Autor Tema: Dokumenti o partizanskim zločinima  (Posjeta: 29703 )

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #15 : 31 Kolovoz 2008, 21:30:09 poslijepodne »
u konsificirane stanove, kasnije useljavaju današnji "autohtoni purgeri", došli ravno iz šume, obrijani negdje na kakvom potočiću usput...

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #16 : 31 Kolovoz 2008, 21:30:35 poslijepodne »
1945., listopad 18.
Zagreb

Izvadak iz presude Vojnog suda Komande zagrebačkog vojnog područja Zdravku Berkoviću (1908.) iz Varaždina, kojom je kao “ratni zločinac” osuđen 20. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine
_____________

[...]
Komanda zagrebačkog vojnog područja
V o j n i s u d
Broj: Sud. 177/1945
dana 18/X. 1945.


IZVADAK IZ PRESUDE : SUD Broj: 177/45.

Okrivljeni BERKOVIĆ ZDRAVKO, sin Franje i Marije rodjene Segina rodjen 12. VII. 1908 g. rkt. vjere, Hrvat, živi u Varaždinu, trgovac, pismen, oženjen, otac jednog djeteta, posjeduje trgovinu željezne robe i jednu kuću u Varaždinu i jednu u Zagrebu, jugoslavensku vojsku služio od 1929 g. do 1930 g. 18. mjeseci u Sarajevu u telegrafskom puku za vrijeme NDH nije služio, u J.A. i neprijateljskoj vojsci nema nikoga, neosudjivan, uhapšen dne 23.V.1945. – presudjen je presudom Vojnog suda Vojne oblasti “Zagrebačke” J.A. – vijeća kod Varaždinske Komande područja od 20. srpnja 1945. Broj Sud: 177/45 na KAZNU SMRTI STRIJELJANJEM TRAJAN GUBITAK GRADJANSKIH ČASTI, TE KONFISKACIJU NJEGOVE IMOVINE uz ograničenje čl. 6. Zakona o konfiskaciji radi djela ratnih zločinaca i narodnih neprijatelja opisanih u čl. 13. odnosno 14. Uredbe o vojnim sudovima.
Presuda je izvršna i pravomoćna.
Ovaj izvadak iz presude imade služiti kao pravni oslon za sprovodjenje konfiskacije.

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!

M.P. Sekretar:
... [v.r.]
Dostavljeno:
1. Kotarskom narodnom sudu Varaždin
2. Upravi Narodnih dobara za okrug Varaždin
3. Gradskom Narodnom Odboru Varaždin
4. Javnom tužitelju za okrug Varaždin
5. Kotarskom Narodnom Odboru Zagreb
Upravni odjel.
_____________

Izvornik, strojopis
Državni arhiv u Varaždinu, 0652, 10/45.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #17 : 31 Kolovoz 2008, 21:30:59 poslijepodne »
Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Kotarski narodni sud Zagreb, da je Gabrijel Kompanec (1890.), Ukrajinac pravoslavne vjere iz Zagreba, osuđen 31. srpnja 1945. na smrt strijeljanjem i konfiskaciju imovine, te da je kazna izvršena 3. studenoga 1945.
_____________

P R I J E P I S

VOJNI SUD
KOMANDE GRADA ZAGREBA
Br. 1112/45
Zagreb, 10. studeni 1945

KOTARSKOM NARODNOM SUDU
Z A G R E B

Presudom ovog suda broj 1112/45 od 31.7.45 presudjen je KOMPANEC GABRIJEL, sin Gordeja i Marije, rodjen 25.3.1890 g. u Kijevu, Ukrajina, zavičajan u Zagrebu Horvatovac, elektrotehnički obrtnik, oženjen, otac jednog djeteta, vjere pravoslavne, Ukrajinac,
Na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak polit. i gradj. prava i konfiskaciju njegove imovine uz ograničenje čl. 6 Zak. o konfiskaciji.
Ova presuda je izvršena. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje električno poduzeće, Jurišićeva 23.Kazna je izvršena 3.11.1945.

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!

