IMOart Forum Croaticum

Svakodnevnica => O jeziku, rode... => Autor teme: glonga - 27 Kolovoz 2012, 17:24:09 poslijepodne

Naslov: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 17:24:09 poslijepodne
Imam pdf datoteku skenirane fotokopije Matice umrlih župe Roško Polje 1758-1805.
1805. možda i nije točan podatak što ćemo vidjet ako uspijemo pročitat narečenu maticu.
Datoteka će biti dostupna forumašima zainteresiranima za čitanje starih matica, napose voljnim znalcima bosanice, latinskoga, grafičkih alata…
Svaki pojedinačni zapis, bez obzira na kvalitetu kanim objaviti u narednim upisima na ovoj temi u isječku png formata. Zapisi će biti označavani troznamenkastim brojem stranice iz pdf datoteke, dvoznamenkastim rednim brojem zapisa na toj stranici i ISO datumom zapisa.
002-01 - druga stranica pdf datoteke, prvi zapis.
1758-10-23 - nadnevak u ISO formatu (23.10.1758.).

Ovaj podforum, umjesto podforuma Povijest, odabran je za pokretanje teme i zbog toga što ima moderatora.

Iz prvog zapisa 002-01 1758-10-23 jasno je da "Primus Liber defunctorum…" nije prva matica (umrlih) narečene župe s čime se slaže i Bagarić 1989. koji ne navodi raspolaže li arhiv originalom ili samo fotokopijom ove matice.

Ivo Bagarić. Duvno. Povijest župa duvanjskog samostana. Prigodom 150. obljetnice današnje Župe Duvno 1839 - 1989. Sveta baština. Duvno 1989. p 233

»Čudna, je i okrutna sudbina matica ove župe - govore kako joj je povijest bila nemilostiva. Do nedavna posjedovala je matice od 1838-1946. Poslije ih, "radi prijepisa" posuđuje mjesni matični ured. Nisu prepisane - izgorjele su. Mali ostatak nagorjelih listova vraćen je župnom uredu 1973. Nemar i neodgovornost uništiše veoma važno svjedočanstvo o prošlosti i životu ovoga kraja. Istu sudbinu doživjele su i veoma stare matice ove župe: nestale su u požaru nekoliko godina nakon obnove župe 1758. Matice od 1763-1777. (pisane bosančicom) nalaze se u samostanu Kraljeva Sutjeska, matice umrlih od 1758-1809. u arhivu franjevačke provincije u Mostaru, a sve ostale do 1838. u biskupskom arhivu u Mostaru. Treba još dodati dio matice krštenih iz 1750, koji je danas u muzeju fojničkog samostana. Neobična sukladnost: matice rasute svijetom upravo kao i Roškopoljci - ipak ovi su stigli dalje. Iako su matice ove župe uglavnom izgubljene i raspršene, o životu župe i kretanju broja vjernika na njezinu današnjem području nešto nam je ipak sačuvano u popisima - šematizmima - Što ih je izvršila Crkva u određenim godinama. Prvi takav popis je iz 1743. a posljednji 1987.«
Naslov: 002-001 1758-10-23
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 17:32:21 poslijepodne

Prvi zapis iz narečene matice već je objavljen na ovom forumu* (http://www.imoart.hr/forum/index.php?PHPSESSID=e2l59l6uv76lhjhunb4668jb10&topic=1930.msg41149#msg41149).

Škljoc na sliku za uvećanje. Najviša visina umetnute slike je na forumu ograničena na 480 piksela.

(http://i45.tinypic.com/2l9nodi.jpg) (http://i45.tinypic.com/2l9nodi.jpg)

Prijepis. 002-001 1758-10-23

Primus
Liber Defunctorum Parochiæ de
Boscopoglie cum viniza subti=
tulo antique ecclesiæ S. Joannis
Baptæ noviter independenter que a
Parochia Dumnensi cujus par=
ticula hactenus fuirat institute
itaque de communi partium con=
tinsu ab eadem Parochia Dumna
divisæ et suam modo subsist endust(?)
per nos in actu sac: visitationis
declaratæ sub die 23 8bris 1758.
Fr Paulus Draghichievich Epysco
pium et vicarus Apostolicus in Bosna
othomana et in olim Epysc.
Dumnensi Mupa(?)

Fr. Joannes Scopibuscich

Su(bs?)cribo(?) Sua(?) propria(?)
Naslov: 1758-12-16
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 18:14:05 poslijepodne

002-02 1758-12-16


(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/002-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/002-02.png)

Die 16 xbris 1758

Pođe Sovoga svita Frano
Iurčević IZ Vinice pri=
mivši Sve Sakramente Sve=
te Matere Carkve imade godi=
na okolo 14 bi ukopan u grob=
iu sela Vinice


pođe - treće slovo đerv čita se kao ć i kao đ. Ispred i zajedno s l se čita kao lj, a ispred i zajedno s n kao nj. Kao u ovoj tablici* (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Bos-cro-cyr.gif), usporedi i ovu tablicu* (http://makdizdar.ba/wp-content/uploads/2008/11/bosancica.gif).

frano - f - različito od većine dostupnih izvora.

Iurčević - I - nije pročitano kao ju (i) zbog u iza "spornog" slova. Ligatura I i poluglasa?
Naslov: 1759-01-04
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 18:42:03 poslijepodne

002-03 1759-01-04

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/002-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/002-03.png)

Die 4 Januarij 1759
2 Pođe Sovoga Svita na bolji Kata(?)
Domaćica(?) p. Š?ma Ću?
?a?oć?a primivši ?
?? Svete Matere
?
?


Grafičari, mogu li se ovdje izvuć slova iz mrčine?
Naslov: 1759-03-20
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 18:58:33 poslijepodne

003-01 1759-03-20

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-01.png)

Die Marij 20 1759
Pođe Sovoga svita Iela Do=
maćica p. Ivana Perkovića
IZ Vinice primivši Sve Sa
kramente Svete M. Carkve
Imade godina okolo 90 i bi
ukopana u grebiu sela rečeno
ga


I u riječi Jela (ju, je nije jerbo iza slijedi e), i u riječi Ivana? Isto slovo? I?
Naslov: 1759-03-28
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 19:13:47 poslijepodne

003-02 1759-03-28

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-02.png)

Die 28 Marca 1759
4 Pođe Sovoga svita Mara Doma-
ćica Tome Šapine IZ Roška-
Polja primivši Sve Sakramen-
te Svete Matere Carkve Ima-
de kodina okolo 65 i bi ukopa
na u carkvi Svetoga Ivanađerv - u Roška Polja
kodina - godina - ne liči na nijedni verziju g
Naslov: 1759-09-28
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 19:31:13 poslijepodne
003-03 1759-09-28

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-03.png)

5  Die 28 7bris 1759
Pođe Sovoga svita na bolji
Lucia kćer Andrie Radoša
IZ Roškapolja Imade 6 da-
na šo ie živila na ovomu svi
tu 6đerv - u bolji i u Roškapolja (sastavljeno)
7bris - septem-bris - rujan
Naslov: 1759-09-29
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 19:45:24 poslijepodne
003-04 1759-09-29

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-04.png)

Die 29 7bris 1759
6 Pođe Sovoga svita na bolji
Luka Iurčević iz Vinice
primivši Sve Sakramente
Svete M. Carkve Imade go-
dina okolo 30 bi ukopan
u grebiu rečenoga sela
Naslov: 1759-09-30
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 19:55:54 poslijepodne
003-05 1759-09-30

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-05.png)

Die 30 7bris 1759
7 Pođe Sovoga svita na bolji To-
mica kćer Antone Kelavića od 6
Miseci u Roškupolju. Bi ukopana
u grebiu sela rečenoga

Naslov: 1759-10-02
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 20:08:14 poslijepodne
003-06 1759-10-02

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-06.png)

Die 2 8bris 1759
8 Pođe So ovoga svita na bolji Lucia
kćer Ivana Nevistića IZ Roškapo-
lja od Misec Dana bi ukopana u greb.
sela rečenoga


8bris - octo(m)bris - listopad
Naslov: 1759-10-04
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 20:19:04 poslijepodne
003-07 1759-10-04

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-07.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-07.png)

9 Die 4 8bris 1759
Pođe Sovoga svita na bolji Marian
sin Iure Ljubusovića IZ Roškapo-
lja od 4 Miseca bi ukopan u grebiu
sela rečenoga
Naslov: 1759-10-06
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 20:29:17 poslijepodne
003-08 1759-10-06

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-08.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/003-08.png)

Die 6 8bris 1759
Pođe Sovoga svita na bolji (?)
(?) godine bi ukopan u
(?) rečenoga sela


Grafičari? Je li kasno za infracrvene filtere za odvajanje tinte od okolne mrčine?
Naslov: 1759-10-08
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 20:42:50 poslijepodne
004-01 1759-10-08

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-01.png)

11 Die 8 8bris 1759
Pođe So ovoga svita na bolji
Matia kćer Garge Babića od
3 nedilje bi ukopana u greb=
iu sela rečenoga


Selo baš i nije rečeno, koliko vidim.
đerv - u nedilje
Naslov: 1759-10-09
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 20:51:53 poslijepodne
004-02 1759-10-09

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-02.png)

12 Die 9 8bris 1759
Pođe So ovoga svita na bolji
Lucia kćer Stipana Nevis
tića Iz Roškapolja od po-
godine bi ukopana u grebiu
sela rečenoga
Naslov: 1759-10-10
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 21:00:41 poslijepodne
004-03 1759-10-10

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-03.png)

13 Die 10 8bris 1759
Pođe So ovoga svita na bolji
Oršula Garge Tustanića iz
Roškapolja od 3 nedilje
bi ukopana u grebiu sela re
čenoga
Naslov: 1759-10-12
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 21:14:11 poslijepodne
004-04 1759-10-12

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-04.png)

14 Die 12 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji
Ivan(?) Sin Tadie Ljubosovi=
ća iz Roškapolja od po go=
dine bi ukopan u grebiu sela
rečenoga

Naslov: 1759-10-14
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 21:47:39 poslijepodne
004-05 1759-10-14

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-05.png)

15 Die 14 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji.
Juro sin Mie Setesovića (Petkovića? Setkovića?) iz Ro
škapolja od 4 Miseca bi u
kopan u grebiu rečenoga sela

Naslov: 1759-10-16
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 21:56:37 poslijepodne
004-06 1759-10-16

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-06.png)

16 Die 16 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji Ti=.
mo sin Marka Knezovića iz
Roškapolja od po godine bi
ukopan u grebiu rečenoga sela
Naslov: 1759-10-18
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 22:05:26 poslijepodne
004-07 1759-10-18

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-07.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-07.png)

17 Die 18 8eris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji
Ružica kćer Mariana Nevis=
tića iz Roškapolja od godi=
ne dana bi ukopan(a) u grebiu
sela rečenoga

Naslov: 1759-10-20
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 22:15:19 poslijepodne
004-08 1759-10-20

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-08.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-08.png)

18 Die 20 Octrobis 1759
Pođe Soovoga svita na bolji
Ilias sin Marka Ćraine (Kraine?) od
po godine bi ukopan u grebiu
sela rečenoga

Naslov: 1759-10-25
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 22:26:38 poslijepodne
004-08 1759-10-25

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-09.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/004-09.png)

19 Die 25 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji Ma-
tie sin Petra Kraine iz Roš
kapolja od po godine bi ukopa(n)
u grebiu sela rečenoga.Kraine - novi način pisanja slova K. Ili?
Naslov: 1759-10-26
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 22:41:50 poslijepodne
005-01 1759-10-26

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/005-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/005-01.png)

(20) Die 26 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji
Matiu (Matia) kćer (Iv?)ana Boar-
nardića (Bernardića?) Kraine iz Roš
kapolja od 3 godine bi uko=
pana u grebiu sela rečenoga.

Naslov: 1759-10-29
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 22:56:46 poslijepodne
005-02 1759-10-29

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/005-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/005-02.png)

21 Die 29 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji
Mio(?) Ba(?)bić(a?) primivši Sve
Sakramente Svete M. Car(k)ve
od(?) (?) godina okolo 40 i
bi ukopan kod carkve S.
Ivana u Roškupolju.


Grafičari, ovdje bi se, izgleda, mogla popravit ova slova (faded out)?
Naslov: 1759-11-10
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 23:18:57 poslijepodne
005-03 1759-11-10

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/005-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/005-03.png)

22 Die 10 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bo-
lji Andria Krainovića iz
Roškapolja Andriu
iesu kola pritisnula
odma ie umro.


8bris - ovdje je vjerojatno omaškom, valjda su upisi po redu pa bi trebalo 9bris (studeni)
Naslov: 1759-11-11
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 23:35:35 poslijepodne
005-04 1759-11-11

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/005-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/005-04.png)

23 Die 11(?) 9bris 1759
Pođe Sovoga svita (?)
Nika(?) domaćica nikole Lozi=
ća u Vinici primivši Sve
Sakramente Svete Mate. Car-
kve imade godina okolo 50 i
bi ukopana u grebiu sela
rečenoga
Naslov: 1759-11-21-1
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 23:45:10 poslijepodne
005-05 1759-11-21

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/005-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/005-05.png)

24 Die 21 9bris 1759
Pođe Sovoga svita na bolji
Šimun Perkovića u Vini
ci primivši Sve Sakramen=
te Svete Matere Carkve
imade godina okolo 72 i bi
ukopan u grebiu sela rečeno
ga
Naslov: 1759-11-21-2
Autor: glonga - 27 Kolovoz 2012, 23:53:03 poslijepodne
005-06 1759-11-21-2

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/005-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/005-06.png)

25 Die 21 9bris 1759
Pođe Sovoga svita na bolji
Petar Ćalić u Vinici primiv
ši Sve Sakramente Svete M.
Crkve bi ukopan u grrebiu sela
rečenoga
Naslov: 1759-11-22
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 00:05:05 prijepodne
005-07 1759-11-22

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/005-07.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/005-07.png)

26 Die 22 9bris 175(9)
Pođe Sovoga svita na bolji Man=
da Markova u Roškupolju pri
mivši Sve Sakramente Svete
(?) bi ukopana u grrebiu
sela rečenoga imade godina okolo 90


Zadnji redak na novoj stranici. Vidi slijedeći upis.
Naslov: 1760-01-01
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 00:17:26 prijepodne
006-01 1760-01-01

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/006-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/006-01.png)

27 Die 1 Januarij(s) 1760
Pođe Sovoga svita na bolji To
ma Špaćvo(? Špađvo, Špaljo, Španjo) iz Roškupolja
primivši Sve Sakramente Sve
te mtere Cark(v)e Imade godina
okolo 50 i bi ukopan kod car
kve Svetoga Ivana
Naslov: 1760-06-17
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 00:29:58 prijepodne
006-02 1760-06-17

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/006-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/006-02.png)

1 1760 Die 17 Junii
Primivši S. Ispovid i S. Ulje
od mene f. Marka Ćorića paro=
ka pođe s ovoga svita Frano Ba=
bić iz Roškapolja, oko 70
god. i bi ukopan u grebuu kod
carkve St. S. (?) Ivana.
Naslov: Odg: 1759-10-26
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 00:52:18 prijepodne
005-01 1759-10-26

(20) Die 26 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji
Matiu (Matia) kćer (Iv?)ana Boar-
nardića (Bernardića?) Kraine iz Roš
kapolja od 3 godine bi uko=
pana u grebiu sela rečenoga.

"Kraine" se omaklo iz nekog prethodnog upisa.
Naslov: 1760-07-17
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 01:09:52 prijepodne
006-03 1760-07-17

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/006-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/006-03.png)

2 1760 Die 17 Julii
Primivši po meni pri-
reč. paroku sve potribite SS.
pođe s ovoga svita Matie, sin
Tomme Šapine iz Roškapo
lja, oko 25 god. i bi ukopan u
grobiu kod cark. St. Ivana.
Naslov: Odg: 1759-10-16
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 11:59:53 prijepodne
004-06 1759-10-16
16 Die 16 8bris 1759
Pođe Soovoga svita na bolji Ti=.
mo sin Marka Knezovića iz
Roškapolja od po godine bi
ukopan u grebiu rečenoga sela

Timo. Šimo.
Naslov: 1761-04-20
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 12:31:20 poslijepodne
006-04 1761-04-20

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/006-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/006-04.png)

3 1761 Die 20 April.
Primivši sve potribite
sakram. po meni reč. paroku
priminu u ov(p)ćini, si.(?) u Vi
nici Bariša Ventin oko
80 god. i bi ukopan u greb=
iu viničkomu. Christiane
semper v(n?)ixit et sic Christiane
obiit. Reynia(m?)scat in pace. Amen
Naslov: 1761-04-22
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 12:46:12 poslijepodne
006-05 1761-04-22

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/006-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/006-05.png)

4 1761 Die 22 April.
Primivši sve potribi=
te sakr. po meni reč. paroku
u općini S. Mat. Cark. primi=
nu u Voikovićin Martin Ne=
vistić oko 90 godinaa, i bi
ukopan u grebiu Roškapo=
lja, kod carkve stare S. Ivana.


U općini S.M.C. (Svete Matere Carkve) (i za prethodni upis).
St. nije St. za/od Saint već za staru crkvu sv. Ivana. 1761. Župa ima novu crkvu (S. Ivana)?
Naslov: 1761-08-28
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 13:00:03 poslijepodne

Na današnji dan:

006-06 1761-08-28

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/006-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/006-06.png)

5 1761 Die 28 Augusti.
Primivši potribite
sakr. u ovćini, SC. priminu
u Vinici Ivan Ćurković, oko
70 godinaa, i bi ukopan u gre-
biu viničkomu. Sve ovo ima-
de po meni reč paroku.


Sredovječna zamjena V i B, a sliči grafemu P. Ovćini = obćini?
Naslov: 1761-08-28-
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 13:35:33 poslijepodne
007-00 1761-08-28

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/006-06-.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/006-06-.png)

+. ovoh bi naiposlie prišć
ćeno u Žržršinoz hbč????? h


Preneseno u Aržano?
Naslov: 1761-09-27
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 13:59:40 poslijepodne
007-01 1761-09-27

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/007-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/007-01.png)

1 1761 Die 27 Setembr.
Rodivši dite, priminu iz=
nenada Lucia žena Vida Kra=
inova, u Roškupolju, oko
40 godi neimade SS. Sakram.
ali e bila dobra karstianka
i želila e Misnika, i na ne
koliko danaa prie poroda
imade S. Ispov. S. Pričest
bi ukopana u grebiu Ro=
škapolja, kod stare car
kve S. Ivana Karst.


Iz metapodataka pdf datoteke: pdf:Producer:Hewlett-Packard Intelligent Scanning Technology 3 (HPIST3). Debian meni na lokalnom računalu uredno prikazuje lokalnu png datoteku. Web preglednik pokazuje "greške" artifakte HPIST3. Pokušat ćemo s jpg formatom tamo gdje je HPIS3 očito pokušavao crno-bijelo i OCR.
Naslov: 1761-10-xx
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 14:22:53 poslijepodne
007-02 1761-10-xx

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/007-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/007-02.png)

2 1761 Miseca Listop.
Pogibe u Marnjavcin Ivan
Lašćrić (Laštrić, Lastrić), i ubi ga Mate D(e)r=
viš iz Makarske.


Laštrić - zorno se vidi št, šć.
Iza ovog osta samo toponim - Laštrina strana.
Naslov: 1762-03-07
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 14:34:01 poslijepodne
007-03 1762-03-07

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/007-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/007-03.png)

3 1762 Die 7 Martii
Primiv. sve potribite
SS. Sakram. priminu u ov=
ć. S. cark. Kata žena Niko=
le Kraine oko 70 god. i bi
ukopana u istomu grebiu
gori reč.
Naslov: 1762-03-21
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 14:46:40 poslijepodne
007-04 1762-03-21

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/007-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/007-04.png)

3 1762 Die 21 Martii
Priminu Matia Vlaičića
oko 90 god. Imade S. I(s)pov.
po ot. f. Frani Grančiću,
kapelanu studenačkomu
i bi ukopana u grobiu
viničkomu.
Naslov: 1762-05-03
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 14:54:50 poslijepodne
007-05n 1762-05-03

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/007-04n.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/007-04n.png)

Ego Fr' Raphael à Vares
in cepi agere Parochum Die
3. Maji 1762


Pra Rápo iz Vareša. Po rukopisu izgleda da zamjenjuje Ćorića, ali se numeracija zapisah nastavlja.
Ostavljam png format. Ono mrčavo su prozirni pikseli iz png postavki. U jpg formatu bi bili bijeli.
Naslov: 1762-05-03
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 15:04:56 poslijepodne
007-05 1762-05-03

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/007-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/007-05.png)

5 Die 3 Maji 1762
Pođe sovoga svita na
bolji Bono sin Križana
Šutića iz Voikovića od god.
3. i bi ukopan ugrebiu izto
ga sela.
Naslov: 1762-05-14
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 15:13:20 poslijepodne
007-06 1762-05-14

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/007-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/007-06.png)

6 Die 14 Maji 1762
Priminu sovoga svita
Kata ći Nikole Šutića
iz Voikovića od god. 9. i bi
ukopana ugrebiu iztoga
sela.
Naslov: 1762-05-15
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 17:04:54 poslijepodne
008-01 1762-05-15

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-01.png)

7 Die 15 Maji 1762
Priminu sovoga svita na bolji
Marta ći Marka Kelave
iz Voikovića od god. 4. na pri
liku, i bi ukopana ugrebiu iz
toga sela.
Naslov: 1762-05-22
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 17:11:39 poslijepodne
008-02 1762-05-22

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-02.png)

8 Die 22 Maii 1762
Zaspa Ugosp. Marta ći Kri
žana Šutića iz Voikovića
od god. 4. in circa, i bi ukopa
na ugrebiu iztoga sela.


Zaspa u Gospodinu…
Naslov: 1762-06-07
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 17:23:15 poslijepodne
008-03 1762-06-07

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-03.png)

9 Die 7 Junii 1762
Priminu sovoga svita
na bolji Marko Matkošić
iz Voikovića, primivši S. Sa
krament od izpovidi. od god.
32. in circa, i bi ukopan po me
ni paroku fra Rafaelu iz Vare
ša u grebiu iztoga sela.


Nije Matković.
Naslov: 1762-06-10
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 17:35:15 poslijepodne
008-04 1762-06-10

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-04.png)

10 Die 10 Junii 1762
Zaspa Ugosp. Ivanica
dom. Matia Lavičića(?) iz Voi
kovića, primivši sve Sakra.
i bi ukopana u grebiu voiko
vićkomu. od god. 80 in circa.
Naslov: 1762-07-13
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 17:46:22 poslijepodne
008-05 1762-07-13

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-05.png)

11 Die 13 Julii 1762
Pođe sovoga svita Bariša
sin p. Ilie Bernardića od god. 51.
na priliku. i bi ukop. kod carkve
Naslov: 1762-07-16
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 17:55:55 poslijepodne
008-06 1762-07-16

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-06.png)

12 Die 16 Julii 1762
Zaspa Ugosp. Matia ći Garge
Mamića iz Vinice od god. 2. i bi
ukop. ugreb. viničkomu.
Naslov: 1762-07-31
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 18:04:40 poslijepodne
008-07 1762-07-31

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-07.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-07.png)

13 Die 31 Julii 1762
Priminu sovoga svita Iakov
sin Antone Višića od po druge
god. i bi ukopan kod carkve
Naslov: 1762-08-15-1
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 18:12:29 poslijepodne
008-08 1762-08-15-1

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-08.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/008-08.png)

14 Die 15 Augusti 1762
Pođe Ioza ći Lovre Bernar.(dića)
od miseci 5. bi ukop. kod car
kve


† Jȍza
Naslov: 1762-08-15-2
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 18:24:19 poslijepodne
009-01 1762-08-15-2

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/009-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/009-01.png)

15 Die 15 Augusti 1762
Poginu pod Midenom Blaž sin
Stipana Ljubosovića od god. 25 in
circa i bi ukopan kod carkve.


Midena planina* (http://www.geonames.org/3195194/midena.html).
Naslov: 1762-08-17
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 18:30:08 poslijepodne
009-02 1762-08-17

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/009-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/009-02.png)

16 Die 17 Augusti 1762
Pođe Klara ći Marka Iurčevića
iz Vinice, i bi ukop. ugreb. iztoga
sela od dana 11 in circa
Naslov: 1762-08-22
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 18:39:33 poslijepodne
009-03 1762-08-22

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/009-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/009-03.png)

17 Die 22 Augusti 1762
Primivši sve sakram.
pođe s ovoga svita na bo
lji Lucia dom. Petra Tus
tonjića, od god. 60 in circa
bi ukopana kod carkve.
Naslov: 1762-08-28
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 18:47:52 poslijepodne
009-04 1762-08-28

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/009-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/009-04.png)

18 Die 28 Augusti 1762
Pođe sov. svita na bolji
Klara ći Mie Knezovića
od god. iedne, i bi ukopana
kod carkve.
Naslov: 1762-09-29
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 18:54:19 poslijepodne
009-05 1762-09-29

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/009-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/009-05.png)

19 Die 29 7bris 1762
Primivši Sve. S. Sakra.
priminu Oršula doma.
Filipa Gašpara iz Voiko
vića, i bi ukopana ugreb
iu iztoga sela, od god. 60
in circa
Naslov: 1762-10-26
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 19:00:10 poslijepodne
009-06 1762-10-26

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/009-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/009-06.png)

20 Die 26 Oct. 1762
Poginu pod Livnom Frano
Šiškić iz Vinice, i bi uko
pan ondi od god. 60 in circa
Naslov: 1762-12-12
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 19:06:53 poslijepodne
009-06 1762-12-12

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/009-07.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/009-07.png)

21 Die 12 Xbris 1762
Prim. Sve S. Sakramente
priminu Bono Iurčević
iz Vinice od god 25., i bu uko
pan ugrebiu iztoga sela.
Naslov: 1763-01-04
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 19:24:25 poslijepodne
010-01 1763-01-04

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/010-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/010-01.png)

22 Anno Domini 1763.
Die 4 Januarii
Utopise u Ričini na Posuš
iu Mio Sin Marka Vlaičića
iz Vinice od god. 22 in circa, i bi
ukopan na Vinjani.
Naslov: 1763-01-12
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 19:29:23 poslijepodne
010-02 1763-01-12

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/010-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/010-02.png)

23 Die 12 Jan. 1763.
Pođe Martin sin Bariše
Lozića iz Vinice od god. 2. i bi
ukopan ugrebiu viničkomu.
Naslov: 1763-01-28
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 19:34:17 poslijepodne
010-03 1763-01-28

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/010-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/010-03.png)

24 Die 28 Jan. 1763.
Pođe sovoga svita Antona
sin Iakova Šutića iz Voi=
kovića, i bi ukopan ugrebiu
iztoga sela od miseca dva in circa
Naslov: 1763-03-07
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 19:39:32 poslijepodne
010-04 1763-03-07

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/010-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/010-04.png)

25 Die 7 Martij 1763.
Poginu od darveta u Zave
limu Gargo sin Marka
Višića iz Roškapolja od
god. 22. in circa, i bi ukopan
kod carkve.
Naslov: 1763-04-17
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 19:45:01 poslijepodne
010-05 1763-04-17

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/010-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/010-05.png)

26 Die 17 Aprilis 1763.
Pođe sovoga svita na bo=
lji Mio sin Matia Bernar=
dića iz Roškapolja, i bi ukopan
kod carkve od god. 3 na pri.(liku)
Naslov: 1763-04-26
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 19:58:51 poslijepodne
010-06 1763-04-26

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/010-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/010-06.png)

27 Die 26 Aprilis 1763.
Primivši S. sakramente
pođe sovoga svita na bolji
Ivan Ljubosović iz Roškapo=
lja, od god. 29 in circa, i bi uko
pan kod carkve po gn. don.
Gargi Ljubosoviću


Don Grgo Ljubosović roški pop glagoljaš. (Ako su u međuvremenu Ljubosovići postali Ljubasi i Ljubasovići, don Gargo bi trebao bit i ostat Ljubosović.)
Naslov: 1763-05-21
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 20:08:02 poslijepodne
011-01 1763-05-21

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/011-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/011-01.png)

28 Die 21 Maii 1763.
Prim. S. sakramenat od po
masti pođe sovoga svita
na bolji Lucia dom. Maria=
na Gašpara iz Voikovića, od god.
28 in circa, i bi ukopana ugreb=
iu iztoga sela.
Naslov: 1763-06-06
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 20:12:41 poslijepodne
011-02 1763-06-06

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/011-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/011-02.png)

29 Die 6 Junii 1763.
Pođe sovoga svita na bo=
lji Petruša ćer Pavla
Nevistića iz Roškapolja
od god. 8. na priliku, i bi uko
pana kod carkve.
Naslov: 1763-09-04
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 20:52:51 poslijepodne
011-03 1763-09-04

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/011-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/011-03.png)

30 Die 4 7bris 1763.
Prim. S. Sakramente po
đe sovoga svita na bolji
Marko Ćalić iz Vinice od
god. 90 in circa, i bi ukopan
ugrebiu iztoga sela.
Naslov: 1763-10-15
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 21:00:41 poslijepodne
011-04 1763-10-15

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/011-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/011-04.png)

31 Die 15 Octobris 1763.
Prim. S. Sakramenat
od ispovidi, i S. ulja pođe
sovog svita na bolji Filip
Gašpar iz Voikovića od
god. 70 in circa, i bi ukopan
ugrebiu iztoga sela po meni
paroku fra Rafaelu iz Vareša.
Naslov: 1763-11-18
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 21:06:43 poslijepodne
011-05 1763-11-18

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/011-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/011-05.png)

32 Die 18 9bris 1763.
Pođe sovoga svita na
bolji Pavo sin Mariana
Gašpara iz Voikovića
od miseca tri, i bi ukopan
ugrebiu iztoga sela
Naslov: 1763-12-05
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 21:17:05 poslijepodne
011-05 1763-12-05

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/012-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/012-01.png)

34 Die 5 Xbris 1763.
Pođe sovoga svita na
bolji naglom smarti
Matie Lasičić iz Voikovi
ća, od god. 90 in circa, i bi uko
pan ugrebiu iztoga sela


Lasičić. Ispraviti 1762-06-10 Lavičić.
34? Ili se Rapo zabrojio ili na prethodnoj stranici doista nedostaje zadnji upis, HP Scan je to mogao tih godina progutat.
Naslov: Odg: 1762-06-10
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 21:18:33 poslijepodne
008-04 1762-06-10

Lavičića(?)
Lasičića
Naslov: 1764-01-13
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 21:33:46 poslijepodne
011-05 1764-01-13

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/012-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/012-02.png)

35 Anno Domini 1764
Die 13 Januarii
Pođe sovoga svita na
bolji, prim. S. sakram.
od izpovidi Oršula dom.
Matia Lozića, rečenog Šiš
kića iz Vinice iz Vinice, i bi uko=
pana ugrebiu iztoga sela.


— Ko je?!
— Šiško iz Vinice!

Šiško (Šáre) na Prisici.

Lozić rečeni Šiškić. Iz ovakovih zapisa naši učeni pratri i popi i drugi genealozi izvode tvrdnje tipa - Šiškići i Šiške su ogranak Lozića iz Vinice jer tako piše pa potom takve tvrdnje prodaju u skupim monografijama na skupom papiru offset tiskom tiskano.
Nema im nikakova značaja što najčešće u istoj matici imaju samostalno takvo prezime kronološki ranije. Bitno je da se monografija prodaje.
Frano Šiškić (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57388#msg57388) poginu pod Livnom 1762-10-26 u dobi od 60 godina in circa. Who cares? Pratrova lektorica?

Sa ću izbrisat datoteku. Gadi mi se sve ovo.
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: belevarac - 28 Kolovoz 2012, 22:45:01 poslijepodne
Nemoj bolan, nisan josh procsita sve ovo na chirilici rvackoj. Rukopisnoj.
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 22:57:52 poslijepodne

Mislim da ne misliš ozbiljno, nu ne š mi virovat da mi je ovo palo u šake jerbo razvikani računalni forenzičari nisu imali na čemu pročitat sasađen SCSI disk prvi put formatiran 1998. Datoteka je bila me š čini bila iz 2002., a disk je me š čini bijo od 6 GB. Pa ako je se to moglo pročitat z diska otojega kako ne će maloprije obrisana datoteka sa SATA diska.

Morebit nadostavim i to samo zbog online zastupljenoti arvatice rukopisne.
Khm. I Belevarca, i † pra Rápe iz Vareša i svih tih vjernih mrtvih iz ove matice u primjeru… i … radi reda i muške dice i k tomu… i veće…
Naslov: 1763-06-20
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 23:25:21 poslijepodne

012-03 1763-06-20

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/012-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/012-03.png)

36 Die 20 Junii 1763.
Pođe sovoga svita na bo
lji Kata ći Lovre Iurče
vića iz Vinice, i bi ukopa
na u Bušku blatu.
P. ovie čovik bio oselio u
Buško blato, pakse opet
vratio uovu župu izte go
dine


012-03 - ovo je o.k. U ranijim upisima je zapeo brojčanik. Točni su brojevi iz URL-a png slika.
A nadnevak? Isto o.k. Naknadni upis.
Naslov: 1764-02-22
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 23:40:35 poslijepodne
012-04 1764-02-22

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/012-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/012-04.png)

37 Die 22 Febr. 1764.
Prim. S. sakramenat od
izpovidi pođe sovoga svita
na bolji Ilia sin Matia (Matča?)
Lozića iz Vinice od god. 30
na priliku, i bi ukopan ugreb
iu iztoga sela.
Naslov: 1764-03-28
Autor: glonga - 28 Kolovoz 2012, 23:48:10 poslijepodne
012-05 1764-03-28

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/012-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/012-05.png)

38 Die 28 Martii 1764
Pođe sovoga svita na bo
lji naglo, Barbara dom. Iva
na Nevistića iz Roškapolja,
od god. 34 in circa, i bi ukopana
kod carkve.
Naslov: 1764-04-13
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 10:10:56 prijepodne
013-01 1764-04-13

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/013-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/013-01.png)

39 Die 13 Aprilis 1764
Pođe sovoga svita na bolji
Anica ćer Mate Gargića iz
Roškapolja, od 4. miseca, i bi
ukopana kod carkve.


Mate? - genitiv, zapravo piše Mati(a), ili je završno slovo ligatura ie.
Naslov: 1764-04-17
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 10:22:04 prijepodne
013-02 1764-04-17

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/013-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/013-02.png)

40 Die 17 Aprilis 1764
Primi. S. sakram. od izpo
vidi, i Sve. ulja, pođe sovoga
svita na bolji Iure Šutić
iz Voikovića od god. 60 na
priliku, i bi ukopan uugrebiu
iztoga sela po gosp. d. Gargi
Nevistiću.


Don Grgo Nevistić - roški, zapravo vojkovićki glagoljaš - Gargo.
Uzput. Šimundić.
Nisu samo Talijanci imali problema glede samoglasnog r[/r], domaći su samoglasnik dodavali iza r[/r] Grgo > Gargo, Ržko > Ražko (Rožko).
Ržano(vo) - iznimka glede potvrde pravila.
Naslov: 1764-04-17-2
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 10:29:39 prijepodne
013-03 1764-04-17-2

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/013-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/013-03.png)

41 Die 17 Aprilis 1764
Priminu sovoga svita
na bolji Ružica ćer Anto
ne Lozića iz Vinice od go=
dinu dana, i bi ukopana
ugrebiu iztoga sela.
Naslov: 1764-04-24
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 10:37:11 prijepodne
013-04 1764-04-24

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/013-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/013-04.png)

42 Die 24 Aprilis 1764
Zaspa u Gospodinu Pe=
truša ćer Mate Gargi
ća s' Roška Polja od god. 8
na priliku, i bi ukopana
kod carkve.


Mate - čitko. Nije više Matij.
S' Roška Polja. Nije više iz Roškapolja.
Naslov: 1764-05-03
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 10:45:21 prijepodne
013-05 1764-05-03

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/013-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/013-05.png)

43 Die 3 Maii 1764
Pođe naglo sovoga svita
na bolji Matie Kolak s'
Roška Polja od god. 68.
na priliku, i bi ukopan
kod carkve.


Matie opet. Nije Mate.
S' Roška Polja.
Naslov: 1764-05-08
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 10:50:49 prijepodne
013-06 1764-05-08-0

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/013-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/013-06.png)

44 Die 8 Maii 1764
Primivši S. sakrame
Naslov: 1764-05-08-n
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 10:56:40 prijepodne
014-01 1764-05-08-n

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/014-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/014-01.png)

nat od ispovidi pođe sovoga
svita na bolji Stana dom.
Matia Bernardića s' Roška
Polja od god. 35 in circa, i bi
ukopana kod carkve po meni
fra Rafaelu iz Vareša paroku
Naslov: 1764-05-09
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 11:02:24 prijepodne
014-02 1764-05-09

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/014-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/014-02.png)

45 Die 9 Maii 1764
Prim. S. sakram od izpo
vidi pođe sovoga svita
na bolji Manda dom. Ivana
Lučića iz Vinice od god. 64
in circa, i bi ukopana u grebiu
iztoga sela
Naslov: 1764-05-10
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 11:11:47 prijepodne
014-03 1764-05-10

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/014-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/014-03.png)

46 Die 10 Maii 1764
Prim. S. sakr. od izpovi
di pođe sovoga svita na bo
lji Ivan Mate Ćoića sin
s' Roška Polja. od god. 45 na
priliku, i bi ukopan kod car
kve.


đerv i Ćoić? Može bit prije Đoić (Đojić). Ili? Arvatičari? Ajmo. Nije nečitko.
Naslov: 1764-05-22
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 11:20:50 prijepodne
014-04 1764-05-22

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/014-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/014-04.png)

47 Die 22 Maii 1764
Prim. S. sakr. od izpovi
di i S. ulja pođe sovoga
svita na bolji Matia dom.
Iure Šutića iz Voikovi
ća od god. 44 na priliku i
bi ukopana kod carkve po
gos. dom Gargi Nevistiću.


Dom Gargo malo kod kuće? Ne piše da je kapelan.
Naslov: 1764-07-03
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 11:25:45 prijepodne
014-05 1764-07-03

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/014-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/014-05.png)

48 Die 3 Julii 1764
Pođe sovoga svita na
bolji Andriana ćer Petra
Kraine iz Roškapolja od god.
13. i bi ukopana kod carkve.
Naslov: 1764-07-04
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 11:32:47 prijepodne
015-01 1764-07-04

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/014-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/014-06.png)

49 Die 4 Julii 1764
Priminu sovoga svita
na bolji Marko sin Vida
Kraine iz Roškapolja od
miseca 2. i bi ukopan kod
carkve.


015-01 - 014-06.png nije mjerodavno, stranica je petnaesta. Uteklo.
Naslov: 1764-07-21
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 11:39:00 prijepodne
015-02 1764-07-21

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/015-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/015-02.png)

50 Die 21 Julii 1764
Utopise u bunar An=
driana ćer Garge Ćurko
vića iz Vinice od god. 13
in circa i bi ukopana u greb
iu viničkomu.
Naslov: 1764-08-23
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 11:49:30 prijepodne
015-03 1764-08-23

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/015-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/015-03.png)

51 Die 23 Aug. 1764
Prim. S. sakr. od izpo=
vidi, pođe sovoga svita
na bolji Iakov Ljubosović
s' Roška Polja, od god 53 in
circa, i bi ukopan kod car
kve.


Slijedi niz nečitkih zapisa na latinskom. Prva tri blijeda redka ćemo probat grafički doradit dok se ne javi kakav lik s grafičkim vještinama.
Naslov: 1764-10-27
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 12:29:09 poslijepodne
015-04 1764-10-27

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/015-04-.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/015-04-.png)

+ Primo(?) fuit(?) ????
?????? ?? 27. 8bris 176(4?) ????
Ego ?? ????: ......
Cum p?o??? ??es??m Ego fr.
Franciscus(?) Blechich(?) in hac(?) paro-
chie: seg(q?)?ue(?)ntes o i os p este pe-
rieron: et ?uium primus(?)
numero(/) o evo, hoc in morto o v u
lipro posit(f?)oru: cateros.(?) infor.
Naslov: 1764-10-27
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 13:22:35 poslijepodne
015-04 1764-10-27

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/015-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/015-04.png)

52 Joannes filius Petri Omazich in
Viniza congesis(?) annos.(?) ???ens 14
eiosgp???ter: et hac  Die 27
8bris oi?s??: ?Franciscus.
53 Annos:(?) habens 7: ilio?: sepol?.
Naslov: 1764-10-28
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 13:48:59 poslijepodne
015-05 1764-10-28

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/015-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/015-05.png)

54 Die 28(?) octobris eadem anno
nemga.(?) 1764. obiit Josefus filius
Crisani Jurchevich : et?l?is an.? 14?
Viniza ilicq:? sepultus?
Naslov: 1764-10-29
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 13:53:29 poslijepodne
015-06 1764-10-29

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/015-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/015-06.png)

55 obiit Joann filia Andr(i)e Calich(?)
die 29. in Bosco pogle anno ha
bens 30 circiter. confesa
Naslov: 1764-10-29-2
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 13:58:47 poslijepodne
016-01 1764-10-29

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-01.png)

56 eiusdemq: filius Anni(?) ?
Naslov: 1764-11-xx
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 14:09:03 poslijepodne
016-02 1764-11-xx
016-03

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-02.png)

57 die 9bris obiit Joannes Vi(?)
sich: in Bosco Poglie co(n)fes

58 ibidem(?) filius(?) Philippus Ilich
conf(es?)us

Naslov: 1764-11-08
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 14:15:43 poslijepodne
016-04 1764-11-08

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-04.png)

59 obiit Ursula. Visich: confesa
sevo(?) sepolta mane(?) An: cir: 70

Naslov: 1764-11-08-1
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 14:21:21 poslijepodne
016-05 1764-11-08-1

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-05.png)

60 eiusq: filia Loria(???) poviter(?)
confessa Die. 8. 9bris Anno 20 in circa

Naslov: 1764-11-16
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 14:29:07 poslijepodne
016-06 1764-11-16

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-06.png)

61 obiit Angela uxor Luci(?) Glio
iosfieuich: an. confsa


Angela udovica Luke Ljubosovića?
Ajde pratrino, drćale i ruke i um? Confsa, confusa…
Naslov: 1764-11-16-2
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 15:23:02 poslijepodne
016-07 1764-11-16-2

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-07.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-07.png)

62 Die 16. obiit: Lucas filius
Marci Visich: confesus annos
??????? 25. circiter:

Naslov: 1764-11-18
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 15:28:14 poslijepodne
016-08 1764-11-18

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-08.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-08.png)

63 obiit Joanna colacusa(?) confesa
Annos habebs: 75 cir: hac Die
18 eiusde

Naslov: 1764-11-20
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 15:35:02 poslijepodne
016-09 1764-11-20

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-09.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-09.png)

64 Die 20. eiusde obiit Jacoba(?) Gli
ubossliovich: an: 78 confsa


Jakovica Ljubosović?
Naslov: 1764-11-20-2
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 15:38:57 poslijepodne
016-10 1764-11-20-2

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-10.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-10.png)

65 Die 20. obiit Antonio filius
Stefani Sapina. An: 22. confes


Ante (Stipan) Šapina
Naslov: 1764-11-27
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 15:44:41 poslijepodne
016-11 1764-11-27

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-11.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-11.png)

66 Die 27. obiit Matheus Gliubo-
s?liovich: An: 50


Mate Ljubosović
Naslov: Odg: 1764-11-16
Autor: benco - 29 Kolovoz 2012, 15:44:49 poslijepodne
016-06 1764-11-16

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-06.png)

61 obiit Angela uxor Luci(?) Glio
iosfieuich: an. confsa


Angela udovica Luke Ljubosovića?
Ajde pratrino, drćale i ruke i um? Confsa, confusa…

Svaka čast, glonga!

Ko zna koliko je godina ima pratar kad je to bilježio? More biti da je i tinta popustila (zbog godina ili skladišta)?  
Naslov: Odg: 1764-11-16
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 15:47:08 poslijepodne
Ko zna koliko je godina ima pratar kad je to bilježio? More biti da je i tinta popustila (zbog godina ili skladišta)?  

Vidiš da mu mriju ko metlom na različitim krajevima prostrane župe, da je samo zapisiva mora je livon rukon na desnom kolinu, a di su ispovidi, ukopi, mise…
Naslov: 1764-11-29-1
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 16:18:05 poslijepodne
016-12 1764-11-29-1

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-12.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-12.png)

67 Die 29. 9bris obiit Josefus
Gliuboszlieuich: An: 5? con:


Jozo Ljubosović
Naslov: 1764-11-29-2
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 16:27:01 poslijepodne
016-13 1764-11-29-2

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-13.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-13.png)

68 ibide' Matheus An: 15(?). c.

