Kamenica

Kamenica - udubljeni blok kamena, koji je služio kao pojilo za stoku. Imotska krajina, ručna izrada, kamen, 70-te godine 20. st. Kamenica je ime koje se koristilo i za prirodne rupe u kamenu u kojima se iza kiša skupljala voda. Ako su bile između pola (stijena) u hladu ,onda se voda dugo vremena sačuvala u njima. Služile su i domaćim i divljim životinjama.