Autor Tema: Dokumenti o partizanskim zločinima  (Posjeta: 32431 )

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #30 : 03 Rujan 2008, 10:27:03 prijepodne »
Izvješće Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška upućeno Oblasnom komitetu KPH Osijek o stanju u kotaru nakon preuzimanja vlasti
_____________

Okružni komitet K.P.H.
Nova Gradiška
Broj 342/1945
Dana 2. VI. 1945.

I Z V J E Š T A J
Oblasnom komietu K.P.H.
O S I J E K

prvi dio izvještaja nevažan i dugačak/ napomena metodolog/
ostatak izvještaja:

Iz ovoga se vidi udaranje po našoj partiji da bi je narodu prikazali kao nenarodnu partiju. Sličan slučaj tih namjera pojavio se u Požegi u kojoj je osvanula jedno jutro parola: “Dole ciganska partija-Hrvati na okup protiv komunista”. Za suzbijanje takovog rovarenja rešili smo da pojedinačno prilazimo onim popovima i da im ukažemo na ispravnost rada i uprotivnom na posljedice i na odgovornost pred narodnom vlašću ako nastave sa takovim rovarenjem. Trvenje između Srba i Hrvata pojavilo se na cijelom Okrugu i naročito se ta mržnja raspiruje otkako su došli izbjegli Srbi iz Srbije i iz Njemačkih logora. Pridošli Srbi poslije oslobođenja postavljaju zahtjev osvete nad Hrvatima, pa čak pojedinci idu toliko dalako da govore da nema poštenih Hrvata. Reakcija je imala u tom uspjeha što se vidi da pojedinci iz nekih krajeva postavljaju pitanje: zašto Srbi nebi imali svoju federalnu Slavoniju gdje bi Srbi imali više prava nego Hrvati. Konkretan primjer u Kukunjevcu Pakrački kotar, gdje su pojedinci se izjašnjavali za takovu federalnu Slavoniju. Sličan primjer pojavljuje se u Požeškom kotaru gdje se govori zašto nebi sve Srbe u Hrvatskoj naselili u Slavoniju, ili da se Hrvati isele iz Srbije u Hrvatsku, a Srbi da se isele u Srbiju. Iz ovog se vidi povezan rad reakcije po tom pitanju. Jasno je da je reakcija upotrebila one koji su živjeli pod uticajem Nedića i četnika za jurišače na bratstvo i jedinstvo.
U Novoj Gradiški desio se slučaj da je Opunomoćeništvo OZN-e IX. Brigade iz X. divizije postreljalo neke ljude i plitko ih zakopalo da su odmah poslije dva tri dana otkrili i virili iz groba pojedini djelovi tijela. Reakcija je u gradu preko tog pitanja rastrubila da mi radimo ko i ustaše, da ubijamo krijući i sl. Po ovome je opomenut Štab IX. Brigade, a Štab X. divizije izvješten je od Gradskog povjerentva OZN-e.
Grešku koju je načinilo povjerenstvo OZN-e u Novoj Gradiškoj dalo je povoda za nezdrava komentarisanja po gradu i rovarenje preko te greške. Povjerenstvo OZN-e streljalo je jedne noći neka lica iz grada, za vrijeme tog streljanja pobjegao je jedan civil iz rupe u koju je trebao da bude sahranjen a koji je takodjer doveden na streljanje. Taj isti civil razotkrio je čitavu stvar da su ti ljudi bili streljanji bez sudjenja. Taj čovjek se zove Dragan Ivančević, rodjen u Dragaliću, a živeo je u Novoj Gradiški.
U Požegi su se pojavile neke nagazne mine u vidu naliv pera, tako da je pred Komandom Mjesta Požega od iste takove mine nastradalo troje djece koja je bila podmetnuta na sam ulaz u Komandu Mjesta.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #31 : 04 Rujan 2008, 22:29:57 poslijepodne »
1944., listopad 18.

Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOVJ osuđuje Roberta Koselja (1914.) i Jurja Karamarka (1909.) iz Zagreba zbog “bjegstva iz radne čete sa prisilnog rada” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine
_____________

VOJNI SUD
VOJNE OBLASTI X. KORPUSA
“ZAGREBAČKE” NOVJ.
VIJEĆE KOD X. KORPUSNE VOJNE
OBLASTI “ZAGREBAČKE” NOVJ
Sud 22-44.

PRESUDA
U ime naroda Jugoslavije!

Vijeće Vojnog suda X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ kod ove oblasti, na svom zasjedanju od 18. listopada 1944. pod predsjedanjem podpredsjednika suda kapetana Kezele Slavka, te uz sudjelovanja članova vijeća Santo Gabrijela, šefa mobilizacionog odsjeka ove oblasti i Jurić Antuna, stražara kod te oblasti, a u prisutnosti sekretara ovog vijeća Štok Franje, kao zapisničara, i suca istražitelja ovoga vijeća Matulović Jerka, kao tužitelja, u krivičnom predmetu protiv KOSELJ ROBERTA i KARAMARKO JURAJA, radi bjegstva iz radne čete sa prisilnog rada presudilo je:
I. Koselj Robert, sin Lovre i Josipe r. Starić, rođen 1.II.1914. u Zagrebu, zadnjeg prebivališta u Zagrebu, Maksimirska cesta 39., rkt. vjere, Hrvat, pismen, svršio 4. razr. osn. škole, trg. pomoćnik, oženjen, bez djece, služio biv. jugoslavensku vojsku i neprijateljsku kao legionar, bez imetka, kažnjen sa 3 godine prisilnog rada i pet godina gubitka građanskih časti po ovom sudu radi službe neprijatelju,
II. Karamarko Jure, sin Grge i Lucije r. Vrkić rođen 11. [...] 1909. u Kurševcu, kotar Benkovac, rkt. vjere, Hrvat, nepismen, brijački pomoćnik, oženjen, zadnjeg prebivališta u Zagrebu, kažnjen u hrvatskoj vojsci sa 134 dana zatvora i po vijeću vojnog suda sa 3 godine teškog prisilnog rada i 10 godina gubitka građanske časti radi službe neprijatelju,

krivi su:

što su 6. listopada 1944. pobjegli iz radne čete Komande Moslavačkog područja sa prisilnog rada u namjeri da se prebace u neprijateljsko uporište u Kutinu,
dakle što su počinili krivično djelo bjegstva sa prisilnog rada navedeno u čl. 14. Uredbe o vojnim sudovima, pa se stoga na temelju čl. 5., 16., 17. i 27. spomenute Uredbe

osuđuju:

I. Okr. Koselj Robert i II. okr. Karamarko Jure na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanske časti i na konfiskaciju njihovog dijela imovine u korist NOFonda.
Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja Višeg Vojnog suda, a u smislu čl. 29. gore spomenute Uredbe.

OBRAZLOŽENJE

Okrivljeni Koselj bio je osuđen po ovome sudu na kaznu teškog prisilnog rada od 3 godine i na gubitak građanskih časti od 5 godina radi službe neprijatelju, jer je kao legionar dobrovoljno borio se u sastavu 369 vražje divizije od 5.VII.1941. do 1.III.1942. na istočnom bojištu protiv Sovjetskog saveza, a po povratku iste divizije u Hrvatsku u njenom sastavu u okolici Gline, Sv. Nikole i Kupresa protiv NOV od 8.I. do 8.III.1943., te je upućen na izdržavanje kazne u radnu četu Komande moslavačkog područja.
Okrivljeni Karamarko bio je osuđen po ovom sudu na kaznu teškog prisilnog rad u trajanju od 3 godine i gubitak građanskih časti u trajanju od 10 godina radi služenja neprijatelju kao doušnik i radi pomaganja okupatoru, jer je kao domobran služio u neprijateljskoj oružanoj formaciji, te što je 12.IX.1944. kao domobran pošao u Dubravu kraj Zagreba sa dvojicom policijskih agenata u namjeri da hvataju domobrane i civile koji idu iz Zagreba u NOV na poziv maršala Tita i što je služio neprijatelju kao špijun u redovima domobranstva, pa je bio upućen u radnu četu Komande Moslavačkog područja na izdržavanje kazne.
Obojica okrivljenih sastali su se 6. listopada o.g. u Podgariću, te su odlučili da vlakom odputuju prema Garešnici i da se zatim prebace u neprijateljsko uporište Kutina, ali su po patroli Komande mjesta Garešnice uhapšeni. Okrivljeni u svojoj obrani navode da su imali namjeru ići u Garešnicu kako bi Koselj nabavio odijela i novaca od svog poznatog, a Karamarko da kupi cigaret papira, te da se nakon obavljenog posla vrate u radnu četu. Priznali su da su samovoljno napustili radnu četu uz navod da to rade i ostali kažnjenici, koji odlaze čak i svojim kućama na nekoliko dana. Poriču da bi imali namjeru pobjeći u uporište Kutinu, jer u tom slučaju išli bi šumom, a ne prugom.
Nakon temeljito provedene istrage sud se je uvjerio da su okrivljeni imali namjeru pobjeći sa prisilnog rada što dokazuje činjenica da su išli prugom samo zato da zaobiđu šumu i da se probiju do terena koji nije tako strogo kontroliran po našim jedinicama. Okrivljeni su bili nakon upućivanja na prisilan rad u radnu četu upućeni u posljedice samovoljnog napuštanja radne čete i bjegstva sa prisilnog rada, te su znali da mogu u slučaju nužne potrebe dobiti sve ono što im je neophodno potrebno, te da mogu sa poznatima saobraćati pismenim putem. Isto tako dokazano je da kažnjenici ne mogu samovoljno napuštati radnu četu i da se nad kažnjenicima vodi stroga kontrola iz čega proizlazi da su okrivljeni u svojoj obrani dali lažne podatke kako bi sud zaveli u bludnju.
Radi svega toga sud ih je osudio na najtežu kaznu koja ima služiti ujedno kao opomena svima onima koji bi se poveli za okrivljenima i koji bi se na takav način ogriješili o interese Narodno oslobodilačke borbe.

Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Položaj, 18. listopad 1944.

Zapisničar: Predsjedatelj - kapetan:
Franjo Štok, v.r. M.P. Slavko Kezele, v.r.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #32 : 04 Rujan 2008, 22:30:14 poslijepodne »
1945., veljača 16.

Upravni odjel Kotarskog NOO-a Petrinja dostavlja Komandi mjesta Donja Mlinoga prijedlog za konfiskaciju imovine dvadeset i jedne osobe “koji su izbjegli na stranu neprijatelja”
_____________

Kotarski NOO Petrinja
Upravni odjel
Broj: 251/1945.
Dne: 16.II.1945.

Predmet: Antolčić Stjepan iz Komareva i dr.
Predlog za izvršenje konfiskacije šalje.

Komadni Mjesta.
D.Mlinoga

Dostavlja Vam se popis tj. predlog kod onih lica koji su izbjegli na stranu neprijatelja kod kojih se treba vršiti konfiskacija i to:
1. Antolčić Stjepan, kbr. 62. iz Komareva, pobjegao u Petrinju 10.X.1944. gdje se i sada nalazi u civilu, žena Katica, sin Ivica, sin Zvonko i kći Dragica pobjegli 5.XII.1944. k njemu u Petrinju i njegova familija loše se odnosi prema N.O.B. od imovine imade 1. kuću i 5. rali zemlje.
2. Brodarac Mijo, kbr. 111. iz Komareva pobjegao 10.X.1944. u Caprag i sada se nalazi kao željezničar u Capragu, žena Jaga i kći Maca nalaze se s njime, a koji se loše odnose prema N.O.B., od imovine imade 1. kuću i pola rali zemlje.
3. Kovačić Gjuro, kbr. 11. iz Komareva pobjegao 27.XII.1944. u Sisak i nalazi se u civilu, sin Ivo ustaša od početka N.D.H. sin Mato ustaša u Bosni od 12.IX.1942. g. žena Gjurina Kata nalazi se kod kuće, žena Ivanova Jaga, sin Ivica, kći Marica pobjegli 10.XI.1944. u Prelošnicu, od imovine posjeduje 1 kuću, 1 kravu, 100 kg. kukuruza, 1 sijač, 1 berač, 3 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP.
4. Kovačić Stjepan, kbr. 44 iz Komareva, pobjegao 10.X.1944. u Topolovac i nalazi se u civilu, žena Jaga isto se nalazi s njime, od imovine imade 1 kuću, 1 štalu, 1 ral zemlje, loše se odnosi prema NOP.
5. Mitar Janko br. 28 iz Komareva, pobjegao 5.X.1944. u Caprag, a sada se nalazi kao cestar, žena Mara, sin Ivo i kći Barica nalaze se s njime, od imovine imadu 1 kuću, 1 štalu, 10 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP.
6. Domitrović Ivo kbr. 25 iz Komareva, pobjegao 10.X.1943. u Petrinju i obukao se u ustaše, žena Kata, sin Joso ustaša u Petrinji, kći Bara i žena pobjegli u Brest, od imovine imade 1 kuću, 1 štalu, 10 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP.
7. Domitrović Janko kbr. 70 iz Komareva, pobjegao 16.X.1943. u Petrinju i obukao se u ustaše, žena Ana, mati Jaga obadvije kod kuće, sin Pavao ustaša u Petrinji od 10.X.1943, sin Alojz u bolnici u Petrinji, od imovine imade 1 kuću, 6 rali zemlje, 2 konja, 1 kravu, 1 kola, 1 plug, 1 brnaču, 500 kg. kukuruza, 10 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP.
8. Benčić Pavao kbr. 64 iz Komareva, žena Mara obadvoje kod kuće, sin Štefo ustaša u Petrinji od 10.V.1944. g., žena Štefina Kata, sin Mato i Ivo pobjegli k njemu u Petrinju 6.VI.1944, od imovine imadu 1 štalu, 1 kravu, 2 prasca, 300 kg. kukuruza, 1 plug, 1 brnaču, 1 sijač, 10 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP.
9. Kovačić Stjepan kbr. 66 iz Komareva, od početka na fabrici u Capragu, žena Jaga s njime, od imovine imadu 1 kuću, 1 plug, 1 brnaču, 4 rali zemlja, familija se loše odnosi prema NOP.
10. Šipuš 113 Mato iz Komareva, pobjegao 10.X.1944. u Sisak kao ustaša, žena Kata, sin Josip, sin Antun, sin Mato, kći Marija nalaze se svi s njime u Sisku, od imovine imade 1 kuću, 1 štalu, 1 kravu, 1 plug, 7 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP.
11. Kasun 114 Janko iz Komareva, pobjegao 6.X.1944. u Caprag, a sada se nalazi u civilu, žena Jaga kod kuće, mati Jaga kod ćeri u Krivaji, od imovine imade 1 kuću, 1 štalu, 1 kravu i 3 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP.
12. Kovačić Janko kbr. 67 iz Komareva, pobjegao 16.X.1944. u Crnac i sada se nalazi u civilu, žena Mara s njime se nalazi, od imovine imade 5 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP.
13. Mitar Joso kbr. 2 iz Komareva, pobjegao 15.VII.1944. u domobrane u Vel. [...] , žena Jana kod sestre u Komarevu, mati Mara kod kuće, sin Lojz, kći Kata, kći Ljuba, kći Marica sa materom kod tetke, od imovine imadu 1 kuću, 1 kravu i 5 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP.
14. Mitar 105 Ivo iz Komareva, pobjegao 10.X.1944. u Sisak i nalazi se u civilu i radi u staklani, žena Kata, kći Mara, kći Ljubica kod kuće, sin Rudolf kod babe i djeda u Prelasnici, od imovine imade 1 kuću, 1 štalu, 2 krave, 1 plug, 1 brnaču, 13 rali zemlje, 500 kg. kukuruza, familija se loše odnosi prema NOP.
15. Mitar Mato kbr. 72 iz Komareva, od početka ustaša u Petrinji, žena [...] , kći Kata, otišli k njemu u Petrinju 10.XI.1944., od imovine imade 1 kuću, 1 štalu, 6 rali zemlje.
16. Mitar Mijo kbr. 74 iz Komareva, bio ustaša i poginuo u Mošćenici prilikom napada, žena Kata, kći Ljubica i mati Jaga kod kuće, od imovine imadu 1 kuću, 1 kravu, 500 kg. kukuruza i 5 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP.
17. Domitrović Franjo kbr. 57 iz Komareva, žena Mara, kći Marta kod kuće, sin Štefo ustaša od početka u Petrinji, žena Štefina Kata kod kuće, od imovine imade 1 kuću, 1 štalu, 2 krave, 1 konja, 500 kg. kukuruza, 100 kg. krumpira i 10 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP.
18. Barić Mato kbr. 40 iz Komareva, pobjegao 8.X.1944. u Sisak i sada je kao željezničar, sin Joso domobran u Capragu od 10.XI.1944., sin Ivo bio u NOV mjesec dana i pobjegao 10.XI.1944. u Petrinju i obukao se u ustaše, od imovine imade 1 kuću i 7 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP.
19. Mitar Ivo kbr. 32 iz Komareva, pobjegao 10.VII.1944. u Caprag i nalazi se u radničkom bataljonu, žena Kata, kći Mara, kći Katica, sin Djuro svi kod kuće, od imovine imadu 1 kuću, 1 kravu, 300 kg. kukuruza, 1 kola, 1 plug, 1 kopač i 9 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP.
20. Kraljević Mirko kbr. 68 iz Komareva, pobjegao 10.X.1944. u Caprag i radi na prugi, žena Bara, kod kuće, sin Milan kod kuće, od imovine imadu 1 kuću, 1 štalu, 2 krave, 1 kobilu, 1 plug, 1 brnaču, 10 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP.
21. Mitar Joco kbr. 77 iz Komareva, kod kuće, žena Jela i baba Jaga kod kuće, sin Ivo ustaša od 22.III.1943. u Topolovcu, od imovine imadu 1 kuću, 2 krave, 2 konja, 500 kg. kukuruza i 7 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP.
Ovaj predlog je izvršen u sporazumu sa svim organizacijama našeg kotara.

Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Pročelnik: Pretsjednik:
... [v.r.] S.O.
_____________

Izvornik, strojopis
Državni arhiv u Sisku, Sabirni arhivski centar Petrinja, 0020, Opći spisi, kut. 33, 251/45.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #33 : 04 Rujan 2008, 22:30:35 poslijepodne »
OZN-a IV. za zagrebačku oblast podnosi izvješće OZN-i IV. za Hrvatsku o radu za veljaču 1945.
_____________

Odsjek Zaštite Naroda
za Zagrebačku Oblast
IV. sekcija
Broj....39/1945
Dne: 1. ožujka 1945

Odjelu Zaštite Naroda za Hrvatsku
IV. odsjek

Izvještaj o radu za mjesec veljaču 1945:

U vremenu od 30.I. do 28.II. o.g. rad ove sekcije sastojao se u slijedećem: u kartotečne listove za Zagreb i njegovu okolicu unešeno je daljnih 513 lica i to od rednog broja 2828 do red. br. 3341;
u evidenciju po okruzima, uključivši ovdje i Medjimurje, unešeno je novih 414 lica t.j. od rednog broja 4339 do red, broja 4753. Od toga otpada na Medjimurje 90 lica;
u vojnu evidenciju, koja obuhvaća grad Zagreb, Zagrebačku Oblast i teritorij izvan Zagrebačke Oblasti unešeno je daljnjih 405 lica i to od rednog broja 6046 do red. broja 6441;
u spisak za provjeravanje lica u gradu Zagrebu unešeno je daljnjih 68 lica tako da sad ima ukupno 974 lica;
Spisak istražnog materijala broji 104 predmeta - unešeno u toku februara samo jedan predmet;
Evidencija streljanih broji 505 lica;
Evidencija kažnjenih na prisilni rad i gubitak časnih prava broji 525 lica.
Spisak lica puštenih nakon istrage na slobodu iznaša 117 lica.
Evidencija lica izvadjenih iz Narodnih novina i neprijateljske štampe broji 253 lica.
Evidencija neprijateljske zapljenjene arhive broji 76 predmeta.
Osim redovitog posla t.j. popunjavanje evidencije, radilo se u toku mjeseca uglavnom na prepisivanju zagrebačke evidencije u spiskove, koji se nakon dovršetka trebaju dostaviti IV. odsjeku za Hrvatsku. U njih je unešeno ukupno 3756 lica.
Pregled zapisnika i novina ovog se mjeseca nije vršio, jer nam I. i II sekcija nisu taj materijal dostavljale. Isto tako u spiskove kažnjenih nije unašano ništa, pošto nijesu primljeni spiskovi od druge sekcije, za koje se sad urgiralo.
U toku ovog mjeseca predano je odnosno primljeno te šifrirano odnosno dešifrirano 64 depeše. Depeše su primljene odnosno predane: Odjel Hrvatske 31 kom, Kalnik 19 kom, Slavonija 14 kom. U ovaj broj uračunato je i 10 depeša, koje se tiču ove sekcije.
Počelo se na izradi spiska oduzetih legitimacija i dokumenata od uhapšenih lica na teritoriju ove Oblasti. Takodjer je u toku prepis Oblasne evidencije u kartice koje se izradjuju u dva primjerka, od kojih će jedan primjerak ostati u ovoj sekciji, a drugi primjerak bit će predan II. sekciji na upotrebu. Kartice će biti složene po abecednom redu, za svaku grupu neprijatelja posebno tako, da će svaki referent istražnih organa imati pri ruci onu evidenciju, koja se njega tiče. Pod konac svakog mjeseca prepisivat će se daljnja unešena u evidenciju lica i dostavljati sekciji II. radi ulaganja u svoje grupne evidencije.
Nakon povratka rukovodioca ove sekcije iz Slavonije održan je radni sastanak ove sekcije 26.II. o.g. na kome se podijelio rad unutar rukovodstva, a predvidjena je i podijela rada medju kancelarijsko osoblje nakon izvjesnog osposobljenja novih kancelarijskih sila.
Rad u rukovodstvu uglavnom podijeljen je ovako: rukovodic nadzor nad sveopćim radom sekcije sa ukazivanjem pomoći, radioslužba i šifranti, evidencija karakteristika sekcijskog osoblja te dopisivanje. Zamjenik rukovodioca: ekonomija, pregled zapisnika uhapšenika koji su bili pod istragom u II. sekciji, pregled službene i informativne neprijateljske štampe lično vodjenje evidencije I.S. te nadzor nad radom kancelarijskog osoblja po odsustvu rukovodioca. Pomoćnik: rukovodjenje svim kancelarijskim radom, te nadzor nad slikarskim odjeljenjem, lična odgovornost nad pregledom zapisnika Okružnih opunomoćeništava OZN-e Zagrebačke Oblasti i karakteristike novo pridošlih u NOV.
Ostalog važnijeg rada u toku ovog mjeseca nije bilo.

Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

M.P. Za sekciju:
Milan [v.r.]
_____________
Izvornik, strojopis
HDA, Zagreb, 1491, 75/45., kut. 14.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #34 : 04 Rujan 2008, 22:30:48 poslijepodne »
1945., svibanj 5.
Topusko

Načelnik OZN-e za Hrvatsku, Ivan Krajačić-Stevo izvješćuje političkog sekretara CK KP Hrvatske, Vladimira Bakarića i organizacijskog sekretara CK KP Hrvatske, Dušana Brkića, “da bi bilo poželjno dogovoriti se sa Gen.[eral]Štabom o operativnom planu i raspodjeli jedinica koje će napadati na Zagreb”, jer je saznao da su pripadnici II. JA bili “vrlo [...] kruti [...] na svom putu kroz Baniju”
_____________

5. V. 1945.

Drugovima Vladi i Dušku. Mislim da bi bilo poželjno dogovoriti se sa Gen.Štabom o operativnom planu i raspodjeli jedinica koje će napadati na Zagreb. Danas sam ovdje u Topuskom saznao da u ovom kraju t.j. sa južne strane Zagreba nema niti jedne naše domaće jedinice, sve su izgleda iz druge armije. Vrlo su kruti bili na svom putu kroz Baniju. Mislima da bi to politički slabo odjeknulo u slučaju njihovog ulaska u Zagreb.
Stevo._____________

Izvornik, strojopis
HDA, Zagreb, 1002, kut. 116.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #35 : 04 Rujan 2008, 22:31:14 poslijepodne »
Presude Divizijskog vojnog suda JA u Bjelovaru od početka svibnja do kraja kolovoza 1945.
_____________

[PRESUĐENI U MJESECU SVIBNJU, LIPNJU I SRPNJU 1945.]

1. Filipović Josip, Tome, ratar, 1898, Vel. Trojstvo, Bjelovar, Sud. br. 160a/45. od 8.V.1945. na kaznu 6 mjeseci prisilnog rada i konfiskacija imovine, prokazivanje, dosluh, pomaganje neprijatelja.
2. Majtin Gjuro, Nikole, ratar, 25.III.1898, Rača, Bjelovar, Sud. br. 161a/45. 3 godine prisilnog rada, gubitak građanske časti trajno, aktivno ustaštvo, funkcioner, agitacija.
3. Pobi Pavao, Mirka, 21.I.1907., Gola, Koprivnica, živi Otočka, Sud. br. 163a/45. od 21.V.1945. na kaznu prisilnog rada od pet godina i gubitak građ. časti tri godine, aktivno ustaštvo i pljačka.
4. Jakupec Marzin-Jakopa, ratar, 9.XI.1896. Pitomača, Sud. br. 212/45. od 21.V.1945. na kaznu prisilnog rada od tri mjeseca i 1 godinu gubitak građ. časti, milicija, utaja oružja.
5. Nemec Stjepan, Stjepana, postolar, 9.VIII.1912. u Podr. Kloštru, Đurđevac gdje i živi, Sud. br. 217/45. od 21.V.1945. na kaznu prisilnog rada, dvije godine gubitka građ. časti, milicioner.
6. Čekada Stjepan, Jakopa, ratar, 22.VIII.1911. u Ždali, Koprivnica gdje i živi, Sud. br. 228/45. od 5.VI.1945. na kaznu prisil. rada od dvije godine i jednu godinu gubitka građ. prava, milicija i pljačka.
7. Crnjak Ivan, Mate, ratar, 2.VIII.1909. Šandrovac, Bjelovar, Sud. br. 230/45. od 21.V.1945. na kaznu prisilnog rada od 2 god. građ. prava od dvije godine, pripadništvo neprijateljskoj oružanoj formaciji, aktivno ustaštvo.
8. Osmanović Ivan, Mije, ratar, Pitomača, Đurđevac, 27.IX.1909., Sud. br. 236/45. od 20.V.1945. na kaznu prisil. rada od 18 mjeseci i j godina gubitka građ. časti, aktivno ustaštvo.
9. Giba Mato, Ivana, ratar, 10.V.1895. u Pitomači, Đurđevac, Sud. br. 240/45. od 25.V.1945. na kaznu prisil. rada od 2 god. i tri god. gubitka građ. časti, mobilizacija u korist neprijatelja, izdaja NOB.
10. Lukšić Nikola, Tome, ratar, 13.X.1901. Gornje Plavnica, Trojstvo, Bjelovar, Sud. br. 245/45. od 9.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 5 godina, gubljenje građ. časti 10 godina, konfiskacija imovine, razoružavanje bivše Jugosl. vojske, agitacija u korist neprijatelja.
11. Šignjar Lovro, Martina, ratar, 9.VIII. 1904, Šemovac, Đurđevac, Sud. br. 249/45. od 7.VI.1945. na kaznu prisil. rada od godine dana, gubitak građ. časti dvije godine, milicioner, pljačka.
12. Sesvečan Ivan, Gjure, krojač, 23.VIII.1901, Otrovanec, Pitomača, Đurđevac, Sud. br. 251/45. od 7.VI.1945. na prisil. rad od jedne god., 2 god. gubljenje građ. časti, dosluh i izdaja NOP-a.
13. Škec Stjepan, Florijana, ratar, 5.VII.1907, Virje, Sud, br. 253/45. od 25.V.1945. na kaznu prisil. rada od 6 mj. i 1 god. građ. časti, milicioner.
14. Bjelovarac Ivan, Mate, ratar, 7.XII.1900. u Dautanu, N. Rača, Bjelovar, gdje i živi, Sud. br. 263/45. od 9.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 10 godina, gubitak građ. časti 15 god., aktivno ustaštvo, prokazivanje, odmetnuće od narodne vlasti.
15. Čižmeković Stevo, Luke, ratar, 1913. u Paul. Kloštru, Kapela, Bjelovar, Sud. br. 269/45. od 20.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 5 godina, i gubljenje građ. časti od 5 god, aktivno ustaštvo, milicija.
16. Rabađija Ivan, Mije, podvornik, 17.V.1917. Križevci, gdje i živi, Sud. br. 273/45. od 14.VI.1945. na kaznu prisil. rada od tri godine gubljenje građ. časti 4 god., aktivno ustaštvo, pljačka.
17. Vukelić Vlado, Stjepana, 23.III.1925. u Gospiću, Križevac, Sud. br. 287/45. od 5.VI.1945. na kaznu prisil. rada od jedne god. i 2 god. građ. časti, aktivno ustaštvo.
18. Čerpinko Ivan, Mirka, 5.V.1911. Pitomača, Đurđevac, Sud. br. 291/45. od 15.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 5 mjeseci i 2 god. građ. časti, milicioner.
19. Stružan Josip, Mije, ratar, 28.II.1910. Novo Virje, Đurđevac, Sud. br. 296/45. do 9.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 10 god. i 10 godina građ. časti, milicija, masovno ubijanje stanovništva, i saučesništvo.
20. Korpić Ivan, Blaža, 2.VII.1891. Križevac, živi u Koprivnici, Sud. br. 302/45. od 14.VI.1945. na kaznu prisil. rada od dvije godine i 10 gubitka građ. časti, agitacija u korist neprijatelja, aktivni suradnik neprijateljske oružane formacije.
21. Krleža Gjuro, Tome, ratar, 23.IV.1917. u Koprivnici gdje i živi, Sud. br. 319/45. od 11.VI.1945. na kaznu prisil. rada 15 god. teškog i gubitka građ. časti 10 godina, dezerterstvo iz J.A., izdaja NOB-a, pljačka.
22. Keti Stjepan, Mije, 8.IX.1902. Koprivnica, gdje i živi, Sud. br. 324/45. od 18.V.1945. na kaznu prisil. rada od 1 god. 2 god. gub. građ. čast, prokazivač.
23. Vukotić Franjo, Adama, 24.IX.1922. u Peterancu, Koprivnica, Sud. br. 330/45. od 14.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 5 god. i gub. građ. časti 10 godina, 30% konfiskacija imovine, milicija, pljačka.
24. Bajcer Ivan, Josipa, ratar, 15.II.1902, Suha Katalena, Kloštar, Đurđevac, gdje i živi, Sud. br. 350/45. od 18.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 8 mj. gub. građ. čast 2 god., dostavljač i milicija.
25. Mesar Bolto, Gjure, ratar, 4.I.1903. Suha Katalena, Đurđevac, Sud. br. 351/45. od 15.VI.1945., tri god. prisil. rada i pet god. gub. građ. časti, milicija, agitacija.
26. Cik Josip, Valenta, ratar 1915. u N. Virju, Đurđevac, Sud. br. 357/45. od 14.VI.1945. na kaznu prisil. rada od tri god. gubljenje građ. časti pet god., milicija, pljačka.
27. Mađerić Ivan, Stjepana, ratar, 18.II.1912. Gjelkovac, Koprivnica, Sud. br. 369/45. od 15.VI.1945. na kaznu 1 god. prisil. rada i 1 god. gubljenje građ. časti, aktivno ustaštvo, dezerterstvo iz J.A.
28. Lukač Ivan, Ignaca, ratar, 13.VIII.1908., Peteranec, Koprivnica, Sud. br. 420/45. od 15.VI.1945. na kaznu 15 god. teškog prisil. rada, 10 god. gubljenja građ. časti i konfiskacija 1/3 cjelokupne imovine, aktivno ustaštvo, milicija i pljačka.
29. Piljar Ivan, Luke, ratar, 29.XII.1897. u Kakincu, Gudovac, Bjelovar, Sud. br. 260/45. od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 5 god., 5 god. gubljenje građ. časti, masovno iseljavanje Srba i odvođenje u logor.
30. Bačeković Milko, Ivana, ratar, 20.VIII.1902., Kakinac, Hudovac, Bjelovar, Sud. br. 661/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 5 g. gubljenje građ. časti 5 god., masovno iseljavanje i odvođenje u logor.
31. Pisatić Vlado, Stjepana, mehaničar, 10.IV.1920. u Koprivnici, gdje i živi, Sud. br. 306/45. od 7.VII.1945., na kaznu 2 god. prisil. rada i 2 god. gubitka građ. časti, aktivno ustaštvo.
32. Krnjašić Pavao, Pavla, ratar, 15.I.1904. u Bregima, opć. i kotar Koprivnica, sud. br. 311/45. od 9.VII.1945. na kaznu prisil. rada 2 god. i 3 god. gubljenja građ. časti, aktivni ustaša i špijunaža.
33. Dečina Tomo, Mije, ratar, 16.XI.1905. u Đurđevcu gdje i živi, Sud. br. 360/45. od 7.VII.1945. na kaznu 2 god. prisil. rada i 5 god. gubljenja građ. časti, milicioner, rad protiv NOP-a.
34. Mihoković Mato, Franje, ratar, 17.II.1914., u Miholjancu, opć. Virje, kotar Đurđevac, Sud. br. 362/45. od 6.VII.1945. na kaznu 10 god. prisil. rada te na 10 god. gubljenja građ. časti, milicioner.
35. Sabolivić Jozo, Steve, ratar, 28.I.1928. Tomaš, Prespa, kot. Bjelovar, Sud. br. 367/45. od 7.VII.1945. na kaznu tri god. prisil. rada i pet god. gubljenja građ. prava, špijunaža i dezerter iz J.A.
36. Satajić Franjo, Mije, ratar, 1904., Drnje, Drnje, kot. Koprivnica, gdje i živi, Sud. br. 400/45. od 9.VII.1945. na kaznu tri god. prisil. rada i pet god. gubljenja građ. časti, milicioner.
37. Horvat Ivan, Martina, ratar, 20.XI.1919. Delovi, Novigrad kotar Koprivnica, Sud. br. 403/45. od 7.VII.1945. na kaznu 15 god. prisil. rada i gubljenja građ. prava 15 god., aktivno ustaštvo.
38. Picek Milan, Stjepana, ratar, 23.VI.1921., Starigrad, Sud. br. 410/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada i 10 god. gubljenja građ. prava, aktivno ustaštvo.
39. Maljak Martin, Ljudevita, ratar, 8.XI.1900., Hudovljani, Kapela, Bjelovar, Sud. br. 412/45. od 6.VII.1945. na kaznu tri god. prisil. rada i tri god. gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo i pljačka narodne imovine

