Neka puca...

Napisao/la Vinko Pavić
Skupina bi djece posjedala u krug i svatko bi za sebe odabrao naziv kakva oružja. Npr. Ante bi bio pištolj, Mate - top, Jure - puška itd. U sredinu bi postavili kakvu loptu, u ono je vrijeme to bila krpenjača, a jedan je od djece bio prozivač, te je on stajao sa strane i nije aktivno sudjelovao u igri. Prozivač bi zapovjedio ovako: Neka puca, neka puca, (a ovi su svi napeto iščekivali čije će ime biti prozvano) npr. - top. Onaj tko je za sebe odabrao ime - top, brzo je dohvatio loptu i njome nastojao pogoditi nekoga iz skupine. Koga bi pogodio loptom taj je ispadao iz igre. I sve tako dok ne bi ostao samo jedan i taj je bio pobjednik.

 

Vinko Pavić