IMOart Forum Croaticum

Svakodnevnica => Povijest => Autor teme: batakljun - 05 Rujan 2008, 21:08:01 poslijepodne

Naslov: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: batakljun - 05 Rujan 2008, 21:08:01 poslijepodne
VOJNI SUD
KOMANDE GRADA ZAGREBA
Sud br. 232/45, 2.VII.1945.

U IME NARODA JUGOSLAVIJE!

Vojni sud Komande grada Zagreba sastavljen od kap. Ranogajec Vladimira kao pretsjedatelja vijeća, poručnika Kovačević Žarka i redova Bierobon Viktora kao članova vijeća, sekretara Radan Dr. Ota kao zapisničara u prisustvu istražitelja poručnika Županić Djure kao zastupnika optužbe u krivičnom predmetu okriv. Kovačić Mirka radi djela masovnog odvadjanja u logore, nakon održanog glavnog pretresa u prisustvu okrivljenoga donio je dana 2.VII.1945. godine sljedeću

presudu

Okriv. Kovačić Mirko pok. Martina i pok. Marije r. Wolger, rodjen 20.IX.1884. g. u Zagrebu, zavičajan u Zagrebu, sa stanom Skalinska br. 5, glazbenik, Hrvat, rkt., oženjen, bez djece, posjeduje jedno zemljište na Pantovčaku 111, i kuću na Pantovčaku 40, sudski navodno nekažnjavan

kriv je
1. što je koncem 1941. g. dobrovoljno stupio u ustašku organizaciju III. tabor i položio ustašku prisegu, te u istom ostao do konca t.zv. NDH,
dakle počinio krivično djelo aktivnog ustaštva,
apunbolahaha

2. što je od veljače do maja 1942. g. kao pripadnik ustaške bojne “5.XII.1918.” bio sa istom na terenu u Pokupskome i učestvovao u hvatanju simpatizera NOP-a i pljačkanju narodne imovine,
dakle počinio krivično djelo pljačke narodne imovine,
3. što je od 15.X.1942 do 8.II.1945. kao pripadnik gore spomenute bojne držao stražu i patrolisao po Zagrebu,
dakle počinio krivično djelo pomaganja okupatoru,
4. što je od opljačkanog židovskog imetka pribavio jedno zemljište i kuću,
dakle počinio krivično djelo učestvovanja u pljački narodne imovine,
pa je djelima pod 2 i 4 počinio djela ratnog zločinca, čl. 13 a onim pod 1 i 3 djela narodnog neprijatelja opisana u čl. 14 Uredbe o vojnim sudovima, pa se radi toga na osnovu čl. 16 i 17 spomenute uredbe i čl. 1 Uredbe o nadopuni Uredbe o vojnim sudovima

osudjuje

na 12 godina robije, trajan gubitak gradjanske časti i na konfiskaciju imovine u smislu čl. 6 Zakona o konfiskaciji imovine od 9.VI.1945.
Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenje od strane Vojnog suda II. Armije J.A.