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #36 : 04 Rujan 2008, 22:31:30 poslijepodne »
40. Hanžek Ivan, Gjure, zidar, 19.V.1921. u Koprivnici, gdje i živi, Sud. br. 415/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 2 god. i 2 god. gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo.
41. Kendjel Tomo, Andrije, ratar, 4.XII.1919., u Rijeki, opć. Sokolovac, Koprivnica, Sud. br. 417/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 1. god. i 2 god. gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo.
42. Rupić Bolto, Bolte, 16.VI.1915., Glogovac, Novigrad, Koprivnica, Sud. br. 418/45. od 8.VII.1945. na kaznu prisil. rada 7 god. i 7 god. gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo i pljačka narodne imovine.
43.
44. Androtić Ignac, Andrije, ratar, 17.VII.1910. Peteranec, Koprivnica, Sud. br. 421/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada 5 god. i 5 gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo i milicija.
45. Barošić Martin, Stjepana, ratar, 1890. Novigrad, Koprivnica, Sud. br. 434/45. od 7.VII.1945. na kaznu pet god. prisil. rada i 15 god. gubljenja građ. časti, agitacija u korist neprijatelja.
46. Hodalić Ferdo, Josipa, kolar, 28.V.1906. u Đurđevcu kotar isto, Sud. br. 445/45. od 8.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 6 mj. milicioner.
47. Zlatec Petar, Martina, ratar, 28.VI.1903. u Đurđevcu, gdje i živi, Sud. br. 446/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada 7 god. i 7 god. gubljenja građ časti, milicioner.
48. Dijanić Ivan, Nikole, ratar, 8.VII.1911. Dišnik, Garešnica, Sud. br. 455/45. od 9.VII.1945. na kaznu prisil. rada 5 god. i 7 god. gubljenja građ. časti, milicioner.
49. Papić Ivan, Šimuna, ratar, 13.X.1919. Martinac, Štefanje, Čazma, Sud. br. 465/45. od 7.VII.1945. na kaznu 6 mjeseci prisil. rada, dezerterstva iz J.A.
50. Pavlec Ivan, Pavla, stolar, 27.X.1910., D. Poljani, Posavski Bregi, Dugo Selo, Sud. br. 467/45. od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada 5 god. i pet godina gubljenja građ. časti, masovno iseljavanje i pljačka.
51. Šoštarić Ivan, ratar, 29.VIII.1898. Bartolovac, Varaždin, sud. br. 460/45. od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada 3 god. i tri god. gubljenja građ. časti, milicioner.
52. Antolić Martin, Nikole, ratar, 11.XII.1909. u Otočka, opć. Gola, kotar Koprivnica, Sud. br. 500/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada 3 god. i 3 god. gubljenja građ. časti, milicija.
53. Vukotić Pavao, Mate, ratar, 1901, Otočka, Gola, Koprivnica, Sud. br. 503/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada 3 godine i 3 god. gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo.
54. Benkotić Franjo, Blaža, ratar, 28.XI.1901. Otočka, Gola, Koprivnica, Sud. br. 504/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 4 god. i 4 god. gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo i milicija.
55. Antolić Stjepan, Nikole, ratar, 8.VIII.1907., Otočka, Gola, Koprivnica, Sud. br. 505/45. od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada 5 god. i 5 god. gubljenja građ. časti, milicioner.
56. Vincek Stjepan, Stjepana, trgovac, 23.XII.1914. Koprivnica, Sud. br. 506/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada 7 godina i z god. gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo.
57. Tonković Stjepan, Ivana, poreski činovnik, 24.II.1908., Sinjac, kotar Otočac, živi u Križevcima, Sud. br. 277/45. od 8.VII.1945. na kaznu prisil. rada 6 mjeseci, aktivno ustaštvo.
58. Vuček Mato, pok. Petra, ratar, 22.III.1909., Ferdinandovac, Đurđevac, sud. br. 510/45. od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 2 god. i 5 god. gubljenja građ. časti, milicioner.
59. Bermanec Pavao, Mije, ratar, 23.I.1904. Miholjanec, Virje, Đurđevac, Sud. br. 511/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 5 god., 10 godina gubljenja građ. časti, milicioner.
60. Tkalec Josip, pok. Ivana , ratar, 12.III.1918. Ferdinandovac, Đurđevac, ratar, Sud. br. 516/45. od 8. VII.1945. na kaznu prisil. rada od 10 godina i 10 god. gubljenja građ. časti, milicioner, masovno hapšenje.
61. Stivan Ljubica, Alojza, kućanica, 25.IX.1918. Nova Rača, kotar Bjelovar Sud. br. 520/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisilnog rada od 3 godine i 5 god. gubitka građ. prava, dosluh sa neprijateljem.
62. Radočaj Josip, Pavla, mesar, 19.III.1907. Veliko Brdo, Popovača, Kutina, Sud. br. 529 od 7.VII.1945. na kaznu 10 godina prisilnog rada i 15 godina gubitka građ. časti, prokazivač i vodič.
63. Međimorec Zlata, Vladimira, kućanica, 16.VI.1929. Apatovac, Vojakovac, Križevci, Sud. br. 530 od 9.VII.1945. na kaznu pet godina prisilnog rada, dosluh sa neprijateljem.
64. Gabaj Franjo, Andrije, ratar, 4.III.1919. Hlebine, Koprivnica, Sud. br. 533/45 od 7.VII.1945. na kaznu 10 godina prisil. rada 15 godina gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo.
65. Horvat Zvonko, Marka, ratar, 27.VI.1919. Ladislav, Sokolovac, Koprivnica, Sud. br. 535 do 6.VII.1945., 7 godina prisil. rada, 10 godina građ. prava, dostavljač.
66. Šmid Gjuro, Franje, ratar, 11.X.1909. Kraljevac, Sv. Ivan Žabno, Križevac, Sud. br. 538 od 7.VII.1945., 10 godina prisilnog rada i 10 godina gubitka građ. časti, aktivno ustaštvo.
67. Skupnjak Stevo, Andre, ratar, 9.IX.1913. Vojakovac, kotar Križevci, Sud. br. 540 od 7.VII.1945. na kaznu pet godina prisil. rada i pet godina gubitka građ. časti, dezerterstvo i prokazivanje.
68. Kraus Andrija, Josipa, ratar, 1901. Pitomača, Đurđevac, sud. br. 543 od 7.VII.1945. pet godina prisil. rada i pet godina gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo.
69. Vučko Franjo, Josipa, ratar, 16.XI.1921. Velika Črešnjevica, Pitomača, Đurđevac, Sud. br. 547 od 7.VII.1945. na kaznu 8 godina prisil. rada i osam godina gubitka građ. časti, dezerter i milicioner.
70. Siladić Jakob, pok. Andre, ratar, 10.VII.1892. Velika Črešnjevica, Pitomača, Đurđevac, sud. br. 548 od 6.VII.1945., šest mjeseci prisil. rada i 2 godine gubitka građ. časti, aktivno ustaštvo i milicija.
71. Antolić Tomo, pok. Mate, ratar, 14.XII.1904. Kakinac, Gudovac, Bjelovar, Sud. br. 544 od 7.VII.1945. 6 mjeseci prisil. rada i tri godine građ. časti, odmetnuće od NOO vlasti.
72. Popović Franjo, Mate, ratar, 27.IX.1904. Stari Pavljani, Gudovac, Bjelovar, Sud. br. 555 od 7.VII.1945. na pet godina prisilnog rada i pet godina građ. časti, aktivno ustaštvo i masovno iseljavanje.
73. Popović Mirko, Franje, ratar, 9.I.1925. Stari Pavljani, Gudovac, Bjelovar, Sud. br. 554 od 7.VII.1945. šest mjeseci prisil. rada i tri godine građ. časti, odmetnuće od NO vlasti.
74. Markov Ivan, Blaža, ratar, 22.III.1927. Babinac, Severin, Bjelovar, živi u Šandrovcu, Sud. br. 565 od 8.VII.1945. na šest mjeseci prisil. rada, pljačka narodne imovine.
75. Ivanček Stjepan, Tome, ratar, 11.VII.1913. Kalnik, općina Sv. Petar Orehovec, Križevci, Sud. br. 573 od 6.VII.1945. na kaznu dvije godine prisil. rada i 2 godine gubitka građ. časti dezerter i milicioner.
76. Bolfan Stjepan, Marka, ratar, 8.IX.1918. Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 574 od 6.VII.1945., tri godine prisil. rada i tri godine građ. časti, milicija i dezerter.
77. Dvečko Gjuro, Marka, ratar, 4.VIII.1909. Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 576 od 6.VII.1945. tri godine prisil. rada i tri godine građ. časti, milicioner i dezerter.
78. Plentak Stjepan, Franje, rudar, 5.VIII.1912. Sv. Petar Čvrstec, Križevci, Sud. br. 577 od 7.VII.1945. pet godine prisil. rada i pet godina građ. časti, aktivno ustaštvo.
79. Košutar Zvonko, Andre, rudar, 19.VII.1922. Donjara, Sokolovac, Koprivnica, Sud. br. 579 od 6.VII.1945. 15 godina prisil. rada i 10 godina gubitka građ. časti, aktivno ustaštvo.
80. Vikdaković Andro, Valenta, ratar i zidar, 22.VIII.1916. Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 581 od 6.VII.1945. pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, aktivni ustaša i milicioner.
81. Žibrin Mato, Valenta, ratar, 22.II.1917. Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 582 od 7.VII.1945. tri godine prisil. rada i pet godina gubitka građ. časti, dezerter i milicioner.
82. Odoran Imbro, Martina, ratar, 16.I.1912. Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 583 od 7.VII.1945. na kaznu tri godine prisil. rada i pet godina građ. časti, dezerter i milicioner.
83. Čuklić Gjuro, Ivana, ratar, 23.IV.1919. Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 584 od 7.VII.1945. 1 godinu prisil. rada i 2 godine građ. časti, milicioner.
84. Katana Lovro, Imbre, ratar, 2.VI.1909. Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 585 od 7.VII.1945. pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, dezerter, milicioner i aktivno ustaštvo

