IMOart Forum Croaticum

Svakodnevnica => O jeziku, rode... => Autor teme: glonga - 21 Travanj 2010, 21:19:32 poslijepodne

Naslov: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: glonga - 21 Travanj 2010, 21:19:32 poslijepodne
Za potrebe jedne web prezentacije natpisa i dokumenata pisanih bosanicom pokušava se napraviti tipkovnica (keyboard layout) za lakše tipkanje.

Online izvori (Truhelkini radovi, GZM):
http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=397793 (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=397793)
http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=401638 (http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/serve/index.cfm?fuseaction=form&ElementId=401638)

html i unicode znakovi:
http://www.fileformat.info/info/unicode/char/0461/browsertest.htm (http://www.fileformat.info/info/unicode/char/0461/browsertest.htm)
http://people.w3.org/rishida/scripts/pickers/latin/ (http://people.w3.org/rishida/scripts/pickers/latin/)
http://www.fileformat.info/info/unicode/block/cyrillic/utf8test.htm (http://www.fileformat.info/info/unicode/block/cyrillic/utf8test.htm)
http://www.fileformat.info/info/unicode/block/index.htm (http://www.fileformat.info/info/unicode/block/index.htm)

Web test (1):

A ɖ 0256 ɬ 026C  ɗ ɠ ʠ ҂ U+0482 ⌓ U+2313
B ƃ 0183  
V  ♊ U+264A ☐ U+2610 ⧠ U+29E0 ⌷ U+2337 □ U+25A1 ▫ U+25AB ▯ U+25AF ⫾  U+2AFE в U+0432
G г U+043 ⌈ U+2308 ⌜U+231C Г U+0413 г U+0433
D д U+0434
Đ · · ·
E Є U+0404 э U+044D ∋ U+220B ∈  U+2208 ∊ U+220A Э U+042D є U+0454
Ž ♯ U+266F ⧣ U+29E3 ⌗ U+2317 ✱ U+2731 ⨘ 2A18
Z Ӡ U+04E0 ӡ U+04E1
I  Н U+041D н U+043D
J · · · І U+0406 Ґ U+0490 ґ U+0491 Ӏ U+04C0
K к 043A
L ʌ 028C ᴧ 1D27 ∧ U+2227
Lj · · · ·
M М U+041C м U+043C
N ɴ U+0274
Nj  · · · ·
O о U+043E
Ō ѡ U+0461  ω ω  ϖ  ϖ ⫝ U+2ADD ѽ U+047D ѿ U+047F
P ᴨ U+1D28 ∏ U+220F ⨅ U+2A05 П U+041F п U+043F
R þ 00DE
S ʗ 0297 ᴄ 1D04 с U+0441
T ⺥ 2EA5 т 0442
Ć ·
U
Naslov: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: glonga - 21 Travanj 2010, 21:23:03 poslijepodne
Neposredno iza "U" jedan znak prekida SMF-ov upis. Izbacujem jedan po jedan.

