     
2015 Aug 04 (Tue)   04:11    04:43  65     11:57 64S     19:11 295     19:43     
2015 Aug 05 (Wed)   04:12    04:44  65     11:57 63S     19:09 295     19:42     
2015 Aug 06 (Thu)   04:13    04:45  66     11:57 63S     19:08 294     19:40     
2015 Aug 07 (Fri)   04:15    04:47  66     11:57 63S     19:07 294     19:39     
2015 Aug 08 (Sat)   04:16    04:48  66     11:57 63S     19:05 293     19:37     
2015 Aug 09 (Sun)   04:17    04:49  67     11:57 62S     19:04 293     19:36     
2015 Aug 10 (Mon)   04:18    04:50  67     11:57 62S     19:03 292     19:34     
2015 Aug 11 (Tue)   04:19    04:51  68     11:56 62S     19:01 292     19:33     
2015 Aug 12 (Wed)   04:21    04:52  68     11:56 61S     19:00 292     19:31     
2015 Aug 13 (Thu)   04:22    04:53  69     11:56 61S     18:58 291     19:30     
2015 Aug 14 (Fri)   04:23    04:54  69     11:56 61S     18:57 291     19:28     
2015 Aug 15 (Sat)   04:24    04:55  69     11:56 61S     18:55 290     19:26     
2015 Aug 16 (Sun)   04:26    04:57  70     11:56 60S     18:54 290     19:25     
2015 Aug 17 (Mon)   04:27    04:58  70     11:55 60S     18:52 289     19:23     
2015 Aug 18 (Tue)   04:28    04:59  71     11:55 60S     18:51 289     19:21     
2015 Aug 19 (Wed)   04:29    05:00  71     11:55 59S     18:49 288     19:20     
2015 Aug 20 (Thu)   04:30    05:01  72     11:55 59S     18:48 288     19:18     
2015 Aug 21 (Fri)   04:32    05:02  72     11:54 59S     18:46 288     19:16     
2015 Aug 22 (Sat)   04:33    05:03  73     11:54 58S     18:44 287     19:15     
2015 Aug 23 (Sun)   04:34    05:04  73     11:54 58S     18:43 287     19:13     
2015 Aug 24 (Mon)   04:35    05:05  74     11:54 58S     18:41 286     19:11     
2015 Aug 25 (Tue)   04:36    05:07  74     11:53 57S     18:39 286     19:09     
2015 Aug 26 (Wed)   04:38    05:08  75     11:53 57S     18:38 285     19:08     
2015 Aug 27 (Thu)   04:39    05:09  75     11:53 57S     18:36 285     19:06     
2015 Aug 28 (Fri)   04:40    05:10  76     11:53 56S     18:34 284     19:04     
2015 Aug 29 (Sat)   04:41    05:11  76     11:52 56S     18:33 284     19:02     
2015 Aug 30 (Sun)   04:42    05:12  77     11:52 55S     18:31 283     19:01     
2015 Aug 31 (Mon)   04:44    05:13  77     11:52 55S     18:29 283     18:59     
2015 Sep 01 (Tue)   04:45    05:14  78     11:51 55S     18:27 282     18:57     
2015 Sep 02 (Wed)   04:46    05:16  78     11:51 54S     18:26 282     18:55     
2015 Sep 03 (Thu)   04:47    05:17  79     11:51 54S     18:24 281     18:53     
2015 Sep 04 (Fri)   04:48    05:18  79     11:50 54S     18:22 281     18:51     
2015 Sep 05 (Sat)   04:50    05:19  80     11:50 53S     18:20 280     18:50     
2015 Sep 06 (Sun)   04:51    05:20  80     11:50 53S     18:19 280     18:48     
2015 Sep 07 (Mon)   04:52    05:21  81     11:49 53S     18:17 279     18:46     
2015 Sep 08 (Tue)   04:53    05:22  81     11:49 52S     18:15 279     18:44     
2015 Sep 09 (Wed)   04:54    05:23  82     11:49 52S     18:13 278     18:42     
2015 Sep 10 (Thu)   04:55    05:24  82     11:48 51S     18:11 278     18:40     
2015 Sep 11 (Fri)   04:57    05:26  83     11:48 51S     18:10 277     18:39     
2015 Sep 12 (Sat)   04:58    05:27  83     11:48 51S     18:08 276     18:37     
2015 Sep 13 (Sun)   04:59    05:28  84     11:47 50S     18:06 276     18:35     
2015 Sep 14 (Mon)   05:00    05:29  84     11:47 50S     18:04 275     18:33     
2015 Sep 15 (Tue)   05:01    05:30  85     11:47 50S     18:02 275     18:31     
2015 Sep 16 (Wed)   05:02    05:31  85     11:46 49S     18:01 274     18:29     
2015 Sep 17 (Thu)   05:03    05:32  86     11:46 49S     17:59 274     18:27     
2015 Sep 18 (Fri)   05:05    05:33  86     11:45 48S     17:57 273     18:25     
2015 Sep 19 (Sat)   05:06    05:35  87     11:45 48S     17:55 273     18:24     
2015 Sep 20 (Sun)   05:07    05:36  88     11:45 48S     17:53 272     18:22     
2015 Sep 21 (Mon)   05:08    05:37  88     11:44 47S     17:51 272     18:20     
2015 Sep 22 (Tue)   05:09    05:38  89     11:44 47S     17:50 271     18:18     
2015 Sep 23 (Wed)   05:10    05:39  89     11:44 46S     17:48 271     18:16     
2015 Sep 24 (Thu)   05:12    05:40  90     11:43 46S     17:46 270     18:14     
2015 Sep 25 (Fri)   05:13    05:41  90     11:43 46S     17:44 270     18:13     
2015 Sep 26 (Sat)   05:14    05:42  91     11:43 45S     17:42 269     18:11     
2015 Sep 27 (Sun)   05:15    05:44  91     11:42 45S     17:40 268     18:09     
2015 Sep 28 (Mon)   05:16    05:45  92     11:42 44S     17:39 268     18:07     
2015 Sep 29 (Tue)   05:17    05:46  92     11:42 44S     17:37 267     18:05     
2015 Sep 30 (Wed)   05:18    05:47  93     11:41 44S     17:35 267     18:03     
2015 Oct 01 (Thu)   05:20    05:48  93     11:41 43S     17:33 266     18:02     
2015 Oct 02 (Fri)   05:21    05:49  94     11:41 43S     17:31 266     18:00     
2015 Oct 03 (Sat)   05:22    05:50  94     11:40 43S     17:30 265     17:58     
2015 Oct 04 (Sun)   05:23    05:52  95     11:40 42S     17:28 265     17:56     
2015 Oct 05 (Mon)   05:24    05:53  96     11:40 42S     17:26 264     17:55     
2015 Oct 06 (Tue)   05:25    05:54  96     11:39 41S     17:24 264     17:53     
2015 Oct 07 (Wed)   05:26    05:55  97     11:39 41S     17:22 263     17:51     
2015 Oct 08 (Thu)   05:28    05:56  97     11:39 41S     17:21 263     17:49     
2015 Oct 09 (Fri)   05:29    05:57  98     11:39 40S     17:19 262     17:48     
2015 Oct 10 (Sat)   05:30    05:59  98     11:38 40S     17:17 262     17:46     
2015 Oct 11 (Sun)   05:31    06:00  99     11:38 39S     17:16 261     17:44     
2015 Oct 12 (Mon)   05:32    06:01  99     11:38 39S     17:14 260     17:43     
2015 Oct 13 (Tue)   05:34    06:02 100     11:38 39S     17:12 260     17:41     
2015 Oct 14 (Wed)   05:35    06:03 100     11:37 38S     17:10 259     17:39     
2015 Oct 15 (Thu)   05:36    06:05 101     11:37 38S     17:09 259     17:38     
2015 Oct 16 (Fri)   05:37    06:06 101     11:37 38S     17:07 258     17:36     
2015 Oct 17 (Sat)   05:38    06:07 102     11:37 37S     17:05 258     17:34     
2015 Oct 18 (Sun)   05:39    06:08 102     11:36 37S     17:04 257     17:33     
2015 Oct 19 (Mon)   05:41    06:10 103     11:36 37S     17:02 257     17:31     
2015 Oct 20 (Tue)   05:42    06:11 103     11:36 36S     17:01 256     17:30     
2015 Oct 21 (Wed)   05:43    06:12 104     11:36 36S     16:59 256     17:28     
2015 Oct 22 (Thu)   05:44    06:13 104     11:36 35S     16:58 255     17:27     
2015 Oct 23 (Fri)   05:45    06:15 105     11:36 35S     16:56 255     17:25     
2015 Oct 24 (Sat)   05:47    06:16 105     11:35 35S     16:54 254     17:24     
2015 Oct 25 (Sun)   05:48    06:17 106     11:35 34S     16:53 254     17:22     
2015 Oct 26 (Mon)   05:49    06:18 106     11:35 34S     16:51 253     17:21     
2015 Oct 27 (Tue)   05:50    06:20 107     11:35 34S     16:50 253     17:19     
2015 Oct 28 (Wed)   05:52    06:21 107     11:35 33S     16:49 253     17:18     
2015 Oct 29 (Thu)   05:53    06:22 108     11:35 33S     16:47 252     17:17     
2015 Oct 30 (Fri)   05:54    06:24 108     11:35 33S     16:46 252     17:15     
2015 Oct 31 (Sat)   05:55    06:25 109     11:35 32S     16:44 251     17:14     
2015 Nov 01 (Sun)   05:56    06:26 109     11:35 32S     16:43 251     17:13     
2015 Nov 02 (Mon)   05:58    06:27 110     11:35 32S     16:42 250     17:11     
2015 Nov 03 (Tue)   05:59    06:29 110     11:35 31S     16:40 250     17:10     
2015 Nov 04 (Wed)   06:00    06:30 110     11:35 31S     16:39 249     17:09     
2015 Nov 05 (Thu)   06:01    06:31 111     11:35 31S     16:38 249     17:08     
2015 Nov 06 (Fri)   06:03    06:33 111     11:35 31S     16:36 248     17:07     
2015 Nov 07 (Sat)   06:04    06:34 112     11:35 30S     16:35 248     17:05     
2015 Nov 08 (Sun)   06:05    06:35 112     11:35 30S     16:34 248     17:04     
2015 Nov 09 (Mon)   06:06    06:37 113     11:35 30S     16:33 247     17:03     
2015 Nov 10 (Tue)   06:07    06:38 113     11:35 29S     16:32 247     17:02     
2015 Nov 11 (Wed)   06:09    06:39 113     11:35 29S     16:31 246     17:01     
2015 Nov 12 (Thu)   06:10    06:41 114     11:35 29S     16:30 246     17:00     
2015 Nov 13 (Fri)   06:11    06:42 114     11:35 29S     16:29 246     16:59     
2015 Nov 14 (Sat)   06:12    06:43 115     11:36 28S     16:28 245     16:58     
2015 Nov 15 (Sun)   06:14    06:44 115     11:36 28S     16:27 245     16:58     
2015 Nov 16 (Mon)   06:15    06:46 115     11:36 28S     16:26 245     16:57     
2015 Nov 17 (Tue)   06:16    06:47 116     11:36 28S     16:25 244     16:56     
2015 Nov 18 (Wed)   06:17    06:48 116     11:36 27S     16:24 244     16:55     
2015 Nov 19 (Thu)   06:18    06:50 116     11:37 27S     16:23 243     16:54     
2015 Nov 20 (Fri)   06:20    06:51 117     11:37 27S     16:22 243     16:54     
2015 Nov 21 (Sat)   06:21    06:52 117     11:37 27S     16:22 243     16:53     
2015 Nov 22 (Sun)   06:22    06:53 117     11:37 26S     16:21 243     16:52     
2015 Nov 23 (Mon)   06:23    06:55 118     11:38 26S     16:20 242     16:52     
2015 Nov 24 (Tue)   06:24    06:56 118     11:38 26S     16:19 242     16:51     
2015 Nov 25 (Wed)   06:25    06:57 118     11:38 26S     16:19 242     16:51     
2015 Nov 26 (Thu)   06:26    06:58 119     11:38 26S     16:18 241     16:50     
2015 Nov 27 (Fri)   06:28    06:59 119     11:39 25S     16:18 241     16:50     
2015 Nov 28 (Sat)   06:29    07:01 119     11:39 25S     16:17 241     16:49     
2015 Nov 29 (Sun)   06:30    07:02 119     11:39 25S     16:17 241     16:49     
2015 Nov 30 (Mon)   06:31    07:03 120     11:40 25S     16:16 240     16:48     
2015 Dec 01 (Tue)   06:32    07:04 120     11:40 25S     16:16 240     16:48     
2015 Dec 02 (Wed)   06:33    07:05 120     11:40 25S     16:16 240     16:48     
2015 Dec 03 (Thu)   06:34    07:06 120     11:41 24S     16:15 240     16:48     
2015 Dec 04 (Fri)   06:35    07:07 120     11:41 24S     16:15 239     16:47     
2015 Dec 05 (Sat)   06:36    07:08 121     11:42 24S     16:15 239     16:47     
2015 Dec 06 (Sun)   06:37    07:09 121     11:42 24S     16:15 239     16:47     
2015 Dec 07 (Mon)   06:38    07:10 121     11:43 24S     16:15 239     16:47     
2015 Dec 08 (Tue)   06:39    07:11 121     11:43 24S     16:15 239     16:47     
2015 Dec 09 (Wed)   06:40    07:12 121     11:43 24S     16:15 239     16:47     
2015 Dec 10 (Thu)   06:40    07:13 122     11:44 24S     16:15 238     16:47     
2015 Dec 11 (Fri)   06:41    07:14 122     11:44 23S     16:15 238     16:47     
2015 Dec 12 (Sat)   06:42    07:15 122     11:45 23S     16:15 238     16:47     
2015 Dec 13 (Sun)   06:43    07:16 122     11:45 23S     16:15 238     16:47     
2015 Dec 14 (Mon)   06:44    07:16 122     11:46 23S     16:15 238     16:48     
2015 Dec 15 (Tue)   06:44    07:17 122     11:46 23S     16:15 238     16:48     
2015 Dec 16 (Wed)   06:45    07:18 122     11:47 23S     16:15 238     16:48     
2015 Dec 17 (Thu)   06:46    07:18 122     11:47 23S     16:16 238     16:49     
2015 Dec 18 (Fri)   06:46    07:19 122     11:48 23S     16:16 238     16:49     
2015 Dec 19 (Sat)   06:47    07:20 122     11:48 23S     16:16 238     16:49     
2015 Dec 20 (Sun)   06:48    07:20 122     11:49 23S     16:17 238     16:50     
2015 Dec 21 (Mon)   06:48    07:21 122     11:49 23S     16:17 238     16:50     
2015 Dec 22 (Tue)   06:49    07:21 122     11:50 23S     16:18 238     16:51     
2015 Dec 23 (Wed)   06:49    07:22 122     11:50 23S     16:18 238     16:51     
2015 Dec 24 (Thu)   06:50    07:22 122     11:51 23S     16:19 238     16:52     
2015 Dec 25 (Fri)   06:50    07:23 122     11:51 23S     16:20 238     16:52     
2015 Dec 26 (Sat)   06:50    07:23 122     11:52 23S     16:20 238     16:53     
2015 Dec 27 (Sun)   06:51    07:23 122     11:52 23S     16:21 238     16:54     
2015 Dec 28 (Mon)   06:51    07:24 122     11:53 23S     16:22 238     16:54     
2015 Dec 29 (Tue)   06:51    07:24 122     11:53 23S     16:22 238     16:55     
2015 Dec 30 (Wed)   06:51    07:24 122     11:54 23S     16:23 238     16:56     
2015 Dec 31 (Thu)   06:52    07:24 122     11:54 23S     16:24 238     16:57
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Travanj 2014, 12:18:41 poslijepodne
Područje Rešetarice (sv. Ilija, Podgradina) nema satelitske slike u dovoljno visokoj razlučivosti. Rešetarica, uzput,, zanimljivost:
»Zapis s Rešetarice je nesumnjivo najveći materijalni dokaz prastare nazočnosti mazdeizma u hrvatskim zemljama. Fra Bono Vrdoljak našao je na mjestu starokršćanske bazilike u mjestu Rašetarici, u župi Podhum, u Livnu kamen s vrlo čudnim lapidarnim zapisom koje nitko nije mogao odgonetnuti. Akademik Mirko Vidović, kroatist specijalist za iranološko područje povijesti, etnologiju i lingvistiku, nakon tridesetogodišnjeg proučavanja pisma na tom kamenu (neka vrsta simbioze klinastog i aramejskog), uspio je pročitati i dokazati da su to stihovi iz Zarathuštrinih Gatha (Božjih slavopojki). Zapis je nastao negdje uoči pohoda Aleksandra Velikog na Darija III., tj., polovicom četvrtog stoljeća prije Krista. Kamen iz Rešetarice koji simbolizira mjesto obreda u spomen na mrtve je dokaz da je jednobožačka zarathuštranska vjera u našim krajevima bila prije dolaska rimske vlasti. Stoga nije slučajno da se u našim krajevima nije izgradio niti jedan poganski hram. Poganstvo su k nama donijeli rimski okupatori i oni su bili jedini pogani u našim krajevima. (pater Svetislav Stjepan Krnjak: Hrvatski zavjetni križ, Ekološki glasnik, D. Lomnica, Zagreb, 2005., str. 34. i 35.).«^ (http://www.hrvatskipravoslavci.com/index.php?option=com_content&view=category&id=2:povijest&layout=blog&Itemid=6)