Mate Ljubosović
Naslov: 1764-11-29-3
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 16:31:39 poslijepodne
016-14 1764-11-29-3

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-14.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-14.png)

69 ibide' ea? filia? Helena

Jelena Ljubosović
Ne vidjeh prezime prije imena još? Bakula Helena?
Naslov: 1764-12-02
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 16:36:43 poslijepodne
016-15 1764-12-02

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-15.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-15.png)

die. 2. obiit jacoba con: annos
habens. 22 cir.


Jakovica Ljubosović?
Naslov: 1764-12-02
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 16:43:43 poslijepodne
016-16 1764-12-02

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-16.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-16.png)

ibide' ??? Philipus ????:
..................?


Filip Ljubosović?
Naslov: 1764-12-10
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 16:49:55 poslijepodne
016-17 1764-12-10

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-17.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-17.png)

Die 10. Xbris. Obiit Joannis
Cialich An: 60. confes.


Ivan Ćalić? Ili Ivanica (Joanna) Ćalić?
Naslov: 1765-01-08
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 16:59:32 poslijepodne
016-18 1765-01-08

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-18.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-18.png)

Die 8. jan: obiit Jacoba uxor
Stefani Sapine con. An. 40


Jakovica udovica Satipana Šapine?
Naslov: 1765-01-08-2
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 17:06:30 poslijepodne
016-19 1765-01-08-2

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-19.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-19.png)

ibide' Luzia filia Jacobi Gliu
boszlicoich. con. anni(?) 37.


Lucia kćer Jakova Ljubosovića?

016-05 1764-11-08-1


60 eiusq: filia Loria(???) poviter(?)
Luzia
Naslov: 1765-01-08-3
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 17:12:20 poslijepodne
016-20 1765-01-08-3

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-20.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-20.png)

Luzia filia Mathei Marco
vich
Naslov: 1765-01-07
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 17:22:08 poslijepodne
016-21 1765-01-07

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-21.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/016-21.png)

Die 7. jan. obii Helena-
Scopinica
Naslov: 1765-01-07-n
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 17:26:02 poslijepodne
017-00 1765-01-07-n

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-00.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-00.png)

uxor Antonis Sapine

Jela udovica Ante Šapine
Naslov: 1765-01-07-2
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 17:30:41 poslijepodne
017-01 1765-01-07-2

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-01.png)

ibide' eius filius Toma

Toma († Ante) Šapina
Naslov: 1765-01-07-3
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 17:33:40 poslijepodne
017-03 1765-01-07-3

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-02.png)

ibide' eiusde filia Angela

Anđa († Ante) Šapina
Naslov: 1765-01-20
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 17:40:13 poslijepodne
017-04 1765-01-20

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-04.png)

78 1765. Rosco Poglie
Di 20 obiit Abd(r)eas filius
Nicolai Bernardich. Ann.
25.


Andrija (Nikola) Bernardić
Naslov: 1765-03-20
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 18:00:11 poslijepodne
017-05 1765-03-20

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-05.png)

Ego Fr. Bonav. Marichicoich ab
Aglinichi in cepi agere Paro-
chus die 20 Martij 1765
---------------------------------
ovi nisu od kuge pomarli
---------------------------------


Fra Bonaventura Marićikoić od Aljinića (Fra Bonaventura Bono Aljinić? fra Bonaventura Maričević - tako ga transkribiraju u Garevcu. Još da dodaju od Haljinića?).
Ponovo v čitanje: Fra Bonav. Marichievich — Marićević > Maričević.
Po samom komentaru nije do kraja jasno koji nisu od kuge pomrli. Prethodni ili naredni.

Po sadržaju izgleda da je nakon fra Rafe od Vareša - zadnji upis 1764-08-23 u župu došao fra Franjo Blećić (Blečić) ili Brečić* (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57433#msg57433) (zaslužuje baremko grafičku obradu i ispravno čitanje) 1764-10-22 ili je negdje izvan župe bilježio podatke u matice za više župa dok je harala kuga od listopada 1764. do ožujka 1765.
Naslov: 1765-03-20-1
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 18:18:30 poslijepodne
017-06 1765-03-20-1

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-06.png)

Pođe s'ovoga svita na bolji
primivši s. s. od s. Mai. car.
Mio sin Vida Kraine od godi-
na cir. 10:
Naslov: 1765-05-13
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 18:25:00 poslijepodne
017-07 1765-05-13

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-07.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-07.png)

Die 13. Maij 1765
Pođe s'ovoga svita prim.
s. s. Matie Kelavić
iz Voikovića od godina
70 in circa i bi ukopan
u grobliu voikovićkomu
Naslov: 1765-06-29
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 18:40:12 poslijepodne
017-08 1765-06-29

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-08.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-08.png)

Die 29. Junij(?) 1765
Pođe s'ovoga svita Jure(?) sin
(?) Ćur(ića?) iz Vinice, od god.
3. i bi ukop. u grebiu viničk.

?
Naslov: 1765-10-27
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 18:56:58 poslijepodne
017-09 1765-10-27

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-09.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-09.png)

Die 27. 8bris 1765.
Pođe s'ovoga svita prim.
s. sakr. od ispovi. Manda
dom. Tome(?) Šutića od go-
dina 80 in circa, i bi ukop.
u grobiu voikovičkomu.


Tome ili Dome (Domina ili Domagoja. U te mire, u ta doba?)? A ovo slovo nabojeno mi se čini tako poznatim…
Belevarac?
Naslov: 1765-11-10
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 19:03:55 poslijepodne
017-10 1765-11-10

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-10.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/017-10.png)

Die 10. 9bris 1765.
Pođe s'ovoga svita Anica
kćer Nikole Tustonji=
ća iz Roškapolja od
god. 3. in circa i bi uko.
kod cark S. Ivana
Naslov: 1766-01-20
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 19:09:32 poslijepodne
018-01 1766-01-20

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-01.png)

Die 20. Jann. 1766
Pođ. s'ovoga svita pri
s. sakr. Antona Bernar-
dića iz Roškapolja od god.
40, i bi ukop. kod cark. S. Ivana
Naslov: 1766-03-20
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 19:14:44 poslijepodne
018-02 1766-03-20

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-02.png)

Die 20. Mar. 1766
Pođ. s'ovoga svita prim.
s. sakr. Kata Iurčevića
iz Vinice od god. 70 in circa
i bi ukopa. u grob. viničkomu
Naslov: 1766-03-25
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 19:20:14 poslijepodne
018-03 1766-03-25

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-03.png)

Die 25 Mar. 1766
Priminu s'ovoga svita
prim. s. s. Ilia sin Matia
Lašćrića (Lastrića, Laštrića) iz Vinice od god.
40 i bi ukop ugrob. viničkomu
Naslov: 1766-03-28
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 19:25:39 poslijepodne
018-04 1766-03-28

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-04.png)

Die 28 Mar. 1766
Pođ. s'ovoga svita prim.
s. s. Matia Ćalića iz Vi-
nice od god. 70. i bi uk.
u grobiu viničkomu
Naslov: 1766-03-30-1
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 19:31:40 poslijepodne
018-05 1766-03-30-1

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-05.png)

Die 28 Mar. 1766
Pođ. s'ovoga svita prim.
s. sakr. Kata domaćica
Bariše Lozića iz Vinice,
i bi ukop. u grob. viničkomu
od godina 40 in circa.
Naslov: 1766-03-30-2
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 19:37:34 poslijepodne
018-06 1766-03-30-2

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-06.png)

Pođe s'ovoga svita
Tomica kći Bariše
Bariše Lozića iz Vinice od god.
2. i ukop. ugrob. viničkom
Naslov: 1766-03-31
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 19:49:00 poslijepodne
018-07 1766-03-31

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-07.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-07.png)

Die 31. Mar. 1766.
Priminu s'ovoga svita
Anton Ćurković iz Vi-
nice brez sakramenata
i bi ubien iz puške, i
umroe odma i iskoe
misnika, ali i nie mogo
živa zateć od godin
60 i bi ukopan u grebiu
viničkomu † s.
Naslov: 1766-03-31-
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 19:52:12 poslijepodne
018-08

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-08.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/018-08.png)

Cvitak za † Antona Ćurkovića?
Naslov: 1766-04-07
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 20:01:29 poslijepodne
019-01 1766-04-07

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-01.png)

Die 7. Aplis. 1766.
Pođe s'ovoga svita Mar=
tin sin Stipana Matića
iz Vinice od god. 7., i bi
ukop. u grob. viničkomu †s.


Matić ili Marić?
Monogram na kraju?
Naslov: 1766-04-22
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 20:09:12 poslijepodne
019-02 1766-04-22

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-02.png)

Die 22. Aplis. 1766.
Pođe s'ovoga svita prim.
s. s. Petar Ćurkovića od godia
(id est de Viniza) 25. in circa,
i bi ukopan u grob. viničkomu
Naslov: 1766-05-11
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 20:15:44 poslijepodne
019-03 1766-05-11

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-03.png)

Die 11. Maij. 1766.
Pođe s'ovoga svita Maria
kći pok. Antone Ćurkovića
iz Vinice od godina 3. i bi
ukopana ugrob. viničkomu
Naslov: 1766-05-12
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 20:22:02 poslijepodne
019-04 1766-05-12

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-04.png)

Die 11. Maij. 1766.
Priminu s'ovoga svita Lov=
re Ćalića iz Vinice prim.
s. sakr. od godina 67. in circa
i bi ukop. u grob. viničkomu
Naslov: 1766-05-18
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 20:28:50 poslijepodne
019-05 1766-05-18

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-05.png)

Die 18. Maij. 1766.
Pođe s'ovoga svita prim.
s. sakr.Mio Ćurkovića iz
Vinice od godina 15. in circa, i
bi uko. u grob. viničkomu


15 ili 17?
Naslov: 1766-05-30-1
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 20:35:33 poslijepodne
019-06 1766-05-30-1

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-06.png)

Die 30. Maij. 1766.
Pri-iv s. s. prim.
s'ovoga svita Kata dom.
Iakova Ćurkovića iz Vi-
nice od godina 30. in circa
i bi ukop. u grob. viničkomu
Naslov: 1766-05-30-2
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 20:40:59 poslijepodne
019-07 1766-05-30-2

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-07.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-07.png)

Eadem
Priminu s'ovoga svita Io=
zip sin Antona Šapine iz
Roškapolja od 2. miseca i uko.
kod carkve S. Ivana
Naslov: 1766-07-18
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 20:46:23 poslijepodne
019-08 1766-07-18

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-08.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-08.png)

Die 18. Julij 1766
Pođe s'ovoga svita Antun
sin Ivana Šapine od ospica,
i bi ukopan kod carkve
s. Ivana od 3. miseca
Naslov: 1766-08-07
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 20:54:12 poslijepodne
019-09 1766-08-07

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-09.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/019-09.png)

Die 7. Augus. 1766
Priminu s'ovog svita pr.
s. s. Ioza dom. Ioze Ljubosov=
ljevića iz Roškapolja od go.
20 i bi uk. kod cark. S. Ivana
od ospica


Jȍza domaćica Joze Ljubosovljevića.
Naslov: 1766-08-09
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 21:03:26 poslijepodne
020-01 1766-08-09

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/020-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/020-01.png)

Die 9. Augus. 1766
Pođe s'ovoga svita Marko(?)
sin pok. Filipa Ljubosovlje
vića iz Roškapolja od ospi
ca primiv. s. sakr. od ispov
od godi. 19. in circa i bi uk.
kod carkve Svetoga Ivana
Naslov: 1766-08-14
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 21:09:43 poslijepodne
020-02 1766-08-14

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/020-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/020-02.png)

Die 14. Augus. 1766
Pođe s'ovoga svita na
bolji od ospica Tomica
kći Ioze Ljubosovljevića
iz Roškapolja od 8. miseci
in circa, i bi ukopana
kod carkve Svet. Ivana
Naslov: 1766-11-21
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 21:17:59 poslijepodne
020-03 1766-11-21

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/020-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/020-03.png)

Die 21. 9bris 1766.
Primin. s'ovoga svita
Nikola sin Križana xx
Višića od xx misec
dana i bi uk. kod cark. S. Ivana.


Monogram na kraju. Ne liči na Bono Maričević od Aljinića?
Naslov: 1767-01-20
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 21:25:50 poslijepodne
020-04 1767-01-20

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/020-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/020-04.png)

Die 20. Jann. 1767.
Priminu s'ovoga svita
na bolji Ružica kćer Iva=
na Bernardića iz Roška
Polja od godina 4?. in circa,
i ukop. kod carkv. S. Ivana
Naslov: 1766-12-20
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 21:33:23 poslijepodne
020-05 1766-12-20

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/020-05.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/020-05.png)

Die 20. xbris 1766.
Prim. s'ovoga svita
na bolji Iozip sin
Filipa Tustonjića
iz Roškapolja od xxxx
miseci 7. in circa, i bi uk.
kod cark S. Ivana


Monogram? Krstitelja?
† Tustonjić kod crkve ukopan, a upisan misec dana kasnije.
Naslov: 1767-02-20
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 21:42:51 poslijepodne
020-06 1767-02-20

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/020-06.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/020-06.png)

Die 20. Febr: 1767.
Priminu s'ovoga svita na bo.
Iozip sin Šimona Matka
iz Voikovića od 18. miseci i
bi ukop. u grob. Voicoviçcomu
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 21:50:09 poslijepodne
021-01 1766-11-25

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/021-01.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/021-01.png)

Dyie 25. 9bris 1766.
prim. s'ovoga svita Matia
kći Pavla Nevistića iz Voiko-
vića od iedan misec, i ukop:
u grobiu ?.


Monogram na kraju. U groblju kod crkve Sv. Ivana Krstitelja?
Naslov: 1767-02-20-2
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 21:57:31 poslijepodne
021-02 1767-02-20-2

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/021-02.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/021-02.png)

Die 20.Febr: 1767
Prim. Manda kćer Iakova
Šutte iz Voikovića od 5.
godina, i kopa: u grobiu SIK.

Naslov: 1767-02-26
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 22:04:40 poslijepodne
021-03 1767-02-26

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/021-03.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/021-03.png)

Die 26. Febr: 1767
Prim: s'ovoga svita ?
kćer Mariana Nevistića iz
Voikovića od 15. miseci, i bi
ukop: u grobiu voikoviČkomu
Naslov: 1767-03-27
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 22:10:56 poslijepodne
021-04 1767-03-27

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/021-04.png) (http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/021-04.png)

Die 27. Mar: 1767.
Prim: s'ovoga svita primiv
sveti sakr. od ispov: Marta
kći Šimuna Kolaka: od
godina 12 i uk: u grobiu SIK
Naslov: 1767-04-10
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 22:18:05 poslijepodne
021-05 1767-04-10

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/021-05.png)

Die 10. Aplis 1767.
Pođe s'ovoga svita na bolji
Antun sin pok. Ante
Bernardića iz Roškapolja
od miseci 8., i bi ukop
kod cark. svet: Ivana (SIK).

Naslov: 1767-05-21
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 22:27:56 poslijepodne
021-06 1767-05-21

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/021-06.png)

Die 21. Maij 1767.
Priminu s' ovoga svi. na
bolji primiv sve s. sakra:
Stipan Kolak, i bi ukop:
kod carkvke svetoga Ivana
od godina 70: in circa SIK.
Naslov: 1767-05-26
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 22:37:00 poslijepodne
021-07 1767-05-26

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/021-07.png)

Die 26. Maij 1767.
Pođe s' ovoga svita na bo
lji Ivan Sxxx Knezović
i primioьe svete Sacram:te
od godina 27. in circa, i bhi
u Kopan u grobju ovuchens.
Komu
Naslov: 1767-05-27
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 22:50:44 poslijepodne
022-01 1767-05-27

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/022-01.png)

Die 27. Maij 1767.
Brez Sacram.o pođe s'ovoga
svita Klara Mamića od go-
dina 65. i bhi u Kopana u greb
iu Viničkomu. Discolsit(?) ad(?) hoc(?)
vita non ob negligantiam (?) Parochi,
Sac(?) Suorum quid(?) niuarunt ad tu in
pis Vocavo Liu? ilarit? ?
?ad minime illam Vivam ?


?
Latinisti?
Naslov: 1767-09-13
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 23:01:43 poslijepodne
022-02 1767-09-13

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/022-02.png)

Die 13. 7bris 1767.
Spiritum suum purisimus redivit
Suo Cretori Rosa filia Josephi
Kolak, q?tatis Sua 5. Monsium, st Se
pulta fuit apud Ecclesiam Sancti
in Communi Cemeterio.


Ruža (Jozip) Kolak
Naslov: 1767-10-05
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 23:11:33 poslijepodne
022-03 1767-10-05

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/022-03.png)

Die 5. 8bris 1767.
Obiit in Domino Ursula uxor Ste=
phani Kraine. Munita fuit SS. Ecle.
Sacram. …Oršula udovica Satipana Krajine.

Latinisti?
Naslov: 1768-11-26
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 23:18:58 poslijepodne
022-04 1768-11-26

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/022-04.png)

Die 26. 9bris 1768.
Ex hac ad immortalem transi-
vit Vitam Mathiqus(?) filius Stepha
ni Kraine …


Matko (Satipan) Kraina
Naslov: 1768-03-02
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 23:27:57 poslijepodne
022-05 1768-03-02

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/022-05.png)

1768 Die 2. Martij
Immaculatum(?) Suum spiritum
redivit Suo Creatori infans filius
Antonis Mamich ex Vinicza eta-
tis Sua … Communi
Cemt. Sepultis


Neimenovani sin Ante Mamića?
Naslov: 1768-04-26
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 23:35:21 poslijepodne
023-01 1768-04-26

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/022-06.png)

1768. Die 26. Aprilis
Obiit in Domino MarSta kći
Simonis Kolak, etatis Sua 3. Mons.
Sepulta qua fuit in Com. Cemetario


023-01 022-06.png

Marta (Šimun) Kolak
Naslov: 1768-04-27
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 23:42:47 poslijepodne
023-02 1768-04-27

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/023-02.png)

1768. Die 27. Aprilis
Ad requiem Paradisi transivit
Blasius filius Elia, Ljubusouichic
etatis Sua 15. Diariem, et apud
Ecclesiam S. Joannis Sepultus.


Blaž (Ilija) Ljubusovičić
Naslov: 1768-05-27
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 23:50:16 poslijepodne
023-03 1768-05-27

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/023-03.png)

Andrija (Marko) Kelava
Naslov: 023-04 1768-06-09 [img]http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/023-04.p
Autor: glonga - 29 Kolovoz 2012, 23:54:18 poslijepodne
023-04 1768-06-09

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/023-04.png)

Anđa (Petar ?) Babić
Naslov: 1768-06-27
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 00:03:49 prijepodne
023-05r 1768-06-27

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/023-05r.png)

+ Revisum ultimo in prima
visitatione GiTi die 27.
Junij 1768. a me Fr. Mariano
Bogdanovich Ep. Echinensi
???? in Bosna (v.r.)
Naslov: 1768-07-30
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 00:10:10 prijepodne
023-06 1768-07-30

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/023-06.png)

Luca udovica Ivana Nevistića
Naslov: 1768-07-30
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 00:14:11 prijepodne
024-00 1768-07-30

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/024-00.png)

str. 24. nastavak str. 23.
Naslov: 1768-07-18
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 00:18:36 prijepodne
024-01 1768-07-18

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/024-01.png)

Pilip (Šimun) Babić
Naslov: 1768-08-18
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 10:02:39 prijepodne
024-02 1768-08-18

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/024-02.png)

1768 Die 18. Augusti
Immaculatum Spiritum Suum Suo
Creatori redidit Angela filia Fra=
nci Tustognich (æ)etatis Sua 11 men
sis Sepulta apud Ecclesiam Communis

Anđa (Franjo) Tustonjić 11 mj.
Naslov: 1768-08-21
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 10:39:01 prijepodne
024-03 1768-08-21

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/024-03.png)

… Elias filius Franci Saoich (Scioich?)… 9(?) anni
Naslov: 1768-08-25
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 10:48:31 prijepodne
024-04 1768-08-25

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/024-04.png)

… Helena filia Stephani Gliubusouich …  22 anni …

Helena, Jelena, Selena?
Naslov: 1768-09-10
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 10:56:41 prijepodne
024-05 1768-09-10

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/024-05.png)

… 10(?) 7bris … Matheus Curchouich in Villa Vinicza …  22 anni …
Naslov: 1768-09-18
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 11:02:36 prijepodne
025-01 1768-09-18

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/025-01.png)

… Joannes filius Josephi Kolachouich …  2 mensium …
Naslov: 1768-10-26
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 11:23:55 prijepodne
025-02p 1768-10-26

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/025-02p.png)

1768
Incepis este Parochus in
Rosco Pogie Fr Simon à
Seona
Die 26 8bris

Fra Šimun od Seone, (Filip Filipović)

»Heiligsprechungsprozesse


Simon a Seona
N: Philippus Philippovic - *1732, 30. Sep. / +1802, 9. Mai.
O: Franziskaner OFM
D: San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto, Italien
S: Ordensmann, Priester
B: 1875, 8. Juli
P: 1. Introd. 1875.
Can 551. «* (http://www.eab-paderborn.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&limitstart=20)

»Sedamdeset godina nakon smrti fra Šimuna Filipovića u Ripatransoneu je pokrenut obični informativni biskupijski proces za proglašenje blaženim. Godine 1875. taj je proces završen u dijelovima, tj. Super Fama Sancticatis in genere (o glasu svetosti općenito) i Super non cultu (postupak o neiskazivanju javnog i crkvenog štovanja sluge Božjega, budući da je to dozvoljeno samo blaženicima i svetima). Dana 30. rujna 1875. godine u Apostolskom vikarijatu u Bosni odobren je postupak Super virtutibus in specie (o pojedinim krijepostima i čudima). Bilo je to za apostolskog vikara fra Paškala Vujičića, i to iz razloga da dokazi koji su prikupljeni ne bi s vremenom propali. Godine 1876. Kongregacija za svete obrede ponovila je poziv bosanskome apostolskom vikaru da se pokrene postupak. Isti je poziv spomenuta kongregacija ponovila 1885. godine, prvomu vrhbosanskom nadbiskupu Josipu Stadleru. Međutim to nije nikada učinjeno.«* (http://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0imun_Filipovi%C4%87)
Naslov: 1769-02-03
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 11:38:57 prijepodne
025-03 1769-02-03

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/025-03.png)

Obiit ex hac vita in Dio
Dominica Glubesauich
munita SS-Ecc'e: fuit
Anno: circiter 100, et se
pulta in cemeterio suo.

Doma Ljubosović 100 godina (na priliku)
Naslov: 1769-02-05
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 11:49:56 prijepodne
025-04 1769-02-05

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/025-04.png)

Die 5. februa':
Obiit in Dio Matia Kolacouich
fuit Anno 12, et sepulta in suo.

Matija (Máca ž.) Kolak 12 god.
Naslov: 1769-02-19
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 12:12:22 poslijepodne
025-05 1769-02-19

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/025-05.png)

Die 19 februa
Decessit ex hac vita ad melio
rem Georgia Glubosauich
fuit Anno 7. et sepulta in suo

Jùrka Ljubosović 7 g

Pra Šime piše Ljubosavić.
Naslov: 1769-04-18
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 12:23:43 poslijepodne
025-06 1769-04-18

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/025-06.png)

1769 Die 18 Aprilis
Obiit in Dio Nicolaus Sapi
nouich ex Rasco Pogle mu
nitus (?)- SS-Ecclesie fuit
Anno? circiter 40, sep. in suo.

Nikola Šapina 40 g.
Naslov: 1769-05-09
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 12:32:33 poslijepodne
025-07 1769-05-09

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/025-07.png)

Obiit in Dio Rosa uxor
Philippus Tustunich ex
Rasco pogle munita (?)
-SS- E''ccslie fuit Anno
circiter 28 sepu': in su ce.

Rúža udovica Filipa Tustonjića 28 g.
Naslov: 1769-05-23
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 12:42:23 poslijepodne
025-08 1769-05-23

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/025-08.png)

Die 23. maij 1769
Obiit in Dio Elena Birchic
ex Rascho Pogle fuit Ann
90. munita oocis(?) -S-S Ecclesie
et sepulta in suo cemeterio

Jéla Birčić 90 g.
Naslov: 1769-05-27
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 12:49:52 poslijepodne
026-01 1769-05-27

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/026-01.png)

Die 27. maij 1769
Obiit in Dio Stephanus Glubosauich
ex Rascho Pogle muni obis(?) .SS. Eccle.
fuit Anno 40. et sepul: in suo ce.

Stipan Ljubosović 40 g.
Naslov: 1769-07-06
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 13:07:26 poslijepodne
026-02 1769-07-06

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/026-02.png)

Die 6.Julij 1769
Peruassus(?) fuenire(?) obiit
Michael Bagarich ex Rasco
Pogle fuit Anno circiter 30 sepu
ltum qua in suo cemeterio

Mijo Bagarić 30 g.
Naslov: 1769-10-12
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 13:17:56 poslijepodne
026-03 1769-10-12

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/026-03.png)

Die 12. 8bris 1769.
Obiit in Domino Joannes
Glubosauich ex Rosco Pogle mu':
omnibus -SS- Ecclesie, fuit Anno:
82. et sepul: in suo Cemeterio.

Ivan Ljubosović 82 g.

Pra Šime uporno piše Ljubosavić, a prvi put napisa Rosco.

omnibus (-SS- Ecc.) — kratica koja nedostaje u prethodnim upisima je od ovoga omnibusa
Naslov: 1769-10-17
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 13:30:00 poslijepodne
026-04 1769-10-17

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/026-04.png)

Die 17. 8bris 1769.
Obiit in Dno' Anna Perkouich ex
Uiniza muta omnibus -SS- Ecclie
fuit Anno 70 circiter fuit
sepulta in suo cemeterio eE.

Ana Perković 70 g. Vinica

Dno' — kratica od Domino. Jasno se vidi da nije i (Dio). U ranijim upisima također.
muta - munita
Ecclie - Ecclesiae
eE (eG) - ranije čitano kao ce. bi moglo bit nešto drugo ane skraćenica za cemeterio, barem prema ovom zapisu
Naslov: 1769-09-06
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 13:45:15 poslijepodne
026-05 1769-09-06

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/026-05.png)

Die 6. 7bris 1769.
Obiit in Dono' Magdalena Ke
lauich ex Uojkouichi 8 mensi
um puer. et sepulta in suo ea.

Màgda Kelava 8 m. Vojkovići

7bris ili 9bris - prema okolnim upisima prije 7bris
puer - odje vjerojatno pueri (puer.) - djeca
sepulta -> ž.
Naslov: 1769-09-08
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 13:51:08 poslijepodne
026-06 1769-09-08

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/026-06.png)

Die 8. 7bris
Obiit in Dno' Simon Sutich ex Uoi
kouichi puer 6 mensis, et sep
in suo proprio ceme.

Šimun Šutić 6 m. Vojkovići
Naslov: 1769-09-27
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 13:55:15 poslijepodne
026-07 1769-09-27

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/026-07.png)

Die 27. 7bris
Obiit in Dno' Jacobus Sutich ex
Uoikouichi puer 4 mensis:
et sepul: in suo c:

Jakov Šutić 4 m. Vojkovići
Naslov: 1769-12-04
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 14:09:34 poslijepodne
026-08 1769-12-04

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/026-08.png)

Die 4. Xbris
Obiit in Dno' Rosa uxor Tho-
me Chalich ex Uiniza mu
ta' obus':SS:Elesie. fuit
Anno' 60: circiter et sepul:
in suo cemeterio.

Nominativi za bázu
|isodat|ime|rel|relime|prezime|dob|dobjed|mjesto|zime|zrel|zrelime|zprezime|zmjesto|
|1769-12-04|Rúža|udovica|Tòma|Ćalić|60|g|Vinica|Rosa|uxor|Thome|Chalich|Uiniza|
Naslov: 1769-11-07
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 14:23:09 poslijepodne
026-09 1769-11-07

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/026-09.png)

Die 7. 9bris
Obiit in Dno' Joanna Ma
souich puela 2 Anor.

Ivanica Mašović 2 g.

Mašović > Mašić?
Naslov: 1769-11-20
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 14:28:05 poslijepodne
026-10 1769-11-20

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/026-10.png)

Die 20. 9bris
Obiit in Dno' Joannes Neuis-
tich puer unius Anni.

Ivan Nevistić 1 g.
Naslov: 1769-11-29
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 14:31:28 poslijepodne
026-11 1769-11-29

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/026-11.png)

Die 29. 9bris
Obiit in Dno' Joannes Matcouich
puer unius Anni.

Ivan Matković 1 g.
Naslov: 1769-11-09
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 14:35:51 poslijepodne
027-01 1769-11-09

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/027-01.png)

Die 9. 9bris
Obiit Dno' Elias Tustonich
puer 3 Annor. et sepul. in suo.

Ilija Tustonjić 3 g.
Naslov: 1770-05-13
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 15:21:24 poslijepodne
027-02 1770-05-13

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/027-02.png)

Die 13. mai 1770
Obiit in Dno¯: Blasius
Scarich ex Uiniza mu¯:
sacra¯: confe¯: et cominis:
fmi¯: anno 80 circiter
sepul¯: in suo cemeterio

Blaž Škarić 80 g. Vinica
Naslov: 1770-06-23
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 15:36:48 poslijepodne
027-03 1770-06-23

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/027-03.png)

Die 23. Junij 1770
Decessit ex hac vita ad
meliorem Catharina Murco_
uich ex Uiniza mu¯: ·S·
confesionis: fuit Anno 20
circiter, et sepulta in suo
cemeterio proprio.

Káta Murković 20 g. Vinica

Prema skenu nedvojbeno nije Marković. Mariević > Marević?
Naslov: 1770-06-25
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 15:47:39 poslijepodne
027-04 1770-06-25

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/027-04.png)

Die 25. Junij 1770
Obiit in Dono¯ Matheus
Barnardich ex Roho Po_
gle: mu¯: ·S· confesus alia
non habuit ob neg¯: glntia¯
sacra¯. fuit Anno 20 cir_
citer, et sepultus iz suo
seu comuni cemeterio

Mate Bernardić 20 g. Roško Polje
Naslov: 1770-07-09
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 15:58:33 poslijepodne
027-05 1770-07-09

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/027-05.png)

Die 9. Julij 1770.
Decesit ex hac vita ad me_
liorem Joannes Crajnouich
munitus o¯bus·SS· Ecc¯sie, fuit
Anno¯: 33 circiter, sepultu_
sque Apud ·S· Joanne¯ in Ro_
sco Pogle in suo proprio cem_

Ivan Krajina 33 g. Roško Polje
Naslov: 1770-07-10
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 16:06:42 poslijepodne
027-06 1770-07-10

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/027-06.png)

Die 10. Julij 1770
Decesit ex hac vita ad me_
liorem Rosa filia Thome
Baculich ex Rosco Pogle
fuit Ann 2; Et sep. in suo.

nom.
Rúža kći Toma Bakula 2 g. Roško Polje
Naslov: 1770-08-13
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 16:15:18 poslijepodne
028-01 1770-08-13

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/028-01.png)

Obiit in Dno¯ Gregorius
filius Stephani Nevistich
fuit ·6· mensis circiter
et sepu: in suo cem¯.


Grgo sin Stipan Nevistić 6 m.
Naslov: 1770-10-12
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 16:39:50 poslijepodne
029-01 1770-10-12

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/029-01.png)

Die 12. 8bris 1770
Debit Animam Suo Creatori
Marianus filius Laurencis
Kolacouich fuit Puer unius
Anni et sepultus in com¯. ceme¯.

nom.
Marijan sin Lovro Kolak 1 g.
Naslov: 1770-10-24
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 16:48:58 poslijepodne
029-02 1770-10-24

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/029-02.png)

Die 24. 8bris
Dormivit in Dno¯ Catharina
filia Michaelis Tustonich
ex Rosco Poglie, puela 3· An_
norum, et Sepulta in comu¯:
cemeterio, seu in suo pro¯:

nom.
Káta kći Mijo Tustonjić 3 g. Roško Polje
Naslov: 1770-12-22
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 16:54:17 poslijepodne
029-03 1770-12-22

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/029-03.png)

Die 22. Xbris 1770
Ob dormivit in Dno¯ Petrus
filius Marci Kolacouich
puer ·5· Anno¯: Circiter,
et sepultus in suo cem:

n.
Petar sin Marko Kolak 5 g
Naslov: 1770-12-23
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 16:59:40 poslijepodne
029-04 1770-12-23

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/029-04.png)

Die 23. Xbris 1770
Obiit in Domino Simon
Gasparouich puer 2 ru¯:
mensium, et sepultus
in comuni cemeterio. eg.

n.
Šimun Gašpar 2 m
Naslov: 1771-02-02
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 17:07:09 poslijepodne
029-05 1771-02-02

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/029-05.png)

Die 2 februa¯:
Decessit ex hac vita Joanna
filia Chistophori Tustanich
Puella 5· Annoru¯ et sepulta
in Proprio cemeterio

n
Ivanica kći Križan Tustonjić 5 g
Naslov: 1771-02-10
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 17:15:24 poslijepodne
csv
029-06, 1771-02-10, Ana, kći, Križan, Višić, 4, g,

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/029-06.png)

Die 10 februa¯:
Pie obiit Anna filia Chist_
ophori Uisich. Puella 4.
Annoru¯. et sepulta in suo
Proprio Cemeterio
Naslov: 1771-02-10-2
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 17:28:29 poslijepodne
csv
029-07, 1771-02-10-2, Ana, udovica, Marko, Ćalić, 30, g, Vinica,

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/029-07.png)

Die 10 febru¯:
Pie obiit Anna uxor
Marcij Chalich ex Uiniza
munita ·S· conffesis¯: fuit
Anno¯ 30· circiter, et sepulta
in suo cemeterio

Moguće je i čitanje prezimena Malić. Veliko M umjesto malog ch.

Maluša, Malin Dolac, Podzavelim
Sveti Ante na Malinu Docu / zvono ti je na rastovu kocu.
Naslov: 1771-02-22
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 17:34:46 poslijepodne
csv
029-08, 1771-02-22, Ivanica, kći, Mate, Kelava, 7, d,

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/029-08.png)

Die 22 febru¯:
Obiii in Dno¯: Joanna filia
Matthei Kelauich puer 7 die
rum· et sepu¯ta in suo eg.
Naslov: 1771-03-03
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 17:44:58 poslijepodne
csv
030-01, 1771-03-03, Marko, sin, Ivan, Bernardić, 1, g, Roško Polje,

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/030-01.png)

Die 3· marcij
Pie decissit ex hac vita ad melio_
rem Marcus filiu¯ Joannis
Barnurdich ex Roƒco Poglie
puer uniu∫ Anni, et sepultu∫
in poprio cemeterio
Naslov: 1771-03-10
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 17:53:08 poslijepodne
csv
030-02, 1771-03-10, Šima, kći, Jozip, Babić, 1, m, Roško Polje,

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/030-02.png)

Die 10 marcij
Pie obiit in ∂ono¯: ƒimona filia
Joƒephi Babich ex Roƒco Poglie
Puer uniuƒ menƒiƒ: et ƒep¯: in ƒuo¯:
Naslov: 1771-03-27
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 18:03:00 poslijepodne
csv
030-03, 1771-03-27, Mijo, sin, Marijan, Nevistić, 3, m, Vojkovići,

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/030-03.png)

Die 27· marcij
obiit in ∂no¯ michael filius
mariani neuiƒtich ex uojko_
uichi Puer 3 menƒium.
Naslov: 1771-03-28
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 18:08:47 poslijepodne
csv
030-04, 1771-03-28, Stjepan, sin, Lovro, Kolak, 1, g,

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/030-04.png)

Die 28· marcij
Pie obiit in ∂no¯ ƒtephanuƒ
filiuƒ Laurencij Kolakouich
Puer uniuƒ Anni circiter
et ƒepultuƒ in ƒuo cemeterio
Naslov: 1771-04-17
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 18:15:40 poslijepodne
csv
030-05, 1771-04-17, Jure, , , Marković, 1, m, Roško Polje,

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/030-05.png)

Die 17· Apriliƒ
Deceƒƒit ex hac vita a∂ meli_
orem Georgiuƒ marcouich
ex Roƒco Poglie: puer uniuƒ
menƒiƒ
Naslov: 1771-04-24
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 18:25:14 poslijepodne
csv
030-06, 1771-04-24, Jéla, , , Ćalić, 100, g, Vinica,

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/030-06.png)

Die 24· Apriliƒ
Evolevit ex ac vita a∂ me_
liorem Elena chalich ex
uiniza: munita ·∫· confe¯: et
comunioniƒ, fuit Ann¯ 100
circiter; et ƒepulta in ƒuo eG.
Naslov: 1771-04-25
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 18:33:08 poslijepodne
csv
030-07, 1771-04-25, Toma, , , Lučić, 70, g, Vinica,

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/030-07.png)

Die 25· Apriliƒ
obiit in ∂no¯: Thomaƒ Lu
cƒich ex uiniza muni¯: ·∫·
con¯eƒes comuniniƒ· fuit Anno¯
70 circiter, et  ƒepultuƒ in ƒuo¯.
Naslov: 1771-04-29
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 18:50:19 poslijepodne
csv
030-08, 1771-04-29, Magdalena, , , Nevistić, 3, t, Roško Polje,

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/030-08.png)

Die 29· Apriliƒ
migravit ex vita a∂ meliorem
magdalena Neuiƒstich ex
Roƒco Poglie, puer nibus
Ebdomados, et sepulta in
proprio cemeterio
Naslov: 1771-03-10
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 18:57:32 poslijepodne
csv
031-01, 1771-03-10, Ilija, , , Laštro, 8, m, Vinica,

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/031-01.png)

Die 10 marcij
migravit ex hac vita a∂ me_
liorem Elias Laƒtrich puer
8· menƒiu¯ ex uiniza et
ƒepultuƒ in suo eE.
Naslov: 1771-05-10
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 19:04:03 poslijepodne
csv
031-02, 1771-05-10, Rúža, , , Šapina, 2, m, Roško Polje,

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/031-02.png)

Die 10 maji.
obiit in ∂no¯ Roƒa ƒapinouich
ex Roƒco Poglie puer 2 ru¯
mensium· et sep¯. in suo:
Naslov: 1771-05-17
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 19:13:54 poslijepodne
csv
031-03, 1771-05-17, Ivanica, , , Mrnjić, 1, m, ,

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/031-03.png)

Die 17· maji.
obiit Joanna marnich pu_
er uniuƒ menƒiƒ et ƒep et ƒuo.
Naslov: 1771-06-13
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 19:22:36 poslijepodne
csv
031-04, 1771-06-13, Nikola, , , Kelava, 60, g, Vojkovići,

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/031-04.png)

Die 13· Junij 1771
Euolaiut ex hac vita a∂ me_
liorem Nicolauƒ Kelauich
munituƒ ob¯uƒ ·∫∫· Ecc¯ie:
fuit Anno¯: circiter: 60: eƒt
ƒepultuƒ in cemeterio proprio
uojkiouichi
Naslov: 1771-07-20
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 19:39:06 poslijepodne

031-05p 1771-07-20

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/031-05p.png)

Incipi a∂ministra¯o F· Ste,,
phani Batnich 1771 Die 20 Ju,
lij

Fra Satipan Batinić se potpisa kao Batnić ili Batrić. Krasopisom.
Naslov: Odg: 1771-07-20
Autor: glonga - 30 Kolovoz 2012, 23:49:45 poslijepodne
031-05p 1771-07-20

Fra Satipan Batinić se potpisa kao Batnić ili Batrić. Krasopisom.
Nije. Što ti je čitanje s predumišljajem?

Batvić, daklem, fra Stjepan Batvić. Iz avijona se vidi. Batvich.
Naslov: 1771-08-02
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 09:52:08 prijepodne
031-06 1771-08-02

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/031-06p.png)

Die 2 circiter Augusti 1771
Transiit a∂ celebritatem Angelorum
puer Ioannes Filius Iocahi Oma_
zich ex Viniza Annor eratis 5
circiter et sepultus e' in crmeterio communi

Ivan sin Jokan(?) Omazić 5 g Vinica
Naslov: 1771-09-15
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 10:54:57 prijepodne
031-07 1771-09-15

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/031-07.png)

Die 15 7bris 1771
Evolavit ex hac lacrijmaru¯ Vallo
ad querandum. Angeloru¯ Cante?ti?m
puella Ioanna Filia Laurentij perkov
ich ex Vinica …
sepulta est in cemeterio comuni illius villa

Ivanica kći Lovro Perković 1 g Vinica

Valjda će se nać netko komu bolje ide čitanje ovakvog rukopisa s dodatnim mrljama od tinte s druge strane lista (to se navodno da maknut grafičkim alatima).
Meni su čitkiji "neuredniji" i "ružniji" rukopisi od ovakovih.
Naslov: 1771-09-22
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 11:10:01 prijepodne
031-08 1771-09-22

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/031-08.png)

Die 22 7bris 1771
Obiit in Domino Simeon Lastro munitus
omnibus ne∫¯aris Sacramentis per
Presbijterum D. Antonium Tustanich ?,
nullus tamen illi astitit monenti ex
sacerdotibus ex madvertentia ? uto?
andium mulpabici suoru Annor circi
ter 85 et  sepultus est in commi illius pagi

Šimun Laštro 85 g

Prijepis je vrlo smrljan.
Pojavljuje se don Ante Tustanić (nije Tustonjić). Je li ovo prvi put? Ne piše da je kapelan neke kapelanije, više kao kapelan - pomoćnik župnika.
Naslov: 1771-10-14
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 11:16:56 prijepodne
032-01 1771-10-14 Šimun sin Nikola Lozić 12 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/032-01.png)

Die 14 8bris 1771
Submersus obiit Suie Sacra
mentis Simeon Lozich ex Vinicza Filius Nico_
lai Lozich annoru¯ 12 circiter et Sepultus e¯ in
cemeterio Commi¯ illius villa

Zapis za bazu. Prvi redak upisa. Ne mora bit razgodak, može i bjelina bit razgodak između polja u slogu.
Naslov: 1771-10-15
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 11:27:15 prijepodne
032-02 1771-10-15 Marko sin Bartul Perković 15 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/032-02.png)

Die 15 8bris 1771 transpositio vera
Obiit munitus omnibus ne∫ariis, quo po_
tuit habere, Sacramentis d Marcus Filius
Bartholomei Perkovich ex Vinicza annor¯
circiter 15 e Sepultus e¯ in cemeterio Commi¯.
Naslov: 1771-10-17
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 11:32:48 prijepodne
032-03 1771-10-17 Mate sin Bartul Perković 22 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/032-03.png)

Die 17 8bris 1771
Obiit in Dno Matheus Filus Bartholomei
Perkovich ex Vinicza munitus omnibus
ne∫ariis annor¯ circiter 22 e¯ Sepultus in
cemeterio illius villa.
Naslov: 1771-10-22
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 11:41:16 prijepodne
032-04 1771-10-22 Vinka kći Marko Mamić 9 m Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/032-04.png)

Die 22 8bris
Obiit Lavari Cum Angelis Vitis filia Marci
Mamich ex Vinicza et Sepulta est in ceme_
terio illus ville mensium circiter 9

Živka?
Naslov: 1771-10-25
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 12:01:43 poslijepodne
032-05 1771-10-25 Káta kći Ivan Ćalić 2 m Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/032-05.png)

Die 25 8bris 1771
Sublata est infantula Chatarina de hoc
mundo ut in eternu¯ viveret cum Xto
Filia Joannis Chalich ex Vinicza et Sepul_
ta in Cemeterio illius ville 2 circiter me_
nsium
Naslov: 1771-10-19
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 12:14:21 poslijepodne
032-06 1771-10-19 Ìlka kći Pavao Nevistić 13 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/032-06.png)

Die 19 8bris 1771 numerus Vus¯ Sed postpositus
Desiit vivere in mundo ut nicipiat resuore
cum Kta¯ Puella Elia Filia Pauli Neuistich
unius anni et mensis circiter Sepulta est
in cemeterio apellato S Joannis penes divuta
Ecclesiam
Naslov: 1771-10-01
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 12:31:06 poslijepodne
032-07 1771-10-01 Ivan sin Ante Kelava 8 m Vojkovići

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/032-07.png)

Die 1 circiter 8bris 1771
Baptizavit F Stephanus Batur
Exisit Imacculatum Spiritum infans Joannes
Filius Antonij Kelavich ex Vojkouichi 8
mensis circiter et sepultus est in ceme_
terio illius villæ.

