Autor Tema: Fra Petar Kumbat  (Posjeta: 868 )

Offline glonga

  • Forumska Al-tipkovnica
  • Gožđeno pero foruma
  • ***
  • Postova: 10.154
Fra Petar Kumbat
« : 24 Kolovoz 2012, 21:12:25 poslijepodne »

Tomo Matić. Filip Grabovac. Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti rvackoga. Stari pisci hrvatski. sv. 30. 1951. p 354 (p 205-211)


http://dizbi.hazu.hr/?vdoc=1757&page=218

◊354

Slidi iz Kazgue od ocza Fra Petra
Kumbata ; Kako porobi fvuh
Imosku Kraihnu , i zamalo
graad oftade .

SLufcaih brate takoti radofti ,
Kakue jefu kumbata Xallofti .
Staracz kumbat billu kgnigu pifce .
Umakarskoih manaftiru bifce .
Nepifceije çimfe kgniga pifce
Vech◊354 (207) http://dizbi.hazu.hr/?vdoc=1757&page=220Slidi izkazanje od oca fra Petra Kumbata, kako
porobi svu Imosku krajinu i za malo grad ostade.


Slušaj brate, tako ti radosti,
kakve jesu Kumbata žalosti.
Starac Kumbat bilu knjigu piše,
u Makarskoj manastiru biše.
Ne piše je, čim se knjiga piše, 5  
već njeg krvca iz obraza biše. ◊355
Knjigu piše s tugom uzdrćanom
ter je šalje Turkom Imoćanom:
»Imoćani nà krajini Turci
kano mrki u gorici vuci, 10  
jer vi moga braca pogubiste
i nemilom smrcom umoriste?
Da bi zašto, nek bi izgorio,
lako bi ga bio prigorio,
već što k caru često odhođaše 15
i kod njega milost nahođaše.
Kod cara se dobro podnosio
i na vas je knjige donosio:
ne činite tolika zuluma,
uzmaknete od Vlaha ćuluma. 20  
Mal da bi me ne rodila majka,
neg već koja iz Imote ajka{1},
da bi znao po nebu letiti,
ja ću moga braca osvetiti:

1 haika. — Isp. bilj,. uz Сvit razgovora, 333.
{(196) http://dizbi.hazu.hr/?vdoc=1757&page=199
Druga taka ne bi majka,
to žalosna znade ajka.1

1 aika. — Grabovac je, čini se, uzeo ovdje žensko ime Ajka kao apelativ za
oznaku muslimanke uopće.}

(208) http://dizbi.hazu.hr/?vdoc=1757&page=221

čekajte me ù prvu nedilju, 25  
ovo glase po Primorju dilju;
spravljajte mi ručak al večeru,
pridaću vas idu i čemeru.«
Kad li knjiga Imoćanom dođe,
knjigu štiti dizdar-aga pođe, 30  
knjigu štije, a na nju se smije:
»Kakve ovo postanuše zmije!
Nut Kumbata, čudne hokmanice:
nisu Turci vlaške stopanice! ◊356
Ne b' Imote kuga pomorila, 35
kamo l' fratra sila razorila.
Gdi će vrane lovit sokolove,
gdi li janjci udrit nà vukove!«
Tako Turci maskare se na to.
Kad je Kumbat razumio za to, 40  
on otide đeneralu banu
paka banu uz kolino panu.
Njem se klanja i lipo moli se,
skube bradu, nà srcu boli se,
suze roni, à banu govori: 45  
»Gospodine, sad milost otvori!
Daj mi, bane mili gospodine,
ne odmiči vrime ni godine,
sve Primorje dò kule Norina,
robiti ću, kud mi je starina, 50  
i sa mora plaćene soldate,
nek mi braca Imoćani plate.«
Na njeg se je bane smilovao,
i prija je fratra milovao.
Što je Kumbat tada izustio, 55  
to je njemu bane dopustio.
Turci mlidu, da se oladio,
a to se je starac pomladio.
Skupi vojsku, ode k Imoskome
moleći se Bogu velikome. 60  
Pram Imotom ù dubrave stade,
tute vojska nà konaku pade, ◊357
pak je bio čador rastvorio,
družini je Kumbat govorio:
»Drug se z drugom kao z bracem složi, 65  
svaki junak po dvi vatre loži,
a ja oću sam devet vatara.
Reće Turci: "Sile od fratara!
Nut velike vojske ù Kumbata,
evo dođe osvetiti brata."« 70
Zapovid je od Kumbata stara:

(209) http://dizbi.hazu.hr/?vdoc=1757&page=222

kad s' ùpali toliko vatara,
zasjaše se imoske planine,
oko njega polja i ravnine
i jezerske velike dubine. 75
Teško svakom, tko nejma rodbine!
Tadà cvile bule i kadune
i divojke, lijepe sladune,
ter dizdara kunu od Imote,
jer Kumibatu ùčini sramote. 80  
Kad dan svanu, tad Kumbat ustanu,
vojsku svoju razređivat stanu,
kud će koja poći u robije,
nek uživa, koji što dobije.
Manenicu šalje nà Vinicu, 85  
on otide kao ù pivnicu.
Žderu šalje nà Vir i Zagorje,
a to mu je kao uz Primorje.
Kuiišića nà Pošušje šalje:
»Otle, Pere, ti ne robi dalje. 90 ◊358
Paz' ne robi Gradac ni Broćanac:
tu je Turak, priteće ti klanac.«
Nà Vinjane kneza vinjanskoga,
starac Kumbat izpod Imoskoga
od Рrološcа dò Svetog Stipana, 95
tu je kula blaga nasipana.
Osamdeset kula porobiše,
a još veće bili dvora biše
sve Turaka mladi odžaklija1
osim drugi Turak' nadžaklija2 100
i ostali spaijica mali,
sve to Kumbat živim ognjem pali.
Manenici ne osta Vinica,
tu izgori Turkom i zimnica,
i porobi Orapove dvore, — 105
druga mista okolo govore.
Ždero robi i Vir i Zagorje,
povrati se kroz zeleno borje;
Kulišiću sve Posušje ravno,
on ne gleda, da je tute stravno, 110
veće robi Gradac i Broćanac,
nitko njemu ne pritiče klanac,
dò Vranića visoke planine, —
povrati se kao niz ravnine.
 
1 Oçaklija.
2 naçaklija.
14 Grabovac: »Cvit razgovora«

210 http://dizbi.hazu.hr/?vdoc=1757&page=223

Knez vinjanski porobi Vijane, {sic!} 115
vode Turke kakono pijane.
Sastanu se vojska ù Gorici
pa se stade vladat, po zorici. ◊359
Sva okrenu vojska nà Imoski,
udariše kao vuci gorski. 120
Mal Kumbatu loša srića biše,
jer ù njega lumbarde ne biše.
Svakojako prevarijet rade
tere siku bukove lumbarde,
napraviše i zelenke kako, — 125
vjera moja, prevariće lako.
Pak dozivlje Imoćane Turke:
»Evo meni dojdaše nà ruke,
dobra pomoć, dvi bojne lumbarde.
Imoćani, sad skubite brade: 130
lijepo sam nàpravio pute,
vjera moja, ne ostaste tute.
Predajte se, ludo ne ginite,
što morete, nadvor izgonite.
Ako li se predati ne ćete, 135
u jezero vi sebe mećete.
Nijednome oprostiti ne ću,
što vas bude, pogubiti sve ću.
Već pitajte vire za vrimena,
jer vas zgubi, mojeg mi imena.« 140
Kad li Turci doli pogledaše
i lumbarde da su ugledaše,
pripade se malo i veliko.
Tu je tuge, žalosti koliko,
okrenu se sve u čemer piće. 145  
Nama Turci učiniše viće: ◊360
»Što imamo, učinit moremo,
mi ostati ovdi ne moremo»
Pridajmo se, neka nas ne muče,
sjutra rano pridajimo ključe.« 150
Nut što će se sada dogoditi,
rđavo će Kumbat pogoditi!
Roglić kneza da bi Bog ubio,
on nevirno glavu izgubio,
jer se pusti noći ò ponoći 155
tere Turkom dodade pomoći.
On se spusti gradu niz bedeme,
tako čine vire pripredene,
pak izađe nà Crljene stine,
ka magarac u proliće zine 160
ter podviknu tanko glasovito,

(211) http://dizbi.hazu.hr/?vdoc=1757&page=224

nek se čuje svuda jasovito,
ter dozivlje Imoćane Turke:
»Ne dajte se Kumbatu u ruke,
ne pridajte vi careva grada 165  
Muhameda turskog sveca rada!
Evo vami dobra pomoć iđe,
malo stoji, dok ovdi ne priđe.
Mostarani nà Posušju jesu,
malo, velo, podignuli sve su: 170
dva su bega i dva alajbega, —
istina je, od smrti ne lega!
Nemojte se Turci pripadati,
od svuda će pomoć dopadati. ◊361
Paša s vojskom na Duvnu ostade, 175
malo stoji, dok ovdi dopade.
Turak' ima dvanajest hiljada,
junak dobar, koji s vojskom vlada.
Ne pridajte Imoskoga ključe,
Turčin oće udriti podmuče.« 180
Kumbat sluša, gdi Vlašina viče,
ter ga malo i åu srce tiče:
poboja se plaćenim soldatom,
a vojsku je napunio zlatom.
Turkom osta žalosti koliko.
Dignu vojsku izpod Imoskoga, 185
a za njime ne ima nikoga,
ter se fati kršne Bijukove {sic!}
ne noseći rane nikakove.
Neka Turci kopaju lukove,
mal ostaše lumbarde bukove. 190
Blago, roblje i veliko1 plino
u Primorje sve gone za vino.
Učini se veselje toliko,
Turkom osta žalosti koliko.
Aj Kuimbate, ti se veselio, 195
već s' Imoski nije naselio
niti će se do Božijeg suda,
(to se naču, gdi govore svuda) —
bila t' raju otvorena vrata,
lijepo li ti osveti brata 200
i naarma banove galije,
nek potežu imoske balije, ◊362
i naseli nàvrh Brača selo.
Sva družina zdravo i veselo!

Ovo se dogodi nà 1638.
U ni'ka vremena cvatiše tri đenerala u Dalmaciji, to jest Dona, Foskulo i Kornerac.

1 iuelikoe.
14*
« Zadnja izmjena: 24 Kolovoz 2012, 21:15:52 poslijepodne glonga »