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #37 : 04 Rujan 2008, 22:31:48 poslijepodne »
85. Gjurec Marko, Andre, vapnar, 7.III.1913., Kamešnica, Sv. Petar Orehovac, Križevci, sud. br. 586 od 7.VII.1945., tri godine prisil. rada i pet godina građ. časti, dezerterstvo i milicija.
86. Gjurec Vilim, Andre, vapnar, 12.VIII.1904., Kamešnica, Sv. Petar Orehovac, Križevci, sud. br. 587 od 7.VII.1945., na 10 godina prisil. rada i 15 godina građ. časti, milicioner.
87. Tuk Ivan, Tome, ratar i obućarski pomoćnik, 8.VIII.1917. Veliki Brezovac, Gradec, Križevci, Sud. br. 588 od 7.VII.1945. na kaznu 10 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, aktivno ustaštvo.
88. Čučurić Pavao, Ivana, ratar, 17.IV.1917, Gaj, Vrbovec, Križevci, Sud. br. 593 od 9.VII.1945. na kaznu 7 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, milicioner.
89. Zobec Valent, Mate, ratar, 29.I.1910., Sv. Petar Orehovac, Križevci, sud. br. 597 od 6.VII.1945. pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, aktivni ustaša i milicioner.
90. Kos Andrija, Martina, ratar, 3.XI.1915. Pitomača, Đurđevac, sud. br. 598 od 6.VII.1945. na kaznu pet godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, aktivno ustaštvo.
91. Majcan Ivan, Martina, ratar, 29.V.1924., Petrička, Ivanska, Bjelovar, sud. br. 1092 od 14.VII.1945. na kaznu lišenja slobode prinudnim radom od 10 godina, gubitak političkih i građ. prava od 10 godina, izdaja NOP-a, masovno odvođenje.
92. Belec Mijo, Gjure, ratar, 29.XI.1912. Hlebine, Koprivnica, sud. br. 1129 od 16.VII.1945. na 20 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, pripadnik terorističke organizacije i pljačka imovine.
93.
94. Gjurić Stevo, Pavla, ratar, 10.I.1922. Petrička, Ivanska, Bjelovar, Sud. br. 1093 od 14.VII.1945. na pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, masovno hapšenje izdaja NOB-a.
95. Majcan Mato, Martina, ratar, 7.IX.1923. Petrička, Ivanska, Bjelovar, sud. br. 1086 od 14.VII.1945. na 1 godina prisil. rada, izdaja NOB-a i dezerterstvo.
96. Erhat Mijo, Vida, ratar, 28.IX.1919. Štefanje, Čazma, Sud. br. 1084 od 14.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 1 godine, dezerterstvo.
97. Sabo Mijo, Stjepana, željezničar, 7.VII.1943., Koprivnica, sud. br. 1132 od 16.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 20 godina i 10 godina građ. časti, masovno mučenje stanovništva, stražar u logoru.
98. Tiljak Ivan, Josipa, elektromehaničar, 24.VII.1910., Karlovac, boravi u Koprivnici, sud. br. 1133 od 16.VII.1945. na kaznu lišenja slobode 20 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, aktivno ustaštvo, propaganda i špijunaža.
99. Martinčić Andrija, Mate, krojač, 27.XI.1904. Miholjanec, Virje, Đurđevac, sud. br. 248 od 5.VI.1945. na 15 godina robije i 10 god. građ. časti, konfiskacija imovine, radi djela naoružavanja neprijatelja, izdaja NOP-a, milicioner, pljačka narodne imovine i razaranje J.A.
100. Pavliček Stjepan, Pere, kolar, 3.VIII.1909. Miholjanec, Virje, Đurđevac, sud. br. 294 od 5.VI.1945. na kaznu 20 godina robije i 10 godina građ. časti, milicioner, izdaja NOB-a pljačka i funkcioner.
101. Bajić Ivan, Luke, limar, 1.IX.1905. u Bajiću, opć. Imotski, živi u Bjelovaru, sud. 717 od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 2 godine i pet godina građ. časti, masovno iseljavanje.
102. Njavro Fanika, Gjure, kućanica, 9.V.1913. Sredska, Ivanska, Bjelovar, sud. br. 720 od 9.VII.1945. na 10 godina prisil. rada i 10. god. građ. časti, sakrivanje neprijatelja odmetnuće od NO vlasti.
103. Pelikan Dragica, Josipa, činovnica, 1924. u N. Plavnicama Bjelovar, sud. br. 723 od 6.VII.1945. na 20 godina prisil. rada i 20 godina prisil. rada i 20 godina građ. časti, aktivno ustaštvo, agitacija u korist neprijatelja.
104. Pelikan Zdenka, Josipa, činovnica, 14.X.1919. Nove Plavnice Bjelovar, sud. br. 736 od 6.VII.1945. na 5 godina i pet građ. časti, aktivno ustaštvo.
105. Horvat Mato, Ivana, postolar, 20.VI.1914. Šandrovac, Bjelovar, sud. br. 768 od 7.VI.1945. na kaznu prisilnog rada od 6 godina i šest godina građ. časti, dezerter iz J.A., aktivno ustaštvo.
106. Pavanić Mirko, ratar, 1899. Predavac, Ivanić Kloštar, Čazma, sud. br. 769 od 7.VII.1945. na pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, agitacija u korist neprijatelja.
107. Jakšeković Ferdo, Gjure, ratar, 24.V.1914., Šandrovac, Bjelovar, sud. br. 768 od 7.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 6 godina i 6 god. građ. časti, dezerter iz J.A. i aktivno ustaštvo.
108. Santo Ladislav, Ladislava, Bjelovar, ratar, 26.V.1926. Kozarevac, Bjelovar, sud. br. 770 od 9.VII.1945. na 10 godina prisil. rada i 10 god. građ. časti, aktivno ustaštvo i pljačka.
109. Berut Andrija, Josipa, ratar, 21.XI.1903. Drnje, Koprivnica, sud. br. 776 od 7.VII.1945. na 2 godine prisil. rada i 2 god. građ. prava, aktivno ustaštvo i pljačka.
110. Rajn Gjuro, Stjepana, ratar, 22.VI.1901., Sigetac, Drnje, Koprivnica, sud. br. 777 od 9.VII.1945. na 3 godine prisil. rada i tri godine građ. časti, aktivno ustaštvo.
111. Lončarić Jakob, Ivana, ratar, 12.VII.1907. Sigetec, Drnje, Koprivnica, sud. br. 778 od 7.VII.1945. na tri godine prisil. rada i pet godina građ. časti, milicioner.
112. Rauker, Josip, Josipa, ratar, 16.III.1906., Sigetec, Drnje, Koprivnica, sud. br. 779 od 7.VII.1945. na 1 godinu prisil. rada i tri godine građ. prava, milicioner.
113. Drh Josip, Valenta, ratar, 11.XI.1920. Koprivnička Rijeka, Sokolovac, Koprivnica, sud. br. 780 od 9.VI.1945. na 7 godine prisil. rada i 10 godina građ. časti, pripadništvo neprijateljskoj oružanoj formaciji i ofenziva Kozara.
114. Maltarić Josip, Ivana, ratar, 6.I.1920., Hlebine, Koprivnica, sud. br. 781 od 8.VII.1945. na 10 godina gubitka građ. časti, org. milicije, aktivno ustaštvo.
115. Gabaj Mirko, Tome, 21.I.1921. u Hlebinama, Koprivnica, sud. br. 782 od 7.VII.1945. na 15 godina prisil. rada i 20 godina građ. časti, dezerterstvo iz J.A. i pljačka.
116. Peršić Pavao, Stjepana, 25.I.1898, Gjelkovac, živi u Komotnici, općina Drnje, Koprivnica, sud. br. 786 od 7.VII.1945. na 5 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, aktivno ustaštvo.
117. Belec Franjo, Gašpara, ratar, 27.I.1902, Hlebine, Koprivnica, sud. br. 787 od 8.VII.1945. na 5 godina prisil. rada i pet godina građ. časti, aktivno ustaštvo i masovno hapšenje.
118. Cimerman Ivan, Franje, ratar, 24.VI.1902, Gola, živi u Hlebinama, Koprivnica, sud. br. 788 od 6.VII.1945. na 15 godina prisil. rada i 15 godina građ. časti, milicija, hapšenje.
119. Prvčić Ivan, Stjepana, ratar, 12.I.1915. Koprivnica, sud. br. 792 od 6.VII.1945. na 5 godina prisil. rada i pet godina građ. časti, aktivno ustaštvo.
120. Strnat Martin, Gjure, željezničar, 2.X.1898. Koprivnica, gdje i živi, sud. br. 793/45 od 7.VII.1945. na 6 mjeseci prisilnog rada, ustaštvo.
121. Dudaš Pavao, Miška, ratar, 12.I.1908, Sigetec, Koprivnica, sud. br. 795 od 7.VII.1945. na 7 godine prisilnog rada i 7 godina gubitka građanskih časti, milicija, pljačka.
122. Posavac Blaž, Josipa, radnik, 1900, u Jagnjedovcu, Koprivnica, sud. br. 796 od 8.VII.1945. na 12 godina prisil. rada i 12 god. građ. časti, pljačka.
123. Blažutinec Franjo, Andre, ratar, 5.V.1909., Sigetec, Koprivnica, sud. br. 797 od 6.VII.1945. na 5 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, pljačka narodne imovine, milicija.
124. Havaić August, Stjepana, ratar, 5.VIII.1904., Drnje, Koprivnica, sud. br. 798 od 6.VII.1945. na 10 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, pljačka narodne imovine, milicija.
125. Zlatar Martin, Tome, ratar, 9.IX.1917., Sigetec, Drnje, Koprivnica, sud. br. 799 od 6.VII.1945. na 10 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, milicioner, pljačka.
126. Kovač Ivan, Jakopa, ratar, 9.V.1921., Sigetec, Drnje, Koprivnica, sud. br. 800 od 7.VII.1945. na 10 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, milicioner, pljačka.
127. Štancer Josip, Franje, ratar, 24.III.1903., Botovo iz Sigetca, Drnje, Koprivnica, sud. br. 801 od 8.VII.1945. na 5 godina prisil. rada i 5 godina građ. časti, pripadništvo milicije.
128. Biščan Stjepan, Stjepana, ratar, 3.VII.1926. iz Repušnice, Kutina, sud. br. 805 od 8.VII.1945. na 10 godina prisilnog rada i 10 godina građ. časti, dezerterstvo iz J.A. izdaja NOP-a, hapšenje.
129. Ratković Draga, kućanica, 1907. u Kloštru Ivaniću, Čazma, sud. br. 809 od 7.VII.1945. na 15 godina prisil. rada i trajno gubljenje građ. časti, pljačka narodne imovine.
130. Kranjc Ivan, ratar, 13.V.1893., Novaki-Dubrava, Čazma, sud. br. 810 od 7.VII.1945. na tri godine prisil. rada i tri godine gubljenja građ. časti, mobilizacija aktivnih ustaša.
131. Klančić Slavica, Slavka, kućanica, 18.VI.1920., Osekovo, Popovača, Kutina, sud. br. 812 od 8.VII.1945. na 7 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, aktivno ustaštvo, agitacija.
132. Žalac Milan, Mate, 28.VIII.1909., Sinac, Otočac, sud. br. 813 od 6.VII.1945. na 10 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, aktivno ustaštvo.
133. Blagaj Slavko, Imbre, rudar, 6.I.1918., Dedina, Sv. Petar Orehovac, Križevci, sud. br. 814 od 6.VII.1945. na tri godine prisil. rada i tri godine građ. časti, pripadništvo neprijateljskoj oružanoj formaciji.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #38 : 04 Rujan 2008, 22:32:03 poslijepodne »
134. Jembrik Vilim, Ivana, 1906. u Garešnici, Orehovac, Križevci, sud. br. 815 od 6.VII.1945. na 3 godine prisil. rada i tri godine građ. časti, milicija.
135. Kolarić Krešimir, Vilima, činovnik, 17.II.1919. Križevac, sud. br. 817 od 6.VII.1945. na 20 godina prisil. rada i 20 godina građ. časti, aktivno ustaštvo.
136. Meštrović Zlata, Petra, učiteljica, 6.II.1924. Cetin, sud. br. 819 od 6.VII.1945. na 1 godinu prisil. rada i tri godine građ. časti, ustaški funkcioner.
137. Blagaj Stjepan, Marka, rudar, 6.I.1915. Križevac, sud. br. 820 od 6.VII.1945. na tri godine prisil. rada i tri godine građ. časti, milicioner.
138. Konjišić Stjepan, Marka, 1900, Kalnička Ludina, Orehovac, Križevac, sud. br. 821 od 7.VII.1945. na pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, aktivni ustaša i legionar.
139. Vuković Stjepan, Tome, ratar, 5.VIII.1910. Đurđica, Vojakovac, Križevci, sud. br. 822 od 7.VII.1945. na 7 godina prisil. rada i 7 godina građ. časti, aktivni ustaša, pljačka.
140. Koren Barica, Petra, 21.I.1902. Đurđevac, sud. br. 826 od 9.VII.1945. na 2 godine prisil. rada i 4 godine građ. časti, agitacija, dostavljač i odmetnuće od NO vlasti.
141. Čop Stjepan, Petra, ratar, 20.IX.1910, Pitomača, sud. br. 828 od 9.VII.1945. na pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, dezerterstvo iz J.A., sakrivanje neprijatelja.
142. Bosorić Mijo, Mate, ratar, 12.IX.1914., Virje, Đurđevac, sud. br. 829 od 8.VII.1945. na 7 godina prisil. rada i 7 godina građ. časti, milicija, agitacija, pljačka i mučenje.
143. Prebeg Mijo, Stjepana, ratar, 4.IX.1923., Voloder, Popovača, Kutina, sud. br. 838 od 9.VII.1945. na 15 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, aktivno ustaštvo, pljačka, palež.
144. Martinčević Bartol, Martina, 1917, Mostari, Kloštar Ivanić, Čazma, sud. br. 840 od 7.VII.1945. na pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, aktivno ustaštvo, mučenje stanovničtva.
145. Židovec Gjuro, Ivana, ratar, 15.III.1895. Virje, Đurđevac, sud. br. 846 od 7.VII.1945. na 6 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, suradnik milicije.
146. Igrec Josip, Andrija, tesar, 10.IX.1913. Gola, Koprivnica, sud. br. 851 od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 8 godina i osam godina građ. časti, aktivno ustaštvo.
147. Begović Mila, Mate, kućanica, 1921. g. u Donja Velika, Kapela, Bjelovar, sud. br. 854/45 od 7.VII.1945. na 3 godine gub. građ. časti i 3 god. prisilnog rada. Dosluh s neprijateljem.
148. Evačić Josip, Josipa, ratar, 14.V.1919 god. Klenovnik, Riječno polje, Sokolovac. Koprivnica, sud. br. 856/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisilnog rada 6 mjeseci i 1 godina gubitka građ. časti. Aktivni ustaša.
149. Jambrek Jana, Martina, kućanica, 1912 god. D. Velika, Kapela, Bjelovar, sud. br. 858/45 od 6.VII.1945 na kaznu prisiln. rada od 6 god. i gubitak građ. časti od 6 god. Sakrivanje neprijatelja odmetnuće od narodne vlasti.
150. Jambrušić Kata, kućanica, 1900 god. Donja Velika, Kapela, Bjelovar, sud. br. 858/45 od 6.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 10 godina i 10 godina gubit. građanske časti. Sakrivanje neprijatelja, odmetnuće od narodne vlasti.
151. Lojan Stjepan, Valenta, ratar, 25.VII.1912 god. iz Gole, sud. br. 860/45 od 6.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 5 god. i 5 god. gub. građanske časti. Milicioner.
152. Mrnjavčić Josip, trgovac, 1907 god. 28.III. u Križevcu, sud. br. 863/45 od 6.VII.1945 na kaznu prisilnog rada 7 god. i 10 god. gubitka građanske časti i konfiskaciju imovine. Pljačka narodne imovine, agitacija.
153. Skender Tomo, Gjure, ratar, 1902 god. Đurđic, Vojakovac, Križevac, sud. br. 866/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 3 godine i gubit. građanske časti od 3 godine. Organ terorističkog aparata.
154. Kovačić Marta, Franje, kućanica, 12.VI.1922 god. u Kalinovcu, opć. ista, Đurđevac, sud. br. 867/45 od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 1 god. i 3 god. gubit. građanske časti. Pozivanje na odmetništvo.
155. Jandrešić Ivan, trgovac, 23.VII. u Komasičarima, opć. Predavac, Bjelovar, sud. br. 868/45 od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 5 god. i 5 god. gubit. građanske časti i konfiskaciju imovine osim dijela djeteta. Član Kulturbunda, šverc.
156. Kolar Ivan, ratar, 1906 god. Ploščičkih vinograda, Garešnica, sud. br. 874/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 5 godina i gubitak građanske časti od 10 godina. Odmetnuće od NOVlasti.
157. Batrenjak Antun, ratar, 1921 godine N. Plošćica, Garešnica, sud. br. 879/45 od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada 15 godina i 20 god. gubitka građanske časti. Pripadnik neprijateljske oružane formacije.
158. Fržić Tomo, ratar 21.V.1919 iz Kostanjevca, Garešnica, sud. br. 881/45 od 7.VII.1945. na kaznu prisilnog rada od 3 godine i 5 god. gubit. građanske časti. Dezerterstvo iz J.A.
159. Deželić Stjepan, ratar, 1922 god. V. Trnovitica, Hercegovac, Garešnica, sud. br. 883/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 3 godine i 5 godina gub. građanske časti. Izdaja NOB.
160. Vukošić Mato, ratar, 1910 godine, Ruškovac, Garešnica, sud. br. 885/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 7 godina i […] godina gub. građanske časti. Izdaja NOB.
161. Lončarević Stjepan, sin Ivana, ratar, 21.X. 1921 god. u Kaškjevcu, općine Severin, kotar Bjelovar, sud. br. 706/45 od 15.VII.1945 god. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 5 god. i 5 god. gubitka političkih i pojedinih građanskih prava. aktivno ustaštvo.
162. Samošćanec Gjuro sin Blaža, željez. činovnik, sud. br. 401/45 od 15.VII.1945 god. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 5 godina i na gubitak političkih i građanskih prava kroz 10 god. Špijunaža i prokazivanje.
163. Tomljenović Lela, Franje, činovnica, 11.XI.1920 god. Bjelovar, sud. br. 751/45 od 1.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 5 godina i 5 god. gubitak gradske časti. Aktivno ustaštvo, funkcionar.
164. Požgaj Vera, Andrije, činovnica, 25.VIII.1922 u Belcu, Budinšćina, Zlatar, Bjelovar živi, sud. br. 743/45 od 1.VII.1945 na kaznu prisil.rada od 10 god. gubitak građanske časti od 10 god. Aktivno ustaštvo agitacija.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #39 : 04 Rujan 2008, 22:32:42 poslijepodne »
165. Vedriš Marija, Mate, đak, 5.VII.1925 Novigrad Podr. Koprivnica, sud. br. 370/45 od 3.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 10 godina i 5 god. gubit. građanske časti. Aktivno ustaštvo, agitacija, sudionik u hapšenju stanovnika.
166. Botinčan Mijo, Ivana, Ždralovi, Prespa, 27.IX.1903, Ždralovi, Prespa, Bjelovar, sud. br. 395/45 od 26.VI.1945 na kaznu prisil. rada od 5 god. i 10 godina gubit. građanske časti. Aktivno ustaštvo, masovno izseljavanje, pljačka.
167. Obramović Ivan, Marka, radnik, 7.VI.1906, D. Kosini, ista, kot. Perušić, sud. br. 750/45 od 3.VII.1945 na kaznu prisiln. rada od 6 mjeseci i lišenje čina poručnika. Krivično djelo vojnih lica.
168. Lauš Mirko, Martina, ratar, 1.XI.1907 god. Virje, ista Đurđevac, sud. br. 760/45 od 3.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 1 godine i 2 godine gub. građanske časti. Ustaški funkcioner.
169. Željezić Micika, Josipa, kućanica, 24.IV.1928. Kop. Bregi, Koprivnica, sud. br. 424/45 od 1.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 6 mjeseci i 1 godinu gub. građanske časti. Aktivno ustaštvo, agitacija, dostavljač.
170. Gluhak Andrija, Martina, tesar, 17.XI.1907, Hampovica, sud. br. 333/45 od 24.V.1945 na kaznu prisil. rada od 10 godina, gub. građanske časti 10 god. Naoružavanje neprijatelja, dezerterstvo iz J.A., saučesnik u ubijanju, pljačka.
171. Veselić Štefica, Stjepana, kućanica, 12.II.1922 god. iz Bjelovara, sud. br. 896/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 5 god. 10 godina gubitka građanske časti. Organ neprijateljskog aparata.
172. Tuba Marija, Petra, činovnica, 14.VIII.1924 u Molvama, Đurđevac, Bjelovar živi, sud. br. 897/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 15 godina i 15 godina gubitak građ. časti. Organ neprijateljskog aparata, masovno mučenje, agitacija.
173. Frize Miroslava, Josipa, Činovnica, 15.I.1924 god. Bjelovar sud. br. 898/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 1 godine i 3 god. gubit. građanske časti. Ustaški funkcioner.
174. Trulec Mira, Stjepana, činovnica, 6.II.1924, Bjelovar, sud. br. 899/45 od 7.VII.1945 na 15 god. prisil. rada i 18 god. gub. građanske časti. Aktivni ustaša, saučesništvo u masovnom hapšenju i mučenju stanovništva u logoru.
175. Milković Anka, Vinka, kućanica, 28.I.1918 g. Bjelovar, sud. br. 900/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 5 god. i 5 god. gub. građanske časti. Pljačka.
176. Seruga Joisp, Mare, ratar 16.I.1909 god. V. Sredice, Bjelovar sud. br. 911/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 4 god. i 7 god. dub. građanske časti. Masovno iseljavanje Srba, aktivno ustaštvo.
177. Milaj Ivan, Josipa, ratar, mlinar, 10.V.1887 god. Kakinac, Gudovac, Bjelovar, sud. br. 919/45 od 6.VII.1945. prisilni rad 3 god. i 5 god. gub. građanske časti. Pomaganje neprijatelja.
