Sepet

Sepet - pletena korpa visoka oko metar, široka oko 60 cm, duga oko 50 cm, oblika je kvadra,  obično jednako široka pri dnu i pri vrhu što nije bilo pravilo. Pravi domaći sepeti iz našeg kraja su bili pravljeni od drinovine kao kostura a pleteni od rakite koja se sjekla uz obalu rijeke Vrljike. Osnovna namjena sepeta je bila u berbi grožđa, u njega se prikupljalo ubrano grožđe a onda bi ga muškarac na desnom ramenu prebacio do bačve koja se nalazila na zaprežnim kolima.