Dajte arholozima kompas, ako ne možete GPS. Pogledati azimute zidova iskopina pobrojanih ovoj web stranici.^ (http://fmgg-livno.com/index.php/zbirke/arheologija/arheoloska-iskopavanja)
Lipa, Podvornice
Lištani, Podvornice
Livno, groblje sv. Ive
Rešetarica, opis položaja, ništa više, ni detalljnije od pravca SZ-JI^ (http://kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=2992)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Travanj 2014, 14:46:22 poslijepodne
Rapovine?
(http://24.media.tumblr.com/2a1e22318bd48bde24d7e2ca2d9aeacc/tumblr_n4skbzeqkp1txjp1wo1_1280.jpg) (http://24.media.tumblr.com/2a1e22318bd48bde24d7e2ca2d9aeacc/tumblr_n4skbzeqkp1txjp1wo1_1280.jpg)

Rapovine DOF

(http://37.media.tumblr.com/9635b5517219061faf14c89e9f680a32/tumblr_n4slvgS8b51txjp1wo1_1280.jpg) (http://37.media.tumblr.com/9635b5517219061faf14c89e9f680a32/tumblr_n4slvgS8b51txjp1wo1_1280.jpg)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Travanj 2014, 14:48:07 poslijepodne

Lištani

(http://24.media.tumblr.com/33845610ed9ba4f3e5e2c4631d862fa8/tumblr_n4skchCqIr1txjp1wo1_1280.jpg) (http://24.media.tumblr.com/33845610ed9ba4f3e5e2c4631d862fa8/tumblr_n4skchCqIr1txjp1wo1_1280.jpg)

Lištani DOF

(http://24.media.tumblr.com/f4799f93f761a0adf9cabc6e4e578296/tumblr_n4slwatBrs1txjp1wo1_1280.jpg) (http://24.media.tumblr.com/f4799f93f761a0adf9cabc6e4e578296/tumblr_n4slwatBrs1txjp1wo1_1280.jpg)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Travanj 2014, 14:50:25 poslijepodne

Rešetarica, crkva sv. Ilije, DOF

(http://37.media.tumblr.com/38b66cd973d67ea8de456c069d955249/tumblr_n4sltjyQ9F1txjp1wo1_1280.jpg) (http://37.media.tumblr.com/38b66cd973d67ea8de456c069d955249/tumblr_n4sltjyQ9F1txjp1wo1_1280.jpg)

Podgradina. Što je ovo u selu? Moderno gradilište ili recentne ruševine?

(http://37.media.tumblr.com/e984c2ae5db5cb784b4181e02dc23f79/tumblr_n4sm0i25yq1txjp1wo1_1280.jpg) (http://37.media.tumblr.com/e984c2ae5db5cb784b4181e02dc23f79/tumblr_n4sm0i25yq1txjp1wo1_1280.jpg)

Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Travanj 2014, 14:51:37 poslijepodne

Lipa (Livno) DOF

(http://37.media.tumblr.com/396ccfdf7d9cad037828d07be28fb654/tumblr_n4slu9OIs71txjp1wo1_1280.jpg) (http://37.media.tumblr.com/396ccfdf7d9cad037828d07be28fb654/tumblr_n4slu9OIs71txjp1wo1_1280.jpg)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Travanj 2014, 14:53:04 poslijepodne
Sveti Ivo, Livno

(http://37.media.tumblr.com/cc1966ec98573d69243972bf2c4ab8bc/tumblr_n4skdixepV1txjp1wo1_1280.jpg) (http://37.media.tumblr.com/cc1966ec98573d69243972bf2c4ab8bc/tumblr_n4skdixepV1txjp1wo1_1280.jpg)

Sveti Ivo, Livno, DOF

(http://37.media.tumblr.com/43cb13906fb76ccdf34f689868480942/tumblr_n4sluxIfSN1txjp1wo1_1280.jpg) (http://37.media.tumblr.com/43cb13906fb76ccdf34f689868480942/tumblr_n4sluxIfSN1txjp1wo1_1280.jpg)

Isto ovo što je makar imenom (ili bilo čim drugim) vezano za sudobne ivanovce svugdje odstupa po azimutu od 294º.
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Travanj 2014, 15:03:04 poslijepodne

A Deseta (http://www.geonames.org/3284481/deseta.html) u Roškom polju? I oko nje ubi geometrija sa satelitskih slika.

X Geminae

Tin Turković. Maja Zeman. Prilog poznavanju kasnoantičkih vila s područja provincije Dalmacije - slučaj vile u Strupniću kraj Livna.^ (http://www.unizd.hr/Portals/11/ArsAdriatica/ArsAdriatica%202011,%20Prilog%20poznavanju%20kasnoantičkih...,%20Turković%20i%20Zeman.pdf) Ars adriatica 1/2011. (9-26). 2011.
»Iako malobrojni, ovdje su pronađeni i veteranski natpisi - poput onog iz Suhače62 ili Lipe.63 M. Nasidius Secundus, veteran legije Xgeminae s natpisa iz Lipe, ujedno je bio dekurion municipija, a prema često citiranom čitanju ovog dosta uništenog natpisa, i konzularni beneficijar. Na osnovu tog natpisa u Lipu se i smješta još jedna beneficijarska postaja na ovom području.64

63 Riječ je o spomenutom natpisu M. Nasidio Secundo... kojega je prvi objavio Patsch (Patsch, K., 1906., 166).
64 Zaninović, M., 2007., 184.«
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Travanj 2014, 19:34:00 poslijepodne

Gradac, Posušje, 274º (oblik zidova istočno od groblja, kao Opačac i Seonica)

(http://24.media.tumblr.com/5da521c9975cd4747c05161b6990f7d5/tumblr_n4sz6xMuHw1txjp1wo1_1280.jpg) (http://24.media.tumblr.com/5da521c9975cd4747c05161b6990f7d5/tumblr_n4sz6xMuHw1txjp1wo1_1280.jpg)


(http://37.media.tumblr.com/81767357dfc5251676c248fee83533a7/tumblr_n4sz7hXR601txjp1wo1_1280.jpg)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Travanj 2014, 19:35:07 poslijepodne

Cim, Mostar, 270º

(http://24.media.tumblr.com/6d6ca5413d336047739973665a16bdf9/tumblr_n4sz8aHwgo1txjp1wo1_1280.jpg)

(http://24.media.tumblr.com/673586ce01350c0f727a465fcf45b49b/tumblr_n4sz8pUOlp1txjp1wo1_1280.jpg)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Travanj 2014, 19:36:27 poslijepodne

Žitomislić, Mostar, 264º

(http://31.media.tumblr.com/278775aacd38680b6785a4d87ad36dee/tumblr_n4sz9hxln41txjp1wo1_1280.jpg)

(http://37.media.tumblr.com/3619bff79bf222fd55661a90b5b5cca2/tumblr_n4sz9wShTF1txjp1wo1_1280.jpg)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Travanj 2014, 19:37:09 poslijepodne

Sveti Spas, 270º

(http://37.media.tumblr.com/5f23b73d1250ae30e2ad3b0dde6522a4/tumblr_n4szacgRXe1txjp1wo1_1280.jpg)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Travanj 2014, 19:38:21 poslijepodne

Bijaći, sv. Marta, 256º

(http://24.media.tumblr.com/02f2201e392c02c280f6b7b603e1f622/tumblr_n4szaw8NGn1txjp1wo1_1280.jpg)

(http://31.media.tumblr.com/ff4cc2891ee74ea598d0457ab36ea9dd/tumblr_n4szbd7uKb1txjp1wo1_1280.jpg)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 29 Travanj 2014, 19:39:30 poslijepodne

Mirine, Otok, Sinj, 284º

(http://31.media.tumblr.com/0a6e7e261079c3fcc769ce5f3003bb77/tumblr_n4szbxTQcd1txjp1wo1_1280.jpg)

(http://37.media.tumblr.com/c2ba78908251b5620d1edcc3dfae1e93/tumblr_n4szcrxeug1txjp1wo1_1280.jpg)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 30 Travanj 2014, 00:45:00 prijepodne
Arheoastronomija
Clive Ruggles web mjesto (http://www2.cliveruggles.com/)
još će me natrat na uporabu Windowsa
alati, priprema obzora stvarne lokacije za Stellarium, Horizon (http://www.agksmith.net/horizon/)
»Horizon is a GIS tool designed for archaeoastronomers investigating alignments of prehistoric monuments with astronomical phenomena (e.g. rising and setting of the Sun, Moon and stars). It gets its name from its primary function, which is calculating accurate horizon profiles using DTM/DEM mapping data. More generally, it is a landscape visualisation tool which can generate full 360-degree panoramic scenes using 3D rendering techniques, which may have some applications in the field of landscape archeaology. Possible applications include:

Analysis of field measurements using calculated horizons which are not subject to obscuration by atmospheric conditions, vegetation or modern structures.
Allows an archaeologist working in the field to visualise astronomical phenomena in relation to the observed landscape. The software has been deliberately designed with minimal computing resource requirements so that it can be run on small portable computers (e.g. netbooks or tablets).
Creating realistic horizons for use with Stellarium.«
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 03 Svibanj 2014, 17:12:02 poslijepodne
Ne daj Bože, da sad moram učit kakvo gradivo za ocjenu.
Zapis o lošem čitanju.
Merry Maidens
50.065151,-5.588715
Edit. Ovo do slijedećeg "Edit" je riješeno.
------------
Autorica Sherry Towers ovdje (http://sherrytowers.com/2014/04/14/archeoastronomy-was-the-merry-maidens-site-an-astronomical-observatory/) ne daje, slučajno ili namjerno, datoteku lon_lat_elev_surrounding_area.txt (http://sherrytowers.com/lon_lat_elev_surrounding_area.txt).
Upis je objavljen 14.4.2014. Mogao je bit pripravljen i  ranije a navedeno USGS web mjesto je moglo promijeniti formate dostupnih datoteka. Koliko se ja sjećam, na tom web mjestu odavno su dostupne samo datoteke u .hgt formatu.
Radi se o slijedećem web mjestu:
http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/
Na to web mjesto vodi link s narečene (http://sherrytowers.com/2014/04/14/archeoastronomy-was-the-merry-maidens-site-an-astronomical-observatory/) web stranice.
Isto web mjesto je u izvornom kôdu datoteke calculate_horizon_topography_new.cpp (http://www.sherrytowers.com/calculate_horizon_topography_new.cpp).
Autorica detaljno u programu i na narečenoj web stranici razglaba o renderiranju trokutova. Iz C++ (.cpp) kôda je jasno da je nedostajuća datoteka lon_lat_elev_surrounding_area.txt (http://sherrytowers.com/lon_lat_elev_surrounding_area.txt) u ASCII tekst formatu i da ima tri stupca: lat, long, alt. Ne znamo ima li redak zaglavlja. Ne znamo kako su stupci razdvojeni. Tabulatorom, bjelinom, zarezom? Ne znamo ni kako su poredani podatci u redke.
Redanje podataka kružno/spiralno po udaljenosti od lokacije bi zahtijevalo puno računske gimnastike?
SRTM je u međuvremenu stigao do verzije 4.1 i nudi podatke u ASCII formatu. Narečena web stranica i C++ kôd upućuju na SRTM verzije 2.1.
Čitanje .hgt datoteka bi se moglo riješit python skriptom - how to read NASA .hgt binary files (http://stackoverflow.com/questions/357415/how-to-read-nasa-hgt-binary-files)? Pozornost na Big-Endian i Little-Endian format.

Lokacija Merry Maidens je u Velikoj Britaniji. Znači, nema mjesta priči o NED podacima (i njihovu formatu) koji pokrivaju dijelove Sjedinjenih Država.

Edit.
------------
Autoričina web stranica (http://sherrytowers.com/2014/04/13/archeoastronomy-calculating-the-horizon-profile-using-online-us-geographic-survey-data/#more-1407) od 13.4.2014. spominje HWT web mjesto i nemogućnost čupanja podataka iz obzora koji to web mjesto generira. Konačno nešto. US Geological Survey website has an online tool (http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gdas/gd_designagrid.html). Ne valja duše grišit. Propust očito nije autoričin, ni namjeran, već moj grij mišlju, riječju, djelom, a najskoli propustom. Trebalo je pročitat tu web stranicu od 13.4.2014.
Odatle su dakle podaci u formatu lat, long, alt. Bez zaglavlja. Razdvojeni znakom po izboru (bjelina, tabulator, zarez). Sve to nije razlog za skidanje 375 MB .txt datoteke.
Jer ako zadam lijevu duljinu 15ºE, desnu 20ºE, gornju širinu 45ºN i donju 40º N, dobijem podatke za područje zapadno i istočno od zatraženog. Slično se dogodilo na jednom web mjestu koje je davalo grafički izbornik. Ali, najbitnije je to da se radi o podacima u rezoluciji 30"x30", a to nam i nije neko rješenje. Autorica interpolira datoteku okolnih vrhova - znači nebitan je redoslijed konzistentnih uređenih trica: lat, lon, alt. Nešto slično bi se moglo napravit (za muku) i ovdje. Bazu podataka toponima s 1:5k DMA koju koristi i geonames.org bi valjalo ponovo nać na nekom starom disku ili online. Činilo se da ne će više nikad zatrebat. Podaci hr.txt (RH) i bk.txt (BiH).
EU-DEM u razlučivosti 1"x1" jest dostupan online, ali zasad skinut samo u .tiff formatu kojeg ničim (osim uređivačem teksta) ne mogu otvoriti. Čim prije instalirat QGIS ili barem gdal za naredbeni redak. SRTM 4.1 3"x3" bi se mogao preuredit poluautomatski ili kakvom skriptom automatski parsirat. Proučit dokumentaciju glede onog pola piksela iz verzija starijih od SRTM 4.1, donji lijevi piksel, raspored redaka i stupaca, korak zemljopisne duljine i korak širine.
Zašto? Pa autoričina lokacija je pri moru i u ravnici. Zoooom out.
Merry Maidens
50.065151,-5.588715
Ovdje oko naše lokacije je brdovito. Čini mi se iz programa Horizon da je 3"x3" neprecizno. Još kad se pridoda korak od pedeset godina unazad do 2000 BC oko rasporeda nebeskih tijela, ne znam kako imat i kakvu to predočbu imat o točnosti/preciznosti.
Nastojat s 30-metarskim (1") digitalnim modelom elevacije ponajprije. Pokušat zgodnu konverziju GIS alatima ako postoji, tiff-2-lat-lon-alt. Ako ne ide, onda presložit 90-metarski (3"x3") DEM, onaj u .asc formatu. Ako ne ide ni to, tek onda, ići kao autorica na kilometarsku razlučivost (30"x30") i dodat koordinate lat,lon,alt iz onih geonames.org baza, ako su još dostupne online (NGA?) ili na kakvom starom disku.
Bolje i napravit još jedan modul kôda koji će konvertirat/parsirat ulaznu datoteku i posložit ju u oblik koji postojeći autoričin C++ program traži nego mrljat po tomu kodu kako bi učitao (i obradio) recimo .asc datoteku 3"x3" iz SRTM 4.1.
Ostaju pravci i točke.
Gradine.
Možda ne spadaju u geometriju arheoastronomije. Možda ih primarno definiraju sasvim drukčiji razlozi, čini se i logično je da jesu. Kako im definirat geometriju? Pravcima zidova? Osovinama opisane elipse/kružnice? Dominantnom točkom?
Kameni nabačaji i zidovi.
Uglavnom su pravci. Dužine. Poligonalne linije. Segmenti lukova - rjeđe. Pogledati način na koji treba u masu podataka za razčlambu ubacit gotove dužine/pravce. Autorica generira pravce između nekakvih približno podjednakih kružnica.
O kamenim nabačajima Plane i Krbulje. Miocenski lapor. U jednom slučaju na geološkoj podlozi prema karti je autohton (Plane), a u drugom donesen najvjerojatnije prema geološkoj karti jer je kartirana kredna, a ne miocenska podloga.
Miocenski lapori su izvorno mogli i najvjerojatnije jesu bili uredno ozidani zidovi od miocenske pločaste miljevine. Raspali se od atmosferilija i postali - kameni nabačaj.
Gromile. Tumuli.
Modelirat kružnicama kao i autorica.