A ɖ 0256 ɬ 026C  ɗ ɠ ʠ ҂ U+0482 ⌓ U+2313
B ƃ 0183  
V  ♊ U+264A ☐ U+2610 ⧠ U+29E0 ⌷ U+2337 □ U+25A1 ▫ U+25AB ▯ U+25AF ⫾  U+2AFE в U+0432
G г U+043 ⌈ U+2308 ⌜U+231C Г U+0413 г U+0433
D д U+0434
Đ · · ·
E Є U+0404 э U+044D ∋ U+220B ∈  U+2208 ∊ U+220A Э U+042D є U+0454
Ž ♯ U+266F ⧣ U+29E3 ⌗ U+2317 ✱ U+2731 ⨘ 2A18
Z Ӡ U+04E0 ӡ U+04E1
I  Н U+041D н U+043D
J · · · І U+0406 Ґ U+0490 ґ U+0491 Ӏ U+04C0
K к 043A
L ʌ 028C ᴧ 1D27 ∧ U+2227
Lj · · · ·
M М U+041C м U+043C
N ɴ U+0274
Nj  · · · ·
O о U+043E
Ō ѡ U+0461  ω ω  ϖ  ϖ ⫝ U+2ADD ѽ U+047D ѿ U+047F
P ᴨ U+1D28 ∏ U+220F ⨅ U+2A05 П U+041F п U+043F
R þ 00DE
S ʗ 0297 ᴄ 1D04 с U+0441
T ⺥ 2EA5 т 0442
Ć ·
U  ૪ U+0AEA Ɣ 0194 ɣ 0263 ɤ 0264  ♉  ♉ U+2649
F · ·  ·
H χ 03C7 ✗ 4961 ☓ ☓
C ɥ 0265 ʮ 02AE
Č ∨ U+2228 ѵ U+0475
Dž · · · ·
Š ⧢ U+29E2 ⏙ U+23D9 Ш U+0428
JU ю U+044E
Je, Ja ƀ 0180 ᵬ 1D6C
meki, jat... Ƅ 0184 ƅ 0185 ъ U+044A ь U+044C U+042C ҍ U+048D

Znakovi koji imaju unicode U+1041C i U+10444 prekidaju SMF upis.
Naslov: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: glonga - 21 Travanj 2010, 21:37:01 poslijepodne

Osnovni prijedlog (koji ignorira rukopisnu preme Truhelki (str. 79)) nako pregleda web izgleda:

A  ɬ U+026C
B ƃ U+0183  
V  ♊ U+264A
G г U+0433
D д U+0434
Đ · · ·
E є U+0454
Ž ⌗ U+2317
Z  ӡ U+04E1
I  н U+043D
J · · · Ӏ U+04C0
K к U+043A
L ʌ U+028C
Lj · · · ·
M м U+043C
N ɴ U+0274
Nj  · · · ·
O о U+043E
Ō ѡ U+0461
P п U+043F
R þ U+00DE
S с U+0441
T т U+0442
Ć ·
U  ɤ U+0264
F · ·  ·
H χ U+03C7
C ɥ 0265 ʮ 02AE
Č ѵ U+0475
Dž · · · ·
Š ш U+0448
JU ю U+044E
Je, Ja ƀ U+0180
— ь U+044C
Naslov: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: glonga - 21 Travanj 2010, 21:55:01 poslijepodne
(Ne)ujednačenost

ɬƃ♊гдє⌗ӡнкʌмɴоѡпþстɤχɥѵшюƀь

abvgdežziklmnoōprstuhcčš ju je —
ɬƃ♊гдє⌗ӡнкʌмɴоѡпþстɤχɥѵш ю ƀ ь

a b v g d e ž z i k l m n o ō p r s t u h c č š ju je —
ɬ ƃ ♊ г д є ⌗ ӡ н к ʌ м ɴ о ѡ п þ с т ɤ χ ɥ ѵ ш ю ƀ ь

a ɬ b ƃ v ♊ g г d д e є ž ⌗ z ӡ i н k к l ʌ m м n ɴ o о ō ѡ p п r þ s с t т u ɤ h χ c ɥ č ѵ š ш ju ю je ƀ — ь

aɬ bƃ v♊ gг dд eє ž⌗ zӡ iн kк lʌ mм nɴ oо ōѡ pп rþ sс tт uɤ hχ cɥ čѵ šш ju|ю je|ƀ —|ь

a ɬ
b ƃ
v ♊
g г
d д
e є
ž ⌗
z ӡ
i н
k к
l ʌ
m м
n ɴ
o о
ō ѡ
p п
r þ
s с
t т
u ɤ
h χ
c ɥ
č ѵ
š ш
ju ю
je ƀ
 ь