Precrtani Stipan Batur, mášila se pratrina za krivu knjigu. Dobro da je. Ovi Baturi su nestali iz Imote AFAIK. Vidi online popis Studenčana u Zadvarskom zbjegu* (http://www.kucice.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=232:popis-izbjeglikih-obitelji-nastanjenih-u-selima-kuie-svinie-i-slime-iz-1686g&catid=32:iz-povjesti-sela-upe-i-kraja&Itemid=79). Lino potezat prašne libre.
»9. Mate Batur - 18
13. Mijo Batur - 12«

baptīzāvit - third-person singular perfect active indicative of baptīzō

Ne nije tako. "Krstio je fra Satipan Batvić…" Ne piše Batur, već Batvi(ć).
Naslov: 1771-11-13
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 12:45:16 poslijepodne
032-08 1771-11-13 Ivanica kći Toma Lučić 30 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/032-08.png)

Die 13 9bris 1771
Confortato omnibus Sacramentis uni
Chatolico ne∫sariis pie obiit Ioanna Filia
Thoma Luçich ex Vinicza et Sepulta est in
Cemeterio illius ville Commi¯ etatis 30 circiter
Naslov: 1771-11-28
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 12:51:38 poslijepodne
032-09 1771-11-28 Ivan sin Stanko Tustonjić 40 d Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/032-09.png)

Die 28 9bris 1771
Emisit Spiritum immaculatu¯ Ioannes in_
fantulus 40 dier¯ Filius Stanislai Tustonich
ex Roskopoglie e¯ Sepultus est in cemeterio
penes Eccam¯ S. Joannis Baptistæ
Naslov: 1771-12-28
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 12:58:45 poslijepodne
032-10 1771-12-28 Bóže sin Mate Bernardić 1 d

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/032-10.png)

Die 28 Xbris 1771
Eadem die quo incepit vivere mundo (?)
pie mancudo(?) vivere Xta Natalis Filius
Mathei Barnardich et sepultus in commi¯ illius
villa
Naslov: 1772-01-11
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 13:12:40 poslijepodne
033-01r 1772-01-11

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/033-01r.png)

+ Revisum ultmo¯ fuit
à me f. Andrea Rebich
Die 11· Jan: 1772. ellmi¯
D. Mariuni Bogdnovich
Eppi¯· delegto Legtmo¯ (v.r.)

Revizor fra Andrija Rebić zakoniti zastupnik biskupa Marijana Bogdanovića.

D. Mariuni Bogdnovich - D. - gospodin. Franjevac i prema HFBL-u* (http://public.carnet.hr/ofm/HFBL.html).
Naslov: 1772-01-24
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 13:38:29 poslijepodne
033-02 1772-01-24 Nikola Lozić 50 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/033-02.png)

Munitus o¯ibus ne∫sa¯riis pie ut
creditur obiit Nicolaus Lozich
ex Vinicsa Annoru¯ circiter 50 et
Sepultus in Cœmeterio illius Pagi
munitus autem fuit Sacramentis
et Confortatus in aq meu dre.¯ Stepha_
no Batvich Parocho
Naslov: 1772-01-24
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 13:43:55 poslijepodne
033-03 1772-02-24 Lovre sin Toma Šiško 4 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/033-03.png)

Die 24 Feb: 1772
Evolavit gustare Consortium Ange_
lorum Laurentius Filius Thoma
Siskich ex Vinicza An'orum 4 et mensio
et Sepultus est in cemeterio illius villa
Naslov: 1772-02-29
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 14:01:26 poslijepodne
033-04 1772-02-29 Mágda kći Ilija Škare 2 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/033-04.png)

Die 29 Feb: 1772
Cucurrit in cælum ?niusq inficiatur
in terra Magdalena filia Eliæ Skarich
ex vinicza Annoru' 2 circit: et Sepulta
est in cæ`terio Com'i illius pagi

1772.? prijestupna godina?
Naslov: 1772-02-28
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 14:17:49 poslijepodne
033-05 1772-02-28 Anđa kći Ilija Škare 5 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/033-05.png)

Die 28 Feb:
abiit letani(?) cum Angelis Angela Filia
Elie Skarich ex Vinicza Annoru' circiter
5 et sepulta est in cemeterio illius villa
Naslov: 1772-03-02
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 14:24:46 poslijepodne
033-06 1772-03-02 Petar sin Ilija Škare 8 m Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/033-06.png)

Die 2 Martij
Renatus Sacro fonte post 8 menses
desiit vivere mundo incipiendo sibi
Petrus Filius Elie Skarich ex vinicza
et sepultus est in cemeterio com'ni
Naslov: 1772-03-09
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 14:36:08 poslijepodne
033-07 1772-03-09 Páva udovica Mate Lučić 60 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/033-07.png)

Die 9 Martij
Roborata omnibus Sacramentis
ne'sariis uni Chatolico cui etiam
morienti Astitit D Antonius Tustonich
Paula uxor Mathei Luçich ex vinicza
Annoru' 60 circiter et sepulta est in
cemeterio illius villa — Sacramentis
autem munita fuit partim a F. Ste_
phano Batvich partim a D. Antonio
Tustonich
Naslov: 1772-05-16
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 14:43:39 poslijepodne
033-08 1772-05-16 Jȍza kći Ivan Bernardić 2 d

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/033-08.png)

Die 16 Maij 1772
Diceƒit ex hac valle infantula
Josepha Filia Joannis Barnardich et se_
pulta est in cem: Com: illius villa
Naslov: 1772-05-09
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 14:56:44 poslijepodne
034-01 1772-05-09 Jozo sin Andrija Lozić 1 d Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/034-01.png)

Die 9 Maij 1772
Cucurrit intrare in regno regnum Ce_
lorum an:epvum implicamestis ¿
detrieatur ¿ infans Josephus Filus
Andreæ Lozich ex vinicza et sepultus
in cœmeterio Comm¯i illius
Naslov: 1772-05-06
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 15:08:48 poslijepodne
034-02 1772-05-06 Jure sin Nikola Nevistić 3 g

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/034-02.png)

Die 6 Maij 1772 hoc posposio ex neg_
ligentia suoru'
Obiit infans Georgius Filius Nico_
laus Nevistich, quem apreƒit mater
in cunabulis volens ablattare
3 septum anorum et sepultus in ce_
meterio comm¯i.
Naslov: 1772-05-01
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 15:17:22 poslijepodne
034-03 1772-05-01 Nikola sin Stipan Krajina 3 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/034-03.png)

Die 1 Maij 1772
Evolavit ex hoc ¿ Puer
infans Nicolaus Filius Stephani
Krainovich ex rosko-poglie 3 cir_
citer mensium et sepultus in cœmetar…
Naslov: 1772-06-17
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 15:36:59 poslijepodne
034-04 1772-06-17 Ante - - Radoš 60 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/034-04.png)

Die 17 Junij 1772
Munitus o¯ibus Sacramentis qua po_
tuit accipere partim a Parocho, partim
asocio ejusdem desiit ex longa ¿ infirmi_
tate ¿ vivere Antonius Radoƒ ex Rosko-po_
glie et sepultus est in cemeterio penes Ecle_
siam S Joannis Baptistæ annor' circiter 60
Naslov: 1772-08-02
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 15:43:43 poslijepodne
034-05 1772-08-02 Marko sin Lovro Lučić 2 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/034-05.png)

Die 2 Augus 1772
Cucurrit ad cælum infans Marcus Filius
Laurentij Luçich ex vinicza Annorum circi_
ter 2 et sepultus in cemet illius villæ
Naslov: 1772-07-07
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 15:50:33 poslijepodne
034-06 1772-07-07 Ivanica kći Ivana Jurčević 3 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/034-06.png)

Die 7 Julij 1772
Diƒceƒit ex hoc ¿ Joanna Filia Joa_
nnis Jurçevich ex Vinicza Annorum circiter
3· et sepulta est in cæm: illius villæ.
Naslov: 1772-08-07
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 16:02:05 poslijepodne
034-07 1772-08-07 Jùrka kći Grgo Mamić 2 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/034-07.png)

Die 7 Augus:
Obit infantula Georgia Filia Gregorij Mamich
ex vinicza annorum circiter 2 et sepulta est
in cæm¯i illius villa.
Naslov: 1772-09-15
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 16:11:11 poslijepodne
034-08 1772-09-15 Oršula kći Stipan Višić 2 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/034-08.png)

Die 15 7bris 1772·
abiit Letani cum Angelis infantula
urƒula Filia Stephani Visich ex Roƒko
poglie annorum circit' 2 et sepulta
est in cemet. S· Joannis Baptistæ
Naslov: 1772-09-20
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 16:17:24 poslijepodne
034-09 1772-09-20 Ivan sin Stipan Višić 10 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/034-09.png)

Die 20 7bris 1772
obiit infans Joannes Filius Stephani Visich
ex Roƒkopoglie 10 mensium circiter
et sepultus est a∂ S· Joannes Baptistam
in eadem villa.
Naslov: 1772-09-26
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 16:23:17 poslijepodne
035-01 1772-09-26 Ilija sin Jozip Babić 3 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/035-01.png)

Die 26 7bris 1772
obiit infans Elias Filius Josephi
Babich ex Roƒkopoglie 3 mensium cir_
citer et sepultus est in cœm: illius villa
Naslov: 1772-09-27
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 16:30:50 poslijepodne
035-02 1772-09-27 Ilija sin Ivan Kelava 4 m Vojkovići

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/035-02.png)

Die 26 7bris
Obiit infans Elias Filius Joannis
Kelavich ex Vojkovichi 4 men_
sium et sepultus est in cœm: illius villæ
Naslov: 1772-10-06
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 16:35:43 poslijepodne
035-03 1772-10-06 Jure sin Ante Kolak 6 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/035-03.png)

Die 6 8bris
Obiit infans Georgius Filius
Antonij Kolakovich ex Roskopoglie
6 mensium circit: et sepultus est in
cœm: com. illius villæ.
Naslov: 1772-10-12
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 17:20:22 poslijepodne
035-04 1772-10-12 Barbara kći Franjo Tustonjić - m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/035-04.png)

Die 12 ejusdem
Obiit in cœlum Barbara infantula
Filia Fraciƒci Tustanich ex Rasko-po_
glie et sepulta est in cœm: illius villa

infans/infantula - što stavit u bazu za dob ako nije navedena? (m) - mjeseci i (-) za broj mjeseci.
Naslov: 1772-10-18
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 17:33:28 poslijepodne
035-05 1772-10-18 Anđa kći Jozip Kolak - - Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/035-05.png)

Die 18 ejudem
Emisit purum ¿ ¿ vitum Angela
Filia Josephi Kolakovich ex Rosko_
poglie et sepulta est in com· illius ce_
¯to.
Naslov: 1772-10-19
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 17:40:11 poslijepodne
035-06 1772-10-19 Stipan sin Stanko Bagarić 3 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/035-06.png)

Die 19 ejuƒdem 1772
Transiit ex hoc mortali naufragis Ste_
phanus Filius Stanislai Bagharich
ex Rasko-poglie 3 Annoru' et sepultus
est in cœm: illius villæ.
Naslov: 1772-09-01
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 18:26:05 poslijepodne
035-07 1772-09-01 Máca kći Jure Vlajčić 1 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/035-07.png)

Iƒsti martui?tnius
lati Sunt phapopter¿ neceƒitem
ut? eqvunh ¿¿¿

Die 1 7bris 1772
Evolavit in cœlum Mathia Filia
Georgi Vlaiçich ex Viniza et
sepulta est in cœm: Com. illius villa
An: unius circiter.
Naslov: 1772-09-06
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 18:32:34 poslijepodne
035-08 1772-09-06 Mate sin Ante Lozić 1 m Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/035-08.png)

Die 6 7bris 1772
Obiit infans Matheus Filius Antonij
Lozich ex Vinicza unius mensis cir:
et sepultus in cœm· Com illius vi(lla)
Naslov: 1772-09-08ß
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 19:57:31 poslijepodne
035-09 1772-09-08 Križan sin Andrija Jurčević 2 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/035-09.png)

Die 8 7bris 1772
Obiit infans Christophanus Fili
us Andreæ Jurçevich ex vinicza
et Sepultus est in cœm: ilius villæ
Duorum annoru' circiter.

Cristophorus - Križan, što ćemo s Christophanusom? Isto.
Naslov: 1772-09-10
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 20:04:53 poslijepodne
036-01 1772-09-10 Jáka kći Andrija Jurčević 1 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/036-01.png)

Die 10 7bris 1772
Obiit Jacoba Filia Andreæ Jurçevich
Ex vinicza anni unius et Sepulta est in
cœm: illius villæ.

Joanna - dosad Ivanica, primandurit sve u pučko - Íva.
Jacoba - dosad Jakovica, priportat sve u pučko Jáka.
Naslov: 1772-10-17
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 20:17:25 poslijepodne
036-02 1772-10-17 Íva kći Ivan Jurčević 9 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/036-02.png)

Die 17 8bris 1772
Obiit Roƒa Filia Joannis Giurçeuich
ex vinicza annoru' 9 circiter Sine
Sacramenti propter concurentia ¿
actenius ¿ nihil ¿ noi. ¿ et sepulta est in
cœm: illius villæ.
Naslov: 1772-10-23
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 20:27:57 poslijepodne
036-03 1772-10-23 Káta kći Petar Matković 6 g Vojkovići

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/036-03.png)

Die 23 8bris 1772
Evolavit ad aliam vitam Chata_
rina filia Petri Matkovich ex voj_
kouichi annoru' circit' 6 Sine
Sacerdote ob negligentia'
suoru' et sepulta est in cœm: illius villæ
Naslov: 1772-10-28
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 20:45:55 poslijepodne
036-04 1772-10-28 Ana - - Ćalić - - Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/036-04.png)

Die 28 8bris 1772
In Senectuti bona obiit ¿ Anna
Chalich ex Uinicza quamnis ¿ pro tunc ¿
non ---- percepevit ¿ Sacramenta
tamen ¿ ante 10 dies circiter fuit Con_
feƒsa et Comunicata -------
------ et  sepulta est in cœm:
illius villæ

Senectuti bona - kako s tim u bazu. 100 g? Dodat polje za opisnu starost?
Naslov: 1772-11-06
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 20:52:32 poslijepodne
036-05 1772-11-06 Mijo sin Mijo Bagarić 3 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/036-05.png)

Die 6 9bris 1772
Obiit Michael filius Michaelis Bagarich
ex Razkopoglie et Sepultus in cœem illius
villæ penes Ecl¯am annoru' circit 3.
Naslov: 1772-11-07
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 20:59:06 poslijepodne
036-06 1772-11-07 Janja kći Ivan Bernardić 6 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/036-06.png)

Die 7 9bris 1772
Obiit Agnes Filia Joannis Barnardi_
ch ex Roscopoglie 6 annoru' circ. muni_
ta, confesione et sepulta est penes
E¯lam S· Joannis (?)
Naslov: 1772-11-13
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 21:07:39 poslijepodne
036-07 1772-11-13 Križan sin Marijan Ćalić 7 m Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/036-07.png)

Die 13 9bris 1772
Obiit infanƒ Christophorus Filius Ma_
riani Chalich et Sepultus est in
cœm: illius villæ 7 mensiu' circiter
Naslov: 1772-11-13
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 21:15:00 poslijepodne
036-08 1772-11-13 - sin Šimun Ćalić 2 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/036-08.png)

Die 18 circiter 9bris
Obiit infanƒ Filius Simeonis Cha_
lich ex Vinicza annoru' circiter
2 et Sepultus est in cœm: com: illius
villæ.
Naslov: 1772-11-24
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 21:30:45 poslijepodne
037-01 1772-11-24 Ivan sin Petar Ćatipović 1 t Dicmo

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/037-01.png)

Die 24 9bris 1772
Obiit infanƒ Joannes Filius Petri
Chatipovich ex Dicmo nunc in
Roscopoglie unius Septimane'
Et Sepultus est in cœm. illius villæ
penes Ecl¯am S· Joanniƒ
Naslov: 1772-11-27
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 21:41:21 poslijepodne
037-02 1772-11-27 Máca udovica Jure Jurčević 70 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/037-02.png)

Die 27 9bris
Obiit in bona Senectute munita
Sacram: quœ potuit vite Suƒci(?) per e
(?) Stephanus Batvich· Mathia uxor
Georgis Jurçeuich ex vinicza Annor'
70 circit: et Sepulta est (?) in
cœem: com. illius villæ.

bona Senectute = Annor' 70 circit:
pa i je.
Naslov: 1772-11-27
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 21:48:05 poslijepodne
037-03 1772-11-27 Stipan sin Lovre Kolak - - Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/037-03.png)

Die 30 9bris
Obiit infans Stephanus Fili_
us Lovrentij Kollakovovich ex
Roscopoglie et sepultus est
penes Ecl¯am S· Joannis Bap: Loci.
Naslov: 1772-12-26
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 21:56:54 poslijepodne
037-04 1772-12-26 Bóže sin Mate Bernardić 1 d Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/037-04.png)

Die 26 circiter Xbris
Obiit infans Natalis Filius Mathei
Barnardich unius Diei ex Rosco_
poglie et sepultus est in cœem·
penes Ecl¯am S· Joannis Baptistæ

(26 circiter Xbris)! Bóže < Božić.
Naslov: 1772-12-29
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 22:13:06 poslijepodne
037-05 1772-12-29 Stipan sin Ante Lučić 78 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/037-05.png)

Die 29 Xbris 1772
Obiit Sacramentis pœnio' et
extremo' unctioniƒus muni_
tus a Pr¯e Stephano Batvich
Stephanus Filius Antonij
Luçich ex Vinicza et sepultus
est in cœm: illius Villa. Anno_
rum circiter 78· op eode. epulsus (?)
Naslov: 1773-01-12
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 22:19:16 poslijepodne
037-06 1773-01-12 Mijo sin Ivan Jurčević 3 m Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/037-06.png)

Die 12 Jan: 1773
Obiit infans Michael Filius Joa_
nnis Jurçeuich ex Uinicza 3 men_
sium et sepultus est in cœm: illius
villæ
Naslov: Odg: 1772-10-17
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 22:32:27 poslijepodne
036-02 1772-10-17 Íva kći Ivan Jurčević 9 g Vinica

Die 17 8bris 1772
Obiit Roƒa Filia Joannis Giurçeuich
036-02 1772-10-17 Íva kći Ivan Đurković 9 g Vinica
Giurkouich, nije Churkouich, isti je rukopis, nije Jurković - Iurkouich.
Naslov: 1773-01-19
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 22:45:28 poslijepodne
037-07 1773-01-19 Jéla udovica Ivan Đurković 75 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/037-07.png)

Die 19 Jan:
Amnis et langvens tandem efoluit(?)
debitum (?)nise, ante septi_
manem conƒeƒa tamen. Helena
uxor Joannis Giurkouich e ui_
nicza Annoru' 75 circit. et sepu_
lta et a sacerdote in cœm: com.
illius villæ
Naslov: 1773-01-30
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 23:00:26 poslijepodne
038-01 1773-01-30 Lúca udovica Ivan Ljubosović 45 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/038-01.png)

Die 30 Jan: 1773
Evoluit debitum universe Carinis(?) Luiza
Lucia uxor Joannis Gliuboƒsovich ex Ros_
copoglie uƒpesto(?) sacramento de
intentiæ e etreinæ(?) unctionis(?) Annoru'
45 circit et sepulta est in cœm com illius
Naslov: 1773-02-15
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 23:06:32 poslijepodne
038-02 1773-02-15 Ivan sin Ante Kelava 15 d Vojkovići

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/038-02.png)

Die 15 Feb: 1773
Obiit infans Joannes Filius Antonij
Kellauich ex Vojkouichi æetatis 15
dierum et sepultus in cœm: illius
villæ
Naslov: 1773-03-04
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 23:19:54 poslijepodne
038-03 1773-03-04 Jȍza kći Bartul Tustonjić 1.5 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/038-03.png)

Die 4 Martij
Obiit infans Josepha Filia Bartho_
lomei Tustanich ex Roscopoglie
unius mensis et medii et sepultus(!)
est in cœm, com: illius villæ pe_
nes Eccl¯am S· Joannis
Naslov: 1773-03-23
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 23:27:06 poslijepodne
038-04 1773-03-23 Mate sin Marijan Nevistić 1 m Vojkovići

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/038-04.png)

Die 23 Martij
Obiit infans Mathias Filius Maria_
ni Nevistich ex Vojkovichi. unius
mensis et sepultus est in cœm: com:
illius villæ
Naslov: Odg: 1771-08-02
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 23:32:52 poslijepodne
031-06 1771-08-02

puer Ioannes Filius Iocahi Oma_
zich ex Viniza Annor eratis 5
circiter et sepultus e' in crmeterio communi

Ivan sin Jokan(?) Omazić 5 g Vinica
031-06 1771-08-02 Ivan sin Jakov Omazić 5 g Vinica
Iacobi, Jacobi
Naslov: 1773-03-24
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 23:41:18 poslijepodne
038-05 1773-03-24 Nikola sin Jakov Šapina 3 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/038-05.png)

Die 24 Martij 1773.
Obiit infans Nicolaus Filius Jaco_
bi Sapina ex Roskopoglie 3 men_
sium circiter et sepultus est in cœm:
ad S· J(o)anem
Naslov: 1773-06-17
Autor: glonga - 31 Kolovoz 2012, 23:52:54 poslijepodne
038-06 1773-06-17 Filip sin Jozo Radoš 2 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/038-06.png)

Die 17 Junij 1773.
Obiit infans Phillipus Fili_
us Josephi Radoseuich ex Ros
kopoglie ? 2 mensiu' circiter
et sepultus est penes S· Joanne'.
Naslov: 1773-06-14
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 00:00:07 prijepodne
038-07 1773-06-14 Ante - - Lučić 60 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/038-07.png)

Die 14 Junij 1773.
Munitus omnibus Sacramentis
pie obiit Antonius Luçich ex
Uinicsa Annoru' circiter 60 et Se_
pultus est in cœom· com illius villæ
percepit autem Sacramenta a fra
Stephano Batvich Parocho.
Naslov: 1773-04-23
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 00:15:15 prijepodne
038-08 1773-04-23 Pava sin Ivan Ljubosović 2 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/038-08.png)

Die 23 circiter Aprilis
Obiit infans Paulus Filius Joa_
nis Gliabuschouich ex Roskopoglie
et sepultus in cœm: com. (?)
(?) 2 mensium.
Naslov: 1773-07-06
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 00:26:15 prijepodne
039-01r 1773-07-06

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/039-01r.png)

+ Revisum ultimo in
Prima nostra Can¯ca Genti
Visitatione die 6. Julii 1773.
a me Fra.' Marco Dobretich
Epis¯po Eretrianensi, et Vic¯o
Apost¯co in Bosna ottoma'(na)
Naslov: 1773-06-14
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 10:11:10 prijepodne
039-02 1773-06-14 Ante - - Lučić 60 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/039-02.png)

Antonius Luçich Uinicza A 60 … F. Stephano Batvich Parocho
(munitus omnibus s)
Naslov: 1773-06-05
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 10:15:34 prijepodne
039-03 1773-06-05 Nikola sin Mate Lozić 25 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/039-03.png)

Nicolaus filius Mathæi Lozich A 25 Uinicza
Naslov: 1773-07-26
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 10:35:02 prijepodne
039-04 1773-07-26 Ìlka kći Augustin Tustonjić - - -

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/039-04.png)

Elias nupqo Illiana filia Augustini Tustonich
Naslov: 1773-08-08
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 10:39:20 prijepodne
039-05 1773-08-08 Ilija sin Augustin Tustonjić - - Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/039-05.png)

infans Elias filius Augustini Tustonich … Roskopoglie
Naslov: 1773-08-27
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 11:02:03 prijepodne
039-06 1773-08-27 Andrija sin Nikola Vlajčić 17 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/039-06.png)

Die 27 Augusti
Obiit o¯ibus Sacramentis munitus
Andreas filius Nicolai Vlaiçich ex Uini_
cza, cui monenti astitit D. Marti_
nus Jurçevich qui etiam eide'
San¯ta Contulit Annorum 17 circit
et Sepultus est in cœem. com:
illius villæ

(etiam… contulit) 27.8.1773. don Martin Jurčević. Posljednji arvatičar na roškoj župi? Umitnik kasne pričke arvatice? Umro od tišike?
Naslov: 1773-10-01
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 11:09:05 prijepodne
040-01 1773-10-01 Petar sin Ivan Ljubasović 8 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/040-01.png)

infans Petrus filius Joannis Gliuboscovich Roskopoglie 8 mensium
Naslov: 1773-10-23
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 11:12:58 prijepodne
040-02 1773-10-23 Petar sin Ilija Škare 10 m Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/040-02.png)

infans Petrus filius Elia Skarich Uinicza 10 mensium
Naslov: 1773-10-21
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 11:21:10 prijepodne
040-03 1773-10-21 Marija udovica Ivan Ćurković 40 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/040-03.png)

Omnibus munita ne¯sariis a D.
Marcnio Jurçevich cui etiam…
… Maria uxor/Joannis Churkovich ex Uinicza…/anno_/…40

don Martin
Naslov: 1773-10-19
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 11:31:43 prijepodne
040-04 1773-12-19 Šimun sin Andrija Nevistić - m Roškopolje ¿

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/040-04.png)

infans Simonus filius An_
drea Neuistich(?) ¿
¿
Naslov: 1773-10-23
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 11:46:34 prijepodne
040-05 1773-10-23 Marija udovica - - - g Roškopolje ¿

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/040-05.png)

¿
Die 23 8bris
Obiit uxor Maria
… Roscopoglie

in cœm: uojkouichi
Naslov: 1774-01-01
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 11:56:36 prijepodne
040-06 1774-01-01 Marija udovica Jakov Nevistić 70 g Vojkovići

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/040-06.png)


Die 1 Januarij 1774.
Obiit Maria (Stana(?)) uxor Jacobi Ne_
uistich ex uojkouichi …
circiter 70…
Naslov: 1774-02-14
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 12:03:40 poslijepodne
040-07 1774-02-14 Andrija sin Franjo Tustonjić 5 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/040-07.png)

infans Andreas Filius/Francisci Tustonich ex Roskopo_/glie…/… 5 cir_/citer…
Naslov: 1774-02-24
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 12:20:23 poslijepodne
041-01 1774-02-24 Luka sin Grgo Kolak 3 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/041-01.png)

…infans Lucas Filius Gregoris/Kollakouich ex Roskopoglie… /… 3/mensiu¯…
Naslov: 1774-02-14
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 12:27:18 poslijepodne
041-02 1774-02-14 Andrija sin Franjo Tustonjić 4 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/041-02.png)

…infans Andreas Filius Fra/nciscis Tustanich ex Roskopoglie… /… /… 4 mensiu¯/ …
Naslov: 1774-02-22
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 12:35:59 poslijepodne
041-03 1774-02-22 Jéla udovica Mate Kolak 70 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/041-03.png)

Die 22 Feb: 1774
Obiit omnibus Sacr: munita
partim a Parocho partim a Socio
Helena uxor Mathei Kolakouich
ex Roscopoglie Annoru' 70 circit'
et sepulta est in cœm: penes
S Joannem Bapt:
Naslov: 1774-04-10
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 12:42:26 poslijepodne
041-04 1774-04-10 Íva udovica Stipan Krajina 70 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/041-04.png)

Die 10. Aprilis 1774
Obiit Joanna uxor Stephani
Krainouich ex Roskopoglie
omnibus munita ---- prater
communionem ob negligentiam
suorum (?) et sepulta est penes
Ecc¯lam s· Joannis Baptis: 70
Annoru circiter
Naslov: 1774-02-10
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 12:48:41 poslijepodne
041-05 1774-02-10 Marijan sin Ivan Ćalić 2 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/041-05.png)

…infans Marianus Filius Joa/nnes Chalich ex uinicza …Ann/orum 2
Naslov: 1774-03-25
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 12:53:12 poslijepodne
041-06 1774-03-25 Marijan sin Grgo Mamić 6 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/041-06.png)

…infans Marianus Filius Greg/gorij ----- Mamich ex uinicza/ …/… 6 annorum …
Naslov: 1774-04-14
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 13:10:38 poslijepodne
041-07 1774-04-14 Tómica kći Andrija Lozić 1 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/041-07.png)

…infans Thoma Filia Andreæ/Lozich ex uinicza …/ … anni unius/…

Ovo je bilo težko pridignit. Thoma - filia. Pa Andria - nikako pročitat
Naslov: Odg: 1773-07-26
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 13:38:54 poslijepodne
039-04 1773-07-26 Ìlka kći Augustin Tustonjić - - -

Elias nupqo Illiana filia Augustini Tustonich

nūper 1 NV - adverb — 1. newly, lately, recently, freshly, not long ago, just 2. recently, not long since, lately* (http://latinlexicon.org/search_latin.php) ^ (http://en.wiktionary.org/wiki/nuper)

Elia, Elias je očito bilo i muško i žensko ime. Kako su arvatičari zapisivali ž. Elias? Iliiica (Ilijica)? Zagrebačka Ilica? Primjerom Ivanica, Jakovica, Pavica, Antica…?
Ili Ilka primjerom Jurka, Pavka, Ivka, Jak(k)a, Már(k)a, Vink(k)a…?
Naslov: 1774-03-07
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 13:56:21 poslijepodne
041-08 1774-03-07 Ivan - - Maracović 45 g Vojkovići

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/041-08.png)

Die 7 circiter Martij 1774

Obiit omnibus necesarii muni_
tus a F. Stephano Batvich Joannes
Maraczouich ex vojkuichi et
Annorum circiter 45 et sepultus
est in cœom· penes Eccl¯am S· Joannis.


Maraczovuic, nije Maraçouich, nije Marcovich, nije Maračević, ni Marković, ni Marasović, a mogao bi lako bit današnji Maras < Marasović < Maracović.
Maraczouich - Maracović ~ Uinicza - Vinica.
Web tražilice nađu lika s imenom Antonio Maracović.
Naslov: 1774-05-30
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 14:09:58 poslijepodne
042-01 1774-05-30 Ivan sin Mate Lozić 9 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/042-01.png)

30 Maij 1774/… Joannes Filius Mathæius Lozich/ … / Annoru¯ 9 cir:/…
Naslov: 1774-05-30
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 14:28:02 poslijepodne
042-02 1774-07-10 Križan sin Ivan Lozić 1 m Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/042-02.png)

Die 10 Julij 1774
Obiit infantulus Ch Crisanthus Filius
Joannis Lozich ex Uinicza unius me_
nsis circiter et sepultus est in cœm.
com: illius villæ

Ch Crisanthus - Križan. Što bi Batviću? Treba ponovo pregledat sve pojavnice Christophorus, Christophanus - Kristofan - Krstan, Kristofor - Krsto, Krištof, a ovaj je očito bio Kríže, Krížo, Križan.
Naslov: 1774-03-08
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 14:36:05 poslijepodne
042-03 1774-03-08 Ante sin Grgo Nevistić 2 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/042-03.png)

… infans Antonius Filius Grego_/rij Neuistich ex Roskopoglie 2 men_/sium…
Naslov: 1774-08-10
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 14:44:48 poslijepodne
042-04 1774-08-10 Ivanica kći Andrija Ljubosović - - Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/042-04.png)

… infantula Joanna Filia And_/reæ Gliubosouich ex Roskopoglie …
Naslov: 1774-10-27
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 14:56:26 poslijepodne
042-05 1774-10-27 Mate sin Jakov Bakulić 1 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/042-05.png)

Mathæus filius Jacobi Bakulich ex Roskapoglie unius Anni

Dodati tablicu latinskih imena u bazu. Nadalje, a u drugom čitanju iz početka zapise kao Bakulich zapisivati kao Bakulić, a ne Bakula, Kellauich - Kel(j)avić, a ne Kelava, Ljubosović baš tako, a ne Ljubas i tsl.
Naslov: 1774-10-03
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 15:04:26 poslijepodne
042-06 1774-10-03 Marko - - Višić 70 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/042-06.png)

Die 3 circiter 8bris 1774
Obiit o¯ibus sac¯menti munitus
Marcus Uisich ex Roskopoglie a Pre'
Stephano Batvich cui etiam morienti
astitit annoru' circit': 70 et sepultus
penes Ecl¯am S· Joanni' Bapti· Loci.
Naslov: 1775-01-08
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 15:15:58 poslijepodne
042-07 1775-01-08 Ivan sin Tadija Ljubosović 9 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/042-07.png)

Die 8 Januarij 1775
Obiit Joannes Filius Thadæi Gliu_
bosouich ex Roskopoglie omnibus
omnibus potuit munitus a D. Anto_
nio Tustonich annorum circiter 9
et sepultus est in cœm: ad S· Joanne'.

Don Ante Tustonjić. Jesu li ovo zapravo njegovi upisi u matici? Ovim rukopisom? Glagoljaš? Latinaš?
Naslov: 1775-01-13
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 15:38:22 poslijepodne
042-08 1775-01-13 Petar - - Višić 85 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/042-08.png)

Die 13 Jan: 1775
Obiit Petrus Uisich in bona
senectute fuit Christiane vixit
Cristiane mortus est omnibus
ne¯sarii munitus a Pre Stephano
Batvich Parocho cui etiam morte_
(?) astitit· et sepultus est in cœm:
ad S· Joannem Annoru' 85 circit:
Naslov: 1774-11-06
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 15:46:05 poslijepodne
042-09 1774-11-06 Petar - - Lučić 60 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/042-09.png)

(?) transposdait foc(?)
(?) ex nesitate(?)
Die 6 9bris 1774
O¯ibus munitus necesariis
Obiit Petrus Luçich ex Uinicza et
sepultus est in cœm com illius villaæ
Annorum 60 circiter
Naslov: 1775-11-06
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 15:53:07 poslijepodne
043-01 1775-02-02 Bóže - - Ćurković 11 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/043-01.png)

Die 2 Febr 1775
Omnibus necessariis Munitus
Obiit Natalis Chiurkouich ex
Uinicza annoru' 11 circiter
et sepultus est in cœm com illius
villæ
Naslov: 1775-02-25
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 15:59:09 poslijepodne
043-02 1775-02-25 Ivan sin Marko Škarić 5 d Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/043-02.png)

Die 25 Febr 1775
Obiit infans 5 dierum Joannes
Filius Marci Skarich ex Uinicza
et sepultus est in cœm com: illi
us
illius villæ
Naslov: 1775-04-14
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 17:07:23 poslijepodne
043-03 1775-04-14 Ivanica udovica Nikola Nevistić 30 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/043-03.png)

Die 14 Aprilis 1775
Obiit Joanna uxor Nicolai Neuisti_
ch ex Roskopoglie munita omnibus Sacra(?)
com: ex ex negligentia' suorum,
a Pre' Stephano Batuich parocho et sepul_
ta est in cœm: ad S. Jonne' Bapt.
Annoru' 30 circiter.
Naslov: 1775-04-15
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 17:16:16 poslijepodne
043-04- 1775-04-15 - - - - - - -

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/043-04-.png)

Die 15 Aprilis 1775
Obiit (?) (?) (?) a Stephano
Batuich (?) (?) (?) Marci Ne(?)
ch ex Roscopoglie Annoru'

Prethodni rev. broj je 32, naredni 33, ovaj upis nije odbrojčan.
Oživila?
Naslov: 1775-04-15
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 17:24:43 poslijepodne
043-04 1775-04-15 Ivanica udovica Nikola Šutić 60 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/043-04.png)

Die 15 Aprilis 1775
Obiit o¯ibus mun: a P. Stephano Bat_
uich Parocho Joanna uxor Nicolai
Sutich ex Roskopoglie. Annoru' 6(0) circit:
et sepulta est in cœm. ad S· Joanne'

Prethodni upis je najvjerojatnije pogrješka između upisa dvije Ivanice udovice.
Nula koja nedostaje u broju godina može bit omaška upisivača a može i HP skenera koji i danas znaju progutat inače na oči čitko slovo.
Naslov: 1775-04-23
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 17:38:57 poslijepodne
043-05 1775-04-23 Oršula udovica Marko Nevistić - g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/043-05.png)

Die 23 Aprilis 1775
Obiit pie Ursula uxor Marci
Neuistich ex Roskopoglie omnib'
munita ne¯ssariis a Pre¯ Stephano
Batuich Parocho quam …

Ovo je onaj pogrešan upis (043-04-).
Naslov: 1775-04-27
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 18:02:39 poslijepodne
043-06 1775-04-27 Marija udovica Stipan Višić - g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/043-06.png)

Die 27 Apri: 1775
Obiit Maria uxor Stephani(?) Ui_
sich exRoskopoglie munita Saca:
confess: a D. Antonio Tustonich
ex Roskopoglie, ex negligentia'
suorum, quani comitatus est F· Ste_
phanus Batuich Paroch: usq ad
sepultaram ---- dictam (?)
illius(?) Baptistæ id est cœm.
Naslov: 1775-04-17
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 18:11:23 poslijepodne
043-07 1775-04-17 Jozo sin Ivan Bakulić 1 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/043-07.png)

circit Die 17 Aprilis 1775
Obiit Infans Josephus Filius Joa_
nnis Bakulich ex Roskopoglie (?)
unius mensis circiter et sepu. …
Naslov: 1775-04-17-n
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 18:15:31 poslijepodne
044-00 1775-04-17 Jozo sin Ivan Bakulić 1 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/044-00.png)

… penes Ec¯lam S. Joannis Baptistæ
Naslov: 1775-05-10
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 18:23:27 poslijepodne
044-01 1775-05-10 Filip - - Nevistić 60 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/044-01.png)

Obiit Philippus Neuistich ex Roscopo
glie, munitus omnibus p??ater ---
unctione' S·S· quæ non potuit haben.
a Pre¯ Stephano Batuich Parocho, quem
etiam comitatus esq ad cœm: dictum
Joannis Bapt: Annoru' 60 circiter.
Naslov: 1775-05-20
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 18:37:47 poslijepodne
044-02 1775-05-20 Andrija - - Ljubosović 30 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/044-02.png)

Am¯o a∂em Die 20 circiter Maji
Obiit An∂rea∫ Gliobo∫couich
ex Ro∫kopoglie o¯ib' ne∫carii∫ muni_
tu∫ partim a Parocho partim a D.
Gregorio Gliobo∫cauich quem etiam
Comitati Sunt Sacerdote? usq ad Eccl.
S Joanni∫ Bapt ubi et sepultus est·
Annor 30 circiter

don Grgo Ljubosović (je li u ovo vrijeme na župi Duvno?)
Naslov: 1775-06-23
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 19:13:44 poslijepodne
044-03 1775-06-23 Lucija kći Josip Šapinović 7 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/044-03.png)

Die 23 Junij 1775
Obiit infantula Lucia Filia
Josephi Sapinovich ex Roskopo_
glie 7 circiter mensium et se_
pulta est in cem: penes Eccl'am
S Joannis Baptista' Loci.
Naslov: 1775-07-14
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 19:21:14 poslijepodne
044-04 1775-07-14 Grgo sin Stjepan Nevistić 4 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/044-04.png)

Die 14 circi: Julij 1775
Obiit infans Gregorius Filius
Stephani Neuistich ex Roskopoglie
mensium 4 circit. et sepultus est
in cem. penes Eccl'am S Joannis Bapti_
ste Loci
Naslov: 1775-08-18
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 19:30:36 poslijepodne
044-05 1775-08-18 Vinka kći Grgo Kolaković 3 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/044-05.png)

Die 18 Augus 1775
Obiit Uitis  Filia Gregorij Kolla
kovich ex Roskopoglie et sepulta
est in cem ad s. Joannem 3 septu
m anaru'
Naslov: 1775-07-05
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 19:37:50 poslijepodne
044-06 1775-07-05 Ante sin Stjepan Lučić 1 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/044-06.png)

Die 5 Julij 1775
Obiit Antonius Filius Stepha
ni Luçich ex Uinicza unius
anni et sepultus in cem.
illius ville.
Naslov: 1775-08-08
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 19:43:49 poslijepodne
044-07 1775-08-08 Marija kći Šimun Mamić 3 m Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/044-07.png)

Die 8 Aug
Obiit infantula Maria 3 mensiu
Filia Simeonis Mamic ex Uinicza
et sepulta est in cem. com. illius
ville.
Naslov: 1775-11-06
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 19:50:53 poslijepodne
045-01 1775-11-06 Vida žena Stipan Mamić 35 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/045-01.png)

Na 6. nova 1775
Priminu na život Vida žena
Stipana Mamića, iz Vinice
koia primi sve svete sakrame
od mene d. Martina Jurčevića·
koioi bi 35 godina.
Naslov: 1775-11-12
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 19:56:16 poslijepodne
045-02 1775-11-12 Blaž - - Mamić 41 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/045-02.png)

Na 12. noova 1775
Priminu na život Blaž
Mamić, iz Vinice, i primi sve
svete sakramente od mene d.
Martina Jurčevića komu bi
41. godina.
Naslov: 1775-11-29
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 20:00:58 poslijepodne
045-03 1775-11-29 Toma sin Stipan Mamić 12 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/045-03.png)

Na 29. nova 1775
Priminu na život Toma sin
Stipana Mamića koii primi
sve svete sakramente od mene
d. Martina Jurčevića komu bi
godina 12.
Naslov: 1775-12-26
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 20:09:24 poslijepodne
045-04 1775-12-26 Ivanica kći Grgo Mamić 18 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/045-04.png)

Die 26 decera 1775
Priminu sovoga na bolji primiv
ši sve svete sakramente Ivan
ic(a) ćer Garge Mamića iz Vinice
koioi bi 18 godina, i bi ukopana
od d. Martina Jurčevića.
Naslov: 1776-01-16
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 20:23:30 poslijepodne
045-05 1776-01-16 Nikola - - Šutić 60 g Vojkovići

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/045-05.png)

Die 16 circiter Jan: 1776
Obiit Improvise Nicolaus Sutich
ex Vojkovichi Annoru' circiter 60
et sepultus est in cem: illius ville.
Naslov: 1776-01-12
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 20:28:38 poslijepodne
045-06 1776-01-12 Lovro sin Božo Kolak 9 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/045-06.png)

Die 12 Jan 1776
Obiit infans Lavrentius Filius Natalis Ko
llak ex Roskopoglie 9 circit mensium
et Sepultus est in cem. S Joannis Bap
Naslov: 1776-01-24
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 20:35:18 poslijepodne
045-07 1776-01-24 Marta sin Stanislav Krainović 1 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/045-07.png)

Die 24 Jan
Obiit infans Martha Filius Stanislai
Krainovich ex Roskopoglie unius Anni
circiter et Sepultus est in cem. S. Joannis.

A otkud ja mogu znat je li u ta doba u Rožana Marta bila muško ime?
infans… Filius… Sepultus… & Martha sve čitko
Naslov: 1776-02-01
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 20:42:38 poslijepodne
045-08 1776-02-01 Jure - - Radoš 60 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/045-08.png)

Die 1 Febr: 1776
Obiit munitus o'ib' Sacr' a Pre' Stephano
Batvich Georgius Radosh Annoru' 60
circit' et Sepultus est in cem. S. Joannis
quem comitatus est Sacerdos ad Sepultu.
Naslov: 1776-01-01
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 20:50:58 poslijepodne
046-01 1776-01-01 Ilijana udovica Ivan Ćalić 30 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/046-01.png)

Die 1  circiter Jan 1776
Submersa in cisterna Vugo Tomi_
çich obiit Sine Sacramentis Elia vulgo
Illiana uxor Joannis Chalich ex
Vinicza Annorum circiter 30 et in
cem· com: illius ville.

Vugo Tomičić
Elia vulgo Illiana
Naslov: 1776-02-13
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 20:57:43 poslijepodne
046-02 1776-02-13 Martin - - Bagarić 70 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/046-02.png)

Die 13  Febr 1776
Obiit munitus oib¯ Sarmtis¯ Marti_
nus Bagharich ex Roskopoglie
Annorum 70 circiter et Sepultus est
in cem. ditto S Joannis Bapt. quem
Sacerdos -------- Sep(?)
Naslov: 1776-04-13
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 21:02:15 poslijepodne
046-03 1776-04-13 Matija kći Jakov Šapinović 2 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/046-03.png)

Die 13  Aprilis 1776
Obiit Mathea Filia Jacobi Sapino/vich
Naslov: 1776-04-23
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 21:06:40 poslijepodne
046-04 1776-04-23 Stjepan sin Ivan Kolaković 3 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/046-04.png)

… Stephanus Filius Joannis/Kollakovich
Naslov: 1776-04-25
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 21:16:58 poslijepodne
046-05 1776-04-25 Jakov - - Ljubosović 30 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/046-05.png)

Die 25 Aprilis 1776
Munitus Scrmnts¯ Confes: obiit Jacobus
Gliobosh: Annoru' 30 circ: et Sepultus
est in cem penes Ecclam¯ S· Joannis
communione' autem non perce_
pit ob Suorum negligentiam· Olem(?)
vevo pro tunc non (?)ebatur in
Parochia.(?)
Naslov: 1776-04-26
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 21:20:36 poslijepodne
046-06 1776-04-26 Petar sin Ivan Bakulić 1 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/046-06.png)

Petrus Filius Joannis Bakulich
Naslov: 1776-05-10
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 21:23:39 poslijepodne
046-07 1776-05-10 Josip sin Ivan Bakulić 2 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/046-07.png)

Josephus Filius Joannis Bakulich
Naslov: 1776-05-30
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 21:36:51 poslijepodne
047-01 1776-05-30 Manda žena Petar Perković 65 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/047-01.png)

Na 30 maia 1776.
Priminu sovoga svita nabolji
primivši sve svete sakramente
odmene misnika d. Martina Jur_
čevića Manda ž· Petra Perkovi_
ća izvinice kojoj bi godina 65.