Obrazloženje

Priznanjem okrivljenikovim dokazana su djela iz dispozitiva optužnice.
Priznaje da je stupio u ustaški pokret i da je bio na terenu u Pokupskome. Brani se da on nije učestvovao u akcijama, jer je bio preveć star te je radio u kancelariji. Takovu njegovu obranu sud nije uvažio, jer je ipak sudionik u svim pljačkama koje njegova jedinica vrši i s kojom on živi i radi, mada on lično ne izvršava samo djelo.
Okrivljeni je takodjer priznao da je polazio na ustaške sastanke gdje su dobivali direktive za širenje ustaške propagande i vršenje nadzora nad svakim protuustaškim radom. Okrivljeni takodjer učestvuje u patrolama i stražarčenju po zagrebu i time direktno pomaže okupatoru. On takodjer od opljačkanog imetka kupuje jedno zemljište i kuću.
Poznato je da su ustaše prodavale opljačkanu židovsku imovinu svojim pristalicama uz vrlo niske cijene, te da su i ti t.zv. kupci bili u stvari saradnici u pljački. Jedan od takovih je i okrivljeni Kovačec.
Polazeći od gornjih činjenica sud okrivljenog smatra za sudionika u akcijama u Pokupskome. On iako star i nesposoban za borbenu jedinicu ipak odlazi u Pokupsko i time pokazuje želju da aktivno učestvuje u borbi protiv naroda. On doduše ne sudjeluje u akcijama, ali zato vrši druge službe u jedinici koje su takodjer nužne i koje bi inače morao vršiti jedan drugi mladji ustaša.
Radi svega izloženoga sud ga je proglasio krivim i presudio kao u dispozitivu. Sud nije primjenio najtežu kaznu, jer se je utvrdilo da lično nije bio krvavi ustaša te ga je presudio na kaznu robije.
Ova presuda temelji se na propisima Uredbe o vojnim sudovima.

Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Zapisničar: M.P. Pretsjednik, kapetan:
Oto Radan [v.r.] Vladimir Ranogajec [v.r.]

ovo je sudska presuda i ne znam kako ona može biti dokaz zločina.
Naslov: Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: Ratnik svjetlosti - 05 Rujan 2008, 21:56:26 poslijepodne
Pa ta presuda je više nego dokaz zločina, ona je svjedočanstvo jednog vremena i vrijednosnog sustava - ideološki okvir komunističkog društvenog uređenja....što nas u izučavanju povijesti i zanima.
Naslov: Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: Insomnia - 05 Rujan 2008, 22:01:32 poslijepodne
Pa ta presuda je više nego dokaz zločina, ona je svjedočanstvo jednog vremena i vrijednosnog sustava - ideološki okvir komunističkog društvenog uređenja....što nas u izučavanju povijesti i zanima.

bata ne kuži temu, samo spama.

to je dokumentacija o zločinima, a ta presuda, kad umjesto "aktivnog ustaštva" staviš "aktivnu partizanštinu", naći ćeš da su sa njegovom imovinom na pantovčaku radili ono za što njega, optuženog, optužuju.

molim, ne spamati temu. ovo je svojevrsna arhiva, ako želite raspravu, slobodno kopirajte na drugi topic i raspravljajte.

hvala.
Naslov: Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: Ratnik svjetlosti - 05 Rujan 2008, 22:03:17 poslijepodne
Onda tog batu treba odmah brisati. Fakat mi ide na nerve kad se pravi blesav!
Naslov: Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: batakljun - 06 Rujan 2008, 09:05:01 prijepodne
ovdje se ne radi o spamanju već se postavlja pitanje odgovaraju li dokumenti koje stavljate naslovu teme. legalne sudske presude ne mogu se bez kritičkog osvrta kategorizirati kao "zločinačke". onaj konkretni dokument koji sam smenuo (a ima ih i više) vrlo detaljno obrazlaže kaznu, naravno ostaje pitanje istinitosti izrečenog, ali neozbiljno je sve navode optužbe odbaciti kao nevjerodostojne.

ukoliko se želi ovakva tema, a mislim da je tema potrebna, onda se treba držati onoga što je nepobitno zločin, a ne vlastitih tlapnji koje imaju za cilj jednostrano ocrnjivanje suboraca franje tuđmana.

 
Naslov: Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: Ratnik svjetlosti - 06 Rujan 2008, 11:35:27 prijepodne
Što je tamno da tamnije ne može biti samo po sebi nema potrebe ocrnjivati. Uopće ne vidim da je ovdje cilj nekakvo - ocrnjivanje. Dokumentacija je izvrsna - prava zbirka - dokaz jednog povijesnog trenutka, režima koji je u srži zločinački, prepun suđenja i likvidacija - s dokazima i bez dokaza - montiranih, planiranih, skrivenih. Ni najbolji horor-scenarist tako nešto strašno ne bi mogao izmisliti.