A OS-ovi i programi? Razmotrit VirtualBox-ove zavrzlame oko dvosmjene razmjene clippboarda i oko korišćenje zajedničkih mapa domaćinskog i gostujećeg OS-a. Grafička kartica nije izgleda ograničena hardverom domaćina već VirtualBox emulira gostu neku svoju (skromnu) grafičku. Otud problemi s 2D i 3D renderiranjem, DirectX-om i OpenGL-om, ne možeš pokrenut ni Google Earth na gostujućem OS-u u VirtualBox-u, a što onda za ozbiljnije GIS alate očekivat?
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 05 Svibanj 2014, 03:11:53 prijepodne
http://www.crosscrucifix.com/glossaryhome.htm
»Fleur de Lis
A fleur de lis ("flower of the lily") is a stylized lily whose origins are most likely from Egypt. In Christian meanings, the fleur de lis represents the Trinity because of the three-fold separation. Similar to an Annunciation lily, the sign also can represent the Virgin Mary, although by the late middle ages the rose was also associated with Mary. Another association is from Song of Solomen 2:1: "I am the Rose of Sharon, I am the lily of the valleys." The use of a fleur de lis to add meaning or embellish the arms of crosses, occurs as part of the application of many different graphic devices to crosses with the emergence of heraldry in the 12th century. There are several origin stories for its association with the French monarchy. First, an angel presented a golden lily to Clovis I (481-511) as a symbol for his baptism as a Christian. Pastoureau elaborates that the angel told him to scrape off the three frogs on his shield and replace them with three fleur de lis. Second, during a desperate retreat from the Visigoths, Clovis I noticed water lilies growing on the Rhine River, meaning it was shallow enough to cross. His army was able to retreat successfully. Another explanation bases the origins to the irises that grow along the banks of the River Lys.

Hinkle, 1-31; Metford, 100; Pastoureau, 98-101.

IHS
Metford explains the abbreviation IHS or IHC as the first three letters of the Greek word for Jesus (IHCUC or IHSUS, pronouced as Ieusus or Jesus). The abbreviation became widely used in Western iconography after the middle ages, often with a cross placed above the H. Bernadino of Sienna (1380-1444), a popular Franciscan preacher, placed the monogram on a tablet and held them before the crowd. Rays radiate from the sign. After a complaint from playing card maker that he was costing him his business, the saint advised him to put IHS on the cards, and he is said to have made a fortune. As the Society of Jesus, the Jesuits took the IHS as their sign. The IHS is also a device of their founder, St. Ignasius (1491-1556). Interpretations of the sign as an abbreviation for Latin, Iesus Hominum Salvator, "Jesus, Savior of Men" or for In Hoc Signes Vinces, in this sign conquer, are incorrect.

Metford, 49; 126; Murray, 238.«

http://quadriformisratio.wordpress.com/2013/07/01/the-sign-of-the-cross/
»A study of this subject in the catacombs of Rome by DE ROSSI (1857/1861, in: THOMAS (1981, p. 86) gave the following graphic representation (fig. 364).«

(http://quadriformisratio.files.wordpress.com/2013/07/chirho.jpg)

http://www.nazarani.org/index.php?var=sleeba

http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery/anglosaxon/theme2.html

http://blog.legendartbeads.com/2013/02/ancient-jewely-byzantium.html
Ključ
http://3.bp.blogspot.com/-NHMVEeZDSMY/USLVemzwKBI/AAAAAAAAI6Y/GtcwLWVbGV8/s320/96a2.jpg

http://www.isle-of-man.com/manxnotebook/fulltext/ma1914/pt4.htm
Fig. 37. Early forms of Linear Crosses.

(http://www.isle-of-man.com/manxnotebook/fulltext/ma1914/fig37.gif)

http://www.isle-of-man.com/manxnotebook/fulltext/mc1907/p015.htm
Fig. 10.-Forms of Cross derived from Clonmacnois Type, with semicircular terminations to the Limbs. (1,2) Clonmacnois ; (3) Ardoileán ; (4) Jurby 14.

(http://www.isle-of-man.com/manxnotebook/fulltext/mc1907/p016c.gif)

http://bourtiekirk.wordpress.com/2009/12/16/early-christian-crosses/
»Pictish stones are divided into Class I, incised (approximately AD500 onwards); Class II, relief-carved cross-slabs (8thC – 9thC); Class III relief with horsemen, kings, hierarchical designs (9thC -10thC); and Class IV, (8thC transitional) cross-stones with no other ornamentation (illus. top). The earliest Class I and Class II stones are invariably found in association with pre-Christian sacred sites.

While there is no specific chronicle reference to Bourtie in his original church building, there is other evidence: the portable ‘pillow’ stone, a boulder marked with a cross, used in place of an edifice for worship from Nechtan’s reign AD706-729 continued in use by peripatetic clerics for roughly a century thereafter. Bourtie has two such (Class IV) ‘pillow’ stones, dating from the eighth century. One is embedded in the south perimeter wall of the kirkyard and the other is built into the east farm steading at Kirkton of Bourtie, now preserved and protected, in spite of there being a recently-restored building on site.«

(http://bourtiekirk.files.wordpress.com/2009/12/simpxe-w.jpg)
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 05 Svibanj 2014, 20:42:06 poslijepodne
Karlo Jurišić. Crkvene prilike na biokovsko-neretvanskom području od 7. do 15. st. Iskra. Metković. 1973.
Iskra 1./1973. 1) Pokrštenje (http://www.metkovic.hr/iskra/default.asp?izb=7301.asp#crkvene)
Iskra 2./1973. 2) Biskupija (http://www.metkovic.hr/iskra/default.asp?izb=7302.asp#prilike)
Iskra 3./1973. 3) Redovništvo (http://www.metkovic.hr/iskra/default.asp?izb=7303.asp#crkvene)

Jurišić 1972:123, (Katolička crkva na Biokovsko-neretvanskom području u doba turske vladavine.) podbilješka 797. o fra Stipanu Vrljiću i Svetigori:
»"Ark. knjiga", Omiš, 4. ASO. — Svetigora, Vrljićevo rodno mjesto, danas je brdo sa šumom i oranicom, pripada komšiluku Prlića, selu Sovićima, župi Gorici u zapadnoj Hercegovini. Na vrhu Svetigore nalaze se ostaci "pratarskih čatrnja". (Podaci o. fra Vinka Prlića).«
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 07 Svibanj 2014, 14:51:15 poslijepodne
.asc datoteka DEM 3"x3" ima 6001 redaka i 6001 stupaca, ako se dobro sjećam to je ~ 375 MB datoteka, oko 36.000.000 brojeva.
Prvih 1200 podataka (za jedan stupanj duljine 1200x3"=3600"=1º) u redku za fiksnu širinu i korak od 3" po duljini, pa opet +3" po duljini do kraja redka.
Slijedeći redak s vrha npr. smanjuje širinu za 3" i ponovo čita isto.
Kad bi u .asc. datoteci zamijenili svaku bjelinu/razmak CR/LF ili LF znakom ispalo bi ~36.000.000 redaka.
Poluatomatsko parsiranje ne dolazi u obzir. Tablični kalkulatori imaju ≈65k (Calc) ili ≈1M redaka Excel. Baze podataka i SQL JOIN za stupce lat i lon? Stupce lat i lon je relativno lako generirat u tabličnim kalkulatorima po dijelovima i nadoštiklavat u text editor, ili se i to može SQL-om u bazi. Tlaka.
Nekim skriptnim jezikom parsirat i dodat duljinu i širinu. Koji podržava "petlju u petlji"? Jednu unutarnju da vrti duljine do kraja redka, drugu vanjsku da vrti slijedće redke (širine)? Datoteka bi bila najmanje 3x veća ~1.2GB. Za obradit ovo onim programom Sherry Towers vjerojatno treba hardverska mrcina, evo se kad bismo i posložili ulaznu datoteku formata lat,lon,alt.
Kilometarski DEM kao kod Sherry 30"x30" i one baze toponima.
http://earth-info.nga.mil/gns/html/namefiles.htm
Edit. NGA podaci izgleda nisu više dostupni u .xls formatu, samo .txt, i nema više podataka o visini. Čudno. Stupac Elevation prazan. Čini mi se da nekad nije bilo tako.
Edit. Je.
http://earth-info.nga.mil/gns/html/gis_countryfiles.html
"Elevation in meters (no longer maintained; contains no values)."
http://download.geonames.org/export/dump/
Obrisat višak stupaca, ostavit samo lat,lon, alt.
Obrisat redke u kojima je alt = -9999
Uz ovo bilješka. Iz .txt kopirat podatke u npr. Calc. Ostavit na dijalogu sve kako jest, selektirat prvi stupac u prozoru za uvoz txt podataka. Format obično bude "Standard". Ctrl+A i izabrat format podataka "Text", inače ovaj po slučajnomm uzorku pretvori nešto u broj, nešto u nadnevak itsl. Lokalne postavke za decimalnu točku pogledat.
Pri sortiranju ovakvih podataka (Data-Sort) oni budu posloženi kao tekst, a ne kao broj. Ako ih treba (a ne treba) poredat ima Find/Replace sve točke zarezima i formatirat stupce kao brojeve, pa opet prije izvoza u .txt zamijenit zareze točkama. I u poljima sortiranim kao .txt lako je nać redke koje treba maknut (alt = -9999).
Pridodat prilagođene podatke iz ba.txt i hr. txt u 30"x30" .txt datoteku (s onog USGS web mjesta, lat,lon,alt/x,y,z) na kraj, na početak, gdje bilo i pustit generiranje obzora/reljefa  calculate_horizon_topography_new(.cpp).
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 20 Listopad 2014, 13:03:15 poslijepodne
http://www.attalus.org/info/ancient_google.html
»and also Dalmium308 (whence the name of the tribe), which was once a large city, but because of the greed of the people Nasica309 reduced it to a small city and made the plain a mere sheep-pasture. The Dalmatians have the peculiar custom of making a redistribution of land every seven years; and that they make no use of coined money is peculiar to them as compared with the other peoples in that part of the world, although as compared with many other barbarian peoples it is common.«
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7E*.html

»As he was not able to attack this strongly defended town from the road, nor to use the engines that he had, on account of the height of the place, he attacked and captured some other towns that were partially deserted on account of the concentration of forces at Delminium. Then, returning to Delminium, he hurled sticks of wood, two cubits long, covered with flax and smeared with pitch and sulfur, from catapults into the town. These caught fire from friction and, flying in the air like torches, wherever they fell caused a conflagration, so that the greater part of the town was burned. This was the end of the war waged by Figulus against the Dalmatians.«
http://www.livius.org/ap-ark/appian/appian_illyrian_3.html
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0229%3Atext%3DIll.%3Achapter%3D2%3Asection%3D11
Ovo prije znači da Delminium nije bio na visokom mjestu, nego da jest.
cubit = 444 mm
Na Libu nema tragova gareži od požara(?), a ne vidim ni neki prostor u podgrađu za veličinu koja se pripisuje Delminiumu.

»Publius Cornelius Scipio, appreciating the difficulty of capturing Delminus, because it was defended by the concerted efforts of the population of the district, began to assault other towns. Then, when the inhabitants of the various towns had been called back to defend their homes, Scipio took Delminus, which had been left without support.27

»Pyrrhus, king of Epirus, in his war against the Illyrians, aimed to reduce their capital, but despairing of this, began to attack the other towns, and succeeded in making the enemy disperse to protect their other cities, since they had confidence in the apparently adequate fortification of the capital. When he had accomplished this, he recalled his own forces and captured the town, now left without defenders.«
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Frontinus/Strategemata/3*.html
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: vinx - 20 Listopad 2014, 21:25:25 poslijepodne
Ovo prije znači da Delminium nije bio na visokom mjestu, nego da jest.
cubit = 444 mm
Na Libu nema tragova gareži od požara(?), a ne vidim ni neki prostor u podgrađu za veličinu koja se pripisuje Delminiumu.

Lib je teren opak.Ali to sve ne znači da je predrimski Delminium tu.Ili jeste?ko će ga znati.
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 06 Ožujak 2015, 17:40:53 poslijepodne
Starinska istraživanja u Imotskoj.
Bullettino di archeologia e storia Dalmata. 1892. 2.
http://dnc.nsk.hr/journals/LibraryTitle.aspx?id=a98c656e-ad63-4ea0-a1f7-07ee5288c99a#
p 21
http://dnc.nsk.hr/DataServices/ImageView.aspx?id=57bca6a2-7f3f-42cd-99c3-0a86e3321f33
p 22
http://dnc.nsk.hr/DataServices/ImageView.aspx?id=6c3fe0c5-e0d5-45a5-93bc-2fc385165099
p 23
http://dnc.nsk.hr/DataServices/ImageView.aspx?id=7dd8bcd3-ae1b-4e23-840b-59bdcc5b235f
1892. 1.
p 10
http://dnc.nsk.hr/DataServices/ImageView.aspx?id=606e788c-7a83-44b4-ae8e-3759de79fea5
p 11
http://dnc.nsk.hr/DataServices/ImageView.aspx?id=860f9c01-3228-4e1c-9486-158ba61cbb1d
1891. 12.
p 185
http://dnc.nsk.hr/DataServices/ImageView.aspx?id=f7660d08-0619-4c08-afdb-70ea437c42c4
p 186
http://dnc.nsk.hr/DataServices/ImageView.aspx?id=b1c07c95-972d-4b64-8975-3984bdae3930

Balek
1891. 7.
http://dnc.nsk.hr/journals/LibraryTitle.aspx?id=a98c656e-ad63-4ea0-a1f7-07ee5288c99a#
p 106 etc
http://dnc.nsk.hr/DataServices/ImageView.aspx?id=2db3a54f-40f0-4bb8-b0cf-c187e0fe1432
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 06 Ožujak 2015, 21:17:43 poslijepodne
1717. bi uzet na juriš Mostar.
https://archive.org/stream/vjesnikzaarheol01zadrgoog#page/n434/mode/2up
Naslov: bittner
Autor: glonga - 15 Ožujak 2015, 19:26:33 poslijepodne
Kišpatić, Mojsisovics, Mojsvar, Bittner
Kišpatić
Kristalinsko kamenje serpentinske zone u Bosni.
http://dizbi.hazu.hr/?vdoc=990&page=98
Bittner, Alexander
Grundlinien der Geologie von Bosnien-Hercegovina: III. Die Hercegovina und die südöstlichen Theile von Bosnien
http://www.geologie.ac.at/produkte-shop/detail/?id=384
http://opac.geologie.ac.at/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=JB0302_353_A.pdf

Mojsisovics, Livno Becken, Tribanj pp 234, 264
http://opac.geologie.ac.at/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=JB0302_167_A.pdf
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 16 Ožujak 2015, 20:23:17 poslijepodne
M. Kišpatić. Neuer Beitrag zur Kenntnis der Bauxite des kroatischen Karstes. Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnoga društva. 1915. p 52-55
https://archive.org/stream/glasnikhrvatskog1915hrva#page/52/mode/2up
Naslov: Das Erdbeben von Sinj 1898.
Autor: glonga - 16 Ožujak 2015, 22:12:16 poslijepodne

Adolf Faidiga. Das Erdbeben von Sinj 1898. Mitteilungen der Erdbeben-Kommission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.
archive.org malo zapinje, prva stranica koja se učitava
https://archive.org/stream/mitteilungender00erdbgoog#page/n154/mode/2up
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 17 Ožujak 2015, 18:31:30 poslijepodne
Schematismus missionariae provinciae Bosnae Argentinae fratrum minorum observantium cura admodum reverendi patris Stephani Marianovich ... : recursus pro anno 1840
https://books.google.com/books?id=_sTBPMUjbZoC
Familia Conventus S. Joan. Baptistae Sudinskae.
p 32
Roshko - Polje
V.P. Bartholomaaeus Tuczakovich Parochus.
https://books.google.com/books?id=_sTBPMUjbZoC&&pg=PT30#v=onepage
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 17 Ožujak 2015, 20:53:46 poslijepodne
Ludwig Dimitz. Die forstlichen Verhältnisse und Einrichtungen Bosniens und Hercegovina. 1905.
https://archive.org/stream/dieforstlichenv00dimigoog#page/n6/mode/2up
Županjcer Elaborat, Karst Memorandum, 
https://archive.org/stream/dieforstlichenv00dimigoog#page/n350/mode/2up

Dr Radimsky, Bezirkvorsteher 1891. (Starine kotara županjačkog, objavljene 1894.)
https://archive.org/stream/dieforstlichenv00dimigoog#page/n354/mode/2up

Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 18 Ožujak 2015, 16:45:24 poslijepodne

Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients : Mitteilungen des Geologischen und Paläontologischen Institutes der Universität Wien. 1901. Vol. 13

Paul Oppenheim. Üeber einige alttertiäre Faunen der österreichisch-ungarischen Monarchie.

