Opančarice

Sva stara i mlada čeljad u našim krajevima svakodnevno je na nogama nosila opanke. Starija čeljad je obično imala po jedne cipele koje bi obuli i nosili na dernek, u svatove, kumstvo i u crkvu. Osim cipela, mnogi su na derneke i u crkvu nosili nove opanke. Kad ne bi teško radili odrasli bi nosili polovne opanke, a za vrijeme kopačine i drugih teških poslova, muški i ženske bi pravili i nosili opanke od svinjske i lošije goveđe kože, kao i jeftine grade kozjom oputom. Djeci i siromašnoj mladeži nove opanke bi se pravile tek kad bi one na nogama toliko raskinuli da ih više nisu mogli nositi.
Za pravljenje opanaka koje su se nosile u crkvu, dernek ili koju drugu svečanost, kupovala se debela goveda koža i lijepo krojena oputa od bekina ovaca bijele boje. Za izradu takvih opanaka trebalo je 18 rastegalja (rastegalj je dužina opute između dvije ruke koje bi se vodoravno ispružile lijevo i desno). Za misne opanke trebalo je od opute izvesti naplet odozgo i oputu za vezivanje krajeva opanaka. Osim toga, na napletu je trebalo sa strane napraviti zbijena "krila", a na navrazači stubiće u obliku krnjeg stošca. Ovako izrađene opanke zvale su se "pod veliku građu". Za lijepo oblikovanje opanaka postojali su drveni kalupi (veći i manji, za muške i ženske). Za malu djecu kalupi nisu trebali, to bi žene "našprljale" odoka. Za veličinu potplata služila je drvena daska u obliku opanaka i po njoj se krojilo. Rupe na potplatu su se bušile nabadačom. Oputa se plela velikom iglom čavalušom. Svaka cura pred udaju trebala je znati napraviti opanke, da bi sutra mužu, djeci i sebi znala opanke praviti i potkivati kad se prošuplje. Misne opanke čuvale bi se tako da bi se u njih nabilo krpe da se ne deformiraju, zatim bi se izvana omotale krpom i stavile u skrinju poslije dolaska iz crkve ili s derneka. Opanci se nisu davali drugome jer bi se iskrivile po tuđoj nozi, a da bi bile bijele, mazale su se gipsom, a maslom da bi omekšale.
Svaka udavača morala je uz ruho donijeti sebi za crkvu i druge svečanosti nove, tek načinjene opanke pod "veliku građu", jer kako će sutra u crkvu bez novih opanaka?