Autor Tema: Čitanje starih matica  (Posjeta: 35764 )

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-10-12
« Odgovori #15 : 27 Kolovoz 2012, 21:14:11 poslijepodne »
004-04 1759-10-1214 Die 12 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji
Ivan(?) Sin Tadie Ljubosovi=
ća iz Roškapolja od po go=
dine bi ukopan u grebiu sela
rečenoga


Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-10-14
« Odgovori #16 : 27 Kolovoz 2012, 21:47:39 poslijepodne »
004-05 1759-10-1415 Die 14 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji.
Juro sin Mie Setesovića (Petkovića? Setkovića?) iz Ro
škapolja od 4 Miseca bi u
kopan u grebiu rečenoga sela


Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-10-16
« Odgovori #17 : 27 Kolovoz 2012, 21:56:37 poslijepodne »
004-06 1759-10-1616 Die 16 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji Ti=.
mo sin Marka Knezovića iz
Roškapolja od po godine bi
ukopan u grebiu rečenoga sela

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-10-18
« Odgovori #18 : 27 Kolovoz 2012, 22:05:26 poslijepodne »
004-07 1759-10-1817 Die 18 8eris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji
Ružica kćer Mariana Nevis=
tića iz Roškapolja od godi=
ne dana bi ukopan(a) u grebiu
sela rečenoga

« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz 2012, 22:16:39 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-10-20
« Odgovori #19 : 27 Kolovoz 2012, 22:15:19 poslijepodne »
004-08 1759-10-2018 Die 20 Octrobis 1759
Pođe Soovoga svita na bolji
Ilias sin Marka Ćraine (Kraine?) od
po godine bi ukopan u grebiu
sela rečenoga

« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz 2012, 22:17:42 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-10-25
« Odgovori #20 : 27 Kolovoz 2012, 22:26:38 poslijepodne »
004-08 1759-10-2519 Die 25 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji Ma-
tie sin Petra Kraine iz Roš
kapolja od po godine bi ukopa(n)
u grebiu sela rečenoga.Kraine - novi način pisanja slova K. Ili?
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz 2012, 22:28:22 poslijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-10-26
« Odgovori #21 : 27 Kolovoz 2012, 22:41:50 poslijepodne »
005-01 1759-10-26(20) Die 26 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji
Matiu (Matia) kćer (Iv?)ana Boar-
nardića (Bernardića?) Kraine iz Roš
kapolja od 3 godine bi uko=
pana u grebiu sela rečenoga.


Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-10-29
« Odgovori #22 : 27 Kolovoz 2012, 22:56:46 poslijepodne »
005-02 1759-10-2921 Die 29 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji
Mio(?) Ba(?)bić(a?) primivši Sve
Sakramente Svete M. Car(k)ve
od(?) (?) godina okolo 40 i
bi ukopan kod carkve S.
Ivana u Roškupolju.


Grafičari, ovdje bi se, izgleda, mogla popravit ova slova (faded out)?

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-11-10
« Odgovori #23 : 27 Kolovoz 2012, 23:18:57 poslijepodne »
005-03 1759-11-1022 Die 10 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bo-
lji Andria Krainovića iz
Roškapolja Andriu
iesu kola pritisnula
odma ie umro.


8bris - ovdje je vjerojatno omaškom, valjda su upisi po redu pa bi trebalo 9bris (studeni)

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-11-11
« Odgovori #24 : 27 Kolovoz 2012, 23:35:35 poslijepodne »
005-04 1759-11-1123 Die 11(?) 9bris 1759
Pođe Sovoga svita (?)
Nika(?) domaćica nikole Lozi=
ća u Vinici primivši Sve
Sakramente Svete Mate. Car-
kve imade godina okolo 50 i
bi ukopana u grebiu sela
rečenoga

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-11-21-1
« Odgovori #25 : 27 Kolovoz 2012, 23:45:10 poslijepodne »
005-05 1759-11-2124 Die 21 9bris 1759
Pođe Sovoga svita na bolji
Šimun Perkovića u Vini
ci primivši Sve Sakramen=
te Svete Matere Carkve
imade godina okolo 72 i bi
ukopan u grebiu sela rečeno
ga

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-11-21-2
« Odgovori #26 : 27 Kolovoz 2012, 23:53:03 poslijepodne »
005-06 1759-11-21-225 Die 21 9bris 1759
Pođe Sovoga svita na bolji
Petar Ćalić u Vinici primiv
ši Sve Sakramente Svete M.
Crkve bi ukopan u grrebiu sela
rečenoga

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1759-11-22
« Odgovori #27 : 28 Kolovoz 2012, 00:05:05 prijepodne »
005-07 1759-11-2226 Die 22 9bris 175(9)
Pođe Sovoga svita na bolji Man=
da Markova u Roškupolju pri
mivši Sve Sakramente Svete
(?) bi ukopana u grrebiu
sela rečenoga imade godina okolo 90


Zadnji redak na novoj stranici. Vidi slijedeći upis.
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoz 2012, 00:16:50 prijepodne glonga »

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1760-01-01
« Odgovori #28 : 28 Kolovoz 2012, 00:17:26 prijepodne »
006-01 1760-01-0127 Die 1 Januarij(s) 1760
Pođe Sovoga svita na bolji To
ma Špaćvo(? Špađvo, Špaljo, Španjo) iz Roškupolja
primivši Sve Sakramente Sve
te mtere Cark(v)e Imade godina
okolo 50 i bi ukopan kod car
kve Svetoga Ivana

Offline glonga

 • Forumska Al-tipkovnica
 • Gožđeno pero foruma
 • ***
 • Postova: 10.154
1760-06-17
« Odgovori #29 : 28 Kolovoz 2012, 00:29:58 prijepodne »
006-02 1760-06-171 1760 Die 17 Junii
Primivši S. Ispovid i S. Ulje
od mene f. Marka Ćorića paro=
ka pođe s ovoga svita Frano Ba=
bić iz Roškapolja, oko 70
god. i bi ukopan u grebuu kod
carkve St. S. (?) Ivana.
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoz 2012, 00:32:03 prijepodne glonga »