J, j
Don Martin do sad zapisuje samo Mamiće i Perkoviće?
Naslov: 1776-06-04
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 21:41:18 poslijepodne
047-02 1776-06-04 Ana kći Šimun Perković 18 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/047-02.png)

Die 4 Junij 1776
Submersa in cisterna obiit
Anna Filia Simeonis Perkovich ex
Vinicza Annorum 18 circiter et Sepulta est in
cem: illius ville.
Naslov: 1776-06-29
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 21:46:45 poslijepodne
047-03r 1776-06-29

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/047-03r.png)

Revisum ultimo in 2da.ngbra(?)
Can.ca Geti: Visit.ne die 29. Junii
1776. a me Fre.¯ Marco Dobretich
Episc.o Eretrianen, et Vic.o Aplico¯.
in Bosna othomana (v.r.)
Naslov: 1776-07-01
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 21:51:37 poslijepodne
047-04 1776-07-01 Grgo - - Bernardić 30 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/047-04.png)

Gregorius Barnardich
Naslov: 1776-07-28
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 21:56:17 poslijepodne
047-05 1776-07-28 Lucija udovica Jakov Ljubosović 70 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/047-05.png)

Luzia uxor Jacobi Glioboshovich
a F. Stephano Parocho
Naslov: 1776-09-20
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 22:30:04 poslijepodne
047-06 1776-09-20 Ružica žena Ivan Šiško - g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/047-06.png)

Na 20 šetemra 1776
Priminu sovoga na drugi
Ružica že Ivana Šiške
od nagle smarti koiaje
živila karstjanski ibi u_
kopana odmene d. M. Jurče_
vića kod mise sprovodom
u istom grebju ??????

Ručica
Naslov: 1776-09-20-2
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 22:36:53 poslijepodne
047-07 1776-09-20-2 Toma sin Ivan Perković 25 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/047-07.png)

Thomas Filius Joannis Perkovich
Naslov: 1776-09-25
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 22:44:18 poslijepodne
048-01 1776-09-25 Lucija kći Ante Perković 8 g

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/048-01.png)

Na 25 šetemra 1776
Priminu sovoga nabol(j)i
Lucia ćer Antone Perkovi_
ća kojoj bi 8. godina.
Naslov: 1776-09-30
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 22:48:47 poslijepodne
048-02 1776-09-30 Antun sin Stipan Lučić 1 g

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/048-02.png)

Na 30 šetemra 1776
Priminu sovoga nabolii
Antun sin Stipana
Lučića komu bi godina.
Naslov: 1776-09-24
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 22:53:33 poslijepodne
048-03 1776-09-24 Stanislav sin Grgo Kolaković 6 t

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/048-03.png)

Stanislaus Filius Gregorij Kolakovich 6 esdomadem
Naslov: 1776-12-28
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 23:03:48 poslijepodne
048-04 1776-12-28 Manda - - Lozić 60 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/048-04.png)

Na 28 decra 1776.
Priminu sovoga nabogli
primivši sve svete sak_
ramente Manda Lozića
kojoia bi ukopana u grobje
uvinici sprovodom od me_
ne d. Martina Jurčevića
kojoj bi godina 60.
Naslov: 1777-01-02
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 23:32:14 poslijepodne
048-05 1777-01-02 Luka sin Ivan Jurčević 1 m Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/048-05.png)

Na 2 januara 1777.
Priminu na bogli Luka
sin Ivana Jurčevića, iz
Vinice komu bi misec dan
Naslov: 1777-01-15
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 23:37:37 poslijepodne
048-06 1777-01-15 Jȍza kći Bariša Lozić 1 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/048-06.png)

Na 15 januara 1777.
Priminu na bogli Jȍza ćer
Bariše Lozića iz Vinice
koi bi godina dana.
jo
Naslov: 1777-01-30
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 23:43:17 poslijepodne
048-07 1777-01-30 Ivan - - Bagić 30 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/048-07.png)

Joannes Baghich
Naslov: 1777-02-10
Autor: glonga - 01 Rujan 2012, 23:51:13 poslijepodne
048-08 1777-02-10 Ružica kći Marko Mamić 6 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/048-08.png)

Die 10 fera 1777
Priminu na bogli Ružica ćer
Marka Mamića iz Vinice koioi
bi godina 6.
Naslov: 1777-01-18
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 00:02:49 prijepodne
049-01 1777-01-18 Katarina udovica Ivan Krainović 30 g Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/049-01.png)

Chatarina Kraina uich uxor quadnam Joannis(?) (?)
Naslov: 1777-01-18-2
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 00:11:13 prijepodne
049-02 1777-02-18 Mijo - - Laštrić 60 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/049-02.png)

Na 18 febra 1777.
Priminu sovoga na bogli Mijo
Laštrić koji primi sve sve_
te sakramente od mene
d. Martina Jurčevića, i u_
kopan u istom grebglu
sprovodom, i s misom. godi 60
Naslov: 1777-02-23
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 00:18:01 prijepodne
049-03 1777-02-23 Luka - - Laštrić 40 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/049-03.png)

Na 23. febra 1777.
Priminu sovoga na bogli Luka
Laštrić· koji primi sve sve·
sakramente od mene d. Mar
tina Jurčevića, i ukopa uis_
tomu grobju sprovodom
komu godina 40.
Naslov: 1777-02-25
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 00:24:47 prijepodne
049-04 1777-02-25 Ivan sin Nikola Vlajčić 23 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/049-04.png)

Na 25. febra 1777.
Priminu sovoga na bogli I_
van sin Nikole Vlajčića
koji primi sve svete sa_
kramente komu bi godi_
na 23. ukopan uistomu
grobiu Vinici.
Naslov: 1777-03-06
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 00:32:07 prijepodne
049-05 1777-03-06 Manda kći Nikola Vlajčić 13 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/049-05.png)

Na 6. marča 1777.
Priminu sovoga na bogli
Manda ćer Nikole Vlajčića
koja primi sve svete sak_
ramente kojoj bi godina
13· ukopana u istomu gro_
ju Vinici.
Naslov: 1777-04-10
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 00:35:54 prijepodne
050-01 1777-04-10 Ivanica kći Lovro Kolaković 3 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/050-01.png)

Joanna Filia Lavrentij Kollakovich 3 mensium
Naslov: 1777-03-10
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 00:43:31 prijepodne
050-02 1777-03-10 Kata kći Nikola Vlajčić 23 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/050-02.png)

Na 10 marča 1777.
Priminu sovoga na bogli Kata
ćer Nikole Vlajčića koja bi
ispoviđena, i ukopana uisto'
grobju godi CC 23.
Naslov: 1777-03-27
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 00:51:59 prijepodne
050-03 1777-03-27 Jela žena Mitar Omazić 65 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/050-03.png)

Na 27. marča 1777.
Priminu sovoga na bogli
Jela ž. Mitra(?) Omazića ko_
ja primi sve svete sakra_
mente od mene d. Marti_
na Jurčevića, ukopana u
istom grobju kojoj bi
godina 65.
Naslov: 1777-03-30
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 00:58:35 prijepodne
050-04 1777-03-30 Mijo - - Omazić 65 g Vinica

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/050-04.png)

Na 30. marča 1777.
Priminu sovoga na bogli
Mio Omazić koji primi sve
svete sakramente od
mene d. Martina Jurče_
vića, ukopan u istom u
grobju komu bi godina 78.
Naslov: 1777-05-15
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 12:46:44 poslijepodne
050-05 1777-05-15 Luka sin Franjo Laštrić 7 m Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/050-05.png)

Lucas filius Francisci Lastrich nunc in Roskple¯ 7 mensium

nunc - preselili ili su se tu zatekli kao onaj Ćatipović* (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57654#msg57654) iz Dicma. Čini se da je Dicmo bilo sinonim za čitavu Sinjsku krajinu u ta doba.

Za potpuniju sql bazu trebaju dodatne tablice i sekundarni ključevi za dodat polja: sakramenti (ispovijed, pričest, pomazanje), obredi (sprovod, misa), svećenici, groblje.
Ili napravit jednu tablicu, pogurat važnija polja ulijevo, imat nepotpune slogove polja i poslije, kad se ugleda šuma od drveća, rasjeć u manje relacijski svezane tablice?
Svaki pomak polja povlači promjenu sheme uvoza znakovno razdvojenih podataka (csv, tab…)

Komu se ne uči sql? Tablični kalkulatori? Google Docs Spreadsheet navodno bez posebnih dodataka obavlja aritmetiku na datumima od 0100-te do 9999-te godine.
Podatke o ograničenjima različitih tabličnih kalkulatora je često nezgodno pronać.
Naslov: 1777-02-01
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 13:00:16 poslijepodne
050-06 1777-02-01 Petra kći Ivan Bagić 2 t Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/050-06.png)

Petronilla filia Joannis Baghich … 2 …

Petrica, Petra, Petronila, Petrunjela?

hebdomadārum - genitive plural of hebdomada* (http://en.wiktionary.org/wiki/hebdomada#Latin) ovdje - tjedana - t
Naslov: 1777-01-10
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 13:07:34 poslijepodne
050-07 1777-01-10 Petar sin Stjepan Krainović - - Roškopolje

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/050-07.png)

Petrus f-s Stephani Krainouich
Naslov: 1777-01-14
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 13:22:31 poslijepodne
051-01x 1777-01-14

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/051-01x.png)

Chatarina uxor Joannis Krainauich 29

Neodbrojčano i precrtano. Već upisano 049-01 1777-01-18* (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57752#msg57752)?
Naslov: 1777-02-23
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 13:28:08 poslijepodne
051-02x 1777-02-23

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/051-02x.png)

Martin: — Me š čini da smo ove upisali.
Stipan: — A jesmo, ustavi, križaj.
Naslov: 1777-05-18
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 13:35:39 poslijepodne
051-03 1777-05-18 Nikola s Stjepan Krainović 9 m Roškopolje c

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/051-03.png)

Nicolaus fs Stephani Krainovich 9 m

c - groblje kod crkve (do ovog datuma samo jednom navode "kod stare crkve", uz nadnevak bi trebalo bit jasno da se radi o sudobnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja)
Naslov: 1777-05-15
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 14:15:27 poslijepodne
051-04 1777-05-15 Lucija k Šimun Mamić 10 g Vinica -

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/051-04.png)

Na 15 maia 1777.
Priminu sovoga nabogli Lu_
cia ćer Šimuna mamića iz
Vinice kojoj bi 10 godina
Naslov: 1777-05-17
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 14:24:57 poslijepodne
051-05 1777-05-17 Stipan - - Jurčević 70 g - -

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/051-05.png)

Na 17 maja 1777.
Priminu sovoga na bogli
Stipan Jurčević koji primi
sve svete sakramente od me
ne d. Martina Jurčevića, i
bi ukopan u istom grebiu
sprovodo, i s misom komu
bi godina 70.
Naslov: 1777-06-23
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 14:30:49 poslijepodne
051-06 1777-06-23 Mijo s Bartul Tustonjić 3 m Roškopolje c

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/051-06.png)

Mi¯lael fs Bartholomei Tustonich 3 m
Mi(ch)ael
Naslov: 1777-06-30
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 14:43:04 poslijepodne
051-07 1777-06-30 Pavao - - Matković 40 g Vojkovići m

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/051-07.png)

…a Fr¯e Stephano Batvich… Paulus Matkovich… 40

m - mjesno groblje, groblje istog sela
Naslov: 1777-07-21
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 15:00:37 poslijepodne
052-01 1777-07-21 Marija Matković 40 g Vojkovići m k Pavao† o fsb

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/052-01.png)

…a Fr¯e Stephano Batvich… Maria fa Pauli quondam Matkovich 18

quondam? - dok latinisti ne pobiju mislim da u ovoj formulaciji znači † Pavla, nije Marija mijenjala prezime "nekad Matković", nit su roški Matkovići promijenili prezime

Mijenjam raspored polja, lino mi tipkat ove minuse.
sss-zz ggg-mm-dd ime prezime dob dob1 mjesto groblje rel rel1 sakramenti svećenik1 svećenik2
Naslov: 1777-08-16
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 15:42:40 poslijepodne
052-02 1777-08-16 Lovro Kolaković - d Roškopolje m s Nikola - -

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/052-02.png)

vix baptizatus Laurentius fs Nicolai Kallakauich

vix baptizatus - koju generičku vrijednost stavit za dob u ovakvoj formulaciji (tek kršćen)?

Kallakauich - ovdje je i bez grafologa čitko napisano upravo to: Kallakauic. Nu ja nisam Anto. Ivić, Anto. Ja muku mučim s prijepisom imenâ. Meni na prvu nije kristalno bistra semantika preslovljavanja, prijepisa, transkripcije, transliteracije… A da sam Anto - eto ti Kaljakovića, od kaljak. Još jedna inačica. A tek operacije nad stringovima.
Zini mala da ti vidim kaljke,
jesu li ti naresli u majke.

IMHO, na temelju skromnog iskustva, ovdje i dosad pročitanih zapisa u matici ovoj, brojanje inačica je maločak priten(den)cijozno, što ne znači da u bazu ne treba unijet i najbolje pročitani zapis iz izvornika - u ovom slučaju - Kallakauich.

Anto Ivić. Pučanstvo duvanjske župe 1469.-1800. Prilog: Matica krštenih don Antona Ljubosovića (1750.-1758.). Tomislavgrad 2011.

Novinari i predstavljači se svezali brojnosti inačica. Npr.

I. B. Ć. Vrijedno djelo A. Ivića nastalo na tragu najstarije matične knjige u zapadnoj Hercegovini.* (http://www.dnevnik.ba/scena/kultura/vrijedno-djelo-ivi%C4%87-nastalo-na-tragu-najstarije-mati%C4%8Dne-knjige-u-zapadnoj-hercegovini) dnevnik.ba 08.09.2011 - 14:56
»U prezimeniku stare duvanjske župe, Ivić je identificirao čak oko 650 prezimenskih inačica koje su se tu pojavile do kraja 18. stoljeća, a do 20. stoljeća taj broj je narastao na preko 1000.«
Naslov: 1777-09-24
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 15:53:31 poslijepodne
052-03 1777-09-24 Matija Kelavić 45 g Vojkovići m u Ante o fsb

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/052-03.png)

Mathea uxor Antonij Kellavich 45
Naslov: 1777-09-09
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 16:02:31 poslijepodne
052-04 1777-09-09 Ilija Kolaković 70 g Roškopolje c o fsb - -

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/052-04.png)

Elias Kollakouich 70

Opet pomičem polja.
Naslov: 1777-08-19
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 16:28:29 poslijepodne
052-05 1777-08-19 Magdalena Bernardić 59 g - c o fsb u Petar

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/052-05.png)

Magdalena ux Petri Barnardich

5 g¯ria circiter - dok latinisti ne odgonetnu što je - 5 desetljeća - 50 godina okolo prilike
ne čini mi se da je 59 ria¯
ed.
ma ispravljam na 59 jer predzadnje slovo ne mora bit i već točka od "upitnika" iznad i 'nako je circiter, dest godina gori doli
Naslov: 1777-10-22
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 16:44:43 poslijepodne
052-06 1777-10-22 Josip Tustonjić 8 m Roškopolje c - - s Mijo

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/052-06.png)

infans Josepha fs Michaelis Tustonich 8 m sepultus c

Josepha, ali filius i sepultus, skener, kopija, omaška… pišem - Josip
Naslov: 1777-09-02
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 16:49:46 poslijepodne
052-07 1777-09-02 Ilija Krainović 2 t Roškopolje c - - s Stanislav

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/052-07.png)

infans Elias fs Stanislaui Krainovich duarum septimarum c
Naslov: 1777-10-03
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 17:04:39 poslijepodne
053-01 1777-10-03 Manda Lozić 8 g Vinica m - dmj k Ilija

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/053-01.png)

Na 3 otombra 1777.
Priminu sovoga na bogli Man_
da ćer Ilije(?) Lozića iz Vinice
od godina osam i bi sprovod_
om(?) i grobju ukopana od mene
d. Mar. Jur.
Naslov: 1777-10-15
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 17:15:00 poslijepodne
053-02 1777-10-15 Kata Perković 9 g k Ivan Vinica m - dmj

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/053-02.png)

Na 15 otombra 1777·
Priminu sovoga na bogli
Kata ćer Ivana Perkovića
iz Vinice kojo bi godi 9
ukopana u istomu grobju.

Polja opet prikobacit.
Naslov: 1777-11-05
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 17:24:43 poslijepodne
053-03 1777-11-05 Mijo Jurčević 3 m s Andrija Vinica m - dmj 

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/053-03.png)

Na 5 novra 1777·
Priminu sovoga na bogli
Mijo sin Jandrie Jurčevića
iz Vinice komu
bi 3· miseca ukopan u gro.
Naslov: 1777-11-16
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 17:43:50 poslijepodne
053-04 1777-11-16 Tadea Višić 2 g k Ante Roškopolje c - -

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/053-04.png)

infans Thadea fa Antonij Viƒich(?) 2 a c

Thadea - Tadea, Tadeja, Tadija, Tadijica? Kako bi ovo don Martin zapisa?
Višić ili Šutić, kako piše?
Naslov: 1777-11-19
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 17:49:28 poslijepodne
053-05 1777-11-19 Marijan Višić 3 g s Kristofor Roškopolje c - -

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/053-05.png)

Marianus fs Christophori Uisich 3 a c
Naslov: 1777-11-18
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 17:53:44 poslijepodne
053-06 1777-11-18 Ante Tustonjić 4 g s Jure Roškopolje c - -

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/053-06.png)

Antonius fs Georgij Tustonich rp c 4 a
Naslov: 1777-11-20
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 17:57:59 poslijepodne
053-07 1777-11-20 Magdalena Tustonjić 2 g k Jure Roškopolje c - -

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/053-07.png)

Magdalena Georgij Tustonich rp c 2a
Naslov: 1777-11-26
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 18:14:06 poslijepodne
053-08 1777-11-26 Matija Laštrić 40 g u Franjo Roškopolje c ip dmj ll

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/053-08.png)

Mathea ux Francisci Lastrich
ip - Santis conf. & extremas unctione
ll - latinski
dmj - don Martin J.
Dodat polje - čiji je rukopis? fsb

nunc in Roscpoglie (050-05 1777-05-15)* (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57763#msg57763) - ovi Laštrići preselili u RP
Naslov: 1777-12-23
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 18:20:05 poslijepodne
053-09 1777-12-23 Mate Krainović 30 g - - Roškopolje c i - ll

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/053-09.png)

Matheus Krainovich
Naslov: 1777-12-19
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 18:32:56 poslijepodne
054-01 1777-12-19 Marko Škaro - g - - - m o dmj a sim

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/054-01.png)

Na 19· decra 1777·
Priminu sovoga nabogli Mar_
ko Škaro koji primi sve
ste sakramente od mene
d. Martina Jurčevića is_
ti bi ukopan ugrobju
sprovodom ismisom

Škaro, nije Škare, ni Škarić, ni Skarić. Skarich.
sim - sprovod i misa
o - omnibus ·∫·∫·
a - arvatica
Naslov: 1778-01-16
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 18:46:19 poslijepodne
054-02 1778-01-16 Mara Škaro 90 g - - - m o dmj a s

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/054-02.png)

Na 16 đenra 1778·
Priminu sovoga nabogli Mara
od Škarića koja primi sve sve_
te sakramente od mene d Mar
tina Jurčevića i ista bi uko_
pana ugrobju sprovodom 90

Mara od Škarića - tek što zaključim - Škaro, ne Škarić.
Naslov: 1778-01-20
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 20:07:39 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/054-03.png)
position054-03
isofdate1778-01-20
namesourLuka
nametran-
relationsin
relnamesPere
relnametPetar
surnamesPerković
surnamet-
placeoflVinica
ageofdea3
ageunitom
cemeteryl
priestondmj
scriptofarv
ritesond-
priesttw-
writergudmj
remarksr-
Naslov: 1778-02-24
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 20:18:22 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/054-04.png)
position054-04
isofdate1778-02-24
namesourMaria
nametranMarija
relationk
relnamesAntonij
relnametAnte
surnamesKellavich
surnametKelavić
placeoflVojkovići
ageofdea6
ageunitom
cemeteryl
priestonfsb
scriptofll
ritesond-
priesttw-
writergufsb
remarksr-
Naslov: 1778-03-05
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 20:30:30 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/054-05.png)
position054-05
isofdate1778-03-05
namesourLuiza
nametranLujza
relationk
relnamesStephani
relnametStjepan
surnamesKallakovich
surnametKolaković
placeoflRoško Polje
ageofdea10
ageunitot
cemeteryc
priestonfsb
scriptofll
ritesond-
priesttw-
writergufsb
remarksrLucia? Na drugim mjestima točku na slovo i meće udesno od slova
Naslov: 1778-04-01
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 20:35:30 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/054-06.png)
position054-06
isofdate1778-04-01
namesourRosa
nametranRuža
relationk
relnamesFrancisci
relnametFranjo
surnamesTustonich
surnametTustonjić
placeoflRoško Polje
ageofdea20
ageunitod
cemeteryc
priestonfsb
scriptofll
ritesond-
priesttw-
writergufsb
remarksr-
Naslov: 1778-05-01
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 20:41:29 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/054-07.png)
position054-07
isofdate1778-05-01
namesourIvan
nametranIvan
relations
relnamesJozipa
relnametJosip
surnamesPerkovića
surnametPerković
placeoflVinica
ageofdea15
ageunitog
cemeteryl
priestondmj
scriptofarv
ritesondo-sim
priesttw-
writergudmj
remarksr-
Naslov: 1778-04-15
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 20:59:58 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/055-01.png)
position055-01
isofdate1778-04-15
namesourSimeon
nametranŠimun
relation-
relnames-
relnamet-
surnamesMatkovich
surnametMatković
placeoflRoško Polje
ageofdea60
ageunitog
cemeteryc
priestonfsb-ž
scriptofll
ritesondo-s
priesttw-
writergufsb-ž
remarksrfsb-ž fra Stjepan Batvić župnik
Naslov: 1778-05-12
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 21:36:05 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/055-02.png)
position055-02
isofdate1778-05-12
namesourHelena
nametranJela
relationu
relnamesMichaelis
relnametMijo
surnamesNevistich
surnametNevistić
placeoflRoško Polje
ageofdea60
ageunitog
cemeteryc
priestonfsb-ž
scriptofll
ritesondc-ue-
priesttw-
writergufsb-ž
remarksrccuem - conf., comm., unct. inf., exeq., missa
Naslov: 1778-03-10
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 21:45:40 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/055-03.png)
position055-03
isofdate1778-03-10
namesourLavrentius
nametranLovro
relation-
relnames-
relnamet-
surnamesKollakovich
surnametKolaković
placeofl-
ageofdea40
ageunitog
cemeteryBrela
prieston-
scriptofll
ritesondccue-
priesttw-
writergufsb-ž
remarksrpenes marem loco dicto Brella, munitus, sepultus ibidem
Naslov: 1778-05-13
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 21:54:45 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/055-04.png)
position055-04
isofdate1778-05-13
namesourLucia
nametranLucija
relationu
relnamesPetri
relnametPetar
surnamesMatkovich
surnametMatković
placeoflVojkovići
ageofdea50
ageunitog
cemeteryl
priestonfsb-ž
scriptofll
ritesondccu--
priesttw-
writergufsb-ž
remarksr5 g¯ria cir: - 50 godina (?)
Naslov: 1778-05-15
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 22:02:32 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/055-05.png)
position055-05
isofdate1778-05-15
namesourGregorius
nametranGrgo
relations
relnamesChristophori
relnametKristofor
surnamesTustonich
surnametTustonjić
placeoflRoško Polje
ageofdea5
ageunitog
cemeteryl
priestonfsb-ž
scriptofll
ritesond-----
priesttw-
writergufsb-ž
remarksr
Naslov: 1778-07-22
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 22:17:22 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/055-06.png)
position056-01
isofdate1778-07-22
namesourMatheus
nametranMate
relation-
relnames-
relnamet-
surnamesNeuistich
surnametNevistić
placeoflVojkovići
ageofdea80
ageunitog
cemeteryc
priestonfsb-ž
scriptofll
ritesondccuem
priesttwuno alter
writergufsb-ž
remarksr(uno alter) - munitus ab uno alter(?) Sacerdote
Naslov: 1778-06-25
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 22:29:27 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/055-07.png)
position056-02
isofdate1778-06-25
namesourMate
nametranMate
relations
relnamesJure
relnametJure
surnamesPerkovića
surnametPerković
placeoflVinica
ageofdea3
ageunitom
cemeteryl
priestondmj-p
scriptofarv
ritesond-
priesttw-
writergudmj-p
remarksrNa 25 juna 1778 umri Mate sin Jure Perkovića iz Vinice…
Naslov: 1778-06-30
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 23:07:28 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/056-03.png)
position056-03
isofdate1778-06-30
namesourJuko
nametranJure
relations
relnamesJozipa
relnametJosip
surnamesLaštrića
surnametLaštro
placeoflVinica
ageofdea1
ageunitog
cemeteryl
priestondmj-p
scriptofarv
ritesond-
priesttw-
writergudmj-p
remarksru prethodna dva upisa krivo odbrojčan sss-zz.png
Naslov: 1778-08-03
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 23:13:36 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/056-04.png)
position056-04
isofdate1778-08-03
namesourStipan
nametranStjepan
relation-
relnames-
relnamet-
surnamesMamić
surnametMamić
placeofl-
ageofdea50
ageunitog
cemeteryl
priestondmj-p
scriptofarv
ritesondccuem
priesttw-
writergudmj-p
remarksr-
Naslov: 1778-10-02
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 23:50:51 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/056-05.png)
position056-05
isofdate1778-10-02
namesourMachael
nametranMijo
relations
relnamesJosephi
relnametJosip
surnamesBabich
surnametBabić
placeofl-
ageofdea20
ageunitog
cemeteryc
priestonfsb-ž
scriptofll
ritesond--u--
priesttw-
writergufsb-ž
remarksr-
Naslov: 1778-12-21
Autor: glonga - 02 Rujan 2012, 23:59:29 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/056-06.png)
position056-06
isofdate1778-12-21
namesourHelena
nametranJela
relationu
relnamesAugustini
relnametAugustin†
surnamesSapinovich
surnametŠapinović
placeoflRoško Polje
ageofdea25
ageunitog
cemeteryc
priestonfsb-ž
scriptofll
ritesondccue-
priesttw-
writergufsb-ž
remarksrquandam Augustini - pokojnog Augustina
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: belevarac - 03 Rujan 2012, 00:00:29 prijepodne
A ti, Glonge, Stipan > Stjepan! Po kojoj logici, ako izvor nije latiniziran. Čuj Kristofor! Malo morgen! Luiza! Bash me zania kako tjesh prievesti Chrysantius-a. A zashto ti je Laštrić > Laštro? Zato shto se danas tako priezivaju?
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 00:05:57 prijepodne
Imam Cristophorus, Cristophanus, Chrisanti, već pisano samo je tema nepregledna.* (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57698#msg57698) ^ (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57645;topicseen#msg57645)
Ne znam što ću s njima. Pomagaj.
Ovaj tu Chrisantius je s i a ne s y - Kristo - Kristijan?

Stipana prevodim u "standardnog" Stjepana, a u bazi držim i izvornog Stipana.

Laštre, Laštriće, Šapine, Šapinoviće, Ljubase, Ljubasoviće, Kolake, Kolakoviće, Kelave, Kelaviće, Šiške, Šiškiće… moram proć ponovo za unos u bazu.

Vidim tko je još na forumu, moga bi malo pomoć s crkovnim latinskim. Digod?
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: belevarac - 03 Rujan 2012, 00:20:02 prijepodne
Krsto i Krizsan.
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 00:23:33 prijepodne

?
Ne razumijem. Kako razlikovati Kristofora i Kristofana?

Cristophorus - Krsto?
Cristophanus - Krsto?
Chrisantis - Križan?
Naslov: 1778-12-24
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 00:32:38 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/056-07.png)
position056-07
isofdate1778-12-24
namesourAndreas
nametranAndrija
relations
relnamesPhilippi
relnametFilip
surnamesSapinouich
surnametŠapinović
placeoflRoško Polje
ageofdea1
ageunitom
cemeteryc
prieston-
scriptofll
ritesond-
priesttw-
writergufsb-ž
remarksr-
Naslov: 1778-12-30
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 00:47:05 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/057-01.png)
position057-01
isofdate1778-12-30
namesourHelena
nametranJela
relationu
relnames-
relnamet-
surnamesMatkouich
surnametMatković
placeoflVojkovići
ageofdea80
ageunitog
cemeteryl
priestonfsb-ž
scriptofll
ritesondccu--
priesttw-
writergufsb-ž
remarksrHelena uxor cuiusdam Matkouich
Naslov: 1778-12-10
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 00:55:51 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/057-02.png)
position057-02
isofdate1778-12-10
namesourPetrus
nametranPetar
relations
relnamesAntonij
relnametAnte
surnamesKellauich
surnametKelavić
placeoflVojkovići
ageofdea1
ageunitog
cemeteryl
priestonfsb-ž
scriptofll
ritesond-
priesttw-
writergufsb-ž
remarksrAntonij(?)
Naslov: 1778-12-21
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 01:03:52 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/057-03.png)
position057-03
isofdate1778-12-21
namesourJele
nametranJela
relationž
relnamesMarka
relnametMarko
surnamesVlajčića
surnametVlajčić
placeoflVinica
ageofdea80
ageunitog
cemeteryl
priestondmj-p
scriptofarv
ritesondccuem
priesttw-
writergudmj-p
remarksrJele. Vokativni nominativ? Ili Jele? Omiško-prički?
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: belevarac - 03 Rujan 2012, 07:41:41 prijepodne
?
Ne razumijem. Kako razlikovati Kristofora i Kristofana?

Cristophorus - Krsto?
Cristophanus - Krsto?
Chrisantis - Križan?

A zamisli tek kako je bilo jadnom popu da sva ta nasha imena polatini. Csuj: Biserka, Brno, Ambrozsa!
U popisu hrvata katolika iz 1743. i 1768. nema nijednog Kristofana.
Naslov: 1779-01-10
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 11:33:59 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/057-04.png)

057-04 | 1779-01-10 | Marianus | Marijan | s | Joannis | Ivan | Maraczovich | Maracović | Vojkovići | 4 | g | l | fsb-ž | ll | x | fsb-ž | fsb-ž
Naslov: 1779-01-25
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 11:48:14 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/057-05.png)

057-05 | 1779-01-25 | Nicolaus | Nikola | x | x | x | Barnardich | Bernardić | Roško Polje | 70 | g | c | fsb-ž | x | c-u-- | x | fsb-ž | x
Naslov: 1779-03-02
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 12:05:42 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/057-06.png)

057-06 | 1779-03-02 | Michael | Mijo | s | Petri | Petar | Barbich | Barbić | Roško Polje | 6 | m | c | fsb-ž | ll | x | x | fsb-ž | x
Naslov: 1779-03-04
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 12:14:03 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/058-01.png)

058-01 | 1779-03-04 | Matheus | Mate | s | Thadei | Tadija | Barbich | Barbić | Roško Polje | 1 | g | c | fsb-ž | ll | x | x | fsb-ž | x
Naslov: 1779-03-15
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 12:23:43 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/058-02.png)

058-02 | 1779-03-15 | Marko | Marko | x | x | x | Vlajčić | Vlajčić | Vinica | 70 | g | l | dmj-p | arv | ccuem | x | dmj-p | x
Naslov: 28.3.1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 12:50:56 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/058-03.png)

058 | 03 | 28 | 03 | 1779 | Joannes | Ivan | x | x | x | Barnardich | Bernardić | Roško Polje | 40 | g | c | fsb-ž | ll | cxuxx | x | fsb-ž
Naslov: 28. 3. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 15:40:22 poslijepodne

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/058-04.png)

strrbdmgimeiimeprreliirelipprezimeiprezimepmjestodobjgsvecpsiosvdpisa
0580418041779MariaMarijauMatheiMateKellavichKelavićVojkovići70glfsb-žllccxxxxfsb-ž
Naslov: 27. 4. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 17:47:46 poslijepodne

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/058-05.png)

strrbdmgimeiimeprreliirelipprezimeiprezimepmjestodobjgsvecpsiosvdpisabilj
0580527041779UrsulaOršulauNicolaiNikolaMaraczovichMaracovićVojkovići80glfsb-žllccuexxfsb-žx
Naslov: 4. 6. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 19:51:54 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/058-06.png)

4. 6. 1779. Lucija Babić, Roško Polje, u. † Šimun
Naslov: 15. 3. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 20:07:04 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/059-01.png)

Jȍza Kelavić, Vojkovići, 35 g. u. Mate
Naslov: 16. 4. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 20:18:55 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/059-02.png)


Ivan Bernardić, Roško Polje, 90 g.
Naslov: 5. 6. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 20:27:34 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/059-03.png)


Ivanica Ljubosović, Roško Polje, 40 g. u. Ante
Naslov: 17. 6. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 20:34:31 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/059-04.png)

Revizija. Fra Marko Dobretić.
Naslov: 15. 5. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 20:43:12 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/060-01.png)

Jakov Jurčević,  , 6 m. s. Petar
Naslov: 3. 6. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 20:50:11 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/060-02.png)

Kata Mamić,  , 40 g. ž. Petar
Naslov: 5. 6. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 20:57:16 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/060-03.png)

Vida Lozić, , 1, g., k., Lovro
Naslov: 9. 6. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 21:02:45 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/060-04.png)

Anica Ćalić, , 31, g., ž., Ivan
Naslov: 15. 6. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 21:10:22 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/060-05.png)

Anđelia Ćalić, , 1, g., k., Ivan
Naslov: 20. 8. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 22:11:06 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/060-06.png)

Ivanica Barbić, Roško Polje, 18, g.,
Naslov: 21. 8. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 22:15:27 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/060-07.png)

Jure Radošević,  , 10, g.,
Naslov: 25. 9. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 22:23:18 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/061-01.png)

Vida Laštrić, Vinica, 1/2, g., k., Stipan
Naslov: 1. 10. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 22:27:11 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/061-02.png)

Mijo Lučić,  , 1, g., s., Ilija
Naslov: 10. 10. 1779.
Autor: glonga - 03 Rujan 2012, 22:33:15 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/061-03.png)

Grgo Zvicer, Vinica, 20, g., s., Aton
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 04 Rujan 2012, 18:47:32 poslijepodne
A zamisli tek kako je bilo jadnom popu da sva ta nasha imena polatini.
U ovim maticam - pratrima, ne svim fratrima iz ove matice jerbo npr. fra Marko Ćorić u ovoj matici dosljedno piše arvaticom.

Hvala.
Ukazao si mi na dvostruku grešku, najprije pop polatini onda ja vraćam u rikverac na temelju pukog domišljanja.
Time dodatno teretim bazu podataka podacima koji su nepouzdan derivat dostupnog izvornika (koji je glede izvornih imena također nepouzadano polazište). Dakle u bazu - proslovkano iz izvornika - doslovno i tamo gdje su imena u genitivu - čemu još jedna deklinacija nepouzdano latiniziranog imena. U slučaju arvatice imamo i npr "Jele" u nominativu, ali i npr. redovito "Juro" u nominativu od istog upisivača npr. "Juro sin Jure" i sve to na župi Roško Polje (otišo, pošo, došo… o).

Glede Christophorus-a, Christophanus-a, Chrisantis-a… imam mišljenje no ono ne treba iću u bazu u vidu derivata.
Christophorus - Krišto, (IMHO, u okruženju pa i šire - prezimena Krišto i Krištić (Kristo, Krstić) su od upisanog Kristofora - najvjerojatnije)
Christophanus - Krsto (patronimici: Krstanović, Krstić, Krstičević)
Chrisantis - Križan (patronimici: Križić, Križanović, Križanac)

Pnavljam sebi, čitanje ovakvih rukopisa je ponajprije slovkanje, čitanje čitavih riječi (s predumišljajem) povećava broj pogrešaka.

A zašto baš Christophanus  Krsto? Po modelu Drinovci i po modelu (Marko) Veselica. Drinovci- likovi iz literature bi završili u matici kršćeni, a puk bi ji zva po svom.
Kristofan > Krstfn > Krstan > Krsto
Kristofor > Krstfr (odbacujem zadnji slog) > Kristo > Krišto
Naslov: Odg: 10. 10. 1779.
Autor: glonga - 04 Rujan 2012, 18:57:44 poslijepodne
Grgo Zvicer, Vinica, 20, g., s., Aton
Otkud Zvicer? Komit s Čuča?* (http://hr.wikipedia.org/wiki/Ubojstvo_obitelji_Zvicer)
Aton, doslovno tako piše. Ne vjerujem da se don Martinu izmaklo n (i a)jer nema nijednog Anton-a dosad, redovito je Antona, možda jednom Antun. Aton? "Janjevac" s Kuči, ili je s Čuča doša Mocenigu pod Imacku pa priša u aga i begova ko i neki Carevići?

U Imoti su i danas žive uzrečice: "Ko zvicer. Stalno vitri. Oči na vr glave." "Brz ko zvicer.", "Koji je to zvicer!?".
Čini se da su posljedica víjesti i legendi o narečenom Petru Zviceru.

Manje je vjerovat da prezime ima veze s templarima, Švicarskom, Šu(j)icom.
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 04 Rujan 2012, 19:56:28 poslijepodne
uxor
Nitko vjerojatno ne čita temu. Sustavno se provlači greška u prijevodu. Glede i unatoč "uxor quandam", "uxor defuncti"… a nidje "vidua", "relicta"…
http://genealogy.about.com/od/translation/p/latin_word_list.htm (http://genealogy.about.com/od/translation/p/latin_word_list.htm)
https://familysearch.org/learn/wiki/en/Latin_Genealogical_Word_List (https://familysearch.org/learn/wiki/en/Latin_Genealogical_Word_List)
Naslov: 27. 10. 1779.
Autor: glonga - 04 Rujan 2012, 22:48:40 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/061-04.png)

strrbtdmgimedrmrelimeprezimemjestodobjgsvecjpsiopisabilj
0610427101779Manda Mamića 70gldmj-phhippsmdmj-p
Naslov: 30. 10. 1779.
Autor: glonga - 04 Rujan 2012, 22:56:26 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/061-05.png)

strrbtdmgimedrmrelimeprezimemjestodobjgsvecjpsiopisabilj
0610530101779AntunsStipanaŠiške 18gldmj-phhixxxxdmj-p
Naslov: 6. 11. 1779.
Autor: glonga - 04 Rujan 2012, 23:03:30 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/061-06.png)

strrbtdmgimedrmrelimeprezimemjestodobjgsvecjpsiopisabilj
0610606111779Ivan Lučić 70gldmj-phhippsmdmj-pp. Ivan
Naslov: 6. 11. 1779. 2
Autor: glonga - 04 Rujan 2012, 23:12:16 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/062-01.png)

strrbtddmmggggimecrzriprezimemdjgslopb
0620106111779Elias Gliubosovich 40gcll fsb-žsubmersus (?) in Aqua
Naslov: 20. 11. 1779.
Autor: glonga - 04 Rujan 2012, 23:34:50 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/062-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
0620220111779Rosa MurazovichVojkovići18glllippxxfsb-žMarazovic?
Naslov: 29. 11. 1779.
Autor: glonga - 04 Rujan 2012, 23:40:37 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/062-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
0620329111779Mathias MatkovichVojkovići20glllippxxfsb-ž

fsb-ž? rukopis i slaganje uglavaka na ovoj stranici (61)?
Naslov: 28. 12. 1779.
Autor: glonga - 04 Rujan 2012, 23:47:56 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/062-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
0620428121779Stephanus JaghichRoško Polje gcllippxxfsb-ž

Mitovi i legende o Jaginom Grobu.
Naslov: 8. 4. 1780.
Autor: glonga - 04 Rujan 2012, 23:54:13 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/062-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
062050841780Catharina NeuisrichiVojkovići70gcllippxxfsb-ž

Prilog etimologiji prezimena Nevistić - Neuisrichi, nè ùsrićī. NHF.
Naslov: 7. 4. 1780.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 00:02:57 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/062-06.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
062060741780Joanna ViscichRoško Polje22gcllippxx

Ovo definitivno nije rukopis FSB.
Prilog etimologiji prezimena Višić. Viscich. Višćić. NHF.
Naslov: 24. 4. 1780.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 00:09:36 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/062-07.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
062072441780Nicolaus NeuisrichVojkovići5glllixxxx

Neuisrich, i kad r poredimo s t npr. u ovom upisu u riječi eratis.
?
Naslov: 4. 5. 1780.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 00:14:20 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/062-08.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
062080451780Magdalena MatkovichVojkovići50glllippxx

Nije Markovich.
Naslov: 22. 6. 1780.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 00:21:01 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/062-09.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
062092261780Mathea TustonichRoško Polje23gcllippxx

t u Tustonich i u etatis - nije točno ono o Nevistićima, ipak je t, a ne r.
Naslov: 6. 10. 1780.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 00:27:06 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/063-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
0630106101780Mara Lozića80gldmj-phhippsmdmj-p
Naslov: 18. 10. 1780.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 00:32:50 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/063-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
0630218101780VidakIlijeLaštrića0.5gldmj-phhdmj-p

Ilije?
Naslov: 22. 12. 1780.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 00:43:29 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/063-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
0630322121780MariaKolakZaljuće6glll

Prvi spomen Zaljuća - Zagluchie. Liči na Zaglušje - ko Gluha Bukovica - gluho bilo.
In cemeterio loci. Ima li Zaljuće groblje?
Bakula 1867. spominje tri groblja. Ova matica također. Kod crkve sv. Ivana (roško), vojkovićko i viničko. Postaje li sad oznaka (c ) za groblje kod crkve opet (l) (cemeterio loci)?
Naslov: 28. 12. 1780.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 00:47:11 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/063-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
0630428121780MatheaKolakZaljuće2glll
Naslov: 30. 12. 1780.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 00:51:32 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/063-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
0630530121780ElenaVisichRoško Polje60glllippxx
Naslov: 8. 1. 1781.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 00:56:08 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/063-06.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
063060811781StephanusKolakZaljuće5glll
Naslov: 12. 1. 1781.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 01:00:42 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/063-07.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
063071211781CatarinakStefaniVisichZaljuće17glllippxx
Naslov: 5. 2. 1781.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 01:07:12 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/063-08.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemodjgslopb
063080521781JelažMatijaJurčevića60gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 8. 2. 1781.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 01:12:29 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/064-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
064010821781BožicaĆurkovića90gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 18. 2. 1781.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 01:17:15 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/064-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
064021821781LukaMatić85gldmj-phhippxxdmj-pime precrtano
Naslov: 25. 2. 1781.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 01:21:22 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/064-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
064032521781IvanicaJozipaLučića1gldmj-phhdmj-p
Naslov: 17. 3. 1781.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 01:25:35 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/064-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
064041731781CatarinaCrainaRoško Polje42glllippxx
Naslov: 29. 3. 1781.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 01:31:05 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/064-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
064052931781CatarinaJurçevichStudenci65glllippxx
Naslov: 14. 4. 1781.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 01:35:29 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/064-06.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
064061441781MateaAnusich40glllixxxx
Naslov: Odg: 29. 11. 1779.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 12:43:24 poslijepodne

fsb-ž? rukopis i slaganje uglavaka na ovoj stranici (61)?

