Autor Tema: Sevdalinke  (Posjeta: 20260 )

Offline dub

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.300
Odg: Sevdalinke
« Odgovori #60 : 06 Lipanj 2008, 14:40:53 poslijepodne »

Sve divojke mirisno su cviće

 
Sve djevojke mirisno su cviće,
sve mrluše, al' k'o draga nisu!
Jer je draga ruža tek razvita
pa u kitu sa ljiljanom svita.   
Kad bi junak zakitit' se tio,
sve bi cviće redom mirisao,
mirisao, al ga ne bi brao.   
Rumen ružu samo bi ubrao,
uzabrao, slatko mirisao!   
[Lisabon]

Offline dub

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.300
Odg: Sevdalinke
« Odgovori #61 : 06 Lipanj 2008, 14:44:27 poslijepodne »

Sve junake povata groznica

 

Sve junake povata groznica,
Zlato-Peru nikad i ne pušća.   
Pitali ga bišćani junaci:   
- Zlato-Pero, gdi ćeš bolovati?   
- Da mi dadu jadnom izabrati,
ja bi znao, gdi bi bolovao:   
u pribilu dvoru Gjorgjinome,
a na bilom krilu Persinome!   
[Lisabon]

Offline dub

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.300
Odg: Sevdalinke
« Odgovori #62 : 06 Lipanj 2008, 14:50:52 poslijepodne »

Tekla Sava izpod Biograda


Tekla Sava izpod Biograda,
izmećala lagju od merdžana
i u lagji do tri jadigjara:   
jedno Nata, pribiloga vrata,   
drugo Ana, od bisera grana,   
treće Fata, kutija dukata.   
Veli Nata, pribiloga vrata:   
- Ja bi mlada sada najvolila
da ja imam gjerdan od dukata,   
jali ćemer od suvoga zlata.
Veli Ana, od bisera grana:   
- Ja bi sada najvolila mlada
da ja imam iglu od biljura,
da navezem jorgan od be'ara.
Veli Fata, kutija dukata:   
- Ej, bora mi, ja bi najvolila
da je meni s dragim na dušeke!   

[Lisabon]

Offline dub

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.300
Odg: Sevdalinke
« Odgovori #63 : 06 Lipanj 2008, 14:54:26 poslijepodne »

Tekla Sava pokraj Bosne sama

 
Tekla Sava pokraj Bosne sama,
a Dunavo pokraj Biograda.
Pokraj Save Posavke divojke,
one igju Savi vodi ladnoj,
sobom nose ogledalo sjajno
ter gledaju na tijo Dunavo.   
Na Dunavu biogradski momci.
Oni nose srcali durbina,
okrću ga Savi vodi ladnoj
ter gledaju na Savi divojke
kako bilo lice umivaju.   
Od ti lica vata i' groznica!   
[Lisabon]

Offline dub

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.300
Odg: Sevdalinke
« Odgovori #64 : 06 Lipanj 2008, 14:57:13 poslijepodne »
Što sam mlada, da sam voda ladna

 
Što sam mlada, da sam voda ladna,
ja bi znala gdi bi izvirala:   
kraj dućana mlada bazargana,
ne bi li mu žegja dodijala,
ne bi li se vodice napio,
ne bi l' mene u vodi popio!
Ne bi li mu na srce panula
i na srcu ranu načinila.   
[Lisabon]

Offline dub

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.300
Odg: Sevdalinke
« Odgovori #65 : 06 Lipanj 2008, 15:33:23 poslijepodne »

Što se blišći na sri Livna grada
 

Što se blišći na sri Livna grada?   
Jal je alem, jal je dragi kamen?   
Jal šargija megju terzijama?   
Jal nevista megju diverima?   
Jal je gjergjef megju veziljama?   
Jal je igla megju ćurčijama?   
Jal je čaša megju bekrijama?   
Jal je vila, jal je ljuta guja?   
- Nit' je alem, nit' je dragi kamen,   
ni šargija megju terzijama,   
nit' je gjergjef megju veziljama,   
nit' je igla megju ćurčijama,   
nit' je čaša megju bekrijama,   
nit' je vila, nit' je ljuta guja,   
već nevista megju diverima.   