178. Mihalić Ivan, činovnik, 1903 god. Deleševac, Karlovac, živi Čazma, sud. br. 922/45 od 6.VII.1945 na kaznu prisiln. rada od 2 god. i 5 god. građanske časti. Odmetnuće od narodne vlasti.
179. Tomašić Josip, Mije, dimnjačar, 27.II.1918 Đelekovac, Koprivnica, sud. br. 923/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 20 godina i 20 godina gubit. građanske časti. Pripadništvo neprijateljske formacije.
180. Lebec Milan, Nikole, limar, 2.I.1916 godine D. Petrička, Ivanjska, Bjelovar, sud. br. 927/45 od 7.VII.1945. na 10 god. prisil. rada i 15 god. gubitak građ. časti. Dezerterstvo izi J.A., aktivno ustaštvo.
181. Patrijarka Dragutin, Stjepana, đak, 3.I.1927 god. Koprivnica sud. br. 928/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 5 godina i gub. građanske časti od 5 god. Aktivno ustaštvo.
182. Levanić Vilim, Ferde, činovnik, 4.I.1909 godine, Križevci gdje živi, sud. br. 931/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 1 godine i 1 godinu građ. časti. Aktivni ustaša.
183. Grahovac Viktor, Šimuna, mehaničar, 9.II.1920 god. Virje, Đurđevac, sud. br. 932/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 2 god. i 2 godine gubitak građ. časti. Milicioner, pljačka.
184. Kovačić Ivan, Blaža, ratar, 4.IV.1924 god. Ledina, Raven, Križevci, sud. br. 933/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisiln. rada od 6 mjeseci i 1 god. gub. građanske časti. Krivotvorenje isprava.
185. Petrić Slavko, Kvirina, ratar, 6.IX.1919 godine. Ivanec, Vojakovac, Križevci, sud. br. 934/45 od 9.VII.1945 na 10 god. prisil. rada i 10 god. gubitak građ. časti. Milicija. Pljačka.
186. Hazulin Ignac, Tite, ratar, 24.IX.1921 god. Prepolje, Sv. Ivan Zelina, živi Vrbovec, Križevci, sud. br. 935/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisiln. rada od 10 godina, gubitak građ. časti od 10 godina. Dezerterstvo, prokazivanje, saučesništvo u pljački i mučenju.
187. Frelih Dominik, Vaclava, ratar, 19.IX.1908. Bulinac, Severin, Bjelovar, sud. br. 958/45. od 9.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 5. godina i 5. g. gubit. građanske časti. Aktivno ustaštvo.
188. Šamac Mijo, Eve, 25.IX.1895. g. S. Polje, Pivnica, Daruvar, sud. br. 961/45 od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada 5 godina i 5 godina gubit. građ. časti. Aktivan ustaša, masovno hapšenje, agitacija.
189. Blagaj Franjo, Marka, rudar, 3.XII.1909, Dedine, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 962/45 od 8.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 5. godina i 5 god. gubitak građanske časti. Organizator milicije. Služba neprijatelju.
190. Medven Antun, župnik, 11.X.1889. Medvenova Dragova, kotar Jaska, živi u Križu. Sud. br. 1105/45 od 15.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 20 godina i 10 godina gub. polit. i građ. prava. Aktivni ustaša funkcioner, organizator, agitacija, organ. neprij. samouprav. vlasti, organizacija u korist neprij.
191. Vitela Ivan, Stjepana, mehaničar, 28.VIII.1907. Repaš, Gola, Koprivnica. Sud. br. 1104/45 od 15.VII.1945 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina i 10 god. gub. polit. i pojed. građ. prava. Dezerterstvo iz J.A., milicioner, pljačka, mučenje stanovništva, ugnjetavanje stanovništva.
192. Filip Josip, Ivana, 10.III.1893. Gola, Koprivnica, Sud. br. 1102/45 od 15.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubit. polit. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Ustaša, milicioner, dostavljač, pljačka.
193. Majcan Franjo, Mate, bravar, 25.III.1922. G. Petrička, Ivanjska, Bjelovar. Sud. br. 1094/45 od 15.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 3 godine, gub. građ. prava od 5 god. Dezerterstvo, izdaja NOB.
194. Zebec Martin, Andre, ratar, 9.IX.1913. godine Budrovac, Đurđevac. Sud. br. 1239/45 od 19.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 5 godina, gubitak politič. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Milicija, sudionik kod hapšenja, palež.
195. Gabrica Stjepan, ratar, 21.I.1912. Ledine, Raven, Križevci, Sud. br. 1216/45 od 19.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 5 godina. Ubijstvo.
196. Popović Vladimir, Šimuna, bravar, 23.VII.1905. živi u Bjelovar. Sud. br. 1178/45 od 19.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 10 godina, gubitak polit. i pojedinih građanskih prava od 10 godina. Aktivni ustaša, prokazivanje, agitacija.
197. Novosel Josip, Gjure, trgovac, 8.IX.1905. god. iz Kutine živi Bjelovar. Sud. br. 744/45 od 19.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 15 godina, gub. građ. časti od 10 godina. Ustaša, pljačka narodne imovine, iseljavanje Židova.
198. Lončar Valent, Ivana, ratar, 10.II.1918. godine Koprivnički Ivanec, Koprivnica. Sud. br. 1029/45 od 9.VII.1945. na kaznu prisilnog rada u trajanju od 1 godine, gubitak građanske časti od 2 godine. Milicioner.
199. Poljak Martin, ratar, Jerešin, Koprivnica, rođen 1902 godine. Sud. br. 1031/45 od 9.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 5 godina, gubitak građanske časti od 5 godina. Zapovjednik milicije.
200. Martinčić Gjuro, Mije, ratar, 1.III.1910. godine. Deinje, Križevci. Sud. br. 1163/45 do 15.VII.1945 na kaznu prisil. rada u trajanju od 1. godine. Pokazivač, saučesništvo u pljački.
201. Hlupić Josip, Ivana, đak, 25.VI.1925. god. Okešinec, Vojni Križ, Čazma. Sud. br. 1067/45 od 14.VII.1945. na kaznu prinudnog rada 2 godine bez lišenja slobode, 5 godina politič. i pojedinih građ. prava. Dezerter iz J.A., pristup teror. oruž. formaciji.
202. Jušta Milan, Ivana, ratar, 16.X.1928. godine Podravski Ses. Đurđevac. Sud. br. 1170/45 od 15.VII.1945. na kaznu prinudnog rada 2 godine bez lišenja slobode. Pomaganje neprijatelja.
203. Šoštarić Luka, Martina, ratar, 16.X.1919. godine Đurđevac. Sud. br. 1037/45 od 8.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 7 godina, 10 godina gubitak građanske časti. Dezerterstvo iz J.A., milicioner.
204. Zagorac Tomo, Janka, ratar, 1.XII.1900 god. Berek Garešnica. Sud. br. 975/45 od 13.VII.1945. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 20 godina, gubitak polit. i pojedinih građanskih prava od 10 godina. Masovno hapšenje i odvođenje stanovništva u logore.
205. Lončarević Pero, Miška, ratar 8.VI.1922 Gornji Daruvar. Sud. br. 705/45 od 14.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubitak polit. i građ. prava od 7 godina. Aktivno ustaštvo.
206. Margetić Savo, Dragoljuba, ratar, 21.III.1907 godine Vel. Sredice, Bjelovar. Sud. br. 759/45 od 14.VII.1945. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 20 godina, gubitak polit. i pojedinih građanskih prava 10 godina. Špijunaža i pljačka.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #40 : 04 Rujan 2008, 22:33:04 poslijepodne »
207. Sobotić Franjo, Stjepana, ratar, 21.III.1897 Vojni Križ, Čazma. Sud. br. 1066/45 od 14.VII.1945. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 15 godina i gubitak građanskih časti od 10 godina. Aktivno ustaštvo, dostavljač, agitacija u korist neprijatelja.
208. Nikolčević Franjo, Ivana 4.XI.1902 godine u Virovitici. Sud. br. 1080/45 od 14.VII.1945. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 15 godina i gubitak građanskih časti od 10 godina. Aktivno ustaštvo.
209. Supančić Leopold, Martina, učitelj, 14.XI.1903. Ivanjska, Bjelovar. Sud. br. 1081/45 od 14.VII.1945. na kaznu prisilnog rada od 10 godina, gub. građ. časti od 10 godina. Pljačka narodne imovine, razoružavanje bivše jugosl. vojske.
210. Drvenkar Kata, Gjure, kućanica 15.XII.1900. Podravski Sesveti, Đurđevac. Sud. br. 1168/45 od 14.VII.1945. na kaznu lišenja slobode od 7 godina, gub. politič. i pojed. građ. prava od 10 godina. Pomaganje milicionera.
211. Frize Dragutin, Josipa, činovnik 24.XI.1920. Bjelovar. Sud. br. 1083/45 od 14.VII. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 5 godina, gubitak građ. i politič. prava od 5 godina. Aktivno ustaštvo, pljačka.
212. Pintarić Ivan, Alojza, činovnik, 3.IV.1921. Garešnica. Sud. br. 1021/45 od 13.VII.45. na kaznu lišenja slobode sa prinudnim radom od 20 godina, gubit. politič. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Ustaški funkcioner, agitacija.
213. Hofer Oskar, Adolfa, mašinski inžinjer, 20.XI.1921. Bjelovar, Sud. br. 1082/45 od 14.VII.45. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 15 god. gubitak građanskih časti od 10 godina. Pripadnik Kulturbunda, pomagač neprijatelja, agitacija.
214. Drvenkar Mijo, Ivana, ratar, 29.II.1883. god. Đurđevac. Sud. br. 1169/45 od 14.VII.45. kaznu prisilnog rada od 5 god. i gubitak građ. časti od 10 godina. Pomagač.
215. Križevac Antun, Antuna, ratar, 12.VI.1899. Vel. Korenovo, Gudovac, Bjelovar. Sud. br. 557/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 10 godina i 3 godine gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo, odvođenje stanov. u logore, agitacija.
216. Kuten Dragutin, Pavla, ratar, 10.VII.1925., Dijaneš, Vrbovac, Križevci. Sud. br. 594/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitak građ. časti. Dezerterstvo, izdaja NOP, pljačka, mobil. za neprijatelja, milicija.
217. Juranić Josip, ratar, 9.IX.1922. Kunovac, Koprivnica. Sud. br. 600 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 20 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo odvođenje stanovništva u logore, pljačka.
218. Bengez Stevo, Šimuna, ratar, 20.VIII.1913. Žabljak, Predavac, Bjelovar. Sud. br. 605 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 godina i gubitak građ. časti od 5 godina. Aktivno ustaštvo, saučesništvo sa ubijstvom.
219. Kraševac Petar, Franje, ratar, 29.VI.1921., Krivaja, Berek, Garešnica. Sud. br. 623 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. 5 godina gubitak građ. časti. Prip. vražje divizije.
220. Blažić Adam, Mate, ratar, 12.XII.1914., Jakopovac, Kapela, Bjelovar. Sud. br. 608 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo.
221. Lještak Pero, Tome, ratar, 28.VII.1893., Skucani, Kapela, Bjelovar. Sud. br. 695 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. i 2 god. gubitak građ. časti. Prokazivanje.
222. Vlašić Gjuro, Steve, ratar, 29.III.1905., Ždralovi, Prespa, Bjelovar. Sud. br. 704 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina i 5 god. gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo, sauč. pljačke, pomaganje neprijateljske mobilizacije.
223. Matešin Ivan, Josipa, lugar, 28.VI.1914. N. Virje, Virje, Đurđevac. Sud. br. 714 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina i 5 god. gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo.
224. Vurić Jana, Joze, kućanica 1910. u Obreški, opć. Kl. Ivanić, kotar Čazma. Sud. br. 1215/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak građ. časti, te na konfiskaciju njezine imovine. Špijunaža u korist neprijatelja propaganda i agitacija.
225. Stahuljak dr. Ivan, sin Avelina, pravnik 30.XI.1904. god. u Zagrebu. Sud. br. 1167/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava i na konfiskaciju njegove imovine. Organizator i naredbodavac masovnog iseljavanja, funkcionog upravnog aparata u službi neprijatelja.
226. Cesar Slavko, sin Antuna, rudar 27.III.1903. god. u Vojkovcu, kotar Križevci. Sud. br. 1160/45 od 16.VII.45. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Aktivno ustaštvo i pljačka.
227. Vidačec Josip, sin pok. Imbre, ratar 3.III.1904. Hlebine, kotar Koprivnica. Sud. br. 1158/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. časti. Aktivno ustaštvo, neposredni izvršitelj masovnog hapšenja, saučesnik ubijstvo i milicioner.
228. Mađerić Franjo, sin Josipa, ratar, 10.I.1926. u Piščaniku opć. Sokolovac, kotar Koprivnica. Sud. br. 1128/45 od 16.VII.45. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Dezerterstvo, izdaja NOP-a, aktivno ustaštvo, saučesništvo u masovnom ubijanju stanovništva, agitacija i špijunaža.
229. Jandroković Gjuro, sin Andre 17.IV.1920. u Cigleni opć. Prespa, kotar Bjelovar. Sud. br. 1114/45 od 16.VII.45. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. časti, te konfiskaciju njegove imovine. Aktivno ustaštvo, sudjelovanje u pljački, paležu narodne imovine i ubijanje stanovništva, pokušaj ubojstva, prokazivanja, agitacije, izdaja NOP-a.
230. Kovač Dragutin, sin Blaža, ratar, 26.IV.1893. god. u Bunjanima, opć. Vojni Križ, kotar Čazma. Sud. br. 1100/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih časti. Aktivno ustaštvo, saučesništvo u mučenju i ubijanju stanovništva i milicioner, špijunaža i agitacija.
231. Posavec Ivan, Martina, ratar, 18.XII.1926, Rijeka, Sokolovac, Koprivnica. Sud. br. 789 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo, izdaja NOB-a.
232. Magić Stjepan, Jakova, ratar, 12.IX.1920, Kelemen, Varaždin. Sud. br. 857 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo.
233. Pribanić Stjepan, Josipa, ratar 24.XI.1923, Šumećani, Kloštar Ivanić, Čazma. Sud. br. 972 od 8.VII.45. na kaznu od 15 godina lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. gubitka građ. časti. Milicioner, pljačka, odvođenje stanovništva u logor.
234. Prebeg Mijo, Ivana, ratar, 11.XI.1898 Osekovo, Popovača, Kutina. Sud. br. 1005 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 12 god. i 3 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo, pljačka, pomaganje ubijstva.
235. Vlahović Slavko, Martina, ratar, 9.IV.1921, Lipovo brdo, Kapela, Bjelovar. Sud. br. 1056 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Dezerter, izdaja NOB-a, pljačka.
236. Vunak Ivan, Josipa priv. činovnik 27.XII.1896, Pitomača, Đurđevac. Sud. br. 1046 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. prava. Aktivno ustaštvo, prokazivač.
237. Bednjačić Josip, Valenta, šim. činovnik 2.IX.1918 Bjelovar. Sud. br. 761 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prin. radom od 10 god. i 3 god. gubitak građ. časti. Odvođenje stanovnika u logore.
238. Pakasin Tomo, Ivana, ratar 21.III.1911, Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 397 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitak građ. časti. Ustaša, milicioner, pljačka.
239. Čižmek Antun, Mije, ratar, 11.VI.1904. Đelekovac, Koprivnica. Sud. br. 300 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. i 5 god. gubitak građ. časti. Ustaša, pobočnik tabornika, odvođenja stanovnika u logore.
240. Kučić Stjepan, sin Gjure, tes. radnik 23.V.1908 u Bakovčici opć. Novigrad Podravski, kotar Koprivnica. Sud. br. 1026/45 od 9.VII.45. na kaznu od 15 god. robije, gubitak građ. prava od 20 godina. Aktivno ustaštvo, milicioner.
241. Lugomer dr. Vladimir, sin Stjepana, veterinar, 27.XI.1906 u Križevcima. Sud. br. 1022/45 od 9.VII.45. na kaznu od 15 god. robije i 20 god. gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo, naredbodavac, odvađanja stanovništva u logore.
242. Spolodar Dominik, sin Dominika, ratar 30.V.1900 u Banovcu opć. Badljevina, kotar Pakrac. Sud. br. 1012/45 od 9.VII.45. na kaznu robije od 8 god. gubitak građ. prava od 10 god. Natjerivanje naroda da okupatoru preda oružje, masovno hapšenje i ubijanje stanovništva, agitacija, dezerterstvo i organizator u neprijat. oruž. teror formaciji.
243. Brunec Vilim, sin Josipa, ratar 14.VII.1928 u Ludini opć. ista, kotar Kutina. Sud. br. 1004/45 od 9.VII.45. na kaznu doživotne robije i gubitak građ. časti. Služba u oruž. formaciji neprijatelja, dezerterstvo, izdaja NOP-a, aktivno ustaštvo, masovno hapšenje stanovništva i pljačka.
244. Posavac Pero, sin Gjure, ratar 22.II.1894 u Prgomelju opć. Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 1000/45 od 12.VII.45. na kaznu robije od 5 god. gubitak građ. časti od 10 god. Aktivno ustaštvo, organ neprijateljske i samoupravne vlasti, mobil. u korist neprijatelja i pljačka.
245. Šeb Nikola, sin Imbre, ratar, 4.XII.1908 god. u Rajiću opć. Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 999/45 od 9.VII.45. na kaznu od 20 god. robije i 10 god. gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo i sudjelovanje u masovnom hapšenju stanovništva.
246. Kuštan Gjuro, sin Martina, ratar 19.IV.1904 u Šimljaniku, opć. Berek, kotar Garešnica. Sud. br. 979/45 od 9.VII.45. na kaznu od 10 god. robije i 10 god. gubitak građ. časti. Masovno hapšenje i ubijanje stanovništva te izdaja NOB-a.
247. Radović Stjepan, sin Antuna privatni namještenik 23.XII.1911 u Dol. Mihaljevcu, opć. Sv. Marija, kotar Prelog. Sud. br. 47/45 od 8.VII.45. na kaznu robije od 5 god. te gubitak građ. časti od 3 god. Otuđenje vojne opreme i krađa privatne imovine.
248. Kovačić Stjepan, sin pok. Janka, župnik 17.X.1870 u Zlataru, kotar Zlatar. Sud. br. 971/45 od 9.VII.45. na kaznu robije od 15 god. i trajan gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo, organizator milicije, odmetnuće od narodne vlasti, sudjelovanje u masovnom ubijstvu stanovništva, agitacija.
249. Šopić Stjepan, Josipa 8.X.1919 Đelekovac, Koprivnica, Sud. br. 1144/45 od 19.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 2 god. gubitak građ. prava od 5 godina. Milicioner, odmetnuće od Novlasti.
250. Ormuž Ivan, Gjure, ratar, 26.IV.1905 Novigrad, Koprivnica. Sud. br. 1146/45 od 19.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 5 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 5 god. Dezerter iz J.A. ustaša.
251. Peroš Stjepan, Mije, ratar 12.VIII.1904 Novigrad, Koprivnica. Sud. br. 1249/45 od 19.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubitak polit i pojedinih građ. prava 10 godina. Ustaša, neprijatelj, samoupravne vlasti.
252. Sirovec August, Mirka, ratar, 13.VIII.1911 Stari Grad, Sokolovac, Koprivnica. Sud. br. 1253/45 od 19.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubitak političkih i pojedinih građ. prava od 10 godina. Prokazivač, špijunaža, zlostavljanje stanovništva.
253. Fagnjen Franjo, Lovre, ratar 28.X.1896 u Kamešnici opć. Sv. Petar Orehovac, Križevci. Sud. br. 969/45 od 14.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina i 10 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Ustaša, milicioner, organizator, milicije.
254. Periček Stjepan, Jakopa, ratar 30.XII.1884 Mostari, Kloštar Ivanić, Čazma. Sud. br. 976/45 od 13.VII.45. na kaznu lišenja slobode od 15 god. s prinud. radom, gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Sakrivanje jataka.
255. Periček Jaga, Franje, kućanica, 1883 god. Mostari, Kloštar Ivanić, Čazma. Sud. br. 976/45 od 13.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 god. Sakrivanje jataka.
256. Martinis Nikola, Viktora, ratar 15.V.1902 Pitomača, Đurđevac. Sud. br. 1033/45 od 13.VII.45. na kaznu prisil. rada od 10 god. gubitak građ. časti od 10 godina. Prokazivanje, odmetnuće od NOVlasti, agitacija