.png nije ok. Image hosting provider i serverski cache. Jedan dan kad se izprazni cache trebam ponovo postavit problematični 062-03.png, a postojeći odmah obrisat.
Naslov: 16. 4. 1781.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 13:18:19 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/065-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0650116041781FranciscusBaghichRoško Polje35glllippxx
Naslov: 30. 12. 1781.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 13:24:07 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/065-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0650230121781MichaelGlubosovichKrnjinglllippxx

Prvi spomen - Krnjin. Kargnin.
Rukopis kao da je opet fsb-ž.
Naslov: 22. 11. 1781.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 13:31:03 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/065-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0650322111781MijoLozić30gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 2. 12. 1781.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 13:36:07 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/065-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0650402121781LovreLozić50gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 2. 1. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 13:41:14 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/065-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0650502011782IvanLozić40gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 4. 1. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 13:46:16 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/065-06.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0650604011782MijosinŠimunaPerkovića18gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 5. 1. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 13:52:33 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/065-07.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0650705011782KrižasinGargeMamićaVinica1mldmj-phhdmj-p

Eto nije Križan, već Kŕižă.
Naslov: 10. 1. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 14:13:48 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/066-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0660110011782IvanicakpIvanaLozića16gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 14. 1. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 14:52:05 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/066-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0660214011782BlažsLukeŠkareVinica18gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 3. 2. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 14:56:13 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/066-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0660303021782NicolausGlubosovichKrnjin36glllixxxx
Naslov: 4. 2. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 15:03:07 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/066-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0660404021782LovresTomeŠiškeVinica1gldmj-phhdmj-p
Naslov: 4. 2. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 15:14:23 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/066-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0660504021782MatijakMarkaMamića1gldmj-phhdmj-p
Naslov: 10. 2. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 15:20:13 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/066-06.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0660610021782JelažAntoneLozićaVinica40gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 20. 2. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 15:24:48 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/067-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0670120021782AntesMarkaMamićaVinica4gldmj-phhdmj-p
Naslov: 20. 2. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 15:28:14 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/067-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0670220021782JelakMarkaMamićaVinica5gldmj-phhdmj-p
Naslov: Odg: 4. 2. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 15:32:57 poslijepodne
066-05.png
Bug na image hosting serveru?
Naslov: 25. 2. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 16:14:23 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/067-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0670325021782MarkoMamić45gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 26. 2. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 16:21:54 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/067-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0670426021782AntonasLovreLučićaVinica3dldmj-phhdmj-p

… komu bi 3 dneva…
Naslov: 29. 2. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 16:26:07 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/067-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0670529021782CvitakMarkaLučićaVinica8gldmj-phhixxxxdmj-p

prijestupna godina?
Naslov: 28. 2. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 16:30:28 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/067-06.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0670628021782MateussGeorgiNevistichRoško Polje8glll
Naslov: 10. 4. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 16:34:14 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/067-07.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0670710041782MagdalenaGlubosovich70glllippxxMagdale
Naslov: 7. 5. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 18:01:55 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/068-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0680107051782AntoniussCrisostomiKolak18glllippxx
Naslov: 26. 5. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 18:06:09 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/068-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
06802r26051782revizija. b. fra Marko Dobretić
Naslov: 18. 8. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 18:13:44 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/068-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0680318081782VitasGrainaRoško Polje60glllixxxx


Graina - jastno piše. Kra(j)ine i Kra(j)inovići su po ovome etimološki oni koji dižu graju.

Vitas (Vitis) bi mogla bit ni Živka, ni vinka, već Vida. bezze
Naslov: 9. 8. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 18:18:09 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/068-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0680409081782AngelakLuccaTustognichRoško Polje1glll
Naslov: 22. 8. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 18:21:02 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/068-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0680522081782MateussJoannisMatkovichRoško Polje1glll
Naslov: 25. 9. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 18:24:26 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/068-06.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0680625091782IvanicaMamića90gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 5. 10. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 18:30:05 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/069-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0690105101782JakovĆurković60gldmj-phhixxxxdmj-pod smarti ubostva
Naslov: 8. 10. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 18:34:17 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/069-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0690208101782MijosJureMamićaVinica0,5gldmj-phhdmj-p
Naslov: 18. 10. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 18:38:12 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/069-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0690318101782MijoKolak70gldmj-phhippsmdmj-p
Naslov: 18. 12. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 18:41:50 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/069-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0690418121782AndreasBernardichRoško Polje54glllippxx
Naslov: 18. 12. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 18:50:29 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/069-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0690518121782GregoriusKolakRoško Polje70glll
Naslov: 19. 12. 1782.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 18:53:14 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/069-06.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0690619121782ThomasBacculaRoško Polje60glllixxxx
Naslov: 5. 1. 1783.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 18:56:00 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/069-07.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0690705011783MarcusNevistichRoško Polje80glllippxx
Naslov: 6. 1. 1783.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 19:00:00 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/070-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0700106011783VerunicakMateiNevistichVojkovići36glllixxxx
Naslov: 14. 2. 1783.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 19:03:09 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/070-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0700314021783JoannakFloriniNevistich8glll
Naslov: 12. 2. 1783.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 19:15:16 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/070-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0700212021783ChristofnussJacobiKolakRoško Polje44glllippxx
Naslov: 15. 2. 1783.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 19:20:41 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/070-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0700415021783ApoloniakFloriniNevistichRoško Polje6glll
Naslov: 10. 4. 1783.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 19:24:35 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/070-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0700510041783AndreasSuttichVojkovići40glll…perrit fama…
Naslov: 12. 4. 1783.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 19:39:40 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/070-06.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0700612041783JosephussJoannisRadosRoško Polje40glllippxx
Naslov: 16. 9. 1783.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 19:55:31 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/071-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0710116091783EliassStanislaiBagarich18gbllixxxxa morbo sitis(?)

a morbo sitis(?)… sepultus pre villam
Naslov: 10. 11. 1783.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 20:09:01 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/071-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0710210111783PetrusNevistichRoško Polje50gbllxxxxxmorbo peris… prope vilam
Naslov: 10. 11. 1783.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 20:14:50 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/071-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0710310111783JeronimussPetriNevistichRoško Polje20gbllprope vilam
Naslov: 15. 11. 1783.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 20:21:50 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/071-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0710415111783LuciakJoannisBabichRoško Polje40gbllprope vilam
Naslov: 20. 11. 1783.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 20:28:18 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/071-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0710520111783AnnakPetriNevistich8gbllprope vilam
Naslov: 10. 12. 1783.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 20:33:37 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/071-06.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0710610121783ElenakAndreiBernardich10glll
Naslov: 20. 12. 1783.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 20:37:00 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/071-07.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0710720121783GeorgiusSapina56glllippxx
Naslov: 30. 12. 1783.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 20:49:06 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/072-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0720130121783StephanussJacobiKolak30gbllixxxxperit (?)… prope vilam

perit ?este(?)
Naslov: 10. 1. 1784.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 20:52:00 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/072-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0720210011784LaurentiusBernardich33glllixxxx
Naslov: 20. 1. 1784.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 20:55:43 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/072-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0720320011784ThomassGeorgiSapina10glll
Naslov: 18. 6. 1784.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 21:05:58 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/072-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0720418061784LuciakIvanaĆurkovića18gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 2. 1. 1785.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 21:26:51 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/072-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0720502011785JoannessMicaeliGlubosovichKrnjin3,5glll
Naslov: 8. 1. 1785.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 21:34:19 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/072-06.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0720608011785MarkosIvanaĆurkovićaVinica16gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 11. 1. 1785.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 22:01:30 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/072-07.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0720711011785ĆurkovićaVinica19gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 23. 6. 1785.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 22:07:40 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/073-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0730123061785MichaelBaghichRoško Polje70glllippxx
Naslov: 2. 7. 1785.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 22:12:11 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/073-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
07302r02071785fra Augustino Okich

Revizija, b. fra Augustin Okić A. v. B. o.
Naslov: 5. 8. 1785.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 22:16:01 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/073-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0730305081785JozipMamić47gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 11. 8. 1785.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 22:22:28 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/073-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0730411081785IvanicakAntoneĆurkovićaVinica16gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 25. 3. 1786.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 22:27:09 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/074-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0740125031786PetarŠiškoVinica36gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 15. 3. 1786.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 22:35:47 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/074-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0740215031786InaLaštrića78gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 18. 3. 1786.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 22:42:24 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/074-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0740318031786JozipsTomeŠiške18gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 3. 5. 1786.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 22:46:11 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/074-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0740403051786JurosJureMamića3dldmj-phhdmj-p
Naslov: 2. 6. 1786.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 22:50:01 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/074-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0740502061786RužicaJurčevića90gldmj-phhippsmdmj-p

Posljednji upis arvaticom?
Naslov: 11. 9. 1786.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 22:55:27 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/075-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0750111091786EliasBirnardichRoško Polje43gcllippxx
Naslov: 21. 9. 1786.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 23:00:19 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/075-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0750221101786PhillipusTustonichRoško Polje50glllper me ?
Naslov: 13. 3. 1787.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 23:04:52 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/075-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0750313031787JuresIlicePercovichaVinica6mldmj-phldmj-pdmj-p latinicom, prvi put?

Don Martin propisa latinicom. 1787./1788. nestaje arvatica iz matica?
Naslov: 5. 4. 1787.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 23:09:06 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/075-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0750405041787JacovizakSimunaMamicha2gldmj-phldmj-p
Naslov: 10. 4. 1787.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 23:12:59 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/075-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0750510041787RuxizakAntoneLozichaVinica3mldmj-phldmj-p
Naslov: 29. 5. 1787.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 23:17:29 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/075-06.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0750629051787TomasMijeOmazichaVinica2gldmj-phldmj-p

Mjesto, nadnevak, nova formulacija.
Naslov: 30. 5. 1787.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 23:21:22 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/075-07.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0750730051787JurosSimunaMamichaVinica2gldmj-phldmj-p

… comu ime bi Juro…
Naslov: 31. 5. 1787.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 23:24:34 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/076-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0760131051787JuroMamichVinica90gldmj-phlippxxdmj-p
Naslov: 25. 7. 1787.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 23:29:05 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/076-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0760225071787PetrusSipichRoško Polje30glllippxx
Naslov: 30. 9. 1787.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 23:34:00 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/076-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
07603p30091787Incepit… Fratris Petri Maroevich

Fra Petar Maroević, novi župnik.
Naslov: 20. 10. 1787.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 23:38:33 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/076-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0760420101787JosephakChrisantiKolakRoško Polje5gcfpm-žllfpm-ž

Novo odbrojčavanje iza revizije i pri promjeni župnika?

Annorum quinque.
Naslov: 1. 12. 1787.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 23:43:32 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/076-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0760501121787GeorgiažMartiniSapina23glfpm-ž, dat-pllippxxfpm-žPrima 10bris
Naslov: 31. 11. 1787.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 23:48:15 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/076-06.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0760631111787MathianažAntoniBernardichRoško Polje60glllippxxfpm-ž
Naslov: 1. 3. 1788.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 23:53:10 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/077-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0770101031788JoannakpMichaelisGlubuscovichRoško Polje8gcllfpm-ž
Naslov: 3. 3. 1788.
Autor: glonga - 05 Rujan 2012, 23:55:38 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/077-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0770203031788MathianakPetriGlubusovichRoško Polje1glllfpm-ž
Naslov: 11. 3. 1788.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 08:03:34 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/077-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0770311031788MagdalenažFrancisciBabbichRoško Polje100glllfpm-ž
Naslov: 20. 3. 1788.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 08:11:11 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/077-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0770420031788MathianakPetriKelavaRoško Polje1glllfpm-ž
Naslov: 16. 5. 1788.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 08:20:48 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/077-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0770516051788MagdalenažpThomeBernardichRoško Polje70glllippxxfpm-ž
Naslov: 24. 7. 1788.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 08:24:16 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/078-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0780124071788JosephusSapinaRoško Polje49glllippxxfpm-ž
Naslov: 29. 8. 1788.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 08:43:20 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/078-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0780229081788PetražPhilippusRadoshRoško Polje29gcllippxxfpm-ž(?)
Naslov: 8. 5. 1788.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 08:50:16 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/078-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0780308051788KataĆurkovićaVinica60gldmj-phlippxxdmj-p(?)
Naslov: 5. 6. 1788.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 08:53:26 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/078-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0780405061788TomasTadijeĆurkovićaVinica2gldmj-phldmj-p(?)
Naslov: 6. 9. 1788.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 08:57:15 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/078-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0780506091788IvanizakIvanaJurçevicaVinica10gldmj-phldmj-p
Naslov: 25. 9. 1788.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 09:01:21 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/078-06.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0780625091788NicolasIvanaChalichaVinica11gldmj-phldmj-p
Naslov: 8. 10. 1788.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 09:41:16 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/079-01.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0790108101788MartinsJureChalihaVinica9gldmj-phldmj-p
Naslov: 22. 10. 1788.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 09:45:06 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/079-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0790222101788BarisaPercovihVinica85gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 4. 12. 1788.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 09:49:04 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/079-03.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0790304121788ChristinakAndreRadoshRoško Polje3glllfpm-ž
Naslov: 21. 1. 1789.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 09:53:07 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/079-04.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0790421011789HelenakAndreRadoshRoško Polje6mlllfpm-ž
Naslov: 19. 10. 1788.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 09:55:38 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/079-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0790519101788PetrussJosephiShapinaRoško Polje8mlllfpm-ž
Naslov: 21. 11. 1788.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 09:58:20 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/079-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0790621111788NataliskGregorijShapinaRoško Polje2glllfpm-ž
Naslov: 20. 1. 1789.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 10:01:58 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/080-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0800120011789VidakGrgeMamichaVinica18gldmj-phhippxxdmj-p
Naslov: 1. 2. 1789.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 10:05:37 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/080-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0800201021789StanislaussAntoniMatkovichRoško Polje3glllfpm-ž
Naslov: 20. 2. 1789.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 10:07:35 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/080-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0800320021789EliassAntoniMatkovichRoško Polje1glllfpm-ž
Naslov: 25. 5. 1789.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 10:13:23 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/080-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0800425051789JoannažGeorgiGlubusovichRoško Polje60glllippxxfpm-ž

Način pisanja J u Joanna - za ponovno čitanje nekog ranije nepročitanog imena (078-02).
Naslov: 24. 6. 1789.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 10:16:33 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/080-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0800524061789JosophusKelavichVojkovići30glllfpm-ž
Naslov: 11. 6. 1789.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 10:20:39 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/080-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0800611061789GregoriusNevistichRoško Polje50gcllfpm-žRakitno. Don Grgo Nevistić.
Naslov: 24. 11. 1789.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 10:24:38 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/080-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0800724111789JacobusKolakRoško Polje70glllfpm-ž
Naslov: 18. 9. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 10:28:30 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/081-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0810118091790MatijMamichaVinica80gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 20. 10. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 10:30:28 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/081-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0810220101790BarisaChurcovichVinica38gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 28. 11. 1789.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 10:33:29 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/081-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0810328111789MartinusShapinaRoško Polje40glllippxxfpm-ž
Naslov: 10. 2. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 10:35:38 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/081-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0810410021790AntoniusKolakRoško Polje60glllippxxfpm-ž
Naslov: 15. 2. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 10:40:31 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/081-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0810515021790FranciscaLonçaržAntonijKolakRoško Polje60glllippxxfpm-ž

Cursko prezime prvi put u matici. I to, čini se, udovici iz prethodnog upisa. Nije ni pet dana iza njeg.
Naslov: 20. 1. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 10:50:50 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/081-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0810620011790VitisChalichžJacobiKolakRoško Polje70glllippxxfpm-žex Vinicza
Pa ti normaliziraj bazu. Na 81. stranici ti se pojave divojačka prezimena. Po ovom i prethodnom upisu možeš pretpostavit da je Lonçara bilo u Roškupolju jer u ovom upisu navodi i divojačko prezime i rodno misto.
Koje je značenje polja "mjesto" u bazi? Mjesto ukopa, cemeterio loci, prope villam, etc.
Naslov: 2. 2. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 11:01:02 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/082-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0820102021790StanislausTustognich50glllfpm-žmort'us seu a Filio suo trajectus
Naslov: 23. 2. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 11:05:07 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/082-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0820223021790MarianusVishich30glllippxxfpm-ž
Naslov: 20. 2. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 11:07:49 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/082-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0820320021790ThomasVishich23glllippxxfpm-ž

Image hosting server cache error?
Naslov: 28. 2. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 11:12:02 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/082-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0820428021790UrsulaGalich60glllippxxfpm-ža Svib
Naslov: 10. 3. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 11:17:51 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/082-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0820510031790RosaChurich30glllippxxfpm-ža Grabovicza
Naslov: 20. 3. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 11:20:01 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/082-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0820620031790BartolomeusRadosh60glllippxxfpm-ž
Naslov: 25. 4. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 11:22:14 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/082-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0820725041790StephanusBernardich60glllippxxfpm-ž
Naslov: 1. 5. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 11:25:32 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/082-08.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0820801051790GeorgiusVulich60glllippxxfpm-ž1. Vulich
Naslov: 10. 5. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 11:31:14 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/083-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
083011610051790VeronicaDodigh65gcllippxxfpm-ža Mesiovina
Naslov: 18. 11. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 11:38:14 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/083-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0830218111790DujamsIvanaChurchovicha33gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 25. 11. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 11:51:02 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/083-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0830325111790MarcusJurçevich32gllla latronious traicesus
Naslov: 25. 11. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 11:56:11 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/083-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0830425111790PetrusOmazich18glllab eadem latronibus
Naslov: 5. 12. 1790.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 12:00:09 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/083-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0830505121790JurcažStipanaLastricha40gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 10. 12. 1791.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 12:12:32 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/083-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
08306p10121791fra Rafael Petrić župnik

Die 10· Decembri 1791(!)
Incepit administratio R.
Petris Raphaelis Petrich
Naslov: 14. 12. 1793.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 12:28:22 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/083-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0830714121793DujmusChiurcovichVinica21gfrpž

Novi župnik (administrator) staro odbrojčavanje. 1792. nitko nije umro? Novela o Dujmu.
Naslov: 14. 12. 1793.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 12:36:05 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/084-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0840114121793PetrusMamichVinica20gfrpž

…i o Petru
Naslov: 10. 6. 1793.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 12:42:09 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/084-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0840210061793CatharinaGliubusovichRoško Polje60glippxxfrpž
Naslov: 9. 8. 1793.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 12:47:51 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/084-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0840309081793JoannesSapinnovichRoško Polje28glippxxfrpž
Sapinnovich. Moj Anto Iviću, novi matičar — nove inačice prezimena.
Još nek netko počme priču o ustaljivanju prezimena.
Naslov: 27. 6. 1793.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 12:55:51 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/084-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0840427061793PaulusKolakovich26grfrpžsubmersus in fluvi Riçina

Kolakovich, idem (Sapinn…), idesh…
r - groblje Ričina, u ranijem sličnom slučaju upisano groblje Vinjani, ovdje mi je nejasno na što se odnosi ejusdem pagi.

Ovdje se osvrćem na ponavljanu tezu o nacionalnoj svijesti svećenstva glede dočeka prezimena na -ić.
Na -ić(i) su dočeci pučkih naziva susjedstava (konšiluka (roški)) i osoba iz određenog plemena.
Očito je da su upisivači auditivnom metodom primali podatke. U vizualnom načinu bi u ovim zadnjim slučajevima (Šapina, Kolak) bilo onako kako je u ovoj (i nekoj drugoj) matici bilo upisano ranije.
Ne znam za kanone i dekrete koji bi istim upisivačima zabranjivali pisati na hrvatskom. Ako može don Martin, zašto ne more pra Rapo u istom razdoblju? Ako bi u don Martina bijo Pava, zašto je u pra Rape Paulus?
Von Paulus.
 
Naslov: 19. 11. 1793.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 13:38:01 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/084-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0840519111793MichaelSuttichVojkovići19glippxxfrpž
Naslov: 18. 12. 1793.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 13:41:21 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/084-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0840618121793NatalisMatkovichVojkovići6dlfrpž
Naslov: 6. 11. 1793.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 13:47:35 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/085-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0850106111793AntesKrisanaPerkovitchaVinica6gldmj-p

Prilog ranim radovima Anto-a Ivića — još jedna inačica bezimena Berković.
Naslov: 8. 3. 1794.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 13:54:02 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/085-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0850208031794IliaChurkoviVinica34gldmj-phlippxxdmj-pkap(e)lana 1. put?

Anto, još jedna inačica brezimena Ćurković?
Don Martin, čini mi se, prvi put piše da je kapelan, znači postoji kapelanija.

Il u Ilia, vidit ponovo raniji upis pročitan kao "Ilice".
Popunit u bazi sva l polja frp-ž.
Naslov: 8. 4. 1794.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 13:59:37 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/085-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0850308041794CatažAndrijeMamichaVinica27gldmj-phlippxxdmj-pcapelana
Naslov: 19. 5. 1794.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 14:09:09 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/085-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0850419051794ThadeaGasporovichVojkovići24glllippxxnovi rukopis?

Antoo, (Iviću) Gasphorrowitz (Gašpar)!
Unatoč načinu zapisivanja prezimena, ovo nije rukopis frp-ž? Ovakav rukopis se provlači maticom već dulje vrijeme. Je li u pitanju pomoćnik/kapelan don Ante Tustonjić (dat-p)?
Naslov: 29. 9. 1794.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 14:13:14 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/085-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0850529091794AnnaVisichRoško Polje74gcllippxxnovi rukopis?

Rusko, Rasko pole.
Naslov: 22. 10. 1794.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 14:17:26 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/085-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0850622101794NatalisMamichVinica31glllippxx

Kapelan? Privremeno spriječen?
Naslov: 14. 12. 1794.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 14:20:34 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/086-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0860114121794AnaCelavichRoško Polje54glllippxx
Naslov: 19. 12. 1794.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 14:28:24 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/086-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0860219121794MateusBarnardichRoško Polje46gll
?
Naslov: 25. 12. 1794.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 14:32:30 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/086-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0860325121794AntoniusTustonich74gcll† don Ante Tustonjić
Naslov: 27. 3. 1795.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 14:51:48 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/086-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
08604p27031795Incepit… fra Martin Tomašević

Incepit administratio Fratris
Martini Thomassevich à Fatiz(?)
??nie(s?) 1795. Die 27 Martii
Naslov: 15. 4. 1795.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 14:59:10 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/086-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0860515041795ThomasažJoannisPerkovichVinica90glllippxx

Ovaj rukopis u matici se provlači najmanje od vremena Batvićeva župnikovanja. Nepoznati pomoćnik/kapelan?
Prije će biti župnik neke susjedne župe.
Naslov: 18. 5. 1795.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 15:02:29 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/086-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0860618051795StipanSisko70gldmj-phlippxxdmj-p
Naslov: 1. 6. 1795.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 15:06:30 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/087-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0870101061795JelažMatiaLozichVinica80gldmj-phlippxxdmj-p
Naslov: 7. 7. 1795.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 15:10:20 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/087-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0870207071795MarcusSuttaVojkovići17glllippxxfmt-ž
Naslov: 22. 7. 1795.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 15:13:07 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/087-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0870322071795MichaelTustonichRoško Polje14glllippxxfmt-ž
Naslov: 21. 11. 1795.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 15:17:41 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/087-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0870421111795LuciaKolakRoško Polje9glllippxxfmt-ž
Naslov: 4. 12. 1795.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 15:21:07 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/088-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0880104121795MariažJoannisCrainaRoško Polje27glllfmt-ž
Naslov: 5. 12. 1795.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 15:23:44 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/088-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0880205121795MichaelBabichRoško Polje7mlllfmt-ž
Naslov: 14. 12. 1795.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 15:29:58 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/088-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0880314121795LaurentiussMatheiBernardichRoško Polje7mlllfmt-ž
Naslov: 23. 12. 1795.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 15:32:00 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/088-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0880423121795LuciakStephaniBernardichRoško Polje2mlllfmt-ž
Naslov: 29. 9. 1795.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 15:36:27 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/089-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0890129091795MatoJurçevichVinica90gldmj-phlippxxdmj-p
Naslov: 25. 10. 1795.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 15:39:34 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/089-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0890225101795LovroChurcovichVinica70gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 15. 12. 1795.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 15:49:31 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/089-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0890315121795JelažpGargeChurcovichaVinica80gldmj-phlippxxdmj-p
Naslov: 13. 4. 1796.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 15:55:04 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/089-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0890413041796StipansJureVlaiçichaVinica16gldmj-phlippsxdmj-p
Naslov: 20. 4. 1796.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 15:58:18 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/089-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0890520041796AndriaSiskoVinica35gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 22. 2. 1796.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 16:02:18 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/090-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0900122021796PhilippusGasparovichRoško Polje30glllippxxfmt-ž
Naslov: 2. 5. 1796.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 16:04:57 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/090-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0900202051796AngelažFrancisciBagichRoško Polje40glllippxxfmt-ž
Naslov: 4. 5. 1796.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 16:07:47 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/090-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0900304051796NicolaussStephaniBernardichRoško Polje4mlllfmt-ž
Naslov: 24. 5. 1796.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 16:11:30 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/090-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0900424051796GiorgiussAntonijSuttaVojkovići5mlllfmt-ž
Naslov: 25. 4. 1796.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 16:14:05 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/090-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0900525041796StipansJureVlaiçicaVinica16gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 12. 10. 1796.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 16:16:50 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/091-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0910112101796SimunsStipanaLastrichaVinica4gldmj-phldmj-p
Naslov: 15. 10. 1796.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 16:18:51 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/091-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0910215101796MattiakJozipaSkareVinica3gldmj-phldmj-p
Naslov: 30. 5. 1796.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 16:22:03 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/091-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0910330051796MarcusKolakovichRoško Polje40glllippxxfmt-ž
Naslov: 11. 6. 1796.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 16:31:30 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/091-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0910411061796MarthinussStanislaiTustognichRoško Polje34glllfmt-žinterfectus a Presbitero d Joanni Kolakovich

Onaj nepoznati rukopis u matici do sad bi mogao bit ponajprije don Ivana Kolaka, pogotovo ako se sad više ne pojavi.

O don Ivanu Kolaku na mreži:
http://www.cnak.ba/index.php?opt=21&id=125 (http://www.cnak.ba/index.php?opt=21&id=125)
http://www.cnak.ba/index.php?opt=30&id=341 (http://www.cnak.ba/index.php?opt=30&id=341)

»U Matici krštenih župe Duvno od 1829. pod br. 93. stoji: “Šuica - dana 1. svibnja 1829. svete sam obrede nad Tomom, rođenim 24. travnja, zakonitim sinom Stjepana Barišića i Petronile Slipac iz Sarajlija, kum bijaše Ante Franjetić iz Bukovice, propisno dopunio zbog straha od smrti, don Ivan Kolak iz Roška Polja, svjetovni svećenik.”«
Usporedit rukopise.
Naslov: 29. 12. 1796.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 16:41:54 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/092-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0920129121796AndrianaVisichRoško Polje30glllfmt-ž
Naslov: 16. 11. 1796.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 16:45:09 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/092-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0920216111796MatesGargeVlajçichaVinica2glhldmj-p
Naslov: 10. 3. 1797.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 16:59:06 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/092-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0920310031797MatijLozichVinica80glhlipxxxdmj-predni broj?

U pretprošlom upisu citat CNAK-a referencira na redni broj u matici.
Ja za ovu maticu u bazu ne unosim redne brojeve iz "izvornika" odavno.
Brojčanik nekad zapne, nekad se resetira na reviziji, nekad pri promjeni administratora/župnika, neki upisi kao npr. ovaj nisu odbrojčani, upitna je točnost rednog broja slijedećeg upisa ili pak niza prethodnih upisa.
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 17:05:00 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/092-04.png)
20. 4. 1797.
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0920420041797MariakMarianiKelavaVojkovići10glllfmt-ž

89, -, 100
s 5 na 9
Ili je fmt-ž pomno prebrojao sve od zadnjeg rednog broja 1.?
Naslov: 26. 3. 1797.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 17:09:15 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/092-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0920526031797CatharinakJoanniLiubassovichRoško Polje1mlllfmt-ž
Naslov: 2. 4. 1797.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 17:12:55 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/093-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0930102041797MartinussLavrentiiBabichRoško Polje1mlllfmt-ž
Naslov: 4. 6. 1797.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 17:15:48 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/093-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0930204061797MagdalenaShapinovichRoško Polje46glllippxxfmt-ž
Naslov: 14. 6. 1797.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 17:18:19 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/093-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0930314061797PhilippusKolakovichRoško Polje22glllippxxfmt-ž
Naslov: 20. 6. 1797.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 17:20:43 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/093-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0930420061797MartinusKelavaVojkovići3mlllfmt-ž
Naslov: 12. 6. 1797.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 17:24:39 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/094-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0940112061797FilipsLovreChurcovichVinica25gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 28. 6. 1797.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 17:26:32 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/094-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
09402r28061797revizija, fra Grgo od Vareša
Naslov: 22. 8. 1797.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 17:36:27 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/094-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0940322081797JoannesNevistichRoško Polje10glllnovi rukopis

Odvede Gargo od Vareša krasopisca odma s revizije.
Nema zapisa o promjeni administratora/župnika, nu očit je novi rukopis.
Naslov: 8. 10. 1797.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 17:40:47 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/094-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0940408101797MatheusNevistichVojkovići6glllippxxnovi rukopis
Naslov: 2. 12. 1797.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 17:49:11 poslijepodne

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/094-05.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0940502121797SimeonBolachievichRoško Polje60glllextremus die solvit
?
Naslov: 20. 12. 1797.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 17:54:41 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/095-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0950120121797MarthaNevistichRoško Polje62glllippxx
Naslov: 15. 12. 1797.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 18:01:17 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/095-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0950215121797MijoMamichVinica21gldmj-phlippxxdmj-p
Naslov: 8. 1. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 18:04:03 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/095-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0950308011798MatesStipanChalichVinica1gldmj-phldmj-p
Naslov: 8. 1. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 19:34:15 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/095-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0950408011798IvanizakMarianaChalichVinica3gldmj-phldmj-p
Naslov: 28. 1. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 19:38:01 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/095-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0950528011798MijoLuçichVinica75gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 7. 2. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 19:43:24 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/095-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0950607021798LuciaVishichRoško Polje30glll
Naslov: 8. 2. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 19:47:03 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/095-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0950708021798AntoniusKelavaVojkovići65glllippxx
Naslov: 21. 5. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 19:50:59 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/095-08.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0950821051798AndreasRadoshRoško Polje60glllippxx
Naslov: 12. 3. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 20:04:19 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/096-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0960112031798RuxizakIvanaGlavichVinica6gldmj-phldmj-p1. Glavić
Naslov: 18. 3. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 20:11:12 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/096-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0960218031798AntizakMateChalichaVinica3mldmj-phldmj-p
Naslov: 23. 3. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 20:15:14 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/096-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0960323031798LuziakJureChalichaVinica5dldmj-phldmj-p

Antići?
Da ovo ipak nisu Matići?
Jok. Ćalići. Veza C i h na početku prezimena.
Naslov: 20. 4. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 20:22:40 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/096-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0960420041798MandažIvanaJurçevichaVinica40gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 8. 6. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 20:25:31 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/096-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0960508051798MatesIvanaJurçevichaVinica23gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 12. 5. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 21:01:45 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/096-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0960612051798RuxizakMarkaChurcovichaVinica4gldmj-phldmj-p(?)
Naslov: 9. 5. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 21:06:43 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/096-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0960709051798AngeliakNikoleChurcovichaVinica5gldmj-phldmj-p(?)
Naslov: 15. 5. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 21:11:37 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/097-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0970115051798KatakNikoleSkareVinica2gldmj-phldmj-p
Naslov: 18. 5. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 21:15:50 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/097-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0970218051798MarkosAntunaSkareVinica3mldmj-phldmj-p
Naslov: 20. 5. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 21:18:48 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/097-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0970320051798JelažNikoleChalichaVinica50gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 22. 9. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 21:22:12 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/097-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0970422091798StipansMateBilobarkaVinica2gldmj-phldmj-p1. Bilobark, Bilobrk
Naslov: 24. 9. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 21:26:36 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/097-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0970524091798MateChurkovichVinica56gldmj-phlippxxdmj-p

… u grobju od opchine svi mar martvi.
Naslov: 22. 10. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 21:32:33 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/097-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0970622101798LuciaBacula98glllippxx
Naslov: 30. 10. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 21:36:48 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/097-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0970730101798JoannaKolak26glllippxx
Naslov: 5. 11. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 21:41:51 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/098-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0980105111798NicolausBagharichRoško Polje40glllippxx
Naslov: 8. 11. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 21:43:40 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/098-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0980208111798MarthaKolakRoško Polje38glllippxx
Naslov: 28. 12. 1798.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 21:45:40 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/098-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0980328121798HelenaKolakRoško Polje64glllippxx
Naslov: 1. 1. 1799.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 21:49:11 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/098-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0980401011799RosaSharushichRoško Polje50glllippxx1. Sharushich
Naslov: 2. 1. 1799.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 21:53:15 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/098-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0980502011799IvanPerkovichVinica75gldmj-phlippxxdmj-p
Naslov: 30. 1. 1799.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 21:59:54 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/098-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0980630011799StipansMijeLozichaVinica18gldmj-phlippxxdmj-p
Naslov: 15. 1. 1799.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 22:03:31 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/098-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0980715011799RuzakMarianaMamichaVinica1gldmj-phldmj-p
Naslov: 29. 1. 1799.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 22:09:27 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/098-08.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0980829011799AnizakAntePerkovichaVinica0,5gldmj-phldmj-p
Naslov: 26. 1. 1799.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 22:13:56 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/099-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0990126011799MarkoMustapichVinica80gldmj-phlippsmdmj-p1. Mustapich
Naslov: 5. 2. 1799.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 22:22:55 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/099-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0990205021799MartinsStipanaLastrichaVinica20gldmj-phlippxxdmj-p
Naslov: 25. 1. 1799.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 22:25:34 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/099-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0990325011799HelenaKolakRoško Polje65glllixpxx
Naslov: 26. 1. 1799.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 22:28:01 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/099-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0990426011799AngelaKolakRoško Polje30glllippxx
Naslov: 4. 2. 1799.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 22:31:29 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/099-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0990504021799MarianusNevistichRoško Polje30glllixpxx
Naslov: 20. 4. 1799.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 22:34:20 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/099-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
0990620041799JoannaGasparovichVojkovići61glllippxx
Naslov: 13. 6. 1799.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 22:39:20 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/099-07.png)
13. 6. 1799.
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
09907p13061799ftg-ž fra Tadija Gašić iz Teševa

Incepit… novi župnik fra Tadija Gašić, na sv. Antu 1799.

Naslov: 14. 6. 1799.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 22:45:20 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/100-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1000114061799NicolausKolak60glftg-žllippxxftg-ž
Naslov: 28. 5. 1799.
Autor: glonga - 06 Rujan 2012, 22:49:44 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/100-02.png)

strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1000228051799GeorgiusGasparovich7tlllftg-ž
Naslov: 24. 5. 1799.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 12:26:21 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/100-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1000324051799MarcusKelava80glftg-žllftg-ž
Naslov: 24. 5. 1799.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 12:50:43 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/100-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1000424051799JosephusRadosh12glftg-žllftg-ž
Naslov: 8. 10. 1799.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 12:54:30 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/100-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1000506101799ChrysantusSuttaVojkovići69glftg-žllippsxftg-ž
Naslov: 6. 10. 1799.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 12:58:56 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/100-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1000606101799LucasGasparovichVojkovići74glftg-žllipxsxftg-ž
Naslov: 5. 9. 1799.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 13:02:58 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/101-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1010105091799ThadianaGasparovichVojkovići2glllftg-ž
Naslov: 15. 11. 1799.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 13:06:53 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/101-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1010215111799MattiakAnt:BaghichRoško Polje2glllftg-ž
Naslov: 6. 12. 1799.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 13:12:47 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/101-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1010306121799PetronillaKelavichVojkovići85glllippxxftg-ž

Znamenka 6 u nadnevku — popraviti nadnevke u ranijim unosima 100-02 — 100-04 na 26. 5. 1799.
Naslov: 27. 12. 1799.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 13:25:55 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/101-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1010427121799AngelaVisichRoško Polje80glllippxxftg-ž3 die insepulta… nivium… ventorum…
Naslov: 18. 12. 1799.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 13:32:53 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/101-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1010518121799JoannaTadichRoško Polje13glllftg-ž1. Tadich etc.
Naslov: 1. 10. 1799.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 13:47:04 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/101-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1010601101799NikolasPetraLaštroVinica60gldmj-phlippsmdmj-p(?)
Naslov: 22. 1. 1780.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 13:51:03 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/102-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1020122011780TomaChalichVinica90gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 9. 2. 1800.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 15:59:48 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/102-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1020209021800JozažLovreLuçichaVinicagldmj-phlippsmdmj-p(?)

Prethodni upis 1780. 1800.
Naslov: 9. 3. 1800.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 16:08:59 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/102-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1020309031800HelenaBagarichRoško Polje70gcftg-žllipxsxftg-ž
Naslov: 20. 4. 1800.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 16:16:29 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/102-04.png)
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/103-00.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1020420041800MarianusKelavaVojkovići80gcftg-žllippsxftg-ž
Naslov: 19. 5. 1800.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 18:29:34 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/103-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
10301r19051800Grgo od Vareša
Naslov: 10. 6. 1800.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 18:34:00 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/103-02-1.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1030210061800ElianakNatalisKellavaVojkovići6mlllftg-ž
Naslov: 3. 9. 1800.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 18:50:10 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/103-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1030303091800EliasKolak15dlllftg-žsive Gachich

Kolak sive Gachich? Gaçich? Gačić?
Naslov: 5. 9. 1800.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 19:03:50 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/103-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1030405091800MartinusShippich5glllftg-ž1. Shipqich?
Naslov: 18. 8. 1800.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 19:07:54 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/104-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1040118081800GeorgiussJosephiSuttaVojkovići4mlllftg-ž
Naslov: 25. 8. 1800.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 19:11:15 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/104-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1040225081800AngelakFrancisciKelavaVojkovići6mlllftg-ž
Naslov: 26. 8. 1800.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 19:14:37 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/104-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1040326081800AngelakFrancisciKelavaVojkovići6mlllftg-ž2x?
Naslov: 15. 9. 1800.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 19:21:02 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/104-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1040415091800AnnaKellavichVojkovići60glftg-žllippsmftg-ž
Naslov: 26. 10. 1800.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 19:37:32 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/104-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1040526101800ClarakMateiShutteVojkovići2mlllftg-ž
Naslov: 20. 1. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 19:42:19 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/104-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1040620011801PhilippussMatheiNeviestichAmbar4glllftg-ž1. Ambar. NevIestich

Ambar prvi put? Neviestich.
Naslov: page 105 intentionaly blank
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 19:48:31 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/105-99.png)
. . .
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
10599e0000prazna stranica

code 99 empty page
Naslov: 17. 9. 1789.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 19:56:25 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/106-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1060117091789LuzakIvanaMamichaVinica1gldmj-phldmj-p1180.
Naslov: 20. 9. 1789.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 20:01:39 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/106-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1060220091789JuresAntonePerkovicha6mlhldmj-p1780.

Javascript. 0.5 godina iz izvora zabilježeno kao 6 mjeseci.
Promijeniti sve decimalne brojeve u bazi.
Naslov: 23. 11. 1789.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 20:05:55 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/106-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1060323111789MariansPilipaOmazich3mlhldmj-p1. Pilip
Naslov: 25. 12. 1789.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 20:08:43 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/106-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1060425121789IvansJureLuçicha1glhldmj-p1780.
Naslov: 5. 2. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 20:19:15 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/106-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1060505021801IvansBariseChurchovichaVinica1tlhldmj-p17801

Prethodni upisi na str. 106. su iz 1800. godine. Popraviti. Nisu iz 1799., ni 1789., ni 1780.
Naslov: 8. 2. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 20:24:28 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/106-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1060608021801StipanLozichVinica70gldmj-phlippsmdmj-p17801
Naslov: 8. 2. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 20:41:26 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/106-07.png)
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/107-00.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1060708021801MagdalenaShappinaRoško Polje60gcftg-žllippsxftg-ž60?
Naslov: 12. 3. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 20:46:57 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/107-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1070112031801MariakThomaKollakovichRoško Polje1tlllftg-žvix bapizata - 1 t
Naslov: 22. 3. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 20:53:13 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/107-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1070222031801JoannesKollakovichRoško Polje50glllixxxxftg-ž
Naslov: 10. 4. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 20:56:49 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/107-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1070310041801LaurentiussAndrieNevi'ch8mlllftg-ž
Naslov: 20. 4. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 21:00:51 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/107-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1070420041801StephanussNatalisKollak14glllipxxxftg-ž
Naslov: 16. 4. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 21:07:53 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/107-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1070516041801MattheussAndreaeKellava3glllftg-žtriennis - 3 g

Andreas (genitive Andreae); m, first declension* (http://en.wiktionary.org/wiki/Andreas#Latin)
Naslov: 8. 5. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 21:13:24 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/107-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1070608051801AntoniusSsapina85glllippsxftg-ž1. SSapina
Naslov: 10. 5. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 21:17:58 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/107-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1070710051801JoannakGeorgiKollak11mlllftg-ž

Georgiī - 2. genitive singular of Georgius* (http://en.wiktionary.org/wiki/Georgii#Latin)
Naslov: 11. 5. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 21:27:49 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/107-08.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1070811051801AnnakGeorgiKollak4glllftg-žcem. illor
Naslov: 20. 6. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 21:32:45 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/108-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1080120061801AntoniusTustonich20gzllftg-žz. - sep. in monte Zavelim
Antin Greb?
Naslov: 24. 7. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 21:39:36 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/108-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1080224071801MatthaeusUissich80gcllippsxftg-ž

Matthæus* (http://en.wiktionary.org/wiki/Matthew#Etymology) - From earlier Matheu, from Latin Matthaeus, from Ancient Greek Ματθαῖος (Matthaios), from Hebrew מתתיהו (Matatyahu), מתיתיהו (Matityahu), meaning "gift of the Lord; gift of Yahweh; gift of Jehovah".
Naslov: 31. 7. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 21:54:10 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/108-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1080331071801JosephussPetriKellavaVojkovići2glllftg-ž

Joseph* (http://en.wiktionary.org/wiki/Joseph#Etymology) Old Testament Hebrew יוֹסֵף (Yôsēph, “(God) shall add”); a son of Jacob.
Petrus (genitive Petrī); m, second declension* (http://en.wiktionary.org/wiki/Petrus#Latin)
From Latin Petrus, from Ancient Greek Πέτρος (Petros), from πέτρος (petros, “stone, rock”), related to πέτρα (petra)* (http://en.wiktionary.org/wiki/Peter#Etymology)
Naslov: 3. 10. 1800.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 22:08:59 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/108-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1080403101800JuroMamich50gldmj-phlippsmdmj-p1700

George* (http://en.wiktionary.org/wiki/George#Etymology) - Name of an early saint, from Latin Georgius, from Ancient Greek Γεώργιος (Geōrgios), from γεωργός (geōrgos, “farmer”).
Naslov: 23. 8. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 22:22:15 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/108-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1080523081801ThaddaeussMichaelisNeuistich6mcll

dimidio* (http://en.wiktionary.org/wiki/dimidio) - I halve (divide in two)
Thaddaeus* (http://en.wiktionary.org/wiki/Thaddaeus#Etymology) - Ancient Greek Θαδδαῖος, of uncertain origin. Relationship to Theodore or Theodosius has been suggested.
Michael* (http://en.wiktionary.org/wiki/Michael#Etymology) - From Vulgate Latin Michael, Michahel, from Hebrew מיכאל (mikhael, “who is like God?”).
Naslov: 20. 8. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 22:34:11 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/108-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1080620081801MagdalenakPauliSutichmlllftg-ž

Wiktionary:
Byname of the biblical Mary Magdalene, "Mary of Magdala", from the name of a village on Lake Galilee from Hebrew מגדל (migdál, “tower”).
From the traditional assumption that Mary Magdalene was the "woman which was a sinner" mentioned in Luke 7:37.
paulus - From Proto-Indo-European *pau- (“few, little”).
Paulus (genitive Paulī); m, second declension
Naslov: 24. 9. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 22:40:06 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/108-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1080724091801ThaddeussFrancisciKollak2gcllftg-ž

Franciscus (genitive Franciscī); m, second declension
Latin Franciscus (“French(man)”) (from Francia 'France', from the Germanic tribal name of the Franks, meaning frank, free), originally a nickname of St. Francis of Assisi.
Vrano je Vrancuz.
Naslov: 10. 10. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 22:47:36 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/108-08.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1080810101801LuciakStanislaiBernardich3mcllftg-ž

Lucia (genitive Luciae); f, first declension
Medieval English vernacular form of Lucia, name of a Sicilian martyr, from the Latin feminine form of the Roman praenomen Lucius, from lux "light".
Stanislav - A romanisation of the Russian male given name Станислав and of the Bulgarian Станислав, cognates of Stanislaus.
From the Latin form of a Slavic name famous in the history of Poland, from elements meaning "to become"/"firmness" + "glory".
Bernard - Germanic Bernhard, ber(n) "bear" + hard "brave, strong". Popularized by medieval European saints.
Naslov: 6. 10. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 22:55:31 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/108-09.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1080906101801JoannessPetriKellavich3glllftg-ž

Iōannēs (genitive Iōannis); m, third declension
From Ancient Greek Ἰωάννης (Iōannēs), contraction from Hebrew יוֹחָנָן (Jōħānān), perhaps from a former Jəhôħānān, meaning "God is gracious".
Naslov: 17. 10. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 23:09:47 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/109-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1090117101801MagdalenažNicolaiSsapina100glippxxllftg-ž

From Ancient Greek Νικόλαος (Nikolaos), from νικάω (nikaō, “I conquer”) + λαός (laos, “people”)
Naslov: 18. 11. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 23:14:28 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/109-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1090218111801IoannesChalich84glllftg-ž
Naslov: 1. 11. 1801.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 23:24:31 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/109-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1090301111801IoannažAntoniiMarkuglovich50glllftg-ž1. Markuljović

Antōnius (genitive Antōniī); m, second declension
From Latin Antonius, name of a Roman gens (with excrescent -h- probably suggested by the many Greek loan words beginning anth-, e.g., άνθος "flower", άνθρωπος "man"). The Roman clan name is of uncertain etymology, but is not Greek or Hebrew; most likely of Etruscan origin.
Marcus (genitive Marcī); m, second declension
From the name of the god Mars.
Naslov: 20. 2. 1802.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 23:31:20 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/109-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1090420021802AntoniusBagharich20gcllftg-ž
Naslov: 20. 2. 1802.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 23:34:26 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/109-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1090520021802MatisJurePerkovichaVinica6mlhldmj-p
Naslov: 20. 2. 1802.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 23:40:13 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/109-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1090620021802JelažIlijePerkovichaVinica70gldmj-phlippsmdmj-p

A Latinate form of Helen.
From Ancient Greek Ἑλένη (Helenē), possibly connected with ἥλιος (hēlios, “sun”).
The New Testament form of Elijah, a Hebrew prophet, from Ancient Greek Ἡλίας.