Koga zanima jedan poseban prilog ovoj temi može posjetiti muzej o Alojziju Stepincu, u sklopu Zagrebačke katedrale. Blaženi A. Stepinac je bio žrtva komunističkog terora, a o njegovu životu, radu, djelu, kao i montiranom suđenju i trovanju postoje dokazi i dokumentacija - preporučujem pogledati!

I za kraj - u nadi sam (nadam se ne u tlapnji!) da su prošla vremena podmetanja kajli...stvaranju slobodne i neovisne države neovisno o političarima...jer prljavim udbaškim rabotama mogu se baviti i o njima dan danas misliti samo propale i prodane duše, "vazda teške i olovne"...


Dočim.... povijesno istraživanje treba podržati!

Tko ono reče da narod je često zreliji nego njegova politička elita....?!

Naslov: Odg: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: glonga - 06 Rujan 2008, 12:02:53 poslijepodne
odgovaraju li dokumenti koje stavljate naslovu teme

odgovara li naslov "Hereza u Hercegovini" članjku  "Jeretik u Lombardiji"?

IMOart > Svakodnevnica > Tragovi > HEREZA U HERCEGOVINI
http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=555.0 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=555.0)

http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2008,9,4,,132258.jl (http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2008,9,4,,132258.jl)
Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: glonga - 06 Rujan 2008, 20:25:34 poslijepodne
23. maja 1945.
Jedinice naše Armije završile pokret i zaposjele određene prostorije prema zapovjesti ove Armije Str. Pov. broj 348/45.

GUBITCI U BORBAMA

A/ VLASTITI:
Poginulo 142
Ranjeno 374
Nestalo 55

B/ NEPRIJATELJSKI
Poginulo 25.000
Ranjeno 4.000
Zarobljeno preko 105.000 Nijemaca, ustaša i četnika .

-------------------------------

ako se pogleda datum dokumenta jasno je da je riječ o žestokom strijeljanju zarobljenih vojnika, a ne borbama.

Zna li se tko kome šalje ovaj izvještaj?
 1.,2.,3., ili 4. Armija i za koji period?

Jasno je da se radi o prljavim stvarima, čak i da se radi o puno ranijem datumu od 23.5.1945.

Radi se o napadnoj operaciji ("završile pokret i zaposjele određene prostorije") u kojoj odnos gubitaka (mrtvi i ranjeni) ni po kojoj ratnoj teoriji ni praksi ne može biti kao citirani uz ikakvo poštovanje ratnog prava i običaja.

Ovakv odnos gubitkaka (mrtvi i ranjeni) nisu imali ni iranski pasdarani protiv iračkih trupa u osamdesetim godinama 20. st. i to u operacijama koje su za pasdarane bile napadne nakon što su se iračani utvrdili na dostignutim pozicijama.
"Nerve gas killed about 20,000 Iranian soldiers immediately, according to official reports. Of the 90,000 survivors, some 5,000 seek medical treatment regularly and about 1,000 are still hospitalized with severe, chronic conditions."
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran-Iraq_War#Casualties_on_Iranian_Side (http://en.wikipedia.org/wiki/Iran-Iraq_War#Casualties_on_Iranian_Side)

Ovakvim rezultatom ofenzivne operacije ne bi se pohvalio niti jedan gamer pa ni cheater u računalnim ratnim igricama.

Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: Insomnia - 06 Rujan 2008, 20:41:13 poslijepodne
raspitat ću se kod izvora.
Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: Insomnia - 06 Rujan 2008, 21:35:35 poslijepodne
dokument je vlasništvo ozne, a veže se uz drugi dokument pod onim brojem u zaglavlju. mislim da nisu još posloženi najbolje... možda se radi u žurbi ;)

edit: eno i cijelog dokumenta
Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: glonga - 06 Rujan 2008, 22:20:15 poslijepodne
thx
Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: batakljun - 09 Rujan 2008, 17:30:25 poslijepodne
dokument je vlasništvo ozne, a veže se uz drugi dokument pod onim brojem u zaglavlju. mislim da nisu još posloženi najbolje... možda se radi u žurbi ;)

edit: eno i cijelog dokumenta


dokument ne može biti vlasništvo OZNE kad ta agencija već 50 godina ne postoji - to je isto kao da kažeš da je nečija kuća vlasništvo njegova čukundida - ak' me razmeš.
Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: Insomnia - 09 Rujan 2008, 20:58:00 poslijepodne
dokument ne može biti vlasništvo OZNE kad ta agencija već 50 godina ne postoji - to je isto kao da kažeš da je nečija kuća vlasništvo njegova čukundida - ak' me razmeš.


niš ne brini, bato. tko je u stanju shvatit, znao je na prvu kaj sam štela reć.
Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: batakljun - 10 Rujan 2008, 08:36:45 prijepodne
tko je u stanju shvatit već je shvatio tko se uspio dokopati OZNINIH dokumenata
Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: Insomnia - 10 Rujan 2008, 08:39:03 prijepodne
tko je u stanju shvatit već je shvatio tko se uspio dokopati OZNINIH dokumenata


jebote, da ovo nije jedan od tvojih šupljaka, zazvučalo bi kao čak i ozbiljna prijetnja. aj, iš, iš...
Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: batakljun - 10 Rujan 2008, 08:40:22 prijepodne
vidiš da kopanje pšo smeću na tebe ne utječe dobro, već su ti se počele pričinjati i prijetnje. ohladi malo.
Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: Insomnia - 10 Rujan 2008, 08:58:42 prijepodne
vidiš da kopanje pšo smeću na tebe ne utječe dobro, već su ti se počele pričinjati i prijetnje. ohladi malo.

jedini doticaj sa smećem imam ovdje na forumu, kad citiram tvoj post.
Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: batakljun - 10 Rujan 2008, 09:25:41 prijepodne
po tvojim upisima mogu zaključiti da ti po smeću toliko pretražuješ da ga više niti ne raspoznaješ - vjerojatno briješ na reciklažu.


Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: Trbotor - 28 Siječanj 2009, 13:20:22 poslijepodne
02-01-2009, 20:38      #1
Basileus
Говорник љубави
 
 
 
Join Date: Mar 2008
Поруке: 127
    Јевреји и НДХ
Ivan Mužić

O DRŽAVOTVORNOSTI DINARSKIH HRVATA

Pavelić nije bio ni antijudaist. On je samo u memorandumu Hrvatsko pitanje (iz 1936. napisan na njemačkom za njemački politički vrh) židovstvo tretirao kao neprijatelja Hrvata. Tekst je očito nadahnut političkim pragmatizmom pa je razumljivo da antijudaizma nema u
drugim njegovim međuratnim tekstovima. U samom vrhu ustaškog pokreta bilo je osoba židovskog podrijetla. Ustaški prvak Maks Luburić o tome navodi: “Na Janka-pusti (Janka Puszta) to je bio, kakva li slučaja, najprije Vlado Singer, a zatim Srećko Kremzir, obadvojica Židovi iz prve ruke... Duhovni vođa emigracije bio je Židov Ivan Frank, sin pravaškog vođe Dr Josipa Franka. Nikome nije bila tajna da je supruga Poglavnika gđa Mara bila iz židovske obitelji. Isto tako da je najpoznatija figura emigracije i cijele mlađe ekipe, Eugen-Dido Kvaternik bio židovske krvi, kao i najeminentnija figura u domovini, pukovnik i kasniji vojskovođa Slavko Kvaternik. Što da kažemo o dijelu domovinske elite poženjene čistim Židovkama. I u državnom vodstvu, i u vojničkom i političkom vodstvu, pa i u samom Ustaškom Pokretu, svugdje smo imali ‘svoga Židova’. Nikome nije ni na pamet padalo tražiti židovske pretke mnogobrojne pohrvaćene srednje klase u cijeloj Hrvatskoj.” Važno je i svjedočanstvo Slavka Kvaternika, koji posebno ističe sljedeće: “Progoni Židova otpočeli su u Osijeku. Za mene nema dvojbe da su inicijatori bili Nijemci, agresivna njemačka osječka Volksgrupa... Ti su progoni bili nastavljani u raznim mjestima u Srijemu i Slavoniji u kojima su bili nastanjeni, odnosno u kojima su obitavali Židovi i Nijemci. Ti progoni iznenadili su svih, pa i Pavelića. Oni su i požurili u donašanju židovskih zakona. U vladi nitko nije pomišljao na progone Židova, jer je bilo izgradjeno mišljenje o rješenju židovskog problema... Sigurno znam da Nijemci nisu bili zadovoljni, što mi je saopćio kapetan Kojentinski iz njemačkog poslanstva rekavši kako u poslanstvu postoji mišljenje da su Hrvati premeki i judehörig. Mene su čak prozvali judenprotektor, jer skrivam Židove u ministarstvu oružanih snaga, u bolnicama i jedinicama, te izdajem uvjerenja da ih se ne smije dirati.”Kvaternikova sjećanja