Konjovac, Trebistovo
Fosili, Table
https://archive.org/stream/beitrgezurpal13univ#page/n321/mode/2up
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 22 Ožujak 2015, 14:29:20 poslijepodne
Arthur John Evans. Antiquarian Researches in Illyricum, Parts III. IV. Archaeologia, or, Miscellaneous tracts relating to antiquity. 1885. Vol. 49. Society of Antiquaries of London.
https://archive.org/stream/archaeologiaopt149sociuoft#page/n15/mode/2up
pp 5-15
auri leguli, gipsies, Ladine = Ruinen, p 6-7
https://archive.org/stream/archaeologiaopt149sociuoft#page/6/mode/2up
Bužanin, From this spot the course of the road is uncertain. p 14-15
https://archive.org/stream/archaeologiaopt149sociuoft#page/14/mode/2up
keltska gema p 21
https://archive.org/stream/archaeologiaopt149sociuoft#page/20/mode/2up
ostrogotske p 22-23
https://archive.org/stream/archaeologiaopt149sociuoft#page/22/mode/2up

Vranica, Rosinj
http://www.geonames.org/3205735/rosinj.html

Friedrich Pichler. Austria romana. Geographisches Lexikon aller zu Römerzeiten in Östreich genannten Berge, Flüsse, Häfen, Inseln, Länder, Meere, Postorte, Seeen, Städte, Strassen, Völker. 1902.
Mittelbar ähnlich:
Zara Asseria
https://archive.org/stream/austriaromanage00pichgoog#page/n46/mode/2up
p 43 fusnota
https://archive.org/stream/austriaromanage00pichgoog#page/n50/mode/2up

Hoernes
Vorrömischer Grabstein von Jezerine
https://archive.org/stream/wissenschaftlic02hercgoog#page/n572/mode/2up

Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-ungarn. 1894.
Adolf Bauer. Zum dalmatisch-pannoniscben Krieg 6—9 n. Chr. pp 135 — 148
https://archive.org/stream/archaeologische08unkngoog#page/n151/mode/2up
Kiepert, Bulsinio, p 137
https://archive.org/stream/archaeologische08unkngoog#page/n153/mode/2up
etc. Bauer
https://archive.org/stream/archaeologische08unkngoog#page/n397/mode/2up
Naslov: Radimsky
Autor: glonga - 05 Rujan 2015, 20:22:55 poslijepodne
Suvremenika s prezimenom Radimsky i s imenom Wenzel ima nekoliko.
Wenzel Radimsky, slikar
Dr. Wenzel Radimsky, montanist
Dr. Wenzel Radimsky, kotarski predstojnik (Županjac, Doljnja Tuzla)
Viktor Radimsky, montanist
Dr. Radimsky, naš montanist i arheolog
Dr. Radimsky, zastupnik u češkom parlamentu
Dr. Radimsky, diplomat (Vatikan, Varšava, Washington)

Bezirkvorsteher (kotarski predstojnik).

Je li Meringer pogriješio ime i/ili godinu? "Naš" Radimsky je umro 1895.

»Herr Bezirksvorsteher Dr. Wenzel Radimsky, der mir schon auf meinen früheren Reisen als Bezirksvorsteher in Dolnja Tuzla in dankenswertester Weise an die Hand gegangen war, Hess durch den Strassenmeister Herrn Filek das Gebäude auf- nehmen und sandte mir die Skizzen. Herr Dr. Radimsky schrieb mir am 9. November 1899…«
https://archive.org/stream/sitzungsbericht246klasgoog#page/n394/mode/2up
Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
by Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien Philosophisch -Historische Klasse
Published 1902

Je li Dimitz promašio titulu?

»Die Karstkommission trat im Sommer 1891 unter Leitung des Bezirksvorstehers Dr. Radimsky und Teilnahme des damaligen (nun verstorbenen) Oberförsters Andreas Geschwind, sowie des landwirtschaftlichen Sachverständigen Josef Eckl zusammen und arbeitete (die Protokolle sind vom November datiert) bis tief in den Herbst.«
https://archive.org/stream/dieforstlichenve00dimi#page/340/mode/2up
Die forstlichen Verhältnisse und Einrichtungen Bosniens und Hercegovina. Mit einem allgemein orientierenden Natur- und Kulturbilde und einer Karte dieser Länder.
By: Dimitz, Ludwig,
Publication info: Wien W. Frick 1905

Pitati praunuka?
Ing. Helmut Huber der Urenkel von Bergdirektor Wenzel Radimsky (1832—1895)
.
.
.
Zbacane bilješke
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Band VII. 1892.
http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/ANNA_7_0001-0155.pdf
Für nachbenannte Personen wurden Bestimmungen ausgeführt oder sonstige Auskünfte ertheilt:
Berghauptmann W. Radimsky in Sarajevo,
Folgende Fachmänner besuchten die Abtheilung:
Berghauptmann W. Radimsky in Sarajevo,
Von auswärtigen Fachcollegen, welche im Verlaufe des Jahres das Museum mit ihrem Besuche erfreuten, sind zu erwähnen die
Berghaupt- mann W. Radimsky aus Sarajevo

https://archive.org/stream/studienstiftung10migoog/studienstiftung10migoog_djvu.txt

Die Anfänge archäologischer Forschung in der Weststeiermark. Tl. 1.. Briefe von Wenzel Radimsky an Dr. Johannes Dworschak
Tscherne, Werner, Hebert, Bernhard D.. (1994) - In: Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark Bd. 85 (1994) S. 345-356

https://books.google.com/books?id=DukbVBbx1aIC&pg=PA96&lpg=PA96
Bergdirektor 1880 1881

Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 1877: (1877): Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt 1877
http://www.landesmuseum.at/datenbanken/digilit/?litnr=33874
Wenzel Radimsky Das Lignitvorkommen auf der Insel Pago 95- 98 Pdf 434.6kB
Wenzel Radimsky 1. Ueber den geologischen Bau der Insel Pago: 2. Hippuritenfundort bei Scardona in Dalmatien 181- 183 Pdf 360.0kB

1871 gründete Wenzel Radimsky, Besitzer der Brunner Gruben, nach dem Erwerb der Schönegger und Jagernigger Gruben eine Kohlen- u. Handelsgesellschaft (WKHG).
https://de.wikipedia.org/wiki/Pölfing-Brunn

Wenzel Radimsky
1831 Neu Paka in Böhmen †27.10.1895
http://www.zobodat.at/personen.php?id=68349
Kurzlebensdaten Wenzel Radimsky (aus Zapfe, Index Palaeontologicoram Austriae 1971 bzw. 1987)
Nachruf Wenzel Radimsky (aus Verh. Geol. Bundesanstalt = Verh. k.k. Geol. Reichsanstalt, Bd. 1895)

http://www.zobodat.at/biografien//Radimsky_Wenzel_VerhGeolBundesanstaltWien_1895_339_A.pdf
Todesanzeigen.
Am 27. October d. J. starb in Scrajevo, im Alter von 64 Jahren der bosnisch-herzegovinische Berghaiiptmanii und Leiter der mineralogisch-geologischen Sammlung des dortigen Landesmuseums Wenzel Radirasky.
Im Jahre 1831 zu Neu-Paka in Böhmen geboren, absolvirte er das Gymnasium zu Jicin und Prag und erhielt seine weitere Aus- bildung am Präger polytechnischen Institute und an der Bergakademie in Pribram. Seine praktische Laufbahn begann er als Bergpraktikant in Schemnitz und wurde später Bergdirector des Kohlenwerkes in Wies. Im Jahre 1884 zum Oberbergcommissar für Bosnien und Her- zegovina ernannt, wurde er später provisorischer und (1886) defini- tiver Berghauptmanii daselbst.
Ein Freund und langjähriger Correspondent unseres Institutes, veröffentlichte derselbe mehrere geologische Aufsätze in dessen Schriften, so über den geologischen Bau der Insel P a g o s (d. V er- handl. 1877), der Insel A r b e in Dalmatien (Jahrb. 1880). Eine grössere Arbeit über das Wieser Bergrevicr, dessen TMrector er vor seiner Berufung nach Bosnien war, erschien in der Zeitschr. d. Berg- u. Hüttenm. Vcr. für Kärnten (187f>). Als Frucht seiner neueren geologischen Studien Hegt eine für die PuMication reife Karte sämmtlichcr heute bekannter Kohlenvorkommen Bosniens im Manuscripte vor.
In den letzten Jahren wandte sich Radi insky, angeregt durch die zahlreichen interessanten Funde im Occupationsgebiete, auch der archäologischen Forschung zu und entfaltete in dieser Richtung eine rege und fruchtbare Thätigkeit, so besonders bei Durchforschung der neolithischen Station in Butmir bei Ilidsehe, ferner der Pfahl- baustation R i p a c bei B i h a c , sowie der prähistorischen Nekropolc J e z e r i n e bei B i h a c etc. Ueber seine archäologischen Forschungen machte er zahlreiche Mitteilungen in den beiden Zeitschriften des bosnischen Landesmuseums, welche allgemeine Anerkennung der Fachkreise fanden.
Nr. 13. 1895.
Verhandlungender k. k. geologischen Reichsanstalt. Bericht vom 31. October 1895.

Radimsky Wenzel
geb. 1831 Neu Paka (?), Böhmen, gest. 27. 10. 1895 Sarajewo, Bosnien.
Studien am Polytechnischen Institut in Prag und an der Bergakademie in Pfibram. Bergpraktikant in Schemnitz, Bergdirektor der Braunkohlengrube in Wies, Stmk., zuletzt Berghauptmann in Bosnien und Leiter der mineralog.-geologischen Sammlung des Landesmuseums in Sarajewo. Um die Paläontologie in Österreich verdient durch Aufsammlung fossiler Säugetierreste aus den Braunkohlen des Wies-Eibiswalder Revieres (vgl. HOFMANN, Jahrb., 38, S. 77, 40, S. 519, Wien 1888 u. 1890).
http://www.zobodat.at/biografien//Radimsky_Wenzel_ex_Zapfe.pdf

Hügelgräber
DSCN0723 Die Bevölkerung nannte sie scheu "Heidengräber". Man glaubte, dass sie die Ursache nächtlichen Geisterspuks seien. Bergdirektor Wenzel Radimsky, ein anerkannter Archäologe, hob in den Jahren 1881 - 1883 zahlreiche Funde aus den Grabstätten ("Tumuli") der Hallstatt-, Kelten- und Römerzeit ans Licht, Im Teschitz-, Gretsch- und Amtmannwald sind noch etliche, damals geöffnete Grabhügel zu sehen. Diese Wälder mit den Grabhügeln liegen an der Grenze zwischen den Katastralgemeinden Altenmarkt und Vordersdorf. Man gelangt am besten über Vordersdorf dorthin.
http://www.wies.at/index.php/tourismus/sehenswuerdigkeiten

Bergbauschaustollen Pölfing-Brunn
Um 1870 erschloß der böhmische Bergmann Wenzel Radimsky die Brunner Glanzkohlengruben und baute sie zu einem der modernsten Kohlenbergbaue in der Monarchie aus. Die sogenannte «Kolonie» in Pölfing-Brunn wurde von 1871 bis 1873 als große Arbeitersiedlung nach englischem Vorbild für über 1000 Bergleute errichtet. Nach und nach schlossen die Gruben, als letzte 1976 jene von Pölfing-Bergla.
http://www.kultur.steiermark.at/cms/beitrag/10089317/7716775/

http://bergbauverein-bad-bleiberg.at/Joomla/images/Dachverband/Fahnensegnung%202014_02.pdf
Ing. Helmut Huber der Urenkel von Bergdirektor Wenzel Radimsky (1832—1895) — in überaus interessanter Weise'die Geschichte des Bergbaues

Für die Knappschaft ist es die einzige historische Bergbaufahne aus der Zeit des aktiven Bergbaues in der Region, denn die Fahne von Wenzel Radimsky (1872) ist nicht mehr restaurierbar und aus der Grube Bergla ist heute keine Fahne mehr verfügbar.
http://www.meinbezirk.at/deutschlandsberg/chronik/knappen-restaurieren-historische-bergbaufahne-d881356.html

http://opac.geologie.ac.at/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=JB0081_186_A.pdf
Sitzungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.
Verzeiehniss der Veränderungen im Personalstande der k. k. Monta n-Behörden.
Vom 1. Jänner bis 31. März 1857.
Wenzel Radimsky, zum k. k. Inspectorats-Oberamte Schmöllnitz;

http://www.hir.at/detail.php?obj=A489
Die einstige, ursprüngl. Arbeitersiedlung, die "Brunner-Kolonie" aus der Gründerzeit (1871-1873 errichtet durch den aus Böhmen stammenden Bergbaudirektor Wenzel Radimsky) hat heute, natürl. nach einiger baulicher Veränderung u. Modernisierung, so wie damals seinen eigenen "Flair"!! (Ges. umfasst/e die "Kolonie" 138 Häuser mit kl. Gärten - nach engl. Vorbild - und verband (die ehem. Dörfer) Pöfling und Brunn -- mehr dazu - siehe www.poelfing-brunn.at

Bibliographisches Zitat
Hebert Bernhard, (gem. mit W. Tscherne), Die Anfänge der archäologischen Forschung in der Weststeiermark. 1. Teil: Briefe von Wenzel Radimsky an Dr. Johannes Dworschak, in: ZHVSt 85 (1994) 345-356
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbLDB.detailLeistung?pOrgNr=&pIdentNr=-45762&pLstNr=22922

1859: Kauf der Brunner Gruben durch Wenzel Radimsky und Josef Radimsky.. Gründung der Bruderlade.. 1860 bis 1872: Abteufen des Dreier- oder Barbaraschachtes, des Wenzelschachtes, des Peterschachtes und des Hauptschachtes in Pölfing-Brunn.. 1871:.. Kauf der Schönegger und Jagernigger Gruben.. Gründung einer Kohlen- und Handelsgesellschaft (WKHG) durch W.. Radimsky.. Bau des Direktionsgebäudes für die WKHG ("Steinervilla").. 1871 bis 1873: Bau der Arbeitersiedlung "Colonie".. 1872 bis 1873: Eisenbahnbau von Lieboch bis Wies durch die GKB.. 1876: Bau der Werksschule "Brunn-Schönegg" durch W.. 1885: Kauf der Radimsky-Gesellschaft durch die GKB..
http://www.archive-at-2012.com/at/p/2012-11-14_660893_3/poelfing-brunn-at-Der-Gemeinderat/

http://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_VESZ_Bk_05/?pg=61&layout=s
Überblick und Angaben zu den Personen bei TSCHERNE, W.-HEBERT, B.: Die Anfänge archäologischer Forschung in der Weststeiermark. 1.Teil: Briefe von Wenzel Radimsky an Dr. Johannes Dworschak, Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 85. 1994. 345-356.

https://www.yumpu.com/de/document/view/8537719/die-geologische-erforschung-von-bosnien-und-der-herzegowina
Wenzel RADIMSKY Montanist geb. 21. Februar 1832 Neupaka (Nova Paka), Böhmen; gest. 27. Oktober 1895 Sarajevo W. RADIMSKY studierte zunächst in Prag am Polytechnikum und dann Berg- und Hüttenwesen in Pribram. Danach war er als Bergingenieur in Böhmen und in der Slowakei tätig. 1885 übernahm er die Leitung der Berghauptmannschaft für Bosnien und die Herzegowina in Sarajevo und stand daneben auch der mineralogischen und geologischen Abteilung des Landesmuseums in Sarajevo vor. RADIMSKY veranlaßte eine umfassende montangeologische Untersuchung und Aufnahme sämtlicher Kohlevorkommen Bosniens und der Herzegowina. Er sorgte auch für die urgeschichtlich-archäologische Durchforschung des Landes und entfaltete eine rege Sammeltätigkeit für das Museum in Sarajevo. Weiters betätigte er sich als Herausgeber der "Wissenschaftlichen Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegowina". RADIMSKY beschrieb 1889 die Serpentinzone Bosniens mit Mineralquellen (Tuzla, Sockovac) und anderen Mineralvorkommen: Chromerz (Dubostica), Quarz, Miemit, Magnesit und Sepiolith (Meerschaum - war besonders bekannt für die Fabrikation von Pfeifen). Obwohl Sepiolith wegen seiner Weichheit sehr leicht zu bearbeiten ist, registrierte RADIMSKY, daß damals nur 100-150 Pfeifen und 100-200 Zigarettenspitzen jährlich erzeugt wurden. RADIMSKY interessierte sich für die Archäologie Bosniens und der Herzegowina und veröffentlichte auch zahlreiche archäologische Publikationen mit kurzen Berichten über die geologische Beschaffenheit der Fundorte.