Naslov: 23. 2. 1802.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 23:42:59 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/109-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1090723021802JelakIlijePerkovichaVinica4mlhldmj-p
Naslov: 6. 3. 1802.
Autor: glonga - 07 Rujan 2012, 23:53:33 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/110-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1100106031802TomaSisko60gldmj-phlippsmdmj-p

From Θωμᾶς, the Biblical Greek transciption of Aramaic תאומא or תאמא (“twin”), the nickname of one of the Twelve Apostles. In the gospel of John (11:16, 20:24), the Aramaic nickname is also translated into Greek, as δίδυμος (dídumos). Rendered Thomas in the Vulgate, and hence in English Bible translations. Use as a given name since the Middle Ages, e.g. Thomas the Presbyter (7th century), Thomas the Slav (8th century), Thomas of Bayeux (died 1100).
Naslov: 10. 3. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 00:00:38 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/110-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1100210031802MandaChalicha38gldmj-phlippsmdmj-p(?)

imehrvatsko.net:
Manda je žensko ime, gotovo u potpunosti hrvatsko. Ime je izvedeno iz imena Magdalena. Manda je vrlo popularno ime, među prvih sto ženskih imena u Hrvatskoj, gdje danas živi preko šesto tisuća osoba koje nose ovo ime.
Naslov: 16. 2. 1782.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 00:09:27 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/110-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1100316021782RuxiijažMikoleCalicha35gldmj-phlippsmdmj-p(?)

W.
A female given name ; a Latinized variant of Rose.
From a Norman name of Germanic origins, likely made up of hrod "fame" and heid "kind, sort, type". Introduced to England in the form Roese or Rohese. Later conflated with the vernacular word "rose", and associated with the flower names that first became popular in the end of the 19th century. Also a nickname for names beginning with Rose-/Rosa-.
iH:
Mikola je muško ime. Značenje imena dolazi od Nikola promjenom n > m. V. Mikola je vrlo rijetko ime. Danas u Hrvatskoj živi manje od deset osoba koje nose ovo ime.
Naslov: 20. 2. 1782.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 00:15:10 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/110-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1100420021782MaraJurçevica70gldmj-phlippsmdmj-pmara od Jurç…

iH:
Mara je žensko ime, koje u Hrvatskoj većinom nalazimo među Hrvatima te manje među Srbima. Značenje imena dolazi od talijanskog Mara od heb. Marah - gorčina, ogorčenost. Mara je vrlo popularno ime, među prvih sto ženskih imena u Hrvatskoj, gdje danas živi preko deset tisuća ovakih imenjaka.
w:
Maria (genitive Mariae); f, first declension
From Ancient Greek Μαρία (Maria), Μαριάμ (Mariam), from Aramaic מרים (Maryām), corresponding to the Hebrew מרים (Miryām).

Naslov: 20. 2. 1782.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 00:22:39 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/110-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1100520021802IvansPilipaOmazicha3glhldmj-p

iH:
Ivan je jedno od najpopularnijih imena i ubraja se među deset najčešćih muških imena u Hrvatskoj, gdje danas živi preko dvadeset tisuća ovakih imenjaka.
Pilip je muško ime, koje u Hrvatskoj češće nalazimo među Hrvatima te rijeđe među Srbima. Značenje imena dolazi od Filip promjenom f > p. V. Pilip je nešto rjeđe ime. Danas u Hrvatskoj živi šesdesetak ovakih imenjaka.
Omazići su Hrvati, najvećim dijelom iz zapadne Bosne, a prema nekim izvorima iz Prološca kraj Imotskog. Razmjerno najviše Omazića u proteklih sto godina rođeno je u zapadnobosanskim općinama Livno i Tomislavgrad, u kojima se svaki četiristoti stanovnik prezivao Omazić. U Hrvatskoj danas živi oko tristo Omazića u oko stodvadeset domaćinstava. Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno dvadeset, pa se njihov broj do danas višestruko povećao.
w
Philippus (genitive Philippī); m, second declension
From Ancient Greek Φίλιππος (Philippos), name of ancient kings of Macedonia, from φίλιππος (“fond of horses”), from φιλέω (phileō, “I love”) + ἵππος (hippos, “horse”).
Naslov: 1. 3. 1782.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 00:29:44 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/110-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1100601031802IvanChur.ca60gldmj-phlippsmdmj-p(?)Churcovicha

iH:
Ćurkovići su Hrvati, dobrim dijelom iz okolice Sinja. Razmjerno najviše Ćurkovića u proteklih sto godina rođeno je u Krušvaru kraj Sinja, gdje se svaki šesti stanovnik prezivao Ćurković. U Hrvatskoj danas živi oko dvije tisuće Ćurkovića u oko četrstopedeset domaćinstava (300. prezime prema brojnosti). Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno tristo, pa se njihov broj do danas upeterostručio.
Naslov: 2. 3. 1782.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 00:35:44 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/111-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1110102031802JurkažJakovaOmazicha53gldmj-phlippsmdmj-p

iH:
Jurka je žensko ime, u potpunosti hrvatsko. Ime je izvedeno iz imena Jurja. Jurka uopće nije rijetko ime i nalazi se među tisuću najčešćih ženskih imena u Hrvatskoj, gdje danas živi preko sto osoba koje nose ovo ime.
Jakov je muško ime, koje u Hrvatskoj većinom nalazimo među Hrvatima te manje među . Značenje imena dolazi od Jakob promjenom b > v. V. Jakov je vrlo popularno ime, među prvih sto muških imena u Hrvatskoj, gdje danas živi preko pet tisuća osoba koje nose ovo ime.
w:
Iacobus (genitive Iacobī); m, second declension / Jacob, James
Ancient Greek Ἰάκωβος (Iakōbos), from Hebrew יעקב (ya'aqov, “heel-grabber”), from עקב (‘aqev, “heel of the foot”)
Naslov: 10. 4. 1782.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 00:42:30 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/111-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1110210041802RosažIosephiSsutichVojkovići40glllftg-ž

iH:
Šutići su najčešće Hrvati, dobrim dijelom iz okolice Ploča, a vrlo su rijetko i Srbi. Razmjerno najviše Šutića u proteklih sto godina rođeno je u Gradcu kraj Ploča, gdje se svaki dvadeseti stanovnik prezivao Šutić. U Hrvatskoj danas živi oko petsto Šutića u oko stoosamdeset domaćinstava. Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno tristo, pa se njihov broj do danas gotovo udvostručio.
Pretežito hrvatsko prezime Sutić vuče podrijetlo iz okolice Dubrovnika.
Naslov: 18. 5. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 00:50:41 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/111-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1110318051802LuciažAndreaNevistich30gcllixpxxftg-ž

iH:
Nevistići su Hrvati, najvećim dijelom iz zapadne Bosne (Tomislavgrad). Razmjerno najviše Nevistića u proteklih sto godina rođeno je u zapadnobosanskoj općini Tomislavgrad. U Hrvatskoj danas živi oko dvjesto Nevistića u više od devedeset domaćinstava. Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno desetak, pa se njihov broj do danas višestruko povećao.
Pretežito hrvatsko prezime Nevjestić vuče podrijetlo iz Srednje Bosne.
Naslov: 20. 5. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 00:55:15 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/111-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1110420051802MagdalenakAndreaNevistich1tcllftg-ž

Vix baptizata… dojenčad odma za materom…
Naslov: 10. 5. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 00:59:31 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/111-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1110510051802MatheussNicolaiKellavichVojkovići2mlllftg-ž
Naslov: 26. 5. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 01:10:10 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/111-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1110626051802OliakAntoniiNevistich5glllftg-ž(?) olĭa Fi:

iH:
Olja je često žensko i vrlo rijetko muško ime, koje u Hrvatskoj češće nalazimo među Srbima, a rijeđe među Hrvatima. Značenje imena dolazi od ruskog Olja, odmil. od Ol'ga. V. Olga. Olja uopće nije rijetko ime i nalazi se među tisuću najčešćih ženskih imena u Hrvatskoj, gdje danas živi preko sto osoba koje nose ovo ime.
w:
From Byzantine Greek Ἔλγα, supposedly from Old Norse Helga, from heilagr, from Proto-Germanic *hailagaz.
Naslov: 14. 8. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 01:13:13 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/111-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1110714081802IosephakIosephiSsutich4mlllftg-ž
Naslov: 23. 7. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 01:17:53 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/112-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1120123071802MariakMichahelisKolakRoško Polje5mcllftg-ž

iH:
Kolaci su Hrvati, dobrim dijelom iz Hercegovine. Razmjerno najviše Kolaka u proteklih sto godina rođeno je u hercegovačkoj općini Grude. U Hrvatskoj danas živi oko tisuću Kolaka u više od četrstopedeset domaćinstava (433. prezime prema brojnosti). Podjednako ih je bilo i sredinom prošlog stoljeća.
Kolakovići su uglavnom Hrvati, najvećim dijelom iz Otočca, a vrlo su rijetko i Bošnjaci (iz Cazinske krajine, BiH). Razmjerno najviše Kolakovića u proteklih sto godina rođeno je u Sincu kraj Otočca, gdje se svaki trideseti stanovnik prezivao Kolaković. U Hrvatskoj danas živi oko tristo Kolakovića u više od stotrideset domaćinstava. Podjednako ih je bilo i sredinom prošlog stoljeća.
Naslov: 2. 6. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 01:21:07 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/112-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1120202061802IvanChurkovich75gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 8. 6. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 01:24:09 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/112-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1120308061802RuxizažNikoleChurkovicha35gldmj-phlippsmdmj-p
Naslov: 5. 7. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 01:34:31 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/112-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1120405071802IvanizaChurkovicha80gldmj-phlippsmdmj-p

iH:
Ivanica je žensko ime, gotovo u potpunosti hrvatsko. Ime je nastalo kao odmilica od Ivana. Ivanica je relativno često ime, među prvih petsto ženskih imena u Hrvatskoj, gdje danas živi preko četristo ovakih imenjaka.
Naslov: 10. 7. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 01:40:24 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/112-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1120510071802MariaChurkovicha80gldmj-phlippsmdmj-pzadnji upis dmj-p?

Zadnji upis don Martinov u ovoj matici?

iH:
Jurčevići su Hrvati, najvećim dijelom iz Zapadne Bosne. Razmjerno najviše Jurčevića u proteklih sto godina rođeno je u zapadnobosanskoj općini Tomislavgrad, gdje se svaki šezdeseti stanovnik prezivao Jurčević. U Hrvatskoj danas živi oko dvije tisuće Jurčevića u više od sedamstopedeset domaćinstava (159. prezime prema brojnosti). Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno tisuću, pa se njihov broj do danas udvostručio.

Naslov: 3. 8. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 01:50:19 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/113-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1130103081802JesephusNevistichVojkovići70gcllippxx
Naslov: 9. 8. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 01:54:26 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/113-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1130209081802MandalenaKolakovichRoško Polje42gcllippxx
Naslov: 23. 8. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 02:01:21 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/113-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1130323081802DominicaNevistichRoško Polje12gcllixxxx

iH
Dominika je žensko ime, u potpunosti hrvatsko. Značenje imena dolazi od latinskog Dominka - gospodska, gospodarska. Dominika uopće nije rijetko ime i nalazi se među tisuću najčešćih ženskih imena u Hrvatskoj, gdje danas živi preko sto ovakih imenjaka.
w
A female given name, corresponding to a feminine form of Dominic.
Late Latin Dominicus, derived from dominus "lord".
Naslov: 2. 9. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 02:03:55 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/113-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1130402091802MichaelKelavich11dlll
Naslov: 20. 9. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 02:29:53 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/113-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1130520111802RosaDilberDuvno65gcfbkllippxxfbkFra Bono Kmetović župnik

Novi župnik. Nekolicina posljednjih upisa su fra Bonini.
…me Fr: Bonav¯am Kmethovich de Grepno Par¯chum rosco=poglentem…
Greben* (http://hr.wikipedia.org/wiki/Greben) ^ (http://dubrovacki.hr/clanak/26464/odrzana-karnevalska-regata)
iH
Prezime Kmetović nalazimo vrlo rijetko u Hrvatskoj, a vjerojatno dolazi iz Dubrovnika.
Naslov: 3. 12. 1802.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 02:40:22 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/114-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1140103121802VitaParskalovichBrotnjo89gcfbkllippxxfbkde Bratno(?)

Parskalovich - vidi ranije Kolakovich. Prskalović, Prskalo.
de Bratno(?), Brotno(?), - Brotnjo, Broćno

iH
Prezime Prskalović nosi tek pokoja osoba u Hrvatskoj, a vjerojatno je iz Tuzlanske Regije, BiH.
Prezime Prskalo nose Hrvati, dobrim dijelom iz Hercegovine. U prošlih sto godina rođeno ih je razmjerno najviše u hercegovačkoj općini Čitluk, gdje se svaki sedamdeseti stanovnik prezivao Prskalo. U Hrvatskoj danas živi oko osamsto Prskala u oko tristo domaćinstava (758. prezime prema brojnosti). Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno trideset, pa se njihov broj do danas višestruko povećao.
Naslov: 5. 2. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 02:54:12 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/114-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1140205021803UrsulaLuçichVinica72glfbkllippxxfbk

iH
Lučići su gotovo u potpunosti Hrvati, dobrim dijelom iz srednje Bosne (Bugojno, Gračanica), a prema nekim izvorima iz Neretvanske krajine. Vrlo rijetko su i Srbi. Razmjerno najviše Lučića u proteklih sto godina rođeno je u srednjebosanskim općinama Bugojno i Jajce, u kojima se svaki osamdeseti stanovnik prezivao Lučić, dok su u Hrvatskoj glavna ishodišta bila Murvica kraj Zadra, Kuče kraj Velike Gorice i Poljica na otoku Hvaru. U Hrvatskoj danas živi oko četiri tisuće Lučića u više od tisućutristo domaćinstava (60. prezime prema brojnosti). Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno dvije tisuće, pa se njihov broj do danas udvostručio.
w
Ursula - Name of a fourth century saint, from Latin ursa (“female bear”) and -ula (diminutive suffix), meaning "little she-bear".
Naslov: 21. 2. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 02:58:09 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/114-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1140321021803AndreasLuçichVinica25glfbkllippxxfbk

From Ancient Greek Ἀνδρέας (Andreas), cognate with ἀνδρεῖος (andreios, “manly”), both from ἀνήρ (anēr, “man”)
Naslov: 29. 3. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 03:01:16 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/114-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1140429031803NicolausChialichRoško Polje gcfbkllfbk
Naslov: 31. 3. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 03:09:05 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/114-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1140531031803Franci'usCalakRoško Polje82gcfbkllfbkKolak? Čolak?

Calak? Raniji upis Kolakovich 9.8.1802.
Naslov: 2. 5. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 14:08:45 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/115-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1150102051803NataliafKellavaVojkovići60gcfbkllippxxfbk

f - redefinicija, koristimo isto polje (r) za f- female, m - male, s - sin, k - kći, x - žena, u - filius, a - filia, o - uxor

iH
Natalija je žensko ime, koje u Hrvatskoj većinom nalazimo među Hrvatima te manje među Srbima. Značenje imena dolazi od latinskog Natalia - rodna; koja se odnosi na rođenje. Od nascor, 3., natus, - roditi. Natalija je dosta često ime, među dvjesto najčešćih ženskih imena u Hrvatskoj, gdje danas živi preko četiri tisuće osoba koje nose ovo ime.
w
Natalie - From the French form of the Late Latin saint's name Natalia, from natalis (dies) "birthday (of Christ), Christmas".
Naslov: 27. 4. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 14:13:46 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/115-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1150227041803MattheusmKellavaVojkovići30gcfbkllippxxfbk

U zaglavlju "Vojkovići" u polju (g) vrijednost "c" — što je s cemeterio loci Vojkovichi 1803.?
Naslov: 20. 6. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 14:23:58 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/115-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1150320061803IoannafGasparVojkovići2glllfbk

(g) = "l" opet. Ili je pogreška u upisu, ili se neki Kelave iz Vojkovića 'kopaju' u R.P. kod crkve s.I.K.

iH
Gašpari su najčešće Hrvati, većim dijelom iz Vrgorca, a vrlo su rijetko i Mađari Osijek). Razmjerno najviše Gašpara u proteklih sto godina rođeno je u Umčanima kraj Vrgorca, gdje se gotovo svaki stanovnik prezivao Gašpar. U Hrvatskoj danas živi oko dvije tisuće Gašpara u oko petsto domaćinstava (298. prezime prema brojnosti). Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno tisuću, pa se njihov broj do danas gotovo udvostručio.
w
Gaspare (it) - A male given name, cognate to the English Caspar and Jasper.
A name given to one of the Magi in a medieval European cult, Caspar, Gaspar, of unknown origin, possibly ancient Persian kandschwar "treasurer".
Naslov: 23. 4. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 14:32:41 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/115-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1150423041803IacobafShuttaVojkovići63glllippxxfbk

Neki Šutići, (g) = "c".

iH
Šute su Hrvati, najvećim dijelom iz okolice Makarske. Razmjerno najviše Šuta u proteklih sto godina rođeno je u Zagvozdu kraj Imotskog, gdje se svaki četrdeseti stanovnik prezivao Šuta. U Hrvatskoj danas živi oko dvjesto Šuta u oko pedesetpet domaćinstava. Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno pedeset, pa se njihov broj od do danas gotovo učetverostručio.
Šutići su najčešće Hrvati, dobrim dijelom iz okolice Ploča, a vrlo su rijetko i Srbi. Razmjerno najviše Šutića u proteklih sto godina rođeno je u Gradcu kraj Ploča, gdje se svaki dvadeseti stanovnik prezivao Šutić. U Hrvatskoj danas živi oko petsto Šutića u oko stoosamdeset domaćinstava. Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno tristo, pa se njihov broj do danas gotovo udvostručio.
Sutić Pretežito hrvatsko prezime Sutić vuče podrijetlo iz okolice Dubrovnika.
Šutalo, Šutan…
Značenje, podrijetlo Jakovica je žensko ime, koje u Hrvatskoj većinom nalazimo među Hrvatima te manje među Srbima. Ime je izvedeno iz imena Jakova. Jakovica je nešto rjeđe ime. Danas u Hrvatskoj živi dvadesetak osoba koje nose ovo ime.
w
James and its variants
Jake, Jay, Jacques
feminine: Jacqueline

Jakovica je Žaklina.
Naslov: 2. 8. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 14:37:00 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/115-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1150502081803PhilippusmGasparVojkovići1glllfbk
Naslov: 3. 10. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 14:40:42 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/115-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1150603101803GeorgiusmGasparVojkovići1glllfbk
Naslov: 30. 9. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 14:51:29 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/115-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1150730091803MattheussKellavaVojkovići6mlllfbk

(r)= "s"? Redefinicija. Veća je mogućnost greške pri unosu. Za generiranje izvješća iz baze tipa "Filicus filius Patricis…" ima polje (l) i IF (l)="ll" THEN … ELSE "Sinko sin Ćaćuke"
Naslov: 23. 9. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 14:56:43 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/115-08.png)
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/116-00.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1150823091803LuçiafKellavaVojkovići35gcllfbk
Naslov: 13. 12. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 15:05:34 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/116-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1160113121803ChrysantussPetriNevistisVojkovići18mlllfbk

"medii secundi anni" - nazad s decimalnom dobi? 1.5 g.
Smanjuje mogućnost greške pri unosu, onaj komu trebaju operacije nad tim poljem ionako mora baratat decimalnom točkom, decimalnim zarezom, lokalnim postavkama sustava, lokalnim postavkama baze, aritmetikom polja tipa 'date' i 'time'…

Kakav Križan? Krizantema!
Chrysanthos* (http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysanthos) (Greek: Χρύσανθος), Latinized as Chrysanthus, is a Greek name meaning "golden flower". The feminine form of the name is Chrysanthe (Χρυσάνθη), also written Chrysanthi. Notable people bearing the name include:
chrysanthemum - From Ancient Greek χρυσός (khrusos, “gold”) and ἄνθεμον (anthemon, “flower”), from ἄνθος (anthos, “flower”).
Any of many flowering perennial plants, of the genus Chrysanthemum, native to China, that have showy radiate heads.

Christophany - Christ + Ancient Greek to show.
Christophany (plural Christophanies) - An appearance of Christ, as for example to his disciples after the crucifixion.

Christopher - From Ancient Greek Χριστόφορος or 'Christ-bearing'. The meaning of the name suggested the legend of St. Christopher carrying the Christ child across water.
U pravoslavaca je "Christ-bearing" sv. Ignjatije Bogonosac "Christ-beared". NHF
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: belevarac - 08 Rujan 2012, 15:27:31 poslijepodne
Glonge, nije bilo u to vrime u Hrvata nikakvih Anna, Margarita, Catharina, Cattharina, Lucia, Angela, Natalija, Jakovica, Dominika, Joanna, Rosa, Roza, Clara, Helena, Elena, Barbara, Paula, Petronilla ...osim u maticsnim knjigama. Ti prievedi, uobtje nije tezsko.
Naslov: 12. 3. 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 15:28:37 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/116-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1160212031804MariafRadossRadoši27gcllippxxfbk

iH
Radoši su uglavnom Hrvati, najvećim dijelom iz Tomislavgrada, a prema nekim izvorima iz Čavoglava kraj Drniša. Vrlo rijetko su i Srbi Knin). Razmjerno najviše Radoša u proteklih sto godina rođeno je u hercegbosanskoj općini Tomislavgrad, gdje se svaki trideseti stanovnik prezivao Radoš. U Hrvatskoj danas živi oko dvije tisuće Radoša u više od sedamstopedeset domaćinstava (155. prezime prema brojnosti). Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno petsto, pa se njihov broj do danas učetverostručio. Radoša ima i u srednjoj Bosni, Istri i Sloveniji (Ilirska Bistrica).
Radoševići su u najvećem broju Hrvati, dobrim dijelom iz okolice Solina, a u manjem broju su i Srbi (iz okolice Slatine). Razmjerno najviše Radoševića u proteklih sto godina rođeno je u Prnjavoru Čuntićkom kraj Petrinje, gdje se svaki drugi stanovnik prezivao Radošević. U Hrvatskoj danas živi oko dvije tisuće Radoševića u oko osamstopedeset domaćinstava (161. prezime prema brojnosti). Podjednako ih je bilo i sredinom prošlog stoljeća.
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 15:35:47 poslijepodne
Glonge, nije bilo u to vrime u Hrvata nikakvih Anna, Margarita, Catharina, Cattharina, Lucia, Angela, Natalija, Jakovica, Dominika, Joanna, Rosa, Roza, Clara, Helena, Elena, Barbara, Paula, Petronilla ...osim u maticsnim knjigama. Ti prievedi, uobtje nije tezsko.

Zasad slažem podatke iz izvornika u bazu u stalnom preoblikovanju. Valjda će netko pomoć i oko relacijske baze i oko grafike na nečitkim upisima.
Derivirani podaci kao dvostruki prijevod imena - svođenje na zajedničko ime (i prezime) može se u obradi baze postavit i strojno…
…WHERE Catharina OR Cattharina UPDATE Kata
…WHERE Kollakovich OR Kolakovich UPDATE Kolak
etc.

Nego, čini mi se da ima ovdje na forumu već registriranih članova koji znaju nešto o grafici pa ni mukajet, neki opet o relacijskim bazama pa ni mukajet, neki znaju latinski, napose crkovni, znaju i (sudobne) kanone i - ništa.
Npr. don Martin skoro redovito piše uz "opremljen(a) svim svetim sakramentima" i "ukopan(a) sprovodom i s misom" dok ovi latinaši tu i tamo spomenu svoju nazočnost sprovodu (koliko razumijem latinski ne kažu da su vodili obred sprovoda), a misu skoro nikako.
Znači li to da su ukopavani bez obreda sprovoda i bez mise, i bez kanonskih misa, ili pak da to nije bi obvezantan podatak u upisu u Maticu umrlih tada?
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: belevarac - 08 Rujan 2012, 15:52:58 poslijepodne
Ti mozsesh samo Kollakovich usudobiti kao Kolakovich, a nikako kao Kolak. Jer oni su se tada tako zvali. Duljenje i kratjenje prizimena, u niekim je slucsajevima ishlo kao sinusoida: gori - doli, kratje - duzse (Paradžik - Paradžiković - Paradžik ..., Grizeljević - Grizelj ... Sutovidović - Suton (?), Smoljanović - Smoljan ...)
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 15:57:07 poslijepodne
Hvala.
Daklem, da ne očekujem pomoć, suradnju i zanimanje posjetitelja i članova ovoga foruma, ovo bi bilo obavljano podalje od forumâ, blogova, web stranica…
Baš ću potražit Ivićevu* (http://www.politikaplus.com/novost/42343/ante-ivic-pucanstvo-duvanjske-zupe-1469.-1800) knjigu, da vidim što je on učinio s Maticom krštenih, makar mislim da on nije imao problema s latinskim jerbo su mu valjda (skoro) svi upisi arvaticom (don Antona Ljubosović) i razdoblje od 8-9 godina 1750.-1758. Valjda mu ni izvornik nije bio mrčav ako je objavio faksimile stranica iz Matice.
Matica iz ove teme nije za "pretisak" - žali bože tiskarske boje, ili pak truda da se uklone mrlje grafičkim alatima osim na nečitkim upisima i to samu u svrhu čitanja podataka iz takvih upisa.
Naslov: 27. 11. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 16:13:14 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/116-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1160327111803MagdalenafKrajnaAmbar67gcllippxxfbk
Naslov: 23. 12. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 16:24:35 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/116-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1160423121803CatharinafBagarichAmbar45gcllippxxfbk
Naslov: 25. 12. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 16:28:24 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/116-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1160525121803StanislausmBagarichAmbar63gcllfbk
Naslov: 10. 7. 1803.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 16:31:35 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/116-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1160610071803JosephmKollakRoško Polje30mcllfbk
Naslov: 9. 8. 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 16:35:32 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/117-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1170109081804AntoniusmChurkovichVinica68glllfbk
Naslov: 25. 5. 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 16:38:05 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/117-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1170225051804CatharinafShishkoVinica82glllippxxfbk
Naslov: 25. 7. 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 16:52:38 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/117-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1170325071804MartinusmJurçevichVinica60glllippxxfbk

Vinicza. Obiit in D¯no
Rev' D¯nuß Martinuß
Iurçevich Præsbyter
Sæcularis, et Coa∂jutor
Parochi in Vinicza,
ubi variis et vexationibuß
agitatuß, tan∂em Iar(?)
biæ confectuß; (Die 25. Iulii) muni_
tuß (80H.) omnibuß Ecclesiæ
Sacramentis anno vita
suæ 60 incirca et sepul_
tuß eßt in cœm' catho'
suæ villæ
Naslov: 30. 8. 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 17:23:44 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/117-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1170430081804StephanusmJurçevichVinica33glllfbkprijepis

Čim je † don Martin zamaka, ovi se popuškarali… Nisu valjda za njegovo pèro? Nije se moglo brez biskupa primírit.
"Vulnus sclopetaria vulgaris" last seen 1995.

Die 30. Augusti 1804.
In iurgio , ex mera te_
meritata, et propria
malitia fuit sclopo tra_
iectuß atq. exanimatuß
Stephanuß Jurçevich
anno vitæ suæ 3. Ann'
quidem fuit in cœm' Cath'
Comm' sed posteaquam
Benedictiem fuit (?) (?)
ex indultu Ordinarii
sepulcrum eius fuit
solo æquatum.
Naslov: 27. 9. 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 17:31:51 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/118-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1180127091804StephanusmPercovichVinica30glllippxxfbk
Naslov: 20. 3. 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 17:38:41 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/118-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1180220031804IacobafPerkovichVinica100glllippxxfbkaltra cent. preko 100

altra cent. - najstarija dosad
Naslov: 30. 11. 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 17:44:29 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/118-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1180330111804LuciafRadossRadošiglllfbkfrigus ingens

frigus ingens - pučka pùnta?
Naslov: 19. 3. 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 17:48:05 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/118-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1180419031804LucasmTustognichRoško Polje54gcllippxxfbk
Naslov: 1. 1. 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 17:50:39 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/118-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1180501011804IoannesmKrajnaAmbar2glllfbk
Naslov: . . 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 17:59:04 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/118-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1180600001804IoannafShappinovaRoško Poljeglllippxxfbk
Naslov: . . 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 18:00:50 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/118-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1180700001804AndrianafShappinovaRoško Poljeglllippxxfbk
Naslov: . . 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 18:02:39 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/118-08.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1180800001804MariafKollakRoško Poljeglllippxxfbk
Naslov: . . 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 18:04:34 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/118-09.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1180900001804VitafRadossRoško Poljeglllippxxfbk
Naslov: . . 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 18:06:50 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/118-10.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1181000001804CatharinafShappinovaRoško Poljeglllippxxfbk
Naslov: . . 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 18:08:30 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/118-11.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1181100001804MattheusmTustognichRoško Poljeglllippxxfbk
Naslov: . . 1804.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 18:11:09 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/119-00.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1190000001804nastavak
Naslov: 6. 1. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 18:36:03 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/119-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1190106011805BonaventuramGragianovichKreševogcllippsmfpkfra Bono Kmetović

Prethodne upise nije pisao † fra Bono Kmetović od (Grepna(?) raniji fra Bonin v.r. upis) (od Kreševa) jer je istim rukopisom u maticu upisana i njegova smrt.
Drugo čitanje čitave matice treba svakako obavit.

Rosko pogle Die 6.
Ianuarii 1805.
Pie in D¯no, ex hac mor_
tali vita, a∂ immorta_
litatem migravit
R. F. Bonaventura
Gragianovich, vulgo
Kmettovich à Creßevo
Parochus Loci muni_
tus Sacramentiß Pæni_
tentiæ et sancta sy_
naxiß, Sepultus(aiß?) fu_(?)
it in Cœmeterio Cath':
S. Ioannis: Cujuß
Anima requießcat in
Pace.Naslov: 2. 2. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 18:42:54 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/120-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
12001p02021805fpk fra Paškal Kopić župnik

Sequ'untur Mortui
qui ex hac mortali
vita a∂ im'ortalem
transierunt à 2. Fe_
bruarii 1805. Suo cura
M. I. (?) P. Fratriß Pascha_
lis Kopich à Creßhevo
Pro Parochi Loci.
Naslov: 5. 2. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 19:03:03 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/120-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1200205021805JosephmTustognichRoško Polje35gcllipxxxfpk

Rosko-pogle Die 5. Febru_
arii 1805. Deceßit ex hac
vita a∂ æternitatem Io_
sephus Tußtognich, anno vit_
ta suæ 35. munitus sacra_
mento Pœn' et Bene_
dictione Paspali:(?) Sepul_
tuß(aß?) fuit in Cœmeterio
Catholico Communi Sancti
Ioanniß. Iste fuit in
Excommunicatione 4_or an_
nis cum dimidio(?) ab ma_
le(?) contractum Matrimo_
monium, se∂ in extremiß
pœnitentia ductuß, peti_
it Confeßarium, et vene(?)
qua pœnitens deceßit.
Naslov: 20. 2. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 19:07:46 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/120-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1200320021805RosakIoannisChurkovichVinica1glllfpk
Naslov: 20. 2. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 19:10:20 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/120-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1200420021805AnnafPerkovichVinica6mlllfpk
Naslov: 25. 2. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 19:14:12 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/121-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1210125021805IacobakPetriKellavaVojkovići6mlllfpk
Naslov: 25. 3. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 19:16:36 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/121-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1210225031805FlorakNatalisRadossRoško Polje2gcllfpk
Naslov: 3. 4. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 19:19:13 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/121-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1210303041805MagdalenažFrancisciTustognichRoško Polje70gcllixpxxfpk
Naslov: 15. 4. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 19:29:49 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/121-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1210415041805VitafRadossRoško Polje60gcllixpxxfpkBen. Papali

… mun: Sacr¯mtis Con_
feßionis, Extre': Unctionis
et Ben' Papali…

Papinski blagoslov? Pa ubrojan u sakramente? Greška u sintaksi?
Naslov: 22. 4. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 19:44:25 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/121-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1210522041805MatthaeusmKellavaVojkovići64glllippxxbfpk

u (o) dodano na kraju b (ben. Papali) jer ovdje ponovo stoji:
…munitus o¯ibus E¯e Sacr_
nem: Confessionis Extrem.
Unct¯nis et Ben. Papali
Sepultusve…

Ranije nepročitano, a i ovdje bez navoda izostavljanja q:
sepultusque* (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sepultusque&la=la) - to bury, inter; part sg perf pass masc nom
Naslov: 8. 5. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 19:50:59 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/122-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1220108051805JosephafTustognichRoško Polje76gcllixxxxfpk
Naslov: 8. 6. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 19:54:15 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/122-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1220208061805ElianafMamichVinica1glllfpk
Naslov: 13. 6. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 20:03:47 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/122-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1220313061805JosephafGaspparVojkovići1glll
Naslov: 13. 6. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 20:12:07 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/122-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
12204o13061805fpk?

Kao i nakon župnikovanja fra Franje Blečića opazka "Ovi nisu od kuge pomarli" ostaje nejasna slijedeća obzirom na rukopise:

Sepult' Mortui sub
cura M. B. Francisci Ko_
pich Parochi (?) Ann' 1805.

Odnosi li se na prethodne, ili na naredne upise?
Naslov: 19. 8. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 21:52:31 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/122-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1220519081805EliasmKollakRoško Polje1gcll
Naslov: 4. 9. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 22:08:43 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/122-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1220604091805RosafKellavaVojkovići23glllixpxxpcet comendationes anime

Baš kad ti se učini da nema više, nakon Bened. Papali, evo ga i comendationes anime.
Naslov: 20. 9. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 22:14:15 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/122-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1220720091805ElianafNevistichRoško Polje3mcll(?)
Naslov: 19. 10. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 22:17:22 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/123-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1230119101805EliasmBagarichRoško Polje9gcll
Naslov: 5. 11. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 22:19:59 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/123-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1230205111805IoannafGliubasovichKrnjin4gcll
Naslov: 14. 11. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 22:22:05 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/123-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1230314111805MichaelmBagarichRoško Polje12gcll
Naslov: 14. 11. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 22:25:05 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/123-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1230414111805MathaeusmShippichRoško Polje60gcll
Naslov: 30. 11. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 22:35:31 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/123-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1230530111805GeorgiažGregoriiLozichRoško Polje33gcll
Naslov: 6. 12. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 22:42:39 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/124-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1240106121805mRoško Polje57gcll(?)
Naslov: 14. 12. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 22:47:22 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/124-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1240214121805RosažpStanislauiBagarichRoško Polje57gcllixxxx
Naslov: 18. 12. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 22:51:41 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/124-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1240318121805NicolausspGregoriiLozichRoško Polje1gcll
Naslov: 11. 1. 1805.
Autor: glonga - 08 Rujan 2012, 22:54:35 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/124-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1240411011805CatharinakNatalisKollakRoško Polje3mcll
Naslov: 30. 12. 1805.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 10:04:08 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/125-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1250130121805RosakIoannisRadoss8mcll

U prethodnom upisu je netočna godina, glede i unatoč "Incipit…".
Ovaj način obrade ne valja. Ni za e-book izdanje. Količina megabajta je 5-6 puta veća od očekivane. 'Grayscale' ili pak 'Duotone' .png ne čine se također dobrim rješenjem. Izrada "Bookmark"-a u kopiji 'izvornog' .pdf dokumenta i linkovi na njih iz nekog drugog (html) dokumenta je prvi izbor za neku slijedeću maticu u obradi.
Der Mensch wachst mit Aufgabe.
Sad znamo kako ne valja, što ne znači da se ne će ovako nastavit. Nema još puno.
Naslov: 5. 1. 1806.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 10:08:57 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/125-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1250205011806FlorusfPerkovichVinica74glllippxxvulgo Czuitka

Czuijt Grabovčev. Ajde da je vulgo Czuijta, ali piše — vulgo Czuitka. Ne piše Flora* (http://en.wikipedia.org/wiki/Florence_%28given_name%29), ali izgleda ne piše ni Flori(c)us.
Naslov: 5. 1. 1806.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 10:23:52 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/125-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1250305011806CatharinakNatalisKollakRoško Polje3mcll
Naslov: 11. 1. 1806.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 10:28:08 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/125-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1250411011806MariakAntoniiLiubasovichKrnjin20dcll
Naslov: 2. 2. 1806.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 10:33:24 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/125-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1250502021806PetrussIosephiMamichVinica2glll

P u Petrus. Vratiti se na nepročitani upis ovim rukopisom.
Naslov: 13. 2. 1806.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 10:37:04 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/125-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1250613021806PhilippussIoannisTustognichRoško Polje5mcll
Naslov: 24. 3. 1806.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 11:10:30 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/126-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1260124031806IoannakGeorgiiPerkovichVinica2mlll(?)
Naslov: 5. 4. 1806.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 11:13:26 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/126-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1260205041806PetrusmGasparVojkovići83gcll
Naslov: 14. 4. 1806.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 11:15:28 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/126-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1260314041806AngelakPauliKellavaVojkovići9mlll
Naslov: 18. 6. 1806.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 11:20:17 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/126-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1260418061806PaulafMarçichRoško Polje35gcllnovi rukopis 1. Marçich

Marçich, ovo bi moglo bit u zadnjem nepročitanom upisu.
Naslov: 26. 7. 1806.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 11:25:04 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/126-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1260526071806IosephmGliubassovichRoško Polje65gcll
Naslov: 2. 8. 1806.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 11:37:32 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/126-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1260602081806MartaafBeçichVojkovići38gcfivllippxxfivfra Ivan Vuković
Naslov: 18. 9. 1806.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 11:46:49 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/126-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1260718091806MarhiafBoudimirRoško Polje70gcfivllippxxfivfra Ivan Vuković

… me F: Ioannes Vuk: Par: - fra Ivan Vuković župnik

Beçich i Boudimir bi mogli biti Çeçich i Çoudimir. Vidjeti kako kasnije piše B.
Naslov: 13. 10. 1806.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 11:53:49 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/127-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
12701r13101806fra Augustin Miletić

…Fr¯e Augustino Miletich … et Coadjutor Apostolico in Bosna Othomana
Revizija, fra Augustin Miletić.
Naslov: 14. 10. 1806.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 11:57:28 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/127-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1270214101806SilvesterKollakRoško Polje9mlfivllfiv
Naslov: 3. 1. 1807.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 12:03:15 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/127-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1270303011807EliasmLuçichVinica70glfivllfiv

Piše 1806. Greška je očita i česta na početcima godina.
Naslov: 9. 2. 1807.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 12:12:11 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/127-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1270409021807DominicafOmazichVinica20glfivllixxxxfiv

Luçich i Omazich, u nekom prethodnom upisu je prije Bezich nego Beçich.
Bezich < Begich? (Pezić)
Naslov: 26. 2. 1807.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 12:17:16 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/127-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1270526021807HelenafScuttichVojkovići65gcdglllixpxxfivdon Grgo Ljubosović

… D. Gregorio Gliubassovich
dgl - don Grgo Ljubosović
Naslov: 11. 3. 1807.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 12:23:08 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/127-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1270611031807IosephmBabbichRoško Polje70gcfivllixpxxfiv

Babbich. Izgleda da ono ranije nije Bezich ni Boudimir.
Naslov: 1. 5. 1807.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 12:25:52 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/128-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1280101051807NataliafScappinaRoško Polje14glfivllixxxxfiv
Naslov: 14. 5. 1807.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 12:28:46 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/128-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1280214051807LuciafMamichVinica80glfivllixpxxfiv
Naslov: 18. 5. 1807.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 12:44:58 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/128-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1280318051807AntoniusmMamichVinica44glfivllixpxxfiv
Naslov: 23. 5. 1807.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 12:47:44 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/128-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1280423051807MichaelmTustognichRoško Polje40gcfivllippxxfiv
Naslov: 6. 6. 1807.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 12:54:49 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/128-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1280506061807IacobomOmazich - PerkovichVinica37glllfiv

Omazić - Perković.
Naslov: 2. 7. 1807.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 12:58:51 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/128-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1280602071807PetrusmScappinaVinica11mlllfiv
Naslov: 15. 7. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 13:05:20 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/128-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
12807p20071808ffg fra Filip Grabrić

… F. Filip Grabrić Pocne
Martve pripisivat na : 20· jula
Naslov: 19. 7. 1807.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 13:11:40 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/128-08.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1280819071807IachovicažFraneOmazica44glhlffg
Naslov: 15. 9. 1807.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 13:15:22 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/129-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1290115091807MartinmLozichVinica30glhlffgudusise u u bunaru
Naslov: 20. 9. 1807.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 13:19:53 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/129-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1290220091807spMartinaLozichaVinica11glffghlippxxffg11. g. no name

…gabrica domalo opet grabricha
Naslov: 20. 9. 1807.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 13:27:37 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/129-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1290320091807PetarsPetraAndrichVojkovići35gcffghlippxxffg
Naslov: 2. 5. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 13:31:01 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/129-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1290402051808LucziakAntonaGasperaVojkovići6gchlffg
Naslov: 13. 5. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 13:35:55 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/129-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1290513051808IliasFilipaGasperaVojkovići13gchlippxxffg

… Gaspera … Grabrica…
Daklem, Grabrić.
Naslov: 16. 5. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 13:38:46 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/129-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1290616051808CatarinakMateSuteVojkovićigchlippxxffg
Naslov: 25. 5. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 13:44:11 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/130-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1300125051808IachoimSutaVojkovići50gcffghlippxxffg
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 13:48:00 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/130-02.png)
29. 5. 1808.
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1300229051808MandekIvanaKelaveVojkovići8gchlffg
Naslov: 30. 5. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 13:50:59 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/130-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1300330051808PavamNevisticAmbar35gcffghlippxxffg
Naslov: 3. 6. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 13:53:23 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/130-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1300403061808IvansIvanaMamiczaVinica20glffghlippxxffg
Naslov: 5. 6. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 13:57:16 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/130-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1300505061808IvaniczažJachovaBachuleAmbar70gcffghlippxxffg
Naslov: 11. 6. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 14:00:52 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/130-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1300611061808JozosBožeKolakaRoško Polje6mlhlffg
Naslov: 13. 6. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 14:43:28 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/131-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1310113061808IvakMateKolakaRoško Polje1mlhlffg
Naslov: 17. 6. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 14:46:40 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/131-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1310217061808JozosNikoleSapineRoško Polje6mlhlffg
Naslov: 20. 6. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 14:49:33 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/131-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1310320061808AndriasIvanaLubosaKrnjin3mlhlffg
Naslov: 28. 6. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 14:52:12 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/131-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1310428061808MartinsAndriePercovicaVinica2mlhlffgzlamenovano
Naslov: 31. 6. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 14:55:43 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/131-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
13105p31061808

Na 31 Juna AD 1808
Ja F. Filip Grabric zat_
varam libar od martvi
I Pridajem novom parohu
Naslov: 21. 8. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 14:58:55 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/131-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1310621081808MatthaeusmPercovichVinica20glixpxxllixpxx
Naslov: 2. 12. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 15:02:48 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/131-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1310702121808PetroniafDungerVinica48glipxxxllipxxx
Naslov: 11. 12. 1808.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 15:20:26 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/132-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1320111121808MartinusmBillichVinicaglll

Bestiali modo vivens animam
suam bestialiter et tradictit æterno
supsticio, certando cum Parente
in 3° gradi, quo fuit accious nomi_
ne Martinus Billich non confessus
à 9. annis et sepultus est in uno Merva
Lupinum remanet tristo figum ad
exemlum aliorum male viventium
(?)
Naslov: 17. 3. 1809.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 15:23:38 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/132-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1320217031809NicolausmNivistichRoško Polje60glll
Naslov: 14. 2. 1809.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 15:26:11 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/132-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1320314021809NicolausmMamichVinica40glixpxxll
Naslov: 12. 4. 1809.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 15:30:33 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/132-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1320412041809IoannafKellavaVojkovići80glixpxxllixpxxzadnji upis
Naslov: 11. 9. 1809.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 15:40:51 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/132-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
13205r11091809zadnji revizija

11. 9. 1809.