Sjećanja Slavka Kvaternika. Izd. Golden marketing, Zagreb, 1997., str. 204. Eugen Dido Kvaternik (sin Slavka Kvaternika) dopunjuje tvrđenje svoga oca ovako: “Što se tiče Židova, i sud je u Jeruzalemu na raspravi protiv Eichmanna ustanovio, da su progoni Židova u Hrvatskoj bili vođeni od Nijemaca, i da su započeli već 11.4.1941. Ja sam tada bio još u Italiji. Jedan je pak zagrebački rabin za vrijeme istog procesa nakon opisa progona i stradanja Židova s područja N.D.H. otvoreno priznao, da, ako je s područja Hrvatske ipak spašen dosta velik broj Židova, onda se to imade pripisati korupciji visokih ustaških funkcionera i vezama obitelji Kvaternik sa Židovima. Samo apolitički mozak može iz osobno-sektaških motiva kriviti Hrvate za progon Židova, namjesto da ističe sve, što je sa hrvatske strane učinjeno, da se Židovi spase. A učinjeno je vrlo mnogo. Nijemci su nam uvijek - napose meni osobno – prebacivali, da su Srbi mnogo radikalniji u rješavanju židovskog pitanja od nastr.” (Jere Jareb – uredio, Eugen Dido Kvaternik. Sjećanja i zapažanja 1925 – 1945. Izd. Starčević, Zagreb, 1995., str. 255.)

извор - вреди погледати целу дискузију


05-01-2009, 20:24      #7
Basileus
Говорник љубави
 
 
 
Join Date: Mar 2008
Поруке: 127
   
Quote:Dolaskom antifašista poče u Zagrebu suđenje obitelji Schulhof, vlasnicima poduzeća 'Tipografija'. Tužitelji su toga oca i sina pitali; "Pa kako ste vi Židovi, mogli u svojoj tiskari štampati cijeli zagrebački ustaški tisak" (i to jako solidno; bez pogrješaka i odličnim tekstom i bojama, uz mnoštvo sjajnih fotografija pravoslavca Toše Dapca, kojemu to biješe najplodnije razdoblje i koji u NDH dobi prvu monografiju - komentar M.I.). Odgovor je bio; "Pa mi nismo čitali, mi smo samo tiskali". Antifašisti im sve oteše i osudiše ih na višegodišnje zatvorske kazne.

