Autor Tema: Čitanje starih matica  (Posjeta: 35198 )

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1762-05-22
« Odgovori #45 : 28 Kolovoz 2012, 17:11:39 poslijepodne »
008-02 1762-05-228 Die 22 Maii 1762
Zaspa Ugosp. Marta ći Kri
žana Šutića iz Voikovića
od god. 4. in circa, i bi ukopa
na ugrebiu iztoga sela.


Zaspa u Gospodinu…

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1762-06-07
« Odgovori #46 : 28 Kolovoz 2012, 17:23:15 poslijepodne »
008-03 1762-06-079 Die 7 Junii 1762
Priminu sovoga svita
na bolji Marko Matkošić
iz Voikovića, primivši S. Sa
krament od izpovidi. od god.
32. in circa, i bi ukopan po me
ni paroku fra Rafaelu iz Vare
ša u grebiu iztoga sela.


Nije Matković.

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1762-06-10
« Odgovori #47 : 28 Kolovoz 2012, 17:35:15 poslijepodne »
008-04 1762-06-1010 Die 10 Junii 1762
Zaspa Ugosp. Ivanica
dom. Matia Lavičića(?) iz Voi
kovića, primivši sve Sakra.
i bi ukopana u grebiu voiko
vićkomu. od god. 80 in circa.
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoz 2012, 17:52:46 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1762-07-13
« Odgovori #48 : 28 Kolovoz 2012, 17:46:22 poslijepodne »
008-05 1762-07-1311 Die 13 Julii 1762
Pođe sovoga svita Bariša
sin p. Ilie Bernardića od god. 51.
na priliku. i bi ukop. kod carkve
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoz 2012, 17:52:57 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1762-07-16
« Odgovori #49 : 28 Kolovoz 2012, 17:55:55 poslijepodne »
008-06 1762-07-1612 Die 16 Julii 1762
Zaspa Ugosp. Matia ći Garge
Mamića iz Vinice od god. 2. i bi
ukop. ugreb. viničkomu.

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1762-07-31
« Odgovori #50 : 28 Kolovoz 2012, 18:04:40 poslijepodne »
008-07 1762-07-3113 Die 31 Julii 1762
Priminu sovoga svita Iakov
sin Antone Višića od po druge
god. i bi ukopan kod carkve

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1762-08-15-1
« Odgovori #51 : 28 Kolovoz 2012, 18:12:29 poslijepodne »
008-08 1762-08-15-114 Die 15 Augusti 1762
Pođe Ioza ći Lovre Bernar.(dića)
od miseci 5. bi ukop. kod car
kve


† Jȍza
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoz 2012, 18:17:01 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1762-08-15-2
« Odgovori #52 : 28 Kolovoz 2012, 18:24:19 poslijepodne »
009-01 1762-08-15-215 Die 15 Augusti 1762
Poginu pod Midenom Blaž sin
Stipana Ljubosovića od god. 25 in
circa i bi ukopan kod carkve.


Midena planina*.

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1762-08-17
« Odgovori #53 : 28 Kolovoz 2012, 18:30:08 poslijepodne »
009-02 1762-08-1716 Die 17 Augusti 1762
Pođe Klara ći Marka Iurčevića
iz Vinice, i bi ukop. ugreb. iztoga
sela od dana 11 in circa

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1762-08-22
« Odgovori #54 : 28 Kolovoz 2012, 18:39:33 poslijepodne »
009-03 1762-08-2217 Die 22 Augusti 1762
Primivši sve sakram.
pođe s ovoga svita na bo
lji Lucia dom. Petra Tus
tonjića, od god. 60 in circa
bi ukopana kod carkve.

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1762-08-28
« Odgovori #55 : 28 Kolovoz 2012, 18:47:52 poslijepodne »
009-04 1762-08-2818 Die 28 Augusti 1762
Pođe sov. svita na bolji
Klara ći Mie Knezovića
od god. iedne, i bi ukopana
kod carkve.

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1762-09-29
« Odgovori #56 : 28 Kolovoz 2012, 18:54:19 poslijepodne »
009-05 1762-09-2919 Die 29 7bris 1762
Primivši Sve. S. Sakra.
priminu Oršula doma.
Filipa Gašpara iz Voiko
vića, i bi ukopana ugreb
iu iztoga sela, od god. 60
in circa

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1762-10-26
« Odgovori #57 : 28 Kolovoz 2012, 19:00:10 poslijepodne »
009-06 1762-10-2620 Die 26 Oct. 1762
Poginu pod Livnom Frano
Šiškić iz Vinice, i bi uko
pan ondi od god. 60 in circa

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1762-12-12
« Odgovori #58 : 28 Kolovoz 2012, 19:06:53 poslijepodne »
009-06 1762-12-1221 Die 12 Xbris 1762
Prim. Sve S. Sakramente
priminu Bono Iurčević
iz Vinice od god 25., i bu uko
pan ugrebiu iztoga sela.

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1763-01-04
« Odgovori #59 : 28 Kolovoz 2012, 19:24:25 poslijepodne »
010-01 1763-01-0422 Anno Domini 1763.
Die 4 Januarii
Utopise u Ričini na Posuš
iu Mio Sin Marka Vlaičića
iz Vinice od god. 22 in circa, i bi
ukopan na Vinjani.