… a me Fr¯e Augustino
Miletich…

sed non approbatum, quia non videntur
omnes mortui notati, praesentium
parvuli, quorum ab uno anno, etam
plius nullus notatus est; non est autem
credible, in tota Parochia tam amplo
temporis spatio mortuum fuisse. Ordina_
tum porrossuit, ut novus liber procuretur,
meliusque custosiatur, ad diligentius omnes
notatur mortui cuiusumque aetatis.
Naslov: p 133
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 17:18:18 poslijepodne

p 133

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/133-99.png)
Naslov: p134
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 17:20:36 poslijepodne

p 134

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/134-99.png)
Naslov: p 1
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 17:23:06 poslijepodne

p 1

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/001-99.png)
Naslov: p 135
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 17:36:19 poslijepodne
p 135

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/135-99.png)
Naslov: p 136
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 17:37:33 poslijepodne
p 136

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/136-99.png)
Naslov: 5. 1. 1788.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 17:41:15 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/137-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1370105011788TomaKolakRakitno70gpdon Toma Kolak

Na kraju dokumenta su ispali listovi. Prvi je vjerojatno poljednji i počasni upis arvaticom.

1788
Priminu s ovoga
svita na bolji p.+
dom Toma Kolak
s Roška Polja i bi
ukopan u Rakit
nu u grebiu Pet
rovića od godina
70 na 5 sična
Naslov: p 138
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 17:43:38 poslijepodne

p 138

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/138-99.png)
Naslov: p 139
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 17:45:28 poslijepodne
p 139

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/138-99.png)
Naslov: 4. 6. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 17:53:31 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/140-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1400104061764MarakFraneBabićaRoško Polje20gcixxxxhhixxxx
Naslov: 6. 6. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 17:57:57 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/140-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1400206061764AndriasFilipaLjubosovićaRoško Polje27gkixxxxhhixxxxk - za kućom

… i bi ukopan za kućom.
Naslov: 13. 6. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 18:01:28 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/140-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1400313061764FilipmLjubosovićRoško Polje50gcixxxxhhixxxx
Naslov: 15. 6. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 18:04:18 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/140-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1400415061764ŠimunmBabićRoško Poljegcixxxxhhixxxx
Naslov: 16. 6. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 18:09:07 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/140-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1400516061764LukasLjubosovićaRoško Polje19gcixxxxhhixxxx
Naslov: 19. 6. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 18:14:30 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/141-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1410119061764AnđeliažIvanaLjubosovićaRoško Polje40gcixxxxhhixxxx
Naslov: 20. 6. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 18:22:07 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/141-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1410220061764JakovsMatiaLaštrićaVinica14gghhg - više kuća na gradini

… i bi ukopan više kuća na gradini.
Naslov: 24. 6. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 18:28:41 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/141-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1410324061764KatažIvanaBernardićaRoško Polje26gzixxxxhhixxxxz - Zavelim

Die 24 Junii 1764
Oružana S. Sakr. izpovi
di pođe sovoga svita na
bolji Kata dom. Ivana
Bernardića s' Roška Polja
od god. 26 in circa, i bi ukopa
na na Zavelimu.
Naslov: 27. 6. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 18:35:47 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/141-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1410427061764JurkažMarkaĆalićaVinica25gzixxxxhhixxxx

Die 27 Junii 1764
Prim. S. Sakr. od izpovi
di priminu Jurka dom
Marka Ćalića iz Vinice
(od god.) 25 in circa, i bi uko_
(pana) pod staiom u Zavelim
(u).
Naslov: 5. 7. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 18:42:47 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/141-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1410505071764MariansMatieLaštrićaVinica5gghh

Die 5 Julii 1764
Zaspa u Gosp. Marian
(sin) Matie Laštrića iz Vi_
(nice) od god. 5 i bi ukopan
više kuće.
Naslov: 7. 7. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 19:04:09 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/142-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1420107071764KlaražMatieLaštrićaVinica40ggixxxxhhixxxx

Die 7 Julii 1764
Prim. S. sakr. izpovidi
pođe s ovoga svita na bolji
----- Klara dom. Matie
Laštrića iz Vinice od god. 40
in circa i bi ukopana više
kuće.
Naslov: 10. 7. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 19:11:11 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/142-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1420210071764MatiakMateLaštrićaVinica8gghh

Die 10 Julii 1764
Priminu s ovoga svita
na bolji Matia ćer Mate
Laštrića iz Vinice od god. 8
i bi ukopana više kuće.
Naslov: 16. 7. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 19:27:09 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/142-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1420316071764NikolamKrainaRoško Polje80ggixxxxhhixxxx
Naslov: 16. 7. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 19:29:54 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/142-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1420416071764LuciakPetraKraineRoško Polje15gcixxxxhhixxxx
Naslov: 16. 7. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 19:32:58 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/142-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1420516071764JabakPetraKraineRoško Polje4gchh

Die 16 Julii 1764
Prim. S. sakr. od izpo
vidi pođe s ovoga svita
na bolji parvo Nikola
Kraina s' Roška Polja
od god. 80 na priliku.

drugo Lucia ćer Petra
Kraine s' Roška Polja od
god. 15 na priliku.

treće Iba(Jaba!?) ćer Petra
Kraine s' Roška Polja od
god. 4 ovo sve troie bi
ukopano kod carkv. u iedan
greb.
Naslov: 17. 7. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 19:38:19 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/142-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1420617071764IvanicažPetraKraineRoško Polje32gchh
Naslov: 18. 7. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 19:44:21 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/143-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1430118071764PavosPetraKraineRoško Polje8gchh
Naslov: 22. 7. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 19:46:28 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/143-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1430222071764MatosPetraKraineRoško Polje2gchh
Naslov: 28. 7. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 19:48:27 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/143-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1430328071764AndriasAndrieKraineRoško Polje5gchh
Naslov: 29. 7. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 19:50:26 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/143-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1430429071764IliasMarkaKraineRoško Polje4gchh
Naslov: 30. 7. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 19:55:05 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/143-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1430530071764ŠimunsJakovaKolakaRoško Polje17gzixxxxhhixxxxz - Zavelimu

… i bi ukopan u Za_
velimu.
Naslov: 2. 8. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 19:58:08 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/143-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1430602081764PetarmKrainaRoško Polje36gcixxxxhhixxxx
Naslov: 3. 8. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 20:01:24 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/144-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1440103081764KatažMarkaKraineRoško Polje36gcixxxxhhixxxx
Naslov: 6. 8. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 20:04:07 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/144-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1440206081764JelažMarkaBernardićaRoško Polje36gkixxxxhhixxxxk -  više kuće
Naslov: 11. 8. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 20:09:35 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/144-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1440311081764MariakŠimunaKolakaRoško Polje2gkixxxxhhk - &nbsp;u Zaliću (Zaljuću)
Naslov: 12. 8. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 20:13:50 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/144-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1440412081764MandažMartinaLjubosovićaRoško Polje50giixxxxhhixxxxi - u Lipovači
Naslov: 12. 8. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 20:16:07 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/144-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1440512081764MandakPetraBernardićaRoško Polje7glhhz - na Zavelimu
Naslov: 19. 8. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 20:23:13 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/144-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1440619081764MatiemTustonićRoško Polje58gvixxxxhhixxxxv - više Vinj(a)na.
Naslov: 22. 8. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 20:27:02 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/145-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1450122081764MarkomBernardić50gcixxxxhhixxxx
Naslov: 26. 8. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 20:30:00 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/145-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1450226081764LuciažStipanaŠapineRoško Polje52gkixxxxhhixxxxk - više kuće
Naslov: 5. 9. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 20:35:43 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/145-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1450305091764KatažTomeŠpanjeRoško Polje37gbixxxxhhixxxxb - u Blaci

iH:
Španje su Hrvati, najvećim dijelom iz Vodica. Razmjerno najviše Španja u proteklih sto godina rođeno je na otoku Krapnju kraj Šibenika, gdje se svaki dvadeseti stanovnik prezivao Španja. U Hrvatskoj danas živi oko dvjesto Španja u oko devedeset domaćinstava. Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno sto, pa se njihov broj do danas gotovo udvostručio.
Naslov: 6. 9. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 20:44:40 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/145-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1450406091764PavliažGargeBabićaRoško Polje31gnixxxxhhixxxxn - uBlizina(?)

…u Blizinā? U Blibina?
Naslov: 9. 9. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 20:49:53 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/145-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1460309091764TomasAntoneBernardićaRoško Polje5gnhhn - u Blizina(?)
Naslov: 9. 9. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 20:52:51 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/145-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1460409091764MartakGargeBabićaRoško Polje1gnhhn - uBlizina(?)
Naslov: 17. 9. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 20:56:33 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/145-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1460517091764AnđeliažAndrieBernardićaRoško Polje40gkixxxxhhixxxxk - na berdu više kućaa
Naslov: 8. 9. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 21:06:08 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/145-05-1.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1450508091764JozakLovreTuztonićaRoško Polje24gmixxxxhhixxxxm - u Mitrovača
Naslov: 8. 9. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 21:11:53 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/146-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1460108091764PetrušakTomeŠapineRoško Polje22gkixxxxhhixxxxk - na okraiku za kućom
Naslov: 8. 9. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 21:15:28 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/146-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1460208091764JakovicakGargeBabićaRoško Polje4gnhhn - u Blizina
Naslov: 18. 9. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 21:28:09 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/147-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1470118091764TomamŠapinaRoško Polje80gsixxxxhhixxxxs - U Šapinovcu
Naslov: 19. 9. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 21:30:14 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/147-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1470219091764LukamŠapinaRoško Polje100gsixxxxhhixxxxs - U Šapinovcu
Naslov: 26. 9. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 21:32:34 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/147-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1470326091764LuciažFilipaLjubosovićaRoško Polje50gkixxxxhhixxxxk - za kućom
Naslov: 27. 9. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 21:35:04 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/147-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1470427091764MatemLjubosovićRoško Polje26goixxxxhhixxxxo - na Okraiku
Naslov: 7. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 21:38:30 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/147-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1470507101764KatakStipanaVišićaRoško Polje3gdhhd- na Dušču Polju
Naslov: 8. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 21:46:02 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/148-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1480108101764MatiesMatiaŠapineRoško Polje4gkhhk - više gromile za kućom
Naslov: 9. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 21:48:14 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/148-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1480209101764TomasStipanaVišićaRoško Polje6gdhhd- na Dušču Polju
Naslov: 10. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 21:50:24 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/148-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1480310101764MatiakMatieŠapineRoško Polje6gchh
Naslov: 12. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 21:54:48 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/148-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1480412101764LuciakAntoneKnezovićaRoško Polje28guixxxxhhixxxxu - više kule
Naslov: 12. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 21:57:42 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/148-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1480512101764MatesFraneGargićaRoško Polje35gkod Uliceixxxxhhixxxx
Naslov: 14. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:00:55 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/149-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1490114101764IlianakKrižanaTuztonićaRoško Polje3gu Pešutovcuhh
Naslov: 15. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:02:40 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/149-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1490215101764JozakKrižanaTuztonićaRoško Polje6gu Pešutovcuhh
Naslov: 15. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:05:13 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/149-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1490315101764JuremKolakRoško Polje40gviše ograde kod Križahh
Naslov: 16. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:07:30 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/149-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1490416101764FranakJureKolakaRoško Polje8gu Poslušcuhh
Naslov: 18. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:11:12 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/149-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1490518101764KatažJozipaTuztonićaRoško Polje32gviše Ražišćaixxxxhhixxxx
Naslov: 19. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:19:24 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/150-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1500119101764KrižansŠimunaBabićaRoško Polje8gna Katunišćuhh
Naslov: 20. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:22:28 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/150-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1500220101764GargomBabićRoško Polje30gkod gromile više kućahh
Naslov: 23. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:24:46 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/150-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1500323101764FranomGargićRoško Polje80gkod Uliceixxxxhhixxxx
Naslov: 23. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:27:36 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/150-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1500423101764IvanicakIvanaVišićaRoško Polje3gu Petrovi Docihh
Naslov: 24. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:29:20 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/150-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1500524101764IliasMatiaVišićaRoško Polje3gu Petrovi Docihh
Naslov: 24. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:32:54 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/151-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1510124101764MatiažFraneTuztonićaRoško Polje30gu Smadiciixxxxhhixxxx
Naslov: 24. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:35:41 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/151-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1510224101764JozipsKrižanaJurčevićaVinica15gna Mekom Docuhh
Naslov: 24. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:38:10 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/151-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1510324101764AnicakMijeJurčevićaVinica7gna Mekom Docuhh
Naslov: 24. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:41:59 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/151-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1510424101764IvansPetraOmazićaVinica18gu Draziixxxxhhixxxx
Naslov: 25. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:45:11 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/151-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1510525101764FranosNikoleOmazićaVinica8gu Draziihh
Naslov: 25. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 22:50:02 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/151-06.png)
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/152-00.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1510625101764IvanicakAndrieĆalićaVinica7gviš' Pločehh
Naslov: 27. 10. 1764.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 23:35:38 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/152-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
15201r27101764revizija, fra Franjo Vučinić

… Fr¯
Franc: Vucscinich …
Naslov: 20. 3. 1765.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 23:40:58 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/152-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
15202p20031765fra Bono Marićiević župnik

Ego Fr Bonav.(entura) Marichievich
ab Aglinichi incepi agere Paro
chum die 20. Martij 1765.

Fra Bonaventura Marićiević od (H)Aljinića
Naslov: . 3. 1765.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 23:47:45 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/152-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
15203o00031765kuga

Ovi pomriše od kuge go_
dine one koe sam ja došo
gori rečeni miseca marča
1765
Naslov: 20. 3. 1765.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 23:54:14 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/152-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1520420031765MatianažpJureBernardića50gixxxx
Naslov: 26. 3. 1765.
Autor: glonga - 09 Rujan 2012, 23:57:50 poslijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/152-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1520526031765MartažNikoleBernardića51gixxxx
Naslov: 26. 3. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 00:01:52 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/152-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1520626031765MaražPetraBernardića50gixxxx
Naslov: 18. 7. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 00:05:35 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/152-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1520418071765DujamsTomeLjubosovićaKrnjin29gkod kuće u vartluixxxx
Naslov: 23. 4. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 00:12:52 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/152-08.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1520823041765FilipsPetraBernardića24gpod Zavelimomixxxx
Naslov: 15. 5. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 00:16:26 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/152-09.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1520915051765JurosAntoneŠapineKrnjin17gcixxxx
Naslov: 16. 5. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 00:20:42 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/153-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1530116051765OršulakPetraBernardićaRoško Polje20gcixxxx
Naslov: 26. 5. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 00:27:38 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/153-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1530226051765AnicakKrižanaLjubosovićaDokanjac40gpod Zavelimomixxxx
Naslov: 13. 6. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 00:37:11 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/153-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1530313061765MandakpNikoleBernardića20gpod Zavelimomixxxx
Naslov: 14. 6. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 00:42:23 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/153-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1530414061765StipanmLjubosović40gcixxxx
Naslov: 15. 6. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 00:47:01 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/153-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1530515061765JurospJakovaLjubosovićaKrnjin17gcixxxx
Naslov: 15. 6. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 00:51:11 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/153-06.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1530615061765AntonasKrižanaLjubosovićaKrnjin8gpod Zavelimom
Naslov: 16. 6. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 00:55:06 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/153-07.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1530716061765MartafLjubosović25gpod Zavelimomixxxx
Naslov: 17. 6. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 01:03:29 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/154-01.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1540117061765JelaVukadinovićažJakovaLjubosovićaDuvno25gcixxxxJ.V. Duvno; J.Lj. Krnjin
Naslov: 17. 6. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 01:07:16 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/154-02.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1540217061765GargosTomeLjubosovićaKrnjin18gcixxxx
Naslov: 17. 6. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 01:13:10 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/154-03.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
15403170617653gpod Zavelimom(?)
Naslov: 19. 6. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 01:16:45 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/154-04.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
15404190617653gixxxx(?)
Naslov: 10. 7. 1765.
Autor: glonga - 10 Rujan 2012, 01:23:54 prijepodne
(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/154-05.png)
strrbtddmmggggimedrprimeprezimemdjgslopb
1540510071765MartinRoško Polje18gzaključno 154-05 EOF

Kraj datoteke.
Naslov: Sakramenti i obredi
Autor: glonga - 11 Rujan 2012, 23:38:11 poslijepodne
Može li se podrazumijevati li se nešto što izričito ne piše u Matici umrlih?

Upisivači prilično neujednačeno upisuju sakramente i obrede u ovoj matici. Web nije mjesto na kojem ćete lako naći (ovoj Matici) sudobne zakone i običaje.
Dvije stvari spomenute u ovoj Matici su me navele na pretraživanje web-a:
Benedictio Apostolica seu Papalis
http://de.wikipedia.org/wiki/Apostolischer_Segen (http://de.wikipedia.org/wiki/Apostolischer_Segen)
Commendatio animae
http://de.wikipedia.org/wiki/Commendatio_animae (http://de.wikipedia.org/wiki/Commendatio_animae)

Potraga za Ritualom rimskim dostupnim na mreži, a najbližem razdoblju ove Matice dovela me preko:
Ritvale
Romanvm
Pavli V. Pont. Max.
Ivssv* (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=iussu&la=la&prior=N) Editvm. 1625.
http://books.google.com/books?id=JO1IAAAAcAAJ&pg=PP3 (http://books.google.com/books?id=JO1IAAAAcAAJ&pg=PP3)

do prilično zamiškanog Kašićeva libra iako je digitaliziran 2007.:
Ritvale
Romanvm
Vrbani VIII Pont. Max.
Ivssv* (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=iussu&la=la&prior=N) Editvm
Illyrica Lingva. 1640.

Ritval Rimski
istomaccen slovinski
po Bartolomeu Kassichiu Popu Bogoslovçu
od Druxbae Yesusovae Peniten-
çiru Apostolskomu 1640.
http://books.google.com/books?id=E-RJAAAAMAAJ&pg=PP5 (http://books.google.com/books?id=E-RJAAAAMAAJ&pg=PP5)
Naslov: Odg: 1761-08-28-
Autor: glonga - 12 Rujan 2012, 23:22:20 poslijepodne
007-00 1761-08-28
Revizija.
007-01 1761-12-23

+ ovox bi naiposlie privi
đeno u vižiti na 23 Xbra 1761.
Naslov: Odg: 002-001 1758-10-23
Autor: glonga - 13 Rujan 2012, 19:46:23 poslijepodne
Fr. Joannes Scopibuscich
Kako složit dva linka po riječi? Drugom bojom. Je neumjereno. Valjda su oni žuti dijelovi ríječi sveze na moguće latinske pokraćenice.
Kako prikazat ispuštena slova u pokratama? Html nije papir, jeftinije je obojit slova nego na papiru, a zagrade ometaju kopiranje i potragu za riječima.

Pa se ne spomeni Akibijada Nuše.
Milostivi Bože, koji vladaš svetom,
Milošću okrepi celu našu naciju,
I pomozi meni u nevolji teškoj
Da naučim treću konjugaciju (http://tc.mudrac.com/mod/resource/view.php?id=28).


Primus (http://en.wiktionary.org/wiki/primus#Latin) Prva
Liber (http://en.wiktionary.org/wiki/Liber) knjiga
Defunctorum (http://en.wiktionary.org/wiki/defunctorum) mrtvih
Parochiae (http://en.wiktionary.org/wiki/parish) župe
de (http://en.wiktionary.org/wiki/de#Latin) (od)
Roscopoglie (http://www.google.com/search?&q=roscopoglie&ie=UTF-8&oe=UTF-8) Roškapolja
cum (http://en.wiktionary.org/wiki/cum#Latin) s
viniza (http://www.google.com/search?&q=viniza&ie=UTF-8&oe=UTF-8) Vinicom
sub (http://en.wiktionary.org/wiki/sub#Latin) pod
titulo (http://en.wiktionary.org/wiki/titulo) naslovom
antique (http://en.wiktionary.org/wiki/antique#Latin) stare
ecclesiae (http://en.wiktionary.org/wiki/ecclesiae#Latin) crkve
S. (http://en.wiktionary.org/wiki/sancti#Latin) sv.
Ioannis (http://en.wiktionary.org/wiki/Ioannes#Latin) Ivana
Baptistae (http://en.wiktionary.org/wiki/baptistae) Krstitelja
noviter (http://en.wiktionary.org/wiki/noviter) nanovo
independenter (http://en.wiktionary.org/wiki/independenter)que (http://en.wiktionary.org/wiki/-que) neodvisne i
a (http://en.wiktionary.org/wiki/a#Latin) od
Parochia (http://en.wiktionary.org/wiki/parish) župe
Dumnensi, (http://www.google.com/search?&q=Dumnensi&ie=UTF-8&oe=UTF-8) duvanjske,
cuius (http://en.wiktionary.org/wiki/cuius) čijim je
particula (http://en.wiktionary.org/wiki/particula) dijelom
hactenus (http://en.wiktionary.org/wiki/hactenus) dosad
fuerat, (http://en.wiktionary.org/wiki/fuerat) bila,
institute (http://en.wiktionary.org/wiki/institute#Latin) nasta(de)
itaque (http://en.wiktionary.org/wiki/itaque) daklem,
de (http://en.wiktionary.org/wiki/de#Latin) od
communi (http://en.wiktionary.org/wiki/communi#Latin) zajedničkih
partium (http://en.wiktionary.org/wiki/partium) dijelova
continsu (http://books.google.com/books?id=bLMyAQAAIAAJ&pg=PA897&lpg=PA897&dq=%22continsu%22&source=bl&ots=xOEKfRasl6&sig=nRnzUVsN1s8uCFyOyKZtAnw4hHE&hl=hr&sa=X&ei=duBRULjoOcKC4gTKhIDoCA&redir_esc=y#v=onepage&q=%22continsu%22&f=false)
contensu (http://books.google.com/books?id=5EtJAAAAYAAJ&q=%22contensu%22&dq=%22contensu%22&source=bl&ots=pmjLQE92Jz&sig=w-9yM0jhzf4Uxrlk5RxsH_fU1gI&hl=hr&sa=X&ei=GeFRUI79L7T64QSo54H4Cg&redir_esc=y) sastavnih
ab (http://en.wiktionary.org/wiki/ab#Latin) (od)
eadem (http://en.wiktionary.org/wiki/eadem#Latin) iste
Parochia (http://en.wiktionary.org/wiki/parish) župe
Dumno (http://www.google.com/search?rls=en&q=parochia+dumno&ie=UTF-8&oe=UTF-8) Duvno
et (http://en.wiktionary.org/wiki/et#Latin) i
suam (http://en.wiktionary.org/wiki/suam#Latin) povezana
modo (http://en.wiktionary.org/wiki/modo#Latin) upravo
subsist (http://en.wiktionary.org/wiki/subsisto#Latin) poduprta
per (http://en.wiktionary.org/wiki/per#Latin) po
nos (http://en.wiktionary.org/wiki/nos#Latin) nama
in (http://en.wiktionary.org/wiki/in#Latin) u
actu (http://en.wiktionary.org/wiki/actu#Latin) činu
Sac (http://www.all-acronyms.com/SAC%2E/Sacerdos/1169559)erdotalis (http://en.wiktionary.org/wiki/sacerdotalis) pastirskih
Visitationis (http://en.wiktionary.org/wiki/visitationis#Latin) pohoda
Declaratae (http://en.wiktionary.org/wiki/declaratae#Latin) proglašenih
sub (http://en.wiktionary.org/wiki/sub#Latin) pod
Die (http://en.wiktionary.org/wiki/die#Latin) nadnevkom
23
8bris (http://www.muehle-com.de/HP-Tools/Abkurzungen__Zahlen_.pdf) listopada
1758
Fr (http://books.google.com/books?id=El8SAAAAIAAJ&ots=x_cPtyyIKr&pg=PA32#v=onepage)ater (http://en.wiktionary.org/wiki/frater#Latin) fra
Paulus Draghichievich (http://www.google.com/search?rls=en&q=Paulus+Draghichievich&ie=UTF-8&oe=UTF-8) Pavao Dragičević 
Epis (http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/vdibProduction/handapparat/nachs_w/cappelli/capp183.html)copus (http://en.wiktionary.org/wiki/episcopus) biskup
Dium (http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/d2d54.html) dijumski
et (http://en.wiktionary.org/wiki/et#Latin) i
vicar (http://en.wiktionary.org/wiki/vicarius)ius (http://books.google.com/books?id=El8SAAAAIAAJ&ots=x_cPtyyIKr&hl=hr&pg=PA94#v=onepage) i vikar
Apostolic (http://en.wiktionary.org/wiki/apostolicus#Latin)us (http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/vdibProduction/handapparat/nachs_w/cappelli/capp81.html) apostolski
in (http://en.wiktionary.org/wiki/in#Latin) u
Bosna othomana (http://www.google.com/search?rls=en&q=bosna+othomana&ie=UTF-8&oe=UTF-8) Bosni otomanskoj
et (http://en.wiktionary.org/wiki/et#Latin) i
in (http://en.wiktionary.org/wiki/in#Latin) u
olim (http://en.wiktionary.org/wiki/olim) to vrijeme
Episcopus (http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/vdibProduction/handapparat/nachs_w/cappelli/capp183.html) biskup
Dumnensi (http://www.google.com/search?&q=Dumnensi&ie=UTF-8&oe=UTF-8) duvanjski
Mupa (http://de.wikipedia.org/wiki/Manu_propria) (v.r.)
Fr (http://books.google.com/books?id=El8SAAAAIAAJ&ots=x_cPtyyIKr&pg=PA32#v=onepage)ater (http://en.wiktionary.org/wiki/frater#Latin) fra
Ioannes Scopibusich (http://www.google.com/search?rls=en&q=fra+ivan+matija+skočibušić&ie=UTF-8&oe=UTF-8) Ivan Skopibušić (http://www.google.com/search?rls=en&q=skočibučić&ie=UTF-8&oe=UTF-8)
Secreta (http://en.wiktionary.org/wiki/secretarius)rius (http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/vdibProduction/handapparat/nachs_w/cappelli/capp409.html) tajnik
Dumnensi (http://www.google.com/search?&q=Dumnensi&ie=UTF-8&oe=UTF-8) duvanjski
Mupa (http://de.wikipedia.org/wiki/Manu_propria) (v.r.)


Skopibušić se jasno potpisao. Skočibučić se da pronači na web tražilicama. Skok (http://bs.scribd.com/doc/32934467/Petar-Skok-Etimologijski-Rjecnik-Hrvatskoga-Ili-Srpskoga-Jezika) o Uskoplju i o sličnim riječima kaže to što kaže. Bučići (http://www.geonames.org/3213123/bucici.html) (Mesihovina) imaju oblik Skokova uskoplja (uskog polja). Tu je nedaleko i "zagubljeni" Skočblušićevhan (http://www.geonames.org/3286113/skocblusicevhan.html).
Tvrdim da je prezime nastalo prema imenu mjesta Skopibučić. Od (u)skoplje i búk (ne kao Skradinski već puno manji) - bùčić, prije nego bundeva (buča) s koplja skinuta.
Možda su kopali (skopi) kanal da navedu vodu na liticu i tako naprave slap, búk, slapić, bùčić? Na Miljacki (http://www.geonames.org/3284199/miljacka.html)? Kod Stepèna (http://www.geonames.org/3213121/stepen.html)? Skopibučići su staro ime Mesihovine (http://www.geonames.org/3195232/mesihovina.html)? Po kartografskim ubikacijama Mesihovine, uskog polja, uskopanog slapa - búka - sve se uklapa?
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 14 Rujan 2012, 18:50:09 poslijepodne
…Stipan > Stjepan! Po kojoj logici, ako izvor nije latiniziran. …
… Ti prievedi, uobtje nije tezsko.
Kako je prevodio Bagarić (1989:112—113). Liva Tablica je pretipkavana s Đakovićeva (1979: sl. 1 (http://img286.imageshack.us/img286/1011/rp1zf4.jpg), sl. 2 (http://img296.imageshack.us/img296/1549/rp2qc8.jpg), sl. 3 (http://img169.imageshack.us/img169/4073/rpc1na4.jpg)) faksimila.
Luka Đaković. Prilozi za demografsku i onomastičku građu Bosne i Hercegovine : na osnovu popisa katoličkog stanovništva 1743. godine. Građa. vol. 23. ANUBiH. Sarajevo. 1979.
npr.
21. Gospar N. je postao N. Gašpar
24. Andreas Chelavich je postao Mate Kelavić

i tako se to provlači kroz niz izdanja

rb
imeprezime
com
p
rb
ippp
o
m
1
PhilippusRados
10
2
1
FilipRadoš
10
2
2
ThadaeusCnezovich
7
4
2
TadeKnezović
7
4
3
GeorgiusRados
3
1
3
JureRadoš
3
1
4
MarcusNevistich
6
4
4
MarkoNevistić
6
4
5
LucasCraina
8
3
5
LukaKrajina
8
3
6
IacobusBalan
14
12
6
JakovBalan
14
12
7
ThomasBandich
5
2
7
TomoBandić
5
2
8
BlasiusCrainovich
3
4
8
BlažKrajinović
3
4
9
FranciscusGarghich
8
2
9
FranjoGrgić
8
2
10
NicolausCraina
8
2
10
NikolaKrajina
8
2
11
IoannesBernadich
3
2
11
IvanBernadić
3
2
12
PetrusRadatich
7
2
12
PetarRadatić
7
2
13
GeorgiusBernadich
6
3
13
JureBernadić
6
3
14
DoymusGliubusovich
5
4
14
DujoLjubasović
5
4
15
MartinusBabbich
8
6
15
MartinBabić
8
6
16
MarcusBernadich
2
16
MarkoBernadić
2
17
StephanusGliubusovich
15
16
17
StjepanLjubasović
15
16
18
MatthaeusMatcovich
8
2
18
MateMatković
8
2
19
PetrusCovac
10
5
19
PetarKovač
10
5
20
MatthaeusRados
12
5
20
MateRadoš
12
5
21
GosparN.
8
3
21
N.Gašpar
8
3
22
NicolausMarosovich
3
1
22
NikolaMarasović
3
1
23
PaulusMatchovich
4
3
23
PavaoMatković
4
3
24
AndreasChelavich
8
5
24
MateKelavić
8
5
25
NicolausSutich
8
3
25
NikolaŠutić
8
3
26
AntoniusCnezovich
4
3
26
AnteKnezović
4
3
27
LaurentiusTustognich
11
4
27
LovroTustonjić
11
4
28
LucasTustognich
9
5
28
LukaTustonjić
9
5
29
ThomasTustognich
5
29
TomaTustonjić
5
30
PetrusTustognich
9
6
30
PetarTustonjić
9
6
31
IacobusTustognich
4
5
31
JakovTustonjić
4
5
32
MichaelTustognich
7
7
32
MijoTustonjić
7
7
33
StephanusColach
7
6
33
StjepanKolak
7
6
34
EliasColach
7
6
34
IlijaKolak
7
6
35
PetrusColach
10
9
35
PetarKolak
10
9
36
ThomasTustognich
6
4
36
TomaTustonjić
6
4
37
IoannesGliubusovich
13
8
37
IvanLjubasović
13
8
38
GeorgiusChioso
7
4
38
JureĆoso
7
4
39
IosephGliubusovich
4
2
39
JosipLjubasović
4
2
40
LucasGliubusovich
4
4
40
LukaLjubasović
4
2
41
MartinusGliubusovich
3
3
41
MartinLjubasović
3
3
289
172
289
170
291
172
289
172
-2
0
0
-2
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 14 Rujan 2012, 21:17:16 poslijepodne
Tko je upisao prve upise umrlih u ovoj matici?
Prvi se potpisao u takvom upisu fra Marko Ćorić. Prethodni upisi se razlikuju po rukopisu.

Je li uredno pročitan uvodni upis? Je li fra Ivan Skopibušić tajnik? Je li baš on možda bio župnik i upisivao mrtve prije fra Marka Ćorića?
Usporedimo uvodni upis matice 23. 10. 1758. i sl. 1 (http://img286.imageshack.us/img286/1011/rp1zf4.jpg), sl. 2 (http://img296.imageshack.us/img296/1549/rp2qc8.jpg) i sl. 3 (http://img169.imageshack.us/img169/4073/rpc1na4.jpg).

Tajnik koji je pisao i potpisao Dragičevićev popis je fra Mate Marčinkušić Lašvanin 29. 2. 1744. što ne znači da Skopibušić nije mogao biti na istom ili nekom drugom tajničkom mjestu 23. 10. 1758. Rukopis uvodnog upisa ove matice liči na Marčinkušićev iz ovih faksimila, napose početno veliko slovo L i veza s narednim slovom.

Moglo je bit da je Marčinkušić napisao uvodni upis, potpisao  Skopibušić a u slijedećem redku secretarus (nečitko) i on. Na sl. 3 pri dnu Marčinkušić piše:
»Die 4 Novembris 1741
In villa Mesiovina penes Petrum Skoçißusich post Sacrum confirmati sunt …«
Skopibušić pak u uvodnom upisu piše piše Skopibushich, uz to drukčijom tintom i rukopisom.

Bagarićev(?) prijevod (Bagarić 1989:115) završne riječi u Dragičevićevom popisu može bit zanimljiv:
»Ovaj popis i poimenični niz mjesta, obitelji te vjernih duša što se nalaze u župama pribilježenim u ovoj navedenoj knjižici po naredbi Prepoštovanoga Gospodina Biskupa prepisao sam vlastitom rukom i veoma brižljivo iz pribilješki župnika o stanju duša. Dne 29. Februara 1744. Ja fr. Mate Marčinkušić Lašvanin, Tajnik Biskupske Kurije.

(Ja) Fr. Pavao Dragičević Reda Manje braće sv. Franje, nazvanim de observantia — od opsluživanja — po milosti Božjoj i Apostolske Stolice Biskup Duvanjski (Dijumski?), i Apostolski Vikar Bosne, a posebno u nekadašnjoj Duvanjskoj biskupiji, ovjeravamo (a uvodno (Ja)?) u cjelini i pojedinačno, ukoliko je to potrebno, te svjedočimo da je gore potpisani otac fra Mate Lašvanin takav kakvim se očituje pa se ovdje u njegove popise poklanja puno povjerenje te se takvim može svagdje držati.

U Fojnici, iz samostana Manje braće de opservantia — od opsluživanja —, danas 29. veljače 1744.
M.P. (kako je manu propria postao M.jesto P.ečata?)Fr. Pavao, biskup, v.r.«

Tko je pisao prve upise?

U prvom rukopisu blago odstupa samo jedan upis:
003-02 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57319#msg57319) od 28. 3. 1759.
006-02 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57346#msg57346) 17. 6. 1760. prvi upis (i potpis) fra Marka Ćorića župnika. Rukopis se uočljivo razlikuje od dotadašnjeg u matici (slova P, p).
007-00 007-01 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57364#msg57364) 28. 10. 1761. prva kratka i nečitka revizija.
007-05n 007-06 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57369#msg57369) 3. 5. 1762. fra Rafael iz Vareša. Rukopis (slovo v).
007-004 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57368#msg57368) prethodni upis nije fra Markov (slovo p).
010-06 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57395#msg57395) 24. 6. 1763. prvi spomenuti pop glagoljaš u ovoj matici don Grgo Ljubosović. Rukopis fra Rafin (slovo v). Ali uvodni fra Rafin upis je latinicom.
008-03 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57376#msg57376) 17. 6. 1762. Ima 'potpis' u matici i arvaticom.

Bez jačih argumenata - don Grgo Ljubosović nije pisao u maticu, bar ne do ovih upisa.
U upisu u kojem se prvi put spominje ne piše 'po meni', a rukopis se može pripisati fra Rafaelu.

011-04 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57399#msg57399) 15. 10. 1763. fra Rafael se opet potpisuje u matici 'po meni', značajno jer u prethodna dva upisa počinje mijenjati prepoznatljivi rukopis (slovo v).
013-02 13-01 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57416#msg57416) 17. 4. 1764. prvi put se spominje don Grgo Nevistić, ne piše 'po meni' nit rukopis odstupa od okolnog, pisao fra Rafael.
14-04 14-03 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57425#msg57425) don Grgo Nevistić opet i isto.
015-04 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.90) 27. 10. 1764. nečitka revizija u vrijeme kuge.
015-05 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.90) na istoj slici - novi župnik fra Franjo Blečić, počinju latinični upisi. Za naredno razdoblje kao da se vode dvije knjige. 'Ispali listovi na završetku' izgledaju kao druga knjiga.
152-01 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.960) ista revizija na istoj knizi na drugom mjestu - druga knjiga.
140-01 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg58386#msg58386) 4. 6. 1764. prvi upis paralelne matice. Ne pokriva ni izdaleka razdoblje fra Marka Ćorića. Upisi poprilično liče na uvodne upise.

Do daljnjeg držim da je uvodne i ove završne upise pisao don Toma Kolak.

Popabirčit biografske podatke o ovim svećenicima u nastavku…
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 15 Rujan 2012, 00:50:00 prijepodne
(Drmić 1981) Ilija Drmić. Župa grabovica / kroz 150 godina (1831 — 1981). Kršćanska sadašnjost. Zagreb. 1981.

U priči o Dragičevićevom boravku (Drmić 1981:83) 2. 11. 1741. u selima Vinici i Rošku Polju u župi Duvno veli:
»Župnik nema nikave stalne kuće nego se zadržava po selima župe kao stalni gost. Uz dvojicu franjevaca, župnika fra Martina Gabrića i kapelana fra Miju Paukovića, djeluje kao pomoćni kapelan don Andrija Čavlinović, rodom iz Letke kod Duvna. Znao je i latinski jezik.«

Daleko je 1758., ne mislim da je rečene upise pisao neki od svećenika u prethodnom citatu.

Na istoj stranici počinje opis drugog Dragičevićevoh pohoda - 1761.
» Prema objavljenim dokumentima biskup Dragičević je bio ponovno u livanjskoj župi i to u selu prisoju 9. studenoga 1761.(34)

(34) ABOM 46/1888«

Otkud Kolak iz prošlog upisa kao mogući prvi pisac u ovoj roškoj matici?

(Drmić 1981:85) 21. 12. 1761. Dragičević je i u Zagorju i u župi Roško Polje.
»Tu župnik nema svoje stalne kuće. Biskup svraća glagoljašu don Tomi Kolakoviću, koji je domorodac toga kraja.«
Odmah zatim slijedi uvodna rečenica digresije o don Tomi zbog koje (rečenice, a ne digresije) ćemo potražit kronologiju bosanskih vikara jer se prosječan čitatelj počme pitat komu je don Tomo bio domaćin tog dana. Dragičeviću ili Bogdanoviću? &nbsp;
»Biskup fra Marijan Bogdanović piše 14. lipnja 1768. da je don Tomo nekoliko godina zastupao župnika u Rakitnu.«
22. 12. 1761. bilo je nevrime.
23. 12. 1761. biskup Dragičević je rekao misu, propovijedao krizmavao, pregledao oltar, misno ruho i posude, te župne knjige.
»Iz njih se vidjelo da je od zadnjeg biskupskog pohoda bilo u župi…«

Znači, uvodni upis u ovoj matici je (pod)pisan uz biskupski pohod 23. 10. 1758.
Nadnevak 23. 12. 1761. se slaže s onim u matici 007-00 007-01 23. Xbris 1761.

»…krštenih 129
umrlih 32
vjenčanih 23…«

I broj umrlih se slaže - 32 = 27 + 5.
(Drmić 1981:85—86)
»… Budući da tadašnji župnik fra Marko Ćorić nije imao brojno stanje duša župe, a i u nekim drugim stvarima se pokazao nemarnim, te je i nakon biskupskih opomena i odlazaka bio još nemarniji, to je biskup na prijedlog red. starješine na njegovo mjesto imenovao fra Rafaela iz Vareša. Novi župnik je ustanovio da župa ima u to vrijeme 90 obitelji s 1088 duša. Sutradan, na Badnjak, apostolski vikar otišao je iz Roškog Polja…«

Ne znam za druge matice i stanje duša i sve ostalo, ali meni je ovaj početni dio ove matice do prve revizije jedan od (naj)urednijih dijelova matice. Ne znam da se u cijeloj matici može nać podskup od 32 uzastopna upisa sumjerljive urednosti. Župa je prostrana, a barem iz ove matice se ne vidi da su fra Marko i njegov prethodnik (ako ga je bilo na mjestu župnika) imali pomoćnike. Iza nečitke revizije u ovoj matici slijede dva zakašnjela upisa iz rujna i listopada, upisana ko ni sebi ni svome isto ko i prva revizija u odnosu na većinu ostalih revizija. U ovoj matici fra Rafo je svoj incepi agere upisao 3. 5. 1762., a prije toga se ne vidi njegov rukopis. Čitatelj bi mogao pomislit da se fra Rafo već nalazio s biskupom u pohodu kao i redovnički starješina i da su na licu mjesta napravili knjigu Status Animarum i primopredaju župe s fra Markom.

I nakon ovog izvora - čini se da je prve upise u ovoj matici kao i one u 'paralelnoj' 1764./1765. matici pisao upravo don Toma Kolak (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg58383#msg58383). Dobro bi bilo vidjet sudobne rakićke matice, e da su dostupne, ne znam ni jesu li sačuvane.

Bagarić (1989:231) piše o Bogdanovićevom Pohodu Roškog Polja. 25. 6. 1768.
» Na putu su ga dočekali župljani pa ga je o. fra Ivan Ilić s velikom počašću primio u kuću braće Sutješkog samostana i tu je mirno prenoćio.«

O-ho. Kuća. Ilića ne mogu nać u matici. Najbliži Incepi agere prije revizije je:
017-05 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57469#msg57469) 30. 3. 1765. fra Bono Maričević.

27. 6. 1768. pregledane knjige.
»

ispovijedao pokornike s pet svećenika
… od zadnjeg pohoda …
 kršteno 199
vjenčano 43
umrlo 43
kuća 100
velikih ili onih koji se pričešćuju 695
djece ili onih koji se ne pričešćuju 434

…krenuli … Vinica … Šimo Perković primio kao goste
… 28. 6 lipnja
… ispovijedao pokornike sa šest svećenika

ispitao svećenike, tj. spomenutog o. Ivana, župnika, i vlč. g. Antu Tustonjića iz Roškog Polja, svećenika-glagoljaša, kojega je potvrdio i postavio kao župnikova pomoćnika u ovom dijelu župe, u Vinici…«

023-04 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57515#msg57515) broj na upisu koji prethodi revizij (43) se slaže s podatkom o broju umrlih iz izvješće. Međutim, brojanje ne počinje od zadnjeg upisa o reviziji u ovoj matici već od Maričevićeva incepi agere 017-05 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57469#msg57469) 20. 3 1765. Godinu kuge (1764.) kao da su preskočili kao i komad 'paralelne matice'.

