Igra klisa i gudača

Jedna od najomiljenijih muških igara, kojom su dječaci, na neki način već pokazivali svoju snagu bila je igra klisa i gudača. Obično bi netko od starije djece kosirom odsjekao komad drveta promjera 3-4 centimetra i duljine dvadesetak centimetara te ga zašiljio s obje strane, za klis. Gudač je bio deblji i dulji od klisa. Izrađivao se najčešće od grabovine, obično promjera 5-7 centimetara i...

Cingarela

Cingarela je igra veoma slična današnjoj igri koju djeca nazivaju «škola».Ova se igra najčešće igrala na gumnima ili čistoj goloj zemlji bez trave. Na zemlji bi djeca komadom šćapa nacrtala pravokutnik, kojega bi onda podijelila na osam, otprilike jednakih kvadrata, i to po četiri u dva reda. Ovu je igru moglo igrati dvoje troje ili više protivnika, a mogla se igrati i u parovima. Najvažnija je u...

Na pitonjke

Igra je na pitonjke iziskivala prilično spretnosti kod igračica, a igrala se s pet podjednakih okruglih kamenčića veličine omanjeg oraha, već prema dobi igračica. U igri je moglo sudjelovati dvije ili više njih, a pobjednica je ona koja sve faze igre prođe bez greške, tj. bez da joj u pojedinoj fazi igre ispadne kamenčić. Sama se igra na pitonjke dijelila na: bacanje, okrićanje i cara. Nakon što...