[Lisabon]

Offline dub

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.300
Odg: Sevdalinke
« Odgovori #66 : 06 Lipanj 2008, 15:38:44 poslijepodne »

Šećer-momče, ne šećeri mi se

 
Šećer-momče, ne šećeri mi se!   
Jer ako se počmeš šećeriti
i ja ću se počet medeniti.
Med će biti slagji od šećera   
pak će medar medom zamediti.   
[Lisabon]

Offline dub

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.300
Odg: Sevdalinke
« Odgovori #67 : 06 Lipanj 2008, 15:42:19 poslijepodne »

Drino vodo, živa žegji moja

 
Drino vodo, živa žegji moja,
o moj dragi, živa željo moja,
živom sam te željom poželila!   
Živoj mi je srce ispucalo,
baš ko zemlja liti od sunašca.   
Bog će dati, a kiša će pasti,
zemlja će se sa zemljom sastati,
a ja s tobom neću do svog vika.
[Lisabon]

Offline dub

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.300
Odg: Sevdalinke
« Odgovori #68 : 06 Lipanj 2008, 15:45:03 poslijepodne »

Dragu prosi mlagjani delija

 
Dragu prosi mlagjani delija,   
prosio je i izprosio je   
i divojku darovao lipo.   
U koji je danak isprosio,
istoga je dana ostavio.   
Da je zašto, ne bi ni žalio:   
vidio joj ruke na pendžeru
pa mislio, drugomu i' daje!   
[Lisabon]

Offline dub

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.300
Odg: Sevdalinke
« Odgovori #69 : 06 Lipanj 2008, 15:48:37 poslijepodne »

Dobro došli, kito i svatovi

 
"Dobro došli, kito i svatovi!
Jeste li se putom umorili?
Jeste l vrane konje oznojili?"
"Mi se nismo putom umorili,
kad smo vako zlato zadobili!
Krasna cura prama suncu sjaji,
bilo lice prama misečini!"
Lipo ti je stati pa gledati,
rumen-ružu megju listovima,
i nevistu megju diverima.   
[Lisabon]

Offline dub

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.300
Odg: Sevdalinke
« Odgovori #70 : 06 Lipanj 2008, 15:51:53 poslijepodne »

Divojka se sa suncom svadila

 
Divojka se sa suncom svadila,
i ovako suncu govorila:   
"Žarko sunce, lišpa sam od tebe
i tvog brata sjajnoga miseca!"   
Sunce se je Bogu požalilo:   
"Daj mi, Bože, da joj spržim lice!"   
"Nemoj, sunce, gore ću joj dati:   
Sitnu dicu, muža pijanicu!"   
[Lisabon]

Offline dub

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.300
Odg: Sevdalinke
« Odgovori #71 : 06 Lipanj 2008, 15:54:23 poslijepodne »

Divojka je zelen bor sadila

 
Divojka je zelen bor sadila,
bor sadila, boru govorila:   
"Resti, resti, moj zeleni bore,
da se penjem tebi u vr'ove.   
Da ja vidim Ravno i Konavle,
da ja vidim Dubrovčane mlade.
Da ja vidim mojega dragana,
da ja vidim što moj dragi radi.   
Da ja vidim što moj dragi radi,
ili pije ili drugu ljubi.
Ako pije, nek' se ne napije,
ako ljubi, nek' se ne zaljubi!"   
[Lisabon]

Offline dub

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.300
Odg: Sevdalinke
« Odgovori #72 : 06 Lipanj 2008, 15:57:06 poslijepodne »


Divojka je pod gjulom zaspala

 
Divojka je pod gjulom zaspala,
gjul se kruni pa divojku budi.   
Divojka je gjulu govorila:   
"A moj gjule, ne kruni se na me,   
nije meni do čega je tebi.   
Već je meni do moje nevolje:   
Mlad me prosi, za stara me daju!"   
[Lisabon]

Offline dub

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.300
Odg: Sevdalinke
« Odgovori #73 : 06 Lipanj 2008, 16:03:42 poslijepodne »

Carigrade, lipa li te kažu

 
Carigrade, lipa li te kažu
da imadeš devetera vrata
i deseta od suvoga zlata,
a na njima kapetan-divojka,
biser veze priko bile svile.   
Govorila kapetan-divojka:   
- Prospi mi se, moj sitni biseru,   
kano brci mladoga junaka,
kad se prospu lišcem divojačkim!   
[Lisabon]

Offline dub

 • Sve zna, sve čita, svugdje piše...
 • Postova: 1.300
Odg: Sevdalinke
« Odgovori #74 : 06 Lipanj 2008, 16:07:52 poslijepodne »

Erceg-Bosno, sirotice kleta

 
Erceg-Bosno, sirotice kleta
po tvom nebu sunce se ne šeta.   
Na tvom nebu zvizde se ne sjaju,
po tvom gaju tice ne pivaju.   
Tvoja brda i tvoje doline,
pomračale guste pomračine.   
[Lisabon]