 
Naslov: Odg: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: Slovak - 22 Travanj 2010, 00:18:48 prijepodne
nije loše, nije loše, nije loše, nije loše
Naslov: Odg: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: Zavelim - 22 Travanj 2010, 08:00:23 prijepodne
oooooo  :clap
Naslov: Odg: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: Zavelim - 22 Travanj 2010, 08:04:45 prijepodne
ӡɬ♊єʌнм

iđen odma u Stipana naručit jedan bilig za na grob kod svetoga Luke  ;D
Naslov: Odg: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: belevarac - 22 Travanj 2010, 21:43:34 poslijepodne
E trebi ga, glonga! Di si bijo kad san Antishi iz Iskonica sika bilig? Sad otishlo u tiskaru na latinici:

† ASE LEŽI ANTIŠA SLUŽI KOM
U S VOLJOM KOMU PRIKO VOLJ
E KRALJIN ALEKSI I PETRU POG
LAVNIKU ANTI DIKTATORU JOZI
I PRVON RVACKON PRECIDNIKU
VRANI PROŽIVI VIŠE I SAZNADE
MANJE NEGO TIDE OVI BILIG US
IČE BAZINUŠA UCVILJENA ŽENA
EGOVA I MOLJU VAS NE NASTUP
AITE NA ME JA SAM BIL KAKO VI
ESTE VI ĆETE BIT KAKOV SAM JA
Naslov: Odg: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: glonga - 22 Travanj 2010, 23:34:54 poslijepodne
E trebi ga, glonga! Di si bijo kad san Antishi iz Iskonica sika bilig? Sad otishlo u tiskaru na latinici:

Ova tema je prvenstveno je usmjerena na već dostupne mogućnosti web prikaza arvatice u okviru standarda (html4, xhtml, utf-8) a ne za njen otisak na papir, u pdf i sl..
Za tiskaru i papir (i/ili .pdf, .ps etc. format) ste ti ili grafička priprema mogli to napravit u TeX-u, LaTeX-u, ConTeXt-u ili nečem drugom odavno.

http://www.croatianhistory.net/etf/gl-font.html (http://www.croatianhistory.net/etf/gl-font.html)
http://www.croatianhistory.net/glagoljica/crogl1.pdf (http://www.croatianhistory.net/glagoljica/crogl1.pdf) (str. 5)

Šćeta što Žubrinić nije (još) ugura skup ovih znakova u Unicode standard ko glagoljicu:
http://www.decodeunicode.org/w3.php?nodeId=70112&page=1&lang=2 (http://www.decodeunicode.org/w3.php?nodeId=70112&page=1&lang=2)
Naslov: Odg: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: glonga - 23 Travanj 2010, 00:53:37 prijepodne

Moga si i u tekst procesoru otuć to, da se ne tlačiš učenjem TeX-a i derivata pa nek se grafička priprema misli kako će to pripremit za tisak, ko fotografiju ili ko tekst u TeX-u ili TeX-ovim derivatima ili na treći način uz font embedding. Ja na ovom OS-u koji je šmedljiv na neoriginalne true type fontove ne mogu sad oprobat je li čemu neki od dostupnih fontova za Windowse i njihove tekst procesore kojima takve stvari ne ude. Evo jednog dostupnog takvog fonta na slijedećoj stranici.
http://www.bosanski.ba/articles/bosanske%20stvari/5%20bosancica.html (http://www.bosanski.ba/articles/bosanske%20stvari/5%20bosancica.html)

Ne mogu sad nać online onu verziju fonta za čiji je dizajn netko dobio nekakvu nagradu negdje nekad.
http://domovina.110mb.com/bosancica/bosancica.htm (http://domovina.110mb.com/bosancica/bosancica.htm)

U tisku starostavnom, a online, je dostupna, npr. Kreševska povelja, tu se mogu online vidjet nekakve tiskane verzije arvatice.
U Monumenta serbica na googlebooks:
http://books.google.com/books?id=-K89AAAAYAAJ&pg=PT398#v=onepage&q&f=false (http://books.google.com/books?id=-K89AAAAYAAJ&pg=PT398#v=onepage&q&f=false)
U Srbskĭi spomenicy na googlebooks:
http://books.google.com/books?id=ccZGQxUNVKEC&hl=hr&pg=PA199#v=onepage&q&f=false (http://books.google.com/books?id=ccZGQxUNVKEC&hl=hr&pg=PA199#v=onepage&q&f=false)