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #41 : 04 Rujan 2008, 22:33:21 poslijepodne »
257. Rebić Vinko, Ivana, mlinar, 1914 Garešnica. Sud. br. 941/45 na kaznu prisil. rada od 15 god. i 10 god. gubitak građ. časti. Masovno ubijanje, pljačka.
258. Blažunaj Stjepan, Jakupa, ratar 4.XII.1897 Lipovčani, Čazma. Sud. br. 943/45 od 14.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. gubitak političkih i pojedinih građ. prava od 10 godina. Ustaški funkcioner, pljačka, mobilizacija, izseljivanje.
259. Borgutin Dragutin, Imre, ratar 22.VIII.1900 Čabraj, Vojakovac, Križevci. Sud. br. 578/45 od 14.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 godina, gubitak politič. pojedinih građ. prava. Organ neprijateljske samoupravne vlasti. Saučesnik u masovnom ubijanju stanovništva.
260. Pakasin Josip, Antuna, ratar 18.III.1903 god. u Hlebinama. Sud. br. 1149/45 od 16.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 god. Milicija.
261. Vučinić Bara, Gjure, kućanica, 27.IV.1922 god. u Šumaćanima, Čazma. Sud. br. 1164/45 od 15.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. gubitak građ. i polit. prava od 5 god. Jatakovanje, korist u službi neprijatelja.
262. Horvat Stevo, Ivana, ratar 6.I.1906 god. S. Katalena, Kloštar, Đurđevac. Sud. br. 1165/45 od 15.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. gubitak politič. i građ. prava od 10 god. Izdaja NOB-a natjerivanje naroda da preda oružje okupatora.
263. Bazijanec Valent, Gregura, župnik 12.II.1900 god. Kalinovac, opć. ista, Đurđevac. Sud. br. 1219/45 od 21.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i gubitak građ. časti od 10 god. Aktivno ustaštvo, pljačka, služba neprijatelju agitacija, razaranje J.A.
264. Vlahović Josip, Vjekoslava, policaj, 22.XI.1913 god. Galovac, Gudovac, Bjelovar, živi Bjelovar. Sud. br. 1173/45 od 21.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 12 godina, gubitak politič. i pojedinih građ. prava od 12 godina. Organ neprijateljskoj terorist. aparata, masovno hapšenje.
265. Makvić Jožo, Miška, ratar 1898 godine u Bedeniku, Severin, Bjelovar. Sud. br. 1308/45 od 21.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god, gubitak polit. i pojed. građ. prava od 5 godina. Ustaša, izseljivanje Srba i odvođenje u logor, raspirivanje vjerske mržnje, pljačka agitacija.
266. Vitelić Stjepan, Mije, ratar 12.II.1897 u Ždali, Koprivnica. Sud. br. 1136/45 od 21.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. gubit. građ. i pojed. građ. prava od 10 godina. Aktivan ustaša, organizator milicije, masovno hapšenje i odvođenje stanovništva u logor, mučenje i saučesništvo u ubijstvu, pljačka.
267. Židovec Stjepan, Ivana, ratar 21.XII.1896 Virje, Đurđevac. Sud. br. 1109/45 od 21.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. i gubitak polit. i pojed. građ. prava od 10 godina. Organizator milicije, špijunaža, prokazivanje, agitacija.
268. Benotić Andro, Blaža, radnik 23.X.1921 godine Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 1256/45 od 19.VII.45. na kaznu s prinud. radom u trajanju od 6 mjesec. Odmetnuće od narodne vlasti.
269. Vučinić Jana, Franje, kućanica, 1888 godine G. Garešnica, kotar Garešnica. Sud. br. 1259/45 od 19.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 3 godine i 5 god. gubitak polit. i građ. prava. Sakrivanje jataka, terorista.
270. Valjak Josip, Stjepana, župnik 13.IV.1877 god. Leneša, Raven, Križevci. Sud. br. 977/45 od 13.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 20 godina, gubitak političkih i pojedinih građ. prava od 10 godina. Aktivno ustaštvo, raspirivanje vjerske mržnje, agitacija.
271. Kranjčević Josip, Franje, ratar, 6.III.1909, Carevdar, Križevci. Sud. br. 967/45 od 13.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina i gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Aktivno ustaštvo, pljačka.
272. Tudić (Martina) Antun 1901 god. u Lasovcu, Severin Bjelovar, živi Bjelovar. Sud. br. 945/45 od 14.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 10 god. gubitak polit. građ. prava od 10 g. Aktivno ustaštvo, pljačka, hapšenje.
273. Friščić Mirko, Josipa, ratar 28.X.1919 u Zablatju, živi Pustakovac. Kop. Ivanec. Sud. br. 1108/45 od 20.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 3 god i gubitak građ. prava od 5 god. Ustaša, pomaganje u pljački.
274. Piškorić Pavao, Franje, kolar 5.II.1906 Lemeš Vojakovac, Križevci. Sud. br. 1111/45 od 20.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 god. Aktivno ustaštvo, funkcioner hapšenja.
275. Široki Tomo, Franje, ratar 20.XII.1911 Gola opć. ista Koprivnica. Sud. br. 1142/45 od 20.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 2 godine, gubitak polit. i pojed. građ. prava od 5 godina. Milicionar.
276. Korporić Mato, Stjepana, limar, 19.VII.1912 g. Pitomača, Đurđevac. Sud. br. 1240/45 od 20.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 1 god. i 3 godine gubit. polit. i pojedinih građ. prava. Milicioner, agitacija.
277. Hrženjak Gjuro, Jakopa, zidar 2.IV.1917 g. Novo Virje, Đurđevac. Sud. br. 1242/45 od 20.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubitak polit. i pojed. građ. prava 10 godina. Dezerterstvo, špijunaža, hapšenje, mučenje i ubijanje, saučesnik.
278. Lugarov Mijo, sin Valenta, ratar 29.IX.1909 god. u Konak. Batinska opć. Kalinovac, kotar Đurđenovac. Sud. br. 657/45 od 9.VII.45. na kaznu robije od 10 godina i gubitak građ. prava od 12 god. Milicioner i pomagač kod hapšenja i mučenja stanovništva.
279. Gabaj Ivan, sin Mije, ratar 5.VIII.1906 god. u Hlebinama općina ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 472/45 od 7.VII.45. god. na kaznu od 10 godina robije i 15 godina gubitka građ. prava Milicioner i pomagač kod pljačke imovine.
280. Dolenec Tomo, sin Bolte, ratar, 10.XII.1899 god. u Rijeki opć. Sokolovac, kotar Koprivnica. Sud. br. 785/45 od 8.VII.45. na kaznu robije od 15 godina i trajan gubitak građ. prava. Agitacija, dostavljač i organizator terorističke oružane formacije u službi neprijatelja te vodič u služ. neprijatelja.
281. Kapić Izidor, sin Ivana ratar 4.IV.1905 god. u Virju općina ista kotar Đurđenovac. Sud. br. 783/45 od 8.VII.45. na kaznu od 20 godina robije i 20 godina gubitka građ. prava. Aktivno ustaštvo, milicioner i pljačka narodne imovine.
282. Rudnički Ivan, sin Franje, ratar, 9.IV.1892 god. u Redencu, opć. i kotar Ivanec. Sud. br. 758/45 od 8.VII.45. na kaznu robije od 15 godina i gubitka građ. prava od 15 godina. Aktivno ustaštvo, pomagač u hapšenju stanovništva, agitacija i špijunaža.
283. Turković Vinko, sin Petra ratar 15.I.1900 u Mičetincu, općine i kotar Đurđevac. Sud. br. 754/45 od 8.VII.45. na kaznu od 15 godina robije i 15 godina gubitka građ. prava. Aktivno ustaštvo i špijunaža.
284. Hajduković Franjo, sin Markov ratar 9.XI.1897 u Ivanovčanima općine i kotar Bjelovar. Sud. br. 753/45 od 9.VII.45. na kaznu robije u trajanju od 15 godina te gubitak građ. časti kroz 10 godina. Natjerivanje naroda da preda oružje, funkcioner neprijateljskog terorističkog aparata.
285. Kovač Josip, sin Josipa ratar 7.X.1891 god. u Korenovu, opć. Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 699/45 od 9.VII.45. na kaznu doživotne robije i trajan gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine. Pomaganje u masovnom hapšenju i ubijanju stanovništva.
286. Duić Ivan sin Janka ratar 8.XI.1920 u V. Korenovu opć. Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 598/45 od 7.VII.45. na kaznu robije od 20 godina i trajan gubitak građ. časti. Pomaganje u masovnom hapšenju stanovništva.
287. Bačeković Antun, sin Mije, ratar 7.VII.1901 u Kokincu, općina Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 662/45 od 8.VII.45. na kaznu robije od 10 godina i na gubitak građanske časti od 10 godina. Pomaganje u hapšenju, stanovništva, tjeranje naroda da okupatoru preda oružje.
288. Martinović Stjepan, Marka ratar, 2.II.1919 Gornje Plavnice. V. Trojstvo, Bjelovar. Sud. br. 752/45 od 8.VII.45., 7 godina prisilnog rada, 10 godina gubitak građ. časti. Masovno hapšenje.
289. Balog Martin, Lovre, ratar, 23.X.1903 Sv. Petar Čvrstec, Križevci. Sud. br. 621/45 od 6.VII.45. 10 godina gubitak građanskih prava. Aktivno ustaštvo.
290. Slani Rudolf, Vinka mlinar 5.VI.1921 Ludbreg, opčina i kotar isti. Sud. br. 629/45 od 6.VII.45. 5 godina prisilnog rada i 5 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo.
291. Pašica Pavle, Ivana ratar 19.I.1914 Gola, Koprivnica. Sud. br. 630/45 od 6.VII.45. 5 godina prisilnog rada i 5 godina gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo i pomaganje neprijatelja.
292. Široki Ivan, Imbre, ratar, 1.IX.1922 Gola, Koprivnica. Sud. br. 631/45 od 6.VII.45. 3 godine prisilnog rada i 3 godine gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo, pljačka narodne imovine
293. Cimerman Josip, Franje, ratar, 15.X.1922. Gola, Koprivnica. Sud. br. 632/45 od 6.VII.45. 3 godine prisilnog rada i 3 godine gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo.
294. Galović Tomo, Steve, ratar, 1903 Sigetec, Drnje, Koprivnica. Sud. br. 633/45 od 9.VII.45. 5 godina prisilnog rada i 7 godina gubitka građ. časti. Milicioner.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #42 : 04 Rujan 2008, 22:33:34 poslijepodne »
295. Tašić Mijo, Josipa, ratar, 1897 Brdovečko, Prigorje, Zagreb. Sud. br. 636/45 - 7.VII.45. 5 godina prisilnog rada i 10 godina gubitka građ. časti. Milicioner.
296. Funjak Miško, Tome, kovač, 16.IV.1924 Mala Mučna, Sokolovac, Koprivnica. Sud. br. 639/45 od 7.VII.45. 5 godina prisilnog rada i 5 godina gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo.
297. Marcapan Šimun, Marka, ratar, 1896 Sigetec, Drnje, Koprivnica. Sud. br. 646/45 od 6.VII.45 5 godina prisilnog rada i 10 godina gubitka građ. časti. Milicioner.
298. Bohanec Franjo, Vida, željeznički ložač, 26.VIII. Koprivnica. Sud. br. 648/45 6.VII.45 10 godina prisilnog rada i 10 godina gubitka građanske časti. Aktivno ustaštvo.
299. Pivar Milan, Karla, radnik, 17.II.1921 Đelekovac, Koprivnica. Sud. br. 649/45 od 6.VII.45. 9 godina prisilnog rada i 10 godina gubitka građanske časti. Aktivno ustaštvo.
300. Tišljar Ivan, Stjepana, lugar 28.V.1905 Vukovje, Virje, Đurđevac. Sud. br. 654/45 7.VII.45. 10 godina prisilnog rada i 15 godina gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo.
301. Mlinarić Franjo, Josipa, ratar, 10.III.1926, Zajezda, opć. Budinšćina, živi Kolarevo selo, Ivanjska, Bjelovar. Sud. br. 1162/45 od 16.VII.45. na kaznu prisilnog rada od 3 godine, gubitak građ. časti od 3 god. Aktivno ustaštvo, pljačka.
302. Kašić Ivan, Pavla, ratar, 24.VII.1905 Gola, Koprivnica. Sud. br. 1155/45 od 16.VII.45. na kaznu prisil. rada od 5 godina, gubitak građ. časti 10 godina. Milicija, pljačka.
303. Čmigović Mijo, Florijana, ratar 1898 godine, Osijek - Vojakovac, Križevci. Sud. br. 1224/45 od 18.VII.45 na kaznu s prinud. radom bez lišenja slobode od 1 godine i 5 godina gubitak političkih i pojedinih građ. prava. Aktivni ustaša, saučesništvo u masovnom hapšenju, izseljavanja stanovništva.
304. Habdija Ivan, Martina, ratar, 1900 godine. Osijek, Vojakovac, Križevci. Sud. br. 1223/45 od 18.VII.45 na kaznu prinudnog rada od 5 godina bez lišenja slobode, gubitak političkih i pojedinih građ. prava od 5 godina. Pomaganje neprijatelja.
305. Čerpinko Franjo, Ivana, ratar, 25.VI.1913 Pitomača, ista, Đurđevac. Sud. br. 1233/45 od 18.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 1 godine i 5 godina gubitak politič. i pojed. građ. prava5 godina. Aktivni ustaša, milicija, pokušaj ubijstva.
306. Šohinger Milan, Mate, ratar, 30.VIII.1895, Pitomača, Đurđevac. Sud. br. 1236/45 od 18.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina i 10 god. gubitak pol. i pojedinih građ. prava. Ustaški funkcioner, organizator milicije, razoružavanje biv. jugoslavenske vojske.
307. Horvat Stjepan, Mate, ratar, 17.V.1902 godine Garešnica, gdje i živi. Sud. br. 711/45 od 8.VII.45 na kaznu 15 godina robije, gubitak građ. časti od 15 godina. Ustaški funkcioner, agitacija u korist neprijatelja.
308. Ehner Vilim, Ignaca, trgovac, 6.III.1916 Budina, Ptuj, Borovljani, Novigrad. Sud. br. 1137/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 15 godina i gubitak političkih i pojedinih građ. prava od 10 godina. Pljačka, aktivno ustaštvo.
309. Lukačić Valent, Mate, željezničar, 8.II.1903 Drnje, Koprivnica. Sud. br. 1134/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina, gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 god. Saučesništvo u masovnom hapšenju i odvođenje stanovništva u logore.
310. Jelak Ivan, Tome, rudarski radnik, 3.IV.1897 Sredicama, Kapela, Bjelovar, Srem. Sokolovac, Koprivnica. Sud. br. 1147/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode od 3 godine i 10 godina gubitak građ. časti. Agitacija, dosluh i odmetnuće od NOVlasti.
311. Biondić Stanko, Marka, pošt. činov. 6.V.1921 u Drnju, Koprivnica. Sud. br. 1150/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode od 10 godina s prinud. radom, gubitak građ. časti od 10 godina. Aktivno ustaštvo.
312. Premec Nikola, Stjepana, ratar, 4.XII.1908 Gola, opć. ista, Koprivnica. Sud. br. 1140/45 od 16.VII.45 na kaznu prisil. rada od 3 godine, gubitak građ. časti od 5 godina. Milicija.
313. Habdija Josip, Josipa, ratar, 8.III.1914 godine, Trojstvo, Bjelovar. Sud. br. 244/45 od 19.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 godina, gubitak polit. i pojed. građ. prava od 10 godina. Aktivno ustaš. organ samoupravne vlasti, pljačka narodne imovine.
314. Puškarić Ivan, Andrije, strojobravar 6.VIII.1922 Koprivnica. Sud. br. 1143/45 od 16.VII.45 na kaznu prisil. rada od 7 god. i 10 god. gub. građ. časti. Dezerterstvo, izdaja NOB. Aktivno ustaštvo.
315. Jilk Dragutin, Aleksandra, trgovac, 7.VIII.1910 Gola, Koprivnica. Sud. br. 1141/45 od 16.VII.45 na prisil. rad od 20 godina i 10 godina gub. građanske časti. Služenje u neprijateljskoj oruž. formaciji.
316. Popović Martin, sin pok. Steve, ratar, 11.XI.1890 god. u Kokincu općina Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 552/45 od 7.VII.45 na robiju od 15 godina, te gubitak građ. prava kroz 15 godina. Aktivno ustaštvo, pomagač u hapšenju stanovništva.
317. Dolenec Ivan, sin Andre, 5.V.1908 u Peterancu, opć. ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 542/45 od 9.VII.45 na kaznu od 20 god. robije i 20 godina gubitka građ. prava. Dezerterstvo, milicioner, pljačka.
318. Belec Franjo, sin pok. Franje, ratar, 17.III.1912 u Hlebinama, opć. ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 534/45 od 11.VII.45 na kaznu od 10 god. robije i 10 godina gubitka građ. prava. Milicioner, aktivno ustaštvo i saučesnik u mobilizaciji naroda.
319. Ipšin Stjepan, sin Mate ratar, 14.VI.1891 u Kl. Ivanić, općina ista, kotar Čazma. Sud. br. 521/45 od 12.VII.45 na kaznu od 10 god. robije i 15 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo, pljačka i izdaja NOB.
320. Fuček Stjepan, sin Petra, ratar, 7.XII.1902 u Ferdinandovcu, opć. ista, kotar Đurđevac. Sud. br. 512/45 od 11.VII.45 na kaznu od 20 god. robije i 20 godina gubitka građanskih prava. Milicioner, sudjelovanje kod masovnog hapšenja stanovništva, agitacija.
321. Tkalec Franjo, sin Ivana, lugar, 19.X.1913 u Ferdinandovcu, kotar Đurđevac. Sud. br. 509/45 od 9.VII.45 na kaznu od 5 god. robije, te 10 godina gubitka građanske časti. Aktivno ustaštvo, milicioner, naoružavanje neprijatelja, agitacija, saučesništvo u ubijstvu i teroriziranje stanovništva.
322. Kertez Andrija, sin Josipa, mesar, 28.IX.1917 u Goli, općina ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 499/45 od 12.VII.45 na kaznu od 15 god. robije i 20 godina gubitka građ. prava. Milicioner, hapšenje i mučenje stanovništva.
323. Jakšeković Mato, ratar. Sud. br. 468/45 od 9.VII.45 na kaznu robije od 10 godina i 10 godina gubitka građ. prava. Organizator milicije i špijunaža.
324. Bradić Ivan, sin Tome, radnik, 6.V.1913 u Goli, opć. ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 464/45 od 9.VII.45 na kaznu robije od 15 godina, te 10 godina gubitka građ. prava. Milicioner i pljačka.
325. Sabolić Stjepan, sin Bolte, ratar, 27.X.1908 u Peterancu, opć ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 463/45 od 9.VII.45 na kaznu robije od 10 god., te 10 godina gubitka građ. prava. Aktivno ustaštvo, dezerterstvo, izdaja NOB i milicioner.