1896 band xi
http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/ANNA_11_0001-0074.pdf
Von unserer Seite wurden Bestimmungen ausgeführt oder Auskünfte ertheilt den Herren
Berghauptmann Radimsky (Sarajevo),

 Globus, 68.1895
 — Wenzel Radimsky f. Auf Seite 95 des laufenden Globusbandes hat Dr. A. Götze das schöne Werk von W. Ra- dimsky „Die neolithische Station von Butmir“ als eine muster- gültige Arbeit angezeigt — sie ist die letzte des hochbegabten Bergmanns gewesen, der am 3. Oktober zu Sarajewo gestorben ist. Radimsky war 1831 zu Neu-Paka in Böhmen geboren, er studierte in Pribram Bergwissenschaften und war lange Jahre als praktischer Bergmann teils im Staatsdienste, teils im eigenen Interesse thätig, bis er 1884 die Leitung der Bergwerke in Bosnien und der Herzegovina als kaiserlicher Berghauptmann übernahm. Während er im Montanwesen vorzügliches leistete, verwendete er seine ganze freie Zeit auf die Erforschung der Urgeschichte Bosniens und auch hier verdanken wir ihm ausgezeichnete Arbeiten, die zumeist in den wissenschaftlichen Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegovina niedergelegt sind. Wir finden hier (1893 bis 1895) die Abhandlungen über die Skelettgräber der Hallstattperiode bei Visoko, die Altertümer der Hochebene Rakitno in der Herzegovina, die Ausgrabungen in der Nekropole von Jeze- rine hei Bihac, die Ausgrabung der römischen Stadt Domaria bei Srebrenica, die römischen Gräber bei Mostar, die Schilde- rung des altertümerreichen Biscepolje, die römischen An- siedelungen in Sipraga und Podbrgje und den vorgeschicht- lichen Pfahlbau von Ripac, alle mit vortrefflichen Abbil- dungen von der Hand des Verfassers versehen, der mit grofser Gewandtheit sich in schwierige archäologische Fragen ein- zuarbeiten verstand. —
http://digi-alt.ub.hu-berlin.de/viewer/!fulltext/DE-11-001785765/372/

Mittheilungen Anthropologischen Gesellschaft in Wien.
(Band XX. Der neuen Folge X. Band.)
Nr. 1—3. Sitzungsbericlite. Jan., Febr. n. März 1890.
Vi. Wirkliche Mitglieder1).
1) Die P. T. Mitglieder werden dringend ersucht, vorkommende Adressenveränderungen sofort dem Secretariate der Anthropologischen Gesellschaft, Wien, I. Burgring 7, anzeigen zu wollen, da nur für diesen Fall die regelmässige Zusendung der Gesellschaftsschriften, Einladungen etc. garantirt werden kann. Mitgliederbeiträge wolle man an den Cassier der Gesellschaft, Herrn Ignaz Spöttl, Wien, VII. Westbahnstrasse einsenden.
51
197. Radimsky, Wenzel, k. k. Berghauptmann in Sarajevo.

Mit dem Aufbau der mineralogisch-geologischen Sammlung wurde 1886 Wenzel Radimský (1832–1895), Berghauptmann des Landes beauftragt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalmuseum_von_Bosnien_und_Herzegowina

Von Seite des bosnischen Landesmuseums in Sarajevo wurden im Sommer 1889 zwei Kisten mit Versteinerungen, die Ober-Berghauptmann V. RADIMSKY an verschiedenen Fundorten gesammelt hatte, an die Geologische Abteilung des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums in Wien geschickt.
https://www.yumpu.com/de/document/view/8537719/die-geologische-erforschung-von-bosnien-und-der-herzegowina/11

.pdf (https://84a69b9b8cf67b1fcf87220d0dabdda34414436b-www.googledrive.com/host/0B0PLtJjhTxnkZDAzOGQxY2EtOTIzOS00ZjlkLWJhYmMtYWYzY2QwYmQ2ZjFi/Books/A/Arch.%20f.%20Lagerst.%20forsch.%20Geol.%20Bundsanstalt,%20Wien/Arch.%20f.%20Lagerst.%20forsch.%20Geol.%20Bundsanstalt,%20Wien%20Vol%204-0001-0317.pdf)


Mr Radimsky, Chief Inspector of Mines in Bosnia and Herzegovina, and a most enthusiastic investigator of the antiquities of his country,
Rambles and studies in Bosnia-Herzegovina and Dalmatia with an account of the proceedings of the Congress of Archaeologists and Anthropologists held at Sarajevo, August 1894
by Munro, Robert, 1835-1920
http://archive.org/stream/ramblesstudiesin00munruoft/ramblesstudiesin00munruoft_djvu.txt

Dr. Dechen, Ernst Heinrich Carl von, wirklicher Geheimrath und Ober-Berghauptmann a. D. in Bonn.
http://archive.org/stream/leopoldina16kais/leopoldina16kais_djvu.txt

http://www.museum-joanneum.at/upload/file/Geologie/Mitteilungen/SH2_30_Weiss.pdf
Diesem Werk folgte im Jahr 1875 die von Viktor RADIMSKY und Wenzel MACHACKA verfaßte "Karte des Wieser-Bergrevieres" im Maßstab ,,1 Wiener Zoll = 200 Klafter" (1:14.400) als Beilage zu einem Aufsatz über das Wieser Glanzkohlenrevier in der Zeitschrift des Berg- und Hüttenmännischen Vere ines für Kärnten .

Dies geschieht zuerst bei bestehenden Waldungen durch Hegungen und an besonders günstigen Punkten auch durch Aufforstungen. In dieser Richtung wurde von der Landesvenvaltuno- ein besonders umfassender Plan für den Bezirk Zupanjac (in Travniker Kreise) ausgearbeitet und haben die Einschonungen schon einige befriedigende Ergebnisse erzielt.
Durch Bosnien und die Herzegovina kreuz und quer; Wanderungen
by Renner, Heinrich
Published 1897
 In dieser Richtung wurde von der Landesverwaltung ein besonders umfassender Plan für den Bezirk Zupanjac (in Travniker Kreise) ausgearbeitet und haben die Einschonungen schon einige befriedigende Ergebnisse erzielt.
http://fedora.ve.ismar.cnr.it/fedora/get/ismarbsa:ve00225-0371/islandora:viewerSdef/getViewer

A možda su u šumi. Ballif.

Es soll damit nicht gesagt werden, dass, z. B. im Bezirk Zupanjac, der Waldbestand schon auf das heutige geringe Mass beschränkt gewesen sei. Es lebt vielmehr noch jetzt im Volke die Erinnerung daran, dass die das Duvnopolje gegen Osten abschliessende Ljubusa planina einst von einem mächtigen Föhrenwald bedeckt war, der durch Feuer vernichtet wurde. Thatsächlich verlieren sich die
— 45 —
Radspuren auf der Höhe dieses Gebirges, allein statt des Waldes finden wir dort
nur mehr Weideland.
http://booksnow1.scholarsportal.info/ebooks/oca3/38/rmischestrasse01balluoft/rmischestrasse01balluoft_djvu.txt

Dimitz
http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/MON-LF_0007_0001-0389.pdf
Die forstlichen Verhältnisse und Einrichtungen Bosniens und Hercegovina. Mit einem allgemein orientierenden Natur- und Kulturbilde und einer Karte dieser Länder.
By: Dimitz, Ludwig,
Publication info: WienW. Frick1905
Contributed by: Robarts - University of Toronto (archive.org)
https://archive.org/stream/dieforstlichenve00dimi#page/n5/mode/2up
https://archive.org/stream/dieforstlichenve00dimi#page/340/mode/2up
Die Karstkommission trat im Sommer 1891 unter Leitung des Bezirksvorstehers Dr. Radimsky und Teilnahme des damaligen (nun verstorbenen) Oberförsters Andreas Geschwind, sowie des landwirtschaftlichen Sachverständigen Josef Eckl zusammen und arbeitete (die Protokolle sind vom November datiert) bis tief in den Herbst.

http://www.psp.cz/eknih/1883skc/5/stenprot/003schuz/s003001.htm
Pondělí 28. listopadu 1887

Herr Bezirksvorsteher Dr. Wenzel Radimsky, der mir schon auf meinen früheren Reisen als Bezirksvorsteher in Dolnja Tuzla in dankenswertester Weise an die Hand gegangen war, Hess durch den Strassenmeister Herrn Filek das Gebäude auf- nehmen und sandte mir die Skizzen. Herr Dr. Radimsky schrieb mir am 9. November 1899

Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
by Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien Philosophisch -Historische Klasse

Published 1902
Rudolf Meringer. Die Stellung des bosnischen Hauses und Etymologien zum Hausrath.
https://archive.org/stream/sitzungsbericht246klasgoog#page/n356/mode/2up
Drugi (treći?) suvremenik imenjak, prezimenjak i titulnjak Dr. Wenzel Radimsky ili greška u nadnevku?
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 09 Rujan 2015, 13:59:53 poslijepodne
Hassmann. O povvinosti dogonu. Sborník vd právních a státních. Vol. 13. Praha. 1913.
https://archive.org/stream/sbornkvdprvn13univuoft#page/40/mode/2up

Karstfrage 1895. Županjac
https://archive.org/stream/oesterreichisch24unkngoog#page/n244/mode/2up

cigla osme legije
https://archive.org/stream/archaeologischep15wien#page/86/mode/2up
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 16 Rujan 2015, 17:30:58 poslijepodne
Petter 1834.
https://archive.org/stream/taschenbuchzurv18sommgoog#page/n284/mode/2up
imotski 30/115, zadvarje, bura, vrulja, priko
1857. I.
https://archive.org/stream/dalmatieninsein01pettgoog#page/n5/mode/2up
pp23 Thoneisenstein pp24 pp39 Plovuča-Han … Ballif Wasserbauten…  putovi pp99 pp105 karavanski pp109 2. Parussich - Pusich - Lippa - (F.Migliasca) - (B. Gliubuska) pp110 3. Pussich - (G. Kostizza) - Csessare - Bukovizza - Merko - Prisnich - Immerich - Kovatsscevo - Xupanagz - Schinizza - Kuprep
Parussich - Barišić, Barišića Polje, Vinjani
Immerich - Cebara

II. str 97
https://archive.org/stream/dalmatieninsein00pettgoog#page/n107/mode/2up
distrikt imoski, 40/115, 10 kuća za četvrt stoljeća
Naslov: Rački 1882:
Autor: glonga - 17 Rujan 2015, 16:13:01 poslijepodne
Rački, Franjo. Prilozi za geografsko statistički opis bosanskoga pašalika. Starine : Knj. 14(1882)
http://dizbi.hazu.hr/object/view/8421
(p)opis ~ nešto nakon 1624. godine
str. 181. nr. 23. Starxano - Stržanj u Kliškom sandžaku. Suciza - Šu(j)ica. Zapis. Aržano. Ržane. Rožani. Stržanj.
str. 189. abecedno kazalo
Buscho Blato, sandžak Hercegovina, Blagaj
Duuno, Hercegovina
Cacuina, H.
Duare, H.
Imoschi, H.
Macarscha, H.
Nutiac, H.
Prolog, Clissa
Rudobiglie, H.
Rama, C.
Vargoraz, H.
Xupagn potoch, H. {! Duuno i Xupagn potoch, kao na onoj karti}
Zadvargie, "sotto il sudetto" {! Duare i Zadvargie}

str. 177
21. Cog(n)ichi, Konjic. Zapis. Kog. Rog.
str. 192.
4.4. Rama, Rudiboci, Gliubunchichi, Privor{!}. Uschopie
str. 193.,194.
Prusaz, Buchova gora, Buchoviza, Cupris, Sviza, Podi, Hlivno
campagnia di Hlivno - campagnia di Saramisevo/Sarimisevo - Carni lug
Naslov: Čakija
Autor: glonga - 25 Rujan 2015, 22:15:09 poslijepodne
Franjo Fiala. Prilozi arheologiji Bosne i Hercegovine. GZM. God. I. (III.) 1889. Str. 89.-92.
Članak. Rimsko naselje(?) kod "Śahare" okoloprilike? Rimska testa kod Međugorja.
Čakija.
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 14 Studeni 2015, 13:52:25 poslijepodne
Mate Suić. Istočna jadranska obala u Pseudo Skilakovu Periplu. RAD : 306 : Odjel za filozofiju i društvene nauke : Knj. 6(1955)
http://dizbi.hazu.hr/object/view/pP4GcZnJ6A

Topografska pitanja na teritoriju stare Cetinske županije s ekskursima o ubikaciji Setovije i Tiluriuma : radnja odobrena kao disertacija za doktorski ispit na sjednici Savjeta Filozofskog fakulteta, Zagrebačkog Univerziteta od 21.X.1937. prema referatu članova ispitnog odbora red. profesora Univerziteta gg.: Šišića Ferde i Novaka Grge / Stjepan Gunjača.
http://dar.nsk.hr/?pub=1&p=7869&s=publ
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 14 Studeni 2015, 18:30:25 poslijepodne
Bellum Alexandrinum
by Rudolf Schneider, Julius Caesar, C . Oppius, Aulus Hirtius
Published 1888

Hirtius 42 i dalje
https://archive.org/stream/bellumalexandri00hirtgoog#page/n46/mode/2up
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 10 Veljača 2016, 02:26:52 prijepodne
Izvorište, "selo Tušani", Tušanj, Memlehai (arapski), Tuzla (turski), 24-25 g/l, porez je malo složeniji od obične desetine 1/10, ide od 0.0 nule do  2/3
Adem Handžić. Bosanske solane u XVI i XVII vijeku. Članci i gradja za istoriju istočne Bosne 3 (Tuzla 1959) S. 67-112
http://muzejibtuzla.podkonac.org/wp-content/uploads/sites/7/2014/10/08-1959-adem-handžić-bosanske-solane-u-xvi-i-xvii-vijeku-1.pdf
http://muzejibtuzla.podkonac.org/wp-content/uploads/sites/7/2014/10/09-1959-adem-handžić-bosanske-solane-u-xvi-i-xvii-vijeku-2.pdf

Berislav Šebečić. Hrvatski i međunarodni bakreni i solni putevi u dijelu Europe. Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol.13 No.1 Prosinac 2001.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=20574

Adem Handžić. Rudarstvo u Bosni / XV do XVII stoljeće. IFM 41, 1-4(1985)
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuifm/article/download/1023007612/1023007114

Mirsad Bakalović. Nataša Perić. Nacionalni spomenik Industrijsko naslijeđe proizvodnja soli u Tuzli – od ideje do realizacije. Gradovrh. VI. 6. (2009.). Matica hrvatska. Tuzla. pp 15-33
http://www.hrvatski-dom.com/images/casopisgradovrh/Gradovrh%2006.pdf
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 10 Veljača 2016, 03:30:07 prijepodne
"Pojave termo-mineralne vode u krškom području Dinarida su daleko rjeđe od pojava u Panonskom prostoru. U terapeutske svrhe se koristi izvorište Sv. Stjepan u Istarskim Toplicama na području Istre, a sumporno – slani izvori u Splitu poznati su već od vremena Dioklecijana, ali se danas ne koriste. Ima još pojava termalne i mineralne vode u krškom području Dinarida, ali su one vrlo male i praktićki neiskoristive u turističkoj ponudi. Pojave termo-mineralne vode su uobičajeno vezane uz duboke zone rasjedanja i uz njih je uglavnom vezan problem miješanja s relativno plićim hladnim vodama.
 