Stotine su Židova jednako koristoljubnih pobuda antifašisti jednostavno likvidirali. Tisuće su Židova pred njima pobjegle glavom bez obzira, znajući s kim imaju posla. Sve su ih antifašisti ubrojili u 'žrtve fašističkoga terora'. Cijelo je vrijeme u NDH postojala Židovska bogoštovna općina u Zagrebu, a ukinuli su je tek - antifašisti! Izbaciše ono 'bogoštovna'.

Ja sam prvi na svijetu koji je pronašao i objavio dva pisma (što su ih antifašisti skrivali u arhivu) koja je 1943. godine bio poslao zagrebački nadrabin Freiberger Kaptolu i hrvatskim vlastima, moleći da se negdje osnuje tabor za one Židove koji nisu podanici NDH a nemaju kamo otići! Hrvatski bi ih Židovi sami hranili, kažu pisma.

Vlast je ljudska i glavna građanska prava garantirala svim podanicima, dok su puna građanska prava imali samo Arijci, ali i oni kojima se ona posebno priznaju. 1945. godine je poglavnik donio i zakonsku uredbu kokom puna građanska prava priznaje i svim Židovima i Ciganima.

Budući da su Židovi bili pod strogim pritiskom njemačkoga režima u Njemačkoj i na ratnim područjima, mnogi su, očito dovedeni dobrim vijestima o NDH, dolazili ovamo, nemajući ni državljanstva ni pripadništva NDH. Pozor, dolažahu iz Mađarske i Italije, u koje prvih mjeseci bijahu bježali, uzdajući se u popustljivost njihovih režima."

Quote:ŽIDOVA je medu hrvatskim generalima bilo preko 21% - tocnije: njih 28! Evo njihovih imena po abecednom redu:
1. Alabanda inž. Hinko; 2. Aleman vitez Ladislav; 3. Angeli Edgar; 4. Balley Emanuel; 5. Cuš Oton; 6. Fritz Julijo; 7. Gamberger Josip; 8. Halla pl. Ferdinand; 9. Heilbich Dragutin; 10. Isser Ðuro; 11. Kirchbaum Oskar; 12. Kraus-Tudic Rudolf; 13. Kubin Rikard; 14. Metzger vitez Josip; 15. Miesler Milan; 16. Frauensperger pl. dr. Milan; 17. Resch Julio; 18. Rubler Dragutin; 19. Sach Julio; 20. Simovic Julio; 21. Steinfel vitez Nikola; 22. Šarnbek Ivan; 23. Šnur vitez Ivo; 24. Scholtz (Šolc) Josip; 25. Tartaglija Kvintijan; 26. Wanner Rudolf; 27. Zgaga vitez Mirko i 28. Zorn Božidar


http://zadom.page.tl (http://zadom.page.tl)


http://gorandavidovic.com/forum/showthread.php?t=1872 (http://gorandavidovic.com/forum/showthread.php?t=1872)

Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: batakljun - 02 Veljača 2009, 22:42:12 poslijepodne
didu kvaternika je valstiti otac (slavko) nazvao psihopatom.

Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: marijancizmesinkin - 21 Ožujak 2009, 01:07:52 prijepodne
pozdrv,imao bi jedno pitanje ako mi tko mooze pomoci,procito sam u partizanskim zlocinima da je bio ubijen cizmesinkin stjepan.dal bi se  moglo doci do malo vise podataka o tome,moj se je dijed zvao cizmesinkin ivan a otac mi se zove stjepan,pa me zanima taj slucaj,ako neko nesto zna nek mi javi na adresu marijan.cizmesinkin@gmail.com      unaprjed hvala
Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: Insomnia - 21 Ožujak 2009, 13:32:42 poslijepodne
pozdrv,imao bi jedno pitanje ako mi tko mooze pomoci,procito sam u partizanskim zlocinima da je bio ubijen cizmesinkin stjepan.dal bi se  moglo doci do malo vise podataka o tome,moj se je dijed zvao cizmesinkin ivan a otac mi se zove stjepan,pa me zanima taj slucaj,ako neko nesto zna nek mi javi na adresu marijan.cizmesinkin@gmail.com      unaprjed hvala