Jedan loš sken fotokopije iz knjige fra Karla Jurišića, (isti je u Milka Brkovića u libru Srednjovjekovne Humske župe) ima online:
http://2.bp.blogspot.com/_0XQZVshq8XQ/S8hgV-dAy-I/AAAAAAAAACg/g9OJMC_VoVM/s1600/kresevska_povelja.png (http://2.bp.blogspot.com/_0XQZVshq8XQ/S8hgV-dAy-I/AAAAAAAAACg/g9OJMC_VoVM/s1600/kresevska_povelja.png)

Zanima me ima li uredništvo lista "Slivno" kvalitetan faksimil narečene povelje. U broju 2 .(41), Božić 2009., na str. 12 toga lista je objavljen nekakav faksimil čija se kvaliteta ne može procijeniti iz online dostupnoga lista u .pdf formatu. Auktor članka je Milan Glibota. Ako tko raspolaže kvalitetnim faksimilom, molim da ga priloži ovdje u visokoj rezoluciji (samo link na sliku) ili da mi se javi u privatnom porukom na ovom forumu.
List "Slivno" broj 2. (41). online u .pdf formatu:
http://franjevci-split.hr/pdf/slivno.pdf (http://franjevci-split.hr/pdf/slivno.pdf)
Naslov: Odg: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: glonga - 23 Travanj 2010, 01:28:23 prijepodne

Još štiva?

http://hr.wikipedia.org/wiki/Bosančica
Ovdje je međusobni položaj slova u redcima teksta lipo definiran ko u teki s uskim i širokim crtama:
Zelić-Bučan, Benedikta; Bosančica u srednjoj Dalmaciji, Split, 1961.
http://www.megaupload.com/?d=BXPCRNYR
Uredniče makni ovaj link ako nije u skladu s forumskom politikom.

Drago bi mi bilo vidit i "novu" knjigu:
Zelić-Bučan, Benedikta; Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji, Split, 2000.
Naslov: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: OriloGorilo - 23 Travanj 2010, 07:04:25 prijepodne

i н

m м

o о

a ɬ

r þ

t т

...pohvalno...
Naslov: Odg: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: belevarac - 23 Travanj 2010, 12:49:03 poslijepodne
Moga si i u tekst procesoru otuć to, da se ne tlačiš učenjem TeX-a i derivata pa nek se grafička priprema misli kako će to pripremit za tisak, ko fotografiju ili ko tekst u TeX-u ili TeX-ovim derivatima ili na treći način uz font embedding. http://franjevci-split.hr/pdf/slivno.pdf (http://franjevci-split.hr/pdf/slivno.pdf)

Ma shalim se, bolan, ne tju csitatelje "malteretirat" s bosancsicom. Inacse, imam istu u Wordu i mogu pisati njome.
A shto se ticse graficske pripreme, u impresumu pishe da je to Belevarac. Sve ja napravio, i slike za naslovnicu dao. Posla jin .PDF, pa neka vrte. Da san ima tiskaru u kutji, i otisnujo bi ji. Nisan ja toji, koji nakladnika gnjavi. Nek csovik lipo spava.
Naslov: nereciprocitet oče(t)kivanja
Autor: glonga - 24 Travanj 2010, 17:53:04 poslijepodne

Očekivan je bio konstruktivniji i kritičkiji pristup subesidnika.

Glagoljica u Unicode-u ima svoj poseban blok. Ovdje se traže znakovi koji ne postoje u Unicode-u i koje bi trebalo ubaciti u neki od proširenih ćiriličkih blokova Unicode-a uz jaku argumentaciju da ti znakovi ne postoje ili da postojeći ne mogu bit korišteni u arvatici zbog neujednačenosti i neuklopivosti s drugim znakovima.

Ekipa se razletila od nesloge već oko prvog znaka. Evo dijela spora, po sjećanju.