326. Posezi Milka, Tome, kućanica, 30.III.1923 Gola, ista, Koprivnica. Sud. br. 1131/45 od 18.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 7 godina, gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Aktivno ustaštvo, funkcioner.
327. Galeković Mirko, Josipa, ratar-lugar, 31.X.1901 Vinici, opć ista, Varaždin, živi Carevdar, Križevci. Sud. br. 1110/45 od 19.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 6 godina, gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 5 godina. Aktivno ustaštvo, dosluh.
328. Paša Martin, Mate, ratar, 31.X.1910 Molve, kotar Đurđevac. Sud. br. 1107/45 od 19.VII.45 na kaznu lišenja slobode od 5 god. s prinud. radom, gubitak građ. časti od 5 godina. Aktivno ustaštvo, dezerterstvo iz J.A.
329. Bajc Leon, Josipa, rudar, 29.III.1914 Trešnjevica, Pitomača, Đurđevac. Sud. br. 1101/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubitak građ. časti od 5 godina. Dezerterstvo, izdaja, pljačka.
330. Tomašegović Nikola, Steve, kovač, 29.VII.1897 Podložanima, Čazma. Sud. br. 1103/45 od 18.VII.45 na kaznu lišenja slobode od 15 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Aktivno ustaštvo, odmetnuće od NOVlasti, milicija.
331. Čikać Stjepan, Josipa, ratar, 30.XII.1904 Žagorica, Ivanec, živi Štefanje, Čazma. Sud. br. 1213/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 2 god. i 10 godina gubitak građ. časti. Saučesnik u masovnom hapšenju.
332. Jagust Josip, Ivana, ratar, 29.II.1908 Riječici, Križ, Čazma. Sud. br. 1212/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 godina i 10 godina gubitak građanske časti. Saučesništvo pri odvođenju stanov. u logore, pljačka.
333. Galj Tomo, Josipa, ratar, 27.XII.1883 Gola, Koprivnica. Sud. br. 1157/45 od 16.VII.45 na kaznu prisilnog rada u trajanju od 5 godina i 10 godina gubit. građ. časti. Rad protiv NOVlasti, organiz. milicije.
334. Grčić Mato, Gjure, mlinar, 28.II.1901, Ferdinandovac, Đurđevac. Sud. br. 1234/45 od 20.VII.45 na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Aktivni ustaša, špijunaža, milicioner, pljačka, masovno hapšenje, organizator milicije, mučenje stanovništva.
335. Živoder Stjepan, Luke, ratar, 1913 Dautan, Rača, Bjelovar. Sud. br. 893/45 od 18.VII.45 na kaznu prinudnog rada od 6 mjeseci bez lišenja slobode. Tvorni napadaj na predstavnika NOVlasti.
336. Štefanić Dragutin, Dragutina, činovnik, 4.I.1926 Križevci. Sud. br. 1261/45 od 20.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 5 godina i 5 godina polit. i pojedinih građ. prava. Aktivni ustaša, funkcioner, dostavljač.
337. Balažin Gjuro, Martina, ratar, 23.IV.1895. Rasinja, Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 1254/45 od 20.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 5 godina, na gub. polit. i pojed. građ. prava od 5 god. Pljačka narodne imovine.
338. Tot Alojz, ratar, 1902 iz St. Ploščica, Berek, Garešnica. Sud. br. 1192/45 od 20.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubitak građ. časti od 10 godina. Pljačka, mučenje stanovništva.
339. Barić Rok, Luke, ratar, 10.VIII.1907 Kalinovcu, Đurđevac. Sud. br. 618/45 od 20.VII.45 na kaznu 6 mjeseci prisil. rada. Milicioner.
340. Ljubaj Branko, Antuna, đak, 21.XII.1927 Zagreb, živi Koprivnica. Sud. br. 498/45 od 20.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubitak polit. i pojed. građ. prava od 10 god. Aktivni ustaša, prokazivanje.
341. Benkek Ivan, Mije, ratar, 28.VIII.1922 Novo Virje, Đurđevac. Sud. br. 1243/45 od 20.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 godina, gubitak građ. i polit. prava od 5 godina. Dezerterstvo, milicija, pljačka, hapšenje.
342. Kovačić Ivan, Ivana, ratar, 10.X.1919 Ludina, Kutina. Sud. br. 1248/45 od 20.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina, gubit. polit. i građ. prava od 10 godina. Razoružavanje biv. Jugosl. vojske, milicija, pljačka, hapšenje.
343. Imbri Marica, Andrija, kućanica 10.I.1923 u Delovu, Novigrad Podravski, Koprivnica. Sud. br. 1250/45 od 20.VII.45 na lišenje slobode s prinud. radom od 3 godina. Sakrivanje jataka, terorista.
344. Šalavarda Valent, Pavla, ratar, 10.II.1917 u Sigecu, Drnje, Koprivnica. Sud. br. 1135/45 od 20.VII.45 na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava. Dezerterstvo, organizator milicije, funkcioner milicije, agitacija, pljačka, ubijstvo.
345. Debač Josip, Ivana, bilježnik 14.VIII.1912 St. Rača, opć. Nova Rača, Bjelovar. Sud. br. 1265/45 od 20.VII.45 na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građ. prava. Aktivno ustaštvo, izseljavanje i odvođenje stanovništva u logore, pljačka, špijunaža, prokazivanje.
346. Garić Ivan, Joze, ratar, 10.IX.1923 Peščaniku, Hođa, Gradačac, živi u Delovima. Sud. br. 1252/45 od 20.VII.45 na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Aktivan ustaša, jatak, terorista.
347. Katak […] , Andije, kućanica 6.I.1917 Novigradu iz Delova, opć. Novigrad, Koprivnica. Sud. br. 1251/45 od 20.VII..45 na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak građ. prava. Špijunaža, sakrivanje jataka, terorista.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #43 : 04 Rujan 2008, 22:34:09 poslijepodne »
348. Betlehem Andro, Pavla, postolar 8.XI.1909 Hlebinama, Koprivnica. Sud. br. 1148/45 od 20.VII..45 na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak građ. prava. Aktivni ustaša, milicioner, hapšenje, sauč. ubijstva.
349. Habdija Franjo, Vinko, ratar, 1890 g. Plavnicama, Bjelovar. Sud. br. 243/45 od 15.VI.45 na kaznu robije u trajanju od 5 godina i 15 god. gubitak građanske časti. Natjerivanje naroda da preda oruž. okupatoru, aktivno ustaštvo, agitacija u korist neprijatelja.
350. Šipek Stjepan, sin Josipa, ratar, 21.VI.1900 u Tinjevcu, opć. Podr. Kloštar, kotar Đurđevac. Sud. br. 656/45 od 9.VII.45 na kaznu od 15 god. robije i 15 godina gubitak građ. prava. Milicioner i pljačka.
351. Marčinko Luka, sin Stjepana, ratar, 10.X.1922. u Virju, općina ista, kotar Đurđevac. Sud. br. 652/45 od 9.VII.45 na kaznu robije u trajanju od 20 god. i trajan gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo, milicioner, dezerterstvo, pljačkanje i pomagač u masovnom hapšenju stanovništva.
352. Sabolić Stjepan, sin Martina, ratar, 17.I.1913 u Gabajevoj Gredi, općina ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 644/45 od 11.VI.45 na kaznu od 10 godina robije i 10 godina gubitka građ. časti. Dezerterstvo, izdaja NOB, milicioner, prokazivač i pljačka.
353. Loborec Gjuro, sin Gjure, knjižar, 25.II.1904 u Koprivnici, općine i kotar isti. Sud. br. 641/45 od 8.VII.45 na kaznu od 10 godina, te na trajan gubitak građanske časti. Aktivno ustaštvo, pomagač neprijatelju.
354. Balaško Stjepan, sin Mije, ratar, 10.V.1923 u Kunovcu, opć. Ivanec, kotar Koprivnica. Sud. br. 603/45 od 11.VII.45 na kaznu robije od 20 godina, te na gubitak građanske časti u trajanju od 20 godina. Aktivno ustaštvo i palež.
355. Korošec Ivan, sin Josipa, rudar, 20.VIII.1923. u V. Trešnjevici, općina Pitomača, kotar Đurđevac. Sud. br. 602/45 od 6.VII.45 na kaznu robije u trajanju od 15 godina i gubitka građanske časti kroz 10 godina. Aktivno ustaštvo, milicioner i pljačka.
356. Petrić Slavko, sin Stjepana, ratar 9.I.1902 u Vojakovcu, općina ista, kotar Križevci. Sud. br. 591/45 od 9.VII.45 na kaznu robije od 15 godina. Služenje u neprijateljskoj terorističkoj oružanoj formaciji, pomagač kod masovnog hapšenja i mučenje stanovništva.
357. Kurtak Josip, sin Tome ratar, 18.III.1919 u D. Zdelicama, opć. Kapela, kotar Bjelovar. Sud. br. 563/45 od 6.VII.45 na 15 godina robije, te gubitak građ. prava kroz 20 godina. Dezerterstvo, vodič, izdaja NOB, milicioner i utaja oružja.
358. Bikešić Ivan, sin Josipa, ratar, 4.III.1912 u Jabučetu, opć. Kapela, kotar Bjelovar. Sud. br. 562/45 od 8.VII.45 na kaznu robije od 10 godina i gubitka građ. časti kroz 20 godina. Izdaja NOB, dezerterstvo, milicioner, prokazivač i saučesnik u tučnjavi stanovništva.
359. Hrestak Franjo, sin Rudolfa, knjižar, 26.XI.1909 u Bjelovaru. Sud. br. 1057/45 od 9.VII.45 na kaznu robije u trajanju od 10 god. te gubitka građ. časti u trajanju od 10 god. Aktivno ustaštvo, ustaški funkcioner.
360. Gabaj Andro, sin Bartola, ratar, 24.XI.1889 u Hlebinama, opć. ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 430/45 od 9.VII.45 na kaznu robije u trajanju od 20 god. te gubitka građanske časti u trajanju od 10 god. Aktivno ustaštvo, pljačka i funkcioner samoupravnog aparata neprijatelju.
361. Mihoci Pavao, sin Ivana, ratar, 5.V.1915 u Goli, opć. ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 790/45 od 9.VII.45 na kaznu robije u trajanju od 10 g. i gubitka građ. časti od 15 god. Prokazivač.
362. Ferenčić Ivan, sin Gjure, ratar, 2.VII.1919 u Đurđevcu, opć i kotar isti. Sud. br. 1043/45 od 9.VII.45 na kaznu robije u trajanju od 10 god. i gubitka građanskih časti od 15 god. Dezerterstvo, milicioner, pljačka, saučesništvo u mučenju stanovništva i hapšenju.
363. Varda Mijo, sin Mije, ratar, 7.X.1919 u Ogorelom Polju, opć. Virje, kotar Đurđevac. Sud. br. 1040/45 od 11.VII.45 na kaznu robije od 20 godina, trajan gubitak građanskih časti. Aktivno ustaštvo, sudjelovanje u masovnom hapšenju stanovništva i pljačka.
364. Đurišević Ignac, sin Mije, ratar, 25.VII.1918 u Đurđevcu, opć. i kotar istog. Sud. br. 1039/45 od 9.VII.45 na kaznu robije od 7 god. i gubitak građ. časti od 10 god. Dezerterstvo, izdaja NOP, funkcion, pljačka i masovno hapšenje i mučenje stanovništva.
365. Fuček Franjo, sin Antuna, ratar, 30.XI.1898 u Đurđevcu, opć i kotar isti. Sud. br. 1038/45 od 11.VII.45 na kaznu robije od 10 god. i gubitka časti od 20 godina. Milicioner, pljačka, masovno hapšenje stanovništva i mobiliziranje naroda.
366. Međimorec Florijan, sin Josipa, 2.V.1903 u Trepču, opć i kotar Đurđevac. Sud. br. 1036/45 od 8.VII.45 na kaznu robije od 5 god. i gubitak građanskih časti od 10 god. Dezerterstvo, dostavljač, agitacija i milicioner.
367. Čižmešinkin Martin, sin Ivana, ratar, 15.VI.1920 u Virju, opć. iste, kotar Đurđevac. Sud. br. 1035/45 od 12.VII.45 na kaznu robije od 10 godina i 10 godina gubitka građanskih prava. Aktivno ustaštvo i pljačka.
368. Turković Zlatko, Imre, ratar, 12.V.1922 Čemernica, Kloštar Ivanić, Čazma. Sud. br. 1098/45 od 18.VII.45. 3 god. prisil. rada bez lišenja slobode. Aktivno ustaštvo, izdaja NOV.
369. Popović Anka, Ivana, kućanica 8.VI.1926 Bjelovar. Sud. br. 1121 od 15.VII.45. 1 god. prinud. rada bez lišenja slobode. Aktivno ustaštvo, agitacija za neprij.
370. Jarža Martin, Josipa, pisar, 25.X.1901 Koprivnica. Sud. br. 1221 od 18.VII.45. 7 god. prinud. rada bez lišenja slobode, 10 godina gubitka polit. i pojedin. građ. prava. Dezerterstvo, izdaja NOP.
371. Delac Franjo, Tome, poreski ovrhovoditelj, 29.VI.1922 Gor. Kosina, Perušić. Sud. br. 599/45 od 6.VII.45. 2 god. prisil. rada i 2 god. gubitka građ. časti. Dezerterstvo.
372. Votuc Gjuro, Izidora, ratar, 2.II.1922 Kunovac, Ivanec, Koprivnica. Sud. br. 608/45 od 6.VII.45. 5 god. prisil. rada i 5 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo.
373. Jandroković Milka, kućanica, 26.X.1926 Apatovac, Vojakovac, Križevci. Sud. br. 610/45 od 9.VII.45. 2 god. prisil. rada i 3 god. gubitka građ. časti. Pljačka narodne imovine, špijunaža.
374. Galjar Luka, Antuna, posjednik, 15.IX.1910 Vel. Črešnjevica, Pitomača, Đurđenovac. Sud. br. 613/45 od 6.VII.45. 10 god. prisil. rada i 10 god. gubitka građ. časti. Milicioner, dezerter.
375. Golec Josip, Stjepana, kovač, 6.I.1909 Kunovac, Ivanec, Koprivnica. Sud. br. 614/45 od 6.VII.45. 2 god. prisil. rada i 2 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo.
376. Skender Josip, Gjure, tesar, 1898 Đurđic, kotar Križevci. Sud. br. 615/45 od 6.VII.45. 6 mjeseci prisil. rada. Milicioner.
377. Ivanček Stjepan, Ivana, ratar, 6.XII.1918 Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci. Sud. br. 616/45 od 7.VII.45. 7 god. prisil. rada i 7 godina gubitka građ. časti. Milicioner i dezerter.
378. Markov Luka, Mije, ratar, 18.IX.1911 Hrastova Greda, Kalinovac, Đurđevac. Sud. br. 617/45 od 8.VII.45. 6 mjeseci prisil. rada. Milicioner.
379. Božo Ignac, Gjure, ratar, 28.VII.1907 Kalinovac, Đurđevac. Sud. br. 619/45 od 6.VII.45. 3 god. prisil. rada i 6 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo.
380. Betlehem Tomo, sin pok. Franje, ratar, 5.XI.1896 u Peterancu, opć. ista kotar Koprivnica. Sud. br. 462/45 od 8.VII.45. god. na kaznu od 5 godina robije, te 10 god. gubitka građ. časti. Aktivni ustaša, organizator milicije.
381. Šestak Gjuro, sin Imbre, ratar (kovač) 2.IV.1897 u Sv. Petru Čvrstecu, kotar Križevci. Sud. br. 453/45 od 12.VII.45. g. na kaznu robije od 15 god. te trajan gubitak građ. časti. Dosluh s neprijateljem, pomagač kod ubijanja stanovništva.
382. Kašić Andrija, sin Josipa, ratar, 9.X.1920 g. u Sigecu opć. Drnje, kotar Koprivnica. Sud. br. 428/45 od 7.VII.45. na kaznu robije od 10 god. te gubitak građ. prava kroz 15 godina. Milicioner i pokušaj silovanja.
383. Šesi Vinko, sin Stjepana, ratar, 16.I.1893 u Koprivnici. Sud. br. 425/45 od 12.VII.45. na kaznu robije od 15 god. i trajan gubitak građ. časti. Odmetnuće od narodnih vlasti, špijunaža, ustaški funkcioner.
384. Kovačić Ignac, sin Ivana, kovač, 12.VIII.1917 u Drnju, kotar Koprivnica. Sud. br. 407/45 od 12.VII.45. na kaznu robije od 15 god. te 20 god. gubitka građ. prava. Milicioner, ustaštvo, pljačka i dostavljač.
385. Lengelić Ivan, sin Franje, ratar, 8.II.1910 u Sigecu, opć. Drnje, kotar Koprivnica. Sud. br. 406/45 od 8.VII.45. na kaznu od 10 god. robije i 10 god. gubitka građ. prava. Aktivno ustaštvo, pljačka i mučenje stanovništva.
386. Mikšić Marko, sin Ivana, mlinar, 18.V.1905 u Pitomači, kotar Đurđevac. Sud. br. 354/45 od 12.VII.45. na kaznu robije od 15 god. i gubitak građ. prava od 15 godina. Aktivno ustaštvo, dostavljač, agitacija, pomagač kod pljačke.
387. Megec Marko, sin Stjepana, zidar, 6.IV.1907 u Kataleni opć. i kotar Đurđevac. Sud. br. 349/45 od 12.VII.45. na kaznu robije od 15 god. te gubitka građ. prava od 15 godina. Milicioner i pomagač masovnog hapšenja, vodič u službi neprijatelja.
388. Šesi Slavko, sin Tome, dočinovnik, 30.IV.1920 u Koprivnici. Sud. br. 314/45 od 12.VII.45. na kaznu robije od 15 god. te gubitak građ. prava od 15 godina. Izdaja NOB, pljačka i dostavljač u službi neprijatelja.
389. Došan Gjuro, sin Andrije, lugar, 13.VI.1913 u Došendablu opć. Karlobag, kotar Gospić. Sud. br. 299/45 od 12.VII.45. na kaznu robije od 10 god. te gubitak građ. prava od 10 godina. Aktivno ustaštvo, dostavljač i agitacija u službi neprijatelja.
390. Tarandek Mijo, sin Mihovila, trgovac 10.III.1895 u Novigradu, kotar Koprivnica. Sud. br. 298/45 od 9.VII.45. na kaznu od 20 god. robije i trajan gubitak građ. prava. Aktivno ustaštvo, pomagač u izseljavanju stanovništva, pljačka i agitacija u korist neprijatelja.
391. Jambrečina Franjo, sin pok. Mije, ratar, 6.V.1895 u Jakšincu opć. gor. Stubica, kotar Dol. Stubica, živi u Šumećanima, opć. Križ, kotar Čazma. Sud. br. 1099/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. časti. Aktivno ustaštvo, saučesništvo u masovnom mučenju i ubijanju stanovništva, izseljavanju stanovništva i dezerterstvo.
392. Antolić Jakob, sin Steve, ratar, 25.V.1918 g. u G. Petričkoj, opć. Ivanjska, kotar Bjelovar. Sud. br. 1090/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak polit. te pojedinih građ. prava te konfiskaciju imovine. Sudjelovanje u masovnom hapšenju , mučenju i odvođenju u logor stanovništva.
393. Pavelić Vladimir, sin Andrije, mesar, 15.X.1907 g. u Bjelovaru. Sud. br. 1079/45 od 16.VII.45. na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Saučesništvo u razoružavanju, pripadništvo neprijatelj. oruž. formaciji, privredno pomaganje neprijatelja, aktivno ustaštvo.
394. Šutija Marzin, sin Nikole, stražar, 27.X.1916 u Udbini, opć. i kotar isti. Sud. br. 1045/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Aktivno ustaštvo, saučesništvo u masovnom ubijanju stanovništva i odvođenje stanovništva u logor.
395. Barulek Dragutin, sin Ivana, ratar, 7.I.1900 g. u Rajiću, opć. Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 997/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. časti. Aktivno ustaštvo. Prokazivanje i masovno hapšenje stanovništva.