na žalost, sve što znam o tome, piše u tim postovima. naime, neka opširnija svjedočanstva, mislim da i ne postoje, osim svjedoka koji su sigurno već mrtvi...
Naslov: Odg: Komentari na temu: Dokumenti o partizanskim zločinima
Autor: Ratnik svjetlosti - 21 Ožujak 2009, 15:06:53 poslijepodne
Nemojte biti malodušni...toliko ljudi želi saznati istinu da ta istina kad tad će ugledati svjetlo dana.
Naslov: Tito, blaženi Miroslav Bulešić i Istra
Autor: Potjeh - 05 Studeni 2013, 22:07:08 poslijepodne
Titu se godinama pripisivala zasluga za oslobođenje Istre i njezina pripajanja Hrvatskoj, što je najobičnija laž. Titovi partizani nisu niti planirali niti pokušali osloboditi Istru od talijanskih fašista, nego su to u rujnu 1943. izveli zapadni saveznici. Istina je da je Tito, nakon što su zapadni saveznici pobijedili fašizam u Italiji i nacizam u Njemačkoj, pokušao zauzeti cijelu Julijsku krajinu, među njima Istru i Trst, pa i Korušku, ali u tome nije uspio. Zbog toga je Titova omladina u Zagrebu razbijala kamenjem prozore na američkom i engleskom konzulatu uz povike: „Život damo – Trst ne damo!“
Sve je to Titovo nastojanje bilo bez uspjeha. O navedenim se pokrajinama odlučivalo 1947. na Mirovnoj konferenciji u Parizu, ali tamo nije bilo Tita ni njegovih partizana.
Tko je onda, ako nije Tito, zaslužan da danas Istra pripada Hrvatskoj? Zaslužno je, isključivo, istarsko, hrvatsko katoličko svećenstvo, a na čelu toga svećenstva, u nekoj mjeri, upravo Miroslav Bulešić, danas hrvatski blaženik. Na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1947. godine odlučivalo se po etničkim načelima, pa je po tim načelima Trst pripao Italiji, a Istra Hrvatskoj. A ta načela nije dokazivao Tito, nego istarski svećenici. Hrvatski katolički svećenici u Istri bili su organizirani u Zbor svećenika sv. Pavla za Istru. Predsjednik toga zbora je bio Tomo Banko, a tajnik Miroslav Bulešić. Taj je zbor u Pazinu 12.veljače 1946. donio „Spomenicu hrvatskog svećenstva u Istri“, potpisanu po tajniku Miroslavu Bulešiću, pa se može pretpostaviti da je on bio i jedan od glavnih sastavljača spomenice. Spomenica je bila jedini i bitni dokument na Mirovnoj konferenciji u Parizu po kojoj je Istra pripala Hrvatskoj. Spomenicu su potpisali, uz predsjednika i tajnika Bulešića, još i pet odbornika i 50 svećenika članova zbora. Među odbornicima su bili Josip Pavlišić, kasnije riječki nadbiskup, i Božo Milanović, koji je u Parizu tumačio navedenu spomenicu. Prema tome, nije Tito, nego istarski svećenici, među njima istaknuto Bulešićevo mjesto, zaslužni za hrvatsku Istru.
Međutim, ti istarski svećenici, toliko zaslužni za našu Istru, bili su od Titovih komunista proganjani, zatvarani pa i ubijani. Tako su 14. kolovoza 1947. ubili Alojzija Kristana, župnika u Golcu, a deset dana kasnije, 24. kolovoza, u Lanišću Miroslava Bulešića, tajnika Zbora istarskih svećenika te podravnatelja i profesora u pazinskom sjemeništu. Tako je Tito „plaćao“ onima koji su sve učinili da hrvatsku Istru pripoje Hrvatskoj.

Lojzo Butorac, Sisak
Glas koncila, rubrika Osvrti, 20.10.2013.