Fra Ivan Ilić se vjerojatno u ovoj matici pojavljuje u ili iz mješovitog upisa 022-01 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57506#msg57506) 27. 5. 1767. iza kojeg slijede upisi na latinskom izpočetka neujednačenih rukopisa. Tuda negdje. Prethodni je također mješovit, na jednom (dva) jeziku i dva pisma 021-07 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57505#msg57505) dan ranije 26. 5. 1767.
Kuća braće Sutješkog samostana? Ako su braća svraćala otud se može nać više različitih rukopisa. Da pripišu štogod dok odmore od puta.
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 16 Rujan 2012, 12:46:17 poslijepodne

» Prema objavljenim dokumentima biskup Dragičević je bio ponovno u livanjskoj župi i to u selu prisoju 9. studenoga 1761.(34)

(34) ABOM 46/1888«
(34) J. Jelenić: Spomenici… (http://books.google.com/books?id=wGsGcgAACAAJ) str. 148-150.
(Drmić 1981:109).
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 16 Rujan 2012, 20:53:33 poslijepodne
Fra Pavao Dragičević, fra Ivan Skopibušić (Skočibuha, Matija, stariji), fra Franjo Blečić…

O apostolskom vikarijatu in Bosna Othomana nema baš podataka na mreži. Iz ove matice ne vidimo tko je bio u pohodu i obavio reviziju 1761. Monumenta Franciscana Iugoslavicis su mi nedostupna. HFBL (2001) ne donosi članak o Dragičeviću.
(HFBL 2001 (http://pubwww.carnet.hr/ofm/HFBL_A-K.pdf):79):
»Benić, Bono, ljetopisac (Čatići kod Kaknja, oko 1708. — Kraljeva Sutjeska, 25. III. 1785. … provincijal Bosne Srebrene (1765.-1768., 1774.-1777.)… U vrijeme prvog provincijalstva zamjenjivao je u službi bolesnog apostolskog vikara Pavla Dragičevića.
(HFBL 2001 (http://pubwww.carnet.hr/ofm/HFBL_A-K.pdf):97):
»Bogdanović, Franjo (Bogdan, Franciscus a Kressevo), profesor filozofije, franjevački provincijal (Kreševo, oko 1710. — Kreševo, 6. VIII. 1775.). … obavlja dužnosti …tajnika biskupa Pave Dragičevića (1756.)
Je li Skopibušić u uvodnom upisu tajnik?
(HFBL 2001 (http://pubwww.carnet.hr/ofm/HFBL_A-K.pdf):96):
Bogdanović (Jeremić), Marijan, biskup (Kreševo, 8. XII. 1720. — Kreševo, 7. I.
1772.). … Godine 1760. putuje u Rim u svojstvu izaslanika provincije u svezi spora sa apostolskim vikarom. Otuda se vratio kao vizitator vlastite provincije, te je 1762. predsjedao kapitulu i na istom postavljan za kreševskog gvardijana.…
Iste godine (1767.) kad je dobivena tražena dozvla menovan je apostolskim vikarom u Bosni i Hercegovini i ehinskim biskupom. Zaredio ga je 8. V. 1768. stonski biskup Petar Budmanija. Obavio je dvije pastoralne vizitacije biskupije: prvu 1768., o kojoj je podnio izvještaj Kongregacije 1769., i drugu 1771.«
Dragičević je formalo bio apostolski vikar do 1767.

Autorska prava. Ajde što Jelenića nema na mreži, ali Zlatovićevi Franovci (http://books.google.com/books?id=6A8EAAAAYAAJ) iz 1888. se već pet godina kisele na Gugle Buksi. Nema pregleda. Nema prikaza.
U to ime ne dvojim oko objave slijedećih linkova makar se radi o izdanjima iz 2003. i makar su maknuti s file hosting servera.
Filip Lastrić. Pregled starina Bosanske provincije. (http://www.scribd.com/doc/80557640/Filip-Lastric-Pregled-Starina-Bosanske-Provincije) Sarajevo. 2003.
Nikola Lašvanin. Ljetopis. (http://www.scribd.com/doc/80557270/LJETOPIS-NIKOLA-LASVANIN)  Sarajevo. 2003.
Jako Baltić. Godišnjak od događaja crkvenih, svietskih i promine vrimena u Bosni. (http://www.scribd.com/doc/80500739/Godisnjak-Od-Dogadaja-Crkvenih-Svietskih-i-Promine-Vrimena-u-Bosni-Jako-Baltic) Sarajevo. 2003.
Bono Benić. Ljetopis sutješkoga samostana. (http://www.scribd.com/doc/80500984/Ljetopis-Sutjeskog-Samostana-Bono-Benic) Sarajevo. 2003.
Marijan Bogdanović. Ljetopis kreševskoga samostana. (http://www.scribd.com/doc/80500408/Ljetopis-Kresevskog-Samostana-Marijan-Bogdanovic)

Gavran o Beniću (Benić 2003:12):
»U vrijeme prvog provincijalstva (1766) iz Rima su bili odredili da on preuzme službu spomenutog biskupa, ali se on na tome odlučno zahvalio.«
(Benić 2003:223) O sporu apostolskog vikara i fratara Bosne Srebrene, "s faksa na posao", lektori po završenom studiju (i Skočibušićeva lektura, kasnije).
(Benić 2003:238) 1766. Dragičević obavlja biskupske (vikarske) dužnosti.
(Benić 2003:241-244) 16. 2. 1767. Benić se (odlučno) zahvaljuje na ponuđenom biskupskom (vikarskom) štapu.
(Benić 2003:274) Dragičević je umro 14. 2. 1773. u sutješkom samostanu. Benić mu sastavlja epitaf u kojem veli i: »Dragovoljno je napustio svoj teret i čast godine 1766.« Benić, izgleda, to piše zbog sbe i svoje zahvale na toj ponuđenoj časti. Ne možemo zaključiti da je mjesto apostolskog vikara bilo prazno do Bogdanovića (1768.).
Napominje se  … posvećen (za biskupa) u Zadru.
Zbog Kudvergije i konteksta vremena citiram:
»Ovi je kod Sv. stolice sasvim suzbio pretenzije biskupa makarskog i nadbiskupa splitskog, jer je onaj htio imati vlast nad Kudvergijom ili Hercegovinom, a ovaj nad Livnom, Kupresom itd.; htjeli su, naime, da u navedenim krajevima odlučuje njihova riječ(58) ((58) ut jus illorum audietur), a ne riječ apostolskog vikara Bosne…«
Ima li ovo veze s našom 'paralelnom' maticom 1764./1765.? Nekog Franju Blečića spominju na web mjestu Funtane (http://funtana.hr/stranica.php?g=2&s=2_1) kao svećenika koji je glagoljao u 19. st. Daleko prostorno i vremenski?

Kudvergija?
Pejo Ćošković. Crkva bosanska u XV stoljeću. (http://www.scribd.com/doc/51323852/Pejo-%C4%8Co%C5%A1kovi%C4%87-Crkva-bosanska-u-XV-stolje%C4%87u) Sarajevo. 2005.
(Ćošković 2005:112-113) »Treba istaknuti da se taj naziv u nešto izmijenjenom obliku kao Chuduergia, Kudvergija sačuvao još dugo nakon propasti Bosanskog Kraljevstva i nestanka Crkve bosanske i njezinih sljedbenika, a upotrebljavali su ga franjevački ljetopisci B. Nagnanović, I. Stražemanac, B. Benić, N. Lašvanin i F. Lastrić u svojim djelima kao ime za dio zemalja pod vlašću hercega Stjepana. Taj naziv prihvatio je i P. Ritter Vitezović u svom djelu o propasti Bosanskog Kraljevstva.«

blog (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RrP4EO1DBmEJ:blog.dnevnik.hr/posveceni-zivot/+kudvergija+site:http://blog.dnevnik.hr/posveceni-zivot/&cd=1&hl=hr&ct=clnk&client=safari).dnevnik.hr/posveceni-zivot 10. 04. 2011.
»Poslednji srpski despot - Đorđe/Đurđ Branković, u svojoj 'Sloveno srbskoj kronici', napisanoj u Beču a objavljenoj 1794. g., inače znalac helenskog jezika, prevodeći Laonika, kudugere naziva kudvergami, imajući na umu jedan od starijih naziva za Hercegovinu: 'Kudverga' ili 'Kudvergija'. Jakov Lukarević je u svojoj knjizi Copioso ristretto degli annali di Rausa (Venetia, 1605.) naziva Chuduergia. Sandal(j) Hranić je inače bio veliki vojvoda bosanski od 1392. do 1435. g. Teško je poverovati da su svi žitelji Sandaljeve oblasti, koja tada nije potpadala pod jurisdikciju Grčke Crkve, bili kudugeri (što je sinonim za bogumile), već to zapravo hoće reći da je njih tamo bilo u značajnoj meri.«

(Benić 2003:274) 11. 7. 1773. kapitul u Fojnici, p. o. Ivan Skočibuha - postaje gvardijan fojničkog samostana.
(Benić 2003:273-274) 12. 12. 1772.
»… bi učinjen za vikara apostolskoga u Bosni o. m. p. bivši provincijal fra Marko Dobretić rodom iz Vrhovina (55 Starije ime za Dobretiće, selo na planini iznad Jajca), iznad Jajca. I bi nazvan biskup eretrijanski (56 eretrijanski. U izvorniku je suvišno ponovljeno: dico Eretrianensis, vjerojatno zbog toga što se tinta malko razlila u drugom slovu pa sam to ispustio {Gavran}. To je titularna biskupija u pentapolskoj Libiji (Erythrón)). Koji otiđe iz Fojnice na 26. miseca aprila, godine 1773. da bude posvećen za biskupa u Dalmaciji. …
Posvetili su ga 26. juna u Trogiru, u Dalmaciji, splitski nadbiskup i druga dva biskupa. Ipak je prije toga morao provesti karantenu u Splitu…«
Kuga i 1772.
(Benić 2003:277) 13. 6. 1774. kapitul u Kreševu. Ivan Skočibušić iz Duvna definitor.
(Benić 2003:279-280) Fra Antun Lepan iz Fojnice župnik u Duvnu. 3. 3. 1775. definitor Skočibušić iz Duvna (i drugi) putuju u Carigrad po potvrdu povlastica.

Uzput, popovi glagoljaši (uz onog drežničkog popa) su fenomen kad smo već kod svećeničkih i redovničkih - ekskluzivno franjevačkih prava in Bosna othomana.

Stranica (http://www.bosnasrebrena.ba/v2010/povijest-provincije/popis-bosanskih-vikara-i-provincijala.html) web mjesta Bosne Srebrene:
»94. Fra Ivan Skočibušić (1777-1780)«
(Benić 2003:287) 9. 6. 1777. kapitul u Sutisci. Skočibušić postaje provincijalom.
Uzput, s iste stranice ranije, mita ne primaj niti ga daji, zapravo o transparentnosti financijskih tijekova:
»… da ono rečenijeh sto groša dali smo mu sedamdeset podmuče, a trideset očito, kad je dao temesuć nama, kao jedan peškeš siromahu čoviku…"
(Benić 2003:303) 15. 6. 1779. o. fra Šimun Filipović iz Seone vikar sutješkog gvardijana.
(Benić 2003:321-322) Svibnja 1781. Benić, Alović i Skočibušić skoro mjesec dana provode u Travniku čekajuć pašu glede zahtjeva vladike hercegovačkoga iz Mostara.

Na temi o Hasanaginici pametovalo se o šerijatskom pravu i običajima okolo braka, na rečenim stranicama ovog Ljetopisa (Benić 2003:323-324) ima ilustrativna priča na tu temu.

Stranica (http://www.bosnasrebrena.ba/v2010/povijest-provincije/popis-bosanskih-vikara-i-provincijala.html) web mjesta Bosne Srebrene:
»94. Fra Ivan Skočibušić (1777-1780)«
(Benić 2003:327) 27. 11. 1782. izbor komisara-vizitatora provincije.
»I bi izabran m. p. o. Ivan Skočibušić, bivši provinijal, rodom iz Duvna a sada gvardijan u Fojnici.«
(Benić 2003:328) 24. 7. 1783. kapitul u Kreševu.
»Na koji kapituo donese breve papin o. m. p. fra Grgo Iljić (U izvorniku Higlich i tako se i sam Ilić potpisuje) iz Vareša, — da je on provincijal. Što videći oci Provincije i glasači, ne htiše da se štije breve očito, u blagovaonici, (U izvorniku: U Refectoriu), već bi proštiven pred difinitorijom i ocima od Provincije u cèli o. m. p. komjesara Skočibuhe.«

Tri fra Ivana Skočibušića i mletačka godina

U dostupnim izvorima mogu se naći najmanje tri Ivana Skočibušića, stariji (Matija), mlađi i jedan koji može bit prvi ili treći.
(HFBL 2001 (http://pubwww.carnet.hr/ofm/HFBL_L-Z.pdf)):
Skočibušić, Ivan, provincijal (Duvno, oko 1733 - Fojnica, 9. IV. 1795). Školovao se vjerojatno u fojničkom samostanu. U franjevački red stupio je oko 1755. Bio je meštar novaka u dva navrata ukupno šest godina te tako postigao čast agregata. Nakon prvog meštrijanja postavljen za župnika u Dobretićima (1766-1768), a potom ponovo za meštra u Fojnici. U tom svojstvu 1770. prinosi skupa s gvardijanima drugih samostna darove novom muli. God. 1773. postavljen je za fojničkog gvardijana, a slijedeće godine na kapitulu u Kreševu izabran je za definitora provincije i kao takav 1775. putuje s isluženim provincijalom Petrom Alovićem u Travnik da mole od vezira buruntliju da mogu putovati u Carigrad s ciljem da tamo izmole potvrdu stečenih fermana. Na kapitulu u Kraljevoj Sutjesci držanom ulipnju 1777. izabran je za provincijala. God. 1779. predsjeda u istom mjestu međukapitularnoj skupštini. Kao osluženi provincijal putuje 1781. s Alovićem i Bonom Nedićem u Travnik kod paše u svezi zaštite bosanskih franjevaca od mostarskog vladike. U vrijeme dok je bio fojnički gvardijan (1782) izabran je na skupštini provincije u Kreševu za vizitatora provincije. Po završetku ove službe biran je ponovo za provincijala (1786-1790). Posljednje godine života živio je u Fojnici.
Literatura: - Benić, Bono: Ljetopis sutješkog samostana. Sarajevo 1979. - Bogdanović Marijan: Ljetopis kreševskog samostana. Sarajevo 1984. - Jelenić Julijan: Necrologium Bosnae Srgentinae. Sarajevo 1917, str. 19. A. Kovačić

Toliko bilješki, a postoji rad (nedostupan):
Miro Vrgoč. Fra Ivan (Matija) Skočibušić stariji : (1732-1795) Bosna franciscana. vol. 18. (11/2003) Sarajevo. 2003. pp 130-141
Tvrdnja nakladnika (http://www.franjevackateologija.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=163):
»Izdanja Bosne franciscane od broja 16 naovamo u digitalnom obliku možete pronaći ovdje. (Central and Eastern European Online Library – CEEOL)«
ne stoji, CEEOL (http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=36bb7278-c985-45b9-8d65-c0d5bf990de4) nema broj(eve) iz 2003.
A komu kisele taj broj (18) (http://books.google.com/books?id=PFjZAAAAMAAJ) na Gugle Buksi kad je Goole Play nedostupan u ovom dijelu Europe pa i šire?
Sanja Cvetnić. Zavjetna slika iz 1784. godine u Fojnici ( Ex-voto painting from 1784 in Fojnica ). Svjetlo riječi. (1512-6986) XXV. (2007), 288; Sarajevo. 2007. pp 62-63.
Arhiva (http://www.svjetlorijeci.ba/html/arhiva.html) na web mjestu nakladnika ne seže dotle, zamalo. Scribd-ov lik Tiskarnica ga isto nema na polici (http://www.scribd.com/Tiskarnica/shelf).
»U franjevačkom samostanu u Fojnici nalazi se slika koju je potpisao i datirao splitsko-venecijanski slikar Sebastiano Devita 1774. godine. Na slici je prikazana skupina vjernika u tradicijskoj nošnji i franjevac. Autorica utvrđuje causa occasionalis fojničke slike -- kugu 1773. godine -- o kojoj pišu kroničari fra Jako Baltić i Mula Mustafa Šefki Bešeskija te pretpostavlja identitet prikazanoga franjevca kao tadašnjega gvardijana fojničkoga samostana, fra Ivana (Matiju) Skočibušića starijega.«

Petar Skočibušić 7. 5. 2010. komentar (http://www.ogorje.net/komentari/24.html) na ogorje.net
»Posjet makarskog biskupa Petru Skočibušiću u selu Bučići 1735 godine, a biskup Dragičević 1741 spominje zadrugu Petra Skočibušića sa 32 člana obitelji u kojoj se rodio franjevac Ivan Skočibušić stariji, krsnim imenom Matija, rođen 1732, a preminuo u Fojnici 1795 godine. Pripadao je provinciji Bosni Srebrenoj i u njoj je obavljao službe odgojitelja novaka, učitelja mladih franjevaca, nastavnika moralnog bogoslovlja, provincijskog starješine i predsjednika izbornog sabora. Popis biskupa Bogdanovića iz 1768 godine spominje Petra Skočibušića sa 20 članova i Stipana Skočibušića sa 17 članova obitelji u kojoj se 1782 godine rodio svećenik fra Ivan Skočibušić mlađi. Proveo je u turskim kazamatima 18 mjeseci zatvora zbog lažnih optužbi i umro u Jajcu 1848 godine.«

Fra Mate Marčinkušić Lašvanin.
(Benić 2003:76) 20. 5. 1751. kapitul u Radni. »Bosancima dadoše jednog definitora i kao takav bi izabran p. o. Mato iz Lašve, gvardijan u Fojnici, čovjek vrstan u mnogim vrlinama.«
(Benić 2003:76) 14. 1. 1762. kapitul u Fojnici. P. o. Mato iz Lašve postaje kustos provincije.
Ako je p. o. Mato iz Lašve - fra Mate Marčinkušić, onda možemo misliti da je od 20. 5. 1751. tajnik biskupa Dragičevića, ili pak tajnik Biskupske Kurije - netko drugi, pa bi naš fra Ivan Skopibušić mogao biti taj tajnik i tako se potpisati u uvodnom upisu ove naše matice kao osoba koja predaje knjigu, a ne kao župnik - osoba koja prima knjigu.

(Kapitanović 2001) Vicko Kapitanović. Filozofsko učilište i rukopisi u franjevačkom Samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu, 1748-1826. (http://www.ifzg.hr/prilozi/53-54/Filozofsko%20uciliste%20i%20rukopisi%20u%20franjevackom%20samostanu%20-%20Prilozi%202001.PDF) Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (http://www.ifzg.hr/casopisPrilozi.htm) vol. 53-54 (2001). pp 287-320
(Kapitanović 2001:289)

GodinaLektorStudenti filozofije: (kursivom su označeni svećenici)
1748—1750.Anselmo Jurčević (9)
1750—1752.nedostaju spisi
1753.Franjo Marija iz Dubrovnika (10)
1754—1756.Frano Buljan (11) Josip Polić
Ante Lepanović
Andrija Jelavić
Mihovil Matasović
Ante Vrčić (Bosna Srebrena) (12)
1757—1759.Ivan Skočibušić (13)

(13) S 12, f.88v {Despot p. 176}.

(Kapitanović 2001:294)
»Već se krajem 1756. morao održati natječaj za lektore u Zaostrogu na kojem se natjecao i fra Ivan Skočibušić za lekturu filozofije u Splitu, nakon čega je 25. siječnja 1757. imenovan lektorom.(56) Najvjerojatnije je i on dovršio svoje trogodišnje predavanje jer se kao lektor spominje i 29. rujna 1759. u spomenici o izgradnji crkve na Dobromu.(57)
(56) S 12, f. 88v. {Despot, p. 176} 25. Januarii 1757. P. Joannes Skoçibusich facto Zaostrogii concursu institutus est lector philosophiae in Conventu Sanctissimi Redemptoris Spalati.
(57) Usp. Crnica, Naša Gospa, 120.
Ante Crnica. Naša Gospa od Zdravlja i Njezina slava: Kritički prikaz štovanja čudotvorne Gospe od Zdravlja, Njezina svetišta i samostana u Splitu na Dobromu. Bogoslovna biblioteka. vol. 2. 1939. Makarska. 1939.
(Kapitanović 2001:287) veli Šibenik, katalozi vele Makarska* (http://mjesec.ffzg.hr/webpac/?rm=results&show_full=1&f=PersonalName&v=Crnica%20Ante), tek za vol. 6. stoji »Impresum: Šibenik : {Tiskara "Kačić"}, 1940 …
Nakladnička cjelina: Bogoslovna biblioteka / Franjevačka visoka bogoslovija - Makarska; knj. 6«. Nekako više vjerujem fra Vicku, makar mi je iz narečenog članka na prvu nejasno što mu znači {Despot} - neku arhivsku cjelinu interno tako označenu, a vezanu za fra Grgura Despota provincijala 1754. - 1757. (http://www.franjevci-split.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=5) Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja.
((2) Arhiv franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja u Splitu, Spisi provincijala…)

U vrijeme dok je ovaj fra Ivan Skočibušić bio lektor - kao da nema studenata ili nema podataka o studentima. Po onome što veli (Benić 2003:223) naš se fra Ivan mogao kandidirat za lektora. Ako nema studenata, naš fra Ivan lektor može komotno 1758./1759 bit župnik u Rošku Polju ili Dragičevićev tajnik.

(Kapitanović 2001:289) uz fra Ivana ne stavlja oznaku (Bosna Srebrena). Bez obzira na relacije Provincije sv. Kaja (od 1743. Presv. Otkupitelja) i Bosne Srebrene nije osnovano vjerovati da se radi o još jednom fra Ivanu Skočibušiću.

(Soldo 1985) Josip Ante Soldo. Djelovanje franjevaca Provincije Presvetoga Otkupitelja kroz 250 godina (1735.—1985.). Kačić. vol. 17. 1985. Split. 1985. pp 197-360

(Soldo 1985:317-350) objavljuje popis preminulih članova Provincije Presvetoga Otkupitelja od 1735. do 1985. godine.
(Soldo 1985:343) jedini navedeni preminuli Skočibušić je Hilar iz Satrića (Potravlje), 1778. Čini mi se da nije lako u rukopisu zamijeniti riječi Hilar i Ivan.
Narečeni lektor Skočibušić može bit i iz neke treće provincije, što je manje vjerojatno, ili pak nije bio član te provincije u vrijeme smrti što bi opet bio čudan kriterij za Soldu.
Npr. Mate Marčinkušić Lašvanin, nije ga ni očekivat na Soldinu popisu.
(Soldo 1985:343) najbliži upis je »Marče, Petar iz Imotskog, subrat, 1855.«
Fra Franje Blečića isto nema. Prezime smo mu možda nepouzdano pročitali. Franje sa sličnim prezimenom u razumno doba nema. (Soldo 1985:321) ima dva Brečića, Luku iz Struge (Staševica) i Petra iz Glavine (Imotski), prvi umro 1753., a drugi 1741.
Time možemo zabaciti pomisao da je naša 'paralelna' matica 1764./1765. možda dijelom rezultat međusobnih relacija susjednih biskupija i/ili susjednih provincija.

I — ništa. Toliko bilješki, a pitanja oko naslovnog upisa i pisca prvih upisa arvaticom u ovoj našoj matici ostadoše neriješena. Možda ni pribavljanje podataka iz rada (Vrgoč 2003) ne će pomoć.

A mletačka godina?* (http://hr.wikipedia.org/wiki/Kronologija#Mos_Venetus)

(Kapitanović 2001:289) »Terminacija nije sačuvana među spisima Provincije. Datirana je 8. siječnja 1749. M.V. Kako je prema mletačkom načinu računanja vremena godina počinjala 1. ožujka, to je prema današnjem brojenju bila već 1750. godina.«
Ako na dokumentu stoji "8. 1. 1749.  M.V." to je nama danas 8. 1. 1750. što može objasnit česte(?) pojave nekronoloških upisa u ovoj matici do 1797. (propast Mletačke republike i prestanak uporabe toga stila datacije) pa i kasnije, a tijekom siječ(a)nja i veljāča.

M.V., mos Venetus, Stilus Venetianus i slične oznake datacije u ovoj matici nemamo, no ne možemo isključiti utjecaj toga (i drugih) običaja na upise, unatoč buli pape Inocenta XII. kojom je u službenoj uporabi današnji stil (1. siječnja, Stilus Circumcisionis, Stilus communis). Popovi glagoljaši su školovani u Prikom, fratri uglavnom na mletačkom području.
Ne možemo isključiti ni utjecaj još jednog stila datacije koji se javlja na sudobnim dokumentima u Splitu i u Zadru — Stilus Annuntiationis* (http://hr.wikipedia.org/wiki/Kronologija#Stilus_Annuntiationis_.28Stilus_Incarnationis.2C_Stilus_Mariae.29), pritom treba imati na umu i podatak da su sudobni apostolski vikari posvećivani za biskupe u Zadru, Dubrovniku, Splitu…

Još zbrke? Upis o smrti dom Tome Kolaka npr. u ovoj matici je datiran »na 5 sična 1788«.
Je li sudobni sičan tada značio isto što i današnja veljača, a sudobna veljača isto što i današnji siječanj? Ne bi do Amena.
Naslov: Odg: Čitanje starih matica
Autor: glonga - 17 Rujan 2012, 13:33:22 poslijepodne

(Baltić 2003:44) 16. 2. 1759. kapitul u Fojnici. Fra Ivo Ivić difinitor (rođen u Duvnu, umro u Kreševu 27. 10. 1771.)
1760. problemi s pećkim patrijarhom.
(Baltić 2003:46) 14. 1. 1762. kapitul u Fojnici. Fra Mato od Lašve kustod.
(Baltić 2003:47) 1763. »U Tuzli kapitan ondašnji izbi šćapovim župnika o. fra Franu Blekića, zatim nadžakom istog ispribiavši, nogama pogazivši ostavi ga na zemlji misleći zar da je umro. Ovi posli osvisti se i malo se izvida, ali od uboja umre u najvećem cvitu svoje mladosti.«
(55) Franjo Blekić iz Poljana (Kraljeva Sutjeska), umro je u Starom Majdanu kod Prijedora 3. 8. 1767.
(56) Usp. Lastrić (1977), 142.
Ovo je naš Franjo Blečić, u ovoj matici se pojavljuje 1764. makar tamo (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57433#msg57433) piše Blechich. Zato onako piše.
Fra Franjo Blekić, svećenik i mučenik u Katoličkom kalendaru (http://katolik.jimdo.com/katolički-kalendar/) na Veliki Četvrtak ili na 5. 4.
Nekrologij (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vmNu_xDCC88J:www.bosnasrebrena.ba/v2010/naslovnica/1-zadnje-novosti/1508-mladi-iz-sesvetske-sopnice-primljeni-u-framu.html+fra+franjo+blekić+site:www.bosnasrebrena.ba&cd=1&hl=hr&ct=clnk&client=safari) na web mjestu Bosne Srebrene je baš user friendly i složen po useability načelu. Godina se sláže u nekrologiju. Međutim na istom web mjestu, na nekoj drugoj stranici (http://www.bosnasrebrena.ba/v2010/povijest-provincije/mucenici-i-svjedoci-franjevacke-bosne/mucenici-i-svjedoci-vjere-biljeske-iz-povijesti-crkve-u-bih-16-18-st.html) stoji i ovo:
»Ljubuški mučenici

5. travnja 1753. u Ljubuškom su mučeničkom smrću okončali svoj život fra Mihael Momčinović iz Kreševa, fra Anto Tomić i fra Franjo Blekić iz Tuzle, fra Petar Babajić iz Dubrava i fra Ilija Starčević iz Tolise. (29)

(29.) "In oppido Lybuski in Herzegovina, passio Servi Dei Michaelis Momcinovic de Kresevo Sacerdotis, qui ob tuendam christiani matrimonii sanctitatem eo impetu a Turcis per scalas praecipitatus fui, ut paulo post animam exhalarit. Eamdem ob causam gloriose in Bosnia occubuerunt alii Sacerdotes, nempe Tuzlae Antonius Tomic ac Franciscus Blekic, Dubravae Petrus Babajic ac denique Tolisae Elias Starcevic, qui omnes ab iisdem Turcis crudeliter interempti sunt", Martyrologium, 128.«

Ako je riječ o istom, onda ne može bit u ovoj matici 1764. nit u Starom Majdanu 1767.
Pokida se web mjesto Bosne Srebrene od referenciranja, ne moš povatat (Semren 1996), a kamoli na koji Martirologij misli.
Marko Semren. Mučenici i svjedoci vjere (Bilješke iz povijesti Crkve u BiH 16.-18. st.). Bosna franciscana. vol. 6. Sarajevo. 1996. pp 106-115

(HFBL 2001 (http://pubwww.carnet.hr/ofm/HFBL_A-K.pdf)) nema ni Blekića, ni Blećića.

(Semren 1996) valjda misli na 'Martyrologium Franciscanum, Romae 1938' koji navodi u ranijem članku (http://www.bosnasrebrena.ba/v2010/povijest-provincije/franjevci-u-bosni-za-turske-vladavine/od-pocetka-beckog-rata-do-konacne-podjele-provincije-bosne-srebrene-1683-1757/63.html)?
Ova pretraga (http://www.google.ca/search?hl=hr&tbo=p&tbm=bks&q=intitle:Martyrologium+intitle:Franciscanum) nađe i izdanje iz 1879. (http://books.google.ca/books?id=KmamHAAACAAJ) za kojeg ne mislim da u njem ima išta novo u odnosu na ono iz 1653., ako je prvo izdanje 1638.

(Benić 2003:232) 15.5.1763. »Ovdje u Sutjesci bi održana prva međukapitularna skupština dne 15. maja. U njoj je za sutješki samostan bio potvrđen za gvardijana p. o. Jeronim iz Tuzle, vikar postade m. p. o. Franjo Blećić…
Na 30. maja pridade o. p. gvardijan džulus paši…«
I u ovoj matici piše Blećić (Blechich). Je li Blekić drugi lik? Jedan iz Tuzle, a drugi iz Poljana (Kraljeva Sutjeska). Zašto bi netko u to doba (pa i danas) bio 'iz Tuzle', ako je iz Kraljeve Sutjeske i to još u franjevačkom martirologiju?
Talijanska verzija one Funtanine (http://www.istrian.0catch.com/storia.html) web stranice piše (Blechich, ali Blečić):
»A Fontane/Funtana tradizionalmente era in uso anche la liturgia veteroslava. Nel XIX secolo molti parocci erano "glagoliti",cioe conoscitori della liturgia veteroslava, tra cui spiccano: Matej Zuvanelić [Matteo Suanelich], Franjo Blečić [Francesco Blechich], Jakov Senčar [Giacomo Senchar] e Josip Ptašinski [Giuseppe Ptascinschi].«

(Lastrić 2003:147 (http://www.scribd.com/doc/80557640/Filip-Lastric-Pregled-Starina-Bosanske-Provincije#page=72)) »Godine 1763. o. Franju Blekića iz Poljana, sutješkog okružja, župnika u Tuzli, mjesni turski zapovjednik, kapetan, najprije je nečovječno mlatio štapom po leđima, dok su ga sluge držale jadnika nagnuta, zatim su ga te iste sluge na kapetanov mig udarali toljagama, oborili na zemlju i bezdušno gazili nogama tako da je napola ostao živ. Sve to, jer je branio slobodu ženidbe. Poslije mnogo dana nešto je prizdravio, ali je iz četiri godine u cvijetu mladosti prestao da živi.«
Franjo Blekić župnik u Tuzli je Franjo Blećić iz Poljana kod Kraljeve Sutjeske.

U istom kontekstu (Poglavlje VI. §.I. Što su ponekad bosanski franjevci pretrpjeli zbog biskupa. §.I. Nevolje pretrpljene zbog bezdušnosti i spletkarenja Grka) (Lastrić 2003:147)
drugi upis iza Blekićeve nezgode stoji:
»Godine 1771. o. Andriju Čavlinovića iz Duvna, dok je vršio dužnost župnika u Vodičevu, vrlo je teško ranio s dva zrna iz male puške neki zločinac Turčin, inače poznati nasilnik i razbojnik. Petoga dana preselio se s ovoga svijeta.«
Ovdje se ne vidi da je o. Čavlinović pop glagoljaš (a ne fratar) koji zna i latinski (Drmić 1981:83 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg58553#msg58553)). Nakrivo mi je u sjećanju da je Čavlinović još 1741. pomenut kao starac - zbog toga je bio isključen kao mogući pisac prvih upisa u ovoj matici. Nije baš tako.
(Bagarić 1989:132) o Bogdanovićevu pohodu 25. 6. 1768 župi Duvno.
»Župnik je tada u župi Duvno "o fra Pavao Drljić iz Duvna, koji je svršio studij u Rimu"; pomažu mu svećenici — glagoljaši: Toma Kolaković {a meni Belevarac veli da ne mogu prevodit Kolakoviće u Kolake, to je diskriminacija, e, e, Belevarac} — zadužen za Rakitno, Josip Jurčević {još samo fali Vid Mihaljević} "pomoćnik u Gornjem duvanjskom polju"; Grgo Nevistić, "pomoćnik ispod brda (zvanog) Orlo(v) kuk" te starac Andrija Čavlinović; poznaje latinski, a stanuje u svojoj kući {kud š u Boga bolje?}. Iz Brišnika biskup Bogdanović preko Midene, 25. lipnja prelazi u Roško Polje da nastavi svoj pastirski pohod ovoj, tek nekoliko godina {1758. daklem, deset, nu što je to u odnosu na vječnost iz duvanjsko-roške relacije?} prije obnovljenoj župi.«
Još o tradicijskim duvanjsko-roškim i roško-duvanjskim odnošajima u obadva smjera:
Ja baraba željan divojaka,
ko duvanjka roški opanaka.

Ponavljam (Bagarić 1989:231 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg58553#msg58553)) don Ante Tustonjić potvrđen (na Mijakovu Polju? (Šimo Perković)) kao pomoćnik (za dio župe - selo Vinicu) fra Ivanu Iliću župniku Roškog Polja.

Redoslijed kandidata za pisce prvih upisa u ovoj matici bi sad bio: fra Skopibušić, don Kolak(ović), don Grgo Nevistić (Orlokuk duvanjski (http://www.geonames.org/3284105/orlokuk.html) NHF Livnjani, znam da polažete suvereno pravo na to brdo) i tek onda don Ante Tustonjić (tek potvrđen pomoćnik). A don Čavlinović? Svećenik i mučenik, 30. 11. (http://katolik.jimdo.com/katolički-kalendar/)?
»fra Andrija Čavlinović župnik župe Vodičevo-Volar (http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=30517) ubijen 1771.;«
»fra Andrija Čavlinović, svećenik i muč. (+1771.) (30. 11.) (http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%22andrija%20čavlinović%22&source=web&cd=4&ved=0CDUQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.hkd-napredak-mostar.ba%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F8-kalendar-2011.html&ei=hVpWUKXJOuai4gSBl4GQCw&usg=AFQjCNGdX9xRNKH4luwdnHSydh72f2r4Gw)«
Vodičevo (http://www.geonames.org/search.html?q=vodicevo&country=) - Volar (http://www.geonames.org/search.html?q=volar&country=) (- Šurkovac (http://www.geonames.org/search.html?q=surkovac&country=), danas Šurkovac (http://www.zupa-surkovac.com/index.php?menu=1&lang=hr) kod Ljubije, malo daleko i puno široko za starca i k tome još glagoljaš a župnik, pa makar nek je starac koji zna i latinski. Na stranu Ahdnama i mišljenje da su se, mimo Ahdname namijenjene fratrima, glagoljaši 'švercali' uz mletačko-tursku granicu.

Još ništa nismo po drugom pitanju riješili oko Blechich-a, on je nedvojbeno naveden u ovoj matici. Ili ćemo rješenje te zagubljenosti u prijevodu ostaviti daidžama do slijedećih Dana Ahdname u Milodražu pri okruglom stolu u Sarajevu? Koliko vitezova iđe za okrugli stol? Posavski obzor (http://www.hrsvijet.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7784:-dr-fra-imun-ito-ori-otkud-fra-jeleu-samoubilaka-crta-&catid=24:bih-vijesti&Itemid=100): »…fra Luka Markešić, fra Ivan Šarčević, fra Petar Jeleč, fra Marko Oršolić i Franjo Topić…« Dodamo Semrena i fra Petra pomnožimo s 2?

Zašto? Nije Bosna zaostala (samo) zbog Turakah, već i zbog ovakvih tekstova i naivaca poput mene koji ne kontroliraju daidžin prijevod NHF, ponovo ona web stranica Bosne Srebrene (http://www.bosnasrebrena.ba/v2010/povijest-provincije/mucenici-i-svjedoci-franjevacke-bosne/mucenici-i-svjedoci-vjere-biljeske-iz-povijesti-crkve-u-bih-16-18-st.html):
»Ljubuški mučenici

5. travnja 1753. u Ljubuškom su mučeničkom smrću okončali svoj život fra Mihael Momčinović iz Kreševa, fra Anto Tomić i fra Franjo Blekić iz Tuzle, fra Petar Babajić iz Dubrava i fra Ilija Starčević iz Tolise. 29«

Čisto da tema nije bezze u podforumu "O jeziku rode… (i izrode?)".
Koliko ja razumin arvacki tu gorika piše da je pet pratara pobijeno 5. 4. 1753. u Ljubuškom i da se valjda zato zovu 'Ljubuškim mučenicima'. Daidžinska ujdurma?
Ja ne znan latinski ko što mi se čini da bi pratri (i daidže) tribali znat, ni blizu, ni na domak NHF.

(29.) "In oppido Lybuski in Herzegovina, passio Servi Dei Michaelis Momcinovic de Kresevo Sacerdotis, qui ob tuendam christiani matrimonii sanctitatem eo impetu a Turcis per scalas praecipitatus fui, ut paulo post animam exhalarit. Eamdem ob causam gloriose in Bosnia occubuerunt alii Sacerdotes, nempe Tuzlae Antonius Tomic ac Franciscus Blekic, Dubravae Petrus Babajic ac denique Tolisae Elias Starcevic, qui omnes ab iisdem Turcis crudeliter interempti sunt", Martyrologium, 128.«

Ne će daidža reć da je Ljubuški u Ercegovini, pa što košta da košta, ni da je u Kudverđiji. #%&()*#"&%

in (http://en.wiktionary.org/wiki/in#Latin) U
oppido (http://en.wiktionary.org/wiki/oppido#Latin) gradiću
Lybuski - Ljubuškom
in (http://en.wiktionary.org/wiki/in#Latin) u
Herzegovina - Hercegovini
passio (http://en.wiktionary.org/wiki/passio#Latin) stradanje
Servi (http://en.wiktionary.org/wiki/servi?rdfrom=Servi#Latin) Sluge
Dei (http://en.wiktionary.org/wiki/dei?rdfrom=Dei#Latin) Božjeg
Michaelis Momcinovic - Mije Momčinovića
de (http://en.wiktionary.org/wiki/de#Latin) od
Kresevo - Kreševa
Sacerdotis (http://en.wiktionary.org/wiki/sacerdotis) svećenika
qui (http://en.wiktionary.org/wiki/qui#Latin) koji
ob (http://en.wiktionary.org/wiki/ob#Latinob) zbog
tuendam (http://en.wiktionary.org/wiki/tuendam) branjenog
christiani (http://en.wiktionary.org/wiki/christiani) kršćanskog
matrimonii (http://en.wiktionary.org/wiki/matrimonii) nasljeđa
sanctitatem (http://en.wiktionary.org/wiki/sanctitatem) svetog
eo (http://en.wiktionary.org/wiki/eo#Latin) skonča
impetu (http://en.wiktionary.org/wiki/impetu) napadnut
a (http://en.wiktionary.org/wiki/a#Latin) od
Turcis - Turakah
per (http://en.wiktionary.org/wiki/per#Latin) (po)
scalas (http://en.wiktionary.org/wiki/scalas#Latin) postupno
praecipitatus (http://en.wiktionary.org/wiki/praecipitatus) mučen
fui, (http://en.wiktionary.org/wiki/fui#Latin) bijaše
ut (http://en.wiktionary.org/wiki/ut#Latin) s toga
paulo (http://en.wiktionary.org/wiki/paulo) domalo
post (http://en.wiktionary.org/wiki/post#Latin) kasnije
animam (http://en.wiktionary.org/wiki/animam#Latin) dušu
exhalarit. (http://en.wiktionary.org/wiki/exhalarit#Latin) izdahnuo.
EaMdem (http://en.wiktionary.org/wiki/eadem) - Istodobno
ob (http://en.wiktionary.org/wiki/ob#Latin) s
causam (http://en.wiktionary.org/wiki/causam#Latin) razloga
gloriose (http://en.wiktionary.org/wiki/gloriose#Latin) slavnog
in (http://en.wiktionary.org/wiki/in#Latin) u
BosnIa (Koja je ovo deklinacija u latinskom? Ili je ovo kakva OHUNCRC prevoditeljica tipkala tačka.ba, drugarica u štabu? NHF Talijanski?) - Bosni
occubuerunt (http://en.wiktionary.org/wiki/occubuerunt) zalegoše (u grob)
alii (http://en.wiktionary.org/wiki/alii#Latin) drugi
Sacerdotes (http://en.wiktionary.org/wiki/sacerdotes#Latin) svećenici
nempe (http://en.wiktionary.org/wiki/nempe#Latin) poimenice
Tuzle (tuzlanski) Ilija Starčević
ac (http://en.wiktionary.org/wiki/ac#Latin) i
Franjo Blekić,
Dubrave (dubravski) Petar Babajić
ac (http://en.wiktionary.org/wiki/ac#Latin) i
denique (http://en.wiktionary.org/wiki/denique) konačno
Tolise (tolisanski) Ilija Starčević
qui (http://en.wiktionary.org/wiki/qui#Latin) koji
omnes (http://en.wiktionary.org/wiki/omnes#Latin) svi
ab (http://en.wiktionary.org/wiki/ab#Latin) od
iidem? (http://en.wiktionary.org/wiki/idem#Latin) narečenih
Turakah
crudeliter (http://en.wiktionary.org/wiki/crudeliter#Latin) okrutno
interempti (http://en.wiktionary.org/wiki/interempti#Latin) ubijeni
sunt (http://en.wiktionary.org/wiki/sunt#Latin) jesu.

Daklem, Semren (livanjski?), pratrova lektorica, ili neki daidža u uredničtvu nisu mogli ne izjednačit Bosnu i Ljubuški ko ni Svetlana Brozova recentno, nije to bez vraga.
Sažetak objavljenog prijevoda je (Ljubuški = Bosna)? Nije li? Lost in translation.

Koliko ja razumijem ovaj latinski, u Ljubuškom je 5. 4. 1753. stradao samo "Sluga Božji Mijo Momčinović iz od Kreševa svećenik, a ovi drugi su stradali u Bosni, poimenice: Tuzli, Dubravama i Tolisi.

Kako li je tek Prošao Vrgoč s onim članjkom o Skopibušiću? Ne triba to ni tražit.

(Benić 2003:269) 25. 11. 1771. » Zaboravljeno. (Ova bilješka nalazi se na posebnoj kartici, koja je na ovom mjestu s kraja zalijepljena) … s dva zrna iz pištolja bi ranjen i preminu, no ipak opremljen sv. sakramentima, o. Andrija Čavlina, župnik u Vodičevu (To je nekadašnja franjevačka župa, koja je pripadala fojničkom samostanu a nalazila se blizu Une, djelomično na području današnje župe Volar-Šurkovac); tamo je i preminuo, Ranio ga je Turčin, veoma opak razbojnik.«

(Bogdanović 2003:140) 12. 4. 1770. na Veliki četvrtak. »U obredima je bilo (još) šest svećenika u liturgijskom ruhu: dvojica su došli iz Fojnice — oo. Andrija Čavlina iz Duvna i Jerko iz Rame; (zatim) o. Ivan Ilić iz Vareša, meštar novaka iz Sutjeske…«
Je li ovo Andrija priša u fratre 1770. ili još ranije? U ljetopisima dosad nigdje ne piše don.

(Benić 2003:127) 26. 5. 1718. »… (izabran je) u Sinju (za gvardijana) p. o. Juro Bilavić po drugi put. Ove godine ja i p. o. Marko Ćorić, agregat, došli smo kao dječaci u samostan sv. Ivana Krstitelja na nauke.«
U trenutku pisanja tako je i bilo. Benić je rođen 1708., a 1718. je u sutješkom samostanu, oko 1715. stupio u Red (1723), slijedi godina kušnje (1724) pa studij. Nije valjda u 16-oj godini počeo studirat? Re ćemo da je u 18-toj (1726). (Benić 2003:11-12) »Odmah nakon završenih nauka i sam je postao lektorom filozofije u Šibeniku (1731)…«
(Benić 2003:177) 25. 8. 1748. »…u Osijeku u Slavoniji (posta gvardijan) p.o. Marko Ćorić, agregat…« (Benić 2003:148, 152) spominje Ćorića na još dva mjesta u dvije nezgode, jedno utapanje na riječnom gazu pri prijevozu vina i jednom je završio u zatvoru. Benić i Ćorić su školski drugovi. Benić je odbio preuzeti Dragičevićevu dužnost. Ćorić je 1748. bio gvardijanom u Osijeku. Dragičević ga 1761. kori u župi Roško Polje s nemara. Narečeni nemar se ne vidi u ovoj matici. To je neka druga priča.
(Bogdanović 2003:103-104) 12. 3. 1768 »…iz sutješkog samostana p. o. Marko Ćorić, agregat iz Sutjeske, šezdesetogodišnjak…« Rođen 1708. ko i Benić. 1760. (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2715.msg57346#msg57346) ~ 52 godine na priliku. Star i umoran za nekog te dobi u 18. stoljeću in Bosna othomana?