Pipavica

Napisao/la Vinko Pavić
Ovu je igru igralo troje ili više igrača. Svi bi posjedali u krug oko kakva kamena ili panja te na njega položili jedan kažiprst. Glavni bi igrač, počevši od prvog suigrača do sebe, počeo odbrojavati stavljajući svoj kažiprst na kažiprste svojih suigrača u smjeru kazaljke na satu te istodobno izgovarao brojalicu:

Pipavica pipa
od mora do mora
zelena javora,
skuče, buče,
Tale talesija;
na vojsku kapetane.

Na čijem bi kažiprstu glavni igrač završio s odbrojavanjem, taj mu je bio dužan kakvu uslugu; paziti stoku, nositi ga na leđima ili njegove stvari itd. Glavni igrači tj. oni koji su brojali izmjenjivali su se nakon svake igre, a mijenjali su i mjesta oko predmeta na kojem su odbrojavali, tako da igra ne bi svaki put završavala na istomu igraču. Ova se brojalica često koristila i za biranje suigrača u nekoj drugoj igri ili eliminiranje protivnika.

Vinko Pavić