396. Novak Josip, sin Aleksandra, učitelj, 4.VI.1904 godine u N. Plavnicama, opć. i kotar Bjelovar. Sud. br. 681/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Služenje u neprijat. oruž. formaciji, organizacija špijunske mreže.
397. Mandić Leonard, sin Gavre, opć. bilježnik, 13.XI.1902 god. u Biškupcu opć. Stražeman, kotar Požega. Sud. br. 966/45 od 14.VII.45. g. na kaznu od 5 god. robije i gubitak građ. prava od 10 godina. Špijunaža i dostavljač.
398. Gjureković Mato, sin Miška, ratar, 17.IX.1892 god. u Hrgovljanima, opć. i kotar Bjelovar. Sud. br. 921/45 od 8.VII.45. god. na kaznu od 20 god. robije i 20 god. gubitka građ. prava. Aktivno ustaštvo, pomagač pri izseljavanju stanovništva, špijunaža i agitacija.
399. Šanteković Mato, sin Šime, ratar, 3.V.1900 u Kokincu, opć. Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 918/45 od 8.VII.45. god. na kaznu od 20 god. robije i gubitka građ. prava od 20 godina. Pomagač kod prisilnog izseljavanja stanovništva i agitacija.
400. Lukinac Martin, ratar, 1894 u Vel. Zdenčecu, opć. i kotar Garešnica. Sud. br. 880/45 od 8.VII.45. god. na kaznu od 20 god. robije i trajan gubitak građ. prava te konfiskaciju imovine uz ogran. čl. 6 Z.O. konf. Aktivno ustaštvo, pokušaj ubijstva.
401. Mesar Mijo, sin Bolte, ratar, 1919 u Budrovcu opć. i kotar Đurđevac. Sud. br. 853/45 od 8.VII.45. god. na kaznu robije od 20 god. i trajan gubitak građ. prava. Aktivno ustaštvo, dezerterstvo, milicioner i pomagač masovnog mučenja stanovništva.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #44 : 04 Rujan 2008, 22:34:26 poslijepodne »
402. Šiprak Luka, sin Mate, trgovac, 10.X.1919 god. u Dinjevcu, opć. Kloštar Podravski, kotar Đurđevac. Sud. br. 849/45 od 9.VII.45. g. na kaznu robije od 15 god. i gubitak građ. prava od 10 godina. Dezerterstvo, milicioner, prokazivač.
403. Prebeg Stjepan, ratar 25.XI.1906 god. u Gračanici opć. Popovača, kotar Kutina. Sud. br. 839/45 od 9.VII.45. g. na kaznu robije od 10 godina i gubitak građanskih prava od 10 godina. Aktivno ustaštvo, pomagač u pljački narodne imovine, hapšenje stanovništva, saučesnik u ubijstvu i pomagač neprijatelju.
404. Mihalinac Rudolf, sin Gabrijela, zidar 5.I.1904 god. u Vinkovcima, poslednje prebivalište Virje, kotar Đurđevac. Sud. br. 831/45 od 9.VII.45. g. na kaznu robije od 10 godina i 5 godina gubitka građ. prava. Aktivno ustaštvo, milicioner, pomagač pljačke i pri ubijanju stanovništva.
405. Haramustek Milan, sin Ivana, ratar, 30.XI.1909 god. u Grabiku kotar Čazma. sud. br. 811/45 od 12.VII.45 na kaznu robije od 20 godina te gubitak građ. časti kroz 20 godina. Milicioner i mobilisanje u korist neprijatelju.
406. Sukalec Ivan, sin Ivana, ratar, 19.IX.1914 u Hercegovcu, općina ista kotar Garešnica. Sud. br. 808/45 od 9.VII.45. na kaznu robije od 15 god. i gubitak građ. prava kroz 10 godina. Tjeranje naroda da preda oružje okupatoru. Pomagač hapšenja stanovništva, dezerterstvo i saučesništvo u pljački.
407. Canjuga Gjuro, Mate, ratar, 7.IV.1895 Jerovac, Ivanac, Ivanac. Sud. br. 305/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. i 2 god. gubitka građ. časti. Prokazivač.
408. Matičec Stjepan, Ignaca, ratar, 1.XII.1913. N. Virje, Đurđevac. Sud. br. 347/45 od 9.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Dezerter, milicioner, mučenje stanovništva i pljačka.
409. Dolenec Franjo, Pavla, ratar, 21.III.1914 u Hlebinama, Koprivnica. Sud. br. 378/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Milicioner, pomagač pljačke i ubijanja.
410. Kelemin Pavao, Ivana, ratar, 1.I.1909 Hlebine, Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 413/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Milicioner, ustaša, pljačka.
411. Kolarić Petar, Imbrov, ratar, 19.II.1906 Molve, Molve, Koprivnica. Sud. br. 419/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Milicioner, mučenje stanovništva, pljačka.
412. Kučić Josip, Mirka, ratar, 25.V.1912 Bakovčica, Novigrad, Koprivnica. Sud. br. 427/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Ustaša, pljačka, odmetnuće od narodne vlasti.
413. Hegedušić Mijo, Nikole, ratar, 27.9.1900 Hlebine, Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 431/45 od 9.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Milicioner, pljačka, mučenje stanovništva.
414. Zavacki Milan, ratar, 20.2.1918 D. Vlahinička (Ukrajina), Bjelovar. Sud. br. 544/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Saučesništvo u izseljavanju naroda, saučesn. u hapšenju i mučenje, pljačka.
415. Radičić Martin, Mije, ratar, 2.XI.1910 Hudovljani, Kapela, Bjelovar. Sud. br. 507/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo, dostavljač.
416. Cepetić Franjo, Stjepana, učitelj, 19.X.1914 D. Šarampovo, K. Ivanić, Čazma. Sud. br. 523/45 od 9.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo, pomaganje neprijatelju.
417. Štrkalj Mijo, Jakoba, radnik, 11.I.1907 Prokovnik, Koprivnica. Sud. br. 1253/45 od 16.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. i gubitak polit. i pojed. građ. prava od 10 godina. Ustaša, stražar u logoru Danici, pomaganje neprijatelja.
418. Mraz Franjo, Gjure, ratar, 27.X.1921 Hlebine, Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 1152/45 od 16.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 7 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Aktivni ustaša.
419. Čauš Slavko, Mate, ratar, 1926 Komuševac, Čazma. Sud. br. 1202/45 od 20.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 3 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 3 god. Dezerter, ustaša.
420. Bočkaj Gjuro, Josipa, mehaničar, 28.III.1907 Kapelica, Garešnica. Sud. br. 601/45 od 20.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina i 5 god. pol. i pojed. građ. prava. Dezerterstvo iz J.A.
421. Režek Ivanka, Dušana, činovnica, 15.VI.1921 Križevci. Sud. br. 516/45 od 21.VII.45 na prinudni rad 1 godinu bez lišenja slobode i 2 god. pol. i pojed. građ. prava. Aktivno ustaštvo, agitacija.
422. Čauš Mato, Pavla, ratar, 1902 g. Komuševac, Čazma. Sud. br. 1203/45 od 21.VII.45. na kaznu s prinud. radom od 6 mjeseci i gubitak pol. i pojed. građ. prava na 5 god. Sakrivanje neprijatelja.
423. Smetiško Mirko, Miroslava, ratar, 21.X.1902 g. iz Petrove Gore, Lobor, Zlatar. Sud. br. 1113/45 od 19.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 15 godina. Prokazivanje.
424. Varga Grga, Tome, kolar, 12.V.1915, Đelekovac, živi Stari Grad, Sokolovac, Koprivnica. Sud. br. 1151/45 od 16.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Izdaja NOV-a, saučesništvo u masovnom ubijanju.
425. Rakovčan Tomo, Gjure, ratar, 1920, Komuševac, Čazma. Sud. br. 1201/45 od 19.VII.45. na kaznu prinud. rada u trajanju od 1 godine bez lišenja slobode, gubitak pol. i poj. građ. prava na 3 godine. Dezerterstvo.
426. Obraz Ilija, Šimuna, ratar, 1901 u Komuševcu, Čazma. Sud. br. 1205/45 od 19.VII.45 na kaznu s prinud. radom bez lišenja slobode 6 mjeseci i 5 g. god. polit. i pojed. građ. prava. Pomaganje neprijatelja.
427. Obraz Ivan, Ilije, ratar, 1924 u Komuševcu, Čazma. Sud. br. 1204/45 od 19.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 3 g. gubitak pol. i pojed. građ. prava od 3 god. Dezerterstvo, utaja oružja, jatak, terorista.
428. Knez Vjekoslav, Ivana, električar 16.X.1901 iz Bjelovara. Sud. br. 1184/45 od 19.VII.45 na kaznu prinud. rada od 1 jedne godine bez lišenja slobode, gub. građ. časti od 5 god. Aktivni ustaša, agitacija.
429. Pocrnić Kata, Josipa, kućanica, 25.XI.1903 g. V. Pisanica, Bjelovar. Sud. br. 1183/45 od 18.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. gubit. pol. i pojed. građ. prava od 5 god. Jatak, sakrivanje neprijatelja.
430. Pobi Stjepan, Grge, trgovac, 9.XII.1908 god. u Goli, Koprivnica. Sud. br. 1154/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 g. gubitak pol. i poj. građ. prava od 10 godina. Milicioner, izseljavanje.
431. Paljug Franjo, Ladislava, ratar, 1893, Galicija, živi u Kutina. Sud. br. 1260/45 od 21.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gubit. pol. i građ. prava 10 godina. Aktivni ustaša, pljačka, hapšenje, prokazivanje.
432. Cikoš Eva, Miška, kućanica, 15.I.1901 Tomaš, Prespa, Bjelovar. Sud. br. 1271/45 od 19.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gubit. pol. i pojed. građ. prava od 10 godina. Špijunaža, agitacija, odmetnuće od NOVlasti.
433. Gjurišević Šimo, Gjure, trgovac 22.X.1884 Šemovci, Đurđevac. Sud. br. 1161/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. gubit. pol. i pojed. građ. prava od 10 godina. Odmetnuće od NOVlasti, špijunaža.
434. Mihaljević Julijan, Josipa, lugar 12.IV.1914, Fužinama, Gorski kotar, živi Koprivnica. Sud. br. 1159/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. gubit. pol. i pojed. građ. prava od 10 godina. Ustaša, špijunaža.
435. Parag Rok, Blaža, ratar, 22.VII.1904 gola, Koprivnica. Sud. br. 1156/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 8 god. i 10 god. gubit. pol. i pojed. građ. prava od 10 godina. Pljačka, […] .
436. Planinc Ivan, Ivana, stražar, 15.VIII.1903 g. Zdolama, kotar Šmarje, živi u Bjelovaru. Sud. br. 1120/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. gubit. pol. i pojed. građ. prava od 10 godina. Organ terorističkog aparata neprijatelja, masovno hapšenje.
437. Rešetar Ivan, Josipa, gostioničar, 27.I.1896 Matijanec, Ludbreg, živi Bjelovar. Sud. br. 1119/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 8 god. i 10. g. gubitka građ. prava. Ustaša, razoružavanje bivše jugosl. vojske, naoružavanje neprijatelja.
438. Skukan Mijo, Tome, željezničar, 21.X.1899 Orovac, Severin, živi Bjelovar. Sud. br. 1117/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gubitak pol. i pojed. građ. prava od 10 god. Ustaša, organizator, agitacija.
439. Hasan Martin, sin Andre, ratar, 25.IX.1904 u Virju, opć iste, kotar Đurđevac. Sud. br. 262/45 od 9.VII.45 na kaznu robije od 20 god. i trajan gubitak građ. prava. Pripadnik neprijatelj. oružanoj formaciji, saučesništvo, hapšenje stanovništva, agitacija u službi neprijatelja, pljačka i dezerterstvo.
440. Tučan Vinko, sin Franje, ratar, 20.V.1920 u Gor. Petrički, opć. Ivanjska, kotar Bjelovar. Sud. br. 1091/45 od 15.VII.45 na kaznu 10 godina lišenja slobode s prinud. radom 10 god. gubit. pol. i pojedinih građ. prava, te na konfiskaciju, njegove imovine. Dezerterstvo, izdaja NOB-a, pomagač kod hapšenja stanovništva.
441. Zebec Franjo, sin Tome, trgovac, 7.VII.1907 Vel. Sredicama. opć. i kotar Bjelovar. Sud. br. 1078/45 od 14.VII.45 na 10 god. lišenja slobode s prinud. radom te na gubitak pol. i pojed. građ. prava na 10 g. Aktivno ustaštvo i pljačka.
442. Mihoci Anka, kći Andrije, 1908 god. u Njujorku, a živi u Kolarevom selu, opć. Ivanjska, kotar bjelovar. Sud. br. 1055/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina i na gubitak polit. i pojed. građ. prava od 10 godina. Špijunaža.
443. Kovačić Melkior, sin Bolte, ratar, 22.XII.1905 god. u Virju, općine iste, kotar Đurđevac. Sud. br. 1016/45 od 15.VII.45 god. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina i na gubitak polit. i pojed. građ. prava od 10 godina. Aktivno ustaštvo.
444. Lovrić Mato, sin Imbre, ratar, 7.VII.1904 g. u Rovišću, opć. Sv. Ivan Žabno, kotar Križevci. Sud. br. 996/45 od 13.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i na gubitak pol. i pojed. građ. prava od 10 godina. Ustaštvo i pomaganje kod hapšenja i izseljivanja stanovništva.
445. Kovač Gjuro, sin Franje, ratar, 28.XI.1920 g. u Čurlovcu, opć. V. Trojstvo, kotar Bjelovar. Sud. br. 1015/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 10 god. gubitka polit. i pojed. građ. prava. Razoružavanje bivše Jugosl. vojske i pljačka.
446. Garaj Stjepan, sin Dragutina, ratar, 9.VI.1907 g. Galovac, opć. Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 991/45 od 15.VII.45 na kaznu od 15 godina lišenja slobode s prinud. radom i 10 godina gubitka polit. i građ. prava. Aktivno ustaštvo i pljačka kod masovnog hapšenja.
447. Kremer Danica, kći Gjure, đak, 1.VI.1926 god. u Zagrebu. Sud. br. 980/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode od 15 god. s prinud. radom i 10 god. gubitka polit. i građ. prava. Aktivno ustaštvo i prokazivanje.
448. Kovačić Martin, Petra, ratar, 10.IX.1913 g. Ferdinandovcu, ista, Đurđevac. Sud. br. 942/45 od 14.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gubit. građ. časti od 10 godina. Narodni neprijatelj.
449. Betlehem Tomo, Andrije, 12.XII.1920 g. Peteranac, Koprivnica. Sud. br. 939/45 od 14.VI.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 10 god. gubitak građ. časti od 10 godina. Aktivni ustaša.
450. Jarmić Miško, Josipa, ratar-lugar, 14.IV.1902 Babinac, Severin, Bjelovar. Sud. br. 940/45 od 14.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubit. pol. i pojed. građ. prava od 10 godina. Aktivni ustaša, odmetnuće od narodne Vlasti, vodič.
451. Jednrek Milan, Mate, ratar, 14.VII.1928 Kamešnica, S. Petar Orehovac, Križevci. Sud. br. 970/45 od 14.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gub. pol. i pojedinh građ. prava od 10 godina.
452. Radulović Franjo, Nikola, ratar, 26.II.1914 g. Berek, Garešnica. Sud. br. 978/45 od 14.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god., gubitak građ. časti od 10 godina. Masovno mučenje i hapšenje, aktivno ustaštvo.
453. Kovač Franjo, Steve, ratar, 15.VIII.1897 Čurlovac, Trojstvo, Bjelovar. Sud. br. 1013/45 od 13.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 10 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Organizator milicije, agitacija u korist neprijatelja, aktivno ustaštvo.
454. Vilhelm Veljko, Ivana, ratar, 18.XII.1926 Bjelovar. Sud. br. 1058/45 od 19.VII.45 na kaznu lišenja slobode od 10 god. gubitak građ. časti od 10 god. Aktivno ustaštvo, prokazivanje, agitacija u korist neprijatelja.
455. Hontić Ivan, Gjure, ratar, 23.X.1923 g. živi u Plavšincu, Novigrad, Koprivnica. Sud. br. 627/45 od 3.VII.45. na kaznu prisil. rada od 5 godina, gub. građ. časti od 5 god. Dezerterstvo iz J.A. izdaja NOB, aktivno ustaštvo.
456. Kalinić Josip, Ivana zidar, 18.II.1908 Sigetac, Drnje, Koprivnica, živi Đelekovac, ista, Koprivnica. Sud. br. 402/45 od 26.VI.45 na kaznu prisil. rada od 2 i pol godine i na 5 god. gub. građ. časti. Milicioner.
457. Šef Ivan, Pavla, fotograf, 28.VI.1927 Koprivnica gdje i živi. Sud. br. 405/45 od 26.VII.45 na kaznu prisil. rada od 2 g. i 3 god. gub. građ. časti. Aktivno ustaštvo.
458. Belec Gjuro, Luke, ratar, 29.III.1892 Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 429/45 od 26.VII.45 na prisil. rad od 5 god., gubitak građ. časti od 10 god. Milicioner, pljačka.
459. Bukovčan, Stjepan, Martina, zidar, 1905 g. Novigrad, Koprivnica. Sud. br. 440/45 od 27.VI.45 na kaznu prisil. rada od 5 god., gubitak građ. časti od 10 godina. Milicija, pljačka.
460. Balatinec Andrija, Ivana, ratar, 26.XI.1909 živi Hampovica, Šemovac, Đurđevac. Sud. br. 448/45 od 27.VI.45 na kaznu prisil. rada od 10 god. i 15 god. gubitka građ. časti. Milicioner, masovno hapšenje, pljačka, teroriziranje stanovništva, agitacija.
461. Ceber Josip, Josipa, ratar, 29.X.1916 V. Pisanica, Bjelovar. Sud. br. 527/45 od 25.VI.45 na kaznu prisil. rada od 1 godine i 2 god. gubit. građ. časti. Dezerterstvo iz J.A. izidaja NOB.
462. Benko Josip, Stjepana, ratar, 15.V.1900 Sigetac, Drnje, Koprivnica. Sud. br. 493/45 od 26.VI.45 na kaznu prisil. rada od 2 god. i 10 god. gubit. građ. časti. Milicioner.
463. Popec Franjo, Ivana, 3.I.1911 Virje, Đurđevac. Sud. br. 449/45 od 26.VI.45 na kaznu prisil. rada od 4 godine, gubitak građ. časti od 10 godina. Milicija, pljačka.
464. Šafar Aleksandar, Mirka, trg. pomoćnik 31.V.1921 Koprivnica. Sud. br. 517/45 od 27.VI.45 na kaznu prisil. rada od 10 god., gubit. građ. časti od 10 godina. Dezerterstvo, aktivno ustaštvo, pljačka.
465. Križevan Mirko, Antuna, ratar, 3.VII.1927 V. Korenovo, Gudovac, Bjelovar. Sud. br. 556/45 od 27.VI.45 na kaznu prisil. rada od 1 god. uvjetno dvije godine. Ustaša.
466. Kicivoj Jakop, Andrije, ratar 1907 god. Miholjanac, Virje, Đurđevac. Sud. br. 293/45 od 7.VI.45 na kaznu prisil. rada od 2 god. 3 god. gub. građ. časti. Milicioner