A  — znak ɬ 026C nije dovoljno dobar, a nitko u Unicode znakovima nije našao bolji.
Svima bi bio prihvatljiv znak þ U+00DE (R) zrcaljen oko uspravne osovine, ali Unicode takvog nema, ili ga još nitko nije uspio zapaziti.
Perfekcionisti bi u oba znaka (A i R) htjeli odgovarajuća zakrivljenja na krajevima uspravne crte. Među prijedlozima su se našli i znakovi მ U+10DB i ነ U+1290

B — ima prigovora i prijedloga za druge postojeće znakove.

V — također ima prigovore na debljinu crte i prijedlog da se uzme lapidarna kvadratna varijanta za koju drugi tvrde da će web surfera dovoditi u zabludu da se unutar kvadrata nalazi znak koji web ne može prikazati.
v ⧠ U+29E0

D — je većini neprihvatljiv, a u Unicode-u ne mogu naći prihvatljivu varijantu. Jedan od znakova po kojem se arvatica razlikuje od drugih ćirilica. Prijedlog ⌓ U+2313 je još sporan.

Z — Unicode ima puno sličnih znakova pa se ne može izabrati zbog kriterija ujednačenosti s ostalim znakovima

Ž — sporan znak. Oblik ✱ U+2731 bi izgleda bio prihvatljiv da nije prigovora na debljinu crta.

K — znak nije nikome prihvatljiv. Prijedlozi idu do uporabe dva znaka (ic i cc). Jedan od znakova po kojem se arvatica razlikuje od drugih ćirilica. ϲϲ U+03F2 [2x]

M — predloženo je i kosonogo m ʍ U+028D

N — predloženo i Ґ U+0490 ґ U+0491

R — sporno

T — oko ovog bi se izgleda složili da mogu naći Š zrcaljeno oko vodoravne osovine ( ш U+0448 ), nešto kao  ௡  U+0BE1 koje je opet neprihvatljivo

U — problematična i sporna ujednačenost i položaj u odnosu na ostale znakove, predložen i  ȣ U+0223

Č — predloženo obično latinično v

itd.
Naslov: Odg: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: glonga - 25 Travanj 2010, 06:08:39 prijepodne

ɖƃ◻г⌓є⌗ӡнκʌʍɴoωпϸстɣχɥvшюƀь ι

ɖ a
◻ v
⌓ d
κ k
ʍ m
ω ot
ϸ r
ɣ u
ι j
Naslov: Brojna vrijednost slova
Autor: glonga - 13 Ožujak 2011, 13:41:56 poslijepodne
Još nešto o brojnim vrijednostima slova.
M. Mesić. Poljički štatut. Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Vol. 5. Zagreb 1859. pp. 225-318
V. Brojna vriednost pismenah
http://books.google.com/books?id=ObkDAAAAYAAJ&pg=PA235 (http://books.google.com/books?id=ObkDAAAAYAAJ&pg=PA235)
Naslov: Odg: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: Trbotor - 22 Prosinac 2011, 17:29:39 poslijepodne
http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2587.0 (http://www.imoart.hr/forum/index.php?topic=2587.0)
Naslov: i da e vidimo komu se podoba
Autor: glonga - 15 Srpanj 2012, 05:29:15 prijepodne
Molim, neka se javi tko razumi o csemu Glonga odozgora UOBTJE pishe.

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/hrc_antisha-.png)
Naslov: Odg: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: belevarac - 15 Srpanj 2012, 12:33:43 poslijepodne
Lipo bosancsicon napishesh u MS Wordu, a otalen moresh u .pdf ili gdi te volja. A moresh i skenirat pa na mrizsu. Brez svi ti Lateksa (shto je to: mliko, lastika?). To je i Bazinushi jasno.
Naslov: Odg: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: glonga - 15 Srpanj 2012, 12:40:36 poslijepodne

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/hrc_antish.png)
Naslov: Odg: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: glonga - 15 Srpanj 2012, 12:53:48 poslijepodne

Instaliraš MikTeX* (http://miktex.org/).
"Basic MiKTeX 2.9" Installer* (http://miktex.org/2.9/setup)
Taj će sâm pokupit ako mu štogod još nedostaje ako je računalo na mreži.
Napravi neku mapu negdje u koju ćeš spremat *.tex datoteke jer pri slovoslogu (La)TeX napravi još nekoliko datoteka istog imena. To je ono kad škljocneš na onaj zeleni gumb sa strelicom u uređivaču (TeXWorks) i pored njega izabereš "pdflatex" da rezultat slovosloga dobiješ u .pdf datoteci istog imena kao što je ulazna .tex datoteka.