Žig: Predsjednik kapetan
Komanda Zagrebačkog potpis nečitljiv
vojnog područja
vojni sud
_____________

Kopija, strojopis
HDA, Zagreb, 0365, 2288, svežanj 178.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #18 : 31 Kolovoz 2008, 21:31:55 poslijepodne »
302.

1945., studeni 13.
Zagreb

Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Okružnu upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ante Buć (1890.) iz Dubrovnika/Zagreba, zbog “djela ratnih zločinaca” osuđen 26. kolovoza 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine, te da je kazna izvršena 10. studenoga 1945.
_____________

[...]
VOJNI SUD
KOMANDE GRADA ZAGREBA

Br. 2126/45
Zagreb 13. studeni 1945.


UPRAVI NARODNIH DOBARA
ZA OKRUG Z A G R E B

Presudom ovog suda broj 2126/45. od 26.VIII.1945.
presudjen je BUĆ ANTE, sin pok. Mihe i pok. Mare, rodj. 28.II.1890. u Orašcu, opć. Orašac, kotar Duborvnik, gdje je i nastanjen, Hercegovačka 8, a u Zagrebu nastanjen Pod Zidom 5, bivši veliki župan u Dubrovniku, oženjen, otac dvoje djece rkt., Hrvat, zbog djela ratnih zločinaca
na kaznu smrti streljanjem trajan gubitak polit. i gradj. prava i konfiskaciju njegove imovine uz ograničenje čl. 6. Zakona o konfisk.
Ova presuda je izvršna. Tokom istrage ustanovljeno je, da posjeduje peti dio zemljišta u Orašcu i kuću u Dubrovniku (navodno ženin miraz, a na njegovo ime)
Kazna je izvršena dne 10. XI.1945.

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!

M.P. Predsjednik, kapetan:
... [v.r.]
_____________

Izvornik, strojopis
Državni arhiv u Zagrebu, 0037.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #19 : 31 Kolovoz 2008, 21:32:15 poslijepodne »
319.

1945., prosinac 12.
Zagreb

Okružni narodni sud za grad Zagreb osuđuje tiskarskog obrtnika Milana Kralja (1876.) iz Zagreba, jer je “za vrijeme rata u svom tiskarskom poduzeću proizvodio predmete, koji su omogućavali uredno funkcionisanje vojne administracije okupatora – i prema tome jačali njegov ratni potencijal”, na gubitak političkih i građanskih prava na vrijeme od tri godine i konfiskaciju tiskare i ostale njegove pokretne i nepokretne imovine
_____________

Kz. 402/45
U IME NARODA

Okružni narodni sud za grad Zagreb sastavljen od predsjednika vijeća Novak dr. Tomislava prisjednika Pavlović Gjure i Cetina Josipa i zapisničara Milojević Ljubice u krivič. predmetu protiv Kralj Milana radi djela proti naroda i države na javnoj glavnoj raspravi održanoj u Zagrebu 12.XII.1945. g. u prisustvu zastup. javnog tužioca za grad Zagreb Dr. Be[...] Ive, optuženog Kralj Milana i branitelja Farkaš dr. Željka donio je ovu

Presudu:

KRALJ MILAN sin pok. Ivana i Julijane rodj. Crnić, Jugoslaven. drž., hrvatske narodnosti, rkt. vjere, rodjen 8.IX.1876 u Zagrebu gdje i živi – Medveščak 39, tiskarski obrtnik, neoženjen, vojsku nije služio, vlasnik nekretnina u Zagrebu, neosudjivan,

kriv je

što je za sve četiri godine rata dobrovoljno dobavljao za ministarstvo domobranstva, odnosno oružanih snaga bivše NDH razne tiskanice kao pozive, listine i proglase za rekrutacije, te razne formulare u količinama po 20.000 do 50.000 primeraka kod svake narudžbe, tako da je njegova tiskara za to vrijeme radila pretežno za vojne potrebe, a manje za privatne mušterije;
dakle je za vrijeme rata u svom tiskarskom poduzeću proizvodio predmete, koji su omogućavali uredno funkcionisanje vojne administracije okupatora – i prema tome jačali njegov ratni potencijal,
pa je time počinio zločin iz čl. 10 Zakona o krivičnim djelima proti naroda i države, kažnjivo po istom članu istog zakona,
pa ga sud obzirom na čl. 18 istog Zakona a primjenom čl. 3 Odluke o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj osudjuje na gubitak političkih i gradjanskih prava na vrijeme od tri (3) godine i konfiskaciju tiskare te cjelokupne njegove pokretne i nepokretne imovine.-

