Žužul

Prezime Žužul je jedinstveno za imotski kraj. Svi Žužuli su potomci jedne obitelji s deset članova kojoj je glavar bio Križan Žužulović i zapisani su u Zemljišniku na području Nebriževac iz 1725. gdje piše da su dobili 18 kanapa zemlje.

Te iste godine je zapisan i Šare Žužulović koji je za nagradu sam dobio 29 kanapa, no nakon smrti zemlju je uzeo Stipan Crnica, serdar Krajine. Vjerojatno je Šare...