Detaljna razrada geoloških i hidrogeoloških značajki područja: Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Ocjena stanja i rizika cjelina podzemnih voda na krškom području u Republici Hrvatskoj, Hrvatske vode, Varaždin, lipanj 2009."
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/427138.pdf

http://old.voda.hr/lgs.axd?t=16&id=3453
http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=538571
Naslov: rog svićom
Autor: glonga - 14 Veljača 2016, 02:43:01 prijepodne

Defteri 1585. knjiga II. (2014.) po kazalu.
Rog 363
Rošca 503
Rošci 503
tvrđava Rog 17, 48, 102, 127, 142, 152, 321, 322, 332, 346, 350, 356, 357, 358, 361, 363, 370
nahija Dumna 390, 391, 393
nahija Duvno 367, 392, 393
Defteri 1585. knjiga I. (2014.) po kazalu. 0 pojavnica gornjih naziva.

Rog 363
Kontekst/Naslov: Nahija Imota u kazi Imocki (352-370)

68. Zemin Grnić i Vrulj??, u ruci Alije, sina Hasanovog, u selu Rog.
… ∑ 150.
Timar Mehmeda, sina Alijinog. Posadnik tvrđave Rog.
∞ vidjeti ima li takav popisan u selu Aržano nahije Dumna u ovom defteru (Alija Hasanov) odmah

Aržano 392
3. Selo Aržano.
Timar Balije, spahije. Pripada Duvnu.
Baština Vladkova, u ruci Ivana, sina Mihačevog.
Baština Ivanova, u ruci Nikole, sina Bolihninovog.
Baština Vukašinova, u ruci Milke, sina Vukovog.
Baština Petrijeva, u ruci Srhinje, sina Radičevog.
Baština Vukićeva, u ruci Radičevoj, u ruci Maretina, sina Brankovog.
Baština 5, po 163, porez, 815.
Globe, svadbarina i tapija 85.
Ukupno: 900
∞ nema

Rošca i Rošci 503
Kontekst/Naslov: Nahija Poblaće, pripada kazi Prijepolje (495-512)
Selo Rošci(670)
Timar Idrisa, seraskera. Pripada Poblaću. …
(670) Vjerovatno danas naselje Rošca u okolici Danilovgrada.
∞ nema veze

tvrđava Rog 17
Kontekst/Naslov: Nahija Nevesinje (1-51)
25. Selo Donji Mali Hrast(15)
Timar Huseina, sina Abdijeva, ćehaje tvrđave Rog. Pripada spomenutoj nahiji.
…∑ 2.147
(15) Vidi napomenu br. 13
(13) Danas selo Rast u okolini Nevesinja. Ne ubicira se kao Gornji ili Donji. Centar je mjesnog područja. Kod ovog sela zbir iznosa prihoda je netačan. Treba ga izračunati pri korištenju.

tvrđava Rog 48,
Kontekst/Naslov: Nahija Nevesinje (1-51)
66. Selo Udrešnje. Stari su Vlasi.
Timar Alije, halife, imama tvrđave Rog. Prpada spomenutoj nahiji.
… ∑ 500
∞ Ma gdje bila 'tvrđava Rog' u kazi Mostar timari su daleko od timarnika.

tvrđava Rog 102
Kontekst/Naslov: Nahija Neretva, pripada kazi Nevesinje (63-114)
55. Selo Crkvine(112)
Timar Džafera, sina Huseinovog i Jusufa, sina Abdulahovog, posadnika tvrđave Rog. Pripada spomenutoj nahiji Neretva.
…∑ 900
(112) Danas naselje u okviru mjesnog područja Glavatičevo u okolini Konjica.

tvrđava Rog 127
Kontekst/Naslov: Kaza Blagaj / Nahija Blagaj (114-163)
31. Selo Čačići?.
Timar Šabana, sina Alijinog. Posadnik tvrđave Rog i Kurda, sina Iljasovog. Posadnik tvrđave Blagaj. …
…∑ 500(875)?

tvrđava Rog 142
Kontekst/Naslov: Kaza Blagaj / Nahija Blagaj (114-163)
75. Mezra Prozraklica,(156) u selu Kamena. Uživaju i daju desetinu Behram-aga i Mustafa, sin Abdulahov i Velija, sin Ivanov i Margita Pavkova?
Timar mehmeda, sina Alijinog. Posadnik tvrđave Rog.
… ∑ 500
(156) Danas istoimeno naselje u okolici Mostara.

tvrđava Rog 152
Kontekst/Naslov: Kaza Blagaj / Nahija Blagaj (114-163)
97. Polovina čifluka Sinana, vojvode, u selu Kamena. Pripada Blagaju. U posjedu Hasana, sina Orhanovog iz Nevesinja. Prihod 100.
Timar Mehmeda, sina Alijinog. Posadnik tvrđave Rog.

tvrđava Rog 321
Kontekst/Naslov: Kaza Mostar / Nahija Mostar (280-352)
73. Selo Vlasnići.(411) Pripada Mostaru
Timar Šabanov, Hasanov, i Jusufov, posadnika tvrđave Mostar i Rizvanov i Hasanov, posadnika tvrđave Ljubuški i Džaferov, posadnik tvrđave Rog.
… ∑ 4.149
(411) Danas Gornji i Donji Vlasnići u mjesnom području Polog, u okolini Mostara.

tvrđava Rog 322
Kontekst/Naslov: Kaza Mostar / Nahija Mostar (280-352)
74. Selo Bijoča.(413) Pripada Mostaru.
Timar Derviša, sina mehmedovog. Posadnik tvrđave Mostar i Mehmedov. Posadnik tvrđave Imocki i Sulejmana, dizdara tvrđave Rog.
… Ljetna ispaša Rasolina i Krušev Dol, u ruci Huseina, sina Vladkovog, u ruci stanovnika sela.
… ∑ 2.900
(413) Neubicirano.

tvrđava Rog 332
Kontekst/Naslov: Kaza Mostar / Nahija Mostar (280-352)
96. Selo Ljubotići,(425) …
Timar Hasana, sina Pervanovog. Posadnik tvrđave Imotski i Alije, halife, imama tvrđave Rog. Pripada spomenutoj nahiji Mostar.
… Njiva Zarin, komada 1, u selu Vinac, i jedan vinograd, u posjedu sela Lukavac. Pripada Imockom. …
… ∑ 2.160
(425) Danas naselje Ljubotići u okolini Mostara, administrativno u Lištici.
∞ Isto je rahmetli Ahmed bio već malo dobro nalađen i alergičan dok je priređiva ove deftere?
∞ Vinac - Vinjani, Lukavac - dio grudskih Sovića 'Lukovac-Grad', nešto ko 'Brljevac-Grad' u Prisoju

tvrđava Rog 346
Kontekst/Naslov: Kaza Mostar / Nahija Mostar (280-352)
141. Selo Buhovo.(451)
Timar Džafera, sina Huseinovog. Posadnik tvrđave Rog. Pripada Mostaru.
… ∑ 300
(452) To je selo u samom centru stare broćanske nahije, odnosno nahije Mostar-Vlasi. Porez koji se iskazuje je čisti vlaški porez, i to bez umanjenjenja ili uvećanja.
∞ Ako je tome tako ispada da je su u cijelom Bovu 1585. samo dva stanovnika, Radosav Milkin i Vuk Ivanov, ako se nigdje drugdje ne pojavljuje ovo Bovo u ovom defteru. Pritom je tečaj akče prema dukatu venecijanskom 1:150 za godinu 1585. Kazalo, str. 540. - Buhovo samo str. 346 i Buhova str. 229 nu to nije, selo Buhova tu ima mlinove na rijeci Trebinji u nahiji Trebinja.

tvrđava Rog 350
Kontekst/Naslov: Kaza Mostar / Nahija Mostar (280-352)
159. Mezra Ostrožina u blizini Hraštana. Spomenuta mezra je od davnina predstavljala ratarsku zemlju. Obrađivali su je Vlasi i vlasniku timara davali su desetinu. U posjedu Nesuha, sina Huseinovog i Ferhata, sina Alijinog i Mehmeda, došlaca i Velije, sina Zorkinog.
Prihod, 300
Timar Mustafin. Posadnik tvrđave Rog.

tvrđava Rog 356
Kontekst/Naslov: Nahija Imota u kazi Imocki (352-370)
25. Zemin Balije, sina Džaferovog, u selu Zagorica. Pripada Imoti.
Prihod: 150.
Timar Memije, sina Ferhatovog. Posadnik tvrđave Rog.
∞ Zagorica - Zagorje pošuško.

tvrđava Rog 357
Kontekst/Naslov: Nahija Imota u kazi Imocki (352-370)
34. Zemin Predanj, u selu Podgalići?? I polovina mezre Prestrilj?? i Hornica i Margetin Dol, u ruci Alije-Hodže.
Prihod, u novcu: 240.
Timar Alije, halife, imama tvrđave Rog.
∞ Tražit na Geoportalu ovakve parcele oko Malih i Velikih Galića u Vinjanima i na Podima. Bi li Rog mogao bit onaj Ričac na Ričini (Glavice)? Jesu li posjednik i timarnik ista osoba? Alija odža i Alija imam?

tvrđava Rog 358
Kontekst/Naslov: Nahija Imota u kazi Imocki (352-370)
39. Selo Godanovo(469). Pripada spomenutoj nahiji Imoti.
Timar Sefera, sina Ahmedovog i Ahmeda, sina Nezirovog. Posadnici tvrđave Imocki i Davuda, sina Nezirovog i Durakov. Posadnici tvrđave Bobjak i Sulejmana, dizdara tvrđave Rog.
… ∑ 3.915
(469) Neubicirano.
∞ Ovo smo ubicirali po forumu.

tvrđava Rog 361
Kontekst/Naslov: Nahija Imota u kazi Imocki (352-370)
58. Mezra Zgurovina Zgon i Dobraljina i livada i bostan u Hendeku, u ruci Mustafe, sina Memijinog i ostalih suposjednika, u selu Podbila i Vinac. Pripadaju Imoti.
Prihod: 200.
Timar Šabana, sina Alijinog. Posadnik tvrđave Rog.
∞ Negdje je netko online Dobraljinu pokušao izjednačit s Dobranjama. Očito je ovo između Podbile i Vinjana. Bostan je u hendeku svakako u Podbiloj, Vir je tek mezra 1585.

tvrđava Rog 363
Kontekst/Naslov: Nahija Imota u kazi Imocki (352-370)
68. Zemin Grnić i Vrulj??, u ruci Alije, sina Hasanovog, u selu Rog.
Prihod: 150.
Timar Mehmeda, sina Alijinog. Posadnik tvrđave Rog.
∞ Ne navodi se da je selo Rog u drugoj nahiji, - znači u nahiji Imotski ima selo Rog.

69. Zemin Radadov, u selu Podmilići. Pripada Rogu.
Prihod; 150.
Timar Mehmeda, sina Alijinog. Posadnik tvrđave Rog.
∞ Pripada Rogu!? Inače je pripadnost nahiji i pripadnost podgrađu utvrde ili pak timar pripada posadniku/posadnicima određene utvrde. Selo Podmilići pripada Rogu. Što je s 'Podgalići??' iz točke 34. i Alijom odžom i imamom? Nije li se kod Grabovca pojavljivao i Podbihlić u čitanju? Podbila se konzistentno ponavlja pa Podbi(h)lić nije varijanta Podbile, a Podbila je ionako 'pretrpana' u ovim defterima, za današnje okvire Podbile.

70. Zemin Ivašev i Polog i Krupac, u ruci Jusufa, sina Abdulahovog, u selu Rog.
Pripada Rogu.
Prihod: 200.
Timar Jusufa, sina Abdulahovog. Posadnik tvrđave Rog.
∞ U selu Rog i još k tome "Pripada Rogu."
∞ Iza ovog (kontekst?) slijedi 71. Hajmani u nahiji Imota u selima: Poljica, Drinovci (Drenovci?), Gruda, Doput, Preslovica, Borinjak. Iz redoslijeda nabrajanja Ivankovićev Dbnt, Dutup, i Preslovica su između Gruda i Ružića (negdje se vidjelo selo Ružići drugi naziv Borinjak ili slično (Zaborje?), odmah vidjet, nije u ovom defteru ili nije indeksirano, prema kazalu stoji samo na str. 366 i u tekstu 'Selo Ružići, pripada Ljubuškom')

tvrđava Rog 370
Kontekst/Naslov: Nahija Ljubuški, pripada kazi Mostar (370-390)
(1.) Kasaba Ljubuški, sa samom varoši Ljubuški, pripada spomenutoj nahiji
Timar Mehmed-age, dizdara tvrđave Vrgorac i Ibrahima, sina Huseinovog, posadnika tvrđave Ljubuški i Hasana, sina Alijinog, bevaba tvrđave Ljubuški i Ajdina, sina Mehmedovog, posadnika tvrđave Ljubuški i Sefera, sina Durmiševog, posadnika tvrđave Ljubuški i Sulejmana, dizdara tvrđave Rog.
… ∑ 8.400

nahija Duvno 367
Kontekst/Naslov: Nahija Imota u kazi Imocki (352-370)
87. Čifluk Kula. U nahiji Duvno (Dumna). Hajmani.
Timar Huseina, sina Hasanovog
… ∑ 1.050

nahija Dumna 390
Kontekst/Naslov: Nahija Dumna, pripada kazi Mostar (390-394)

nahija Dumna 391
Kontekst/Naslov: Nahija Dumna, pripada kazi Mostar (390-394)
(1.) Selo Manire??.
Timar Mehmeda spahije. Pripada spomenutoj nahiji Dumna.

2. Selo Kongor i selo Grljina-
Timar Balije, spahije. Pripada spomenutoj nahiji Dumna.

nahija Duvno 392
Kontekst/Naslov: Nahija Dumna, pripada kazi Mostar (390-394)
3. Selo Aržano.
Timar Balije, spahije. Pripada Duvnu.

4. Selo Kongora i Lipa i Majina.
Timar Mustafe, spahije. Pripada Duvnu.


nahija Duvno i nahija Dumna 393
Kontekst/Naslov: Nahija Dumna, pripada kazi Mostar (390-394)
5. Selo Kongora i Lipa i Majina
Timar Kubad-čaušev. Pripada Duvnu.

"Ljetna ispaša, Stup i Kosov Dol i Svinjača i livada Bikar Grdosola?, sa Dopučicom, u nahiji Dumno, u ruci Džafer-bega, sina Murat-begovog. Odsjekom 50."
Naslov: Kursar o Vlasima u Otomana
Autor: glonga - 15 Veljača 2016, 19:26:29 poslijepodne
Vjeran Kursar. Being an Ottoman Vlach:  On Vlach Identity (Ies), Role and Status in Western Parts of the Ottoman Balkans (15th-18th Centuries). OTAM, 34/Güz 2013, 115-161
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1919/20146.pdf
Naslov: Balajos ili balék
Autor: glonga - 21 Veljača 2016, 16:21:53 poslijepodne
https://hr.wikipedia.org/wiki/Balajos
http://arheohercegovina.com/2013/11/28/novac-daorsa/
Šime Ljubić. O njekojih nedavno nadjenih ilirskih pjenezih (I). Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Vol.3 No.1 Veljača 1881.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=75708

Evo što se ne čitaju stare listine Šime Ljubiča i drugih, nego im ništa ne zazvoni u tikvi kad pogledaju ono što sami mukom na grčkom napišu
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΝΘΙΟΥ
ΒΑΣΙΓΕΝ
o tome kao je od ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΝΘΙΟΥ postalo ΒΑΣΙΓΕΝ
ΒΑΣΙ(ΛΕΩΣ) ΓΕΝ(ΘΙΟΥ)

U Ljubića 1881. i
(ΒΑΣ)ΙΛΕ(ΩΣ) ΓΕΝΘΙΟΥ
znači
ΙΛΕ
Onda je naš Ile kralj ilirski ko i Balajos, Lajoš tačka ba.

Potom u Ljubića 1881. i
ΒΑΣ(ΙΛΕΩΣ) ΓΕΝ..
pa bi i forumaš Bas imao imenjaka u kakvu ilirskom kralju, po mogućnosti Daorsu.

Daklem od
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΝΘΙΟΥ
ostalo je
ΒΑ(ΣΙ)ΛΕΩΣ (ΓΕΝΘΙΟΥ)
ΒΑΛΕΩΣ

Pa se onda pitaju ko je bio taj Bajalo kojeg su tako izbajali i zašto ga ne spominju (oskudna) vrela
http://blog.dnevnik.hr/hrvatskanumizmatika/2012/06/1630846825/novac-kralja-balajosa.html

A, moj Ante, sve gore od goreg! (Iz filma 'Sonja i bik') iliti, ova povijest i arheologija - sve s kiše na krupu.