Obrazloženje:

Javno tužioštvo za grad Zagreb tuži Kralj Milana za djelo navedeno optužnici. Optuženi u glavnom priznaje djelo ali - tvrdi, da je za domobranstvo radio po prilici 1/3 za privatnike 2/3 cjelokupnog posla, ustaše nije uopće radio
Na osnovu prijave i iskaza Hirš Leandra a što je pročitano na glavnoj raspravi kao i na osnovu djelomičnog priznanja samog optuženog sud smatra utvrdjenim da je optuženi počinio djelo navedeno u optužnici.
Obrana optuženoga da je radio za domobranstvo samo 1/3 i da nije radio uopće za ustaše opovrgnuta je dokaznim postupkom i to i prijavom i iskazom svjedoka Hirš Leandera. Tim je utvrdjen i objektivni učin i subjektivna krivnja optuženoga pa pošto se u djelu stiču sva kriterija inkriminisanog kriv. djela to ga je sud za to djelo krivim i proglasio. Prigodom kažnjavanja optuženoga sud je primjenio propise Odluke o zaštiti nacionalne čast, jer je djelo počinjeno prije stupanja na snagu Zakona o kriv. djelima proti naroda i države, a propisi odluke su blaži kod odmjeravanja kazne uzeto je u obzir, da je optuženi starac od 70 godina, koji boluje od tuberkuloze, kako je to utvrdjeno podnešenom liječničkom svjedodžbom, pa pošto stepen njegove opasnosti ne traži ni njegovu izolaciju, a njegova starost vršenja prinudnog rada, to ga je sud osudio kako je navedeno u dispozitivu, smatrajući da takova kazna odgovara stepenu njegove krivice.

Smrt fašizmu Sloboda narodu!

Okružni narodni sud za grad Zagreb
12.XII.1945g.

Presuda pravomoćna Predsjednik vijeća:
potpis nečitljiv v.r. Dr. Tomislav Novak
M.P. M.P. za točnost otpravka
otpravništvo
potpis nečitljiv v.r.
/.../
_____________

Ovjereni prijepis, strojopis

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #20 : 31 Kolovoz 2008, 21:32:40 poslijepodne »
348.

1946., travanj 27.
Varaždin

Izvješće Okružnog komiteta KPH Varaždin upućeno Centralnom komitetu KPH o likvidaciji četvorice mještana Lepoglave od strane članova Kotarskog komiteta KPH Ivanec
_____________

O.K. K.P.H. Varaždin
Broj: 28/46.
27. travnja 1946.

Centralnom Komitetu K.P.H.
Z a g r e b

Dragi drugovi !