Kad instaliraš MikTeX pokreni uređivač (npr. TeXWorks) (Start > Programi > … kako to već iđe u M$-a).
U praznu i imentovanu datoteku spremljenu u neku mapu (ovo da ti se ne razlete po krompjutoru datoteke untitled.aux, untitled.log, untitled.syncetex.gz… ) zalipi sliedeći kôd i slovozloži. Ovo ti je LaTex (nepročišćen) kôd od ove slike iz prethodnog upisa:

\documentclass[croatian]{article}
\usepackage[a4paper]{geometry}
%\usepackage{croatian}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{babel}
\pagestyle{empty}

\begin{document}
%\hsize=10cm
\font\hc=hcyr
%\def\cc{\hc\char'034}
\font\pleter=pleter
\font\plet=plet
\font\ple=ple
\font\stechak=stechak
\parindent 0pt

{\plet srrrt} \\\\

\hc
{\stechak A} ASE LEZXI ANTISSA SLUZXI KOM\\
U S VODDLOM KOMU PRIKO VODDL\\
E KRADDLIN ALEKSI I PETRU POG\\
LAVNIKU ANTI 5IKTATORU JOZI\\
I PRVON RVACKON PRECIDNIKU\\
VRANI PROZXIVI VISSE I SAZNA5E\\
MADDNE NEGO TI5E OVI BILIG US\\
ICCE BAZINUSSA UCVIDDLENA ZXENA\\
EGOVA I MODDLU VAS NE NASTUP\\
AITE NA ME \&{} SAM BIL KAKO VI\\
ESTE VI CETE BIT KAKOV SAM \&{}\\\\\\
{\stechak LLLLLLLLLLLL}\\\\
{\plet srrrt} \\\\


\end{document}
Naslov: Odg: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: glonga - 15 Srpanj 2012, 17:06:00 poslijepodne

Malo pročišćeniji kôd, nu neredniji uradak.
:—)

(http://i1060.photobucket.com/albums/t443/glonga/hrc_antisha.png)

\documentclass{article}
\pagestyle{empty}

\begin{document}

\font\hc=hcyr

\font\plet=plet

\font\stechak=stechak

\def\q{\quad}

\parindent 0pt

\hc

{\stechak B} ASE LEZXI ANTISSA SLUZXI KOM\\
U S VODDLOM KQMU PRIKO VODDLE\\
{\stechak A\q} KRADDLIN ALEKSI I PETRU\\
{\stechak s\q} PQGLAVNIKU ANTI\\
{\stechak 5\q} 5IKTATORU IQZI\\
I PRVQN RVACKQN PRECI5NIKU\\
{\plet srt\q} VRANI\\
PRQZXIVI VISSE I SAZNA5E MADDNE \\
NEGO TI5E QVI BILIG USICCE \\
{\stechak p q\q} BAZINUSSA\\
UCVIDDLENA ZXENA EGOVA I MODDLU\\
VAS NE NASTUPAITE NA ME \&{} SAM \\
BIL KAKQ VI ESTE VI CHETE BIT\\
KAKQV SAM \&{} {\stechak 4} {\stechak f} {\stechak T} {\stechak C\q}\\\\
{\stechak lkkkkkkkd}\\\\

\end{document}/code]
Naslov: Odg: Arvatica (html 4, utf-8)
Autor: Abraham12li - 02 Ožujak 2015, 08:10:00 prijepodne
đen odma u Stipana naručit jedan bilig za na grob kod svetoga

__________________________

smart lover