Balajos je njihov balek. (Samo jedan… just another, što bi rekli naši stari.)

O, sveti Bazilije! Mòre bit i Vȁsolija more pomoć, a najskoli Vasilisa Prekrasna.
Naslov: Odg: Bilješke i linkovi
Autor: glonga - 23 Veljača 2016, 18:04:39 poslijepodne
Bazilije Pandžić. Marijan Lišnjić makarski biskup (1609-1686). Nova et vetera. 27. 1977.
http://documents.tips/download/link/1977b-nova-et-vetera-27-marijan-lisnjic-makarski-biskup-16091686

O Duvnu, str. 38.-41.:

◊38

Područje stare duvanjske biskupije služeno je iz ramskog samostana. Bartol Kačić kaže god. 1626, da ramski samostan pripada zapravo duvanjskoj biskupiji, ali on se brine za one župe, jer mu ih je preporučio administrator bosanske biskupije {108. S. Kovačić, Najstariji izvještaji, 33. Naprotiv god. 1636. isti Bartol Kačić kaže, da mu je one župe povjerio papa Grgur XV (Ibidem, 42).}

Ramski samostan brinuo se za 4 župe: dvije u Duvnu, jednu u Livnu i jednu u samoj Rami oko samostana {109. Ibidem, 33, 42.}. B. Kačić naziva god. 1636. duvanjske župe: Lipa i Brišnik {110. Ibidem, 42.}. A u izvještaju iz god. 1640. on uopće ne ◊39 spominje ramskog samostana ni njegovih župa {111. Ibidem, 43—45.}, pa je možda bosanski biskup Toma Mrnavić (1639—1644) sam vršio jurisdikciju nad duvanjskom biskupijom.

Kad je Marijan Lišnjić imenovan makarskim biskupom, duvanjska je biskupija bila popunjena. Tadanji njezin biskup Mihael Jahnn (1658—1665) živio je u Austriji. On je bio došao god. 1659, da se nastani na području svoje biskupije ili u njezinoj blizini, ali tada, zbog ratnih prilika između Venecije i Turske, njegova je biskupija bila opustošena, a svijet se kojekuda razbjegao. Biskup nije gotovo uspijevao naći čovjeka u svojoj biskupiji, pa se vratio u Austriju i umro god. 1665. u Brucku na Muri {112.  D. Mandić, Duvanjska biskupija od XIV do XVII stoljeća, Zagreb 1936, 71—74.).

Dvije godine iza njegove smrti rimska Kongregacija de Propaganda Fide odlučila je 10. siječnja, da ubuduće ne imenuje posebnog biskupa za duvanjsku biskupiju, nego da brigu za nju povjeri kojemu bližem biskupu {113  D. Mandić, Acta Franciscana Hercegovinae I, 182 n. 183.}. Malo kasnije, 20. siječnja 1667, ista Kongregacija pisala je makarskom biskupu fra Marijanu Lišnjiću, da mu uz odobrenje Svetog Oca povjerava upravu duvanjske biskupije {114. AP, Lettere, 47, f. 227r.}.

Ali Lišnjić je mislio, da ono što Propaganda naziva duvanjskom nije bilo drugo nego dio njegove makarske biskupije. Prema njemu, ona biskupija, na koju misli Propaganda, nije bila u Duvnu, nego između Panonije, Krbavske i Hrvatske, u mjestu Bilaj, gdje je po njegovu mišljenju bio stari grad Dulma ili Delminium {115. AP, SOCG 436, f. 480v; D. Mandić, Duvanjska biskupija, 57—59.}.

Duvanjsku biskupiju zvali su i 'Rocensis' ili 'Rosensis'. Očito, taj je naziv dobila po tvrđavi Rog ili mjestu Roško Polje, koje je bilo najznatnije mjesto u duvanjskom kraju {116. D. Mandić, Acta Franciscana Hercegovinae I, 212.} Lišnjić je pobijao i ovo mišljenje.

Prema njemu biskupija 'Rocensis' ili 'Rosensis' nije bila u duvanjskom kraju, u Roškom polju, nego je kod Kotora u mjestu Risan ili Hercegnovi {117. Ibidem. Duvanjsku biskupiju god. 1615 splitski nadbiskup naziva 'Rossanen seu Domnen' (AV, Concilio Relationes 1615).}.

Naprotiv, on je već prije tvrdio, da je crkva sv. Ivana u Roškom Polju bila nekada benediktinska opatija, a da su njezini redovnici živjeli nekoć i u imotskom samostanu sv. Martina uz rijeku Vrliku. U njegovo pak vrijeme obje crkve bile su ruševine {118. Na drugom mjestu Lišnjić kaže, da je 'la chiesa di Dolma ne tempi passati era abbadia de padri di S. Benedetto, chiamata S. Giovanni, situata sulle falde della montagna detta Zavelim, i religiosi della quale dimoravano nel convento d' Imotta, nominato S. Martino, vicino al fiume detto Varlica, et hoggidi nè dell’uno nè dell’altro appena si vedono vestigie…' (AP, SOCG 305 f. 43r—44r).}.

Teško je reći na temelju čega je biskup Lišnjić stvorio to svoje mišljenje. Po svoj prilici na to, da u Duvnu nije bila biskupija, mogla ga je navesti i činjenica, što u duvanjskom kraju nije ništa nalazio, što ◊40 bi ga podsjećalo na biskupiju: nije bilo crkve niti je nalazio kakva znaka, da bi tu bila biskupija {118. 'In questo vescovato di Duvno non vi è nè città nè fortezza, ne de Turchi nè Christiani, nè chiesa, nè fondamento, nè vestigia di essa, nè si sa perche per il presente si nomina vescovato' (AP, SOCG 436, f. 480v).}. Stoga, on je područje duvanjske biskupije držao svojim, jer ga je smatrao dijelom makarske biskupije.

Lišnjić je vizitirao Duvno god. 1670. i 1671. {120. Ibidem, f. 480r—482v.}. Prema njemu glavna sela u Duvnu su: Kongora, Lipa, Mandino selo, Oplećani, Župan-potok, Mokronoge, Kolo i Stipanići. Duvnom je upravljao hercegovački paša, a spadalo je pod imotskog kadiju. U njemu nije našao nikakva grada ni tvrđave, a ni crkve.

Jedini župnik u Duvnu bio je fra Ivan Ančić {121. Ivan Ančić rođen je 11. veljače 1624. u Lipi kod Duvna. U franjevački red stupio je 1643. Zaređen za svećenika god. 1646, otišao je na nauke u Italiju, gdje je ostao do god. 1656, kada je dobio školski naslov lector artium. Vrativši se kući bio je god. 1657. imenovan profesorom u Velikoj, poslije u Našicama, a jedno vrijeme kasnije bio je župnik u Beogradu. Iza toga je bio premješten u Ramu i tu obnašao službu gvardijana. Bavio se pisanjem. Štampao je godine 1662. u Veneciji Thesaurus perpetuus Indulgentiarum Seraphici Ordinis. Na hrvatskom jeziku objelodanio je u Ankoni tri djela. Umro je u Italiji god. 1685. J. Jelenić, Bio-bibliografija franjevaca Bosne Srebreničke, Zagreb 1925, 1—5; D. Mandić, Acta Franciscana Hercegovinae I, 216—223; S. Marković, Jezik Ivana Ančića, Beograd (Srpska Akademija nauka) 1958.}. Očito s njim Lišnjić
nije bio u dobrim odnosima, pa se tuži na nj, da je napravio kuću kraj kuće bega Kopčića i da je za to potrošio preko 100 škuda milostinje {122. AP, SOCG 436, f. 480v.}.

Pod župu u Duvnu spada i Roško Polje. Lišnjić je u njemu našao 5 kršćanskih i 7 muslimanskih kuća. Tu je našao srušenu crkvu sv. Ivana {123. Ibidem.}.

Pod duvanjsku župu spadala je, prema Lišnjiću, i kapelanija Skoplje. Ona se prostirala selima prema Travniku, Jajcu i Lici, a bila je pod kliškim sandžakatom {124. Prema Travniku spominje: Kupres, Ravno, Vukovsko, Varcarev Vakuf, Rumboci, Mihaci, Privor, Progorilica, Crna Planina i Skoplje; prema Jajcu: Horugvica, Prusac, Vitorog, Ključ do Bilaja; prema Lici: Srb, Karaorman, Grahovo, Atlagića Gaj i Glamoč (Ibidem, f. 480v—481v).}.

U njoj je bilo malo katolika, a mnogo muslimana i pravoslavnih. Krizmao je oko 250 vjernika, a svega ih je bilo oko 400. Kapelan ove kapelanije bio je fra Jure iz Drežnice, koji nije imao kuće, nego je išao od kuće do kuće i nosio sa sobom pomični oltar. Fra Jure nije došao biskupu, da bi od njega zatražio dozvolu za dijeljenje sakramenata; tvrdio je, da je on sve potrebne dozvole dobio od provincijala i gvardijana. Očito, on je svoju kapelaniju smatrao dijelom bosanske biskupije, pa je potrebne ovlasti dobio od bosanskog provincijala, koji je do god. 1669. upravljao bosanskom biskupijom kao kapitularni vikar {125. Bosanska biskupija bila je nepopunjena od smrti Marijana Maravića (god. 1660.) do imenovanja Nikole Ogramića (god. 1669). Cfr. Annales Minorum an. 1670. n. XXXVIII (XXXI, Romae 1956, 471—472).}.

Pod duvanjsku župu spadali su i čobani po Vitorogu i Čabulji. Oni su dolazili onamo samo preko ljeta, a u zimskim mjesecima išli su prema Primorju. Nisu imali kuća nego su stanovali po kolibama. S njima je našao kapelana fra Andriju iz Ripci {126. AP, SOCG 436, 481v.}. ◊41

Lišnjić nije vizitirao sela oko ramskog samostana, jer mu je Propaganda to zabranila, premda je on i njih smatrao dijelom makarske biskupije {127. Ibidem, f. 481v—482r. U ovom svom izvještaju Lišnjić dva puta spominje pismo, kojim se služe vjernici njegove biskupije. To je tzv. bosančica, koju on naziva pismom sv. Jeronima, 'lettere interpretate da San Girolamo' (Ibidem, f. 492v—500v).}.
Naslov: Zagreb ≠ Zagvozd
Autor: glonga - 23 Veljača 2016, 23:48:32 poslijepodne
Zagreb ≠ Zagvozd

Uvijek zaboravim kako no je ovo (Zagreb umjesto Zagvozd) uletilo u ono izvješće.

Bazilije Pandžić. Marijan Lišnjić makarski biskup (1609-1686). Nova et vetera. 27. 1977.
http://documents.tips/documents/1977b-nova-et-vetera-27-marijan-lisnjic-makarski-biskup-16091686.html

http://documents.tips/download/link/1977b-nova-et-vetera-27-marijan-lisnjic-makarski-biskup-16091686

str. 37. podbilješka 95.

»95. S. Kovačić, Najstariji izvještaji, 41. Zanimljivo je, da se u ovom izvještaju Čitluk (Gabela) naziva "Citchech", a Zajezerje "Zauzere". Izvještaj je predao Kongregaciji Splićanin Franjo Manola, kanonik sv. Jeronima u Rimu, i pisan je njegovom rukom. Očito, Manola je radi nekog razloga prepisao izvještaj, kojega je dobio od Bartola Kačića, i pri prijepisu napravio pogreške, možda ne poznavajući točan naziv mjesta. Ali još je zanimljivije, da je on mjesto Zagvozd pročitao "Zagreb" (Ibidem, 42).«
Naslov: o-neum
Autor: glonga - 25 Veljača 2016, 16:52:28 poslijepodne
Onaeum, Mimice, nije Borak.

Marinko Tomasović. Arheološka topografija lijeve strane donjeg toka Cetine. Arheološka istraživanja u Cetinskoj krajini:znanstveni skup, Sinj, 10.-13. listopada 2006, Serija: Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, vol. 27, Zagreb, 2011.

http://www.academia.edu/20425876/Arheološka_istraživanja_u_Cetinskoj_krajini_znanstveni_skup_Sinj_10.-13._listopada_2006_Serija_Izdanja_Hrvatskog_arheološkog_društva_vol._27_Zagreb_2011
Prijevoj Neum.

http://www.kucice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=342:arheoloke-potvrde-naseljavanja-kuia-od-prapovijesti-do-srednjeg-vijeka-ii&catid=32:iz-povjesti-sela-upe-i-kraja&Itemid=79#_ftnref21

Vrh Neum.

Ovo s toponimijom ne će izvedrit. Ovog Neuma nema ni na HOK5 ni u sloju DKP Nazivi na Geoportalu DGU. (Kao ni mase drugih mikrotoponima iz gornjeg rada i s navedenih web stranica web mjesta Kućiće.)
Po opisu je tuda negdje (Sviniške i Slimenske Okladnice-Mimice,…) istočno od ovog Golog Brda
http://www.geonames.org/3200441/golo-brdo.html

Je li ovo ovuda samo geomorfologija?
43.414458,16.821318
HOK 5 Kosmatica
http://geoportal.dgu.hr/#/?lng=16.820638878832263&lat=43.41470546291223&zoom=9

BTW, Okladnice su po Geoprtalu samo u k.o. Svinišće.
S Kosmatica na HOK5 ima ucrtan put, pače više putova, ali nijedan ne vodi u Mimice, najzapadniji prema Marušićima, a zagubi se u hridinama kod lokaliteta Kapela.


Radoslav Dodig. De Ardiaeis notae.
http://www.academia.edu/3017504/De_Ardiaeis_notae

Ako maknemo Ardijejce k Ris(a)nju, što ćemo s omiškim gusarima. Cetine nema u mnogim antičkim izvorima, pa ni na recentnim kartama parapovijesne i antičke topografije ovog područja. Ptolemej (primjerice) nema ušće Cetine. I Tilurium (gornji tok) i Hippus (donji tok) se pojavi u pisanim izvorima i na kartama.
Što s drevnim plovnim putom od Gargana, pa od grebena do grebena, otočića, otoka do Pelješča, ako maknemo glavni promet (i gusarenje) k Dyrrachiumu?
Što s onim silnim uvoznim arheološkim nahogjajima na prapovijesnim lokacijama? Kud je to (do)plovilo (ako nije u Naronu)?
Recimo, maknemo Ardijejce tamo kud ih miče Dodig. Čime/kime popunit prostor Zabiokovlja (i Makarske rivijere)? Daorsima? 'Sitnijim' plemenima. Delmati, to nitko ne spori, nisu bili neki pomorci. Liburnima, od ušća Krke, je malo podaleko, a i njihovo 'gusarstvo' je rano 'suzbijeno'. Tko je to branio plovidbu Bračkim kanalom? Bura? Što će onda i kud će Liburni, ili čak Japodi u Podvelebitskom kanalu?
Naslov: ardijejci
Autor: glonga - 01 Ožujak 2016, 19:04:16 poslijepodne
Muha bez krila opet ne čuje?
Otkud nam ideja da su Agron, Pleurat, Teuta, Pines, Gencije… - Ardijejci?
Iz klasičnih izvora?
To treba temeljito proći.
Pa opet.
Strab 7.5. @ perseus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0198:book=7:chapter=5&highlight=ardiaei
Strab. 7.fragments
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0198:book=7:chapter=fragments&highlight=ardiaei
App. III. 1
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0230:text=Ill.:chapter=1&highlight=
Liv. 27 30
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0144:book=27:chapter=30&highlight=ardiaei
(12) They began by complaining of certain trivial infringements of the armistice, and ended by declaring that hostilities could never cease until the Achaeans restored Pylos to the Messenians, and Atintania was given back to Rome, and the Ardiaei to Scerdilaedus and Pleuratus.
Po ovome Pleurat nije bio Ardijejac. (Liv 27 30 12)

A Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1890)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0063:entry=pelatae-cn&highlight=ardiaei
…Its proper sense of free labour was not, however, always preserved in later Greek. Plutarch (Plut. Ages. 100.6) also uses the word rather loosely for Helots, and we are told of a nation of Illyrians (the Ardiaei) who possessed 300,000 prospelatae, compared by Theopompus (ap. Ath. vi. p. 271d, e)with the Helots of Laconia. (Müller, Dor. 3.4.7; Wachsmuth, Hellen. Alterthumsk. vol. i. pp. 361, 811, 2nd ed.; Hermann, Griech. Staatsalterth. § 101, n. 9; Becker-Göll, Charikles, 3.46.)