Mi smo oformili partijsku komisiju za ispitivanje Josipa Špiranca, upravnika Lepoglave, Augusta Šoštareka i Uršanić Andriju u vezi sa ubijanjem četvorice mještana u Lepoglavi.
U komisiji su bili drugovi Galić Josip, sekretar K.K. Ivanec, Kolar Josip i Tucman Josip, članovi našeg Komiteta.
Na ispitavanju se ustanovilo, da inicijativa za takovo obračunavanje nije potekla samo od drugova u Lepoglavi, već je i Kotarski komitet donio takav zaključak na svojoj sjednici 27. ožujka, koji je omogućio ovakav postupak. U vezi sa kampanjom čišćenja naše zemlje od banditskih naoružanih grupica drugovi su održali sjednicu, ali se nisu pridržavali samo onoga, što je postavljeno, da se ubijaju samo oni ljudi, koji se zateknu sa oružjem u šumi ili iz sela bježe sa oružjem, već su na sastanku postavili, da se može ubiti i pojedine ljude u selu za koje se zna, da imadu vezu sa križarima i rovare protiv pokreta. Kod toga su postavili da to mogu izvršiti samo dobri članovi Partije, da bi to ostalo konspirativno. Na osnovu takovog zaključka Komiteta drug Špiranec je učinio plan sa navedenom dvojicom drugova, kojeg je uz pomoć narodne odbrane proveo u djelo.
Ljudi, koji su potučeni imali su vezu sa križarima i rovarili su protiv narodno-oslobodilačkog pokreta, ali su to radili tako perfidno, da se za njih nije moglo pronaći konkretnog materijala, kako bi ih se moglo izvesti pred sud. Naši drugovi idući linijom manjeg otpora željeli su, da ih se riješe, umjesto da vode s njima političku borbu i da ih zakonitim putem onemoguće u njihovom daljnjem rovarenju.
Odmah iza toga čina drugovi iz K.K. Ivanec uvidjeli su pogrešku svojeg stava, a to se vidi po tome, što je drugi dan iza ubijanja ove četvorice vojska narodne odbrane uhvatila trojicu domaćih križara i dovela ih u Lepoglavu, gdje su ih htjeli likvidirati. Tu se je suprostavio Kotarski Komitet, a naročito sekretar Komiteta i tako su ta trojica izvedena pred narodni sud.
Za ubijenu četvoricu po dogovoru sa sekretarom našeg Komiteta drugom Ivicom Gretić drugovi iz K.K. Ivanec preko Fronte objasnili su narodu u Lepoglavi da su to ubijanje izvršili ustaše, koji su isti dan pobjegli iz Lepoglave i razoružali jednog milicionera, a da je to priznao jedan od pobjegle četvorice ustaša, koji je uhvaćen u Novom Marofu. Narod u Lepoglavi uopće više ne postavlja pitanje za ubijenu četvoricu, po čemu izgleda da vjeruje objašnjenju.
Navedenu dvojicu osim Špiranca mi nismo ispitivali iz razloga, što je to bila direktiva njihovog rukovodstava. Mi smo mišljenja, da za taj slučaj treba snositi odgovornost i posljedice čitavi Komitet, pošto je on kao cjelina dao takovu liniju. No jedno moramo podvući, da se kod istog Komiteta nikad nije osjećala neka samovolja i vjerujemo, da se istom Komitetu takav slučaj neće više ponoviti.
Molimo Vas, da dadete Vi svoje mišljenje po gore navedenom slučaju, kako bi mi mogli prići njegovom konačnom rješenju.

Smrt fašizmu – Sloboda narodu !
Uz drugarski pozdrav:
_____________

Kopija, strojopis
HDA, Zagreb, 1223/5, kut. 67

Offline Ratnik svjetlosti

 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 5.627
 • I sa sobom treba znati biti u ratu i miru.
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #21 : 31 Kolovoz 2008, 21:39:06 poslijepodne »
Valjalo bi imati skeniranu arhivu i posložiti u on-line povijesni muzej.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #22 : 31 Kolovoz 2008, 21:45:09 poslijepodne »
ovi dokumenti su pretežo sasvim slučajno spašeni.
naime, kad bi udba likvidirala nekog, odmah je slala izvješće uredu za upravu gradskom imovinom kako bi se odmah znalo koji stan je slobodan i kako bi se u njega moglo useliti nekog od doseljenih "šumara".
tako su ovi spisi ostali u uredu koji je kasnije postao legalno gradsko i državno tijelo uprave, a netko se mudar toga sjetio i... dakle, skenovi postoje.

Offline Ratnik svjetlosti

 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 5.627
 • I sa sobom treba znati biti u ratu i miru.
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #23 : 31 Kolovoz 2008, 21:54:44 poslijepodne »
Pravna znanost tvrdi da su najteži stupnjevi zločina oni s računicom. Komunističke tajne službe, kako jugoslavenska udba u Hrvatskoj, tako na primjer i KGB u SSSR-u čistili su sve tragove, da se nikad ne sazna, da dokazi ne postoje, proračunato, hladno čišćenje ljudi i ideja.

