Singerica

Singerica - mašina za šivanje koja je najčešće bila smještena uza zid s najviše dnevnog svjetla. To je predmet koji je snaha (ako je bila dovoljno imućna) donijela u svoj dom. Iznad mašine nerijetko se nalazilo veliko zrcalo (špigl).