Dictionary of Greek and Roman Geography (1854)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0064:entry=ardiaei-geo&highlight=ardiaei

Plin. Nat. 3.26
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0137:book=3:chapter=26&highlight=
Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059:entry=Bardaei&highlight=vardaei

Dictionary of Greek and Roman Geography (1854)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0064:entry=vardaei-geo&highlight=vardaei

Livy: Periochae 56-60
Titus Livius or Livy (59 BCE - 17 CE)
(135 BCE) Consul Fulvius Flaccus subdued the Vardaeans in Illyricum.
http://www.livius.org/li-ln/livy/periochae/periochae056.html#60

Plb. 2.11
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0234:book=2:chapter=11&highlight=ardiaeiardiaeiardiaei

Apian po Starčeviću
http://prijepisi.blogspot.ba/2015/11/starcevic-1863.html
Appian, Illyrian Wars
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0230%3Atext%3DIll.http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0230:text=Ill.:chapter=1

Nema. Ovo postavlja Wilkes 1992.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ardiaei
16^ Wilkes, J. J. The Illyrians, 1992, ISBN 0-631-19807-5, page 156-157: "Agron, son of Pleuratus belonged to the ruling house of the Ardiaei. 'Agron was king of that part of Illyrian which borders Adriatic sea, over which Pyrrhus and his successors had held sway. In turn he captured part of Epirus and also Corcyra, Epidamnus and Pharos in succession, and established garrisons in them'(Appian Illyrike 7). The new power disposed of the most powerful force, both by land and sea, of any of the kings who had reigned in Illyria before him', we are informed by Polybius (2.2)"
Plb. 2.2
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0234%3Abook%3D2%3Achapter%3D2

Bilješke o Ardijejcima. str. 42.
"Teško je prihvatiti da je Narona bila na ardijejskomu području, koje je Gaj Marcije Figul 156. pr. Kr. odabrao za vojno sjedište. Prije je riječ o daorskome interesnom prostoru."

Zašto je to tako teško? Zato što su Ardijejci potvoreni gusari i zato jer je područje Rimu neprijateljsko? A što je bilo 229. pr. Kr.?
Plb. 2.11
"The Romans, taking the Epidamnians under their protection, advanced into the interior of Illyricum, subduing the Ardiaei as they went."

Zbunjuje pohod Flakov 135. pr. Kr.?
Livy: Periochae 56
Apian po Starčeviću:
"10. Ardiejci i Palarci, drugi narodi Ilirah, na rimsku Iliriju udariše,… Rimljani skupiše proti njima vojsku od deset tisućah pješakah i šest stotinah konjanikah… Fulvij Flak. Mora da se taj rat, buduć mu nenalazim poseban konac, prvim udarcem dovršio."
App. III. 2.10
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0230%3Atext%3DIll.%3Achapter%3D2%3Asection%3D10

Eto ni Apian ne zna što je to bilo. 156-135=21 taman stasala nova generacija. Nešto kao Afganistan 1980-ih i kasnije.
https://en.wikipedia.org/wiki/Taliban#Background
Ardijejski talibani. 156. pr. Kr. su s Figulom i 155. s Nazikom kontra Delmata, a 135. pr. Kr. pokušavaju iskoristit gužvu, ni Apian ne zna kako je završilo.

Bilješke o Ardijejcima. str. 42.
"Znači li to da su Ardijejci imali jadransku obalu od Makarske do Gradca (ili Ploča) kao polaznu bazu za gusarske pohode ako prihvatimo da su bili smješteni na desnoj obali Neretve na suprot otoku Hvaru? Teško održiva pretpostavka koju ne potvrđuju povijesni ni arheološki izvori."
A je. Trebaš najprije kritički preispitat vijesti o gusarstvu.

"Možda je vijest o Ardijejcima blizu Hvara Strabonova odraz dana kada su Ardijejci bili u ekspanziji i kada je Hvar bio pod njihovom dominacijom, kako neki misle?"

Pa opet. Strab. 7.5.1
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0198%3Abook%3D7%3Achapter%3D5%3Asection%3D1
"…On the other hand, almost the whole of Ardia is near the Adrias. …
Strab. 7.5.3
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0198%3Abook%3D7%3Achapter%3D5%3Asection%3D3
The tribes of the Pannonii are: the Breuci, the Andisetii, the Ditiones, the Peirustae, the Mazaei, and the Daesitiatae, whose leader is Bato, and also other small tribes of less significance which extend as far as Dalmatia and, as one goes south, almost as far as the land of the Ardiaei. The whole of the mountainous country that stretches alongside Pannonia from the recess of the Adriatic as far as the Rhizonic Gulf and the land of the Ardiaei is Illyrian, falling as it does between the sea and the Pannonian tribes.

Bilješke o Ardijejcima. str. 45.
Bacam jedan pogled kroz prozor, a drugi kroz 5 minuta.
"Bacimo li pogled na plovidbene putove u Jadranskom i Jonskom moru, uočit ćemo da je vrlo gust promet tekao morskim putom između južne Italije (Apulija, Kalabrija, Salento) i obale Ilirije i Epira, od Brindizija i Hidrunta prema Draču, Apoloniji i Krfu. Upravo tamo odvijaju se i gusarske akcije na trgovačke brodove koji ulaze u Jadransko more ili se vraćaju iz njega."
Je, ali operiraju li tamo Ardijejci? Što o tom vele Lombardo i Šašel-Kos?

Bilješke o Ardijejcima. str. 45.
"Što time želimo reći? Ako su Ardijejci bili pomorski narod, ako su poduzimali gusarske akcije u južnom Jadranu, Otrantu i Jonskom moru, ako su Rimljani zabranili Teuti da plovi dalje od Lješa s više od dva nenaoružana broda, sve to govori da su Ardijejci imali uporišta i sjedišta blizu južnoga Jadrana."

Želimo reći kako muha bez krila ne čuje? Bili su pomorci. Jesu li bili gusari, e to ne ćemo doznat. Da su gusarili po Otrantu i Jonskom moru - ne vjerujem.
E sad. Tu. Kakve veze ima Teuta? Koji klasični izvor kaže da je Teuta Ardijejka? Iz čega se to da zaključit bez naočala? Wilkesovih?

Bilješke o Ardijejcima. str. 45.
"Usto, Teuta se nakon izgubljena rata povukla u Risan. U Risnu je pronađena velika količina novca iz razdoblja 3. − 2. st. pr. Kr., što govori o njegovoj važnosti. Genciju bijaše blizak Skadar. Zaključak koji se nameće glasi: Ardijejci su u 3. i 2. st. pr. Kr. imali boravište i sjedište u primorju i zaleđu Boke kotorske, oko gradova Risna, Kotora i Tivta odnosno u širem opsegu od Epidaura i Meduna do Skadra, djelomice asimiliravši ili nametnuvši vlast manjim narodima na tom ◊46 području."

Je se ona povukla u Risan, je Gencije lola od Skadra, ali pokaži da su ona i Gencije Ardijejci pa onda zaključi zaključkom koji ti se nameće.

Bilješke o Ardijejcima. str. 46.

"Njihova postojbina bilo je u ranijemu razdoblju planinsko područje od Zelengore do Durmitora, odakle su se spustili prema moru. Sredinom 4. st. ne spominje ih Pseudo-Skilak u primorskim krajevima. Auktori koji su smjestili Ardijejce prema Strabonovoj vijesti nasuprot Hvaru (uglavnom osovina Vrgorac − Ljubuški − Čitluk), nisu objasnili gdje su bile luke i glavna središta Ardijejaca, odakle bi izvirala njihova pomorska moć.

119 Najnovije izdanje s komentarom Skylax Periplous, G. Shipley, 2011., 105-109."

Glavne luke i središta neosporno pomorski jakih Liburna su isto tako (pošto večeraše) dokumentirane povijesnim vrelima i arheološkim nalazima.

Najnovije izdanje s komentarom. Otkud potreba za naglašavanjem 'najnovije izdanje'.
Po čemu je bolje od Müllerovog iz 1882.? Po komentarima. Nešto kao Wilkes?
I što s tim što ih Pseudo Skilak ne spominje? Ne spominje ni mnoge druge.

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Karl+Müller%22Geographi graeci minores

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%84%E1%BF%86%CF%82_%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%E1%BF%86%CF%82_%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%95%E1%BD%90%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%E1%BD%B6_%E1%BC%88%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%E1%BD%B6_%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CF%8D%CE%B7%CF%82
Bitno je da spominje jezero. Da se ima šta tražit. Evo i Šašelica ga tražila, nedavno
Marjeta Šašel Kos. The ‘great lake’ and the Autariatai in Pseudo-Skylax. 125-1 | 2013 : Archéologie et religion : le sanctuaire dionysiaque de S. Abbondio à Pompéi - Varia
https://mefra.revues.org/1165
https://mefra.revues.org/1376

Bilješke o Ardijejcima. str. 46.
"Glavno plovilo Neretvom i rukavcima ostao je čamac zvan trupica."

Eto i Dimitz piše o duvanjskim kolesima, što ne znači da antički Duvnjani nisu znali napravit pristojna kola makar za razgonjat so iz Saloniane.
Leksikon zagubljenih znanja i vještina.

Šećer na kraju.

"Mišljenja smo da su Rimljani preselili Ardijejce na područje Podveležja. To je krška visoravan koja se proteže između Veleži, Bišća i Bijeloga Polja duljine 10 − 15 km, na nadmorskoj visini 700 − 1200 metara, širine 4 − 6 km i površine oko 16 116 ha, pogodna jedino za stočarstvo."

Čiko: Zagore, bježmo u Nevesinje!
Dionizije maka u Podveležje. Zato su Podveležci i danas nako načitani.

Bošnjački wikipedičar ovako definira Podveležje
https://bs.wikipedia.org/wiki/Podvele%C5%BEje_%28regija%29
Nije mi to ni blizu tla na kojem bi se izumrlo u antička doba. Ratarski obradivo tlo na tom području ima najjači bonitet. Ne smrdi sir gospodžo… Uostalom, ne kaže li se kako Ardijejci nisu bili vični ratarstvu. Pali jer nisu znali orat, ili jer nisu znali čobanovat?

Vrijeme?

"Na kraju treba prozboriti koju o smještaju Ardijejaca nakon što su ih Rimljani prisilno raselili u unutrašnjost, kada ih spominje Plinije sa samo 20 dekurija."

Kad su preseljeni? 135. god. pr. Kr.?

I zašto to javlja Plinije? A gdje ih smješta Ptolemej?

Gaius Plinius Secundus (c. AD 23 – August 25, AD 79)
Strabo (64/63 BC – c. AD 24)
Appian of Alexandria (c. AD 95 – c. AD 165)
Titus Livius (64 or 59 BC – AD 17)
Polybius (c. 200 – c. 118 BC)
Claudius Ptolemy (c. AD 100 – c. 170)

I kojeg to Ptolemeja koristi auktor?
https://archive.org/stream/bub_gb_i_JfAAAAMAAJ#page/n329/mode/2up

Bilješke o Ardijejcima. str. 38.
"Ptolemej (II, 16, 5)
…in Dalmatia autem Daursii, supra quos Melcomenii et Vardaei, infra hos deinde Narensii et Sardiatae, …"

Müller str. 310-312.
"…in Dalmatia autem Daursii, infra quos Melcomenii et Vardaei, infra hos deinde Narensii et Sardiotae…"
https://archive.org/stream/bub_gb_i_JfAAAAMAAJ#page/n331/mode/2up

Hanlonova britvica
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanlon%27s_razor
Ockhamova
https://de.wikipedia.org/wiki/Ockhams_Rasiermesser
etc.
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/_Texts/Ptolemy/2/15*.html
Naslov: Sardeates?
Autor: glonga - 01 Ožujak 2016, 22:42:52 poslijepodne
Opet.
Otkud nam ideja da su Agron, Pleurat, Teuta, Pines, Gencije… - Ardijejci?
Iz klasičnih izvora?

Marjeta Šašel Kos. The ‘great lake’ and the Autariatai in Pseudo-Skylax. 125-1 | 2013 : Archéologie et religion : le sanctuaire dionysiaque de S. Abbondio à Pompéi - Varia
https://mefra.revues.org/1165
https://mefra.revues.org/1376
"The Romans in 229 BC fought against the Illyrian kingdom under Agron and Teuta, which was called Ardiaean by Cassius Dio (12, fr. 49 ; Zonaras, 8.19.3-7)."

Lucius (or Claudius) Cassius Dio (alleged to have the cognomen Cocceianus) (c. AD 155–235)

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/12*.html"Zonaras 8:

19. …

And the Romans crossed the Ionian Gulf and laid hands upon the Greek mainland. They found an p33excuse for the voyage in the following circumstances. Issa is an island situated in the Ionian Gulf. Its inhabitants, known as Issaeans, had of their own free will surrendered themselves to the Romans because they were angry with their ruler Agron, who was king of the Ardiaeans and of Illyrian stock. To him the consuls sent envoys. But he had died, leaving p35as his successor a son who was still a mere child; and his wife, the boy's stepmother, was governing the realm of the Ardiaeans. …
…"

Međutim: Zonaras, Ioannes: Ioannis Zonarae annales / Ex recensione Mauricii Pinderi. T. II. Bonnae: Weber. 1844.
http://www.documentacatholicaomnia.eu/30_20_1050-1150-_Ioannes_Zonaras.html
http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1050-1150__Ioannes_Zonaras__Annales_(Libri_07-12)_(CSHB_Pinderi_Recensione)__GR.pdf.html
Str. 169. stoji "Sardiaeorum"
Evo ga, link na stranicu, na archive.org
https://archive.org/stream/ioanniszonaraea06pindgoog#page/n191/mode/2up
Na početku knjige, pečat: Confined!
https://archive.org/stream/ioanniszonaraea06pindgoog#page/n1/mode/2up
Knjižnica: Haverfield Library Of Ancient History Oxford
https://archive.org/stream/ioanniszonaraea06pindgoog#page/n5/mode/2up
https://archive.org/details/ioanniszonaraea06pindgoog
Book digitized by Google from the library of Oxford University and uploaded to the Internet Archive

De Ardiaies notae. str. 39. se bavi ovin Sard-, i Ard-.

"Prije rasprave o smještaju i protegu Ardijejaca bilo bi korisno razmotriti podrijetlo njihova imena. Iz prethodnih podataka vidljivo je da se naš etnonim javlja u trima osnovnim oblicima:  Ἀρδιαῖοι/Ardiaei, Οὐαρδαῖοι/Vardaei i Σαρδιαῖοι. Oblik s početnim frikativom s nalazi se u Aristofana iz Bizancija, u jednome fragmentu Kasija Diona, u jednome rukopisu Strabonova teksta i u bizantskoga kroničara Ivana Zonara iz 12. st.25 Očito su u pitanju koruptele oblika Ἀρδιαῖοι.

25 Ukratko vidjeti u Mayer 1957, 352-353."

Mayer se i 1942. bavi time.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=76850

I što sad? Sardeati nisu postojali uopće?
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ancient_tribes_in_Illyria#Sardeates

The Princeton Encyclopedia of Classical Sites
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0006:entry=alburnus-maior&highlight=sardeates

Marcus Terentius Varro Lucullus (c. 116 – soon after 56 BC)

Alka Domić-Kunić. Literarni izvori za iliričke provincije (Dalmaciju i osobito Panoniju) u Naturalis historia Plinija starijeg. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Vol.37 No.1 Veljača 2005.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=29133
"Izgleda da je Plinije od Varona preuzeo mnogo štošta, uz informaciju o ustroju juridičkih konvenata (M. Varro LXXXIX civitates eo ventitasse auctor est – »Marko Varon kaže da je onamo (sc. u Naronski konvent) zalazilo 89 općina«, NH 3.142)."

Ostaje:
Lucius (or Claudius) Cassius Dio (alleged to have the cognomen Cocceianus) (c. AD 155–235)
zapravo Zonaras u 100 verzija
Ioannes Zonaras  (1050-1150)    
vs.
Titus Livius or Livy (59 BCE - 17 CE)
Liv. 27 30
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0144:book=27:chapter=30&highlight=ardiaei
(12) They began by complaining of certain trivial infringements of the armistice, and ended by declaring that hostilities could never cease until the Achaeans restored Pylos to the Messenians, and Atintania was given back to Rome, and the Ardiaei to Scerdilaedus and Pleuratus.
Po ovome Pleurat nije bio Ardijejac. (Liv 27 30 12)