Citat:
ovi dokumenti su pretežo sasvim slučajno spašeni.
naime, kad bi udba likvidirala nekog, odmah je slala izvješće uredu za upravu gradskom imovinom kako bi se odmah znalo koji stan je slobodan i kako bi se u njega moglo useliti nekog od doseljenih "šumara".
tako su ovi spisi ostali u uredu koji je kasnije postao legalno gradsko i državno tijelo uprave, a netko se mudar toga sjetio i... dakle, skenovi postoje.

Odlični tragovi, jer ne postoji savršen zločin, u smislu da se za njega ne bi moglo nikad saznati, čak ni kad se pomno i dugotrajno uspješno skriva.
« Zadnja izmjena: 31 Kolovoz 2008, 22:07:52 poslijepodne Ratnik svjetlosti »

Offline Ratnik svjetlosti

 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 5.627
 • I sa sobom treba znati biti u ratu i miru.
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #24 : 31 Kolovoz 2008, 22:20:01 poslijepodne »
Citat:
naime, kad bi udba likvidirala nekog, odmah je slala izvješće uredu za upravu gradskom imovinom kako bi se odmah znalo koji stan je slobodan i kako bi se u njega moglo useliti nekog od doseljenih "šumara".

Jezive stranice povijesti!!!
Doživotno bi me pekla savjest i boljela duša stanovati u stanu likvidiranih vlasnika. Zar bi mogla imovina stečena nečasnim metodama i s  prolivenom krvlju ikome donijeti sreću!?

Offline belevarac

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.801
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #25 : 31 Kolovoz 2008, 23:14:27 poslijepodne »
...

kriv je

kao nepotrebno ispušteno.

...


OBRAZLOŽENJE

Kao nepotrebno ispušteno,

...

To je bila paradigma.

SMRT VASHIZMU, BAKO!
Znameniti grad na obali, Olisippo [Lisabon], csuven zbog svojih kobila koje zatrudne pomochu zapadnog vitra (Plinije Stariji)

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #26 : 01 Rujan 2008, 13:54:25 poslijepodne »
1945., svibanj 15.

Depeša Štaba III. JA upućena Generalštabu JA o predaji više od 20.000 ustaša kod Poljane, uz napomenu da su se ustaše jednim dijelom uspjele probiti prema Bleiburgu
_____________

ŠTAB III ARMIJE
15.V.1945.

Nanevši u poslednjim borbama vrlo osetne gubitke ustašama, a u današnjim borbama slomljen njihov otpor, pojedine ustaše počeli masovno da se predaju. Do sad se predalo, kapituliralo oko 20.000 ustaša. Razoružavanje se nastavlja na Dravogradskom frontu.
Ustaška grupacija na našem sektoru uglavnom likvidirana u jačini od preko 20.000. Za sada kod nas nepotrebno dejstvo avijacije. Jedan deo ustaša uspeo preć Poljane i Blajburg i jugozapadno od Dravograda. Na sektoru s. Crsa, s. Solčava, sjeverozapadno od Šoštanja, za oko 20 km Vražija div. sa delom ustaša nastoji da se probije preko granice. Potrebno izviđanje gore označenih mjesta u toku 15 o.m.

Pukovnik Subotić u 0130 č.

M.P.
Primljeno u 0830 h
_____________

Izvornik, strojopis
VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 258 A, reg. br. 23/7.

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #27 : 01 Rujan 2008, 13:55:53 poslijepodne »
Vaš rad u Zagrebu je nezadovoljavajući.
Za 10 dana u oslobođenom Zagrebu streljano je samo 200 bandita.
Iznenađuje nas ova neodlučnost za čišćenje Zgb-a od zlikovaca.
Radite suprotno od naših naređenja jer smo rekli da radite brzo i energično i da sve svršite u prvim danima.
Zaboravljate da u Zagrebu sada ima skoro milion stanovnika i da se tu slegao sav ustaški aparat koji je bježao iz unutrašnjosti pred našom vojskom.
Sem hapšenja istaknutih H.S.S. – ovaca koji su bili protivnici našeg pokreta ili aktivno radili za ustaše … može koristiti u pogledu njihovog raskrinkavanja.
Međutim šef II. odsjeka Zagrebačkog odjeljenja ima neki svoj stav.
Njega i inače smjenjujemo s ove dužnosti i tražimo da nam predložite drugog.
Ovu depešu pokazati Vladi, potvrdite prijem i budite češće u kontaktu s nama.

Ranković

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #28 : 01 Rujan 2008, 14:20:37 poslijepodne »
"Kozina je posljednji sišao s kamiona, prvo što je ugledao bila je skupina partizana; bili su opremljeni pažnje vrijednom improviziranom zbirkom pomagala za ubijanje i mučenje: sjekire, vile,nazubljeni noževi nataknuti na štapove. Kozina je doveden do ruba jame, odvezan je od svoga partnera, a onda mu je naređeno da se razodjene do donjeg rublja. Gurnut je prema jami. Prepoznao je svoga krvnika, bio je to Karel Francu iz sela u susjedstvu njegovoga. Unatoč tomu, France ga je gledao u oči i zatražio da mu kaže ime i prezime i mjesto rođenja. Kratkim pogledom Kozina je sa strane spazio kutiju za municiju punu zlatnih zuba, satova i prstenja.
France mu je naredio da čučne, čim je to Kozina učinio oružje je zagrmjelo..........."

Kozina, slovenski domobranac, nasreću je preživio, metak mu je prošao kroz gustu kosu i ranio ga u glavu ali ne toliko da bi izgubio svijest. Pao je u jamu iz koje se tokom iduće noći uspio izvući i kao domorodac koji poznaje kraj već nekako preživjeti kod nekih seljaka, te poslije emigrirati u Italiju.

http://www.cangura.com/knjigarna/zgodovina/zgodovina-slovenije/mohorjeva-celovec-usli-so-smrti.php?referer=search&referer_page=&title=kozina&sortby=position&sortorder=DESC

Insomnia

 • Gost
Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
« Odgovori #29 : 03 Rujan 2008, 10:25:53 prijepodne »
1945., svibanj 15.-19.
Maribor

Iz operacijskog dnevnika XL. slavonske divizije III. JA o borbenom djelovanju kod Dravograda, te o sprovođenju zarobljenika do Zagreba
_____________

/…/

15. V.
Na sektoru Dravograd Omladinska brigada nalazi se na čukama na desnoj obali rijeke Drave povrh Dravograda.
Ustaše, ustaški oficiri visoki i domobranski oficiri neće da se predaju partizanima, a niti Sovjetima. Oni žele i nude predaju Englezima koji se nalaze u Koruškoj sa svojim tenkovima i kamionima sa voženom pješadijom.
Konačno se jedna velika grupa predaje Engleskom generalu Viktoru, prolazi nekoliko stotina osobnih automobila punih ustaškim oficirima, naoružanih šmajserima i pištoljima. Voze se u koloni i šute. Međutim ih Engleski general Viktor predaje partizanima 51. vojvođanske divizije, jer su činili zlodjela na teritoriji Jugoslavije, a prema zaključcima međunarodne konferencije imaju se predati narodu i državi gdje su se sakrivali.
___________________________

Omladinska četa Prve vojvođanske brigade se sastojala od dječaka 13-16 godina koji su imali zadatak likvidacija. Scenarij: napuni se vlak zarobljenika,20-etak vagona,vlak vozi prema Jesenicama e da bi malo nakon polaska stao u Hruščici i tu bi se ukrcali ti klinci te tokom vožnje ubijali zarobljenike.kad bi došli na most na Savi tada bi leševe izbacivali iz jurećeg vlaka i pljas u Savu.
Taj dokumenat donosi Tolstoy u svojoj knjizi a temelji se na izjavi jednog srbina partizana,Branislava Todorovića, koji je bio pratilac tog vlaka u nekoliko navrata,no sve to mu se zgadilo i pobjegao u Italiju.